ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lace

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lace*, -lace-

lace ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lace (vt.) เฆี่ยนให้เป็นแนว (คำไม่เป็นทางการ) See also: เฆี่ยน Syn. lash, beat, thrash
lace (vt.) เจือแอลกอฮอล์หรือสารอื่นๆ See also: ผสมแอลกอฮอล์
lace (n.) เชือกร้อย (รองเท้า) See also: เชือกถักรองเท้า Syn. cord, string
lace (n.) ดิ้นเงินดิ้นทอง See also: ดิ้น Syn. ornamental braid
lace (vt.) ประดับด้วยลายลูกไม้ See also: ขลิบด้วยลูกไม้ Syn. decorate, trim, adorn
lace (vt.) ปัก See also: ถัก, ร้อย, ถักลูกไม้, ถักเชือก, ปักลูกไม้ Syn. fasten, tie
lace (vi.) ผูกเชือกรองเท้า
lace (n.) ลูกไม้ See also: สิ่งทอลายฉลุ Syn. openwork, embroidery
lace (n.) แอลกอฮอล์ที่เติมในอาหารหรือเครื่องดื่มเพียงเล็กน้อย
lace in (phrv.) รัดเอวให้เล็ก (คำเก่า โดยเฉพาะใช้กับผู้หญิง)
lace in (phrv.) เข้าเล่ม (การเย็บเล่มหนังสือ) See also: เย็บให้แน่น
lace into (phrv.) กล่าวหาอย่างรุนแรง (คำไม่เป็นทางการ) Syn. lay into
lace up (phrv.) ผูกเชือก (รัดเอว, เชือกรองเท้าฯลฯ)
lace with (phrv.) ประดับผ้าด้วยดิ้นเงิน ดิ้นทองหรือลายลูกไม้ Syn. lay with
lace with (phrv.) เพิ่มรสชาติด้วย (เครื่องดื่ม)
lacemaking (n.) ทักษะในการถักลูกไม้ Syn. lacemaking
lacerate (vt.) ฉีกขาด Syn. mangle, tear
lacerated (adj.) ซึ่งบาดเจ็บ Syn. injured, hurt, bitten
laceration (n.) การฉีกขาด Syn. tear, gash
lacework (n.) ลูกไม้ See also: ผ้าลูกไม้
English-Thai: HOPE Dictionary
lace(เลส) {laced,lacing,laces} n. ลูกไม้,ดิ้น,ดิ้นเงิน,ดิ้นทอง,สายถัก,สายรัดรองเท้า,สิ่งทอลายฉลุ vt. ผูกสาย,รัก,ปัก,ถัก,ประดับด้วยลายลูกไม้,ร้อย,สอด,เฆี่ยนเป็นแนว vi. ผูกด้วยสายรัดรองเท้า,ผูกเชือก,ต่อว่า,โจมตี
lacerate(แลส'เซอเรท) vt. ฉีกขาด,ทำให้เสียรูปร่าง,ทรมานจิตใจ,ทำให้ทุกข์ใจ., See also: lacerability n. ดูlacerate lacerable adj. ดูlacerate lacerative adj. ดูlacerate, Syn. mangled
laceration(แลสเซอเร'เชิน) n. การฉีกขาด,การบุบสลาย,การเสียรูปร่าง,การทรมานจิตใจ,การทุกข์ใจ,บาดแผลที่ฉีกขาด,บาดแผลที่บุบบู้บี้
lacework(เลส'เวิร์ค) n. ลูกไม้
English-Thai: Nontri Dictionary
lace(n) ลูกไม้ถัก,เชือกผูกรองเท้า,ดิ้นเงินดิ้นทอง,สิ่งทอลายฉลุ
lacerate(vt) ฉีกขาด,ทำให้ถลอก,ทำให้เสียรูปร่าง
laceration(n) การฉีกขาด,การบุบสลาย,รอยถลอก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
lacerable-ฉีกขาดได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lacerateแหว่ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
laceration๑. การฉีกขาด๒. แผลฉีกขาด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lace and lace makingลูกไม้และการทำลูกไม้ [TU Subject Heading]
Lacerationการฉีกขาด, ฉีกขาด [การแพทย์]
Lacework Appearanceลักษณะคล้ายลูกไม้ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลูกไม้ (n.) lace
ครุย (n.) lace fringe See also: lace edging Syn. ชายครุย
ชายครุย (n.) lace fringe See also: lace edging
กระหยิ่มใจ (v.) be complacent See also: be in high spirits, feel a glow, glow with contentment Syn. ครึ้มใจ, อิ่มใจ, ครึ้มใจ, กริ่ม
