ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pear

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pear*, -pear-

pear ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pear (n.) ลูกแพร์ Syn. pippin, russet
pear-shaped (adj.) ซึ่งมีรูปร่างเหมือนลูกแพร์ Syn. oval, egg-shaped
pear-shaped (sl.) ผิดพลาด
pearl (n.) ไข่มุก
pearl (n.) รูปทรงไข่มุก Syn. bead, drop
pearl (n.) สีมุก See also: สีไข่มุก, สีออกขาวนวล Syn. bone, ivory, off-white
pearl (n.) ที่มีกระแสน้ำไหลวน (แม่น้ำ) Syn. purl
pearl barley (n.) ข้าวบาร์เลย์ที่ถูกสีเป็นเม็ดกลมเล็กๆ
pearl diver (n.) คนงมหาไข่มุก See also: คนเก็บไข่มุก
pearl eye (n.) ต้อกระจก
pearl gray (n.) สีเทาอมฟ้า
pearlescent (adj.) คล้ายไข่มุก See also: ซึ่งมีผิวเหมือนไข่มุก
pearly (adj.) ที่คล้ายไข่มุก Syn. opaline, milky
pearly (adj.) ที่ประดับด้วยไข่มุก Syn. nuts
English-Thai: HOPE Dictionary
pear(แพร์) n. ผลแพร์ สีเทาอมน้ำเงินอ่อน
pear-shapedadj. เป็นรูปผลแพร์,กลมกล่อม,นิ่มนวล,
pearl(เพิร์ล) n. ไข่มุก,สีไข่มุก
pearl ashn. =potassium carbonate
pearl barleyn. ข้าวบาเล่ย์ที่ถูกสีเป็นเม็ดกลมเล็ก ๆ
pearl divern. คนงมหาไข่มุก,
pearl eyen. ต้อกระจก
pearl fishern. คนงมหาไข่มุก,
pearl fisheryn. การงมหาไข่มุก,การทำฟาร์มหอยมุก
pearl grayn. สีเทาอมน้ำเงิน
pearl oystern. หอยมุก
pearlescentadj. คล้ายไข่มุก
pearliesn. เสื้อผ้าติดลูกกระดุมไข่มุก
pearlizedadj. คล้ายแม่ไข่มุก
pearly(เพิร์ล'ลี) adj. คล้ายไข่มุก,ประดับด้วยไข่มุก., See also: pearliness n.
pearly gatesn. ประตูสวรรค์
peart(เพิร์ท) adj. ร่าเริง,มีชีวิต, See also: peartiness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
pear(n) ลูกแพร์,ลูกสาลี่
pearl(n) ไข่มุก
pearly(adj) ประหนึ่งไข่มุก,คล้ายไข่มุก,ประดับด้วยไข่มุก
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pearl Harbor (Hawaii), Attack on, 1941การโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์ (ฮาวาย), ค.ศ. 1941 [TU Subject Heading]
Pearl oyster cultureการเพาะเลี้ยงหอยมุก [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มุก (n.) pearl
มุก (n.) pearl See also: round silvery-white gem, opal Syn. ไข่มุก
มุก (n.) pearl See also: round small silvery-white mass formed inside the shell of oyster, kind of gem Syn. มุกดาหาร, ไข่มุก
มุกดา (n.) pearl See also: round small silvery-white mass formed inside the shell of oyster, kind of gem Syn. มุกดาหาร, มุก, ไข่มุก
มุตตา (n.) pearl See also: round silvery-white gem, opal Syn. ไข่มุก, มุก
ไข่มุก (n.) pearl Syn. มุก
การปรากฏตัว (n.) appearance
การแสดงตัว (n.) appearance Syn. การปรากฏตัว
ขื่อมุก (n.) joint connecting the two shells of a pearl oyster
ดำดิน (v.) disappear See also: hide, flee, escape, vanish Syn. หายตัว, หายไป
นภศูล (n.) hollow spear of the sky See also: pagoda top, top-peak of a stupa Syn. หลาวในฟ้า
