ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

defeat

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *defeat*, -defeat-

defeat ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
defeat (n.) ความพ่ายแพ้ See also: ความปราชัย Syn. conquest, licking subjugation
defeat (n.) ความสิ้นหวัง See also: ความผิดหวัง, ความล้มเหลว Syn. failure, loss Ops. success, triumph, victory
defeat (vt.) ทำลาย (ชื่อเสียง) See also: ลบล้าง Syn. baffle, confound, foil, frustrate
defeat (vt.) ทำให้พ่ายแพ้ See also: เอาชนะ, ทำให้ล้มเหลว Syn. conquer, crush, rout, vanquish, overcome, overpower, overwhelm Ops. lose, submit, surrender, yield
defeated (vt.) กริยาช่องที่ 3 ของ override Syn. rejected
defeatism (n.) แนวคิดหรือการกระทำของผู้ยอมรับหรือคาดว่าจะพ่ายแพ้หรือไม่ประสบความสำเร็จ See also: การยอมรับความล้มเหลว
defeatist (adj.) ซึ่งมีแนวโน้มจะล้มเหลว สิ้นหวัง หรือพ่ายแพ้ See also: คาดว่าจะไม่สำเร็จ
defeatist (n.) ผู้พ่ายแพ้ See also: ผู้ล้มเหลว, ผู้สิ้นหวัง
English-Thai: HOPE Dictionary
defeat(ดิฟีท') vt. ทำให้พ่ายแพ้,ชนะ,ทำให้เสีย,ยกเลิก,ลบล้าง,กำจัด n. การทำให้พ่ายแพ้,การได้ชัยชนะ,ความพ่ายแพ้,ความล้มเหลว, Syn. failure
defeatism(ดิฟีท'ทิสซึม) n. ลัทธิ ,ยอมแพ้.
English-Thai: Nontri Dictionary
defeat(vt) มีชัยต่อ,กำจัด,ลบล้าง,ทำให้แพ้,ทำให้ไร้ผล
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การแพ้ (n.) defeat See also: failure, rout Syn. ความพ่ายแพ้ Ops. ชัยชนะ
ความปราชัย (n.) defeat See also: vanquishment, rout Syn. ความพ่ายแพ้, ความแพ้พ่าย Ops. ชัยชนะ
ความพ่ายแพ้ (n.) defeat See also: beating Syn. ความปราชัย, ความแพ้พ่าย Ops. การชนะ
ความแพ้พ่าย (n.) defeat See also: beating Syn. ความปราชัย Ops. การชนะ
ความแพ้พ่าย (n.) defeat See also: vanquishment, rout Syn. ความพ่ายแพ้ Ops. ชัยชนะ
ปราชัย (n.) defeat See also: failure, rout Syn. ความพ่ายแพ้, การแพ้ Ops. ชัยชนะ
สยบ (v.) defeat See also: beat, conquer, overcome
ชนะสงคราม (v.) defeat the war See also: conquer
ปีกหัก (v.) be defeated See also: be disappointed, lose Syn. ผิดหวัง, พ่ายแพ้
ปีกหัก (v.) be defeated See also: be disappointed, lose Syn. ผิดหวัง, พ่ายแพ้
ผิดหวัง (v.) be defeated See also: be disappointed, lose Syn. พ่ายแพ้
ผิดหวัง (v.) be defeated See also: be disappointed, lose Syn. พ่ายแพ้
หงายท้อง (v.) be defeated See also: lose Syn. แพ้ราบ
เสียท่า (v.) be defeated See also: be conquered, be tricked Syn. พลาดท่า, เสียเชิง, เสียที, เสียรู้
เสียที (v.) be defeated See also: be conquered, be tricked Syn. พลาดท่า, เสียเชิง, เสียที, เสียรู้
เสียเชิง (v.) be defeated See also: be conquered Syn. เสียท่า, พลาดท่า, เสียรู้
แตกทัพ (v.) be defeated in the war See also: lost Syn. พ่ายแพ้
แพ้ (v.) be defeated See also: lose, be beaten, be inferior Syn. พ่ายแพ้, ปราชัย Ops. ชนะ
แพ้ราบ (v.) be defeated See also: be beaten, be vanquished, be overcome, be conquered Syn. แพ้ราบคาบ
แพ้ราบคาบ (v.) be defeated See also: be beaten, be vanquished, be overcome, be conquered
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Wouldn't that rather defeat the purpose?ฟังดูไม่ขัดกับวัตถุประสงค์เหรอครับ
Across the world, we've trod the stony path from defeat to final victory.ทั่วโลกเราได้เหยียบเส้นทางหิน จากความพ่ายแพ้เพื่อชัยชนะ ครั้งสุดท้าย และเร็ว ๆ นี้ผู้ยิ่งใหญ่ผู้ตัดสิน ดังกล่าวข้างต้น
Stinky priest, you don't have the capability to defeat my Uncle Guo.เจ้านักพรตเหม็น, เจ้าสู้ท่านลุงก๊วยไม่ได้.