กรุ (n.) underground hiding place See also: chamber, repository, hiding place Syn. ห้องใต้ดิน, ห้องใต้พระเจดีย์
กามภพ (n.) places of sensuality See also: source of sensual one
การผัดเปลี่ยน (n.) replacement See also: supersession, substitution Syn. การแทน, การเข้าแทนที่, การสับเปลี่ยน
การันต์ (n.) the mark placed over the final consonant of the a word in Thai language to indicate that it is mute Syn. ทัณฑฆาต, เครื่องหมายการันต์, ตัวการันต์
การเข้าแทนที่ (n.) replacement See also: supersession, substitution Syn. การแทน, การผัดเปลี่ยน, การสับเปลี่ยน
การแทน (n.) replacement See also: supersession, substitution Syn. การเข้าแทนที่, การผัดเปลี่ยน, การสับเปลี่ยน
การแทนที่ (n.) replacement See also: supersession, substitution Syn. การแทน, การเข้าแทนที่, การผัดเปลี่ยน, การสับเปลี่ยน
กาลเทศะ (n.) time and place See also: occasion, situation
ขึ้นซัง (v.) be in a save place Syn. นั่งซัง
คนรักษาการ (n.) one acting temporarily in place of
ครึ้ม (v.) be complacent See also: be in high spirits, feel a glow, glow with contentment Syn. อิ่มใจ, ครึ้มใจ, กริ่ม, กระหยิ่ม, ครึ้มอกครึ้มใจ
ครึ้มอกครึ้มใจ (v.) be complacent See also: be in high spirits, feel a glow, glow with contentment Syn. ครึ้มใจ, อิ่มใจ, ครึ้มใจ, กริ่ม, กระหยิ่มใจ
ครึ้มใจ (v.) be complacent See also: be in high spirits, feel a glow, glow with contentment Syn. อิ่มใจ, กริ่ม, กระหยิ่ม, ครึ้มอกครึ้มใจ
ครึ้มใจ (v.) be complacent See also: be in high spirits, feel a glow, glow with contentment Syn. อิ่มใจ, ครึ้มใจ, กริ่ม, กระหยิ่มใจ
ครึ้มใจ (v.) be complacent See also: be in high spirits, feel a glow, glow with contentment Syn. ครึ้มใจ, อิ่มใจ, กริ่ม, กระหยิ่มใจ
คืนหลัง (v.) return to the original place
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I was just in the right place at the right timeฉันก็แค่อยู่ได้ถูกที่ถูกเวลาเท่านั้น
Let's get this place cleaned upมาทำให้สถานที่นี้สะอาดหมดจดกันเถอะ
I have trash all over the placeฉันมีขยะทิ้งไว้ทั่วทุกหนทุกแห่ง
I've been to many countries, many placesฉันไปมาหลายประเทศ หลายสถานที่
See why I've got to go back to that place?เห็นไหมว่าทำไมฉันต้องกลับไปที่นั่น?
It means we're in the wrong place!มันหมายความว่าพวกเราอยู่ผิดที่แล้ว
We got a place to stayพวกเราได้ที่อยู่แล้ว
What would be the most interesting place?ที่ไหนที่เป็นที่ที่น่าสนใจมากที่สุด?
This is a pretty popular tourist placeนี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมมาก
I can't remember the name of that placeฉันไม่สามารถจำชื่อของสถานที่นั้นได้
Is it like a good place for travelling?มันเป็นที่ที่เหมาะสำหรับไปเที่ยวไหม?
You come to the right placeคุณมาถูกที่แล้วล่ะ
I suppose that would be a fine place to raise the childrenฉันคิดว่านั่นคงจะเป็นที่ที่เหมาะสำหรับเลี้ยงดูเด็กๆ
Will you pick me up at my place?คุณจะช่วยมารับฉันที่บ้านได้ไหม?
