ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bush

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bush*, -bush-

bush ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bush (n.) พุ่มไม้ Syn. shrub
bush (sl.) ช่องคลอด
bush out (phrv.) (ต้นไม้) แผ่กิ่งก้านสาขา See also: (ต้นไม้)แผ่ขยาย
bush telegraph (idm.) การบอกกันต่อๆ ไป (คำไม่เป็นทางการ) See also: การกระจายข่าวออกไป
bush-league (adj.) มีคุณภาพต่ำมาก
bushed (adj.) เหนื่อยมาก
bushel (n.) หน่วยตวงวัดข้าว
bushes (n.) ต้นไม้เตี้ย See also: ไม้พุ่ม Syn. shrubs, thick growth
bushwhack (vt.) ดักโจมตี See also: ดักปล้น, ซุ่มโจมตี Syn. ambuscade, ambush
bushy (adj.) คล้ายพุ่มไม้ Syn. shrubby
bushy-tailed (adj.) น่าสนใจและกระตือรือร้น Syn. bright-eyed
English-Thai: HOPE Dictionary
bush(บู?ช {bushed,bushing,bushes} n. พุ่มไม้,ต้นไม้เตี้ย vi. เป็นพุ่ม vt. ปกคลุมด้วยพุ่มไม้
bush leaguen. สมาคมกีฬาอาชีพชั้นรอง
bush telegraphn. ข่าวที่แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว
bushed(บูช) adj. เหนื่อยมาก,ตกตลึง,หลบอยู่ในป่าละเมาะ
bushel(บุช'เชิล) n. หน่วยตวงวัดข้าว
bushido(บุ'ชิโด) n. หลักเกณฑ์หรือสิทธิของนักสู้ซามูไรที่ยืนหยัดในความรักภักดีและถือเกียรติศักดิ์เหนือชีวิต
bushing(บุช'ชิง) n. ปลอก
bushman(บ?ช'เมิน) n. คนที่ชอบอาศัยอยู่ในป่า,คนป่า
bushrangern. คนที่อาศัยอยู่ในป่า,พราน,โจรที่อาศัยอยู่ในป่า, See also: bushranging n.
bushwa(บูช'วา) n. พูดจาไร้สาระ,พูดจาเหลวไหล
bushwah(บูช'วา) n. พูดจาไร้สาระ,พูดจาเหลวไหล
bushy(บุ?ช'ชี?) adj. คล้ายพุ่มไม้,เต็มไปด้วยพุ่มไม้,เป็นป่าละเมาะ, See also: bushiness n. ดูbushy
English-Thai: Nontri Dictionary
bush(n) พุ่มไม้,ดงไม้,ป่า,ปลอก,เครื่องรองแกน
bushel(n) น้ำหนักขนาด 8 แกลลอน
bushman(n) พรานป่า,ผู้รักษาป่า
bushy(adj) เป็นดง,เป็นป่า,เป็นพวง,ดก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bushพุ่มไม้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bushidoบูชิโด [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ซุ้มไม้ (n.) bush See also: shrub Syn. พุ่มไม้, สุมทุมพุ่มไม้
ซุ้มไม้ (n.) bush See also: shrub Syn. พุ่มไม้, สุมทุม
พุ่ม (n.) bush Syn. พุ่มไม้
พุ่มไม้ (n.) bush See also: shrubbery, shrub, grove Syn. พุ่ม
สุมทุม (n.) bush See also: shrub Syn. พุ่มไม้, ซุ้มไม้, สุมทุมพุ่มไม้
สุมทุมพุ่มไม้ (n.) bush See also: shrub Syn. พุ่มไม้, ซุ้มไม้, สุมทุม
ไม้พุ่ม (n.) bush See also: shrub, bramble, thicket, hedge, shrubbery, grove