At my best, I could never defeat that many.ต่อให้ทำดีที่สุด ข้าก็ยังไม่เคยชนะคนมากเท่านั้นเลยนะ
The Montoyas have never taken defeat easily.พวกเรา มอนโตย่าไม่เคยยอมแพ้อะไรง่ายๆ
You can't defeat a people like that.แกไม่มีทางเอาชนะผู้คนเหล่านั้นได้
You thought you could defeat the most powerful being on earth!เจ้าคิดว่าจะสามารถฆ่า คนที่เเข็งแกร่งที่สุดบนโลกได้งั้นรึ
I was thinking, I devised a plan that will enable us to finally defeat them.หนูเลยคิดว่า ถ้ามีแผนฉลาดๆ เราจะได้ชนะพวกนั้นซะที
The memories of our disastrous defeat in the War Between the States still linger, and with them, the defeated, uncertain men who returned lacking the vigor... we woman normally associate with your gender.การพ่ายสงครามกลางเมืองยังอยู่ใน... ...ความทรงจำของผู้แพ้ที่กลับมาโดย... ...สูญเสียความแข็งขัน ที่เพศหญิงต้องการ
Not one to concede defeat easily,ไม่มีใครยอมแพ้ง่าย ๆ...
You will face the same evil. And you will defeat it.ท่านจะเผชิญกับความชั่วร้าย เเละท่านจะพิชิตมัน
With his sorcerer at his side no mortal can defeat Memnon.เขามีผู้พยากรณ์อยู่ข้างกาย... ไม่มีใครหน้าไหนปราบเมมนอนได้

defeat ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中途岛战役[Zhōng tú dǎo zhàn yì, ㄓㄨㄥ ㄊㄨˊ ㄉㄠˇ ㄓㄢˋ ㄧˋ, 中途岛战役 / 中途島戰役] battle of Medway of June 1942, the first large scale defeat of the Japanese fleet after Pearl Harbor
功败垂成[gōng bài chuí chéng, ㄍㄨㄥ ㄅㄞˋ ㄔㄨㄟˊ ㄔㄥˊ, 功败垂成 / 功敗垂成] to fail within sight of success (成语 saw); last-minute failure; to fall at the last hurdle; snatching defeat from the jaws of victory
反败为胜[fǎn bài wéi shèng, ㄈㄢˇ ㄅㄞˋ ㄨㄟˊ ㄕㄥˋ, 反败为胜 / 反敗為勝] to turn defeat into victory (成语 saw); to turn the tide
大败[dà bài, ㄉㄚˋ ㄅㄞˋ, 大败 / 大敗] to defeat; to inflict a defeat on sb
攻灭[gōng miè, ㄍㄨㄥ ㄇㄧㄝˋ, 攻灭 / 攻滅] to conquer; to defeat (militarily)
连败[lián bài, ㄌㄧㄢˊ ㄅㄞˋ, 连败 / 連敗] consecutive defeats; to lose several times in a row
破败不堪[pò bài bù kān, ㄆㄛˋ ㄅㄞˋ ㄅㄨˋ ㄎㄢ, 破败不堪 / 破敗不堪] crushed; utterly defeated
惨败[cǎn bài, ㄘㄢˇ ㄅㄞˋ, 惨败 / 慘敗] defeat
击败[jī bài, ㄐㄧ ㄅㄞˋ, 击败 / 擊敗] defeat; beat
残敌[cán dí, ㄘㄢˊ ㄉㄧˊ, 残敌 / 殘敵] defeated enemy
溃兵[kuì bīng, ㄎㄨㄟˋ ㄅㄧㄥ, 溃兵 / 潰兵] defeated troops; routed army; scattered soldiers
毁来性[huǐ lái xìng, ㄏㄨㄟˇ ㄌㄞˊ ㄒㄧㄥˋ, 毁来性 / 毀來性] destructive; crushing (defeat)
[bì, ㄅㄧˋ, 弊] detriment; fraud; harm; defeat
一败涂地[yī bài tú dì, ㄧ ㄅㄞˋ ㄊㄨˊ ㄉㄧˋ, 一败涂地 / 一敗塗地] to fail completely; a crushing defeat
[fú, ㄈㄨˊ, 伏] to lean over; to fall (go down); to hide (in ambush); to conceal oneself; to lie low; hottest days of summer; to submit; to concede defeat; to overcome; to subdue; volt; surname Fu
伏输[fú shū, ㄈㄨˊ ㄕㄨ, 伏输 / 伏輸] to concede; to admit defeat; also written 服輸|服输
剃光头[tì guāng tóu, ㄊㄧˋ ㄍㄨㄤ ㄊㄡˊ, 剃光头 / 剃光頭] to shave the whole head clean; crushing defeat