บุษย์ (n.) white pearl
ปรากฏ (v.) appear See also: happen, occur Syn. บังเกิด, มีขึ้น, อุบัติ, เกิด
ปรากฏ (v.) appear See also: show oneself, emerge, turn up, be visible Syn. ปรากฏตัว, ปรากฏกาย, แสดงตัว
ปรากฏ (v.) appear See also: be apparent, happen, manifest oneself, be visible, emerge Syn. เกิด, แสดง, บังเกิด, มีขึ้น, สำแดง
ปรากฏกาย (v.) appear See also: show oneself, emerge, turn up, be visible Syn. ปรากฏตัว, แสดงตัว
ปรากฏตัว (v.) appear See also: emerge, turn up, show Syn. เผยตัว, แสดงตัว
ปลาสนาการ (v.) disappear See also: flee, vanish
ภายนอก (n.) appearance See also: look, feature, aspect Syn. รูปลักษณ์, หน้าตา
ภายนอก (n.) appearance See also: outer, look Syn. รูปลักษณ์, หน้าตา
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
When the pupil is ready, the master will appearเมื่อศิษย์พร้อมครูก็จะปรากฏตัว
I really wanted to disappear into my bedroomฉันอยากจะจมหายลงไปบนเตียงของฉันจริงๆ
I waited for the rest of the class to disappearฉันคอยให้เพื่อนๆ ในห้องออกไปให้หมดก่อน
Don't disappear without telling somebodyอย่าหายไปโดยไม่บอกใคร
He appears older than he really isเขาดูแก่กว่าที่เขาเป็นจริงๆ
She appeared out of the blueเธอโผล่มาอย่างไม่คาดคิด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You don't know what a pear tastes like?คุณไม่รู้ว่าลูกแพร์รสชาดยังไงเหรอ?
I don't know what a pear tastes like to you.ผมไม่รู้ว่าลูกแพร์ / รสชาดเป็นยังไงสำหรับคุณ
Who put pear slices in the Waldorf salad?ใครใส่ เพียร์ฟานใน วอลดอร์ฟ สลัดเนี่ย
Suspect seen fleeing the 400 block of pear blossom avenue.ผู้ต้องสงสัยหนีจากบล็อกที่ 400 ถนนเพิร์ล บลอสซั่ม อเวนิว
The molecules in the powder bond with calcium, but they also pear to be capsulized, which preserves the agent until it's delivered into the host.เจ้าโมเลกุลที่อยู่ในผงนี่ จะจับตัวเข้ากับแคลเซี่ยม แต่มันก็มีรูปร่างเหมือนกับว่าถูกห่อหุ้มไว้ด้วย ซึ่งจะช่วยรักษาตัวมันเอาไว้ จนกว่าจะเข้าไปในร่างของเหยื่อได้
Kong Rong giving a pear is easyการห้ามให้ขงหยง เลิกกินเหล้านั้น
♪ Can't you see a partridge in a pear tree? ♪#เธอเห็นนกกระทาที่เกาะอยู่บนต้นแพรไม๊#
Prickly pear prickly pear... ere we go, round the prickly pear...Prickly pear prickly pear... ere we go, round the prickly pear...
A gift of a pear for milady.ลูกแพร์นี่เป็นของขวัญให้นายหญิง
Big Bertha, able to fire 100 miles, was to make its appearance on the Western Front, and strike terror into the enemy.เป็นปืนใหญ่วิถี 100 ไมล์ ปฏิบัติการ ในแนวรบด้านตะวันตก และ กำลังโจมตีศัตรู
"Mystery surrounds the disappearance of ex-Commander Schultz."อันตรายอยู่รอบตัวคุณ อดีต ผบ. ชูลท์ซ.
Uh, pardon me, pearl, are you acquainted with Monstro the whale?เอ่อประทานโทษมุก คุณจะคุ้นเคยกับ โมนสทโร ปลาวาฬ?

