ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

diploma

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *diploma*, -diploma-

diploma ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
diploma (n.) อนุปริญญา See also: ประกาศนียบัตร, ใบประกาศนียบัตร Syn. graduation certificate, parchment, honor
diplomacy (n.) การทูต See also: การต่างประเทศ, ศิลปะการทูต Syn. tact, address, savoir, faire Ops. tactlessness, crudeness
diplomacy (n.) ความเชี่ยวชาญในการคบค้าสมาคม See also: ทักษะในการเจรจาต่อรอง Syn. tact, artfulness statesmanship Ops. tactlessness, crudeness
diplomat (n.) นักการทูต See also: เอกอัครราชทูต, ทูต, ผู้ที่ต่อรองอย่างมีชั้นเชิง, ผู้ชำนาญในการคบค้าสมาคม Syn. diplomatist, envoy representative
diplomate (n.) ผู้ได้รับประกาศนียบัตร Syn. graduate
diplomatic (adj.) เกี่ยวกับการทูต See also: เกี่ยวกับการเจรจาต่อรอง Syn. polite, statesmanlike, wise Ops. direct, blunt
diplomatically (adv.) อย่างมีชั้นเชิง
diplomatist (n.) ทูต
English-Thai: HOPE Dictionary
diploma(ดิโพล'มะ) n.,อนุปริญญา,ประกาศนียบัตร,ในอนุญาต,หนังสือสำคัญ vt. ให้ diploma
diplomacy(ดิพโพล'มะซี) n. การทูต,ศิลปะการทูต
diplomat(ดิพ'ละแมท) n. นักการทูต
diplomate(ดิพ'ละเมท) n. ผู้ได้รับประกาศนียบัตร,ผู้ได้รับอนุปริญญา
diplomatic(ดิพละแมท'ทิค) adj. เกี่ยวกับการทูต, Syn. adep
diplomatic agentn. ทูต
diplomatic corpsn. คณะทูตานุทูต
English-Thai: Nontri Dictionary
diploma(n) ปริญญาบัตร,ประกาศนียบัตร,อนุปริญญา,หนังสือสำคัญ
diplomacy(n) การทูต,ศิลปะการทูต
diplomat(n) ทูต,นักการทูต,ทูตานุทูต
diplomatic(adj) เกี่ยวกับการทูต,ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการทูต
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
diplomaประกาศนียบัตรชั้นสูง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
diplomacyการทูต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
diplomatic agentตัวแทนทางทูต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
diplomatic corpsคณะทูตานุทูต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Diplomacyการฑูต [เศรษฐศาสตร์]
diplomatic agentตัวแทนทางทูต
diplomatic corpsคณะทูตานุทูต
Diplomatist หรือ Diplomatใช้กับราชการทุกคนที่ประจำทำงานในด้านทางการทูต
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประกาศนียบัตรชั้นสูง (n.) diploma
วุฒิบัตร (n.) diploma
อนุปริญญา (n.) diploma
การทูต (n.) diplomacy See also: statecraft, statesmanship, foreign affairs, external affairs
ทูตานุทูต (n.) diplomat See also: envoy, representative, minister, ambassador, diplomatic body, diplomatic corps Syn. ตัวแทน
นักการทูต (n.) diplomat See also: ambassador, emissary, envoy, consul, minister, statesman
วงการทูต (n.) diplomatic circles Syn. แวดวงทูต
แวดวงทูต (n.) diplomatic circles
คณะฑูต (n.) diplomatic corps See also: diplomatic mission
คณะฑูต (n.) diplomatic corps See also: diplomatic mission
คณะฑูต (n.) diplomatic corps See also: diplomatic mission
อักษรสาสน (n.) diplomatic letter
อักษรสาสน์ (n.) diplomatic letter Syn. อักษรสาสน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You're supposed to be finding a diplomatic solutionคุณควรจะค้นหาแนวทางแก้ปัญหาทางการทูต
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Get your diploma and join the police!เอาประกาศนียบัตรแกมา แล้วก็สมัครเป็นตำรวจซะ !