If you need a place to park, use one of these spacesถ้าคุณต้องการที่สำหรับจอดรถ ใช้ที่ว่างสักที่นี่สิ
You like to go to more quiet placesคุณชอบไปที่ที่เงียบกว่านี้
I can't believe they picked me to replace herฉันไม่อยากจะเชื่อว่าพวกเขาเลือกฉันมาแทนที่เธอ
Now I'm being replaced by a young ladyตอนนี้ฉันกำลังถูกแทนที่ด้วยเด็กสาวคนหนึ่ง
It's a place where your mom and I used to hang out a lotมันเป็นที่ที่แม่และพ่อเคยออกมาเที่ยวด้วยกันหลายครั้ง
There is no time or place like itไม่มีเวลาหรือสถานที่อย่างนี้แล้ว
You are in a safe placeคุณอยู่ในที่ที่ปลอดภัยแล้ว
Would you like to go to my place and get to know each other?คุณอยากไปที่พักของฉันและทำความรู้จักกันไหม?
If you've got a dream this is the place to make that dream come trueถ้าคุณมีความฝัน นี่แหล่ะคือสถานที่ที่จะทำความฝันนั้นให้เป็นความจริง
This is not the kind of place for youที่นี่ไม่ใช่ที่ที่เหมาะสำหรับเธอ
This is my first time coming to a place like thisนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันมาสถานที่อย่างนี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hell, half the guys in this store probably wear lace underwear but, this....เพิ่งจะเห็นอะไรที่มันพิลึกพิลั่นที่สุดคราวนี้เอง นี่...
Be careful. Your left shoe lace is untied.ระวังด้วย เท้าซ้ายนายจะชนกับโต๊ะ
Down on your knees. Lace your hands behind your head.คุกเขาลง เอามือวางไว้บนหัว
# White lace and promises ## White lace and promises #
I have already slipped into my pink lace teddy,ฉันใส่ชุดซับในสีชมพูสุดหวิวแล้ว
I'll help you lace them up.มาพ่อจะช่วยผูกเชือกให้
Yeah, and someone's been flushing lace panties.ใช่ครับ และมีใครบางคนเอากางเกงใน ยัดลงไปในโถส้วม
She had a lace pattern rash, joint pain, and a history of drug abuse.เธอมีผื่นเป็นแนวและปวดข้อ และมีประวัติใช้ยาอันตราย
Oh, all right. Get the lace tablecloth.เอาล่ะ ก็ได้ค่ะ ฉันจะใช้ผ้าคลุมโต๊ะลูกไม้
And lace doilies... doilies...โอ้... และรูปสลัก... ผ้ารองลูกไม้
A buddy of mine at the Inquisitor ran it for me since leather and lace really isn't Planet fare.เพื่อนสนิทของฉันที่สอบสวน ดำเนินเรื่องให้ฉัน ซึ๋งเครื่องหนังและเครื่องประดับก็ไม่ใช่ค่าทำเนียมของโลกนี้
Doesn't all this lace make it seem childish?พวกลูกไม้เหล่านี้มันไม่ทำให้ดูเป็นเด็กไปหน่อยเหรอ?

lace ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
安分守己[ān fèn shǒu jǐ, ㄢ ㄈㄣˋ ㄕㄡˇ ㄐㄧˇ, 安分守己] abide by the law and behave oneself; know one's place
[suǒ, ㄙㄨㄛˇ, 所] actually; place; classifier for houses, small buildings, institutions etc; that which; particle introducing a relative clause or passive
麻栗坡[Má lì pō, ㄇㄚˊ ㄌㄧˋ ㄆㄛ, 麻栗坡] (N) Malipo (place in Yunnan)
四处[sì chù, ㄙˋ ㄔㄨˋ, 四处 / 四處] all over the place; everywhere and all directions
原籍[yuán jí, ㄩㄢˊ ㄐㄧˊ, 原籍] ancestral home (town); birthplace
岱宗[Dài zōng, ㄉㄞˋ ㄗㄨㄥ, 岱宗] another name for Mt Tai 泰山 in Shandong as principal or ancestor of the Five Sacred Mountains 五嶽|五岳; Mt Thai as resting place for departed souls
四海皆准[sì hǎi jiē zhǔn, ㄙˋ ㄏㄞˇ ㄐㄧㄝ ㄓㄨㄣˇ, 四海皆准] appropriate to any place and any time (成语 saw); universally applicable; a panacea
