ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fall

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fall*, -fall-

fall ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fall (phrv.) สะดุดล้ม See also: เดินโซเซจนล้ม Syn. stumble over, trip over
fall (vi.) ร่วง See also: ตก, ล้ม, หล่น Syn. drop Ops. rise
fall (vi.) ตกลง See also: ต่ำลง, ลดลง, น้อยลง
fall (vi.) สูญเสีย (ทางวรรณคดี) See also: ตาย, โดนยิง Syn. go down, slump
fall (vi.) มีขึ้น See also: จัดขึ้น
fall (vi.) แพ้ See also: ถูกโค่นล้ม, โดนยึดอำนาจ
fall (n.) การตก See also: การร่วง, การหล่น Syn. drop Ops. rise
fall (n.) การลดลง See also: การลดต่ำลง, ความตกต่ำ, การเสื่อม Syn. collapse, downfall Ops. upswing
fall (n.) ฤดูใบไม้ร่วง Syn. autumn
fall about (phrv.) เดินโซเซ (เพราะเมาหรือเจ็บป่วย)
fall about (phrv.) อดหัวเราะไม่ได้ See also: กลั้นหัวเราะไม่ไหว, ขำกลิ้ง, หัวเราะร่วน
fall about (phrv.) หัวเราะร่วน See also: ขำกลิ้ง Syn. crash about
fall afoul of (phrv.) ชนเรือลำอื่น Syn. fall foul of
fall among (phrv.) ตกอยู่ในกลุ่ม (คนไม่ดี)
fall apart (phrv.) แตกเป็นเสี่ยง See also: แตกเป็นชิ้นๆ
fall apart (phrv.) จบลงด้วยความล้มเหลว
fall apart (phrv.) แยกทางกัน
fall around (phrv.) หัวเราะร่วน See also: ขำกลิ้ง Syn. crash about, fall about
fall astern (phrv.) อยู่ข้างหลังเรือลำอื่น (ทางการแล่นเรือ) Syn. drop astern
fall at (phrv.) คุกเข่าลงต่อหน้า Syn. fall down
fall away (phrv.) ตกลงมาจาก
fall away (phrv.) อยู่ต่ำลงไป See also: ต่ำลงทันที Syn. drop away, drop off, fall off
fall away (phrv.) น้อยลง See also: ลดลง Syn. drop away, drop off, fall off
fall away (phrv.) แย่ลง Syn. drop away, drop off, fall behind, fall off
fall away (phrv.) เลิกสนับสนุน See also: ตีตัวออกห่าง Syn. fall off
fall away (phrv.) (หน้า) เรียวเล็กลง See also: (หน้า) ผอมลง
fall back (phrv.) หงายหลัง (อย่างไม่ตั้งใจ)
fall back (phrv.) ถอยหลัง
fall back (phrv.) ถอยกลับไป (เพราะพ่ายแพ้)
fall back on (phrv.) หงายหลังลงไปบน
fall back on (phrv.) จำเป็นต้องใช้ See also: สามารถช่วยได้ยามคับขัน
fall behind (phrv.) ไล่ตามไม่ทัน See also: ตามหลังอยู่
fall behind (phrv.) จ่ายเงินช้า Syn. get behind
fall behind (phrv.) อยู่ต่ำกว่ามาตรฐาน Syn. drop away, drop off, fall away, fall off
fall behind (phrv.) ตกไปด้านหลัง (บางสิ่ง) See also: หล่นไปข้างหลัง
fall behind (phrv.) จมหายไปด้านหลัง
fall behind (phrv.) ทำให้ตกไปข้างหลัง Syn. be behind, drag behind
fall below (phrv.) ทำให้น้อยลง (กว่าจำนวนที่กำหนด) Syn. drop below
fall below (phrv.) ต่ำกว่ามาตรฐาน Syn. be below, drop below, get below
fall beneath (phrv.) ตกไปอยู่ข้างใต้ (บางสิ่ง) Syn. fall under
English-Thai: HOPE Dictionary
fall(ฟอล) {fell,fallen,falling,falls} vi. ตก,ร่วง,หล่น,ล้ม,ลด,ถอย,เหินห่าง,สูญเสีย,ตาย,พังลง,เสื่อม, (แสง) ส่อง,เกิดปรากฎ,กลายเป็น,ผิดหวัง,เคลื่อนลง. vt. ล้ม (ต้นไม้) -Phr. (fall short ไม่เพียงพอ) . -Phr. (all due ถึงกำหนด) . -n. การตก,การร่วง,การลด,การถอย,การเ
fall guyn. ผู้ที่ถูกหลอกลวงได้ง่าย,แพะรับบาป
fallacious(ฟะเล'เชิส) adj. หลอกลวง,ลวง,ซึ่งทำให้เข้าใจผิด,ผิดพลาด,ซึ่งทำให้ผิดหวัง., See also: fallaciously adv. fallaciousness n., Syn. false ###A. true
fallacy(แฟล'ละซี) n. การหลอกลวง,การทำให้เข้าใจผิด,ความผิดพลาด,การอ้างเหตุผลหรือความเชื่อที่ผิด, Syn. delusion
fallal(แฟลแลล') n. เสื้อผ้าอาภรณ์หรูหรา,สิ่งประดับ.
