ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bare

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bare*, -bare-

bare ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bare (adj.) เปลือยเปล่า See also: เปลือย, ไม่มีเสื้อผ้า, ไม่มีเครื่องหุ้มห่อ Syn. exposed, undressed Ops. dressed
bare (adj.) โกร๋น See also: เกรียน, ไม่มีใบ
bare (adj.) ไม่มีสิ่งยืนยัน
bare (adj.) น้อยมาก See also: แทบจะไม่พอ
bare (adj.) เกือบจะไม่รอด See also: หวุดหวิด
bare (vt.) เผยให้เห็น See also: เปิด, เผย
bare (vt.) ทำให้เตียนโล่ง See also: ถาง, แผ้วถาง
bare assed (adj.) แก้ผ้า (คำสแลง) See also: ไม่ใส่เสื้อผ้า Syn. undressed Ops. dressed
bare bones (n.) ข้อมูลพื้นฐาน
bare-assed (sl.) โป๊เปลือย See also: ไม่นุ่งผ้า
bareback (adv.) หลังม้าที่ไม่มีอาน See also: หลังเปล่าๆ ของม้า
bareback (adv.) หลังม้าที่ไม่มีอาน See also: หลังเปล่าๆ ของม้า
barefaced (adj.) ไม่อายหรือหน้าด้าน Syn. shameless Ops. courteous
barefoot (adj.) เท้าเปล่า See also: ตีนเปล่า, ไม่ใส่รองเท้า Syn. shoeless
barefoot (adv.) เท้าเปล่า See also: ตีนเปล่า, ไม่ใส่รองเท้า
barefooted (adj.) เท้าเปล่า See also: ตีนเปล่า, ไม่ใส่รองเท้า Syn. shoeless
barefooted (adv.) เท้าเปล่า See also: ตีนเปล่า, ไม่ใส่รองเท้า
bareheaded (adj.) ไม่ใส่หมวกหรือคลุมหัวด้วยสิ่งอื่น Syn. naked
bareheaded (adv.) ไม่ใส่หมวกหรือคลุมหัวด้วยสิ่งอื่น
barelegged (adj.) ไม่มีสิ่งใดคลุมขา
barelegged (adv.) ไม่มีสิ่งใดคลุมขา
barely (adv.) เกือบไม่พอ See also: น้อยมาก Syn. hardly Ops. greatly
barely (adv.) เรียบง่าย See also: ไม่ตกแต่ง
bareness (n.) การทิ้งร้าง See also: การไร้ผู้คน Syn. badlands, havoc Ops. fertility, luxuriance
bareness (n.) ความเปลือยเปล่า Syn. nudity, undress
English-Thai: HOPE Dictionary
bare(แบร์) adj. เปลือย,เปล่า,ไร้สิ่งตกแต่ง,โกร๋น,น้อยมาก,นิดเดียว,เปิดเผย,แท้ ๆ ,ไม่ปิดบัง vt. เปิดเผย,เปิดออก,เอาสิ่งคลุมออก,เปลือย, Syn. naked
bare bonesn. ปริมาณหรือจำนวนที่น้อยที่สุดแล้ว,ส่วนที่สำคัญที่สุด, See also: barebones adj.