地方[dì fang, ㄉㄧˋ ㄈㄤ˙, 地方] area; place; space; room; territory; part; respect
石棉[Shí mián, ㄕˊ ㄇㄧㄢˊ, 石棉] asbestos; Shimian (place in Sichuan)
地道[dì dao, ㄉㄧˋ ㄉㄠ˙, 地道] authentic; genuine; typical; from a place known for the product; thorough; conscientious
[xí, ㄒㄧˊ, 席] banquet; woven mat; seat; place; surname Xi
出生地[chū shēng dì, ㄔㄨ ㄕㄥ ㄉㄧˋ, 出生地] birthplace
[zōu, ㄗㄡ, 郰] birthplace of Confucius in Shandong
遍地开花[biàn dì kāi huā, ㄅㄧㄢˋ ㄉㄧˋ ㄎㄞ ㄏㄨㄚ, 遍地开花 / 遍地開花] blossom everywhere; spring up all over the place; to flourish on a large scale
[jìng, ㄐㄧㄥˋ, 境] border; place; condition; boundary; circumstances; territory
错位[cuò wèi, ㄘㄨㄛˋ ㄨㄟˋ, 错位 / 錯位] to misplace; displacement (e.g. of broken bones); out of alignment; faulty contact; erroneous judgment; inversion (medical, e.g. breach delivery)
白金汉宫[Bái jīn hàn gōng, ㄅㄞˊ ㄐㄧㄣ ㄏㄢˋ ㄍㄨㄥ, 白金汉宫 / 白金漢宮] Buckingham Palace
[cuò, ㄘㄨㄛˋ, 厝] bury; to place; dispose
李代桃僵[lǐ dài táo jiāng, ㄌㄧˇ ㄉㄞˋ ㄊㄠˊ ㄐㄧㄤ, 李代桃僵] lit. the plum tree withers in place of the peach tree; to substitute one thing for another; to carry the can for sb
灌输[guàn shū, ㄍㄨㄢˋ ㄕㄨ, 灌输 / 灌輸] channel water to another place; imbue with; inculcate; instill into; teach; impart
[yà, ㄧㄚˋ, 垭 / 埡] character used in place names
卜宅[bǔ zhái, ㄅㄨˇ ㄓㄞˊ, 卜宅] to choose a capital by divination; to choose a home; to choose one's burial place by divination
掉换[diào huàn, ㄉㄧㄠˋ ㄏㄨㄢˋ, 掉换 / 掉換] to shift uneasily; to chop and change; to swap (positions); to replace
陈词滥调[chén cí làn diào, ㄔㄣˊ ㄘˊ ㄌㄢˋ ㄉㄧㄠˋ, 陈词滥调 / 陳詞濫調] cliché; commonplace; truism; stereotype
不服水土[bù fú shuǐ tǔ, ㄅㄨˋ ㄈㄨˊ ㄕㄨㄟˇ ㄊㄨˇ, 不服水土] (of a stranger) not accustomed to the climate of a new place; not acclimatized
伙食[huǒ shí, ㄏㄨㄛˇ ㄕˊ, 伙食] communal meals (in workplace or school cafeteria etc); food served at a mess hall
倾城[qīng chéng, ㄑㄧㄥ ㄔㄥˊ, 倾城 / 傾城] coming from everywhere; from all over the place; gorgeous (of woman); to ruin and overturn the state
兵家常事[bīng jiā cháng shì, ㄅㄧㄥ ㄐㄧㄚ ㄔㄤˊ ㄕˋ, 兵家常事] commonplace in military operations (成语 saw)
平凡[píng fán, ㄆㄧㄥˊ ㄈㄢˊ, 平凡] commonplace
自满[zì mǎn, ㄗˋ ㄇㄢˇ, 自满 / 自滿] complacent; self-satisfied
康科德[Kāng kē dé, ㄎㄤ ㄎㄜ ㄉㄜˊ, 康科德] Concord (place name); Concord, capital of US state New Hampshire
定数[dìng shù, ㄉㄧㄥˋ ㄕㄨˋ, 定数 / 定數] constant (math.); quota; fixed number (e.g. of places on a bus); fixed quantity (e.g. load of truck); destiny
旮旯[gā lá, ㄍㄚ ㄌㄚˊ, 旮旯] corner; nook; recess; out-of-the-way place
太仆寺[Tài pú sì, ㄊㄞˋ ㄆㄨˊ ㄙˋ, 太仆寺 / 太僕寺] Court of imperial stud, office originally charged with horse breeding; (N) Taipusi banner (place in Inner Mongolia)
太监[tài jiàn, ㄊㄞˋ ㄐㄧㄢˋ, 太监 / 太監] court eunuch; palace eunuch
[tào, ㄊㄠˋ, 套] cover; sheath; to encase; a case; to overlap; to interleave; bend (of a river or mountain range, in place names); harness; classifier for sets, collections; tau (Greek letter Ττ)
[lǔ, ㄌㄨˇ, 鲁 / 魯] crass; place name; abbr. for Shandong 山東|山东 province in east China; surname Lu
[yà, ㄧㄚˋ, 轧 / 軋] crush; in the first place