กร่ำ (n.) bush pile for catching fish Syn. กล่ำ
ดอกไม้พุ่ม (n.) bush-like fireworks
ครึ้ม (adj.) bushy See also: shaggy Syn. หนา, ดก
รุงรัง (adj.) bushy See also: shaggy, thick Syn. รก, รกรุงรัง
หนา (adj.) bushy See also: shaggy Syn. ครึ้ม, ดก
การลอบทำร้าย (n.) ambush See also: ambuscade, an assault by surprise
นั่งทาง (v.) wait in a ambush See also: watch
พูดวกวน (v.) beat around the bush Syn. พูดอ้อมค้อม Ops. พูดกระชับ, พูดตรงไปตรงมา
พูดอ้อม (v.) beat around the bush Syn. พูดวกวน, พูดอ้อมค้อม Ops. พูดกระชับ, พูดตรงไปตรงมา
ย้อนยอก (v.) beat about the bush See also: beat around the bush, talk round Syn. ยอกย้อน, กลับไปกลับมา, วกวน
ลอบทำร้าย (v.) ambush See also: waylay, attack
ไม้มืด (n.) ambush See also: ambuscade, an assault by surprise Syn. การลอบทำร้าย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's close. It's about two minutes from where Jeb Bush lives.มันใกล้ มันเป็นเรื่องของสองนาทีจากที่ Jeb พุ่มไม้ยังมีชีวิตอยู่
If it was religious in nature, it should have taken the form of a burning bush or a voice from the sky.ถ้ามันเป็นทางศาสนาในธรรมชาติ มันควรจะมีการดำเนินการรูปแบบ จากพุ่มไม้การเผาไหม้ หรือเสียงจากฟากฟ้า
Damn it, Bill, they're bush league. We've got assets those cowboys can only salivate over.ช่วยทหารตกน้ำ แต่การลอบสังหารประธานาธิปดีเนี่ยนะ
And there's that bush that's shaped like Shirley Basseyและ มีพุ่มไม้ที่รูปร่างเหมือน หุ่น พุ่มพวง
We passed that bush three times already!เราเดินผ่านเจ้าพุ่มไม้นั่น สามรอบแล้วนะ!
He wants you to call him at Shepherd's Bush police station.เขาขอให้คุณโทรกลับหาเขา ที่สถานีตำรวจสเต็พฟอร์ด บุช
Don't beat around the bush and just get to the point clearly.อย่ามัวแต่อ้อมไปอ้อมมาบอกมาตรง ๆ เลยค่ะ
One summer he was out in the bush walking with six of them.ในฤดูร้อน พ่อเข้าไปในป่า กับสุนัขอีก 6 ตัว
George Bush is the president elect of the United States. He is...จอร์จ บุช คือประธานาธิบดีที่ได้รับเลือกของสหรัฐ เขา...
I was trying to convince the previous administration, the first Bush administration, to go to the Earth Summit.ผมได้พยายามหว่านล้อมรัฐบาลชุดก่อน รัฐบาลบุช 1 ให้ไปประชุมเอิร์ธ ซัมมิท
So many of 'em. Little more and it's a bush over there!มันมีเยอะเหมือนกันแฮะ เหมือนกับพุ่มไม้เลย
We're getting worse than the bush war in Zimbabwe.สถานการณ์แย่ยิ่งกว่า สงครามในซิมบับเว

bush ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
