ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fair

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fair*, -fair-

fair ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fair (adj.) เท่าเทียม See also: ไม่มีอคติ Syn. reasonable, unbiased, equal
fair (adj.) ยุติธรรม See also: เป็นธรรม, เที่ยงตรง, ถูกต้อง, ซื่อสัตย์, สมเหตุสมผล Syn. reasonable, equal
fair (adj.) เกี่ยวกับทัศนวิสัยที่ดี See also: กระจ่าง, ไม่มีพายุ Syn. fine, dry
fair (adj.) สีอ่อน Syn. light-colored
fair (adj.) ปานกลาง See also: ค่อนข้างดี Syn. average
fair (adj.) มากพอประมาณ See also: มากพอสมควร Syn. quite large
fair (adj.) ของสีผิวหรือสีผม See also: สีขาวซีด, ซีด Syn. pale
fair (adj.) สวยงาม See also: งาม, อ่อนหวาน
fair (adj.) สุภาพ See also: อ่อนโยน, มีมารยาท
fair (adj.) ไม่มีตำหนิ See also: ไม่มีจุดด่างพร้อย
fair (adv.) อย่างยุติธรรม See also: อย่างเที่ยงธรรม, ถูกต้องตามกฎ
fair (adv.) ตรงเป้าหมาย
fair (n.) สวนสนุก Syn. outdoor entertainment
fair (n.) งานออกร้านขายสินค้า See also: งานประกวดสินค้าด้านการเกษตร Syn. market, show
fair (n.) งานแสดงสินค้า See also: งานแสดงสินค้าทางอุตสาหกรรม Syn. exhibition
fair crack of the whip (idm.) โอกาสเหมาะในการทำบางสิ่ง
fair game (idm.) คนหรือสิ่งที่พอยอมรับได้
fair player (n.) คนที่มีน้ำใจนักกีฬา
fair shake (sl.) โอกาสเท่ากับคนอื่น
fair up (phrv.) (อากาศ) แจ่มใส (คำไม่เป็นทางการ) See also: สดชื่นขึ้น
fair-minded (adj.) เที่ยงตรง See also: ยุติธรรม, ไม่ลำเอียง, ไม่มีอคติ Syn. unbiased, unprejudiced
fair-sized (adj.) ขนาดกลางๆ See also: กลางๆ Syn. so-so, mid-sized
fair-spoken (adj.) พูดดี See also: พูดได้ไพเราะ, พูดได้เหมาะสม Syn. articulate
fair-to-middling (idm.) พอใช้ได้ See also: พอยอมรับได้
fair-weather (adj.) สำหรับใช้ในเวลาอากาศดี See also: เหมาะกับอากาศดี
fair-weather (adj.) ซึ่งคบหาไม่ได้ See also: ซึ่งเป็นเพื่อนกิน, ซึ่งร่วมสุขแต่ไม่ร่วมทุกข์, ซึ่งไม่น่าไว้ใจ
fair-weather friend (idm.) เพื่อนกิน See also: เพื่อนเที่ยว
fair-weather friend (n.) เพื่อนกิน
faire (n.) การทูต See also: การต่างประเทศ, ศิลปะการทูต Syn. tact, address, savoir Ops. tactlessness, crudeness
fairground (n.) บริเวณงานแสดงนิทรรศการ See also: ลานจัดงานแสดง, ลานตลาดนัด Syn. enclosure, exhibition, coloseum
fairish (adj.) ดีพอสมควร See also: ดีพอใช้
fairish (adj.) มากพอสมควร See also: ใหญ่พอควร
fairlead (n.) ลูกรอก
fairly (adv.) อย่างยุติธรรม See also: อย่างเท่าเทียม, อย่างสมเหตุสมผล Syn. equitably, dispassionately, justly
fairly (adv.) อย่างพอสมควร See also: พอใช้, พอใช้ได้, พอควร Syn. moderately
fairly good (adj.) ค่อนข้างดี Syn. adequate, average
fairness (n.) ความยุติธรรม See also: ความไม่ลำเอียง, ความตรงไปตรงมา Syn. impartiality, justice Ops. injustice, unfairness
fairway (n.) ทางสนามกอล์ฟซึ่งอยู่ระหว่างจุดตั้งลูกกอล์ฟและหลุม
fairwood (adj.) เหนื่อยมาก See also: เหนื่อยแทบขาดใจ Syn. very tired
fairy (n.) นางฟ้า See also: เทพธิดา Syn. elf, spirit
English-Thai: HOPE Dictionary
fair(แฟรฺ) adj. ยุติธรรม,ถูกต้อง,ซื่อสัตย์,ใหญ่พอสมควร,มาก,ปานกลาง,ดีพอใช้,สภาพ,สวยงาม,ไม่มีจุดด่างพร้อย,สะอาด,ชัดเจน,มีผิวพรรณดี,มีเสน่ห์., See also: fairness n. -adv. สุภาพ,ยุติธรรม. -Phr. (fair and square ซื่อสัตย์,ตรงไปตรงมา) . -Phr. (see fair ตัด
fair and squaren. ตรงไปตรงมา,ยุติธรรม,ซื่อสัตย์
fair balln. ลูกเบสบอลล์ที่ถูกตีและไม่เสีย
fair housingn. การเคหะที่ไม่เลือกผิว,ของขวัญ
fair playn. การตัดสินอย่างยุติธรรม,การเล่นอย่างยุติธรรม,พฤติกรรมที่เที่ยงธรรม
fair sexn. เพศหญิง
fair-haired(แฟร'แฮร์ดฺ) adj. ซึ่งมีผมสีทอง,คนโปรดของนาย, Syn. favourite
fair-minded(แฟรฺ'ไม ดิด) adj. ซึ่งมีใจยุติธรรม,เที่ยงธรรม., See also: fair-mindedness n.