pear ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dù, ㄉㄨˋ, 杜] birchleaf pear (tree); to stop; to prevent; to restrict; fabricate; surname Du
杜梨[dù lí, ㄉㄨˋ ㄌㄧˊ, 杜梨 / 杜棃] birchleaf pear (tree)
梨树[lí shù, ㄌㄧˊ ㄕㄨˋ, 梨树 / 棃樹] pear tree
[ài, ㄞˋ, 僾] indistinct; hazy; misty; to seem; to appear
客串[kè chuàn, ㄎㄜˋ ㄔㄨㄢˋ, 客串] amateur player in theater; guest performer (in a show); guest appearance (in film credits)
[dí, ㄉㄧˊ, 荻] Anaphalis yedoensis (pearly everlasting reed); used in Japanese names with phonetic value Ogi
似乎[sì hū, ㄙˋ ㄏㄨ, 似乎] apparently; to seem; to appear; as if; seemingly
[yí, ㄧˊ, 仪 / 儀] apparatus; rites; appearance; present; ceremony
仪容[yí róng, ㄧˊ ㄖㄨㄥˊ, 仪容 / 儀容] appearance
仪表[yí biǎo, ㄧˊ ㄅㄧㄠˇ, 仪表 / 儀表] appearance; bearing; a meter (measuring equipment)
出庭[chū tíng, ㄔㄨ ㄊㄧㄥˊ, 出庭] appear before a court; court appearance
看来[kàn lai, ㄎㄢˋ ㄌㄞ˙, 看来 / 看來] apparently; it seems that; it appears; it seems
时显时隐[shí xiǎn shí yǐn, ㄕˊ ㄒㄧㄢˇ ㄕˊ ˇ, 时显时隐 / 時顯時隱] appearing and disappearing; intermittently visible
浮现[fú xiàn, ㄈㄨˊ ㄒㄧㄢˋ, 浮现 / 浮現] appear in one's mind; come back to (one's mind)
[xiàn, ㄒㄧㄢˋ, 现 / 現] appear; present; now; existing; current
现象[xiàn xiàng, ㄒㄧㄢˋ ㄒㄧㄤˋ, 现象 / 現象] appearance; phenomenon
[xiàng, ㄒㄧㄤˋ, 相] appearance; portrait; picture
相貌[xiàng mào, ㄒㄧㄤˋ ㄇㄠˋ, 相貌] appearance
[hóu, ㄏㄡˊ, 喉 / 睺] appears as phonetic ho, especially in words taken from Sanskrit
神态[shén tài, ㄕㄣˊ ㄊㄞˋ, 神态 / 神態] appearance; looks; manner
要样儿[yào yàng r, ㄧㄠˋ ㄧㄤˋ ㄖ˙, 要样儿 / 要樣兒] appearance; manner
观瞻[guān zhān, ㄍㄨㄢ ㄓㄢ, 观瞻 / 觀瞻] appearance; view; abiding impression
[mào, ㄇㄠˋ, 貌] appearance
面容[miàn róng, ㄇㄧㄢˋ ㄖㄨㄥˊ, 面容] appearance; facial features
中途岛战役[Zhōng tú dǎo zhàn yì, ㄓㄨㄥ ㄊㄨˊ ㄉㄠˇ ㄓㄢˋ ㄧˋ, 中途岛战役 / 中途島戰役] battle of Medway of June 1942, the first large scale defeat of the Japanese fleet after Pearl Harbor
珍珠港[Zhēn zhū gǎng, ㄓㄣ ㄓㄨ ㄍㄤˇ, 珍珠港] Pearl Harbor (Hawaii)
[zhū, ㄓㄨ, 珠] bead; pearl
姿[zī, ㄗ, 姿] beauty; disposition; looks; appearance
品貌[pǐn mào, ㄆㄧㄣˇ ㄇㄠˋ, 品貌] behavior and appearance
挥戈[huī gē, ㄏㄨㄟ ㄍㄜ, 挥戈 / 揮戈] to brandish a spear
波霸奶茶[bō bà nǎi chá, ㄅㄛ ㄅㄚˋ ㄋㄞˇ ㄔㄚˊ, 波霸奶茶] bubble milk tea (Taiwan); tapioca milk tea; also known as pearl milk tea 珍珠奶茶
[fēng, ㄈㄥ, 丰] buxom; good-looking; appearance and carriage of a person
改观[gǎi guān, ㄍㄞˇ ㄍㄨㄢ, 改观 / 改觀] change of appearance; to revise one's point of view
[xiāo, ㄒㄧㄠ, 消] consume; news; subside; to disappear; to vanish
长相[zhǎng xiāng, ㄓㄤˇ ㄒㄧㄤ, 长相 / 長相] countenance; appearance; looks
髝髞[láo sào, ㄌㄠˊ ㄙㄠˋ, 髝髞] crude and irascible (temperament); tall appearance
形容[xíng róng, ㄒㄧㄥˊ ㄖㄨㄥˊ, 形容] describe; look or appearance
蓬头垢面[péng tóu gòu miàn, ㄆㄥˊ ㄊㄡˊ ㄍㄡˋ ㄇㄧㄢˋ, 蓬头垢面 / 蓬頭垢面] dirty face; messy hair; bad appearance
不翼而飞[bù yì ér fēi, ㄅㄨˋ ㄧˋ ㄦˊ ㄈㄟ, 不翼而飞 / 不翼而飛] disappear without trace; vanish all of a sudden; spread fast; spread like wildfire
不见了[bù jiàn le, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄢˋ ㄌㄜ˙, 不见了 / 不見了] disappear; be missing

pear ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カクタスペア[, kakutasupea] (n) fruit of a cactus in genus Opuntia (inc. prickly pears and cholla); cactus pear
ああ見えても[ああみえても, aamietemo] (exp) despite appearances