bareback(แบร์'แบค) adj. ไม่มีอานม้า, Syn. barebacked -Conf. bear
barefaced(แบร์'เฟสทฺ) adj. ซึ่งมีใบหน้าที่ไม่ได้ปกคลุม,เปิดเผย,กล้า,ไม่อาย,หน้าด้าน, Syn. bold ###A. shy
barefootadj.,adv. เท้าเปล่า
barefootedadj.,adv. เท้าเปล่า
barehandedadj.,adv. มือเปล่า,ไร้อาวุธ,ไม่มีสิ่งช่วยเหลือ,ไม่สวมถุงมือ
bareheadadj.,adv. เปิดศีรษะ,ไม่สวมหมวก
bareheadedadj.,adv. เปิดศีรษะ,ไม่สวมหมวก
bareleggedadj.,adv. ขาเปล่า,ไม่มีถุงเท้า
English-Thai: Nontri Dictionary
bare(adj) เปลือย,โกร๋น,โล่งเตียน,ว่างเปล่า
barefaced(adj) กล้า,หน้าด้าน,ไม่รู้จักอาย
barefoot(adv) เท้าเปล่า
barehanded(adj) มือเปล่า,ไม่สวมถุงมือ,ไร้อาวุธ
bareheaded(adj) ไม่สวมหมวก,เปิดศีรษะ
barelegged(adj) ไม่สวมถุงเท้า,ขาเปล่า
barely(adv) เกือบไม่มี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bare concreteคอนกรีตเปลือย [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bare Areaบริเวณที่ไม่มีเนื้อเยื่อบุช่องท้องมาคลุม,ไม่มีเยื่อบุช่องท้องหุ้ม [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เตียน (adj.) bare Syn. โล่งเตียน, เตียนโล่ง Ops. รก, รุงรัง
เปล่า (adj.) bare See also: naked, nude Syn. เปลือย, เปลือยเปล่า, เปล่าเปลือย
เปล่าเปลือย (adj.) bare See also: naked, nude Syn. เปลือย, เปลือยเปล่า
เปลือย (adj.) bare Ops. ปิด
โล่ง (adj.) bare Syn. เตียน, โล่งเตียน, เตียนโล่ง Ops. รก, รุงรัง
โล่งเตียน (adj.) bare Syn. เตียน, เตียนโล่ง Ops. รก, รุงรัง
ตัวเปล่า (adj.) bare-handed See also: unarmed, without anything, empty-handed, with bare fist
ตีนเปล่า (n.) barefoot Syn. เท้าเปล่า Ops. มือเปล่า
เท้าเปล่า (adv.) barefoot See also: barefooted
เต็มแกน (adv.) barely See also: hardly, scarcely
บัวบังใบ (n.) breast barely visible on some part
สถานบันเทิง (n.) cabaret Syn. สถานเริงรมย์
โหรงเหรง (v.) be bare See also: be thin, be sparse, be scanty, be few Syn. เบาบาง Ops. แน่น, แน่นขนัด
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Trust you? I barely know youไว้ใจคุณนะหรือ? ฉันแทบไม่รู้จักคุณเลย
I barely escaped the collapsing buildingฉันเกือบจะหนีรอดออกมาจากตึกที่ถล่มลงมาแทบไม่ทัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The door of the house where the boy lived was unlocked... ... and he opened it and walked in quietly with his bare feet.ประตูบ้านที่เด็กอาศัยอยู่ ถูกปลดล็อกและเขาเปิดมัน และดำเนินในอย่างเงียบ ๆ ด้วย เท้าเปล่าของเขา
With guns, with knives, with his bare hands.ด้วยปืนมีดด้วยมือเปล่า
It's the beginning, yes. It's the bare beginning of social behavior.นี่แค่เริ่มต้น เป็นการเริ่มต้นพฤติกรรม
No matter how much you reject it, you'll bare your fangs anyway.ถึงจะต่อต้านมันแค่ไหน สุดท้ายก็ออกสันดานจนได้
My two bare babies!เด็กน้อยที่น่ารักของฉัน
Beating another man to death with your bare hands.ตีผู้ชายอีกคนหนึ่งไปสู่​​ความตายด้วยมือเปล่าของคุณ
These men can learn the value of an honest day's labor, while providing a valuable service to the community and... at a bare minimum of expense to Mr. and Mrs. John Q Taxpayer.คนเหล่านี้สามารถเรียนรู้คุณค่าของการใช้แรงงานวันที่ซื่อสัตย์ของ ขณะที่การให้บริการที่มีคุณค่าให้กับชุมชนและ ... ที่ขั้นต่ำเปลือยของค่าใช้จ่ายให้กับนายและนางจอห์น Q ตัวผู้เสียภาษีอากร
In the elevator of the Bradbury Building a man touched a woman's bare skin by accident but it made her turn and look at him in such a way.......ชายคนหนึ่งถูกผิวเนื้อ ของผู้หญิงคนหนึ่งโดยไม่ตั้งใจ... ...แต่มันทำให้เธอหันมามองเขา ด้วยท่าทางที่... และพวกเขา...