fair-spokenadj. มีวาจาไพเราะ,ปากหวาน,พูดดี., See also: fair-spokenness n.
fairgroundn. บริเวณตลาดนัก,บริเวณแข่งขัน,บริเวณจัดงาน
fairing(แฟ' ริง) n. โครงสร้างภายนอกของเครื่องบิน
fairly(แฟร'ลี) adj. อย่างตรงไปตรงมา,อย่างยุติธรรม,อย่างปานกลาง,โดยความเป็นจริง,โดยสิ้นเชิง, Syn. justly
fairy(แฟ'รี) n. เทพธิดา,นางฟ้า,ชายที่รักร่วมเพศ. adj. เกี่ยวกับเทพธิดา,คล้ายนางฟ้า., Syn. elf
fairy talen. เทพนิยาย,เรื่องโกหก,เรื่องประหลาด
fairylandn. แดนสวรรค์,แดนสุขาวดี,แดนที่สวยงามมาก
English-Thai: Nontri Dictionary
fairly(adv) อย่างเป็นธรรม,พอใช้ได้,อย่างเป็นจริง,อย่างเป็นกลาง
fairness(n) ความเป็นธรรม,ความเที่ยงธรรม,ความงาม,ความสะอาด
fairy(adj) เกี่ยวกับเทพยดา,เกี่ยวกับนางฟ้า,เกี่ยวกับเทพธิดา
FAIRY fairy tale(n) เทพนิยาย,เรื่องมหัศจรรย์,เรื่องโกหก,เรื่องประหลาด
fairyland(n) สวรรค์,ชั้นฟ้า,เมืองสวรรค์,แดนสวรรค์,แดนสุขาวดี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
fair๑. งานแสดง (สินค้า)๒. โดยชอบธรรม, ด้วยความเป็นธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fairway๑. ร่องเรือเดิน [ดู thalweg ประกอบ]๒. ทางสะดวก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fairy taleเทพนิยาย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fairพอใช้,งานเทศกาล [การแพทย์]
Fairly taleเทพนิยาย [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Fairnessความเป็นธรรม [TU Subject Heading]
Fairy poetryกวีนิพนธ์เทพนิยาย [TU Subject Heading]
Fairy taleเทพนิยายเทพนิยาย (Fairy tale) หมายถึง เรื่องในจินตนาการที่เขียนขึ้นหรือเล่าให้เด็กฟัง โดยมีตัวละครจากนิทานพื้นบ้านแบบดั้งเดิม (เช่น ภูต ยักษ์ คนแคระ แม่มด สัตว์พูดได้) กับเรื่องของเวทมนตร์ และเหตุการณ์ที่ดำเนินไปเกินคาดคิด นอกจากนี้ คำว่า "เทพนิยาย" ยังอาจใช้ในความหมายว่า เรื่องเหลือเชื่อที่เกินจะเป็นความจริงได้ บางครั้งเทพนิยายก็หมายรวมถึงตำนานด้วย อย่างไรก็ดี ส่วนที่ไม่เหมือนตำนาน หรือมหากาพย์ คือ เทพนิยายจะไม่อ้างอิงถึงสิ่งที่มีจริงในโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นศาสนา สถานที่ บุคคล หรือเหตุการณ์ใด ๆ ดังวลีที่ขึ้นต้นเรื่องว่า "กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว" ดังนั้น จึงไม่สามารถระบุเวลาที่แน่ชัดได้ เทพนิยายในยุคก่อนประพันธ์ขึ้นสำหรับผู้ใหญ่และเด็กอ่านพอ ๆ กัน หนึ่งในเทพนิยายที่รู้จักกันดีคือ เทพนิยายกริมม์ (Grimm’s Fairy Tales) เป็นนิทานจากสองพี่น้องตระกูลกริมม์ ซึ่งรวบรวมขึ้นจากคำบอกเล่าที่ได้ฟังมา เรื่องที่รู้จักกันดี เช่น สไนว์ไวท์ ซินเดอเรลลา ราพันเซล เจ้าหญิงนิทรา และหนูน้อยหมวกแดง เป็นต้น ในปัจจุบันยังคงมีการประพันธ์เทพนิยายและเรื่องราวที่สืบเนื่องจากเทพนิยายอยู่เสมอ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขาว (adj.) fair See also: light complexion, white Ops. ดำ
พอดีพอร้าย (adv.) fair See also: moderately
เพื่อนกิน (n.) fair-weather friend See also: false friend Ops. เพื่อนตาย
พอทำเนา (adv.) fairly See also: moderately Syn. พอสมควร, พอควร, พอสถานประมาณ
พอใช้ (adv.) fairly See also: reasonably, moderately Syn. พอควร, พอประมาณ, ปานกลาง
พอใช้ได้ (adv.) fairly See also: reasonably, moderately Syn. พอใช้, พอสมควร, พอควร, พอประมาณ