一丝不苟[yī sī bù gǒu, ㄧ ㄙ ㄅㄨˋ ㄍㄡˇ, 一丝不苟 / 一絲不苟] not one thread loose (成语 saw); strictly according to the rules; meticulous; not one hair out of place
人氏[rén shì, ㄖㄣˊ ㄕˋ, 人氏] native; a person who comes from a particular place, ie. 河北省人氏 means "a person from Hebei Province"

lace ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エンブロイダリーレース[, enburoidari-re-su] (n) embroidery lace
バテンレース[, batenre-su] (n) (abbr) Battenberg lace
ヘアピンレース[, heapinre-su] (n) hairpin lace
ボビンレース[, bobinre-su] (n) bobbin lace
レースペーパー[, re-supe-pa-] (n) (abbr) lace paper doily
女郎花[おみなえし;オミナエシ, ominaeshi ; ominaeshi] (n) (uk) golden lace (Patrinia scabiosifolia); scabious patrinia; yellow patrinia
[しゃく;シャク, shaku ; shaku] (n) (1) (しゃく only) ladle; dipper; (2) (uk) wild chervil (Anthriscus sylvestris); cow parsley; keck; Queen Anne's lace
黒人参[くろにんじん;クロニンジン, kuroninjin ; kuroninjin] (n) (uk) wild carrot (Daucus carota); Queen Anne's lace
〇〇[まるまる, marumaru] (n) symbol used as a placeholder (either because a number of other words could be used in that position, or because of censorship)
CAM植物[カムしょくぶつ, kamu shokubutsu] (n) CAM plant (any plant, such as the pineapple, that uses crassulacean acid metabolism)
TPO[ティーピーオー, tei-pi-o-] (n) time, place, occasion; TPO
xx[ちょめちょめ, chomechome] (n) (m-sl) (sometimes also **, ○○, etc.) (See 伏せ字・1) blankety-blank; bleep; used in place of sensitive word (often sexually related)
アウトプレースメント[, autopure-sumento] (n) outplacement
アケビ科[アケビか, akebi ka] (n) (See 木通・1) Lardizabalaceae (plant family); (common name) the lardizabala family
あばら屋;あばら家;荒ら屋;荒ら家;荒屋(io);荒家(io)[あばらや, abaraya] (n) (1) dilapidated house; tumbledown house; hovel; miserable shack; (2) (hum) my house; my home; (3) small resting place comprising four pillars and a roof (with no walls)
いい気になる[いいきになる, iikininaru] (exp,v5r) to be self-complacent; to be conceited; to flatter oneself; to be full of oneself
インターレース[, inta-re-su] (n) {comp} interlace
インターレースGIF[インターレースギッフ;インターレースジッフ, inta-re-sugiffu ; inta-re-sujiffu] (n) {comp} interlaced GIF
インタレース[, intare-su] (n) {comp} interlace
ウェルカムボード[, uerukamubo-do] (n) welcome board (e.g. placed outside wedding reception to greet guests, and confirm location)
ウォーレス線[ウォーレスせん, uo-resu sen] (n) Wallace's line (hypothetical line separating the Oriental and Australian zoogeographical regions)
うがん[, ugan] (n) (from 拝み) (See 御嶽・うたき) (Okinawa) sacred place; sacred grove
うん[, un] (int) (1) yeah; uh huh; (n-pref) (2) (also ん) some (at the start of a number in place of a digit); (P)
うんたら[, untara] (n) (See うんたらかんたら) mumble (used in place of meaningful words in a sentence)
うんたらかんたら[, untarakantara] (n) (See うんたら) something-something (phrase used in place of meaningful words in a sentence)
エポニム[, eponimu] (n,adj-no) eponym (word derived from the name of a place or person)
オーパーツ[, o-pa-tsu] (n) out of place artifact; OOPArt
おざなりになって[, ozanarininatte] (exp) to say commonplace things