fallen(ฟอล'เลิน) adj. ซึ่งตกลงมา,ซึ่งล้มลง,เสื่อมเสีย,ซึ่งสูญเสียพรหมจารี,ซึ่งถูกทำลาย,ซึ่งถูกพิชิต,ตาย
faller(ฟอล'เลอะ) n. ผู้ที่ตกลงมา,สิ่งที่ตกลงมา,อุปกรณ์หรือเครื่องมือประเภทให้ตกลงมา,ผู้โค่นต้นไม้
fallible(ฟอล'ละเบิล) adj. ซึ่งกระทำผิดได้,ซึ่งถูกหลองลวงได้,ยากที่จะไม่ผิด,ซึ่งย่อมกระทำผิดได้., See also: fallibility n.
falling sicknessn. โรคลมบ้าหมู
falling starn. ลูกอุกกาบาต,ดาวตก,ผีพุ่งใต้
falloutn. การตกลงมา,เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝัน, Syn. fall-out
fallow(แฟล'โล) adj. เกี่ยวกับที่ดินที่ไถคราดทิ้งไว้,ซึ่งยังไม่ได้เพาะปลูก. -n. ที่ดินดังกล่าว. vt. ไถคราด (ที่ดิน) ทิ้งไว้., See also: fallowness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
fall(n) การตก,การร่วงหล่น,ความเสื่อม,การล้ม,ฤดูใบไม้ร่วง,น้ำตก
fallacious(adj) หลอกลวง,ผิดพลาด
fallacy(n) การลวงให้เข้าใจผิด,การเข้าใจผิด,การหลอกลวง
fallen(vi) pp ของ fall
fallible(adj) ถูกหลอกได้,ผิดพลาดได้,ทำผิดได้
fallow(adj) ปล่อยให้รกร้าง,ไม่ได้เพาะปลูก,ซึ่งไถคราดไว้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
fall backการถอยกลับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
fallacyเหตุผลวิบัติ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
falling action; dénouement; resolutionการแก้ปม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
falling sickness; epilepsyโรคลมชัก, โรคลมบ้าหมู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fallopian tube; oviduct; salpinx uterina; tube, uterineท่อนำไข่ [มีความหมายเหมือนกับ salpinx ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Falling Drop Testการทดสอบความหนืด [การแพทย์]
fallopian tubeปีกมดลูก, ท่อนำไข่, หลอดปลายเปิดซึ่งปลายข้างหนึ่งมีลักษณะคล้ายปากแตรอยู่ใกล้ ๆ รังไข่และปลายอีกข้างหนึ่งต่อกับมดลูก ภายในหลอดประกอบด้วยกล้ามเนื้อและซีเลียที่ช่วยนำไข่จากรังไข่มายังมดลูก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Falloutฝุ่นกัมมันตรังสี [นิวเคลียร์]
Fallow การพักดิน การปล่อยที่ดินปลูกพืชให้ว่างเปล่าไว้ เกือบหรือตลอดฤดูกาลเพาะปลูก โดยจะมีการไถพรวนหรือไม่ก็ได้ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ล้มลุก (v.) rise and fall again See also: be uncertain, be weak
การตก (n.) fall See also: drop Syn. การหล่น, การหลุด
การร่วง (n.) fall See also: drop Syn. การหล่น, การหลุด, การตก
การหล่น (n.) fall See also: drop Syn. การหลุด, การตก
การหลุด (n.) fall See also: drop Syn. การหล่น, การตก
คะมำ (v.) fall See also: tumble, topple Syn. ล้มคว่ำ
ตก (v.) fall See also: drop, be down Syn. ลดลง, ต่ำลง Ops. สูงขึ้น
ตก (v.) fall See also: drop, set (sun), shed (tears)
ต่ำลง (v.) fall See also: drop, be down Syn. ลดลง Ops. สูงขึ้น