ยุติธรรม (adv.) fairly See also: impartially, honestly, neutrally Syn. เป็นธรรม, เป็นกลาง Ops. อยุติธรรม, อคติ, เข้าข้าง, ลำเอียง
อย่างยุติธรรม (adv.) fairly See also: justly, reasonably Syn. โดยยุติธรรม
เที่ยงธรรม (adv.) fairly See also: impartially, equitably, righteously, unbiasedly, uprightly, morally, dispassionately, justly Syn. ยุติธรรม, เที่ยงตรง
โดยกลางๆ (adv.) fairly See also: justly, honestly, impartially Syn. อย่างยุติธรรม Ops. ลำเอียง
โดยยุติธรรม (adv.) fairly See also: justly, reasonably
ความเที่ยงธรรม (n.) fairness See also: justification Syn. ความยุติธรรม Ops. ความไม่เป็นธรรม, ความอยุติธรรม
ความเป็นธรรม (n.) fairness See also: justification Syn. ความยุติธรรม, ความเที่ยงธรรม Ops. ความไม่เป็นธรรม, ความอยุติธรรม
เทพนิยาย (n.) fairy tale See also: myth, mythology
กรมการศาสนา (n.) Religious Affairs Department See also: Department of Religious Affairs
กรมยุโรป (n.) Department of European Affairs
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย (n.) Department of Treaties and Legal Affairs See also: Treaty and Legal Department, Treaty and Law Department
กรมอาเซียน (n.) Department of ASEAN Affairs
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ (n.) Department of American and South Pacific Affairs
กรมเอเซียตะวันออก (n.) Department of East Asian Affairs
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It seems fair enoughมันดูยุติธรรมพอสมควร
It's not fair to just take the money and not do your jobมันไม่ค่อยเป็นธรรมเท่าไหร่ที่เอาเงินเขามาแล้วและไม่ทำงานให้
Fair enoughก็ดีนะ
That's not fairนั่นไม่ยุติธรรมเลย
He thought I was having an affairเขาคิดว่าฉันมีชู้
This is like a fairy taleนี่เหมือนกับเทพนิยายเลย
I think it a little unfairฉันคิดว่ามันไม่ค่อยยุติธรรมเท่าไหร่
I don't think that's fairฉันไม่คิดว่านั่นยุติธรรม
I have a fairly small familyฉันมีครอบครัวเล็กพอสมควร
Stop meddling in my affairs and take care of your own first!เลิกจุ้นจ้านกับธุระของฉัน แล้วใส่ใจกับเรื่องของตัวก่อน
And you have no reason prying into our affairsและเธอก็ไม่มีเหตุผลที่จะมายุ่งกับเรื่องส่วนตัวของพวกเรา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Alas, she is more fair than thee.อนิจจาเธอมีความเป็นธรรม มากขึ้นกว่าเจ้า
Even a peaceful landscape... even a meadow in harvest, with crows circling overhead and grass fires... even a road where cars and peasants and couples pass... even a resort village with a steeple and country fair can lead to a concentration camp.ไม่เว้นแม้กระทั่งบรรยากาศอันแสนสงบ ไม่เว้นแม้กระทั่งทุ่งหญ้าในฤดูกาลเก็บเกี่ยว ที่นกกา ต่างก็พากันมาหากิน ไม่เว้นแม้กระทั่งถนนใช้สัญจร ทั้งรถรา คนเดินดิน หรือ คู่รัก
I don't mind telling you this, mister. We don't owe him a thing. He got a fair trial.ฉันไม่คิดบอกคุณนี้นาย เราไม่ได้เป็นหนี้เขาสิ่งที่ เขาได้รับการพิจารณาคดีที่เป็นธรรม
Well, that sounds fair to me. Anyone object?ดีที่เสียงธรรมกับผม ใครคัดค้าน?
