ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

body

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *body*, -body-

body ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
body (n.) ร่างกาย See also: สรีระ Syn. figure
body (n.) ใจความสำคัญของงานเขียน See also: เนื้อเรื่อง
body (n.) ศพ See also: ซากศพ Syn. corpse
body (n.) กลุ่มคน Syn. group
body (n.) ส่วนประกอบหลักของสิ่งต่าง ๆ Syn. substance, bulk
body (n.) ส่วนประกอบหลักของยานพาหนะ
body count (sl.) จำนวนคนที่มีอยู่
body count (sl.) จำนวนผู้ไม่ถูกว่าจ้าง (หลังจากการปรับปรุงระบบขององค์กรใหม่)
body count (sl.) จำนวนศพหลังสงคราม
body language (n.) ภาษาท่าทาง See also: ภาษากาย Syn. gesture
body odor (n.) กลิ่นตัว
body of knowledge (n.) วิทยาศาสตร์ See also: ความรู้ที่ได้จากการสังเกต ค้นคว้าและทดลอง Syn. discipline, branch of knowledge
bodybuilding (n.) การสร้างกล้ามเนื้อให้ใหญ่และแข็งแรงด้วยการออกกำลัง
bodyguard (n.) องครักษ์ See also: คนคุ้มกัน, ราชองครักษ์ Syn. watchman, guard
bodysuit (n.) ชุดรัดรูปของผู้หญิง
bodywork (n.) โครงด้านนอกของรถ
English-Thai: HOPE Dictionary
body(บอด'ดี) n. ร่างกาย,ร่าง,ตัว,ทั้งตัว,ลำตัว,ลำต้น,ศพ,ซากศพ,ส่วนใหญ่,เนื้อแท้,กลุ่มคน,ข้อสรุป,มวล,วัตถุ,สาร vt.เป็นตัวแทนในรูปของกาย,ทำให้เป็นรูปร่าง, Syn. physique
body corporaten. ดูcorporation
body languangen. ดูkinesics
body plann. ภาพลายเส้นตามขวาง
body politicn. ประชากรของรัฐ
body slamn. การยกร่างแล้วทุ่มลง
body snatchingn. การขโมยศพ
bodyguard(บอด'ดิการ์ด) n. คนคุ้มกัน,มือปืนผู้คอยป้องกัน
English-Thai: Nontri Dictionary
body(n) ร่างกาย,ร่าง,ตัว,ลำต้น
bodyguard(n) ผู้คุ้มกัน,มือปืนคุ้มกัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
body๑. กาย๒. เทห์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bodyลำตัว,ลำตัว,ส่วนลำตัวของกระดูก,ส่วนลำตัว,กาย [การแพทย์]
Body languageภาษากาย [TU Subject Heading]
Body odorกลิ่นตัว [TU Subject Heading]
Bodybuildingการเล่นกล้าม [TU Subject Heading]
Bodyguardsองครักษ์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขายตัว (v.) trade one´s body for money See also: become a prostitute, sell oneself
คลุมโปง (v.) cover the body completely
ธรรมขันธ์ (n.) collective body of laws
ฝีเย็บ (n.) part of body between vagina and anus See also: area between the external sex orgasm and anus
ร่มผ้า (n.) part of the body under the garment See also: the inside of the lower garment
ร่มผ้า (n.) shameful part of the body which should remain covered
อาบน้ำศพ (v.) bath a dead body before putting it in a coffin
เช็ดตัว (v.) rub the body dry
กาย (n.) body See also: physical form Syn. ร่าง, ตัว
กาเยนทรีย์ (n.) body See also: physique
ชิ้นส่วนของวัตถุ (n.) body See also: physique, constitution, health
ตัว (n.) body See also: figure, physique, form, frame, shape, build Syn. รูป, ตน, ร่างกาย
ตัวตน (n.) body See also: shape, physique, form, human body, appearance, substance Syn. ตัว