The smell of dried blood.... ..dirty. bare footprints circling each other.พฤหัส คุณยืนอยู่ ตรงนี้พอดีเลย
Since the last century, we've known that Sirius has its own planetary system, but we are the first in all humanity to observe another planetary system with our bare eyes.ตั้งแต่ศตวรรษที่แล้ว เรารู้จักว่าซิริอุสนั้น มันมีระบบสุริยะของตัวมันเอง แต่เราเป็นกลุ่มแรกของมวลมนุษยชาติ
Like trying to catch smoke with your bare hands.. พยายามจะจับควัน... .
I hope y'all don't mind my bare feet.หวังว่าจะไม่ว่ากันที่ชั้นเท้าเปล่า

bare ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wù, ˋ, 屼] bare hill
蓬头跣足[péng tóu xiǎn zú, ㄆㄥˊ ㄊㄡˊ ㄒㄧㄢˇ ㄗㄨˊ, 蓬头跣足 / 蓬頭跣足] matted hair and bare feet; unkempt
[zī, ㄗ, 龇 / 齜] projecting teeth; to bare one's teeth
呲牙咧嘴[zī yá liě zuǐ, ㄗ ㄧㄚˊ ㄌㄧㄝˇ ㄗㄨㄟˇ, 呲牙咧嘴] to grimace (in pain); to show one's teeth; to bare one's fangs
龇牙咧嘴[zī yá liě zuǐ, ㄗ ㄧㄚˊ ㄌㄧㄝˇ ㄗㄨㄟˇ, 龇牙咧嘴 / 齜牙咧嘴] to grimace (in pain); to show one's teeth; to bare one's fangs
推心置腹[tuī xīn zhì fù, ㄊㄨㄟ ㄒㄧㄣ ㄓˋ ㄈㄨˋ, 推心置腹] to give one's bare heart into sb else's keeping (成语 saw); sb has one's absolute confidence; to trust completely; to confide in sb with entire sincerity
[jǐn, ㄐㄧㄣˇ, 仅 / 僅] barely; only; merely
仅仅[jǐn jǐn, ㄐㄧㄣˇ ㄐㄧㄣˇ, 仅仅 / 僅僅] barely; only; merely; only (this and nothing more)
巴伦支海[Bā lún zhī Hǎi, ㄅㄚ ㄌㄨㄣˊ ㄓ ㄏㄞˇ, 巴伦支海 / 巴倫支海] Barents Sea
赤脚[chì jiǎo, ㄔˋ ㄐㄧㄠˇ, 赤脚 / 赤腳] barefoot
赤裸裸[chì luǒ luǒ, ㄔˋ ㄌㄨㄛˇ ㄌㄨㄛˇ, 赤裸裸] bare; naked
赤足[chì zú, ㄔˋ ㄗㄨˊ, 赤足] barefoot; barefooted
[xiǎn, ㄒㄧㄢˇ, 跣] barefooted
暴露[bào lù, ㄅㄠˋ ㄌㄨˋ, 暴露] expose; reveal; lay bare
隐隐约约[yǐn yǐn yuē yuē, ˇ ˇ ㄩㄝ ㄩㄝ, 隐隐约约 / 隱隱約約] faint; distant; barely audible
凶相毕露[xiōng xiàng bì lù, ㄒㄩㄥ ㄒㄧㄤˋ ㄅㄧˋ ㄌㄨˋ, 凶相毕露 / 兇相畢露] show one's ferocious appearance (成语 saw); the atrocious features revealed; with fangs bared
[gāng, ㄍㄤ, 刚 / 剛] hard; firm; strong; just; barely; exactly
赤裸[chì luǒ, ㄔˋ ㄌㄨㄛˇ, 赤裸] naked; bare

bare ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ばれる(P);バレる[, bareru (P); bare ru] (v1,vi) to leak out (a secret); to be exposed (a lie, improper behaviour, etc.) (behavior); (P)
むき出す;剥き出す[むきだす, mukidasu] (v5s,vt) to show; to bare (the teeth)
もろ肌;諸肌;両肌;諸膚[もろはだ;りょうはだ(両肌), morohada ; ryouhada ( ryou hada )] (n) (See 片肌) both bare shoulders; stripped to the waist
