ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

yield

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *yield*, -yield-

yield ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
yield (n.) การยินยอม See also: การละทิ้ง, การยอมจำนน, การอนุญาต
yield (vt.) ให้ผลผลิต See also: ให้, ผลิต
yield (vt.) ยอม See also: ยอมแพ้, ยอมอ่อนข้อให้, ยอมจำนน
yield (vi.) ถูกแทนที่ด้วย
yield (vi.) โค้งงอ See also: หัก
yield (vi.) ยอมให้ไปก่อน (การจราจร)
yield (n.) ผลผลิต See also: ปริมาณผลผลิต
yield (n.) ผลลัพธ์ See also: ผลที่ได้
yield profit (vt.) ให้ผล See also: ได้ผลกำไร Syn. earn
yield to (phrv.) ยินยอมตาม See also: ยอมอ่อนข้อให้, ยอมให้ชนะ Syn. give in to, give to
yield to (phrv.) ยอมให้ (ความรู้สึกครอบงำ) Syn. give in to, give over
yield to (phrv.) แทนที่ด้วย See also: ตามมาด้วย Syn. give to
yield to (phrv.) สามารถถูกเคลื่อนย้ายได้ด้วย
yield to none (idm.) ดีที่สุด See also: เยี่ยมที่สุด, แข็งแรงที่สุด
yield up (phrv.) ยอมให้ (บางสิ่ง) กับ Syn. give up
yield up the ghost (idm.) ตาย See also: สูญสิ้น Syn. give up
yielding (n.) การยอมทำตาม Syn. compliancy
yielding (n.) การยอมทำตาม Syn. compliance
yielding (adj.) ที่ยอมทำตาม See also: ที่พร้อมจะทำตาม Syn. submissive
yielding (n.) การยอมให้ Syn. granting
yielding (n.) การเชื่อฟัง See also: การยอมคล้อยตาม Syn. submission
yielding (adj.) เชื่อง่าย See also: ว่าง่าย, ถูกโน้มน้าวได้ง่าย
yieldingness (n.) การผ่อนผัน See also: การยินยอมทำตามความประสงค์ Syn. acceptance, gratification
English-Thai: HOPE Dictionary
yield(ยีลดฺ) vt.,vi. ให้ผล,ผลิต,ให้,เกิด,ยอม,ยอมให้,ยอมจำนน,อ่อนข้อให้ n. การให้ผล,สิ่งที่เป็นผลขึ้น,ผล,ผลิตภัณฑ์,ประโยชน์ที่ได้รับ,ปริมาณผล, See also: yieldable adj. yielder n., Syn. furnish,produce
yielding(ยีล'ดิง) adj. ยอม,ยินยอม,ให้ผล, See also: yieldingly adv. yieldingness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
yield(n) ผลิตผล,การให้ผล,ผลผลิต,ประโยชน์,ผลิตภัณฑ์
yielding(adj) ยอมตาม,ยินยอม,ยอมให้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
yieldผลได้, รายได้เงินภาษี (หลังหักค่าจัดเก็บ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
yield upon investmentผลตอบแทนจากการลงทุน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
yield of drainage basinyield of drainage basin, ผลผลิตน้ำท่าของลุ่มน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยอมตาม (v.) yield See also: give way to Syn. เออออห่อหมก, ตามใจ Ops. ขัดขวาง
ยอมให้ (v.) yield See also: agree to let, agree to allow Syn. ยอม, ยินยอมให้ Ops. ขัดใจ
ยินยอมให้ (v.) yield See also: agree to let, agree to allow Syn. ยอม Ops. ขัดใจ
ลง (v.) yield See also: give in, submit Syn. ยอม
ลดราวาศอก (v.) yield Syn. อ่อนข้อ, ผ่อนปรน Ops. แข็งกร้าว
อ่อนข้อ (v.) yield See also: relent, submit, capitulate, make a concession Syn. ยอม, ยอมตาม, ยินยอม
ก้มหัว (v.) yield (to) See also: succumb (to), submit, accept Syn. ยอมให้, ยอมรับ, ยอมอ่อนน้อม, สวามิภักดิ์
ยอมอ่อนน้อม (v.) yield (to) See also: succumb (to), submit, accept Syn. ยอมให้, ยอมรับ, สวามิภักดิ์
ออกดอกออกผล (v.) yield interests/ dividends See also: be profitable, bring results
จำนนต่อเหตุผล (v.) yield to superior logic See also: surrender, yield, submit, listen to reason Syn. จำนน, ยอม, ยอมจำนน, ยินยอม Ops. ขัดขืน
