ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

napkin

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *napkin*, -napkin-

napkin ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
napkin (n.) ผ้าเช็ดปาก See also: กระดาษเช็ดปาก, ผ้าเช็ดมือ, ผ้ากันเปื้อน Syn. bib, apron
napkin (n.) ผ้าอนามัย Syn. sanitary pad
English-Thai: HOPE Dictionary
napkin(แนฟ'คิน) n. ผ้าอ้อม,ผ้าเช็ดหน้า,ผ้าพันคอ
English-Thai: Nontri Dictionary
napkin(n) ผ้ากันเปื้อน,ผ้าอ้อม,ผ้าเช็ดปาก,ผ้าเช็ดมือ,ผ้าเช็ดหน้า,ผ้าพันคอ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Napkin foldingการพับผ้าเช็ดปาก [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระดาษเช็ดปาก (n.) paper napkin See also: napkin
ผ้าเช็ดปาก (n.) table napkin See also: napkin, serviette
ผ้าเตี่ยว (n.) sanitary napkin See also: sanitary pad, sanitary towel
เตี่ยว (n.) small piece of cloth used as a sanitary napkin
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The gold is fine. The napkin rings are vulgar.สีทองดีแล้ว ห่วงใส่ผ้าเช็ดปากไม่เหมาะ
Johnny, can you put that napkin out?จอห์นนี่, เอาผ้าเช็ดปากออกที?
Dad, do Mr. Napkin Head.- แปลงกายเป็น"คุณชายผ้าเช็ดปาก"ซิคะพ่อ
No, no, no. No Mr. Napkin Head.ไม่เล่นคุณชายผ้าเช็ดปากตอนมีแขกมา
Hello, my name is Mr. Napkin Head.สวัสดี ผมคือคุณชายผ้าเช็ดปาก
I'm Mr. Napkin Head!ผมเป็นคุณชายผ้าเช็ดปาก!
Okay, Eric And Jenny, Napkin Duty.โอเค อีริคกับจินนี่ จัดผ้าเช็ดปากนะ
I was getting a napkin for my drink.สงสัยต้องไปขอทิชชู่หน่อยแล้ว
If he, you know, eats his napkin at dinner, we don't call you and ask you to come over to our house.ถ้าแกกินผ้าเช็ดปากตอนมื้อค่ำ เราไม่โทรให้คุณมาดูหรอกนะ
Fine. Now I'm the napkin man. Oh!ก็ได้ ผมมันมนุษย์ผ้าเช็ดหน้าอยู่แล้วนี่ วงกลม
Does NASA know you're using that thing as a napkin holder?นาซ่ารู้หรือเปล่าว่าเธอเอามันมากถือผ้าเช็ดปาก ?
I know she can be kind of a handful. I mean, I've seen her send back a napkin because it had, like, a loose thread.ฉันรู้ว่าแม่จู้จี้ เค้าเคยคืนผ้ากันเปื้อน

napkin ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
餐巾[cān jīn, ㄘㄢ ㄐㄧㄣ, 餐巾] napkin
纸巾[zhǐ jīn, ㄓˇ ㄐㄧㄣ, 纸巾 / 紙巾] paper napkin
餐巾纸[cān jīn zhǐ, ㄘㄢ ㄐㄧㄣ ㄓˇ, 餐巾纸 / 餐巾紙] paper napkin; serviette

napkin ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
サニタリーナプキン[, sanitari-napukin] (n) sanitary napkin
月経帯[げっけいたい, gekkeitai] (n) sanitary napkin
ナプキン[, napukin] (n) (1) (table) napkin; serviette; (2) sanitary napkin; (P)

napkin ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ห่วงรัดผ้าเช็ดปาก[n. exp.] (hūang rat p) EN: napkin ring FR:
กระดาษเช็ดมือ[n. exp.] (kradāt chet) EN: paper towel ; paper napkin ; paper handkerchief FR: essuie-mains en papier [m] ; serviette de toilette en papier [f] ; serviette en papier [f] ; mouchoir en papier [m]
กระดาษเช็ดปาก[n. exp.] (kradāt chet) EN: papier napkin FR: serviette en papier [f] ; serviette de table en papier [f]
ผ้าอนามัย[n. exp.] (phā anāmai) EN: tampon ; pantiliner ; panty liner ; panty shield ; Tampax ; sanitary napkin FR: serviette hygiénique [f] ; tampon hygiénique [m] ; tampon périodique [m] ; protège-slip [m] ; Tampax [m]
ผ้าเช็ดมือ[n.] (phā chet me) EN: napkin ; towel ; hand towel FR: serviette [f] ; essuie-mains [m]
ผ้าเช็ดปาก[n.] (phā chet pā) EN: napkin ; table napkin FR: serviette [f] ; serviette de table [f]
ที่ใส่ผ้าเช็ดมือ[n. exp.] (thī sai phā) EN: napkin holder FR: corbeille à serviettes [f]

napkin ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Monatsbinde {f}sanitary towel [Br.]; sanitary napkin [Am.]
Papierserviette {f}paper napkin
Napkin-Feder {f} [techn.]napkin female
Serviettenring {m}napkin ring; serviette ring [Br.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า napkin
Back to top