ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

collapse

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *collapse*, -collapse-

collapse ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
collapse (n.) การพังทลาย Syn. damage, debacle, break, crack, destruction, demolition
collapse (n.) การล้มป่วย Syn. disease, illness
collapse (n.) ความล้มเหลว Syn. fail, defeat, disaster, recession
collapse (vt.) ทำให้พังทลาย See also: ทำให้ยุบลง, ทำให้พังครืน Syn. break, crack, damage, destroy, wreck, ruin, demolish
collapse (vi.) พังทลาย See also: ยุบลง, พังครืน Syn. break, crack, damage, explode, destroy, wreck
collapse (vt.) พับ Syn. crumple
collapse (vi.) พับได้ Syn. crumple
collapse (vi.) ล้ม (ธุรกิจ) See also: ล้มเหลว Syn. fail, break down
collapse (vi.) ล้มป่วย (คน) See also: ล้มเจ็บ, หมดแรงล้มลง, ทรุด
collapsed (adj.) แฟบ (ยาง) See also: แบน Syn. deflated
English-Thai: HOPE Dictionary
collapse(คะแลพซฺ') {collapsed,collapsing,collapses} vi.,vt.,n. (ทำให้) (การ) ล้มลง,ยุบลง,พังลง,ทรุดลง,พับเก็บได้,ล้มหมดสติ,สูญเสียการควบคุมตัวเอง,ตกฮวบฮาบ (ราคา), See also: collapsible adj. ดูcollapse collapsable adj. ดูcollapse collapsibility n. ดูcoll
English-Thai: Nontri Dictionary
collapse(n) การทรุดลง,การยุบ,การพัง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
collapse๑. ฟุบ๒. แบ็บ๓. แฟบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Collapseการยุบ,ฟุบแฟบ,การยุบแฟบ,ปอดแฟบ,แฟบ,การยุบลง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระจุย (v.) collapse See also: fall apart Syn. กระจุยกระจาย, ยับเยิน
กระจุยกระจาย (v.) collapse See also: fall apart Syn. ยับเยิน
การถล่ม (n.) collapse See also: falling down, subsidence, breakdown Syn. การยุบ, การพัง, การทลาย
การทลาย (n.) collapse See also: falling down, subsidence, breakdown Syn. การยุบ, การพัง
การพัง (n.) collapse See also: falling down, subsidence, breakdown Syn. การยุบ, การทลาย
การยุบ (n.) collapse See also: falling down, subsidence, breakdown Syn. การพัง, การทลาย
ถล่มทลาย (v.) collapse See also: fall, crumble, subside, tumble down
บรรลัย (v.) collapse See also: ruin, destroy, annihilate, damage Syn. ฉิบหาย, ย่อยยับ, มอดม้วย, ประลัย
ประลัย (v.) collapse See also: ruin, destroy, annihilate, damage Syn. ฉิบหาย, ย่อยยับ, มอดม้วย
พัง (v.) collapse See also: tumble down, pull down, fall to the ground, fall down Syn. พังพินาศ, หักพัง, พังทลาย, ทะลาย
พังครืน (v.) collapse See also: crash
พังฉิบหาย (v.) collapse See also: tumble, break down Syn. เสียหาย, ย่อยยับ, พินาศ, พังทลาย
พังทลาย (v.) collapse See also: fall, be ruined, be destroyed, come to nothing Syn. พังพินาศ
พังพินาศ (v.) collapse See also: tumble, break down Syn. เสียหาย, ย่อยยับ, พินาศ, พังทลาย, พังฉิบหาย
ยวบ (v.) collapse See also: drop, deflate, yield, fall in Syn. ยุบ, ไหว, ฮวบ
ล่ม (v.) collapse See also: fail, go down, come to nothing, founder, fold Syn. ล้ม, พัง Ops. สำเร็จ, ตลอดรอดฝั่ง
ล่มสลาย (v.) collapse See also: ruin, fall
หักพัง (v.) collapse See also: tumble down, pull down, fall to the ground, fall down Syn. พังพินาศ, พังทลาย, ทะลาย
เสียหาย (v.) collapse See also: tumble, break down Syn. ย่อยยับ, พินาศ, พังทลาย, พังฉิบหาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The Lee family will not collapse even if we invite a human girl... because Ramica, your own mother was the same as that girl.ราชสกุลลีจะ ไม่ล่มสลายหรอก ต่อให้เรารับมนุษย์สาวเข้ามา เพราะรามิกา แม่ของเธอ ก็เป็นแบบหญิงสาวคนนี้
Citizens faced with the collapse of local police have taken the law into their own hands.'พลเมืองที่หวังพึ่งตำรวจไม่ได้' 'ทำตัวเป็นมือกฎหมายซะเอง'.