布什[Bù shí, ㄅㄨˋ ㄕˊ, 布什] Bush (name); George H.W. Bush, US president 1988-1992; George W. Bush, US President 2000-2008
乔木[qiáo mù, ㄑㄧㄠˊ ㄇㄨˋ, 乔木 / 喬木] tree, esp. with recognizable trunk (as opposed to bush 灌木)
野火[yě huǒ, ㄧㄝˇ ㄏㄨㄛˇ, 野火] wildfire; (spreading like) wildfire; bush fire; farm fire (for clearing fields)
伏击[fú jī, ㄈㄨˊ ㄐㄧ, 伏击 / 伏擊] ambush
埋伏[mái fú, ㄇㄞˊ ㄈㄨˊ, 埋伏] ambush
布希威克[Bù xī wēi kè, ㄅㄨˋ ㄒㄧ ㄨㄟ ㄎㄜˋ, 布希威克] Bushwick, a neighborhood in Brooklyn, in New York City
布须曼人[bù xū màn rén, ㄅㄨˋ ㄒㄩ ㄇㄢˋ ㄖㄣˊ, 布须曼人 / 布須曼人] bushman (African minority)
武士道[wǔ shì dào, ˇ ㄕˋ ㄉㄠˋ, 武士道] bushidō or way of the warrior, samurai code of chivalry
灌木[guàn mù, ㄍㄨㄢˋ ㄇㄨˋ, 灌木] bush; shrub
蒲式耳[pú shì ěr, ㄆㄨˊ ㄕˋ ㄦˇ, 蒲式耳] bushel (one eight of a gallon)
[zhěn, ㄓㄣˇ, 鬒] bushy black hair
[zhěn, ㄓㄣˇ, 黰] bushy black hair
空城计[kōng chéng jì, ㄎㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄐㄧˋ, 空城计 / 空城計] empty city strategy (成语 saw), cf Zhuge Liang 諸葛亮|诸葛亮 playing the guqin 古琴 zither over the open gate to his empty fort, fooling Sima Yi 司馬懿|司马懿 into suspecting an ambush; a bold front hides a weak defense; double bluff
[fú, ㄈㄨˊ, 伏] to lean over; to fall (go down); to hide (in ambush); to conceal oneself; to lie low; hottest days of summer; to submit; to concede defeat; to overcome; to subdue; volt; surname Fu
伏兵[fú bīng, ㄈㄨˊ ㄅㄧㄥ, 伏兵] hidden troops; ambush
[jū, ㄐㄩ, 狙] macaque; to spy; to lie in ambush
文部省[wén bù shěng, ㄨㄣˊ ㄅㄨˋ ㄕㄥˇ, 文部省] ministry of culture (Japanese: monbushō)
无患子[wú huán zǐ, ˊ ㄏㄨㄢˊ ㄗˇ, 无患子 / 無患子] Sapindales; order of scented bushes and trees, includes citrus fruit and lychee
拐弯抹角[guǎi wān mò jiǎo, ㄍㄨㄞˇ ㄨㄢ ㄇㄛˋ ㄐㄧㄠˇ, 拐弯抹角 / 拐彎抹角] lit. (of road) winding and turning (成语 saw); to speak in a roundabout way; to equivocate; to beat about the bush
转弯抹角[zhuǎn wān mò jiǎo, ㄓㄨㄢˇ ㄨㄢ ㄇㄛˋ ㄐㄧㄠˇ, 转弯抹角 / 轉彎抹角] lit. (of road) winding and turning (成语 saw); to speak in a roundabout way; to equivocate; to beat about the bush

bush ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
グーズベリー[, gu-zuberi-] (n) gooseberry bush
ハギ属;萩属[ハギぞく(ハギ属);はぎぞく(萩属), hagi zoku ( hagi zoku ); hagizoku ( hagi zoku )] (n) Lespedeza (genus comprising the bush clovers)
ブッシュ・ドクトリン;ブッシュドクトリン[, busshu . dokutorin ; busshudokutorin] (n) Bush Doctrine (American foreign policy guidelines allowing preemptive war, unilateral action, etc.)