You know what? NYU should give you your diploma right now.เธอรู้อะไรมั้ย ม.นิวยอร์กควรจะมาให้ ใบปริญญากับเธอเดี๋ยวนี้เลย
DO YOU HAVE A DIPLOMA ON YOUR WALL,TOM?นี่เธอมีปริญญาบัตรแขวนอยู่ที่ผนังรึไงยะ ทอม
I MEAN,I DON'T HAVE A DIPLOMA OR ANYTHING,BUT...ผมหมายถึง ไม่ต้องมีปริญญาหรืออะไรทำนองนั้นก็บอกได้ แต่
You don't need a diploma to teach.คุณไม่เห็นต้องได้ประกาศนียบัตรเพื่อจะมาสอนเลย
You get your diploma and you're just moving on?เธอไม่คิดว่าเราควรจะเดินหน้าต่อไปกับชีวิตหรอ? แน่นอน ไฮสคูล จบแล้ว
Your diploma saysในประกาศนีบัตรของนายเขียนไว้
And on the way home, I'll show my college diploma to the guy at the Burger Barn.แล้วตอนกลับบ้าน ผมจะเอาใบปริญญาของผม ให้คนที่ร้านเบอร์เกอร์ บาร์นดู โอ้
I have a diploma from anger management, where I learned talking about your feelings is the manly thing to do.ผมเรียนรู้ที่จะ พูดถึงความรู้สึกของคุณ เป็นสิ่งที่ผู้ชายต้องทำ
I don't have an Ivy league diploma or the charm that got you where you are, but I will give you a piece of advice anyway...ผมไม่มีใบปริญญา ไอวี่ ลีก หรือเสน่ห์ที่ทำให้คุณอยู่ในจุดที่คุณอยู่นี้ แต่ผมก็จะให้คำแนะนำคุณ
This would go a lot faster if you put your trade school diploma to work and helped me set up this high-frequency tone generator.ยังเป็นตัวเลือกแรก ที่อยากได้เป็นรอยสักที่ข้อเท้า หรือไม่ก็รูปปลาโลมา 7 ขวบ ไก่บ้าเลือดไล่จิกฉัน ไปบนต้นไม้
I'll be getting my diploma right next you.ชั้นจะต้องได้รับใบประกาศฯพร้อมกับนาย

diploma ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
奖状[jiǎng zhuàng, ㄐㄧㄤˇ ㄓㄨㄤˋ, 奖状 / 獎狀] certificate (of prize, degree, diploma etc)
使领官员[shǐ lǐng guān yuán, ㄕˇ ㄌㄧㄥˇ ㄍㄨㄢ ㄩㄢˊ, 使领官员 / 使領官員] ambassador and consul; diplomat
断交[duàn jiāo, ㄉㄨㄢˋ ㄐㄧㄠ, 断交 / 斷交] break off diplomatic relations
使馆[shǐ guǎn, ㄕˇ ㄍㄨㄢˇ, 使馆 / 使館] consulate; diplomatic mission
国书[guó shū, ㄍㄨㄛˊ ㄕㄨ, 国书 / 國書] credentials (of a diplomat); documents exchanged between nations; national or dynastic history book
使团[shǐ tuán, ㄕˇ ㄊㄨㄢˊ, 使团 / 使團] diplomatic mission
参赞[cān zàn, ㄘㄢ ㄗㄢˋ, 参赞 / 參贊] diplomatic officer; attache
外交[wài jiāo, ㄨㄞˋ ㄐㄧㄠ, 外交] diplomacy; diplomatic; foreign affairs
外交官[wài jiāo guān, ㄨㄞˋ ㄐㄧㄠ ㄍㄨㄢ, 外交官] diplomat