ธาตุลม (n.) fall
พลัด (v.) fall See also: slip, tumble Syn. หล่น, ตก
พินาศ (v.) fall See also: wreck and ruin Syn. วินาศ, ฉิบหาย, วอดวาย, หายนะ, มลาย, เสียหาย
ร่วงหล่น (v.) fall See also: come off, drop Syn. หล่น, หลุดล่วง
ลง (v.) fall Syn. ตก
ลงเม็ด (v.) fall Syn. ตก
ลด (v.) fall See also: drop, descend
ล้ม (v.) fall See also: tumble, drop, plummet, stumble, topple, flop Syn. หกล้ม
ลม (n.) fall Syn. ธาตุลม
ล้มคว่ำ (v.) fall See also: tumble, topple, plummet, stumble Syn. ล้มคะมำ
ล้มคะมำ (v.) fall See also: tumble, topple, plummet, stumble
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You've got to stand for something, or you'll fall for anythingคุณต้องยืนหยัดเพื่อบางสิ่งมิฉะนั้นคุณจะพลาดหวังกับทุกสิ่ง
That was more than enough for you to fall for a guyนั่นก็มากเกินพอแล้วสำหรับเธอที่จะตกหลุมรักหนุ่มสักคน
I will get him to fall in love with me, and then mercilessly dump himฉันจะทำให้เขาตกหลุมรักฉัน แล้วจากนั้นก็ทิ้งเขาซะอย่างเลือดเย็น
You are falling asleep againคุณกำลังจะหลับอีกแล้ว
She has fallen in love with someone elseเธอได้พบรักกับคนอื่น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I keep wondering when they're going to fall off.{\cHFFFFFF}ฉันให้สงสัยว่าเมื่อ พวกเขากำลังจะหลุดออกมา
When they fall they make more noise.เวลาล้ม ล้มดังกว่าเพื่อน
Sir! Permission to fall out, sir?ได้รับอนุญาตให้ตก ออกมาครับ?
You may not fall out until a very important bod sees you entertained and happy.คณะกรรมการ บริษัท ที่เป็น เพราะที่นี่ไม่กี่นาที เห็นคุณเพลิดเพลินและมี ความสุข
Then he stretched out seemingly semi-conscious in a chair and ejaculated making his sperm fall upon the charred remains of my clothesต่อมาเขายืด out seemingly ครึ่ง-ซึ่งมีจิตสำนึก... ...ในเก้าอี้... ...และพูดออกมาอย่างกะทันหันและสั้นๆ...
Unless the German people fall we are prepared for any eventuality to save a human soul, even in this part of Africaถ้ามิใช่ผู้คนเยอรมันตก... ...เราถูกตระเตรียมสำหรับ any eventuality ... ...to save a human soul, even in this part of Africa
"Did man fall from grace in the Garden of Eden?"ผู้ชายตกจากสวรรค์ ลงสู่สวนอีเดนจริงเหรอ
Young people can't fall from my grace. They're my best things.คนหนุ่มสาวตกจากสวรรค์ของผมไม่ได้ เขาอายุกำลังเหมาะ
I didn't go there that night to fall in love. I just wanted a couple of drinks.คืนนั้นผมไม่ได้ไปที่นั่นเพื่อหลงรักใคร ผมแค่อยากดื่มสักสองแก้ว
Do you know what it's like to fall in the mud and get kicked in the head by an iron boot?รู้มั้ยว่าการล้มลงในโคลน และโดนเตะที่หัว ด้วยรองเท้าเหล็กมันเป็นยังไง
Sit down before you fall down.นั่งลง ก่อนที่จะล้มลง.