[shèng, ㄕㄥˋ, 胜 / 勝] victory; success; to beat; to defeat; to surpass; victorious; superior to; to get the better of; better than; surpassing; superb (of vista); beautiful (scenery); wonderful (view); (arch. pronounciation shēng) able to bear; equal to (a task)
胜负[shèng fù, ㄕㄥˋ ㄈㄨˋ, 胜负 / 勝負] victory or defeat; the outcome of a battle
南辕北辙[nán yuán běi zhé, ㄋㄢˊ ㄩㄢˊ ㄅㄟˇ ㄓㄜˊ, 南辕北辙 / 南轅北轍] (fig.) act in a way that defeats one's purpose
反扑[fǎn pū, ㄈㄢˇ ㄆㄨ, 反扑 / 反撲] to counter-attack; to come back after a defeat; to retrieve lost ground
失利[shī lì, ㄕ ㄌㄧˋ, 失利] to lose; to suffer defeat
失败[shī bài, ㄕ ㄅㄞˋ, 失败 / 失敗] to be defeated; to fail; to lose
打不过[dǎ bu guò, ㄉㄚˇ ㄅㄨ˙ ㄍㄨㄛˋ, 打不过 / 打不過] unable to defeat; to be no match for sb
打垮[dǎ kuǎ, ㄉㄚˇ ㄎㄨㄚˇ, 打垮] to defeat; to strike down; to destroy
打败[dǎ bài, ㄉㄚˇ ㄅㄞˋ, 打败 / 打敗] to defeat; to overpower; to beat; to suffer a defeat; to be defeated
挫败[cuò bài, ㄘㄨㄛˋ ㄅㄞˋ, 挫败 / 挫敗] to thwart; to foil (sb's plans); to defeat
攻陷[gōng xiàn, ㄍㄨㄥ ㄒㄧㄢˋ, 攻陷] to defeat; to fall (to an attack); to surrender
[bài, ㄅㄞˋ, 败 / 敗] be defeated; to defeat; loss
败仗[bài zhàng, ㄅㄞˋ ㄓㄤˋ, 败仗 / 敗仗] lost battle; defeat
败北[bài běi, ㄅㄞˋ ㄅㄟˇ, 败北 / 敗北] to suffer defeat; to lose (a battle, an election); the loser
败绩[bài jì, ㄅㄞˋ ㄐㄧˋ, 败绩 / 敗績] be utterly defeated; be routed
败退[bài tuì, ㄅㄞˋ ㄊㄨㄟˋ, 败退 / 敗退] retreat in defeat
败阵[bài zhèn, ㄅㄞˋ ㄓㄣˋ, 败阵 / 敗陣] be defeated on the battlefield; be beaten in a contest
[bì, ㄅㄧˋ, 敝] my (polite); poor; ruined; shabby; worn out; defeated
新罗[Xīn luó, ㄒㄧㄣ ㄌㄨㄛˊ, 新罗 / 新羅] Silla, one of three Korean kingdoms from 1st century, defeated its rivals Paikche and Koryo by collaborating with Tang around 645, ruled unified Korea 658-935
甘拜下风[gān bài xià fēng, ㄍㄢ ㄅㄞˋ ㄒㄧㄚˋ ㄈㄥ, 甘拜下风 / 甘拜下風] to step down gracefully (humble expression); to concede defeat; to play second fiddle
余党[yú dǎng, ㄩˊ ㄉㄤˇ, 余党 / 餘黨] remnants (of a defeated clique); rump
顽强[wán qiáng, ㄨㄢˊ ㄑㄧㄤˊ, 顽强 / 頑強] tenacious; hard to defeat
溃不成军[kuì bù chéng jūn, ㄎㄨㄟˋ ㄅㄨˋ ㄔㄥˊ ㄐㄩㄣ, 溃不成军 / 潰不成軍] utterly defeated

defeat ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一敗地に塗れる[いっぱいちにまみれる, ippaichinimamireru] (exp,v1) to meet with defeat
丸負け[まるまけ, marumake] (n) complete defeat
叩き伏せる[たたきふせる, tatakifuseru] (v1,vt) to knock down; to utterly defeat
叩き潰す[たたきつぶす, tatakitsubusu] (v5s) to smash up; to defeat crushingly
後手必敗[ごてひっぱい, gotehippai] (exp) Defeat is inevitable for one who goes second; Being slow to take action inevitably leads to defeat
戦敗[せんぱい, senpai] (n) defeat in war
打ち倒す[うちたおす, uchitaosu] (v5s,vt) to knock down; to defeat
捻る(P);拈る;撚る[ひねる, hineru] (v5r,vt) (1) to twist; to wrench; to turn (a switch on or off, etc.); to wring (a neck); (2) to puzzle over; (3) to defeat easily; (P)