もろ肌脱ぎ;諸肌脱ぎ[もろはだぬぎ, morohadanugi] (n) stripping to one's waist; being bare from the waist up
地べた[じべた, jibeta] (n) bare earth; ground
地肌(P);地膚[じはだ, jihada] (n) (1) texture; grain; (2) one's skin (lacking makeup, etc.); natural skin; bare skin; (3) surface of the earth; bare ground; (P)
徒手[としゅ, toshu] (n,adj-no) (1) being empty-handed; bare hand (e.g. fight); (2) being penniless
手づかみ;手掴み;手捉み[てづかみ, tedukami] (n) grasping (with one's bare hands); holding; grabbing; seizing; catching
禿げ山;禿山[はげやま, hageyama] (n) bald or denuded mountain; bare hill; treeless hill
糊口;餬口[ここう, kokou] (n) bare livelihood; subsistence
素っ裸;素裸[すっぱだか;すはだか(素裸), suppadaka ; suhadaka ( moto hadaka )] (n) (1) (See 真っ裸) nudity; (adj-na,adj-no) (2) stark naked; in one's bare skin; (3) penniless
赤肌;赤膚[あかはだ, akahada] (n) grazed skin; abraded skin; bare of trees
路地(P);露地;露路[ろじ, roji] (n) (1) (路地, 露路 only) alley; alleyway; lane; (2) (露地 only) bare earth (i.e. ground not covered by a roof); (3) (路地, 露地 only) teahouse garden; (4) path through a gate (or through a garden, etc.); (P)
アンビバレンス;アンビヴァレンス[, anbibarensu ; anbivarensu] (n,adj-no) ambivalence
エンタープライズサーバレベルの[, enta-puraizusa-bareberu no] (n) {comp} enterprise-server-level
オーバーレー;オーバレイ;オーバーレイ[, o-ba-re-; o-barei ; o-ba-rei] (n,vs) (1) overlay; (2) {comp} overlay (segment)
オーバレイアドレッシング[, o-bareiadoresshingu] (n) {comp} overlay addressing
オーバレイモデル[, o-bareimoderu] (n) {comp} overlay model
オーバレイルーチング[, o-bareiru-chingu] (n) {comp} overlay routing
オーバレイ区分[オーバレイくぶん, o-barei kubun] (n) {comp} overlay (segment)
オーバレイ構造[オーバレイこうぞう, o-barei kouzou] (n) {comp} overlay structure
かすかす[, kasukasu] (adj-na,adj-no,adv,vs) (1) dry (and tasteless); (adv,vs) (2) barely; just
かつかつ[, katsukatsu] (adj-na,adv) (on-mim) barely; scraping by
カバレッジ[, kabarejji] (n) coverage
カフェキャバ[, kafekyaba] (n) cafe cabaret
がらがら[, garagara] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) clattering; rattling; gargling; (adj-na,adj-no) (2) empty; bare; uninhabited; vacant; unoccupied; (3) raspy (voice); gravelly; (n) (4) rattle (e.g. baby's toy)
キャバクラ[, kyabakura] (n) (abbr) cabaret club
キャバクラ嬢[キャバクラじょう, kyabakura jou] (n) (See キャバクラ) female cabaret club employee
キャバレー[, kyabare-] (n) cabaret (fre