They say people with fair skin can't take too much.ว่ากันว่าพวกผิวบาง โดนแดดมากไม่ได้
Farewell and adieu to you fair Spanish ladiesลาเเล้วลาลับ เเม่สาวสเปนเเสนงงาม
And you'll receive fair treatment.และคุณจะได้รับความเป็นธรรม
Just you and me. We'll work this out together. Is that fair enough?เพียงแค่คุณและผม เราจะแก้ไขนี้ ยุติธรรมเพียงพอไหม
I think it's not fair some call me...ฉันคิดว่ามันไม่ยุติธรรมบางคนโทรหาฉัน...
It sounds fair to me, and what I think is all that matters.ข้าว่ามันก็ยุติธรรมดีนี่ และข้าคิดว่ามันถูกต้องแล้ว
# I lost my true love fair #ฉันพลัดพรากจากคู่รัก
Fear not, fair maiden. I will save thee.ไม่ต้องกลัว ท่านหญิง ข้าจะช่วยท่านเอง

fair ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不择手段[bù zé shǒu duàn, ㄅㄨˋ ㄗㄜˊ ㄕㄡˇ ㄉㄨㄢˋ, 不择手段 / 不擇手段] by fair means or foul; by hook or by crook; unscrupulously
公平交易[gōng píng jiāo yì, ㄍㄨㄥ ㄆㄧㄥˊ ㄐㄧㄠ ㄧˋ, 公平交易] fair dealing
公平竞争[gōng píng jìng zhēng, ㄍㄨㄥ ㄆㄧㄥˊ ㄐㄧㄥˋ ㄓㄥ, 公平竞争 / 公平競爭] fair competition
公平贸易[gōng píng mào yì, ㄍㄨㄥ ㄆㄧㄥˊ ㄇㄠˋ ㄧˋ, 公平贸易 / 公平貿易] fair trade
善风[shàn fēng, ㄕㄢˋ ㄈㄥ, 善风 / 善風] fair wind
[fāng, ㄈㄤ, 方] square; quadrilateral; power (such as cube 立方); classifier for square things; upright; honest; fair and square; surname Fang; direction; party (to a dispute); one side; place; method; prescription; just; then; only then
兵不厌诈[bīng bù yàn zhà, ㄅㄧㄥ ㄅㄨˋ ㄧㄢˋ ㄓㄚˋ, 兵不厌诈 / 兵不厭詐] there can never be too much deception in war; in war nothing is too deceitful; all's fair in war
国外[guó wài, ㄍㄨㄛˊ ㄨㄞˋ, 国外 / 國外] abroad; external (affairs); overseas; foreign
世事[shì shì, ㄕˋ ㄕˋ, 世事] affairs of life; things of the world
事情[shì qíng, ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ, 事情] affair; matter; thing; business
[wù, ˋ, 务 / 務] affair; business; matter
[gòu, ㄍㄡˋ, 勾] affair; to reach for (with hand)
情场[qíng chǎng, ㄑㄧㄥˊ ㄔㄤˇ, 情场 / 情場] affairs of the heart; mutual relationship
[cǎi, ㄘㄞˇ, 采] affairs; gather
气不平[qì bù píng, ㄑㄧˋ ㄅㄨˋ ㄆㄧㄥˊ, 气不平 / 氣不平] angry at unfairness
童话[tóng huà, ㄊㄨㄥˊ ㄏㄨㄚˋ, 童话 / 童話] children's fairy tales
情况[qíng kuàng, ㄑㄧㄥˊ ㄎㄨㄤˋ, 情况 / 情況] circumstances; state of affairs; situation
救灾救济司[jiù zāi jiù jì sī, ㄐㄧㄡˋ ㄗㄞ ㄐㄧㄡˋ ㄐㄧˋ ㄙ, 救灾救济司 / 救災救濟司] emergency aid committee (of PRC Ministry of Civil Affairs 民政部)
民事[mín shì, ㄇㄧㄣˊ ㄕˋ, 民事] civil case; agricultural affairs; civil
民政厅[mín zhèng tīng, ㄇㄧㄣˊ ㄓㄥˋ ㄊㄧㄥ, 民政厅 / 民政廳] Civil affairs bureau; provincial office of PRC Ministry of Civil Affairs (MCA) 民政部
民政部[mín zhèng bù, ㄇㄧㄣˊ ㄓㄥˋ ㄅㄨˋ, 民政部] Ministry of Civil Affairs (MCA) of the PRC
民权主义[mín quán zhǔ yì, ㄇㄧㄣˊ ㄑㄩㄢˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 民权主义 / 民權主義] democracy; civil liberties; principle of democracy, the second of Dr Sun Yat-sen's 孫中山|孙中山 Three principles of the people 三民主義|三民主义 (at the time, meaning widespread popular involvement in affairs of state)
商务[shāng wù, ㄕㄤ ˋ, 商务 / 商務] commercial affairs; commercial; commerce; business
比较[bǐ jiào, ㄅㄧˇ ㄐㄧㄠˋ, 比较 / 比較] compare; contrast; fairly; comparatively; relatively; quite; rather
涉外[shè wài, ㄕㄜˋ ㄨㄞˋ, 涉外] concerning foreigners or foreign affairs
外交[wài jiāo, ㄨㄞˋ ㄐㄧㄠ, 外交] diplomacy; diplomatic; foreign affairs