落とす(P);落す[おとす, otosu] (v5s,vt) (1) to drop; to lose; to let fall; to shed (light); to cast (one's gaze); to pour in (liquid); to leave behind; (2) to clean off (dirt, makeup, paint, etc.); to remove (e.g. stains or facial hair); to lose; to spend money at a certain place; to omit; to leave out; to secretly let escape; (3) to lose (a match); to reject (an applicant); to fail (a course); to defeat (in an election); (4) to lower (e.g. shoulders or voice); to lessen (e.g. production or body weight); to worsen (quality); to reduce (e.g. rank or popularity); to speak badly of; to make light of; to fall into straitened circumstances; (5) to fall into (e.g. a dilemma or sin); to make one's own; to have one's bid accepted; to force surrender; to take (e.g. an enemy camp or castle); to forcefully convince; to press for a confession; to deal with; (6) {comp} to download; to copy from a computer to another medium; (7) {MA} to make someone swoon (judo); (8) to finish a story (e.g. with the punch line); (9) to finish (a period, e.g. of fasting); (P)
議席を奪う[ぎせきをうばう, gisekiwoubau] (exp,v5u) to unseat someone (in an election); to defeat a sitting member
負け星[まけぼし, makeboshi] (n) mark indicating a defeat
蹴落とす;蹴落す[けおとす, keotosu] (v5s,vt) to kick down; to defeat
逆転勝ち[ぎゃくてんがち, gyakutengachi] (n,vs) winning after defeat seems certain; coming from behind to win; (P)
食う(P);喰う;啖う(oK)[くう, kuu] (v5u,vt) (1) (male) (vulg) to eat; (2) to live; to make a living; to survive; (3) to bite; to sting (as insects do); (4) to tease; to torment; to taunt; to make light of; to make fun of; (5) to encroach on; to eat into; to consume; (6) to defeat a superior; to threaten a position; (7) to consume time and-or resources; (8) (col) to receive something (usu. an unfavourable event); (9) (male) (vulg) to have sexual relations with a woman, esp. for the first time; (P)
ボロ負け[ボロまけ, boro make] (n,vs) (See ボロ勝ち) decisive defeat; lose big
一敗[いっぱい, ippai] (n,vs) one defeat; (P)
倒す(P);斃す;殪す;仆す[たおす, taosu] (v5s,vt) (1) (倒す only) to throw down; to bring down; to blow down; to fell; to knock down; to set (something) down on its side; to turn (something) on its side; (2) to kill; to defeat; to beat; (3) (倒す only) to overthrow; to trip up; to ruin; (4) (倒す only) to leave unpaid; to cheat; (P)
倒れる(P);斃れる;殪れる;仆れる[たおれる, taoreru] (v1,vi) (1) (倒れる only) (See 崩れる) to fall; to collapse; to drop; to fall senseless; (2) to be forced to bed (by illness, etc.); (3) to die; (4) to go bankrupt; to be ruined; to have a bad debt; (5) to be defeated (in a game); (6) to fall (of governments, dictators, etc.); (P)
