ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fag

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fag*, -fag-

fag ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fag (n.) บุหรี่ (คำไม่เป็นทางการ) Syn. cigarette
fag (n.) เด็กนักเรียนผู้ชายที่มีหน้าที่คอยซื้อของให้นักเรียนรุ่นพี่ Syn. errand boy
fag (vi.) เหนื่อยจากการทำงาน See also: ทำงานอย่างอาบเหงื่อต่างน้ำ, ทำงานที่เหนื่อยยาก Syn. exhaust
fag (n.) เด็กรับใช้ See also: เด็กนักเรียนที่มีงานพิเศษคือ การวิ่งซื้อของให้เจ้านาย Syn. errand boy
fag (n.) สิ่งที่น่าเบื่อ See also: งานที่น่าเบื่อ Syn. tediousness, weariness
fag (n.) ชายรักร่วมเพศ (คำไม่เป็นทางการ) Syn. homosexuality
fag (sl.) บุหรี่ Syn. faggerette
fag (sl.) ชายรักร่วมเพศ
fag (sl.) งานที่ยากลำบาก
fag away (phrv.) ทำงานหนัก (คำไม่เป็นทางการ)
fag out (phrv.) ทำให้เหนื่อยอ่อนอย่างมาก (คำสแลง) See also: ทำให้อ่อนเพลียอย่างยิ่ง Syn. tire out
fag-end (n.) ก้นกรองบุหรี่
fag-end (n.) ส่วนสุดท้ายหรือส่วนที่แย่ที่สุด See also: ส่วนที่เหลือ, เศษ, กาก, เดน
fag-end (sl.) ก้นบุหรี่
fagged (adj.) เหนื่อยมาก See also: เหนื่อยแทบขาดใจ Syn. fairwood, very tired
fagged (sl.) หมดเรี่ยวแรง See also: เหนื่อยมาก Syn. fagged out
fagged out (sl.) หมดเรี่ยวแรง See also: เหนื่อยมาก Syn. fagged
faggerette (sl.) บุหรี่ Syn. fag
faggot (n.) เนื้อสับรวมกับขนมปังที่ปั้นเป็นก้อนกลมและนำมาอบ
faggot (n.) มัดฟืน Syn. bunch of sticks
faggot (n.) เหล็กมัด
faggot (n.) คนรักร่วมเพศชาย Syn. male homosexual
faggot (sl.) ชายรักร่วมเพศ
fagot (n.) ผู้รักร่วมเพศชาย (คำสแลง) See also: เกย์ Syn. male homosexual
English-Thai: HOPE Dictionary
fag(แฟก) {fagged,fagging,fags} vt.ทำให้หมดกำลัง,บีบบังคับให้รับใช้,ฝนให้กร่อนหรือสึก. vi. หมดกำลัง,เมื่อยล้า,ทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำ. -n. งานหนัก,ความเหน็ดเหนื่อย,บุหรี่,ผู้รักร่วมเพศชาย,มัดฟืน
English-Thai: Nontri Dictionary
fag(n) งานหนัก,ขี้ข้า,เด็กรับใช้,บุหรี่
faggot(n) เศษเหล็ก,เหล็กท่อน,มัดฟืน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fagaceaeฟากาซี [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But you'll look like a fag in a uniform.แต่คุณจะมีลักษณะเหมือนบุหรี่ในเครื่องแบบ
Pretty boy is not the only fag here!รู้สึกว่าจะมีเกย์เกิดใหม่คนหนึ่งแล้วนะเนี่ย
Besides, I've changed. I haven't had a fag since yesterday, I promise.เธ‰เธฑเธ™เน€เธชเธเธกเธฑเธ™เธ‚เธถเน‰เธ™เธกเธฒ เธˆเธฒเธเธญเธฒเธเธฒเธจเธ˜เธฒเธ•เธธ
She's kind of a fag hag.หล่อนเป็นพวกชีวิตนี้ฉันเจอแต่เกย์ อะไรทำนองเนี้ย
Only if she's a bad fag hag.และฉันอาจจะได้มีโอกาสได้จีบเธอจริงๆสักที
There anything good to eat in the fridge or is it stocked with low-carb fag food cos I'm fucking starving man.แล้วมีอะไรให้กินในตู้เย็นมั๊ย? หรือว่ามีแต่อาหารเกย์ไร้ไขมัน
Just a lot of fag food.มีแค่อาหารเกย์เต็มตู้
No, no, not you. Not fag Bob.ไม่ ไม่ นายไม่ใช่ไอ้ตุ๊ดบ๊อบ
You're a fag too, aren't you?นายเองก็เป็นตุ๊ด ใช่มั้ย
Fancy a fag and a chat?อยากสูบบุหรี่และคุยด้วย?
Like a Kodiak? You know I saw that documentary that asshole did, you know that that fag who loved bears ...พี่รู้ไม๊ ผมดูสารคดี ที่แม่งห่วยมาก, แล้วพี่รู้ไม๊ นั่นมันไอ้ขี้ข้าที่รักหมี...
What's it to you? This ain't no fag bar.อะไรของแกว่ะ ที่นี่ไม่ใช่บาร์เกย์นะเว้ย

