ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

exhaustion

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *exhaustion*, -exhaustion-

exhaustion ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
exhaustion (n.) ความเหนื่อยอ่อน See also: ความอ่อนเพลีย, การสิ้นสภาพ, การหมดแรง, การใช้กำลังหมด Syn. fatigue, lasstitude, weariness
English-Thai: Nontri Dictionary
exhaustion(n) การใช้หมด,ความหมดแรง,ความเหนื่อย,ความอ่อนเพลีย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
exhaustionการหมดแรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Exhaustionหมดแรง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความอ่อนเพลีย (n.) exhaustion See also: weakness, debility, weariness, tiredness
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Rumor of exhaustion and voice strain are swirling around the singing sensation.ข่าวลือถึงความเหนื่อย แล้วเสียงเแกว่งไม่ตรงโน๊ต
That includes heat exhaustion or crohn's disease.ไม่ว่าจะไข้ขึ้น หรือปวดท้อง
And ends in exhaustion and emptiness.และจบลงด้วยความสิ้นแรง และความว่างเปล่า
I look at you with an expression of exhaustion and ever so slight amusement.ฉันจะมองหน้านาย ด้วยสีหน้าเหนื่อยหน่าย
But it's the hunger, the loneliness and exhaustion that gets you really.Hugh Hefner : เธŸเธฑเธ‡เธ‰เธฑเธ™ เธ™เธตเน‰เน€เธ›เน‡เธ™เน€เธžเธฅเธขเนŒเธšเธญเธขเนเธกเธ™เธŠเธฑเนˆเธ™ เธกเธฑเธ™เน„เธกเนˆเน„เธ”เน‰เน€เธ›เน‡เธ™เน‚เธฃเธ‡เน เนƒเธŠเนˆเธ‚เธงเธฒ
It seems as if you're suffering from severe exhaustion and dehydration.ดูเหมือนคุณจะไม่ค่อยสบาย จากอาการอ่อนเพลีย และ ขาดน้ำ
My family runs a small business. and my family's company was on the verge of bankruptcy too. is still etched in my mind. my father collapsed from exhaustion and passed away.ต้องเป็นธนาคารนี้เท่านั้น ครอบครัวของผมประกอบธุรกิจขนาดเล็ก ตอนที่ผมอยู่มัธยมต้น
No more pain and exhaustion and waking up every morning.. Already wishing it was over.ไม่มีความเจ็บ ทุกข์ทรมาน หรือการตื่นเช้ามาแล้วรับรู้ว่านี่คือจุดจบ
"Women carried the wounded and broken bodies from the road until they dropped from exhaustion.""ผู้หญิงพยุงร่างผู้บาดเจ็บออกจากถนน จนสิ้นสติไปเพราะความอ่อนล้า"
I only slept when I passed out from exhaustion.ผมหลับลงเฉพาะตอนที่หมดเรี่ยวแรง
Oh, I just got a call a prisoner was suffering from heat exhaustion.ฉันเพิ่งได้รับแจ้งว่ามีนักโทษป่วยเพราะความร้อน
Aw, deranged from exhaustion.ในที่สุดแกก็ตามมาจนได้นะ

exhaustion ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
穷竭法[qióng jié fǎ, ㄑㄩㄥˊ ㄐㄧㄝˊ ㄈㄚˇ, 穷竭法 / 窮竭法] Archimedes' method of exhaustion (an early form of integral calculus)
竭尽[jié jìn, ㄐㄧㄝˊ ㄐㄧㄣˋ, 竭尽 / 竭盡] exhaustion
虚脱[xū tuō, ㄒㄩ ㄊㄨㄛ, 虚脱 / 虛脫] exhaustion; collapse from dehydration

exhaustion ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
熱ばて[ねつばて, netsubate] (n) heat exhaustion
熱疲労[ねつひろう, netsuhirou] (n) (1) thermal fatigue (e.g. in structures); (2) (See 熱ばて,熱疲憊) heat exhaustion
熱疲憊[ねつひはい, netsuhihai] (n) heat exhaustion
疲労困憊[ひろうこんぱい, hiroukonpai] (n,vs) total exhaustion
困憊[こんぱい, konpai] (n,vs) exhaustion; fatigue
尽くす[つくす, tsukusu] (v5s) (1) to exhaust; to run out; (2) to devote; to serve (a person); to befriend; (aux-v) (3) to do to exhaustion; (P)
憔悴[しょうすい, shousui] (n,vs) (1) emaciation; haggardness; wasting away; (2) exhaustion; tiredness
消耗[しょうもう(P);しょうこう, shoumou (P); shoukou] (n,vs) exhaustion; consumption; waste; dissipation; (P)
疲弊[ひへい, hihei] (n,vs) exhaustion; impoverishment; ruin; (P)
脱力[だつりょく, datsuryoku] (n,vs) exhaustion; draining of strength
脱力感[だつりょくかん, datsuryokukan] (n) ennui; languishing; feeling of exhaustion; lassitude; lethargy

exhaustion ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การพิสูจน์โดยแจงกรณี[n. exp.] (kān phisūt ) EN: proof by exhaustion ; proof by cases FR:
ความเหนื่อย[n.] (khwām neūay) EN: tiredness ; exhaustion ; wearifulness ; fatigue FR: fatigue [f] ; lassitude [f]
ความอ่อนเพลีย[n.] (khwām ønphl) EN: exhaustion ; extreme fatigue FR: épuisement [m] ; faiblesse [f] ; fatigue extrême [f]
ภาวะหมดแรง [n. exp.] (phāwa mot r) EN: exhaustion FR: épuisement [m]
เฮ้อ[X] (hoē) EN: [sound expressing exhaustion, relief, boredom or dissatisfaction] FR:

exhaustion ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Raubbau {m}careless working; unconsidered exhaustion

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า exhaustion
Back to top