ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

crash

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *crash*, -crash-

crash ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
crash (n.) การชน Syn. collision, accident, colliding
crash (n.) การล้มละลาย
crash (vi.) เกิดเสียงดัง
crash (vi.) เคลื่อนที่อย่างเสียงดัง
crash (vi.) ชนอย่างแรง
crash (vt.) ชนอย่างแรง Syn. collide with, strike, bump into
crash (adj.) ซึ่งเร่งรัด
crash (vi.) ตกอย่างรวดเร็ว See also: เสื่อมอย่างรวดเร็ว
crash (vt.) ทำให้เกิดเสียงดัง Syn. clatter, bang
crash (vt.) ทำให้เคลื่อนที่อย่างเสียงดัง
crash (vi.) ล้มละลาย Syn. fail, break down
crash (n.) เสียงดังที่เกิดจากการชน Syn. crashing sound, clatter, clash
crash (n.) ผ้าเนื้อหยาบ
crash (sl.) ยืม
crash about (phrv.) ทำเสียงดังโครมคราม See also: ชนของโครมคราม
crash around (phrv.) ทำเสียงดังโครมคราม See also: ชนของโครมคราม
crash down (phrv.) ล้มกระแทกเสียงดัง
crash into (phrv.) กระแทก See also: ชน, พุ่งชน
crash out (phrv.) หนีรอด (คำไม่เป็นทางการ) See also: หลุดรอด, หลบหนีได้ Syn. break out, burst out, bust out
crash out (phrv.) หลับอย่างรวดเร็ว (คำสแลง)
crash program (n.) การแข่งวิ่งมาราธอน See also: การแข่งขันวิ่งทน
crash with (phrv.) พุ่งชนกับ See also: กระแทกกับ, ชนกับ
crash-land (vi.) ลงสู่พื้นดินอย่างกระทันหัน
crash-land (vt.) ลงสู่พื้นดินอย่างกระทันหัน
crashed (sl.) โดนตรวจค้น
crashing (adj.) อย่างสุดยอด Syn. bally, blinking, bloody
crashing sound (n.) เสียงดังที่เกิดจากการชน Syn. clatter, clash
crashworthy (adj.) ที่ลงสู่พื้นดินอย่างปลอดภัย
English-Thai: HOPE Dictionary
crash(แคร?) {crashed,crashing,crashes} vt.,vi. ชนโครม,ปะทะโครม,มีเสียงลั่นดังเปรี้ยง,มีเสียงกระทบหรือชนกัน,พุ่งชน,พัง,ล้มเหลว,พ่ายแพ้,ปรากฎตัว n. เสียงดังสนั่น (ที่เกิดจากการกระทบหรือชนกัน) ,การตกของเครื่องบิน,ความล้มเหลว,ความพังพินาศ คำที่มีความหมายเหมือนกั
English-Thai: Nontri Dictionary
crash(n) เสียงแตก,เสียงดังสนั่น,เสียงชนโครม,ความพังพินาศ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
crash helmetหมวกกันกระแทก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crash injuriesบาดเจ็บจากการชน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การกระทบ (n.) crash Syn. การชน, การโดน, การกระทุ้ง
การกระทุ้ง (n.) crash Syn. การชน, การโดน, การกระทบ
การกระแทก (n.) crash Syn. การชน, การโดน, การกระทุ้ง, การกระทบ
การโดน (n.) crash Syn. การชน, การกระทุ้ง, การกระทบ
ปะทะ (v.) crash See also: knock, bump against, collide with Syn. ชน, กระทบ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
They didn't die in a car crashพวกเขาไม่ได้เสียชีวิตในอุบัติเหตุรถชน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Squash them! Crash them!ความ ผิดพลาดของพวกเขา!
In a moment, we'll ask you to assume crash positions.ในอีกสักครู่ เราจะขอให้ท่าน เตรียมตัวสำหรับเครื่องบินตก
Now, everybody, get in crash positions.ทุกคน เตรียมพร้อมสำหรับเครื่องบินตก
We're going to crash or crash through.เราจะต้องบุกหรือขับผ่านมันไป
Let it know that you're not gonna crash into it.ให้มันรู้ว่าคุณไม่อยากผิดพลาด
Dr.Jones, did they make the plane crash to get you here?Dr.Jones ไม่พวกเขาทำให้เครื่องบินตก ที่จะได้รับคุณที่นี่?
Then there was a rumble of thunder and a crash of lightning.แล้วมีเสียงฟ้าร้อง และมีเสียงฟ้าผ่า
Motherfuckin' [ Screaming ] - [ Crash ]Motherfuckin'- - [กรีดร้อง] - [ชน]
I'm sorry, baby, I had to crash that Honda. Will you come on now, please?ฉันขอโทษลูกผมต้องผิดพลาดที่ฮอนด้า คุณจะมาในตอนนี้ได้มั้ย
Well, that's it. You gonna crash on the couch?เอาล่ะ พอแล้ว นอนบนโซฟามั้ย
They were very devoted parents. It was a car crash in Canada.พวกเขาเป็นพ่อแม่ที่รักลูกมาก ตายเพราะรถชนกันในแคนาดา
But the crash of '29 hit his interests hard.แต่ตลาดหุ้นล่มปี 29 กระทบเขาอย่างจัง