外交手腕[wài jiāo shǒu wàn, ㄨㄞˋ ㄐㄧㄠ ㄕㄡˇ ㄨㄢˋ, 外交手腕] diplomatic
外交风波[wài jiāo fēng bō, ㄨㄞˋ ㄐㄧㄠ ㄈㄥ ㄅㄛ, 外交风波 / 外交風波] diplomatic crisis
文凭[wén píng, ㄨㄣˊ ㄆㄧㄥˊ, 文凭 / 文憑] diploma
治外法权[zhì wài fǎ quán, ㄓˋ ㄨㄞˋ ㄈㄚˇ ㄑㄩㄢˊ, 治外法权 / 治外法權] diplomatic immunity; (hist.) extraterritoriality, the rights (under unequal treaties) of a foreigner to live in China outside Chinese jurisdiction
豁免权[huò miǎn quán, ㄏㄨㄛˋ ㄇㄧㄢˇ ㄑㄩㄢˊ, 豁免权 / 豁免權] diplomatic immunity; immunity from prosecution
通牒[tōng dié, ㄊㄨㄥ ㄉㄧㄝˊ, 通牒] diplomatic note
通谍[tōng dié, ㄊㄨㄥ ㄉㄧㄝˊ, 通谍 / 通諜] diplomatic note
外交关系[wài jiāo guān xì, ㄨㄞˋ ㄐㄧㄠ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, 外交关系 / 外交關係] foreign relations; diplomatic relations
建立正式外交关系[jiàn lì zhèng shì wài jiāo guān xì, ㄐㄧㄢˋ ㄌㄧˋ ㄓㄥˋ ㄕˋ ㄨㄞˋ ㄐㄧㄠ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, 建立正式外交关系 / 建立正式外交關係] formally establish diplomatic relations
公使[gōng shǐ, ㄍㄨㄥ ㄕˇ, 公使] minister; diplomat performing ambassadorial role in Qing times, before regular diplomatic relations
正常化[zhèng cháng huà, ㄓㄥˋ ㄔㄤˊ ㄏㄨㄚˋ, 正常化] normalization (of diplomatic relations etc)
先礼后兵[xiān lǐ hòu bīng, ㄒㄧㄢ ㄌㄧˇ ㄏㄡˋ ㄅㄧㄥ, 先礼后兵 / 先禮後兵] peaceful measures before using force (成语 saw); diplomacy before violence; jaw-jaw is better than war-war
甘巴里[Gān bā lǐ, ㄍㄢ ㄅㄚ ㄌㄧˇ, 甘巴里 / 甘巴裡] Professor Ibrahim Gambari (1944-), Nigerian scholar and diplomat, ambassador to UN 1990-1999, UN envoy to Burma from 2007
薄瑞光[Bó Ruì guāng, ㄅㄛˊ ㄖㄨㄟˋ ㄍㄨㄤ, 薄瑞光] Raymond Burghard (1945-), US diplomat and ambassador to Vietnam 2001-2004, chairman of American Institute in Taiwan from 2006
邦交[bāng jiāo, ㄅㄤ ㄐㄧㄠ, 邦交] relations between two countries; diplomatic relations
代办[dài bàn, ㄉㄞˋ ㄅㄢˋ, 代办 / 代辦] to act for sb else; to act on sb's behalf; an agent; a diplomatic representative; a chargé d'affaires
刘贵今[Liú Guì jīn, ㄌㄧㄡˊ ㄍㄨㄟˋ ㄐㄧㄣ, 刘贵今 / 劉貴今] Liu Guijin (1945-), PRC diplomat, special representative to Africa from 2007, Chinese specialist on Sudan and the Darfur issue
鲁子敬[Lǔ Zǐ jìng, ㄌㄨˇ ㄗˇ ㄐㄧㄥˋ, 鲁子敬 / 魯子敬] Lu Zijing or Lu Su 魯肅|鲁肃 (172-217), statesman, diplomat and strategist of Eastern Wu 東吳|东吴
