ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

full-blooded

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *full-blooded*, -full-blooded-

full-blooded ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
full-blooded (adj.) เป็นเนื้อแท้ See also: เป็นพันธุ์แท้, เป็นพันธุ์ดี Syn. pedigreed, papered

full-blooded ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
紅貝[べにがい;ベニガイ, benigai ; benigai] (n) (uk) full-blooded tellin (Pharaonella sieboldii)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า full-blooded
Back to top