I can't figure it... How did he fall out?ผมไม่เข้าใจ เขาก็หลุดออกได้อย่างไร

fall ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bìng, ㄅㄧㄥˋ, 病] ailment; sickness; illness; disease; fall ill; sick; defect
动情[dòng qíng, ㄉㄨㄥˋ ㄑㄧㄥˊ, 动情 / 動情] to get excited; passionate; aroused to passion; to fall in love; on heat (of animals)
秋季[qiū jì, ㄑㄧㄡ ㄐㄧˋ, 秋季] autumn; fall semester
陷于[xiàn yú, ㄒㄧㄢˋ ㄩˊ, 陷于 / 陷於] caught in (a bad situation); fall into (a trap etc)
崩溃[bēng kuì, ㄅㄥ ㄎㄨㄟˋ, 崩溃 / 崩潰] collapse; crumble; fall apart
落马[luò mǎ, ㄌㄨㄛˋ ㄇㄚˇ, 落马 / 落馬] lit. to fall from a horse; fig. to suffer a setback; to come a cropper
废弛[fèi chí, ㄈㄟˋ ㄔˊ, 废弛 / 廢弛] to fall into disuse (of laws, customs etc); to neglect
下水[xià shuǐ, ㄒㄧㄚˋ ㄕㄨㄟˇ, 下水] downstream; to put into water; to launch (a ship); fig. to fall into bad ways; to lead astray; to go to pot
避坑落井[bì kēng luò jǐng, ㄅㄧˋ ㄎㄥ ㄌㄨㄛˋ ㄐㄧㄥˇ, 避坑落井] dodge a pit only to fall into a well; out of the frying pan into the fire
[pū, ㄆㄨ, 仆] fall prostrate
[fú, ㄈㄨˊ, 匐] fall prostrate
垮台[kuǎ tái, ㄎㄨㄚˇ ㄊㄞˊ, 垮台 / 垮臺] fall from power; collapse; demise
崩陷[bēng xiàn, ㄅㄥ ㄒㄧㄢˋ, 崩陷] fall in; cave in
差得多[chà dé duō, ㄔㄚˋ ㄉㄜˊ ㄉㄨㄛ, 差得多] fall short by a large amount
陨落[yǔn luò, ㄩㄣˇ ㄌㄨㄛˋ, 陨落 / 隕落] fall down; decay
满期[mǎn qī, ㄇㄢˇ ㄑㄧ, 满期 / 滿期] to fall due; to come to the end of a term; to expire
蒙难[méng nàn, ㄇㄥˊ ㄋㄢˋ, 蒙难 / 蒙難] to meet with disaster; killed; in the clutches of the enemy; to fall foul of; in danger
[tuí, ㄊㄨㄟˊ, 隤] fall in ruins; soft
爭相[zhēng xiāng, ㄓㄥ ㄒㄧㄤ, 爭相] to fall over each other in their eagerness to...
比上不足比下有余[bǐ shàng bù zú bǐ xià yǒu yú, ㄅㄧˇ ㄕㄤˋ ㄅㄨˋ ㄗㄨˊ ㄅㄧˇ ㄒㄧㄚˋ ㄧㄡˇ ㄩˊ, 比上不足比下有余 / 比上不足比下有餘] fall short of the best but be better than the worst; can pass muster
[fú, ㄈㄨˊ, 伏] to lean over; to fall (go down); to hide (in ambush); to conceal oneself; to lie low; hottest days of summer; to submit; to concede defeat; to overcome; to subdue; volt; surname Fu
功败垂成[gōng bài chuí chéng, ㄍㄨㄥ ㄅㄞˋ ㄔㄨㄟˊ ㄔㄥˊ, 功败垂成 / 功敗垂成] to fail within sight of success (成语 saw); last-minute failure; to fall at the last hurdle; snatching defeat from the jaws of victory
攻陷[gōng xiàn, ㄍㄨㄥ ㄒㄧㄢˋ, 攻陷] to defeat; to fall (to an attack); to surrender
抑扬[yì yáng, ㄧˋ ㄧㄤˊ, 抑扬 / 抑揚] modulation (rising and falling pitch); intonation; a cadence; to rise and fall (of a body floating in water)
[xiàn, ㄒㄧㄢˋ, 陷] pitfall; trap; to get stuck; to sink; to cave in; to frame (false charge); to capture (a city in battle); to fall (to the enemy); defect