三鳥[さんちょう, sanchou] (n) (1) (arch) cuckoo, Japanese bush warbler & wagtail; (2) {food} chicken, goose & pheasant
丸葉萩[まるばはぎ;マルバハギ, marubahagi ; marubahagi] (n) (uk) leafy lespedeza (species of bush clover, Lespedeza cyrtobotrya)
初鴬;初鶯(oK)[はつうぐいす, hatsuuguisu] (n) first Japanese bush warbler to chirp this year (i.e. spring)
叢;草叢;草むら[くさむら, kusamura] (n) clump of bushes; grassy place; thicket; jungle; the bush
宮城野萩[みやぎのはぎ;ミヤギノハギ, miyaginohagi ; miyaginohagi] (n) (uk) Thunberg's lespedeza (species of bush clover, Lespedeza thunbergii)
山萩[やまはぎ;ヤマハギ, yamahagi ; yamahagi] (n) (uk) shrubby lespedeza (species of bush clover, Lespedeza bicolor)
庭見草[にわみぐさ, niwamigusa] (n) (1) (obsc) (See 萩) bush clover; Japanese clover (any flowering plant of genus Lespedeza); (2) (See 芭蕉) Japanese fiber banana (Musa basjoo)
棘;荊棘[おどろ, odoro] (adj-na,n) briars; thicket; the bush
莢迷[がまずみ;ガマズミ, gamazumi ; gamazumi] (n) (uk) linden arrowwood (Viburnum dilatatum); Japanese bush cranberry
萩(P);芽子[はぎ(P);ハギ, hagi (P); hagi] (n) (1) (uk) bush clover; Japanese clover (any flowering plant of genus Lespedeza); (2) (See 襲の色目) dark red exterior with blue interior (color combination worn in autumn); (P)
[めど, medo] (n) (1) (arch) (See 蓍萩) Chinese lespedeza (species of bush clover, Lespedeza cuneata); (2) fortune-telling (using divination sticks)
蓍木[めどぎ, medogi] (n) (obsc) (See 蓍萩) Chinese lespedeza (species of bush clover, Lespedeza cuneata)
蓍萩[めどはぎ;メドハギ, medohagi ; medohagi] (n) (uk) Chinese lespedeza (species of bush clover, Lespedeza cuneata)
言を左右にする[げんをさゆうにする, genwosayuunisuru] (exp,vs-i) to equivocate; to beat around the bush
鴬;鶯[うぐいす;ウグイス, uguisu ; uguisu] (n) (1) (uk) Japanese bush warbler; Japanese nightingale (Cettia diphone); (2) (abbr) (See 鶯茶) greenish brown; (n-pref) (3) having a beautiful voice
黄鳥[こうちょう, kouchou] (n) (1) (obsc) (See 鶯・1) Japanese bush warbler (Cettia diphone); (2) (See 高麗鶯) black-naped oriole (Oriolus chinensis)
アンブシュア;アンブシュール[, anbushua ; anbushu-ru] (n) embouchure (the position and use of the lips, tongue, and teeth in playing a wind instrument) (fre
アンブッシュ[, anbusshu] (n) ambush
うた沢節;歌沢節;哥沢節[うたざわぶし, utazawabushi] (n) (歌沢節 was used especially by the Tora school that emphasized voice; 哥沢節 was used especially by the Shiba school that emphasized shamisen) (See うた沢) slow-paced style of shamisen music with vocal accompaniment (popular during the late Edo period)
うるめ節;潤目節[うるめぶし, urumebushi] (n) (See 潤目) finely chopped round herring
おかか[, okaka] (n) finely chopped katsuobushi, sometimes with soy sauce
おけさ節[おけさぶし, okesabushi] (n) okesa song
かつお節;カツオ節;鰹節[かつおぶし(かつお節;鰹節);カツオぶし(カツオ節);かつぶし(鰹節), katsuobushi ( katsuo fushi ; katsuobushi ); katsuo bushi ( katsuo fushi ); katsubus] (n) {food} katsuobushi; small pieces of sliced dried bonito