ตัวตน (n.) body See also: shape, physique, form, human body, appearance, substance Syn. ตัว
ตัวเรือน (n.) body See also: matter
ตัวเรือน (n.) body See also: matter
นวทวาร (n.) body See also: frame, corporeal frame, physique, anatomy, form, figure, shape Syn. ร่างกาย
ร่าง (n.) body Syn. ร่างกาย
ร่างกาย (n.) body Syn. เรือนร่าง
ร่างกายและจิตใจ (n.) body See also: physique, body and mind, construction Syn. ร่างกาย, ตัวตน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I would prefer nobody else see itฉันไม่อยากให้ใครอื่นได้เห็นมัน
Tell somebody who believe youบอกใครบางคนที่เชื่อคุณเถอะ
You are the same as everybody elseเธอเป็นเช่นเดียวกับคนอื่นๆ
Nobody thinks of you that wayไม่มีใครคิดกับคุณอย่างนั้นหรอก
Somebody take me to him?ใครก็ได้พาฉันไปหาเขาหน่อยได้ไหม
Nobody will let me do anything?ไม่มีใครยอมปล่อยให้ฉันทำอะไรเลย
They're not good for your bodyพวกมันไม่ดีต่อร่างกายของคุณ
Somebody told my boss I have a part-time jobบางคนบอกกับเจ้านายของฉันว่าฉันทำงานนอกเวลา
Nobody is to leave school without permissionไม่มีใครออกจากโรงเรียนได้โดยไม่ได้รับอนุญาต
There's somebody you must meetมีใครบางคนที่คุณต้องพบ
Don't disappear without telling somebodyอย่าหายไปโดยไม่บอกใคร
Why does everybody have a problem with him?ทำไมทุกคนถึงได้มีปัญหากับเขานะ?
I can't find anybody to help meฉันไม่สามารถหาใครมาช่วยฉันได้
Somebody just gave you a gift for your birthdayใครบางคนเพิ่งให้ของขวัญคุณเนื่องในวันเกิด
He thinks he is somebody, but we think he is nobodyเขาคิดว่าเขาเป็นคนสำคัญ แต่พวกเราคิดว่าเขาไม่สำคัญอะไรเลย
Has everybody got a sheet?ทุกคนได้เอกสารแล้วหรือยัง?
Everybody's gone, aren't they?ทุกคนไปกันหมดแล้วใช่ไหม?
You'd better hope somebody is there to help youคุณควรจะหวังว่ามีใครบางคนอยู่ที่นั่นเพื่อช่วยเหลือคุณ
I'm seeing somebody nowฉันกำลังคบหากับใครบางคนอยู่ตอนนี้
My boyfriend has been seeing somebody elseแฟนของฉันคบหากับใครคนอื่นอยู่
Somebody told my boss I have a part-time jobใครบางคนบอกหัวหน้าฉันว่าฉันทำงานพาร์ทไทม์
Are you seeing anybody else?คุณกำลังคบหากับใครคนอื่นอยู่หรือเปล่า?
Everybody has arrivedทุกคนมาถึงแล้ว
Everybody enjoyed themselves at the partyทุกคนต่างก็สนุกสนานที่งานปาร์ตี้
Everybody knows where it isทุกคนรู้ว่ามันอยู่ที่ไหน
Nobody knows where it is?ไม่มีใครรู้ว่ามันอยู่ที่ไหน?
Everybody has to pay the sameทุกคนต้องจ่ายแบบเดียวกันหมด
Everybody! Head down to the basementทุกคนมุ่งหน้าลงไปที่ใต้ถุนตึก
I'm gonna miss everybodyฉันจะคิดถึงทุกๆ คน
Nobody is going to believe me if I don't get proofจะไม่มีใครเชื่อถ้าผมไม่มีข้อพิสูจน์
If anyone knew about this he wouldn't be able to face anybody!ถ้าเกิดใครทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้เข้า เขาก็จะไม่สามารถเข้าหน้าใครๆ ได้
It's a win-win for everybodyเป็นสิ่งที่ทุกคนต่างก็ได้ประโยชน์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There was a body in there.- มีศพหนึ่งอยู่ในนั้น