危如累卵[wēi rú lěi luǎn, ㄨㄟ ㄖㄨˊ ㄌㄟˇ ㄌㄨㄢˇ, 危如累卵] precarious as pile of eggs (成语 saw); ready to fall and break at any moment; in a dangerous state
拜倒[bài dǎo, ㄅㄞˋ ㄉㄠˇ, 拜倒] prostrate oneself; fall on one's knees; grovel
后退[hòu tuì, ㄏㄡˋ ㄊㄨㄟˋ, 后退 / 後退] recoil; draw back; fall back; retreat
涨幅[zhǎng fú, ㄓㄤˇ ㄈㄨˊ, 涨幅 / 漲幅] rise and fall of stock in one day's trading
喜雨[xǐ yǔ, ㄒㄧˇ ㄩˇ, 喜雨] welcome fall of rain; seasonable rain
暴跌[bào dié, ㄅㄠˋ ㄉㄧㄝˊ, 暴跌] steep fall (in price); slump
[luò, ㄌㄨㄛˋ, 落] alight; to fall; to drop (behind)
[qiū, ㄑㄧㄡ, 秋] autumn; fall; harvest time; a swing; surname Qiu
傍晚[bàng wǎn, ㄅㄤˋ ㄨㄢˇ, 傍晚] in the evening; when night falls; towards evening; at night fall; at dusk
降临[jiàng lìn, ㄐㄧㄤˋ ㄌㄧㄣˋ, 降临 / 降臨] befall
摔伤[shuāi shāng, ㄕㄨㄞ ㄕㄤ, 摔伤 / 摔傷] bump; bruise; child's injury from falling
下降[xià jiàng, ㄒㄧㄚˋ ㄐㄧㄤˋ, 下降] to decline; to drop; to fall; to go down; to decrease
[dǎo, ㄉㄠˇ, 倒] to fall; to collapse; to topple; to fail; to go bankrupt; to change (trains or buses); to move around; to sell; to speculate (buying and selling, also 搗|捣); profiteer
疑似[yí sì, ㄧˊ ㄙˋ, 疑似] deceptive; plausible but fallacious
衰退[shuāi tuì, ㄕㄨㄞ ㄊㄨㄟˋ, 衰退] decline; fall; drop; falter

fall ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメリカ白灯蛾[アメリカしろひとり;アメリカシロヒトリ, amerika shirohitori ; amerikashirohitori] (n) (uk) fall webworm (Hyphantria cunea)
おじゃんになる[, ojanninaru] (exp) to fall through; to come to nothing; to be ruined
しくじる[, shikujiru] (v5r,vi) to fail; to fall through; to blunder; (P)
ずっこける[, zukkokeru] (v1,vi) (1) to fall down (e.g. off a chair); to slip down (e.g. one's eyeglasses); to slide down; (2) to make a fool of oneself; (3) to whoop it up; to be on the spree; to cut loose; to mess around
すっ転ぶ;素っ転ぶ[すっころぶ, sukkorobu] (v5b,vi) (See 転ぶ) to (dramatically) fall over; to fall flat
その手は食わない[そのてはくわない, sonotehakuwanai] (exp) I am not going to fall for that trick
のめり込む[のめりこむ, nomerikomu] (v5m,vi) to be completely absorbed in; to fall for (something)
のめる[, nomeru] (v5r,vi) to fall forward
ふいになる[, fuininaru] (exp) (See おじゃんになる) to come to nothing; to fall through; to end without result
フォールアウト;フォルアウト[, fo-ruauto ; foruauto] (n) fallout (atomic, radioactive, etc.); fall-out; fall out
ぶっ倒れる;打っ倒れる[ぶったおれる, buttaoreru] (v1,vi) (See 倒れる・1) to fall flat; to collapse in a heap
へたる[, hetaru] (v5r) (See へたばる,尻餅) to fall on one's backside; to be exhausted; to lose strength; to lose one's abilities
ポシャる[, posha ru] (v5r,vi) to break down; to fail; to fizzle; to flop; to peter out; to fall flat