fag ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jú, ㄐㄩˊ, 椈] Fagus sylvatica
[bēi, ㄅㄟ, 椑] Fagus sylvatica

fag ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
もく[, moku] (n) (from a reversal of くも) (See 雲・くも) cigarette; cig; smoke; fag
端くれ[はしくれ, hashikure] (n) (1) scrap; piece; fag end; (2) (often refers humbly to oneself) unimportant person
アルファギーク;アルファ・ギーク[, arufagi-ku ; arufa . gi-ku] (n) {comp} alpha geek (var. of computer nerd)
コントラファゴット[, kontorafagotto] (n) contrabassoon (ita
スルファグアニジン[, surufaguanijin] (n) sulfaguanidine
ファゴッティングステッチ[, fagotteingusutecchi] (n) fagot-stitch; fagotting stitch
ファゴット[, fagotto] (n) bassoon (ita
ブナ科[ブナか, buna ka] (n) (See ぶなの木) Fagaceae (plant family); beech
ホスファゲン[, hosufagen] (n) phosphagen
モアイテングハギ[, moaitenguhagi] (n) horseface unicornfish (Naso fageni, species of Indo-West Pacific tang)
天社蛾;鯱蛾[しゃちほこが;シャチホコガ, shachihokoga ; shachihokoga] (n) (uk) lobster moth (Stauropus fagi persimilis)
椈;山毛欅;橅[ぶな;ブナ, buna ; buna] (n) (uk) Japanese beech (Fagus crenata); Siebold's beech
樹海[じゅかい, jukai] (n) sea of trees; broad expanse of dense woodland; abundant leafage
犬椈[いぬぶな;イヌブナ, inubuna ; inubuna] (n) (uk) (See ブナ) Japanese beech (Fagus japonica)
蕎麦[そば(P);そばむぎ;そまむぎ, soba (P); sobamugi ; somamugi] (n) (1) (uk) buckwheat (Fagopyrum esculentum); (2) (そば only) (See 蕎麦切り) soba; Japanese buckwheat noodles; (P)

fag ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โรคสมอง[n.] (rōksamøng) EN: cerebropathy ; brain fag FR:
ตุ๊ด[n.] (tut) EN: fag (vulg.) ; queen (off.) ; homosexual FR: pédé [m] (fam.) ; tapette [f] (vulg.)
ฟืน[n. exp.] (feūn) EN: firewood ; fagot FR: bûche [m] ; bois de chauffage [m]
กันเกรา[n.] (kankrao) EN: Fagraea FR: Fagraea
กันเกรา[n.] (kankrao) EN: tembusu ; Fagraea fragrans FR: Fagraea fragrans
การแต่งผม[n. exp.] (kān taeng p) EN: FR: coiffage [m] ; frisage [m] (r.)
การทำความร้อน[n. exp.] (kān tham kh) EN: heating FR: chauffage [m]
การทำความร้อนส่วนกลาง[n. exp.] (kān tham kh) EN: central heating FR: chauffage central [m]
เครื่องทำความร้อน[n. exp.] (khreūang th) EN: heater FR: radiateur [m] ; appareil de chauffage [m]
กอ[n.] (kø) EN: Fagaceae FR:
ก่อ[n.] (kø) EN: Fagaceae FR:
ไม้ฟืน[n. exp.] (māi feūn) EN: FR: bûche [m] ; bois de chauffage [m]
มัด[n.] (mat) EN: [classif.: bundles, bunches, packages, parcels, faggots, truss, sheaves] FR: [classif. : liasses, fagots, bouquets, bottes, gerbes ...]
แต่งกายมอซอ[adj.] (taeng kāi m) EN: FR: mal fagoté
ตะเคียนเฒ่า[n. exp.] (takhīen tha) EN: Fagraea racemosa FR: Fagraea racemosa

fag ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fagott {n} [mus.] | Fagotte

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fag
Back to top