ทรหดอดทน (adj.) unyielding See also: indomitable, unflinching, undaunted Syn. อดทน Ops. ย่อท้อ
ทรหดอดทน (adj.) unyielding See also: indomitable, unflinching, undaunted Syn. อดทน Ops. ย่อท้อ
ทรหดอดทน (adj.) unyielding See also: indomitable, unflinching, undaunted Syn. อดทน Ops. ย่อท้อ
ภาคเสธ (v.) half resist and half yield See also: admit in sort and deny in part, make a noncommittal statement
แบ่งรับแบ่งสู้ (v.) half resist and half yield See also: admit in sort and deny in part, make a noncommittal statement Syn. ภาคเสธ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I will now yield to my distinguished friend... from the nation's dairyland, Senator Macon.{\cHFFFFFF}ตอนนี้ผมจะให้ผลผลิตของฉัน เพื่อนที่โดดเด่น ... {\cHFFFFFF}จาก DAIRYLAND ของประเทศ วุฒิสมาชิกแมคอน
I yield to him and leave the rest of my interrogation until he's finished.{\cHFFFFFF}ฉันยอมจำนนต่อเขาและออกจากส่วนที่เหลือของ การสอบสวนของฉันจนกว่าเขาจะเสร็จ
However, I will yield to the opinion of the majorityอย่างไรก็ตาม, ฉันจะให้ผลถึงของ the opinion ส่วนใหญ่
Sir Ludo, if that's thy name, now I, Sir Didymus, yield to thee.เซอร์ ลูโด , ถ้านั่นชื่อของท่าน ข้านาม เซอร์ ดิดีมุส ขอคำนับ
You cannot yield to it.คุณไม่สามารถให้ผลผลิตได้
It is by far the longest voyage she has yet undertaken and its completion will signal that she's ready for our great journey to Bristol Bay whose unspoiled walrus habitat will yield an abundance of...มันเป็นการเดินทางที่ยาวที่สุดเท่าที่เรือลำนี้เคยล่องมา และถ้าการเดินทางนี้สำเร็จนั่นหมายถึง อสรพิษทะเลลำนี้พร้อมแล้ว สำหรับการเดินทางมุ่งสู่อ่าวบริสตอล
Figure 50 orchids will yield about an ounce of chemical.จากสถิติ 50 ดอกสามารถเปลี่ยนเป็น สารเคมีที่ใช้ทำตัวยา 1 ออนซ์
Why do I always have to yield to you?ทำไมฉันถึงต้องยอมให้เธอทุกเรื่องนะ?
I won't yield anymore.ฉันจะไม่ยอมเธออีกแล้ว
Will you make BuYeo yield to the Hans?เจ้าจะให้พูยอยอมแพ้ฮั่นงั้นหรือ
Once you yield to the Hans, they will ask of something else.ทันทีที่ท่านยอมเพ้กับฮั่น พวกเขาก็จะขอบางสิ่งบางอย่างจากท่าน
And of course it's not only the immediate agony, but the knowledge that if you do not yield soon enough there will be little left to identify you as a man.และแน่นอน มันไม่ใช่ความเจ็บหฤโหด ,เท่าที่รู้ ถ้าคุณไม่ยินยอมโดยดี

yield ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
未来业绩[wèi lái yè jì, ㄨㄟˋ ㄌㄞˊ ㄧㄝˋ ㄐㄧˋ, 未来业绩 / 未來業績] future yield (of investment)
业绩[yè jì, ㄧㄝˋ ㄐㄧˋ, 业绩 / 業績] performance; track record; outstanding achievement; yield (of investment)
半推半就[bàn tuī bàn jiù, ㄅㄢˋ ㄊㄨㄟ ㄅㄢˋ ㄐㄧㄡˋ, 半推半就] half willing and half unwilling (成语 saw); to yield after making a show of resistance
迁就[qiān jiù, ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄡˋ, 迁就 / 遷就] to yield; to adapt to; to accommodate to (sth)
[gěng, ㄍㄥˇ, 骾] blunt; fish bones; unyielding
[gěng, ㄍㄥˇ, 鲠 / 鯁] blunt; fish bones; unyielding
水滴石穿[shuǐ dī shí chuān, ㄕㄨㄟˇ ㄉㄧ ㄕˊ ㄔㄨㄢ, 水滴石穿] dripping water penetrates the stone (成语 saw); constant perseverance yields success; You can achieve your aim if you try hard without giving up.; Persistent effort overcomes any difficulty.