サブシェル[, sabushieru] (n) {comp} sub-shell
ジーリブシー[, ji-ribushi-] (n) {comp} glibc
しゃぶしゃぶ[, shabushabu] (adv,n) (1) shabu-shabu (thinly sliced meat boiled quickly with vegetables, and dipped in sauce); (2) sound of this dish being prepared; (P)
ソーラン節[ソーランぶし, so-ran bushi] (n) traditional work song of Hokkaido herring fishery workers, performed by school students in modern choreographed interpretations
ダブダブダブシー[, dabudabudabushi-] (n) {comp} WWWC
つぶしが利く;潰しが利く[つぶしがきく, tsubushigakiku] (exp,v5k) to be valuable as scrap; to be able to do other work; to have marketable skills
なまり節;生り節;生節[なまりぶし;なまぶし(生節), namaribushi ; namabushi ( nama fushi )] (n) boiled and half-dried bonito
プチプチ潰し[プチプチつぶし, puchipuchi tsubushi] (n,vs) (See ぷちぷち,プチプチを潰す) popping bubble-wrap (e.g. for fun or as a stress relief technique)
ブッシェル[, busshieru] (n) bushel
ブッシュマン[, busshuman] (n) (col) (See サン族) bushman
ブッシング[, busshingu] (n) bushing
ブッドレア[, buddorea] (n) (See 藤空木) buddleia (esp. the butterfly bush, Buddleja davidii) (lat
むしゃくしゃ[, mushakusha] (adv,vs) (1) vexed; irritated; fretful; in ill humour; in ill humor; in a temper; (2) shaggy; bushy; ragged; rugged
もしゃもしゃ[, moshamosha] (adj-na,adv,vs) shaggy; scraggly; bushy; disheveled; dishevelled; unkempt; tousled; raggedy
Japanese-English: COMDICT Dictionary
サブシェル[さぶしえる, sabushieru] sub-shell
サブシステム[さぶしすてむ, sabushisutemu] sub-system
ジーリブシー[じーりぶしー, ji-ribushi-] glibc
ダブダブダブシー[だぶだぶだぶしー, dabudabudabushi-] WWWC
内部仕様[ないぶしよう, naibushiyou] internal method, inner resources
内部処理[ないぶしょり, naibushori] internal processing
内部詳細[ないぶしょうさい, naibushousai] internals
外部試験法[がいぶしけんほう, gaibushikenhou] external test method
外部識別子[がいぶしきべつし, gaibushikibetsushi] external identifier
領域塗りつぶし[りょういきぬりつぶし, ryouikinuritsubushi] area filling
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
(株)[かぶしきがいしゃ, kabushikigaisha] Thai: บริษัทที่มีการถือหุ้นส่วนร่วมกัน

bush ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บุชผู้ลูก[n. prop.] (Buch Phū Lu) EN: Bush Jr FR:
ช้องนาง[n.] (chøng-nāng) EN: Bush clock vine ; King's mantle ; Thunbergia erecta FR: Thunbergia erecta
ชุมเห็ด[n.] (chumhet) EN: ringworm bush FR:
ชุมเห็ดเทศ[n. exp.] (chumhet thē) EN: ringworm bush ; seven golden candle stick ; candle bush ; Candelabra ; Senna alata FR: Senna alata
ด้วงเสือพุ่มขาแดง[n. exp.] (dūang seūa ) EN: Red-leggeg Bush Tiger FR:
ฟักทองจานบิน[n. exp.] (fakthøng jā) EN: golden bush scallop FR:
อีโต้[n.] (ītō) EN: chopping knife ; hacking knife ; bush knife ; machete FR: couteau à découper [m] ; hachoir [m] ; tranchoir [m] ; machette [f] ; coupe-coupe [m]
จอร์จ ดับบลิว บุช[n. prop.] (Jøj Dapbliū) EN: George W. Bush FR: George Bush