鲁肃[Lǔ Sù, ㄌㄨˇ ㄙㄨˋ, 鲁肃 / 魯肅] Lu Su or Lu Zijing 魯子敬|鲁子敬 (172-217), statesman, diplomat and strategist of Eastern Wu 東吳|东吴
金成[Jīn Chéng, ㄐㄧㄣ ㄔㄥˊ, 金成 / 金晟] Sung KIM, US diplomat and director of US State Department's Korea office
照会[zhào huì, ㄓㄠˋ ㄏㄨㄟˋ, 照会 / 照會] a diplomatic note; letter of understanding or concern exchanged between governments
萧万长[Xiāo Wàn cháng, ㄒㄧㄠ ㄨㄢˋ ㄔㄤˊ, 萧万长 / 蕭萬長] Vincent C. Siew (1939-), Taiwanese diplomat and Kuomintang politician, prime minister 1997-2000, vice-president from 2008
伍廷芳[Wǔ Tíng fāng, ˇ ㄊㄧㄥˊ ㄈㄤ, 伍廷芳] Wu Tingfang (1842-1922), diplomat and lawyer

diploma ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ディプロマ[, deipuroma] (n) diploma
位記[いき, iki] (n) court rank diploma
勲記[くんき, kunki] (n) decoration diploma; diploma
奥許し[おくゆるし, okuyurushi] (n) secret; initiation; diploma
シャトル外交[シャトルがいこう, shatoru gaikou] (n) shuttle diplomacy
ディプロマット[, deipuromatto] (n) diplomat
ドル外交[ドルがいこう, doru gaikou] (n) dollar diplomacy
三国干渉[さんごくかんしょう, sangokukanshou] (n) (See 下関条約) Triple Intervention (diplomatic intervention by Russia, Germany and France over the terms of the Treaty of Shimonoseki)
不逮捕特権[ふたいほとっけん, futaihotokken] (n) immunity from arrest (i.e. of Diet members or foreign diplomats); diplomatic immunity; parliamentary immunity; legislative immunity
主席外交官[しゅせきがいこうかん, shusekigaikoukan] (n) doyen of the diplomatic corps
体のいい;体の良い;体のよい[ていのいい(体のいい;体の良い);ていのよい(体の良い;体のよい), teinoii ( karada noii ; karada no yoi ); teinoyoi ( karada no yoi ; karada noyoi )] (exp,adj-f) a nice way of saying; a diplomatic way of saying; fine; plausible
使聘[しへい, shihei] (n) exchange of diplomatic representatives
公開外交[こうかいがいこう, koukaigaikou] (n) open diplomacy
卒業証書[そつぎょうしょうしょ, sotsugyoushousho] (n) graduation certificate; diploma; testamur
合従連衡[がっしょうれんこう, gasshourenkou] (n) (See 合従,連衡) alliance (of the Six Kingdoms against the Qin dynasty, and of individual Kingdoms with the Qin dynasty); (tactic of) making & breaking alliances (to benefit oneself as the occasion demands); resorting to alliances as a diplomatic expedient
吉日[きちじつ;きちにち, kichijitsu ; kichinichi] (n) (1) lucky day; (2) an unspecified day of the month, used on diplomas, proclamations, etc.