crash ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
相撞[xiāng zhuàng, ㄒㄧㄤ ㄓㄨㄤˋ, 相撞] collision; crash; to crash together; to collide with; to bump into
撞车[zhuàng chē, ㄓㄨㄤˋ ㄔㄜ, 撞车 / 撞車] crash (cars)
速成[sù chéng, ㄙㄨˋ ㄔㄥˊ, 速成] crash course; intensive course
坠机[zhuì jī, ㄓㄨㄟˋ ㄐㄧ, 坠机 / 墜機] airplane crash
咣当[guāng dāng, ㄍㄨㄤ ㄉㄤ, 咣当 / 咣當] crash; bang
[huā, ㄏㄨㄚ, 哗 / 嘩] crashing sound
粉碎[fěn suì, ㄈㄣˇ ㄙㄨㄟˋ, 粉碎] crash; break up
闯关者[chuǎng guān zhě, ㄔㄨㄤˇ ㄍㄨㄢ ㄓㄜˇ, 闯关者 / 闖關者] person who crashes through a barrier; gate-crasher
咆哮[páo xiào, ㄆㄠˊ ㄒㄧㄠˋ, 咆哮] sound of waves crashing
交通意外[jiāo tōng yì wài, ㄐㄧㄠ ㄊㄨㄥ ㄧˋ ㄨㄞˋ, 交通意外] traffic accident; car crash
车祸[chē huò, ㄔㄜ ㄏㄨㄛˋ, 车祸 / 車禍] traffic accident; car crash

crash ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お釜を掘る;御釜を掘る[おかまをほる, okamawohoru] (exp,v5r) (1) (See 釜を掘る・1) to perform anal sex; to bugger; to sodomize; to sodomise; (2) to crash a car into the back of another (usu. used in the passive voice); to rear-end
クラッシュ回復[クラッシュかいふく, kurasshu kaifuku] (n) {comp} crash recovery
システムクラッシュ[, shisutemukurasshu] (n) {comp} system crash
システムダウン[, shisutemudaun] (n) {comp} system crash
しゃしゃり出る[しゃしゃりでる, shasharideru] (v1) to come uninvited; to crash (a party); to butt in
ヘッドクラッシュ[, heddokurasshu] (n) {comp} head crash
ヘッド衝突[ヘッドしょうとつ, heddo shoutotsu] (n) {comp} head crash
九天直下[きゅうてんちょっか, kyuutenchokka] (n) falling headlong; plummeting; sudden crash
激突[げきとつ, gekitotsu] (n,vs) crash into; clash; (P)
釜を掘る[かまをほる, kamawohoru] (exp,v5r) (1) (uk) (col) (vulg) (See お釜を掘る・1) to perform anal sex; to bugger; to sodomize; to sodomise; (2) to crash one's car into the back of another
がたん[, gatan] (adv-to,adv) (on-mim) (with a) bump; (with a) bang; (with a) crash; sharply
ガン寝[ガンね, gan ne] (n) (See 爆睡) fast asleep; bombed; crashed
クラッシャー[, kurassha-] (n) (1) crusher; (2) crasher
クラッシュ[, kurasshu] (n,vs) crash; (P)
どうと;どうど(ok)[, douto ; doudo (ok)] (adv) (on-mim) crash; smash; bang; sound of a large, heavy object falling
ブラウザクラッシャー[, burauzakurassha-] (n) {comp} browser crasher; browser crusher
ブラクラ[, burakura] (n) (abbr) {comp} browser crasher
事故機[じこき, jikoki] (n) aircraft involved in an accident; crashed aircraft; distressed aircraft
墜落[ついらく, tsuiraku] (n,vs) falling; crashing; (P)
崩落[ほうらく, houraku] (n,vs) collapse; break; cave-in; crash; (market) decline; (P)
爆睡[ばくすい, bakusui] (adj-na) (col) fast asleep; bombed; crashed
破壊[はかい, hakai] (n,vs) (1) destruction; disruption; (2) {comp} (application) crash; (P)
自爆[じばく, jibaku] (n,vs,adj-no) suicide bombing (e.g. crashing one's plane into a target); self-destruction; blowing oneself up
落ちる(P);堕ちる;墜ちる;落る(io)[おちる, ochiru] (v1,vi) (1) to fall down; to drop; to fall (e.g. rain); to sink (e.g. sun or moon); to fall onto (e.g. light or one's gaze); to be used in a certain place (e.g. money); (2) to be omitted; to be missing; (3) to decrease; to sink; (4) to fail (e.g. exam or class); to lose (contest, election, etc.); (5) to crash; to degenerate; to degrade; to fall behind; (6) to become indecent (of a conversation); (7) to be ruined; to go under; (8) (See 狐が落ちる・きつねがおちる) to fade; to come out (e.g. a stain); to come off (e.g. makeup); to be removed (e.g. illness, possessing spirit, name on a list); (9) to fall (into someone's hands); to become someone's possession; (10) to fall (into a trap); to fall (for a trick); (11) to give in; to give up; to confess; to flee; (12) to fall; to be defeated; to surrender; (13) to come to (in the end); to end in; (14) (See 恋に落ちる・こいにおちる,眠りに落ちる・ねむりにおちる) to fall (in love, asleep, etc.); (15) to swoon (judo); (16) (See 腑に落ちない・ふにおちない) to consent; to understand; (17) {comp} to crash; to freeze; (18) (of animals) to die; (19) (of fish when it gets cold) to move to the depths; (P)
落つ;墜つ;堕つ[おつ, otsu] (v5t,vi) (1) (See 落ちる・1,落ちる・2,落ちる・3,落ちる・4) to fall down; to drop; (2) to fail (e.g. exam); (3) to crash; to degenerate; to degrade
衝撃[しょうげき, shougeki] (n,vs) shock; crash; impact; ballistic; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
クラッシュ[くらっしゅ, kurasshu] crash (vs)
システムクラッシュ[しすてむくらっしゅ, shisutemukurasshu] system crash
システムダウン[しすてむだうん, shisutemudaun] system crash
ヘッドクラッシュ[へっどくらっしゅ, heddokurasshu] head crash
ヘッド衝突[ヘッドしょうとつ, heddo shoutotsu] head crash
破壊[はいか, haika] crash (application) (vs), disruption
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
衝撃[しょうげき, shougeki] Thai: ชนอย่างแรง English: crash