Troops have entered the Ardoyne area of West Belfast... since the collapse of the provisional IRA cease-fire over the weekend.กองกำลังทหารได้ใส่ พื้นที่ Ardoyne ของเวสต์เบลฟาส ... ตั้งแต่การล่มสลายของชั่วคราว IRA การหยุดยิงเหนือสุดสั
Out these windows, we will view the collapse of financial history.นายไม่มีความหมายอีกต่อไปแล้ว เราต้องลืมนายซะ นายเป็นแค่เสียงในหัวฉัน
D Your head will collapse but there's nothing in it d And you'll ask yourself d Where is my mind?เหล่าสัตว์น้ำต่างหลบ ซ่อนอยู่หลังโขดหิน
D Your head will collapse d If there's nothing in it d And you'll ask yourself d Where is my mind?บรรยายไทยโดย inthira, jsapogee, keerati, pakapor, anarchist
We have structure collapse inside. - This is huge, there's no way around it.มันใหญ่มาก ไม่มีทางเข้าไปรอบๆ นั้นได้ / ฉันไม่สนว่าปัญหาของเธอคืออะไร แค่ไปต่อได้แล้ว!
It'd be a shame for the 8th wonder of the modern world to collapse because the stress is improperly propagated.เพราะน้ำหนักไม่ได้รับกระจายอย่างถูกต้อง กระจายอะไรถูกต้องนะ?
Screw ups with the ratios are what's behind the collapse of bridges and buildings, Irresponsible bastards!การผสมไม่ถูกส่วน ทำให้ สะพานและตึกพังลงมา ไอ้พวกไม่มีความรับผิดชอบ
Then I collapse in her parents' house,scare her kids,แล้วยังไปสลบในบ้านพ่อแม่เธอ ทำลูกเธอตกใจ และถูกไล่ออก เพราะ..
She's the only collapse victim whose body temperature was...อุณหภูมิร่างกายเธอ, ให้ antipyrecticsกับเธอ ชั้นให้แล้ว แต่ไข้ยังสูงอยู่ที่104ทำให้ยังไม่ฟื้นดี
Take the case, or you will spend the next month helping the collapse team change bandages.รับเคสนี้ หรือจะใช้เวลาตลอดเดือนหน้า ช่วยทีมกู้ภัยเปลี่ยนผ้าพันแผล ผมวินิจฉัยเธอ คนเดียวเนี่ยนะ

collapse ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不攻自破[bù gōng zì pò, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄥ ㄗˋ ㄆㄛˋ, 不攻自破] collapse of itself
虚脱[xū tuō, ㄒㄩ ㄊㄨㄛ, 虚脱 / 虛脫] exhaustion; collapse from dehydration
溃败[kuì bài, ㄎㄨㄟˋ ㄅㄞˋ, 溃败 / 潰敗] utterly defeated; routed; crushed; to collapse (of army)
倒塌[dǎo tā, ㄉㄠˇ ㄊㄚ, 倒塌] collapse; topple
[tān, ㄊㄢ, 坍] collapse
坍塌[tān tā, ㄊㄢ ㄊㄚ, 坍塌] collapse
[kuǎ, ㄎㄨㄚˇ, 垮] collapse
[tā, ㄊㄚ, 塌] collapse
塌下[tā xià, ㄊㄚ ㄒㄧㄚˋ, 塌下] collapse
崩塌[bēng tā, ㄅㄥ ㄊㄚ, 崩塌] collapse; crumble
崩毁[bēng huǐ, ㄅㄥ ㄏㄨㄟˇ, 崩毁 / 崩毀] collapse
崩溃[bēng kuì, ㄅㄥ ㄎㄨㄟˋ, 崩溃 / 崩潰] collapse; crumble; fall apart
[dǎo, ㄉㄠˇ, 倒] to fall; to collapse; to topple; to fail; to go bankrupt; to change (trains or buses); to move around; to sell; to speculate (buying and selling, also 搗|捣); profiteer
危楼[wēi lóu, ㄨㄟ ㄌㄡˊ, 危楼 / 危樓] dangerous housing; building that is about to collapse
垮台[kuǎ tái, ㄎㄨㄚˇ ㄊㄞˊ, 垮台 / 垮臺] fall from power; collapse; demise
濒于[bīn yú, ㄅㄧㄣ ㄩˊ, 濒于 / 瀕於] near to; approaching (collapse)
塌方[tā fāng, ㄊㄚ ㄈㄤ, 塌方] to cave in; to collapse; a landslide

collapse ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