It's Rebecca's body lying there on the cabin floor.มันคือศพของรีเบคคา นอนอยู่บนพื้นห้องข้างในเรือ
That was the body of some unknown woman, unclaimed, belonging nowhere.มันเป็นศพของหญิงนิรนาม ไม่มีญาติไม่มีที่มาที่ไป
I knew where Rebecca's body was, lying on that cabin floor on the bottom of the sea.ผมรู้ว่าศพของรีเบคคาอยู่ที่ไหน นอนอยู่ที่พื้นห้องในเรือใต้ท้องทะเล
We must explain it. It's got to be the body of someone you've never seen before.เราต้องอธิบายมันว่าเป็นศพของ คนที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อน
Yes. Yes. In connection with the body that was found in a boat.ใช่ครับที่ว่าเกี่ยวข้องกับศพที่พบในเรือ
A body of indeterminate age that dies with its eyes wide open.นั่นคือเพื่อนร่วมขัง ที่นอนตายด้วยตาเบิกโพลง
A second later, he heard a body hit the floor.ที่สองต่อมาเขาได้ยินร่างกายกระแทกพื้น
A second later, he heard the body hit the floor.ที่สองต่อมาเขาได้ยินร่างกายกระแทกพื้น
He says he heard the boy say "I'm gonna kill you", and a split second later heard a body hit the floor.เขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงเด็กบอกว่า "ฉันจะฆ่าคุณ" และครั้งที่สองแยกต่อมาได้ยินร่างกายกระแทกพื้น
Since the woman saw the killing through the last two cars, we can assume that the body hit the floor just as the train went by.ตั้งแต่ผู้หญิงที่เห็นการฆ่าผ่านสุดท้ายรถสองคัน เราสามารถสมมติว่าร่างกายกระแทกพื้นเช่นเดียวกับที่รถไฟผ่านไป
Therefore, the train had been roaring by the old man's window a full ten seconds before the body hit the floor.ดังนั้นรถไฟที่ได้รับการคำรามโดยหน้าต่างของชายชรา เต็มสิบวินาทีก่อนที่ร่างกายกระแทกพื้น

body ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
块体[kuài tǐ, ㄎㄨㄞˋ ㄊㄧˇ, 块体 / 塊體] a block; body of person or animal as a block
形神[xíng shén, ㄒㄧㄥˊ ㄕㄣˊ, 形神] body and soul; physical and spiritual; material form and internal spirit
机身[jī shēn, ㄐㄧ ㄕㄣ, 机身 / 機身] body of a vehicle or machine; fuselage of a plane
水体[shuǐ tǐ, ㄕㄨㄟˇ ㄊㄧˇ, 水体 / 水體] body of water
脂肪[zhī fáng, ㄓ ㄈㄤˊ, 脂肪] body fat
体味[tǐ wèi, ㄊㄧˇ ㄨㄟˋ, 体味 / 體味] body odor; to appreciate a subtle taste
安神[ān shén, ㄢ ㄕㄣˊ, 安神] calm (soothe) the nerves; relieve uneasiness of body and mind
星球[xīng qiú, ㄒㄧㄥ ㄑㄧㄡˊ, 星球] celestial body (e.g. planet, satellite etc); heavenly body
星体[xīng tǐ, ㄒㄧㄥ ㄊㄧˇ, 星体 / 星體] celestial body (planet, satellite etc)
睫状体[jié zhuàng tǐ, ㄐㄧㄝˊ ㄓㄨㄤˋ ㄊㄧˇ, 睫状体 / 睫狀體] ciliary body (in the eye, containing the focusing muscles)
相体裁衣[xiàng tǐ cái yī, ㄒㄧㄤˋ ㄊㄧˇ ㄘㄞˊ ㄧ, 相体裁衣 / 相體裁衣] lit. tailor the clothes to fit the body (成语 saw); fig. act according to real circumstances
量体裁衣[liáng tǐ cái yī, ㄌㄧㄤˊ ㄊㄧˇ ㄘㄞˊ ㄧ, 量体裁衣 / 量體裁衣] lit. measure the body then tailor the suit (成语 saw); fig. to act according to actual circumstances; To live within one's means.