全滅[ぜんめつ, zenmetsu] (n,vs) annihilation; total destruction; complete destruction; crushing defeat; (P)
参る[まいる, mairu] (v5r) (1) (hum) to go; to come; to call; (2) to be defeated; to collapse; to die; (3) to be annoyed; to be nonplussed; (4) to be madly in love; (5) (See 墓参り) to visit (shrine, grave); (P)
取りこぼす;取り零す;取零す[とりこぼす, torikobosu] (v5s,vi) (1) {comp} to lose an easy game; to suffer an unexpected defeat; (2) to lose information (computers)
喫す[きっす, kissu] (v5s,vt) (1) (See 喫する) to eat; to drink; to smoke; (2) to suffer (e.g. defeat); to receive (e.g. a blow)
安全圏[あんぜんけん, anzenken] (n) safety zone; buffer (e.g. against defeat)
完敗[かんぱい, kanpai] (n,vs) complete defeat; utter defeat; annihilation; (P)
屠る[ほふる, hofuru] (v5r,vt) to slaughter; to massacre; to defeat; to butcher
引け[ひけ, hike] (n) leave; defeat; diffidence; closing price (stock market)
惨敗[さんぱい(P);ざんぱい(P), sanpai (P); zanpai (P)] (n,vs) ignominious defeat; crushing failure; utterly beaten; overwhelming defeat; (P)
打ち勝つ;打ち克つ;打勝つ;打克つ[うちかつ, uchikatsu] (v5t,vi) (1) (打ち勝つ, 打勝つ only) to conquer (e.g. an enemy); to defeat; (2) to overcome (a difficulty); (3) (打ち勝つ, 打勝つ only) to out-hit
打ち破る;討ち破る;打破る;撃ち破る;うち破る[うちやぶる, uchiyaburu] (v5r,vt) to break; to smash; to defeat; to destroy; to eliminate
打倒[だとう, datou] (n,vs) knockdown (e.g. in boxing); overthrow; defeat; (P)
打破[だは, daha] (n,vs) break-down; defeat; abolish; (P)
投げる[なげる, nageru] (v1,vt) (1) to throw; to cast away; (2) to face defeat; to give up; (P)
撃つ(P);討つ(P);射つ(iK)[うつ, utsu] (v5t) (1) (usu. 撃つ) to shoot (at); (2) to attack; to defeat; to destroy; to avenge; (P)
敗れる[やぶれる, yabureru] (v1,vi) to be defeated; to be unsuccessful; (P)
敗北主義[はいぼくしゅぎ, haibokushugi] (n) defeatism
敗北主義者[はいぼくしゅぎしゃ, haibokushugisha] (n) defeatist
敗者[はいしゃ, haisha] (n) the defeated; vanquished; loser; (P)
狡兎死して走狗烹らる[こうとししてそうくにらる, koutoshishitesoukuniraru] (exp) When the enemy is defeated, the victorious soldiers can be killed off (lit
狡兎良狗[こうとりょうく, koutoryouku] (exp) (from 狡兎死して良狗烹らる) (See 狡兎死して走狗烹らる) When the enemy is defeated, the victorious soldiers can be killed off
破く[やぶく, yabuku] (v5k,vt) to tear; to violate; to defeat; to smash; to destroy
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
敗れる[やぶれる, yabureru] Thai: พ่ายแพ้ English: to be defeated
破る[やぶる, yaburu] Thai: ปราบ English: to defeat

defeat ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอาชนะ[v. exp.] (aochana) EN: win ; triumph ; conquer ; overcome ; beat ; defeat ; prevail ; outdo FR: vaincre ; battre ; remporter la victoire ; défaire ; surmonter
ชนะ[v.] (chana) EN: win ; defeat ; beat ; triumph (over) ; overcome ; conquer ; gain a victory FR: gagner ; vaincre ; battre ; remporter ; éliminer ; défaire (litt.)