均等[jūn děng, ㄐㄩㄣ ㄉㄥˇ, 均等] equal; impartial; fair
相当[xiāng dāng, ㄒㄧㄤ ㄉㄤ, 相当 / 相當] equivalent to; appropriate; considerably; to a certain extent; fairly
仙境[xiān jìng, ㄒㄧㄢ ㄐㄧㄥˋ, 仙境] fairyland
仙女[xiān nǚ, ㄒㄧㄢ ㄋㄩˇ, 仙女] fairy
公平[gōng píng, ㄍㄨㄥ ㄆㄧㄥˊ, 公平] fair; impartial
公平合理[gōng píng hé lǐ, ㄍㄨㄥ ㄆㄧㄥˊ ㄏㄜˊ ㄌㄧˇ, 公平合理] fair; equitable
公道[gōng dao, ㄍㄨㄥ ㄉㄠ˙, 公道] fair; equitable
市集[shì jí, ㄕˋ ㄐㄧˊ, 市集] fair; small town
球道[qiú dào, ㄑㄧㄡˊ ㄉㄠˋ, 球道] fairway (on golf course)
神话[shén huà, ㄕㄣˊ ㄏㄨㄚˋ, 神话 / 神話] fairy tale; mythology; myth
童话故事[tóng huà gù shì, ㄊㄨㄥˊ ㄏㄨㄚˋ ㄍㄨˋ ㄕˋ, 童话故事 / 童話故事] fairy tale
感情[gǎn qíng, ㄍㄢˇ ㄑㄧㄥˊ, 感情] feeling; emotion; sensation; likes and dislikes; deep affection for sb or sth; relationship (i.e. love affair)
财务[cái wù, ㄘㄞˊ ˋ, 财务 / 財務] financial affairs
拨冗[bō rǒng, ㄅㄛ ㄖㄨㄥˇ, 拨冗 / 撥冗] find time in the midst of pressing affairs

fair ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
フェアキャッチ[, feakyacchi] (n) fair catch
フェアセックス[, feasekkusu] (n) fair sex
フェアプレー[, feapure-] (n) fair play; (P)
フェアボール[, feabo-ru] (n) fair ball
公平無私[こうへいむし, kouheimushi] (adj-na,n,adj-no) impartiality; fair play
公正無私[こうせいむし, kouseimushi] (n,adj-na) fair and impartial; just and unselfish
勧業博覧会[かんぎょうはくらんかい, kangyouhakurankai] (n) industrial fair or exposition
古書市[こしょいち, koshoichi] (n) secondhand book fair
国際博覧会[こくさいはくらんかい, kokusaihakurankai] (n) world exposition; international exposition; world fair
大岡裁き[おおおかさばき, oookasabaki] (n) judicial decision made with human kindness and warmth in a fair manner (from the decisions of Oooka Tadasuke, a jurist in 17th century Japan)
年の市[としのいち, toshinoichi] (n) year-end fair
恨みっこのないように[うらみっこのないように, uramikkononaiyouni] (adv) making it even; for fair play
明るい(P);明い(io)[あかるい, akarui] (adj-i) (1) bright; colourful; (2) cheerful; (3) (as 〜に明るい) familiar (with); knowledgeable (about); (4) fair (e.g. politics); clean; (P)
是々非々;是是非非[ぜぜひひ, zezehihi] (n) free and unbiased; fair and just; ruling or judging what's right is right and what's wrong is wrong; calling spade a spade
是是非非主義[ぜぜひひしゅぎ, zezehihishugi] (n) principle of being fair and just; fair and unbiased policy (unbiassed)
書き直す(P);書きなおす[かきなおす, kakinaosu] (v5s,vt) to write out; to make a fair copy; to rewrite; (P)
柔よく剛を制す;柔能く剛を制す[じゅうよくごうをせいす, juuyokugouwoseisu] (exp) (id) soft and fair goes far; willows are weak, yet they bind other wood
正々堂々;正正堂堂[せいせいどうどう(uK), seiseidoudou (uK)] (adj-no,adj-t,adv-to) fair and square; open and aboveboard
白面[はくめん, hakumen] (n) fair complexion; face without makeup; inexperience
相当数[そうとうすう, soutousuu] (n) a considerable number; a fair number
真面に[まともに, matomoni] (adv) (uk) fair and square; flat-out; squarely
絶叫マシン;絶叫マシーン[ぜっきょうマシン(絶叫マシン);ぜっきょうマシーン(絶叫マシーン), zekkyou mashin ( zekkyou mashin ); zekkyou mashi-n ( zekkyou mashi-n )] (n) rollercoaster; fair ride; thrill ride
舌先三分[したさきさんぶ, shitasakisanbu] (n) a glib tongue (with fair words); fluent talk designed to deceive; talk something away
選手宣誓[せんしゅせんせい, senshusensei] (n,vs) athlete's oath of fair play
アーカイバルファイル[, a-kaibarufairu] (n) {comp} archival file
アーカイブファイル[, a-kaibufairu] (n) {comp} archive file