澡身浴德[zǎo shēn yù dé, ㄗㄠˇ ㄕㄣ ㄩˋ ㄉㄜˊ, 澡身浴德] to bathe the body and cleanse virtue (成语 saw); to improve oneself by meditation; cleanliness is next to godliness
行政院[xíng zhèng yuàn, ㄒㄧㄥˊ ㄓㄥˋ ㄩㄢˋ, 行政院] Executive Yuan (government body in Taiwan)
国际航空联合会[guó jì háng kōng lián hé huì, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄏㄨㄟˋ, 国际航空联合会 / 國際航空聯合會] Fédération Aéronautique Internationale (FAI), world body of gliding and aeronautic sports
大队[dà duì, ㄉㄚˋ ㄉㄨㄟˋ, 大队 / 大隊] group; a large body of; production brigade
国子监[Guó zǐ jiàn, ㄍㄨㄛˊ ㄗˇ ㄐㄧㄢˋ, 国子监 / 國子監] Imperial College (or Academy), the highest educational body in Imperial China
月孛[yuè bèi, ㄩㄝˋ ㄅㄟˋ, 月孛] lunar apogee (point in the moon's orbit furthest from earth); imaginary heavenly body occupying the second focus of the moon's elliptic orbit; dark moon; Lilith
比划[bǐ huà, ㄅㄧˇ ㄏㄨㄚˋ, 比划 / 比劃] to gesture; to use sign language; to gesticulate; to engage in body combat or martial art; to come to blows
抑扬[yì yáng, ㄧˋ ㄧㄤˊ, 抑扬 / 抑揚] modulation (rising and falling pitch); intonation; a cadence; to rise and fall (of a body floating in water)
角弓反张[jiǎo gōng fǎn zhāng, ㄐㄧㄠˇ ㄍㄨㄥ ㄈㄢˇ ㄓㄤ, 角弓反张 / 角弓反張] opitoshtonous (med.), muscular spasm of the body associated with tetanus and meningitis
对岸[duì àn, ㄉㄨㄟˋ ㄢˋ, 对岸 / 對岸] opposite bank (of a body of water)
器官[qì guān, ㄑㄧˋ ㄍㄨㄢ, 器官] organ (part of body tissue); apparatus
琵琶[pí pa, ㄆㄧˊ ㄆㄚ˙, 琵琶] pipa, Chinese lute, with 4 strings, a large pear-shaped body and a fretted fingerboard
身法[shēn fǎ, ㄕㄣ ㄈㄚˇ, 身法] pose or motion of one's body in martial arts
[liàn, ㄌㄧㄢˋ, 殓 / 殮] prepare body for coffin
块头[kuài tóu, ㄎㄨㄞˋ ㄊㄡˊ, 块头 / 塊頭] size; body size
对比温度[duì bǐ wēn dù, ㄉㄨㄟˋ ㄅㄧˇ ㄨㄣ ㄉㄨˋ, 对比温度 / 對比溫度] temperature contrast; difference in temperature (of body to its surroundings)
本文[běn wén, ㄅㄣˇ ㄨㄣˊ, 本文] this text; article; the main body of a book
汪洋[wāng yáng, ㄨㄤ ㄧㄤˊ, 汪洋] vast body of water
仰屋著书[yǎng wū zhù shū, ㄧㄤˇ ㄓㄨˋ ㄕㄨ, 仰屋著书 / 仰屋著書] lit. to stare at the ceiling while writing a book (成语 saw); to put one's whole body and soul into a book
艾滋病抗体[ài zī bìng kàng tǐ, ㄞˋ ㄗ ㄅㄧㄥˋ ㄎㄤˋ ㄊㄧˇ, 艾滋病抗体 / 艾滋病抗體] AIDS antibody
遍体[biàn tǐ, ㄅㄧㄢˋ ㄊㄧˇ, 遍体 / 遍體] all over the body
抗体[kàng tǐ, ㄎㄤˋ ㄊㄧˇ, 抗体 / 抗體] antibody
阑尾[lán wěi, ㄌㄢˊ ㄨㄟˇ, 阑尾 / 闌尾] appendix (in human body)
保镖[bǎo biāo, ㄅㄠˇ ㄅㄧㄠ, 保镖 / 保鏢] bodyguard
保镳[bǎo biāo, ㄅㄠˇ ㄅㄧㄠ, 保镳 / 保鑣] bodyguard; more commonly written 保鏢|保镖
健美运动[jiàn měi yùn dòng, ㄐㄧㄢˋ ㄇㄟˇ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, 健美运动 / 健美運動] body-building
[shēn, ㄕㄣ, 身] body; torso; person; life; status; pregnancy; classifier for clothes: suit
身子[shēn zi, ㄕㄣ ㄗ˙, 身子] body; pregnancy

body ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カーカス[, ka-kasu] (n) (1) carcass (inner body of a car tyre) (tire); (2) carcase
がくがく;ガクガク[, gakugaku ; gakugaku] (adj-na,adv,n,vs) (on-mim) body trembling; teeth clattering; something coming loose
ガタイ;がたい[, gatai ; gatai] (n) (sl) body build
ケトン体[ケトンたい, keton tai] (n) ketone body