滴水石穿[dī shuǐ shí chuān, ㄉㄧ ㄕㄨㄟˇ ㄕˊ ㄔㄨㄢ, 滴水石穿] dripping water penetrates the stone (成语 saw); constant perseverance yields success; You can achieve your aim if you try hard without giving up.; Persistent effort overcomes any difficulty.
滴水穿石[dī shuǐ chuān shí, ㄉㄧ ㄕㄨㄟˇ ㄔㄨㄢ ㄕˊ, 滴水穿石] dripping water penetrates the stone (成语 saw); constant perseverance yields success; You can achieve your aim if you try hard without giving up.; Persistent effort overcomes any difficulty.
刚强[gāng qiáng, ㄍㄤ ㄑㄧㄤˊ, 刚强 / 剛強] firm; unyielding
骨气[gǔ qì, ㄍㄨˇ ㄑㄧˋ, 骨气 / 骨氣] unyielding character; courageous spirit; integrity; moral backbone
[cōng, ㄘㄨㄥ, 从 / 從] lax; yielding; unhurried
傲然[ào rán, ㄠˋ ㄖㄢˊ, 傲然] loftily; proudly; unyieldingly
傲骨[ào gǔ, ㄠˋ ㄍㄨˇ, 傲骨] lofty and unyielding character
多产[duō chǎn, ㄉㄨㄛ ㄔㄢˇ, 多产 / 多產] prolific; fertile; high yield
[róu, ㄖㄡˊ, 柔] soft; flexible; supple; yielding; rho (Greek letter Ρρ)
坚如磐石[jiān rú pán shí, ㄐㄧㄢ ㄖㄨˊ ㄆㄢˊ ㄕˊ, 坚如磐石 / 堅如磐石] solid as a boulder (成语 saw); absolutely secure; rock-firm and unyielding
[jiān, ㄐㄧㄢ, 坚 / 堅] strong; solid; firm; unyielding; resolute
坚强不屈[jiān qiáng bù qū, ㄐㄧㄢ ㄑㄧㄤˊ ㄅㄨˋ ㄑㄩ, 坚强不屈 / 堅強不屈] staunch and unyielding (成语 saw); steadfast
[jiàng, ㄐㄧㄤˋ, 强 / 強] stubborn; unyielding
弱受[ruò shòu, ㄖㄨㄛˋ ㄕㄡˋ, 弱受] submissive; yielding; weak; opposite to 強攻|强攻
不屈[bù qū, ㄅㄨˋ ㄑㄩ, 不屈] unyielding; unbending
不屈不挠[bù qū bù náo, ㄅㄨˋ ㄑㄩ ㄅㄨˋ ㄋㄠˊ, 不屈不挠 / 不屈不撓] unyielding; indomitable
坚贞不渝[jiān zhēn bù yú, ㄐㄧㄢ ㄓㄣ ㄅㄨˋ ㄩˊ, 坚贞不渝 / 堅貞不渝] unyielding integrity (成语 saw); unwavering
强硬态度[qiáng yìng tài dù, ㄑㄧㄤˊ ˋ ㄊㄞˋ ㄉㄨˋ, 强硬态度 / 強硬態度] unyielding attitude
抗直[kàng zhí, ㄎㄤˋ ㄓˊ, 抗直] unyielding
坚韧不拔[jiān rèn bù bá, ㄐㄧㄢ ㄖㄣˋ ㄅㄨˋ ㄅㄚˊ, 坚韧不拔 / 堅韌不拔] firm and indomitable (成语 saw); tenacious and unyielding
比威力[bǐ wēi lì, ㄅㄧˇ ㄨㄟ ㄌㄧˋ, 比威力] yield-to-weight ratio
当量[dāng liàng, ㄉㄤ ㄌㄧㄤˋ, 当量 / 當量] yield

yield ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イールド[, i-rudo] (n) yield
イールドカーブ[, i-rudoka-bu] (n) yield curve
イールドスプレッド[, i-rudosupureddo] (n) yield spread
凹む[へこむ, hekomu] (v5m) (1) to be dented; to be indented; to yield to; to give; to sink; to collapse; to cave in; (2) to be snubbed; to be overwhelmed; to feel down; to be forced to yield; (P)
圧密降伏応力[あつみつこうふくおうりょく, atsumitsukoufukuouryoku] (n) consolidation yield stress
怖気立つ;おぞけ立つ;怖じ気立つ[おぞけだつ(怖気立つ;おぞけ立つ);おじけだつ(怖気立つ;怖じ気立つ);こわけたつ(怖気立つ), ozokedatsu ( fu ki tatsu ; ozoke tatsu ); ojikedatsu ( fu ki tatsu ; oji ki tatsu )] (v5t,vi) to be horrified; to be filled with trepidation; to shake with fright; to yield to terror
服属[ふくぞく, fukuzoku] (n,vs) a follower; yield allegiance to
獲れる;穫れる[とれる, toreru] (v1) (1) (See 獲る・とる) to be harvested; to be reaped; to be yielded; (2) to be able to harvest; to be able to reap; to be able to yield
青田売り;青田うり[あおたうり, aotauri] (n) pre-harvest estimate of a rice field's yield and selling price
靡く[なびく, nabiku] (v5k,vi) to bend; to flutter; to wave; to bow to; to yield to; to obey; to be swayed by; (P)