ポタポタ落ちる;ぽたぽた落ちる[ポタポタおちる(ポタポタ落ちる);ぽたぽたおちる(ぽたぽた落ちる), potapota ochiru ( potapota ochiru ); potapotaochiru ( potapota ochiru )] (exp,v1) to fall in drops; to drip down; to trickle down
ぽとりと落ちる[ぽとりとおちる, potoritoochiru] (exp,v1) to fall down with a "plop"
七転び八起き;七転八起;七顛八起[ななころびやおき(七転び八起き;七転八起);しちてんはっき(七転八起;七顛八起), nanakorobiyaoki ( shichi korobi yaoki ki ; shichi ten yaoki ); shichitenhakki ( shi] (n) the vicissitudes of life; ups and downs in life; always rising after a fall or repeated failures
下回る[したまわる, shitamawaru] (v5r,vt) (See 上回る) to fall below (esp. figures
下押し[したおし, shitaoshi] (n) a fall or drop; decline
不興を買う[ふきょうをかう, fukyouwokau] (exp,v5u) to fall into disgrace with; to incur someone's displeasure
世に遅れる[よにおくれる, yoniokureru] (exp,v1) to fall behind the times
九仞の功を一簣に虧く[きゅうじんのこうをいっきにかく, kyuujinnokouwoikkinikaku] (exp) (id) to fail one step short of great success; to fall at the last hurdle
亭主の好きな赤烏帽子[ていしゅのすきなあかえぼし, teishunosukinaakaeboshi] (exp) (arch) (See 烏帽子) Family members should fall into line with the head of the family even if his taste is a little odd, like wearing a red eboshi, which is ordinarily black
人手に渡る[ひとでにわたる, hitodeniwataru] (exp,v5r) to fall into another's hands
伏し倒れる[ふしたおれる, fushitaoreru] (v1) to fall down
信用がガタ落ちだ[しんようがガタおちだ, shinyouga gata ochida] (n) a sudden fall in public estimation (e.g. into the gutter)
倒れる(P);斃れる;殪れる;仆れる[たおれる, taoreru] (v1,vi) (1) (倒れる only) (See 崩れる) to fall; to collapse; to drop; to fall senseless; (2) to be forced to bed (by illness, etc.); (3) to die; (4) to go bankrupt; to be ruined; to have a bad debt; (5) to be defeated (in a game); (6) to fall (of governments, dictators, etc.); (P)
倒れ伏す[たおれふす, taorefusu] (v5s) to fall down
先安観[さきやすかん, sakiyasukan] (n) anticipation of a fall (in prices); prediction of a price drop
全面安[ぜんめんやす, zenmenyasu] (n) across-the-board fall in prices
出来秋[できあき, dekiaki] (n) autumn at harvest time; fall at harvest time
初時雨[はつしぐれ, hatsushigure] (n) (arch) the first rain to fall between the late autumn and the early winter
劣る[おとる, otoru] (v5r,vi) to be inferior to; to be less good at; to fall behind; (P)
双肩に掛かる;双肩にかかる[そうけんにかかる, soukennikakaru] (exp,v5r) to fall on one's shoulders (e.g. responsibility, duty)
周章狼狽[しゅうしょうろうばい, shuushouroubai] (n,vs) consternation; fall into a panic; fluster oneself; dismay; discomfiture
壊れる(P);毀れる[こわれる, kowareru] (v1,vi) (1) to be broken; to break; (2) to fall through; to come to nothing; (P)
壊乱;潰乱[かいらん, kairan] (n,vs) (1) corruption (of order, customs, etc.); (2) to fall apart (organization, system, etc.)