ゴルジ装置[ゴルジそうち, goruji souchi] (n) Golgi apparatus; Golgi body
シャコタン[, shakotan] (n) (See 車高短) vehicle with body lowered
スクイズ[, sukuizu] (n,vs) (1) squeeze; (2) (in scuba diving) discomfort or pain caused by increasing water pressure compressing body air spaces and pushing body tissue inward; (P)
ダブルハット[, daburuhatto] (n) (1) (derog) double hat-trick; (adj-na) (2) woman who has a good body but an unattractive face
ナイスバディ(P);ナイスボディ;ナイスバディー;ナイスボディー[, naisubadei (P); naisubodei ; naisubadei-; naisubodei-] (n,adj-na) attractive body (wasei
ノネナール[, nonena-ru] (n) (See 加齢臭) nonenal (fatty acid responsible for a distinctive body odor in older people)
ほっかいろ[, hokkairo] (n) (See 懐炉) (chemical) body warmer
ボディーアーマー[, bodei-a-ma-] (n) body armor; body armour
ボディーシザーズ[, bodei-shiza-zu] (n) body scissors
ボディーシャンプー[, bodei-shanpu-] (n) body shampoo
ボディースカルプチャー[, bodei-sukarupucha-] (n) body sculpture
ボディースラム[, bodei-suramu] (n) body slam
ボディーピアス[, bodei-piasu] (n) body piercing
ボディーランゲージ;ボディランゲージ[, bodei-range-ji ; bodeirange-ji] (n) body language
ボディスラム[, bodeisuramu] (n) body slam (e.g. in wresting)
一心同体[いっしんどうたい, isshindoutai] (n) being one in body and soul; of one flesh; two hearts beating as one
下垂体[かすいたい, kasuitai] (n) (See 脳下垂体) pituitary gland; pituitary body
中堅[ちゅうけん, chuuken] (n,adj-no) (1) main body (of troops); (2) nucleus; backbone; mainstay; key figure; (3) center field; centre field; center fielder; centre fielder; (n) (4) athlete competing in the middle-number match in a team competition, i.e. second in 3-on-3, third in 5-on-5 (kendo, judo, etc.); (P)
九竅[きゅうきょう, kyuukyou] (n) general term for the nine holes in the body of humans and other mammals
人体模型[じんたいもけい, jintaimokei] (n) anatomical model of the human body
伝え反り[つたえぞり, tsutaezori] (n) underarm forward body drop (sumo)
伸び(P);延び[のび(P);ノビ, nobi (P); nobi] (n,vs) (1) growth; development; (2) stretching (e.g. body when waking up); (3) spread; elongation; extension; carry (e.g. of sound); sustain; (P)
伸びる(P);延びる(P)[のびる, nobiru] (v1,vi) (1) to stretch; to extend; to lengthen; to spread; (2) to make progress; to grow (beard, body height); (3) to grow stale (soba); (4) to be straightened; to be flattened; to be smoothed; (5) to be exhausted; (6) (延びる only) to be postponed; to be prolonged; (P)
体臭[たいしゅう, taishuu] (n) body odor; body odour; personal odor; personal odour; characteristic (of someone)
保護スーツ[ほごスーツ, hogo su-tsu] (n) diver's exposure suit; body suits, wet suits, and dry suits; suit which protects divers from exposure and abrasion
健やかな体[すこやかなからだ, sukoyakanakarada] (n) healthy (sound) body
健康体[けんこうたい, kenkoutai] (n) healthy body
元老[げんろう, genrou] (n) (1) elder statesman; doyen; old-timer; authority; (2) Genro (member of a pre-WWII body that informally advised the emperor); (P)
光り物;光物[ひかりもの, hikarimono] (n) (1) luminous body like a shooting star; (2) any bright metal; (3) sliced fish with the silver skin left on (iwashi, aji, sayori, sanma, kohada, etc.)