กำขี้ดีกว่ากำตด[v. (loc.)] (kamkhīdīkwā) EN: a little is better than nothing ; a bird in the hand is worth two in the bush FR: un tien vaut mieux que deux tu l'auras
คำใต้ [n.] (khamtai) EN: sweet acacia ; needle bush ; Acacia farnesiana FR: Acacia farnesiana
ข่อย[n.] (khǿi) EN: Siamese rough bush ; tooth brush tree ; Streblus asper FR: Streblus asper
กล่ำ[n.] (klam) EN: bush pile for catching fish FR:
กร่ำ[n.] (kram) EN: bush pile for catching fish FR:
กระถินหอม[n.] (krathinhøm) EN: sweet acacia ; needle bush ; Acacia farnesiana FR: Acacia farnesiana
กระถินเทศ[n.] (krathinthēt) EN: sweet acacia ; needle bush ; Vachellia farnesiana ; Acacia farnesiana ; Mimosa farnesiana FR: Vachellia farnesiana ; Acacia farnesiana ; Mimosa farnesiana
ไม้พุ่ม[n. exp.] (māi phum) EN: bush ; shrub ; shrubbery ; bramble ; thicket ; hedge ; grove FR: arbuste [m] ; arbrisseau [m]
มีดอีโต้[n. exp.] (mīt ītō) EN: chopping knife ; hacking knife ; bush knife ; machete FR: couteau à découper [m] ; hachoir [m] ; tranchoir [m]
หมู่ไม้[n.] (mūmāi) EN: thicket ; grove ; bush ; cluster FR: fourré [m] ; bosquet [m] ; buisson [m]
งูกาบหมากเขียว [n. exp.] (ngū kāpmāk ) EN: Green Tree Racer ; Green Mountain Racer ; Green Trinket Snake ; Green Bush Rat Snake ; Green Ratsnake FR:
งูทางมะพร้าวเขียว [n. exp.] (ngū thāngma) EN: Green Tree Racer ; Green Mountain Racer ; Green Trinket Snake ; Green Bush Rat Snake ; Green Ratsnake FR:
นีออน[n.] (nī-øn) EN: Barometer bush ; Ash plant ; Leucophyllum frutescens FR: Leucophyllum frutescens
นกจาบฝนปีกแดง[n. exp.] (nok jāpfon ) EN: Indochinese Bushlark ; Indochinese Bush Lark ; Rufous-winged Lark FR: Alouette rousse [f] ; Alouette d'Indochine [f] ; Alouette du Siam [f]
นกจาบฝนเสียงใส[n. exp.] (nok jāpfon ) EN: Australasian Bushlark ; Australasian Lark ; Horsfield's Bush Lark FR: Alouette de Java [f]
นกเขนน้อยสีทอง[n. exp.] (nok khēn nø) EN: Golden Bush Robin ; Golden Bush-robin FR: Rossignol doré [m] ; Rossignol à queue d'or [m] ; Robin doré [m]
นกกระจ้อยเขาสูง[n. exp.] (nok krajǿi ) EN: Russet Bush Warbler FR: Bouscarle de Mandell [f]
นกกระจ้อยเหลืองไพล[n. exp.] (nok krajǿi ) EN: Aberrant Bush Warbler FR: Bouscarle jaune et vert [f] ; Bouscarle olive [f]
นกกระจ้อยนักร้อง[n. exp.] (nok krajǿi ) EN: Manchurian Bush Warbler FR: Bouscarle mandchoue [f] ; Bouscarle de Mandchourie [f] ; Bouscarle à calotte rousse [f]
นกกระจ้อยอกเทา[n. exp.] (nok krajǿi ) EN: Spotted Bush Warbler FR: Bouscarle tachetée [f] ; Fauvette tachetée [f]
นกกระจ้อยพันธุ์จีน[n. exp.] (nok krajǿi ) EN: Chinese Bush Warbler FR: Bouscarle de Taczanowski [f] ; Fauvette de Chine [f] ; Bouscarle à ventre pâle [f]
นกกระจ้อยสีน้ำตาล[n. exp.] (nok krajǿi ) EN: Brown Bush Warbler FR: Bouscarle russule [f] ; Fauvette brune [f]