バブル崩壊[バブルほうかい, baburu houkai] (exp,n) collapse of bubble economy; economic bubble burst
ぶっ倒れる;打っ倒れる[ぶったおれる, buttaoreru] (v1,vi) (See 倒れる・1) to fall flat; to collapse in a heap
倒れ[たおれ, taore] (n) (1) bad debt; (2) collapse (esp. pref.); (P)
倒れ込む[たおれこむ, taorekomu] (v5m) to collapse into; to flop onto
士気阻喪[しきそそう, shikisosou] (n,vs) demoralization; collapse of morale; one's morale being shaken
崩れ去る[くずれさる, kuzuresaru] (v5r) to crumble away; to collapse
抜け落ちる[ぬけおちる, nukeochiru] (v1,vi) (1) to come out (e.g. hair); to fall out; to collapse (e.g. building, floor); (2) to be left out; to be omitted
押し縮める[おしちぢめる, oshichidimeru] (v1) to squeeze; to collapse
破局[はきょく, hakyoku] (n) catastrophe; cataclysm; collapse (of a relationship); breakup; split (friends, lovers, etc.); (P)
腰砕け[こしくだけ, koshikudake] (n) (1) inadvertent collapse (sumo); (2) breaking down (e.g. in the middle of a bout); weakening of one's attitude
蜂群崩壊症候群[ほうぐんほうかいしょうこうぐん, hougunhoukaishoukougun] (n) Colony Collapse Disorder; Vanishing Bee Syndrome
衰亡[すいぼう, suibou] (n,vs) ruin; downfall; collapse
重力崩壊[じゅうりょくほうかい, juuryokuhoukai] (n) gravitational collapse
陥入[かんにゅう, kannyuu] (n,vs) subsiding; falling (cave) in; collapse
頽れる;崩折れる[くずおれる, kuzuoreru] (v1,vi) to collapse (physically or emotionally); to fall down
倒れる(P);斃れる;殪れる;仆れる[たおれる, taoreru] (v1,vi) (1) (倒れる only) (See 崩れる) to fall; to collapse; to drop; to fall senseless; (2) to be forced to bed (by illness, etc.); (3) to die; (4) to go bankrupt; to be ruined; to have a bad debt; (5) to be defeated (in a game); (6) to fall (of governments, dictators, etc.); (P)
凹む[へこむ, hekomu] (v5m) (1) to be dented; to be indented; to yield to; to give; to sink; to collapse; to cave in; (2) to be snubbed; to be overwhelmed; to feel down; to be forced to yield; (P)
切れる[きれる, kireru] (v1,vi) (1) to break; to snap; to be cut; to split; to crack; (2) to be injured; (3) to wear out; to be worn out; (4) to break; to burst; to collapse; (5) to wear off; to stop working; to go dead; (6) to expire (time limit, etc.); to run out; to become due; (7) to run out (of stock, etc.); to be exhausted; to be used up; to be sold out; to be out of; (8) to be broken off (e.g. of a relationship); to break up; to have severed ties; to be cut off; to be disconnected; (9) to cut well; to be sharp; (10) to be sharp-minded; to be keen; to be shrewd; to be quick-witted; to be able; (11) to be short of; to drop under (a certain figure); to beat (e.g. a record time); (12) to dry off; (13) to curve; to veer; (14) to shuffle (cards); (15) (col) (See キレる) to get angry; to snap; to blow one's top; to lose one's temper; to flip; (suf,v1) (16) to be able to do completely; (P)
参る[まいる, mairu] (v5r) (1) (hum) to go; to come; to call; (2) to be defeated; to collapse; to die; (3) to be annoyed; to be nonplussed; (4) to be madly in love; (5) (See 墓参り) to visit (shrine, grave); (P)
