ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

shrubs

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *shrubs*, -shrubs-

shrubs ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
shrubs (n.) ต้นไม้เตี้ย See also: ไม้พุ่ม Syn. bushes, thick growth
shrubs (n.) พืช See also: พืชผัก Syn. plants, herbage
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Shrubsไม้พุ่ม [TU Subject Heading]

shrubs ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ナナカマド属[ナナカマドぞく, nanakamado zoku] (n) Sorbus (genus of trees and shrubs comprising whitebeam, rowan, service tree, and mountain ash)
樹木[じゅもく, jumoku] (n,adj-no) trees and shrubs; arbour; arbor; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า shrubs
Back to top