ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ashy*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ashy, -ashy-

*ashy* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ashy (adj.) ซีด Syn. pale, pallid
ashy (adj.) ที่ปกคลุมด้วยเถ้าถ่าน
cheap and flashy (adj.) ที่มีราคาถูกทำให้ขายได้ง่าย
flashy (adj.) ฉูดฉาด See also: บาดตา, หรูหรา, โอ้อวด Syn. showy, gaudy, flamboyant Ops. colourless, dull
mashy (adj.) เปียกโชก
plashy (adj.) เป็นรอยเปรอะเปื้อน See also: เป็นรอยด่าง Syn. slimy
splashy (adj.) เป็นที่ดึงดูดความสนใจ Syn. attracting
splashy (adj.) เต็มไปด้วยสีสัน Syn. colorful
splashy (adj.) เป็นรอยเปรอะเปื้อน See also: เป็นรอยด่าง Syn. plashy, slimy
squashy (adj.) ซึ่งบดได้ง่าย
squashy (adj.) เหลวและเปียก See also: นิ่มและเปียก Syn. juicy, succulent
trashy (adj.) ไร้ค่า See also: เป็นขยะ
washy (adj.) เจือจางเกินไป Syn. diluted, watery, weak
washy (adj.) ซีดจาง
wishy-washy (adj.) ซึ่งไม่สามารถตัดสินใจได้ See also: ซึ่งลังเล Syn. vacillating, irresolute, indecisive Ops. decisive
wishy-washy (adj.) ซึ่งไม่แน่นอน (โดยเฉพาะการตัดสินใจ) See also: ซึ่งลังเลใจ Syn. indecisive, irresolute, ineffectual, vacillating Ops. decisive, resolute
English-Thai: HOPE Dictionary
ashy(แอช'ชี) adj. สีเถ้าถ่าน,ซีด,คล้ายเถ้า,คลุมด้วยขี้เถ้า, Syn. ashen)
dashy(แดช'ชี) adj. หรูหรา,ห้าว,หลักแหลม
flashy(แฟลช'ชี) adj. เป็นแสงวาบ,โด่งดังชั่วประเดี๋ยว,หรูหรา,โอ้อวด., See also: flashily adv. flashiness n., Syn. showy
squashy(สควอช'ชี) adj. บีบหรืออัด หรือคั้นได้ง่าย,เบียดเสียด,นิ่มและเปียก,สุกทั่วไปหมด., See also: squashily adv., Syn. pulpy
trashy(แทรช'ชี) adj. เหมือนของสวะ,เหมือนของเสีย,ไร้ค่า,เหลวไหล., See also: trashiness n., Syn. nonsense
washy(วอช'ชี) adj. จางเกินไป,เจือจางเกินไป,บาง,ซีด,สีซีด, See also: washiness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
ashy(adj) เต็มไปด้วยขี้เถ้า
flashy(adj) มีแสงแวบ,เหมือนฟ้าแลบ,ชั่วแวบ,ชั่วประเดี๋ยว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บาดตา (adj.) flashy See also: dazzling, garish Syn. ฉูดฉาด, สะดุดตา Ops. เป็นธรรมดา, ง่ายๆ, เรียบ, สุภาพ
โจ๊ก (adj.) washy See also: watery, thin
โจ๋งเจ๋ง (adj.) wishy-washy See also: washy, watery, thin Syn. ใส, โหรงเหรง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We got some trashy magazines, we got cookie dough, we got Twister.เรามีนิตยสารเด็ดๆ คุกกี้อร่อยๆ แล้วก็เกมทวิสเตอร์
He sent them flashy gifts.มัีนส่งของขวัญหรูๆหราๆไปให้พวกเค้า
... wishy-washynonsenseabout not beating people who deserve it.ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องไม่ตีในเมื่อพวกมันทำผิด
I'm not rich and don't have a flashy future ahead of me, but...ผมไม่รวย ไม่มีอนาคตที่หรูหรา แต่...
Oh, no. It's a bit flashy for my taste.- เอ่อ ฉันว่ามันดูฉูดฉาดเกิน
Government overthrows, flashy high-profile assassinations. The usual.ปกติก็โค่นล้มรัฐบาล และท่านผู้นำระดับสูง
It turns out my son is more trashy than I am.ตอนนี้กลายเป็นว่า ลูกชั้นเหลวไหลกว่าชั้นอีก
As get wishy-washy at the door.กรุ๊ปเอ จะมัวลังเล อยู่ตรงประตูนั่นแหละ
You drive a flashy car, you stink of cologne, and you can't get it up.อาบน้ำหอม และนายก็ไม่ปึ๋งปั๋ง
No one's listening to your trashy comments!ไม่มีใครฟังคอมเมนต์ขยะๆของคุณหรอก
Buy a sports car and other flashy shit.ฉันซื้อรถสปอร์ท และ ซื้อของที่ฉันอยากได้
I'll just read my trashy tabloid, if someone remembered.เดี๋ยวฉันจะอ่านหนังสือซุบซิบดารารอแล้วกัน ถ้ายังมีคนจำได้นะ

*ashy* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
华而不实[huá ér bù shí, ㄏㄨㄚˊ ㄦˊ ㄅㄨˋ ㄕˊ, 华而不实 / 華而不實] flashy