ชนะสงคราม[v. exp.] (chana songk) EN: defeat the war ; conquer FR: gagner la guerre ; vaincre
เฆี่ยน[v.] (khīen) EN: defeat ; beat FR: battre ; défaire (litt.)
ขี้แพ้ชวนตี[v. exp.] (khīphaē chū) EN: quarrelsome after defeat ; being a bad loser FR: être mauvais perdant
คว่ำ[v.] (khwam) EN: overturn ; overthrow ; upset ; destroy ; ruin ; defeat FR: renverser ; défaire
ความพ่ายแพ้[n.] (khwām phāip) EN: defeat FR:
หมอบราบคาบแก้ว[v.] (møprāpkhāpk) EN: give up ; be utterly defeated ; admit utter defeat FR:
ปราชัย[n.] (parāchai) EN: defeat ; failure ; rout FR: défaite [f]
ปราชัย[v.] (parāchai) EN: lose ; be defeated ; be beaten ; suffer defeat ; rout FR: perdre ; être battu ; être défait ; subir une défaite
แพ้[v.] (phaē) EN: lose ; be defeated ; be beaten ; be inferior ; suffer defeat FR: perdre ; être battu ; être vaincu ; être défait ; mordre la poussière
แพ้ใจ[v.] (phaē jai) EN: admit defeat ; give in ; can't resist FR:
พ่ายแพ้[v.] (phāiphaē) EN: lose ; fail ; be defeated ; suffer defeat ; rout FR: être vaincu ; succomber
พิชิต[v.] (phichit) EN: conquer ; defeat ; vanquish ; subdue ; overcome FR: vaincre ; surmonter
ยกธง[v. exp.] (yok thong) EN: surrender ; yield ; give up ; accept defeat FR: se rendre ; capituler
อปรา[v.] (aparā ; app) EN: fail ; be defeated ; lose ; be beaten FR: perdre ; être battu
จ๊อก[X] (jǿk) EN: cry of a fighting cock when defeated FR:
ก๊าน[v.] (kān) EN: lose ; be defeated FR:
หงายท้อง[v.] (ngāithøng) EN: be defeated ; lose FR:
โงหัวไม่ขึ้น[xp] (ngō hūa mai) EN: be utterly defeated ; be addicted (to) ; be inveterate FR:
ปราชิต[v.] (parāchit) EN: lose ; be defeated FR: perdre ; être battu
แพ้เขา[v. exp.] (phaē khao) EN: be outdone ; be defeaterd ; lose out FR:
แพ้ราบ[v. exp.] (phaē rāp) EN: be defeated FR:
แพ้ราบคาบ[v. exp.] (phaē rāpkhā) EN: be defeated FR:
พ่าย[v.] (phāi) EN: lose ; be defeated ; fail FR: être vaincu ; succomber
เพลงเดียวตกม้าตาย[v. exp.] (phlēng dīo ) EN: be defeated quickly FR:
ผู้แพ้[n.] (phūphaē) EN: loser ; defeated ; defeated person FR: perdant [m] ; perdante [f] ; battu [m] ; vaincu [m]
ปีกหัก[v.] (pīkhak) EN: be defeated ; be disappointed ; lose FR:
ราบคาบ[adj.] (rāpkhāp) EN: crushed ; utterly defeated FR:
สามเพลงตกม้าตาย[v.] (sāmphlēngto) EN: be defeated quickly FR:
เสียเชิง[v.] (sīachoēng) EN: be outsmarted ; be discomfited ; be defeated FR:
เสียท่า[v.] (sīathā) EN: be defeated ; be outdone ; lose one's balance FR:
เสียทัพ[v. exp.] (sīa thap) EN: be defeated FR: être vaincu
เสียที[adj.] (sīathī) EN: defeated ; conquered FR:
สิ้นฤทธิ์[adj.] (sinrit) EN: vanquished ; defeated ; conquered FR:
แตกทัพ[v.] (taēkthap) EN: be routed ; be defeated in the war FR: se débander
ตกรอบ[v. exp.] (tok røp) EN: be eliminated ; be defeated and ousted form the competition ; lose ; fail to make the grade ; fail to qualify ; be out of the running FR: être éliminé

defeat ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Niederlage {f}defeat

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า defeat
Back to top