crash ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชน[v.] (chon) EN: collide ; bump (against) ; knock against ; hit ; crash ; run into ; bang FR: heurter ; entrer en collision ; cogner ; percuter ; emboutir ; se rencontrer
โดน[v.] (dōn) EN: hit ; strike ; crash ; collide ; bump against ; catch ; touch FR: heurter ; frapper
เครื่องบินตก[n. exp.] (khreūangbin) EN: FR: crash aérien [m]
กระแทก[v.] (krathaēk) EN: bang ; bump ; crash ; knock ; jostle ; oust ; strike ; dash ; hit ; collide ; slam FR: heurter ; cogner
หลักสูตรเร่งรัด[n. exp.] (laksūt reng) EN: accelerated course ; crash course FR: formation accélérée [f] ; programme accélére [m]
หลักสูตรเรียนลัด[n. exp.] (laksūt rīen) EN: accelerated course ; crash course FR: formation accélérée [f]
ลงจอดกะทันหัน[v. exp.] (long jøt ka) EN: crash land FR: s'écraser au sol
หมวกกันน็อก[n.] (mūakkannǿk) EN: helmet ; anti-knock helmet ; crash helmet ; safety helmet FR: casque de motocycliste [m] ; casque [m]
หมวกนิรภัย[n.] (mūaknirapha) EN: safety helmet ; anti-knock helmet ; crash helmet ; helmet FR: casque [m] ; casque de sécurité [m]
ปะทะ[v.] (patha) EN: collide head on ; crash ; clash ; knock ; bump against ; collide with FR: entrer en collision ; heurter ; frapper
พัง[v.] (phang) EN: tumble down ; fall to the ground ; collapse ; fall down ; crash down FR: s'effondrer ; s'affaisser ; s'écrouler ; tomber en ruine
เพล้ง[X] (phlēng) EN: crash FR:
พุ่งชนต้นไม้[v. exp.] (phung chon ) EN: crash into a tree FR:
ประสานงา[v.] (prasān-ngā) EN: collide head-on ; crash head-on ; lock horns FR:
ประสบอุบัติเหตุตก[v. exp.] (prasop ubat) EN: crash FR: s'écraser
รถชน[n. exp.] (rot chon) EN: car crash ; car accident FR: accident de voiture [m]
รถชนกัน[n. exp.] (rot chon ka) EN: car crash ; car accident FR: accident (de voiture) [m] ; collision [f]
ตลาดหุ้นล่ม[n. exp.] (talāt hun l) EN: stock market crash ; collapse of the market FR:
อุบัติเหตุ[n.] (ubattihēt [) EN: accident ; crash FR: accident [m]
โครมคราม[X] (khrōmkhrām) EN: crashing sound ; sound of something being crushed ; with a bang FR:

crash ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Frontalzusammenstoß {m}head-on collision; frontal crash
Crash {m}crash
Crash-Test {m}crash test
Intensivprogramm {n}crash programme
Schleuderpreis {m}crash price
Sofortprogramm {n}crash program

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า crash
Back to top