お代わり(P);お替り;お替わり;御代わり;お代り;御代り[おかわり, okawari] (n,vs) (1) (See 代わり・かわり・4) second helping; another cup; seconds; (int) (2) (See お手・おて・3) command to have dog place its second paw in one's hand; (P)
お先に失礼します[おさきにしつれいします, osakinishitsureishimasu] (exp) pardon me for leaving (first) (used when leaving a workplace while others remain)
お座なり;御座なり;御座成り;お座成り[おざなり, ozanari] (adj-na) perfunctory; apathetic; careless; slapdash; commonplace
お手;御手[おて, ote] (n) (1) (pol) (See 手・1) hand; arm; (2) (hon) handwriting; penmanship; (int) (3) (See お代わり・2) 'shake' (command to have a dog place its paw in your hand)
カートン;カルトン[, ka-ton ; karuton] (n) (1) carton (e.g. of cigarettes); (2) tray (in which money is placed when paying); dish; (3) (カルトン only) pasteboard (fre
かくかくしかじか[, kakukakushikajika] (exp) blah-blah yadda-yadda; expression used to replace part of conversation
カバノキ科;樺木科;樺の木科[カバノキか(カバノキ科);かばのきか(樺木科;樺の木科), kabanoki ka ( kabanoki ka ); kabanokika ( kaba ki ka ; kaba no ki ka )] (n) Betulaceae (plant family); hazelnut
から[, kara] (prt) (1) from (e.g. time, place, numerical quantity); since; (2) from (originator); (3) because; (4) out of (constituent, part); (5) through (e.g. window, vestibule); (6) after; since (following te-form verb); (P)
キャップハンディ[, kyappuhandei] (n) empathetically putting oneself in the place of a handicapped person (wasei
グラッセ[, gurasse] (n) glace (fre
これより先[これよりさき, koreyorisaki] (exp) ahead; further on; beyond (this place)
ごろつく[, gorotsuku] (v5k,vi) (1) (See ごろごろ) to rumble; to thunder; to roll about (people, large objects); (2) to wander about without a fixed workplace, home, etc.; to hang around; to loiter
Japanese-English: COMDICT Dictionary
インタレース[いんたれーす, intare-su] interlace
ノンインタレース[のん'いんたれーす, non ' intare-su] non-interlace
ページ置換アルゴリズム[ページちかんアルゴリズム, pe-ji chikan arugorizumu] page replacement algorithm
交換[こうかん, koukan] replacement (vs), exchange, interchange, barter, substitution, switching
切り替える[きりかえる, kirikaeru] to switch, to change, to exchange, to convert, to renew, to throw a switch, to replace, to switch over
売り場[うりば, uriba] place where things are sold (a-no), point of sale (POS), salesfloor, counter (in shop)
変位[へんい, hen'i] displacement
導入済み[どうにゅうすみ, dounyuusumi] already installed, already in place
小数点以下の桁数[しょうすうてんいかのけたすう, shousuuten'ikanoketasuu] No. of decimal places
数字位置[すうじいち, suujiichi] digit place, digit position
置き換え[おきかえ, okikae] replacement
置き換える[おきかえる, okikaeru] to replace, to move, to change the position of
置換[ちかん, chikan] replacement, n-permutation
置換可能引数データ[ちかんかのうひきすうデータ, chikankanouhikisuu de-ta] replaceable parameter data
置換可能文字データ[ちかんかのうもじデータ, chikankanoumoji de-ta] replaceable character data
置換文[ちかんぶん, chikanbun] replacement text
置換文字[ちかんもじ, chikanmoji] replacement character
飛越し走査[とびこしそうさ, tobikoshisousa] interlace
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
乗せる[のせる, noseru] Thai: วางลงบน English: to place on (something)
[ば, ba] Thai: สถานที่ English: place
場所[ばしょ, basho] Thai: สถานที่ English: place
外れる[はずれる, hazureru] Thai: ผิดแผกไป English: to get out of place (vi)