アーカイブ対象ファイル[アーカイブたいしょうファイル, a-kaibu taishou fairu] (n) {comp} archived file
アウロノカラヤコブフライベルギ[, auronokarayakobufuraiberugi] (n) fairy cichlid (species of peacock cichlid, Aulonocara jacobfreibergi); Malawi butterfly
アカウンティングファイル[, akaunteingufairu] (n) {comp} accounting file
アクセス頻度が低いファイル[アクセスひんどがひくいファイル, akusesu hindogahikui fairu] (n) {comp} inactive file
アクセス頻度の低いファイル[アクセスひんどのひくいファイル, akusesu hindonohikui fairu] (n) {comp} infrequently accessed files
アクティブファイル[, akuteibufairu] (n) {comp} active file
アスキーファイル;アスキファイル(ik)[, asuki-fairu ; asukifairu (ik)] (n) {comp} ASCII file
アタッチファイル[, atacchifairu] (n) {comp} attach file
アフェア;アフェアー[, afea ; afea-] (n) affair
アラームプロファイル[, ara-mupurofairu] (n) {comp} alarm profile
アンサーファイル[, ansa-fairu] (n) {comp} answer file
アンフェア[, anfea] (adj-na) unfair; (P)
イランコントラ事件[イランコントラじけん, irankontora jiken] (n) Iran-Contra affair; Irangate
インストールログファイル[, insuto-rurogufairu] (n) {comp} installation log file
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アーカイブファイル[あーかいぶふぁいる, a-kaibufairu] archive file
アーカイブ対象ファイル[アーカイブたいしょうファイル, a-kaibu taishou fairu] archived file
アスキファイル[あすきふぁいる, asukifairu] ASCII file
アラームプロファイル[あらーむぷろふぁいる, ara-mupurofairu] alarm profile
オープンファイル[おーぷんふぁいる, o-punfairu] open file
オープンファイル記述[オープンファイルきじゅつ, o-punfairu kijutsu] open file description
コンピュータグラフィクスのメタファイル[こんぴゅーたぐらふぃくす の めたふぁいる, konpyu-tagurafikusu no metafairu] Computer Graphics Metafile
システムファイル[しすてむふぁいる, shisutemufairu] system file
システムファイル記述子[システムファイルきじゅつし, shisutemufairu kijutsushi] system file descriptor
ジョブ回復制御ファイル[じょぶかいふくせいぎょファイル, jobukaifukuseigyo fairu] backup file, job-recovery control file
スクリプトファイル[すくりぷとふぁいる, sukuriputofairu] script file
スワップファイル[すわっぷふぁいる, suwappufairu] swap file
データ記述ファイル[データきじゅつファイル, de-ta kijutsu fairu] data descriptor file (DDF)
デジタルオーディオ形式のファイル[デジタルオーディオけいしきのファイル, dejitaruo-deio keishikino fairu] digital audio file
デジタル音楽ファイル[デジタルおんがくファイル, dejitaru ongaku fairu] digital sound file
ドットファイル[どっとふぁいる, dottofairu] dot file
ネーティブファイルフォーマット[ねーていぶふぁいるふぉーまっと, ne-teibufairufo-matto] native file format
ネットワークファイルシステム[ねっとわーくふぁいるしすてむ, nettowa-kufairushisutemu] Network File System, NFS
パスワードファイル[ぱすわーどふぁいる, pasuwa-dofairu] password file
バックアップファイル[ばっくあっぷふぁいる, bakkuappufairu] backup file, job-recovery control file
バッチファイル[ばっちふぁいる, bacchifairu] batch file
パッチファイル[ぱっちふぁいる, pacchifairu] patch file
はん用階層ファイルモデル[はんようかいそうファイルモデル, hanyoukaisou fairumoderu] general hierarchical model
ブートファイル[ぶーとふぁいる, bu-tofairu] boot file
ファイルアクセス構造[ファイルアクセスこうぞう, fairuakusesu kouzou] file access structure
ファイルアロケーションテーブル[ふぁいるあろけーしょんてーぶる, fairuaroke-shonte-buru] file allocation table (FAT)
ファイルオフセット[ふぁいるおふせっと, fairuofusetto] file offset
ファイルクリーンアップ[ふぁいるくりーん'あっぷ, fairukuri-n ' appu] file clean-up
ファイルグループクラス[ふぁいるぐるーぷくらす, fairuguru-pukurasu] file group class
ファイルサーバ[ふぁいるさーば, fairusa-ba] file server
ファイルサイズ[ふぁいるさいず, fairusaizu] file size
ファイルシステム[ふぁいるしすてむ, fairushisutemu] file system
ファイルストア動作[ファイルすとあどうさ, fairu sutoadousa] filestore action
ファイルセット[ふぁいるせっと, fairusetto] file set
ファイルディスクリプタ[ふぁいるでいすくりぷた, fairudeisukuriputa] file descriptor