天から降りる[てんからおりる, tenkaraoriru] (exp,v1) to fall from heaven (the sky)
好きになる[すきになる, sukininaru] (exp) to come to like; to become fond of; to fall in love
家賃を溜める[やちんをためる, yachinwotameru] (exp,v1) to let the rent fall into arrears
寝付く(P);寝つく[ねつく, netsuku] (v5k,vi) (1) to go to bed; to go to sleep; to fall asleep; (2) to be laid up (with a cold); to be ill in bed; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
フォールバック[ふぉーるばっく, fo-rubakku] fall back
低下[ていか, teika] fall (vs), degradation, decline, lowering, deterioration
光立ち下がり時間[ひかりたちさがりじかん, hikaritachisagarijikan] optical fall time
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
抜ける[ぬける, nukeru] Thai: ร่วงหลุด English: to fall out
陥る[おちいる, ochiiru] Thai: ตกอยู่ในสภาพ(ไม่ดี) English: to fall

fall ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บางเบา[v.] (bāngbao) EN: subside ; fall off ; lessen ; thin out FR:
ชวด[v.] (chūat) EN: lose ; fail ; come to nothing ; fall through ; miss an opportunity FR: échouer ; tomber à l'eau
ดิ่ง[v.] (ding) EN: fall down ; plummet ; straight down FR: chuter
ฟุบ[v.] (fup) EN: collapse ; fall down ; slump down FR:
หก[v.] (hok) EN: spill ; fall ; splatter FR: se renverser ; se répandre
หกคะเมน[v.] (hokkhamēn) EN: fall head over heels ; summersault FR:
หกล้ม[v.] (hoklom) EN: fall ; collapse FR: tomber ; s'étaler
จ้ำเบ้า[v.] (jambao) EN: fall down FR:
จับกบ[v. exp.] (jap kop) EN: take a tumble ; stumble and fall FR:
จัดแถว[v. exp.] (jat thaēo) EN: fall into line ; Right dress! FR:
เจ็บไข้[v.] (jepkhai) EN: get sick ; fall ill ; FR: tomber malade
จูบฝุ่น[v.] (jūpfun) EN: fall down with one's face on the earth FR: mordre la poussière
การตกแบบเสรี[n. exp.] (kān tok baē) EN: free fall FR: chute libre [f]
การตกต่ำ[n.] (kān toktam) EN: fall ; subsidence ; declination ; collapse FR:
คะมำ[v.] (khamam) EN: pitch forward ; take a tumble ; fall on one's face ; fall forward FR: tomber en avant
เข้าข่าย[v. exp.] (khao khāi) EN: be within the scope of ; meet requirements ; fall within the purview of FR:
เข้าแผน[v. exp.] (khao phaēn) EN: go as planned ; fall in with someone's plan FR: suivre son cours
เข้ารอย[v.] (khaorøi) EN: make sense ; sound reasonable ; fall into place ; move in the right direction ; act in the right way FR:
เข้าร่องเข้ารอย ; เข้ารอย[X] (khaorǿngkha) EN: do what is expected ; act in the right way ; move in the right direction ; act in the correct manner ; conform ; fall into place FR:
เข้ารูปเข้ารอย[v.] (khaorūpkhao) EN: get into shape ; fall into place ; turn well ; come together nicely FR:
ขึ้น ๆ ลง ๆ = ขึ้นๆลงๆ[v.] (kheun-kheun) EN: fluctuate ; rise and fall FR: fluctuer
ขึ้นลง[v. exp.] (kheun long) EN: fluctuate ; rise and fall FR: fluctuer
คลาด[v.] (khlāt) EN: miss ; fail ; elude ; let slip ; fall to seize FR: rater ; manquer ; louper (fam.)
คลุกฝุ่น[v. (loc.)] (khlukfun) EN: roll in the dust ; fall and roll on the ground FR:
โค่น[v.] (khōn) EN: fall ; be overthrown ; come down ; fell ; overturn ; overthrow ; topple ; bring down ; chop down FR: abattre
คว่ำข้าวเม่า[v. exp.] (khwam khāom) EN: fall down rolling FR:
ความเสื่อมทราม[n.] (khwām seūam) EN: degeneration ; deterioration ; fall FR:
กินตัว[v.] (kintūa) EN: fall into holes FR:
เกิดแก่เจ็บตาย = เกิด แก่ เจ็บ ตาย[xp] (koēt kaē je) EN: We are born, grow old, fall ill and die FR:
แหลกลาญ[v.] (laēklān) EN: devastate ; be crushed ; be pulverized ; be ruined ; be destroyed ; fall to pieces FR:
ล้าหลัง[v.] (lālang) EN: fall behind ; become underdeveloped FR:
หลับยาม[v. exp.] (lap yām) EN: fall asleep while on duty ; be caught napping FR: dormir au travail