光体[こうたい, koutai] (n) a luminous body
全裸体[ぜんらたい, zenratai] (n) stark naked body
全身火だるま[ぜんしんひだるま, zenshinhidaruma] (n) body set on fire from head to foot (like a daruma doll being ritually incinerated)
[ぶん, bun] (n) (1) (See 文・もん・2) one-tenth; one percent (one-tenth of a wari); 3 mm (one-tenth of a sun); 2.4 mm (one-tenth of a mon, a traditional unit used to measure shoe sizes); 0.375 grams (one-tenth of a monme); 0.1 degree (one-tenth of a do, used to measure body temperature on any temperature scale); (2) one-quarter of a ryou (obsolete unit of currency); (3) thickness; (4) advantageous circumstances
加齢臭[かれいしゅう, kareishuu] (n) (See ノネナール) distinctive body odor (odour) of the middle-aged and elderly (caused by the chemical nonenal)
医食同源[いしょくどうげん, ishokudougen] (exp) medicine and one's daily diet are equally important for a healthy body
厥冷[けつれい, ketsurei] (n) clamminess; coldness of body
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ページ本体[ページほんたい, pe-ji hontai] page body
引用仕様本体[いんようしようほんたい, inyoushiyouhontai] interface body
文字枠[もじわく, mojiwaku] character body
文書体系[ぶんしょたいけい, bunshotaikei] document architecture, document body
本体部暗号化表示[ほんたいぶあんごうかひょうじ, hontaibuangoukahyouji] body part encryption indication
標準化団体[ひょうじゅんかだんたい, hyoujunkadantai] standards organization, standards body
機関名[きかんめい, kikanmei] name of corporate body
機関名の階層性[きかんめいのかいそうせい, kikanmeinokaisousei] hierarchy of name of corporate body
複式本体[ふくしきほんたい, fukushikihontai] multi-part body
試験体[しけんたい, shikentai] test body
形状保存変換[けいじょうほぞんへんかん, keijouhozonhenkan] rigid-body transformation
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[からだ, karada] Thai: ร่างกาย English: body
体内[たいない, tainai] Thai: ภายในร่างกาย English: inside the body

body ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไอตัว[n.] (aitūa) EN: body warmth ; body heat FR: chaleur corporelle [f]
อาการสามสิบสอง = อาการ 32[n. exp.] (ākān sāmsip) EN: the thirty-two body components FR:
อัมพฤกษ์[n.] (ammaphreuk) EN: middle line of the body FR:
อสุภกรรมฐาน[n.] (asupphakamm) EN: contemplation on loathesomeness of the body FR: contemplation sur la nature repoussante du corps [f]
ใบเมี่ยง[n.] (baimīeng) EN: cloth used for wrapping the dead body FR:
บรรจุศพ[v. exp.] (banju sop) EN: place an enshrouded body in a coffin FR:
เบญจางคประดิษฐ์[n.] (benjāngkhap) EN: Thai mode of salutation using five parts of the body ; prostration in which the head, hands and feet touch the ground ; kowtow FR: prosternement à la chinoise [m]
เบซัลบอดี[n. exp.] (bēsal bødī) EN: basal body ; basal granule ; kinetosome ; blepharoplast (obs.) FR:
บอดี[n.] (bødī) EN: body FR: corps [m]
เบิกโลง[v.] (boēklōng) EN: perform the rites before placing a body in a casket FR: accomplir les rites funéraires de mise en bière
เช็ดตัว[v. exp.] (chet tūa) EN: rub the body dry FR: essuyer
ชิ้นส่วนของวัตถุ[n. exp.] (chin suan k) EN: body FR:
ดาว[n.] (dāo) EN: star ; celestial body FR: étoile [f] ; corps céleste [m] ; astre [m]
ดัชนีมวลกาย[n. exp.] (datchanī mū) EN: Body Mass Index (BMI) FR: indice de masse corporelle [m]
ดัชนีมวลร่างกาย[n. exp.] (datchanī mū) EN: Body Mass Index (BMI) FR: indice de masse corporelle [m]
ดินสอพอง[n.] (dinsøphøng) EN: soft-prepared chalk ; white clay filler ; body powder FR: craie [f]
อินทรีย์[n.] (insī) EN: body ; organ FR: corps [m] ; organe [m] ; organisme [m]
จตุธาตุววัตถาน = จตุธาตุววัฏฐาน[n.] (jatuthātuwa) EN: analysis of the four elements ; determining of the elements ; contemplation on the four essential qualities of which the body is composed FR:
กาย[n.] (kāi) EN: body ; physical form ; physique FR: corps [m] ; physique [m]