*ashy* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
きんきらきん[, kinkirakin] (adj-no) gaudy; flashy; showy
チャラい;ちゃらい[, chara i ; charai] (adj-i) flashy; gaudy; wrapped in cheap flattery
ピカッと光る[ピカッとひかる, pikatsu tohikaru] (exp,v5r) to flash; to be flashing; to be flashy
伊達姿[だてすがた, datesugata] (n) flashy appearance
山椒喰[さんしょうくい;サンショウクイ, sanshoukui ; sanshoukui] (n) (uk) ashy minivet (species of passerine bird, Pericrocotus divaricatus)
徒花;あだ花[あだばな, adabana] (n) (1) non-fruit-bearing flower; (2) something that is flashy with no content
派手[はで, hade] (adj-na,n) showy; loud; gay; flashy; gaudy; (P)
派手婚[はでこん, hadekon] (n) (See 地味婚) flashy showy wedding
町奴[まちやっこ, machiyakko] (n) (See 男伊達・1) persons organized into gangs and wearing flashy clothes, who styled themselves as "chivalrous men" (Edo period)
迦葉仏[かしょうぶつ, kashoubutsu] (n) Kassapa Buddha; Kasyapa Buddha; Kashyapa Buddha

*ashy* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บาดตา[adj.] (bāttā) EN: dazzling ; flashy ; sexy FR:
ฉูดฉาด[adj.] (chutchāt) EN: showy ; gaudy ; dazzling ; flashy ; garish FR:
ฝีมือชั้นสวะ[n. exp.] (fīmeū chan ) EN: trashy workmanship FR:
โจ๋งเจ๋ง[adj.] (jōngjēng) EN: wishy-washy FR:
กเฬวราก[n.] (kalēwarāk) EN: trash ; trashy FR:
กาววาว[adj.] (kāowāo) EN: flashy ; gaudy FR:
กร่อย[adj.] (krǿi) EN: insipid ; dull ; tasteless ; tame ; flat ; uninteresting ; lifeless ; not much fun ; unpleasant ; vapid ; wishy-washy ; jejune FR: insipide
น้ำเน่า[adj.] (nām nao) EN: junk ; trashy ; cheap ; bad ; ill FR:
นกแอ่นพง[n. exp.] (nok aen pho) EN: Ashy Woodswallow FR: Langrayen brun [m] ; Langrayen asiatique [m] ; Langrayen cendré [m] ; Langrayen gris [m]
นกกระจิบหัวแดง[n. exp.] (nok krajip ) EN: Ashy Tailorbird FR: Couturière à tête rousse [f] ; Fauvette-couturière à joues rouges [f] ; Couturière cendrée [f]
นกกระจิ๊ดคอสีเทา[n. exp.] (nok krajit ) EN: Ashy-throated Warbler FR: Pouillot à face grise [m] ; Pouillot à gorge grise [m]
นกปรอดสีขี้เถ้า[n. exp.] (nok parøt s) EN: Ashy Bulbul FR: Bulbul à ailes vertes [m]
นกพญาไฟสีเทา[n. exp.] (nok phayāfa) EN: Ashy Minivet FR: Minivet cendré [m]
นกพิราบเขาสูง ; นกพิราบป่าเขาสูง[n. exp.] (nok phirāp ) EN: Ashy Wood Pigeon FR: Pigeon cendré [m] ; Pigeon à col fauve [m]
นกแซงแซวสีเทา[n. exp.] (nok saēngsa) EN: Ashy Drongo FR: Drongo cendré [m] ; Drongo gris [m]
น่วม[v.] (nūam) EN: soften ; be pliable ; be yielding ; be soft ; be squashy FR:
น่วม[adj.] (nūam) EN: yielding ; soft ; squashy ; pliable ; supple FR: mou ; tendre ; doux : moelleux ; souple
แปร๊ด[adj.] (praēt) EN: vivid ; brilliant ; flashy FR: vif
สีขี้เถ้า[adj.] (sī khīthao) EN: ashy FR: cendré ; couleur de cendre
ตุ่น[adj.] (tun) EN: dull ; grey ; ashy FR:
ตุ่น ๆ = ตุ่นๆ[adj.] (tun-tun) EN: dull ; grey ; ashy FR: cendré
โยเย[adj.] (yōyē) EN: undecisive ; uncertain ; wishy-washy FR:

*ashy* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Graukopf-Fliegenstecher {m} [ornith.]Ashy-headed Tyrannulet
Kalifornienwellenläufer {m} [ornith.]Ashy Storm Petrel
Himalayataube {f} [ornith.]Ashy Wood Pigeon
Grauameisenschlüpfer {m} [ornith.]Ashy Antwren
Graumennigvogel {m} [ornith.]Ashy Minivet
Mindorodrossel {f} [ornith.]Ashy Ground Thrush
Grauhäherling {m} [ornith.]Ashy Laughing Thrush
Graucistensänger {m} [ornith.]Ashy Cisticola
Rostwangen-Schneidervogel {m} [ornith.]Ashy Tailor Bird
Rostbauchprinie {f} [ornith.]Ashy Prinia
Hartlaubschnäpper {m} [ornith.]Ashy Flycatcher
Grauglanzstar {m} [ornith.]Ashy Starling
Grauschwalbenstar {m} [ornith.]Ashy Wood Swallow
auffällig; grell {adj} | auffälliger | am auffälligstenflashy | flashier | flashiest
kitschig {adj} | kitschiger | am kitschigstentrashy | more trashy; trashier | most trashy; trashiest
Seranmistelfresser {m} [ornith.]Ashy-fronted Flowerpecker
weich {adj} | weicher | am weichstensquashy | squashier | squashiest
wässerig; wässrig {adj} | wässeriger; wässriger | am wässerigsten; am wässrigstenwashy | washier | washiest
aschfahl {adj}ashy
aschig {adj}ashy
Kolportageliteratur {f}trashy literature
Schundliteratur {f}trashy literature; trash

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ashy*
Back to top