ลื่นล้ม[v. exp.] (leūn lom) EN: slip and fall FR: glisser et tomber ; tomber en glissant
เลิกรา[v.] (loēkrā) EN: fall off ; be separated FR: se détacher
ล้ม[v.] (lom) EN: fall ; tumble ; drop ; plummet ; stumble ; topple ; flop ; collapse FR: tomber ; chuter ; trébucher ; s'étaler (fam.) ; s'aplatir
ล้ม[v.] (lom) EN: fall down ; tumble down ; collapse FR: s'abattre ; s'effondrer
ล้มหัวทิ่ม[v. exp.] (lom hūa thi) EN: fall head first ; fall head over heels ; fall heels over head FR:
ล้มเจ็บ[v. exp.] (lom jep) EN: fall ill ; be ill FR: tomber malade
ล้มคว่ำ[v. exp.] (lomkhwam) EN: fall face down ; fall on one's face FR:
ล้มเหลว[v. exp.] (lom lēo) EN: fail to come off ; fail ; go bankrupt ; come to naught ; fall through FR: échouer ; avorter ; capoter ; s'effondrer ; faire faillite

fall ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zensur {f} | Zensur der Presse | der Zensur unterliegen | Zensur abschaffen | der Zensur zum Opfer fallencensorship | press censorship; censorship of the press | to be subject to censorship | to abolish censorship | to fall victim to the censors
Umstand {m}; Fall
Ungebräuchlichkeit {f} | in Vergessenheit geraten; außer Gebrauch kommendesuetude | to fall into desuetude
Eventualität {f}; möglicher Fall | Eventualitäten
fallen | fallend | gefallen | du fällst | er/sie fällt | ich/er/sie fiel | er/sie ist/war gefallen | ich/er/sie fieleto fall {fell; fallen} | falling | fallen | you fall | he/she falls | I/he/she fell | he/she has/had fallen | I/he/she would fall
leichtgläubig {adj} | leichtgläubiges Opfergullible | gullible victim; fall guy
Herbst {m}autumn; fall [Am.]
Spätherbst {m}late autumn; late fall [Am.]
Rutsch {m}slide; slip; fall
bewusstlos; besinnungslos {adj} | bewusstlos zusammenbrechensenseless | to fall senseless
Wettersturz {m}sudden fall in temperature
Tidefall {m}tidal fall
Fallgeschwindigkeit {f}velocity of fall; rate of fall
Unfalltod {m}; Tod durch Unfallaccidental death
zufällig {adj} | zufälliger | am zufälligstenaccidental | more accidental | most accidental
offensichtlich; offenbar {adj} | offensichtlich sein; auffallen | nicht offensichtlich | offensichtlicher Mangel | offensichtlicher Schadenapparent | to be apparent | unapparent | apparent effect | apparent damage
Übernahme {f} des Ausfallrisikosassumption of credit risk
Fieberanfall {m} | Fieberanfälle
Bereitschaftssystem {n} (bei Ausfall)backup system
Wohltat {f}; Gefallen
Brachland {n}fallow land
Geschäftsabschluss {m}; Geschäftsvorfall
Rhythmus {m}; Tonfall
Ernstfall {m} | Ernstfälle
Fallstudie {f}; Fallbeispiel
Schadensfall {m} | im Schadensfall | meldepflichtiger Schadensfallcase of damage | in the event of damage | damage that must be reported
Todesfall {m} | Todesfälle
Unfall {m} | Unfälle
Fallschirm {m} | Fallschirme
Fallschirmjäger {m} | Fallschirmjäger
Fallschirmspringer {m} | Fallschirmspringer
Beifallklatscher {m} | Beifallklatscher
unbeholfen; schwerfällig; plump; tapsig; tölpisch {adj} | unbeholfener; schwerfälliger; plumper; tapsiger; tölpischer | am unbeholfensten; am schwerfälligsten; am plumpesten; am tapsigstena; am tölpischstenclumsy | clumsier | clumsiest
Fügung {f}; Zufall
auffällig; deutlich; unübersehbar {adj} | auffälliger | am auffälligstenconspicuous | more conspicuous | most conspicuous
Planung {f} für Eventualfällecontingency planning
Einsatzzentrum {n} für Krisenfällecrisis centre
Ernteausfall {m}crop shortfall
Sterbefall {m} | Sterbefälle
Hinfälligkeit {f} | Hinfälligkeiten

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fall
Back to top