キャバ嬢[キャバじょう, kyaba jou] (n) (See キャバクラ嬢) female cabaret club employee
ぎりぎり(P);ギリギリ[, girigiri (P); girigiri] (adj-na,adv) (1) (on-mim) at the last moment; just barely; (2) grinding sound; (P)
ギリギリセーフ;ぎりぎりセーフ[, girigirise-fu ; girigiri se-fu] (exp) (See ぎりぎり,セーフ) just safe (e.g. just avoiding being late, failing an exam, etc.); just (barely) OK
ギリセーフ[, girise-fu] (exp) (col) (abbr) (See ぎりぎりセーフ) just safe (e.g. just avoiding being late, failing an exam, etc.); just (barely) OK
くたばれ[, kutabare] (exp) (X) (vulg) (ktb
コール・ド・バレエ;コールドバレエ[, ko-ru . do . baree ; ko-rudobaree] (n) corps de ballet (fre
さらけ出す;曝け出す;曝けだす[さらけだす, sarakedasu] (v5s,vt) to expose; to disclose; to lay bare; to confess
じゃが芋(P);ジャガ芋(P);馬鈴薯[じゃがいも(じゃが芋;馬鈴薯)(P);ジャガいも(ジャガ芋)(P);ジャガイモ;ばれいしょ(馬鈴薯)(P), jagaimo ( jaga imo ; bareisho )(P); jaga imo ( jaga imo )(P); jagaimo ; bareisho ( ] (n) (uk) (See ジャガタラ芋) potato (Solanum tuberosum); (P)
シリコンバレー[, shirikonbare-] (n) Silicon Valley
たどり着く(P);辿り着く;辿りつく[たどりつく, tadoritsuku] (v5k,vi) to struggle on to; to arrive somewhere after a struggle; to grope along to; to barely manage to reach; to finally arrive at; to finally hit on (e.g. an idea); (P)
ナパバレー[, napabare-] (n) Napa Valley
Japanese-English: COMDICT Dictionary
[はだか, hadaka] bare
オーバレイ[おーばれい, o-barei] overlay (segment) (vs)
オーバレイアドレッシング[おーばれいあどれっしんぐ, o-bareiadoresshingu] overlay addressing
オーバレイモデル[おーばれいもでる, o-bareimoderu] overlay model
オーバレイルーチング[おーばれいるーちんぐ, o-bareiru-chingu] overlay routing
オーバレイ区分[オーバレイくぶん, o-barei kubun] overlay (segment)
オーバレイ構造[オーバレイこうぞう, o-barei kouzou] overlay structure
呼ばれるプログラム[よばれるプログラム, yobareru puroguramu] called program, subprogram
書式オーバレイ[しょしきオーバレイ, shoshiki o-barei] form overlay
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
ばれる[ばれる, bareru] Thai: รั่วไหล English: to leak out (a secret)

bare ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ด้วยมือเปล่า[adv.] (dūay meū pl) EN: with bare hands FR: à mains nues
โกร๋น[adj.] (krōn) EN: bare ; thin ; denuded ; bald FR: clairsemé
โกร๋นเกร๋น[adj.] (krōnkrēn) EN: bare ; thin ; denuded ; bald FR: clairsemé
โล่งเตียน[adj.] (lōng tīen) EN: clear ; bare FR:
ล่อนจ้อน[adj.] (lǿnjøn) EN: completely naked ; bare ; naked ; nude ; unclothed ; full monty (inf.) FR: nu ; dévêtu ; à poil (fam.)