カチンカチン[, kachinkachin] (adj-na) (1) rock hard; stiff and unyielding (personality); (n) (2) clangor
きかん気;利かん気[きかんき, kikanki] (adj-na,n,adj-no) daring; unyielding
しぶとい[, shibutoi] (adj-i) tenacious; tough; enduring; dogged; headstrong; stubborn; obstinate; unyielding
びくともしない[, bikutomoshinai] (adj-i) (1) unperturbed; undaunted; retaining composure; (2) unyielding; not giving an inch
ぷるぷる;プルプル[, purupuru ; purupuru] (adv-to) (1) yielding, soft, elastic; (n,vs) (2) jiggle, bounce, slightly trembling
上がり[あがり, agari] (n,suf) (1) ascent; rise; slope; (2) freshly-drawn green tea (esp. in sushi shops); (3) advance income; crop yield; (4) death; spinning; completion; stop; finish; (5) after (rain); ex (official, etc.); (6) (end) results (e.g. of crafts like painting, pottery, etc.); how something comes out; (P)
伏する[ふくする, fukusuru] (vs-s,vi,vt) (1) to crouch; to stoop; to bend down; to prostrate oneself; to lie down; (2) to yield; to submit; to surrender; (3) to hide; to conceal oneself
出来高[できだか, dekidaka] (n,adj-f) yield; crop; production; volume; piecework; (P)
利かぬ気[きかぬき, kikanuki] (adj-na,n) unyielding
勝ち気;勝気[かちき, kachiki] (adj-na,n) determined or unyielding spirit
口分田[くぶんでん, kubunden] (n) (arch) allotted rice field (ritsuryo system); land distributed to all citizens from which yields were taxed by the government
堅剛[けんごう, kengou] (n) (obsc) firm and unyielding; rigid
屈す[くっす, kussu] (v5s) (1) (arch) (See 屈する) to yield; to give in; to be daunted; (2) to bend; to shrink; (3) to feel down
屈する[くっする, kussuru] (vs-s) (1) to yield; to give in; to be daunted; (2) to bend; to shrink; (3) (arch) to feel down
屈伏;屈服[くっぷく, kuppuku] (n,vs) yielding; submission; surrender; giving way; succumbing
平年[へいねん, heinen] (n-adv,n) (1) non-leap year; (2) normal year (esp. as pertains to weather patterns, vegetative growth, harvest yields, etc.); (P)
強硬[きょうこう, kyoukou] (adj-na,n) firm; vigorous; unbending; unyielding; strong; stubborn; (P)
我を折る[がをおる, gawooru] (exp,v5r) to concede a point; to yield; to give in
折れる[おれる, oreru] (v1,vi) (1) to break; to be broken; to snap; to fracture; (2) to be folded; (3) to give in; to back down; to yield; to submit; (4) (See 曲がる・2) to turn (a corner); (P)
生じる[しょうじる, shoujiru] (v1,vt) (1) (See 生ずる・1) to produce; to yield; to cause; (v1,vi) (2) (See 生ずる・2) to result from; to arise; to be generated; (P)
生ずる[しょうずる, shouzuru] (vz,vi) (1) (生ずる is more literary that 生じる) (See 生じる・1) to produce; to yield; to cause; (2) (See 生じる・2) to result from; to arise; to be generated; (P)
石高[こくだか, kokudaka] (n) (1) (crop) yield; (2) stipend (orig. assessed on the basis of a crop); salary
許す(P);赦す;聴す[ゆるす, yurusu] (v5s,vt) (1) to permit; to allow; to approve; (2) to exempt (from fine); to excuse (from); to pardon; to forgive; to release; to let off; (3) to confide in; (4) to give up; to yield; (P)
譲る[ゆずる, yuzuru] (v5r,vt) (1) to turn over; to assign; to hand over; to transmit; to convey; to sell; to dispose of; (2) to yield; to surrender; to concede; (P)