ファイルの保守[ファイルのほしゅ, fairu nohoshu] file maintenance
ファイルの保護[ファイルのほご, fairu nohogo] file protection
ファイルの修復[ファイルのしゅうふく, fairu noshuufuku] file recovery
ファイルの削除[ファイルのさくじょ, fairu nosakujo] file deletion
ファイルの圧縮[ファイルのあっしゅく, fairu noasshuku] file compression
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
書き直す[かきなおす, kakinaosu] Thai: เขียนแก้ไขใหม่ English: to make a fair copy
ファイル[ふぁいる, fairu] Thai: แฟ้ม English: file
事物[じぶつ, jibutsu] Thai: เรื่องต่าง ๆ English: affairs
風雲[ふううん, fuuun] Thai: เหตุการณ์หรือเรื่องราว English: state of affairs

fair ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บุญผะเหวดร้อยเอ็ด ; งานบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ; งานประเพณีบุญผะเหวด[n. prop.] (Bun Pha Wēt) EN: Bun Pha Wet Fair Roi Et FR:
ชอบธรรม[adj.] (chøptham) EN: just ; fair ; right FR: juste
แฟร์[n.] (faē) EN: fair ; trade fair FR: foire [f]
ฝนตกไม่ทั่วฟ้า[v. (loc.)] (fontokmaith) EN: it does not rain everywhere at once ; life is not fair FR:
การแข่งขันที่ยุติธรรม[n. exp.] (kān khaengk) EN: fair competition FR:
การแข่งขันอย่างยุติธรรม[n. exp.] (kān khaengk) EN: fair competition ; heavy competition FR:
การค้าเป็นธรรม[n. exp.] (kān khā pen) EN: fair trade FR:
ค่าจ้างสมกับงาน[n. exp.] (khājāng som) EN: fair wages FR:
ขั้นพอใช้[adj.] (khan phøcha) EN: fair FR:
ความเสื่อมสภาพตามปกติ[n. exp.] (khwām seūam) EN: fair wear and tear FR:
ละเอียดลออ[adj.] (la-īetlaø) EN: fair-skinned ; fair complexioned ; having a creamy complexion FR:
ลออ[adj.] (la-ø) EN: handsome ; good-looking ; pretty ; fair ; beautiful ; fine ; graceful FR: beau ; élégant ; séduisant
ลองดูตามควร[v. exp.] (løng dū tām) EN: have a fair trial with FR:
มหกรรมหนังสือ[n. exp.] (mahakam nan) EN: book fair ; book expo FR:
ไม่ลำเอียง[adj.] (mai lam-īen) EN: impartial ; unbiased ; fair FR: impartial
ไม่ยุติธรรม[adj.] (mai yuttith) EN: unfair ; injust ; inequitable ; injustified ; not fair FR: inéquitable ; injuste
มูลค่ายุติธรรม[n. exp.] (mūnkhā yutt) EN: fair value FR:
งาม[adj.] (ngām) EN: beautiful ; handsome ; graceful ; fine ; lovely ; pretty ; delightful ; charming ; nice ; attractive ; fair FR: beau ; magnifique ; ravissant ; charmant ; attrayant ; gracieux
งามงอน[adj.] (ngāmngøn) EN: beautiful ; graceful ; fair ; attractive ; pretty ; handsome FR:
งาน[n.] (ngān) EN: festivity ; party ; celebration ; ceremony ; feast ; fair ; festival ; event ; meeting ; gathering FR: fête [f] ; festivité [f] ; foire [f] ; réception [f] ; événement [m] = évènement [m] ; cérémonie [f] ; célébration [f]
งานมหกรรมหนังสือ[n. exp.] (ngān mahaka) EN: book fair FR: foire du livre [f] ; salon du livre [m]
งานออกร้าน[n. exp.] (ngān økrān) EN: trade fair ; fair FR: foire [m]
งานประจำปี[n. exp.] (ngān prajam) EN: annual fair ; annual celebration ; annual ceremony ; annual event FR: fête annuelle [f] ; cérémonie annuelle [f] ; célébration annuelle [f] ; foire annuelle [f]
งานฤดูหนาว[n. exp.] (ngān reudū ) EN: winter fair FR: foire d'hiver [f]
งานแสดงสินค้า[n. exp.] (ngān sadaēn) EN: trade fair ; trade show ; expo ; exhibition FR: exposition [f] ; foire [f] ; salon [m] ; expo [f] (abrév. - fam.)