ลุ่น[adj.] (lun) EN: cut short ; stumped ; stumpy ; bare ; naked ; unadorned ; frilless ; undecorated ; straight ; brusque FR: dénudé ; dépouillé ; nu ; direct
ลุ่น[adj.] (lun-lun) EN: cut short ; stumped ; stumpy ; bare ; naked ; unadorned ; frilless ; undecorated ; straight ; brusque FR: dénudé ; dépouillé ; nu ; direct
มือเปล่า[adj.] (meūplāo) EN: empty handed ; barehanded ; bare hands ; unarmed ; with bare fist FR: mains nues
หมัดลุ่น ๆ[n. exp.] (nat lun-lun) EN: with bare fist FR:
ปรมัตถ์[n.] (paramat = p) EN: absolute truth ; ultimate reality ; ultimate truth ; bare truth FR:
เปล่า[adj.] (plāo) EN: bare ; naked ; nude FR: nu ; sans rien
ปรมัตถ์[n.] (pøramat = p) EN: absolute truth ; ultimate reality ; ultimate truth ; bare truth FR:
ว่างเปล่า[adj.] (wāngplāo) EN: vacant ; empty ; blank ; bare FR: vide ; libre ; vacant
แยกเขี้ยว[v.] (yaēkkhīo) EN: bare one's teeth ; show one's teeth FR: montrer les dents
อนารยะ[adj.] (anāraya) EN: uncivilized ; savage ; barbarous FR: barbare
อนารย-[pref.] (anāraya-) EN: uncivilized ; savage ; barbarous FR: barbare
อนารยชน[n.] (anārayachon) EN: barbarians ; uncivilized people FR: barbares [mpl]
บาร์[n.] (bā) EN: bar FR: bar [m] ; café [m] ; taverne [f] ; bistrot [m] ; cabaret [m] (vx) ; troquet [m] (fam.) ; rade [f] (arg.) ; buvette [f]
บาร์เรล[n.] (bārēn = bār) EN: barrel FR: baril [m]
บาห์เรน[n. prop.] (Bārēn ) EN: Bahrain FR: Bahrain
ชั่วช้า[adj.] (chūachā) EN: wicked ; evil ; vicious ; nefarious FR: barbare
เกือบจะไม่[adv.] (keūap ja ma) EN: barely ; hardly ; barely ; scarcely FR:
คาบาเรต์[n.] (khābārē) EN: cabaret FR: cabaret [m]
มีแต่ทรงกับทรุด[xp] (mī tāe song) EN: barely holding its own ; can only get worse FR:
หมอตีนเปล่า[n. exp.] (mø tīn plāo) EN: barefoot doctor FR:
ป่าเถื่อน[adj.] (pātheūoen) EN: savage ; wild ; barbarous ; barbaric ; uncivilized ; primitive ; brutal ; cruel FR: sauvage ; cruel ; barbare ; farouche
ปืนแฝด[n. exp.] (peūn faēt) EN: double-barelled shotgun FR:
เพียง[adv.] (phīeng) EN: only ; merely ; simply ; barely ; solely ; just FR: seulement ; simplement ; tout juste ; à peine ; d'à peine
ไซม่อน คาบาเร่ต์[TM] (Saimǿn Khāb) EN: Simon Cabaret FR:
เต็มแกน[adv.] (temkaēn) EN: with extreme difficulty ; barely FR:
แทบจะไม่[adv.] (thaēp ja ma) EN: hardly ; barely FR:
เท้าเปล่า[adv.] (thāo plāo) EN: barefoot FR: pieds nus ; aux pieds nus
ตีนเปล่า[adj.] (tīn plāo) EN: barefoot FR:
ตัวเปล่า[adj.] (tūaplāo) EN: bare-handed FR:
หวุดหวิด[adv.] (wutwit) EN: narrowly ; barely ; nearly ; almost ; very near at hand ; by inches ; by an hair's breath ; within an ace of ; in time ; just about ; at the eleventh hour FR: de justesse ; sur le fil

bare ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
splitternackt {adj}stark naked; bare naked; without a stitch on; starkers [Br.]