豆類[まめるい, mamerui] (n) pulse (edible seeds of various leguminous crops); plant yielding pulse
負けじ魂[まけじだましい, makejidamashii] (n) unyielding spirit; indomitable spirit
負けず嫌い;負けずぎらい[まけずぎらい, makezugirai] (adj-na,n) hating to lose; unyielding; unbending; competitive; sore loser; determined
負ける(P);敗ける[まける, makeru] (v1,vi) (1) to lose; to be defeated; (2) (負ける only) to succumb; to give in; to surrender; to yield; (3) (負ける only) to be inferior to; (4) (負ける only) (See 気触れる・かぶれる・1) to break out in a rash due to (e.g. lacquer, shaving, etc.); (v1,vt) (5) (負ける only) to reduce the price; to lower the price; to give a discount on; (P)
負け嫌い;負けぎらい[まけぎらい, makegirai] (adj-na,n) (See 負けず嫌い) hating to lose; always wanting to win; unyielding; competitive
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
出来高[できだか, dekidaka] Thai: ผลที่ได้ English: yield

yield ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อำนวยผล[v. exp.] (amnūay phon) EN: produce result ; give ; yield fruits FR: produire des résultats
อนุโลมตาม[v.] (anulōm tām) EN: bend ; follow ; yield and comply FR:
แบ่งรับแบ่งสู้[v.] (baengrap-ba) EN: half resist and half yield ; admit in sort and deny in part ; make a noncommittal statement ; give a partial confession ; admit in part and deny in part FR:
ให้กำไร[v. exp.] (hai kamrai) EN: yield profit FR:
ให้ผล[v. exp.] (hai phon) EN: give a result ; give an outcome ; bear fruit ; produce fruit ; be fruitful ; produce results ; yield a profit ; benefit ; bring dividends FR: donner des résultats ; produire des résultats
ให้ทาง[v. exp.] (hai thāng) EN: yield right of way FR: céder la priorité ; céder le passage
จำนน[v.] (jamnon) EN: surrender ; yield ; submit FR: se soumettre ; succomber
จำนนต่อเหตุผล[v. exp.] (jamnon tø h) EN: yield to superior logic ; surrender ; yield ; submit ; listen to reason FR:
จุดคราก[n. exp.] (jut khrāk) EN: yield point FR:
ละ[v.] (la) EN: leave ; desert ; abandon ; give up ; stop ; desist ; remit ; yield ; vacate FR: abandonner ; quitter ; fuir
ลดราวาศอก[v.] (lotrāwāsøk) EN: yield ; give in FR:
ออกดอกออกผล[v.] (økdøk-økpho) EN: bear fruit ; yield interest ; yield dividends ; be profitable FR: rapporter
อ่อนข้อ[v.] (ønkhø) EN: yield ; relent ; submit ; capitulate ; make a concession ; compromise FR:
โอนอ่อน[v.] (ōn-øn) EN: comply ; acquiesce ; assent ; accede ; yield FR: transiger ; concéder
โอนอ่อนผ่อนตาม[v. exp.] (ōn-øn phønt) EN: give in ; yield FR: céder
ผลิต[v.] (phalit) EN: produce ; manufacture ; make ; generate ; yield FR: produire ; fabriquer ; manufacturer
ภาษีอากร[n. exp.] (phāsī akøn) EN: taxation ; inland revenue ; internal revenue ; tax yield ; taxes and duties FR: taxation [f]
ผลได้[n.] (phondāi) EN: advantage ; yield FR: avantage [m]
ผลได้ตามทฤษฎี[n. exp.] (phondāi tām) EN: theoretical yield FR:
สยบ[v.] (sayop) EN: capitulate ; surrender to ; yield to FR: filer doux