アピアランスマネー[, apiaransumane-] (n) appearance money
アミメチョウチョウウオ[, amimechouchouuo] (n) pearlscale butterflyfish (Chaetodon xanthurus, Western Pacific species found from Indonesia and the Philippines north to the Ryukyu Islands); Philippines chevron butterflyfish; orange butterflyfish; netted butterflyfish; yellow-tailed butterflyfish
あやかし[, ayakashi] (n) (1) ghost that appears at sea during a shipwreck; (2) something strange or suspicious; (3) idiot; fool; (4) noh mask for roles involving dead or ghost characters
あるらしい[, arurashii] (exp) seems to be; appears to have; supposed to be
いなくなる[, inakunaru] (exp) (from いる and なる) (See 居る・いる・1,成る・1) to disappear; to stop being; to leave
ウーメラ;ウメラ[, u-mera ; umera] (n) woomera; womera; Australian aboriginal spear throwing implement
オノコロ島;オノゴロ島;磤馭慮島(oK)[オノコロじま(オノコロ島);オノゴロじま(オノゴロ島);おのころじま(磤馭慮島);おのごろじま(磤馭慮島), onokoro jima ( onokoro shima ); onogoro jima ( onogoro shima ); onokorojima ( ketsu] (n) (1) (arch) (See 天の瓊矛) Onokoro Island (in Japanese mythology, the island formed by drops of water falling from the heavenly jeweled spear); Onogoro Island; (2) Japan
オランダ薄荷[オランダはっか;オランダハッカ, oranda hakka ; orandahakka] (n) (uk) (See スペアミント) spearmint (Mentha spicata)
お出まし;御出まし;御出座し[おでまし, odemashi] (n) appearance; presence
お立ち台[おたちだい, otachidai] (n) Balcony of Appearances (where the royal family appear)
キャッチコピー[, kyacchikopi-] (n) catch copy (in copywriting, large text that appears in ads or brochures to catch the reader's attention)
グーングニル[, gu-nguniru] (n) Gungnir (spear of Odin)
ぐむ[, gumu] (suf,v5m) (after a noun) (See 芽ぐむ,涙ぐむ) to appear; to start to appear; to show signs of appearing
げそげそ[, gesogeso] (n) (See げっそり) (the appearance of having) lost weight
コードトランスペアレント[, ko-dotoransupearento] (adj-na) {comp} code-transparent
これでも[, koredemo] (exp) even though things may appear this way
しめやか[, shimeyaka] (adj-na) quiet and subdued in appearance; solemn; sad and depressed in manner; soft; gentle
しゃんと[, shanto] (adv,n,vs) (on-mim) being in shape; holding a dignified appearance
スピア[, supia] (n) spear; (P)
スピアートゥース・シャーク;スピアートゥースシャーク[, supia-tou-su . sha-ku ; supia-tou-susha-ku] (n) speartooth shark (Glyphis glyphis, species of fresh water requiem shark from the western Pacific known only from the original description of 1839)
スピアフィッシング[, supiafisshingu] (n) spear fishing
スペア[, supea] (n) (1) spare; (2) spear; (P)
スペアミント[, supeaminto] (n) spearmint
スペアリブ[, supearibu] (n) spare rib
そう[, sou] (adv) (1) so; really; seeming; (adj-na,suf) (2) (after masu stem and adj-stem) appearing that; seeming that; looking like; having the appearance of; (P)
ダブる[, dabu ru] (v5r,vi) to coincide (fall on the same day); to have two of something; to overlap; to duplicate; to appear doubled; to repeat a school year after failing
たんぽ槍[たんぽやり, tanpoyari] (n) padded spear (for practice)
どうやら[, douyara] (adv) it seems like; it appears that; somehow or other; (P)
どこからともなく[, dokokaratomonaku] (exp) suddenly (appears) out of nowhere
どこへともなく[, dokohetomonaku] (exp) suddenly disappears somewhere
とろん[, toron] (adv-to) (on-mim) appearing drowsy or intoxicated (of eyes, actions, etc.)