นกกระจ้อยสีไพล[n. exp.] (nok krajǿi ) EN: Pale-footed Bush Warbler FR: Bouscarle à pattes claires [f] ; Bouscarle à pattes pâles [f] ; Bouscarle de Blanford [f]
นกกระจ้อยใหญ่[n. exp.] (nok krajǿi ) EN: Chestnut-crowned Bush Warbler FR: Grande Bouscarle [f] ; Bouscarle à couronne [f]
อ้อมค้อม[v.] (ømkhøm) EN: be circuitous ; talk in a circle ; circumlocute ; beat about the bush FR:
พานพาขวัญ[n. exp.] (phān phā kh) EN: symbolic bush FR:
พู่อมร[n. exp.] (phū amøn) EN: Bush willow ; Combretum constrictum FR: Combretum constrictum
พุ่ม[n.] (phum) EN: bush ; shrub ; shrubbery FR: buisson [m] ; taillis [m] ; arbrisseau [m] ; arbuste [m] ; massif d'arbustes [m]
พุ่มไม้[n. exp.] (phum māi) EN: shrubbery ; bush ; shrub ; thicket ; brushwood FR: buisson [m] ; fourré [m] ; massif d'arbustes [m] ; branchages [mpl]
พูดอ้อมค้อม[v. exp.] (phūt ømkhøm) EN: beat around the bush ; be evasive ; use circumlocutions ; say indirectly FR: parler de manière détournée ; tourner autour du pot
ประทัดไต้หวัน [n. exp.] (prathat Tai) EN: Scarlet bush ; Fire bush ; Coloradillo FR:
ราตรีสวรรค์[n. exp.] (rātrī sawan) EN: White Butterfly Bush FR:

bush ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Olivbuschsänger {m} [ornith.]Aberrant Bush Warbler
Bengalenlerche {f} [ornith.]Rufous-winged Bush Lark
Taczanowskibuschsänger {m} [ornith.]Chinese Bush Warbler
Finkenbuschtangare {f} [ornith.]Common Bush Tanager
Goldschwanz {m} [ornith.]Golden Bush Robin
Himbeerstrauch {m}raspberry bush
Japanbuschsänger {m} [ornith.]Japanese Bush Warbler
Dschungelwachtel {f} [ornith.]Jungle Bush Quail
Madraswachtel {f} [ornith.]Rock Bush Quail
Nadelhülse {f}needle bush
Olivwürger {m} [ornith.]Olive Bush Shrike
Zierstrauch {m} [bot.]ornamental bush
Rhododendronbusch-sänger {m} [ornith.]Large Bush Warbler
Rostlerche {f} [ornith.]Rusty Bush Lark
Bangstyrann {m} [ornith.]Santa Marta Bush-Tyrant
Lagerbuchse {f} [techn.]bearing bush; bearing race
Bundbuchse {f}collar bushing
Buschfeuer {n}bush fire
Buschkamp {n}bushkamp
Bushaltestelle {f}; Autobushaltestelle
Brennen {n} im offenen Feuerbush firing
Buchsengehäuse {n} [techn.]bush bearing
Steckbuchsenbefestigung {f}bush fixing
Neuseelandschlüpfer {m} [ornith.]Bush Wren
Buschschwarzkäppchen {n} [ornith.]Bush Blackcap
Membrandurchführungstülle {f}diaphragm bushing nipple
Führungsbuchse {f}guide bushing; guide socket
Leitungsdurchführung {f}cable bushing
Mattenschmätzer {m} [ornith.]Hodgson's Bushchat
Rohrreduzierstück {n}pipe bushing
Rosenstrauch {m}rosebush
Scheffel {m}bu. : bushel
Aufsteckhülse {f}slip-on bushing
Rußtyrann {m} [ornith.]Smoky Bush-Tyrant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bush
Back to top