einstellbar; justierbar; nachstellbar; verstellbar; regulierbar; regelbar {adj} | fest eingestellt | einstellbare Tastenanschlagstärke | einstellbares Kommaadjustable | non-adjustable | adjustable key touch | adjustable point
Glanzkopf-Ameisenvogel {m} [ornith.]Argus Bare-eye
Bareinnahme {f} | Bareinnahmen
Blankdraht {m}bare wire
Blanksammelschiene {f} [electr.]bare busbar
Rohbau {m}bare masonry and carpentry
Kabarett {n}cabaret (show); (satirical) show
Kabarettist {m}cabaret artist
Tanzbär {m} | Tanzbären
zerstörbar {adj} | zerstörbarer | am zerstörbarstendestructible | more destructible | most destructible
teilbar {adj} | teilbarer | am teilbarstendivisible | more divisible | most divisible
Gefälle {n} (eines Flusses) | nutzbares Gefälle (eines Flusses)drop (of a river) | available head; potential head
dauerhaft; haltbar; unverwüstlich {adj} | dauerhafter; haltbarer; unverwüstlicher | am dauerhaftesten; am haltbarsten; am unverwüstlichstendurable | more durable | most durable
elastisch; dehnbar {adj} | elastischer; dehnbarer | am elastischsten; am dehnbarstenelastic | more elastic | most elastic
ausdehnbar {adj} | ausdehnbarer | am ausdehnbarstenextensible | more extensible | most extensible
Schnellzugriff {m}; unmittelbarer Zugrifffast access
Waren {pl} | sofort lieferbare Waren | Waren mit Verlust verkaufen | Waren transportieren | gute Ware fürs Geldgoods | spot goods | to sell goods at a sacrifice | to transport goods | a bang for the buck
Graubär {m} [zool.] | Graubären
Gruppe {f} [math.] | auflösbare Gruppegroup | solvable group
Hardtop {m,n}; abnehmbares Verdeck von Sportwagen [auto]hardtop
unfühlbar {adj} | unfühlbarer | am unfühlbarstenimpalpable | more impalpable | most impalpable
unbefahrbar; unpassierbar {adj} | unbefahrbarer | am unbefahrbarstenimpassable | more impassable | most impassable
unzugänglich; unnahbar {adj} | unzugänglicher; unnahbarer | am unzugänglichsten; am unnahbarsteninaccessible | more inaccessible | most inaccessible
unabsehbar; unberechenbar; unübersehbar {adj} | unabsehbarer | am unabsehbarstenincalculable | more incalculable | most incalculable
unfassbar {adj} | unfassbarer | am unfassbarsteninconceivable | more inconceivable | most inconceivable
unbestreitbar; unanfechtbar {adj} | unbestreitbarer; unanfechtbarer | am unbestreitbarsten; am unanfechtbarstenincontestable | more incontestable | most incontestable
Drehmaschinenfutter {n} mit einzeln verstellbaren Backen [techn.]independent chuck
unentbehrlich; unverzichtbar; unabkömmlich {adj} | unentbehrlicher; unverzichtbarer; unabkömmlicherer | am unentbehrlichsten; am unverzichtbarsten; am unabkömmlichstenindispensable | more indispensable | most indispensable
unbezähmbar; unzähmbar; unbeugsam {adj} | unbezähmbarer | am unbezähmbarstenindomitable | more indomitable | most indomitable
unfehlbar {adj} | unfehlbarer | am unfehlbarsteninfallible | more infallible | most infallible
entzündbar; entzündlich {adj} | entzündbarer | am entzündbarsteninflammable | more inflammable | most inflammable
Vorsatz {m} | mit Vorsatz | mit strafbarem Vorsatz | den Vorsatz haben, etw. zu tun | den Vorsatz fassen, etw. zu tun | einen Vorsatz fassen (zum neuen Jahr)intention | with intent | with criminal intent | to intend to do sth. | to make up one's mind to do sth.) | to make a resolution (to do sth.)
unbezahlbar; unschätzbar {adj} | unbezahlbarer | am unbezahlbarsteninvaluable | more invaluable | most invaluable
unbesiegbar; unbezwingbar {adj} | unbesiegbarer | am unbesiegbarsteninvincible | more invincible | most invincible
unsichtbar {adj} | unsichtbarer | am unsichtbarsteninvisible | more invisible | most invisible
Eisen {n} | schmiedbares Eisen | durch Chelatoren stabilisiertes Eiseniron | malleable iron | chelated iron
unabsetzbar; unbeweglich {adj} | unabsetzbarer | am unabsetzbarstenirremovable | more irremovable | most irremovable
erregbar {adj} | erregbarer | am erregbarstenirritable | more irritable | most irritable
Isobare {f} | Isobaren

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bare
Back to top