กาย[n.] (kāi) EN: the body of psychic factors (Vedanā, Saññā, Saṅkhāra) FR:
กาย-[pref.] (kāiya-) EN: body FR: corps [m]
กายกรรม[n.] (kāiyakam) EN: bodily action ; actions performed by the body FR:
กายคตาสติ[n.] (kāiyakhatās) EN: mindfulness with regard to the body ; reflection or contemplation on the 32 impure parts of the body FR:
กายสุจริต[n.] (kāiyasutjar) EN: good conduct in action ; good conduct by the body ; bodily good conduct FR:
กายทุจริต[n.] (kāiyathutja) EN: misconduct by the body ; bodily misconduct ; misconduct in action FR:
กายวิเวก[n.] (kāiyawiwēk) EN: seclusion of the body FR:
กเลวระ[n.] (kalēwara) EN: corpse ; cadaver ; dead body ; remains FR: cadavre [m] ; dépouille [f] ; restes [mpl]
การกดจุด[n.] (kān kotjut) EN: acupressure ; applying pressure to various areas of the body to provide relief FR:
การตรวจที่ร่างกาย[n. exp.] (kān trūat t) EN: body search FR: fouille corporelle [f]
กรชกาย[n.] (karachakāi) EN: body FR:
กรัชกาย[n.] (karatchakāi) EN: body FR:
กายา[n.] (kāyā) EN: body FR: corps [m]
กายานุปัสสนา[n.] (kāyānupatsa) EN: contemplation of the body ; mindfulness as regards the body FR:
กายาพยพ[n.] (kāyāphayop) EN: body portions FR:
คณะ[n.] (khana) EN: group ; gang ; party ; contingent ; organization ; team ; body ; committee ; board ; troupe FR: groupe [m] ; troupe [f] ; formation [f] ; contingent [m] ; comité [m]
คณาจารย์[n.] (khanājān) EN: teaching staff ; body of teachers ; faculty FR: corps enseignant [m]
คณะที่ปรึกษา[n. exp.] (khana thīpr) EN: advisory body ; advisory board FR:
เข้าเจ้า[v.] (khaojao) EN: perform a ceremony to call a spirit to dwell in the body FR:
เข้าผี[v.] (khaophī) EN: perform the ceremony of invoking a spirit to dwell in the body FR:
เขี่ยผง[v. exp.] (khīa phong) EN: extract a foreign body FR:

body ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gussradkörper {m}cast wheel body
Tonmasse {f}clay body
Textilkarkasse {f}cord body
Körperschaft {f}corporate body; subordinate body
extrakorporal {adj}; außerhalb des Körpersextracorporeal; outside the body
Drosselklappengehäuse {n}throttle body housing
Freikörperbild {n}free body diagram
Schlagkörper {m}impact body
Körperteil {m}part of the body
Ärztekammer {f}professional body of doctors
Pumpengehäuse {n}pump body
Unterkühlung {f}reduction of body temperature
Festkörpergehalt {m}solid body content
Gewässer {n} | fließendes Gewässer | seichtes Gewässer | stehendes Gewässerstretch of water; waters | stretch of running water | shallow waters | stretch of standing water; standing waters; stagnant water body
Fachschaft {f}student body of a faculty
Oberkörper {m} | den Oberkörper freimachen | mit freiem Oberkörperupper part of the body | to strip to the waist | stripped to the waist
Ventilschaft {m}valve stem; valve body
Totenwache {f}vigil by the body
Glaskörper {m} (des Auges) [anat.]vitreous body
Antikörper {m}antibody
Vorstand {m}; leitendes Gremium | beratendes Gremiumboard | advisory body; advisory board
Bodycheck {m}bodycheck
Buchblock {m}body of the book; innerbook
Deckfarbe {f}body colour
Karosserieabdichtung {f}body sealing
Karosseriebau {m}body making
Karosseriebauer {m}body maker
Karosserieblech {n}body sheet
Körperbewusstheit {f}body awareness
Körperbewusstsein {f}body consciousness
Körpergeruch {m}body odour
Körpergröße {f}body height; height
Körpertemperatur {f}body temperature
Leibwache {f}body guard
Leichensack {m}body bag
Staatskörper {m}body politic
Ventilkörper {m}insert (valve); metal insert; valve body; valve insert; valve stem
Leib {m}body
Moorleiche {f}bog body; bog mummy
Richtbank {f} [techn.]body jig bench; dressing bench

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า body
Back to top