壊崩;潰崩[かいほう, kaihou] (n,vs) (arch) (See 崩壊・1) collapse; crumbling; breaking down; caving in
崩れかかる;崩れ掛かる;崩れ掛る[くずれかかる, kuzurekakaru] (v5r) (1) to begin to crumble; (2) to crumble and fall (or collapse) onto another object
崩れる[くずれる, kuzureru] (v1,vi) (See 崩壊・1,倒れる・1) to collapse; to crumble; (P)
崩落[ほうらく, houraku] (n,vs) collapse; break; cave-in; crash; (market) decline; (P)
息が切れる[いきがきれる, ikigakireru] (exp,v1) (1) to run out of breath; to be short of breath; to lose one's breath; (2) to run out of steam; to be unable to continue; to collapse; (3) to die
揉み立てる[もみたてる, momitateru] (v1,vt) (1) (arch) to crumple; to collapse; (2) to press; to urge; to rush
滅亡[めつぼう, metsubou] (n,vs) downfall; ruin; collapse; destruction; (P)
瓦解[がかい, gakai] (n,vs) collapse; downfall
画餅[がべい;がへい, gabei ; gahei] (n) failure; fiasco; rice-cake painting; collapse; something of little value
砕ける(P);摧ける[くだける, kudakeru] (v1,vi) (1) to break (into pieces); to be broken; to be smashed; (2) to collapse; to crumble; to decline; to cool (e.g. enthusiasm); to dampen (e.g. one's will to fight); (3) to become less formal; to throw off reserve; to become affable; (4) to become easy to understand (e.g. a story); (5) to be worried; (P)
経済崩壊[けいざいほうかい, keizaihoukai] (n) economic collapse; economic meltdown
経済破綻[けいざいはたん, keizaihatan] (n) economic collapse; financial failure; bankruptcy
虚脱[きょだつ, kyodatsu] (n,vs) prostration; lethargy; collapse; despondency
転ける;倒ける(oK)[こける, kokeru] (v1,vi) to fall; to collapse; to drop; to break down; to die; to succumb to; to fall senseless; to be ruined; to have a bad debt
陥る(P);落ち入る[おちいる, ochiiru] (v5r,vi) to fall; to trap; to cave in; to collapse; (P)
陥没[かんぼつ, kanbotsu] (n,vs) cave-in; collapse; sinking; depression (e.g. of the skull); subsidence; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
倒れる[だおれる, daoreru] Thai: ล้ม English: to collapse
崩れる[くずれる, kuzureru] Thai: ล้มครืนลง English: to collapse

collapse ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรรลัย[v.] (banlai) EN: collapse ; die ; be destroyed FR:
ฟุบ[v.] (fup) EN: collapse ; fall down ; slump down FR:
หักสะบั้น[v. exp.] (hak saban) EN: snap ; collapse FR:
หกล้ม[v.] (hoklom) EN: fall ; collapse FR: tomber ; s'étaler
การสลาย[n.] (kān salāi) EN: disintegration ; collapse FR: dispersion [f]
การตกต่ำ[n.] (kān toktam) EN: fall ; subsidence ; declination ; collapse FR:
การยุบ[n.] (kān yup) EN: collapse ; dissolution FR: dissolution [f]
ล่ม[v.] (lom) EN: collapse ; fail ; go down ; come to nothing ; founder ; fold FR: s'effondrer
ล้ม[v.] (lom) EN: fall ; tumble ; drop ; plummet ; stumble ; topple ; flop ; collapse FR: tomber ; chuter ; trébucher ; s'étaler (fam.) ; s'aplatir
ล้ม[v.] (lom) EN: fall down ; tumble down ; collapse FR: s'abattre ; s'effondrer