と言うことだ[ということだ, toiukotoda] (exp) (1) (indicates hearsay) I've heard that ...; rumour has it that ...; (2) (expresses conjecture about another person's feelings or mindset) it appears as if ...
に付き[につき, nitsuki] (exp) per; apiece; because of; regarding; (printing) impression; sociability; appearance
パーライト[, pa-raito] (n) (1) (also written as 波来土) pearlite; (2) perlite
パーリーゴートフィッシュ[, pa-ri-go-tofisshu] (n) pearly goatfish (Parupeneus margaritatus)
パール[, pa-ru] (n) (1) pearl; (2) {comp} Perl; (3) (See パール編み) purl (knitting stitch); (P)
パールグレー[, pa-rugure-] (n) pearl gray; pearl grey
ぱあ[, paa] (n,adj-na) (1) (See じゃん拳) paper (in rock, paper, scissors); (2) disappearing completely; (3) foolishness; stupidity
Japanese-English: COMDICT Dictionary
コードトランスペアレント[こーどとらんすぺあれんと, ko-dotoransupearento] code-transparent (an)
トランスペアレンシー[とらんすぺあれんしー, toransupearenshi-] transparency
トランスペアレント[とらんすぺあれんと, toransupearento] transparent
ビットトランスペアレンシー[びっととらんすぺあれんしー, bittotoransupearenshi-] bit transparency
出現頻度[しゅつげんひうんど, shutsugenhiundo] frequency (of appearance)
形式[けいしき, keishiki] form, formality, appearance, mode, format
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
出る[でる, deru] Thai: ปรากฎตัว English: to appear
出回る[でまわる, demawaru] Thai: วางขายอยู่ตามท้องตลาด English: to appear on the market
出場[しゅつじょう, shutsujou] Thai: ออกแสดงตัวในงานหรือสถานที่ English: appearance
化ける[ばける, bakeru] Thai: แปลงร่าง English: to appear in disguise
載る[のる, noru] Thai: ตีพิมพ์ English: to appear (in print)

pear ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แก้วมังกร[n. exp.] (kaēo mangkø) EN: dragon fruit ; strawberry pear ; Hylocereus FR: pitaya [m] ; pitahaya [m] ; fruit du dragon [m] ; Hylocereus
กุ่ม[n.] (kum) EN: garlic pear ; Crateva FR:
กุ่มบก[n. exp.] (kum bok) EN: sacred garlic pear ; temple plant ; Crataeva adansonii FR: Crataeva adansonii
ลูกแพร์[n. exp.] (lūk phaē) EN: pear FR: poire [f]
มะระ[n.] (mara) EN: balsam pear FR: balsamine [f] ; impatiente [f]
มะระจีน [n. exp.] (mara Jīn) EN: Chinese bitter gourd ; balsam Pear ; bitter cucumber ; leprosy gourd ; bitter gourd FR:
มะระขาว[n. exp.] (mara khāo) EN: white balsam pear FR:
มะระขี้นก [n. exp.] (mara khīnok) EN: wild bitter gourd ; balsam apple ; balsam pear ; bitter cucumber ; bitter gourd ; carilla fruit ; Momordica charantia FR: Momordica charantia
แพร์[n.] (phaē) EN: pear FR: poire [f]
สาลี่[n.] (sālī) EN: Chinese pear FR: poire chinoise [f]
สาลี่น้ำผึ้ง[n. exp.] (sālī nāmphe) EN: honey pear FR:
สาลี่ทอง[n. exp.] (sālī thøng) EN: century pear FR:
อันตรธาน[v.] (antarathān ) EN: disappear ; vanish FR:
อันตรธาน[v.] (antrathān =) EN: disappear ; vanish FR:
บานไม่รู้โรย[n.] (bānmairūrōi) EN: Globe amaranth ; Pearly everlasting ; Bachelor's button ; Button agaga ; Gomphrena globosa FR: immortelle [f] ; Gomphrena globosa
บานประตูประดับมุก[n. exp.] (bānpratū pr) EN: mother-of-pearl inlaid door panels FR:
บุษย์ [n.] (but) EN: white pearl FR:
ชาไข่มุก[n. exp.] (chā khaimuk) EN: bubble tea ; pearl milk tea ; boba milk tea FR:
ฉมวก[n.] (chamūak) EN: harpoon ; three-pronged fishing spear ; spear FR: harpon [m] ; trident [m]
ชินตา[v. exp.] (chin tā) EN: look familiar ; appear familiar FR:
โฉม[n.] (chōm) EN: profile ; appearance ; external look ; outline ; expression ; figure FR: forme [f] ; profil [m] ; apparence [f] ; look [m] (anglic.)