งานแสดงสินค้านานาชาติ[n. exp.] (ngān sadaēn) EN: international trade fair FR: foire internationale [f]
งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ [org.] (Ngān Sapdā ) EN: Bangkok International Book Fair FR: Foire internationale du livre de Bangok [f]
งานวัด[n. exp.] (ngān wat) EN: temple fair ; temple festival FR: fête du temple [f]
นิทรรศการ[n.] (nithatsakān) EN: exhibition ; show ; fair ; exposition FR: exposition [f] ; exhibition [f] ; show [m] ; salon [m]
นิทรรศการการศึกษา[n. exp.] (nithatsakān) EN: education fair FR:
เป็นกลาง[v.] (penklāng) EN: be neutral ; be impartial ; be fair ; be unprejudiced ; be unbiased ; be equitable FR: être neutre ; être impartial ; être équitable
เป็นกลาง[adj.] (penklāng) EN: neutral ; impartial ; fair ; unprejudiced ; unbiased ; equitable FR: neutre ; impartial ; équitable
เป็นธรรม[adj.] (pentham) EN: fair ; just ; equitable FR: équitable ; juste
ผิวขาว[adj.] (phiu khāo) EN: fair skinned FR: à la peau blanche ; de race blanche
พอใช้[adj.] (phøchai) EN: fair ; reasonable FR: acceptable ; passable ; raisonnable
พอควร[adj.] (phøkhūan) EN: reasonable ; fair FR: modéré ; raisonnable ; passable
ปราศจากความลำเอียง[adj.] (prātsajāk k) EN: impartial ; just ; fair ; without prejudice ; unbiased FR: impartial
ราคาตลาดยุติธรรม[n. exp.] (rākhā talāt) EN: fair market price ; fair market value FR:
ราคายุติธรรม[n. exp.] (rākhā yutti) EN: fair price FR: prix juste [m] ; prix équitable [m] ; prix démocratique [m]
สตรีเพศ[n. exp.] (satrī phēt) EN: female ; fair sex FR:

fair ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Buchmesse {f}book fair
Messekalender {m}calendar of the fair
Messekatalog {m}catalogue of books sold at the fair
Ausgleich {m} | angemessener Ausgleichcompensation | fair compensation
Jahrmarkt {m} | Jahrmarkt der Eitelkeitfair | Vanity Fair
Messe {f} | eine Messe besuchen | eine Messe eröffnen | eine Messe organisierenfair | to visit a fair | to open a fair | to organize a fair
Trödelmarkt {m}jumble market; rag fair
mittelmäßig; durchwachsen {adj}so-so; fair to middling
Messeveranstalter {m}organizer of a fair
Kirmes {f}parish fair
Mustermesse {f}sample fair
Handelsmesse {f}trade fair
Messebesucher {m}visitor at a fair
Ehrensache {f} | eine Ehrensacheaffair of honour | a point of honour
Arielschwalbe {f} [ornith.]Fairy Martin
Australseeschwalbe {f} [ornith.]Fairy Tern
Blonde {m}; blonder Mannblond man; fair-haired man
Elfenkönig {f}fairy king; faerie king
Elfenkönigin {f}fairy queen; faerie queen
Durchschnittsware {f}fair average quality (f.a.q.)
Fairness {f}fairness
Freiwild {n}fair game
Messeausweis {m}fair pass
Messeleitung {f}fair management
fair {adj}fair
schön {adj} | schöner | am schönstenfair | fairer | fairest
Schotdurchführung {f} [naut.]fairlead
Hexentanzplatz {m}fairy ring
Hexenring {m}fairy ring
Kinderfahrrad {n}fairy cycle
Lichterkette {f} (am Weihnachtsbaum)fairy lights (at the Christmas tree)
Märchen {n}fairy tale; fairy-tale; fairy story
Feensturmvogel {m} [ornith.]Fairy Prion
Goldstrichellori {m} [ornith.]Fairy Lorikeet
Elfensänger {m} [ornith.]Fairy Flycatcher
Familienangelegenheit {f}family affair
feenhaft {adj} | feenhafter | am feenhaftestenfairylike | more fairylike | most fairylike
partnerschaftlich {adj}fair; based on partnership
Bescherung {f}state of affairs
Stromlinienverkleidung {f}streamlined fairing

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fair
Back to top