อวย[v.] (ūay) EN: give ; yield ; grant ; tender ; bestow ; consent ; accomodate oneself FR: donner ; fournir ; prêter ; offrir ; souhaiter
ยินยอมให้[v. exp.] (yinyøm hai) EN: yield FR:
ยกธง[v. exp.] (yok thong) EN: surrender ; yield ; give up ; accept defeat FR: se rendre ; capituler
ยกธงขาว[v.] (yokthongkhā) EN: surrender ; capitulate ; quit ; give in ; yield ; submit ; give up FR: se rendre ; capituler ; rendre les armes ; abandonner ; donner sa langue au chat
ยอม[v.] (yøm) EN: give in ; surrender; yield ; succumb ; agree ; consent ; yield ; submit FR: céder ; se plier à ; se résigner ; se soumettre ; concéder ; abandonner
ยอมให้[v. exp.] (yøm hai) EN: yield ; allow ; let ; permit ; grant ; allocate ; agree to let ; agree to allow ; bow to FR: concéder ; accorder ; admettre
ยอมแพ้[v. exp.] (yøm phaē) EN: surrender ; capitulate ; give in ; yield ; give up ; throw in the towel (loc.) ; chuck in the towel ; chuck it in ; throw it in FR: capituler ; se rendre ; abandonner ; jeter l'éponge (loc.) ; abdiquer ; s'incliner
ยอมเสีย[v. exp.] (yøm sīa) EN: yield FR:
ยอมสยบ[v. exp.] (yømsayop) EN: surrender to ; yield to FR:
ยอมตาม[v. exp.] (yøm tām) EN: yield ; give way to ; acquiesce ; conform ; accord ; consent FR: accéder à ; obéir ; suivre ; se conformer ; se plier à ; se soumettre ; consentir
ยวบ[v.] (yūap) EN: collapse ; drop ; deflate ; yield ; fall in ; sink ; give FR:
หยุ่น[v.] (yun) EN: be soft ; be elastic ; yield FR: être souple ; être élastique
ใจแข็ง[adj.] (jaikhaeng) EN: hard-hearted ; stouthearted ; pitiless ; unyielding ; heartless ; merciless ; callous ; adamant ; firm ; unbendable FR: insensible ; dur ; qui est sans coeur ; qui a un coeur de pierre
ใจอ่อน[adj.] (jai-øn) EN: meek ; softhearted ; soft-hearted ; submissive ; weak ; sensitive ; yielding ; weak-willed FR: sensible ; au coeur tendre ; doux
ใจเพชร[adj.] (jaiphet) EN: firm ; resolute ; strong-minded ; steadfast ; unyielding ; adamant ; determined FR: résolu ; déterminé
แข็งแกร่ง[adj.] (khaengkraen) EN: strong ; robust ; firm ; unyielding FR: robuste
แข็งกร้าว[adj.] (khaengkrāo) EN: unyielding ; harsh ; tough ; very firm FR:
กระด้าง[adj.] (kradāng) EN: hard ; obstinate ; unyielding ; rebellious ; mutinous ; rigid ; abrasive FR: obstiné ; rebelle ; insoumis
แกร่ง[adj.] (kraeng) EN: unyielding ; tenacious ; doughty ; staunch ; vigourous ; strong ; robust ; firm ; solid FR: dur ; solide ; ferme
ไม่ประนีประนอม[adj.] (mai pranīpr) EN: uncompromising ; unyielding ; intransigent FR: inflexible

yield ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kapitalertrag {m}capital yield
Nettoerlös {m}net yield
Nutzen {m} | Nutzen abwerfen | Nutzen bringenprofit | to yield profit | to profit
Reinertrag {m}net yield
Kapitalertragsteuer {f}capital yields tax
unbiegsam {adv}unyieldingly
unnachgiebig {adv}unyieldingly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า yield
Back to top