โฉมหน้า[n.] (chōmnā) EN: face ; appearance ; figure ; features ; countenance ; visage ; shape ; nature ; character ; personality ; kind FR: aspect [m] ; physionomie [m]
ได้ความว่า[v. exp.] (dāi khwām w) EN: understand that ; have found that ; gather ; it appears FR:
ดำดิน[v.] (damdin) EN: go underground ; disappear FR:
ดรธาน[v.] (dørathān) EN: disappear ; vanish FR:
ดู[v.] (dū) EN: seem ; appear ; look like ; look as if ; appear to be FR: avoir l'air ; sembler ; paraître
ดูไม่สบาย[v. exp.] (dū mai sabā) EN: do not look well ; appear unhappy FR:
ดูไม่สบายใจ[v. exp.] (dū mai sabā) EN: appear unhappy FR:
ดูเหมือน[v.] (dūmeūoen) EN: seem ; like ; appear ; look as if FR: avoir l'air ; sembler ; paraître
ดูเหมือนจะ[v. exp.] (dūmeūoen ja) EN: seem ; appear FR: sembler ; il semble que ; il paraît que
ดูเหมือนว่า[v. exp.] (dūmeūoen wā) EN: seem ; appear FR: sembler ; il semble que ; il paraît que
ดูท่า[v. exp.] (dū thā) EN: seem ; appear (to be) ; look like ; it looks like FR: avoir l'air ; sembler
แฝดคนละฝา[n. exp.] (faēt khon l) EN: look-alikes ; twins in appearance FR: sosie [m]
ฝังมุก[adj.] (fang muk) EN: inlaid with mother of pearl ; penile pearl implant FR: incrusté de nacre
หาย[v.] (hāi) EN: disappear ; vanish ; be lost ; be missing ; lose FR: disparaître ; être perdu ; manquer ; perdre
หายหัว[v.] (hāihūa) EN: disappear ; be out of sight ; be unseen FR: se faire rare
หายไป[v. exp.] (hāi pai) EN: disappear ; be lost ; vanish FR: disparaître ; être perdu ; s'évanouir
หายไป[adj.] (hāi pai) EN: lost ; missing ; disappeared ; vanished FR: disparu ; manquant
หายไปโดยไม่ทิ้งร่องรอยไว้[v. exp.] (hāi pai dōi) EN: vanish into the air ; disappear without trace FR: disparaître sans laisser de trace
หายไปอย่างไรร่องรอย[v. exp.] (hāi pai yān) EN: vanish into the air ; disappear without trace FR: s'évaporer ; se volatiliser

pear ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aalspieß {m}eel spear
Festgewand {n}pearlies
Fischgabel {f}fish spear
Graybrillenvogel {m} [ornith.]Pearl-belleid White-eye
Perlmuschel {f} [zool.]pearl oyster
Nichterscheinung {f}non appearance
Pearson-Korrelationskoeffizient {m} [math.]Pearson correlation coefficient
Birnbaum {m}pear tree
Perlweiß {n}pearl powder
Perlenfischerei {f}pearl fishery
Perlentaucher {m}pearl diver
Perlgraupen {pl}pearl barley
Perlmuttknopf {m}pearl button; pearly button
perlfarben {adj}pearl coloured
perlgrau {adj}pearl grey
Perlaar [ornith.] {m}Pearl Kite
Mosaikfadenfisch {m} (Trichogaster leeri) [zool.]pearl gourami
Blausteißsittich {m} [ornith.]Pearly Conure
Perlenwollrücken {m} [ornith.]Pearly Antshrike
Perlenkette {f}pearl; necklace; pearl necklet
perlenartig {adv}pearly
pro forma {adv} as a matter of form; for appearance's sake
Erscheinungsweise {f} | Erscheinungsweise: monatlichpublication dates; publication frequency; frequency | appearing monthly
seriös {adv} | seriös auftretenrespectable | to appear respectable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pear
Back to top