国交を結ぶ[こっこうをむすぶ, kokkouwomusubu] (exp,v5b) to enter into diplomatic relations
外交[がいこう, gaikou] (n) diplomacy; (P)
外交チャンネル[がいこうチャンネル, gaikou channeru] (n) diplomatic channel
外交の才[がいこうのさい, gaikounosai] (n) diplomatic talent
外交交渉[がいこうこうしょう, gaikoukoushou] (n) diplomatic negotiations; negotiations through diplomatic channels
外交体制[がいこうたいせい, gaikoutaisei] (n) diplomatic structure
外交史[がいこうし, gaikoushi] (n) history of diplomacy; history of foreign policy
外交団[がいこうだん, gaikoudan] (n) diplomatic corps
外交官[がいこうかん, gaikoukan] (n) diplomat; (P)
外交官補[がいこうかんほ, gaikoukanho] (n) probationary diplomat
外交家[がいこうか, gaikouka] (n) diplomat; diplomatic person
外交手腕[がいこうしゅわん, gaikoushuwan] (n) diplomatic finesse; skill(s) in diplomacy
外交文書[がいこうぶんしょ, gaikoubunsho] (n) diplomatic papers or documents
外交機関[がいこうきかん, gaikoukikan] (n) diplomatic institution
外交活動[がいこうかつどう, gaikoukatsudou] (n) diplomatic activity
外交術[がいこうじゅつ, gaikoujutsu] (n) diplomacy; state-craft
外交辞令[がいこうじれい, gaikoujirei] (n,adj-no) diplomatic turn of phrase; diplomatic language; tactful way of expressing something
外交関係[がいこうかんけい, gaikoukankei] (n) diplomatic relations
学位記[がくいき, gakuiki] (n) diploma; testamur; graduation certificate
小切手外交[こぎってがいこう, kogittegaikou] (n) checkbook diplomacy; chequebook diplomacy
広報外交[こうほうがいこう, kouhougaikou] (n) public diplomacy
弱腰外交[よわごしがいこう, yowagoshigaikou] (n) weak foreign policy; weak-kneed diplomacy
樽俎折衝[そんそせっしょう, sonsosesshou] (n) diplomatic negotiations at the dinner table; diplomatic bargaining
瀬戸際外交[せとぎわがいこう, setogiwagaikou] (n) (See 瀬戸際政策) brinkmanship diplomacy
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
外交[がいこう, gaikou] Thai: การฑูตระหว่างประเทศ English: diplomacy
外交官[がいこうかん, gaikoukan] Thai: ผู้เจรจาทางการทูต English: diplomat

diploma ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนุปริญญา[n.] (anuparinyā) EN: junior degree ; diploma FR: diplôme [m] ; certificat [m] ; titre [m] ; diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire [m]
ใบประกาศเกียรติคุณ[n. exp.] (bai prakāt ) EN: cerfificate of honour ; certificate of merit ; certificate of excellence ; commendation ; diploma FR:
ใบสุทธิ[n.] (baisutthi) EN: graduation certificate ; school-leaving certificate ; diploma ; testimonial ; certificate of honourable dismissal FR: attestation [f] ; certificat [m]
ปริญญาบัตร[n.] (parinyābat) EN: degree ; university diploma FR: diplôme universitaire [m]
ประกาศนียบัตร[n.] (prakāsanīya) EN: diploma ; certificate ; award ; certificate of recognition FR: diplôme [m] ; certificat [m] ; brevet [m]
ประกาศนียบัตร[n.] (prakātsanīy) EN: diploma ; certificate ; award ; certificate of recognition FR: diplôme [m] ; certificat [m] ; brevet [m]
ประกาศนียบัตรบัณฑิต[n. exp.] (prakātsanīy) EN: graduate diploma FR:
ประกาศนียบัตรชั้นสูง[n. exp.] (prakātsanīy) EN: diploma FR:
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง[n. exp.] (radap prakā) EN: vocational diploma level ; high vocational certificate level FR:
วุฒิบัตร[n. exp.] (wutthibat) EN: certificate of proficiency ; diploma FR:
วุฒิการศึกษา[n.] (wutthi kān ) EN: degree ; certificate ; diploma FR: diplôme [m]
วุฒิการศึกษาปลอม[n. exp.] (wutthi kān ) EN: fake diploma FR: faux diplôme [m]
ชั้นเชิง[n.] (chanchoēng) EN: artifice ; tactics ; means ; stratagem ; trick ; tact ; strategy ; trickery ; finesse ; craftiness ; diplomatic skill FR: stratagème [m] ; moyen [m] ; artifice [m] ; finesse [f]
โดยวิถีทางการทูต[xp] (dōi withīth) EN: through the diplomatic channel FR: par voie diplomatique