据える[すえる, sueru] Thai: เก็บปืน English: to place (gun)
食べ物屋[たべものや, tabemonoya] Thai: สถานที่ขายของกิน English: eating place

lace ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คล้อง[v.] (khløng) EN: hook ; catch with a loop ; lace ; lasso ; snare ; be hold of ; hang FR: attraper au lasso ; prendre au lacet
โขกสับ[v.] (khōksap) EN: rebuke ; nag ; peck at ; scold ; criticize sharply ; lace into FR:
ครุย[n.] (khrui) EN: lace fringe ; lace edging FR: frange [f]
ลูกไม้[n.] (lūkmāi) EN: lace FR: dentelle [f]
อบาย[n.] (abāi) EN: place of suffering ; ruin ; destruction FR:
ไอศกรีม[n.] (aisakrīm) EN: ice cream FR: glace [f]
ไอศกรีมวานิลลา [n. exp.] (aisakrīm wā) EN: FR: glace à la vanille [f]
ไอติม[n.] (aitim) EN: ice cream FR: glace [f]
อะไหล่[n.] (alai) EN: spares ; spare parts ; replacement part FR: pièce détachée [f] ; pièce de rechange [f]
อาหลั่ย[n.] (ālai) EN: spares ; spare parts ; replacement parts FR: pièces détachées [fpl] ; pièce de rechange [f]
อันดับ[n.] (andap) EN: rank ; ranking ; rating ; order ; series FR: rang [m] ; position [f] ; ordre [m] ; place [f]
อันดับ 1 = อันดับหนึ่ง[n. exp.] (andap neung) EN: top spot ; first FR: première position [f] ; première place [f] ; premier rang [m]
อันดับ 3 = อันดับสาม[n. exp.] (andap sām) EN: FR: troisième position [f] ; troisième place [f] ; troisième rang [m]
อันดับ 2 = อันดับสอง[n. exp.] (andap søng) EN: FR: deuxième position [f] ; deuxième place [f] ; deuxième rang [m]
อันดับสุดท้าย[n. exp.] (andap sutth) EN: FR: dernière place [f] ; dernière position [f] ; lanterne rouge [f] (loc. fam.)
อันดับที่ ...[n. exp.] (andap thī …) EN: … place FR: … (énième) position [f]
อันดับที่ 1 = อันดับที่หนึ่ง[n. exp.] (andap thī n) EN: first place FR: première position [f] ; première place [f] ; premier rang [m] ; première tête de série [f] ; tête de série n° 1 [f]
อันดับที่ 3[n. exp.] (andap thī s) EN: FR: troisième position [f] ; troisième place [f] ; troisième rang [m]
อันดับที่ 2[n. exp.] (andap thī s) EN: second place FR: deuxième position [f] ; deuxième place [f] ; deuxième rang [m]
อนุภาคน้ำแข็ง[n. exp.] (anuphāk nām) EN: ice particles FR: particule de glace [f]
เอาหนังสือไปเก็บ[v. exp.] (ao nangseū ) EN: put a book in its place FR: remettre un livre à sa place
เอาไปเก็บ (เอา...ไปเก็บ)[v. exp.] (ao pai kep ) EN: put in its place (put ... in its place) FR:
เอาไว้[v. exp.] (ao wai) EN: keep FR: conserver ; placer ; mettre
อาศรม ; อาศรมบท[n.] (āsom ; āsom) EN: ashram ; hermitage ; dwelling place of an ascetic FR: ashram [m] ; ermitage [m]
อาวาส[n.] (āwāt) EN: dwelling place ; residence ; home ; habitation FR: habitation [f]
ใบปัดน้ำฝน[n. exp.] (bai pat nām) EN: wiper blades FR: balai d'essuie-glace [m]
บ้าน[n.] (bān) EN: house ; home ; habitation ; dwelling place ; pad (inf.) FR: maison [f] ; logis [m] ; logement [m] ; demeure [f] ; habitation [f] ; résidence [f] ; domicile [m] ; home [m] ; toit [m] ; foyer [m] ; pénates [fpl] (fig., fam.) ; crèche [f] (vx, fam.) ; bicoque [f] (fam., péj.)