ล่มจม[X] (lomjom) EN: become bankrupt ; go under ; become insolvent ; be broke ; be destitute ; be impoverished ; go to ruin ; collapse FR: être ruiné ; être insolvable
ล้มลง[v. exp.] (lom long) EN: collapse ; give way FR: succomber
ล้มพับ[v.] (lomphap) EN: fall down ; collapse FR: s'écrouler ; s'effondrer
ล่มสลาย[v. exp.] (lom salāi) EN: collapse ; ruin ; fall down ; disintegrate FR: s'effondrer
หมดลง[v. exp.] (mot long) EN: collapse ; disintegrate FR: s'effondrer
พัง[v.] (phang) EN: tumble down ; fall to the ground ; collapse ; fall down ; crash down FR: s'effondrer ; s'affaisser ; s'écrouler ; tomber en ruine
พังฉิบหาย[v. exp.] (phang chiph) EN: collapse FR:
พังครืน[v. exp.] (phang khreū) EN: collapse FR: s'effondrer
พังลงมา[v. exp.] (phang long ) EN: collapse FR: s'effondrer
พังพินาศ[v. exp.] (phang phinā) EN: collapse FR:
พังทลาย[v. exp.] (phang thalā) EN: collapse ; crumble ; fall apart ; go to pieces ; tumble down ; cave in FR: s'effondrer ; s'écrouler ; s'ébouler
ร่วงหล่น[n.] (rūang-lon) EN: fall ; come off ; drop ; collapse FR: s'effondrer
ทรุด[v.] (sut) EN: subside ; sink ; sag ; collapse ; shrink ; cave in FR: s'affaiser ; s'enfoncer ; se tasser
ทรุดลง[v. exp.] (sut long) EN: collapse ; sink ; stoop FR: s'effondrer
ตลาดหุ้นล่ม[n. exp.] (talāt hun l) EN: stock market crash ; collapse of the market FR:
ทลาย[v.] (thalāi) EN: be destroyed ; fall to pieces ; fall to the ground ; fall apart ; collapse ; crumble FR: s'ébouler ; s'écrouler
ถล่ม[v.] (thalom) EN: fall down ; collapse ; tumble down ; fall in ; cave in ; subside FR: s'écrouler ; s'effondrer ; dégringoler
ถล่มทลาย[v.] (thalomthalā) EN: collapse ; fall ; crumble ; subside ; tumble down FR:
ยวบ[v.] (yūap) EN: collapse ; drop ; deflate ; yield ; fall in ; sink ; give FR:
ยุบ[v.] (yup) EN: sink ; cave in ; give in ; be bashed ; collapse ; fall down ; subside FR: s'effondrer
พัง[adj.] (phang) EN: broken down ; tumbled down ; collapsed ; destroyed ; in ruins FR: effondré
ประลัย[adj.] (pralai) EN: distroyed ; collapsed FR:
สลบไสล[v.] (salopsalai) EN: be unconscious ; lose conscious ; faint ; swoon ; pass out ; sleep like tops ; be lying unconscious FR: s'évanouir ; défaillir ; perdre connaissance ; tomber en défaillance ; se pâmer (vx) ; collapser (fam.)
ตึกถล่ม[n. exp.] (teuk thalom) EN: collapsed building FR:

collapse ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dammbruch {m}breach in a dam; collapse of an embankment
Bruchlast {f} [techn.]break load; breaking load; collapse load
Kollaps {m} | einen Kollaps erleidencollapse | to collapse
Einsturzgefahr {f}danger of collapse
besinnungslos; bewusstlos {adj} | bewusstlos zusammenbrechen | bewusstlos liegen bleibenunconscious | to collapse unconscious | to lie unconscious

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า collapse
Back to top