การปฏิบัติหน้าที่ทางการทูต[n. exp.] (kān patibat) EN: performance of diplomatic acts FR:
การปฏิบัติหน้าที่ทางทูต[n. exp.] (kān patibat) EN: performance of diplomatic acts FR:
การประชุมทางการทูต[n. exp.] (kān prachum) EN: diplomatic conference FR: conférence diplomatique [f]
การทูต[n.] (kān thūt) EN: diplomacy ; statecraft ; statesmanship ; foreign affairs ; external affairs ; diplomatic service FR: diplomatie [f]
การทูตเชิงป้องกัน[n. exp.] (kān thūt ch) EN: preventive diplomacy FR:
ไข้การเมือง[n. exp.] (khai kān me) EN: diplomatic illness ; political illness FR: maladie diplomatique [f]
คณบดีคณะทูต[n. exp.] (khanabodī k) EN: Dean of the Diplomatic Corps FR:
คณะผู้แทนทางทูต[n. exp.] (khana phūth) EN: diplomatic mission FR: mission diplomatique [f]
คณะทูต[n.] (khanathūt) EN: diplomatic corps FR: mission diplomatique [f] ; légation [f] ; corps diplomatique [m]
คณะทูตานุทูต[n. exp.] (khana thūtā) EN: diplomatic corps FR:
ข้าราชการสถานทูต[n.] (khārātchakā) EN: diplomat FR: diplomate [m, f]
ความคุ้มกันทางการทูต ; ความคุ้มกันทางทูต[n. exp.] (khwām khumk) EN: diplomatic immunity FR: protection diplomatique [f] ; immunité diplomatique [f]
ความคุ้มครองทางการทูต[n. exp.] (khwām khumk) EN: diplomatic immunity FR: protection diplomatique [f] ; immunité diplomatique [f]
ความสัมพันธ์ทางการทูต[n. exp.] (khwām samph) EN: diplomatic relations FR: relations diplomatiques [fpl]
ลิ้นทูต[adj.] (lin thūt) EN: diplomatic FR:
นักการทูต[n. exp.] (nak kān thū) EN: diplomat ; ambassador ; emissary ; envoy ; consul ; minister ; statesman FR: diplomate [m, f]
หนังสือเดินทางทูต[n. exp.] (nangseūdoēn) EN: diplomatic passport FR: passeport diplomatique [m]
นิ่มนวล[adv.] (nimnūan) EN: gently ; softly ; mildly ; delicately ; with finesse ; smoothly ; diplomatically FR: finement
พิธีการทางการทูต[n. exp.] (phithīkān t) EN: diplomatic protocol FR: protocole diplomatique [m]
พิธีการทูต[n.] (phithīkān t) EN: diplomatic protocol FR: protocole diplomatique [m]
พระราชไมตรี[n.] (phrarātcham) EN: friendly relations; diplomatic relations FR: relation amicale [f]
ผู้แทนทางทูต[n. exp.] (phūthaēn th) EN: FR: agent diplomatique [m]
ประเพณีการทูต[n. exp.] (praphēnī kā) EN: diplomatic etiquette FR: règle diplomatique [f]
ราชทูต[n.] (rātchathūt) EN: King's envoy ; diplomatic representative ; envoy FR:
สัมพันธ์ทางการทูต[n. exp.] (samphan thā) EN: diplomatic relations FR: relations diplomatiques [fpl]
สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต[v. exp.] (sathāpanā k) EN: FR: entretenir des relations diplomatiques

diploma ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abgangszeugnis {n}leaving certificate; diploma [Am.]
Abiturzeugnis {n}"Abitur" certificate; GCE A-levels [Br.]; graduation diploma [Am.]
Diplomand {m}student about to take his diploma
Diplomandin {f}student about to take her diploma
Abschlusszeugnis {n} | Abschlusszeugnis einer High Schooldiploma [Am.] | high school diploma
Meisterbrief {m}master craftman's diploma; master craftman's certificate
Diplomarbeit {f}diploma thesis; degree dissertation; final year project
Diplomat {m}; Diplomatin
Diplomatie {f}diplomacy
Diplomprüfung {f}diploma examination
diplomatische Vertretung {f}diplomatic mission
diplomatisch {adj} | auf diplomatischem Wegediplomatic | through diplomatic channels
diplomatisch {adv}diplomatically
Kuriergepäck {n}diplomatic bag

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า diploma
Back to top