บานชื่น[n.] (bāncheūn) EN: Zinnia violacea FR: zinnia [m] ; Zinnia violacea
บัญชร[n.] (banchøn) EN: window (of a royal palace building) FR:
บางแห่ง[X] (bāng haeng) EN: somewhere ; someplace FR: certains endroits ; à certains endroits ; à plusieurs endroits ; quelque part
บังเกิด[v.] (bangkoēt) EN: occur ; happen ; take place ; arise ; originate FR: se passer ; se produire ; surgir ; survenir ; apparaître
บรรจุศพ[v. exp.] (banju sop) EN: place an enshrouded body in a coffin FR:
บรรจุตำแหน่ง[v. exp.] (banju tamna) EN: fill a post ; fill a position ; put in a position ; appoint to a post ; assign someone to a post ; settle someone in a place FR: nommer à un poste ; occuper une position
บ้านของฉัน[n. exp.] (bān khøng c) EN: my house ; my place FR: ma maison
บ้านเกิด[n.] (bānkoēt) EN: homeland ; hometown ; native village ; birthplace ; fatherland ; motherland FR: village natal [m] ; lieu de naissance [m] ; pays natal [m]
บันแถลง[n.] (banthalaēng) EN: small gable placed in front of the main one FR:
เบียร์วุ้น[n. exp.] (bīa wun) EN: cool beer FR: bière glacée [f]
เบียร์เย็น ๆ = เบียร์เย็นๆ[n. exp.] (bīa yen-yen) EN: ice-cold beer FR: bière glacée [f]
บ่อนการพนัน[n. exp.] (bǿn kān pha) EN: gambling den ; gambling place ; casino FR: maison de jeu [f] ; casino [m]
บริการส่งถึงที่[n. exp.] (børikān son) EN: home delivery FR: livraison sur place [f]

lace ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Klöppelspitze {f}pillow lace; bobbin lace
Gitterpflanze {f} (Aponogeton madagascariensis)Madagascar lace plant
Tüllspitze {f}tulle lace
Leerstelle {f}argument place
Bedarfsstandort {m}place of demand status
Litze {f}braid (wire); lace; cord; flex
kühl; frisch {adj} | kühl lagerncool | to ste cold; to keep in a cool place
Kommastelle {f}decimal place
Heimatlose {m,f}; Heimatloser nach dem 2. Weltkriegdisplaced person (DP)
Distanzadresse {f} [comp.]displacement address
Verdränger {m}displacement hull
Verrückung {f} | Prinzip der virtuellen Verrückungendisplacement | principle of virtual displacements
Verschiebeweg {m}displacement path
Verschiebungssatz {m}displacement law
Disposition {f} | jdm. etw. zur Disposition stellendisposal | to place sth. at sb.'s disposal
Editierplatz {m}editing place
Ersatz {m}replacement
Ersatzauto {n}replacement car
offener Kamin {m} | am Kaminfireplace | by the fireside
Schlupfwinkel {m}hiding place
Urlaubsvertretung {f}holiday replacement; temporary replacement
Hausarrest {m} | unter Hausarrest stellenhouse arrest; domiciliary arrest | to place under house arrest
Adresse {f} [comp.] | absolute Adresse | absolute Adresse; Maschinenadresse | absolute Adresse; echte Adresse | absolute (wirkliche) Adresse | alphanumerische Adresse | explizite Adresse; ausdrückliche Adresse | implizite Adresse | physische Adresse | relative Adresse | symbolische Adresse | tatsächliche Adresse | virtuelle (gedachte) Adresseaddress | specific address | actual address | effective address | absolute address | alphanumeric address | explicit address | implicit address | physical address | displacement | symbolic address | real address | virtual address
Kaiserpfalz {f}imperial palace
unersetzlich {adj} | unersetzlicher | am unersetzlichstenirreplaceable | more irreplaceable | most irreplaceable
Ortskenntnis {f} | ortskundig sein; Ortskenntnis besitzenknowledge of a place | to know the place; to know the way around the place
Spitzenbluse {f}lace blouse
Spitzentuch {n}lace cloth
Podest {n}landing place (for stairs); stair-head
Schuhriemen {m}bootlace; latchet
Liegeplatz {m}place to lie
Plätzchen {n}little place; spot
Messweg {m}measured displacement
Kommunikationszentrum {n}meeting place
Treffpunkt {m}meeting place
Versammlungslokal {n}meeting place
Gedenkstätte {f}memorial place
Modellierarbeitsplatz {m}modelling work place
Heimatort {m}native place
neben {prp; +Akkusativ} (Richtung; wohin?) | sich dicht neben jdn. stellennext to; beside | to place onself close to sb.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lace
Back to top