ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ไร้สาระ*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ไร้สาระ, -ไร้สาระ-

*ไร้สาระ* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สิ่งไร้สาระ (n.) absurdity Syn. เรื่องไร้สาระ
เรื่องไร้สาระ (n.) trivial matter See also: nonsense, foolishness Syn. เรื่องไม่สำคัญ Ops. เรื่องมีสาระ, เรื่องสำคัญ
ไร้สาระ (adj.) nonsensical
English-Thai: HOPE Dictionary
absurd(แอบเซิร์ด', แอบเซิร์ด') adj. เหลวไหล, น่าหัวเราะ, โง่เขลา, ไร้สาระ. -absurdity, absurdness n. -absurdly adv.
applesauceน้ำแอปเปิล,เหลวไหล,ไร้สาระ
bilge(บิลจฺ) {bilged,bilging,bilges} n. ส่วนที่โป่งออกของถังไม้,ก้นถัง,บริเวณโป่งออกของท้องเรือ,น้ำสกปรกใต้ท้องเรือ,คำพูดที่ไร้สาระ vi. ท้องเรือรั่ว vt. เจาะใต้ท้องเรือ
blah ###SW. blah (บลา,บลา'บลา) interj. เหลวไหล! ไร้สาระ! n. คำพูดที่เหลวไหล,คำพูดที่ไร้สาระ
boloneyn. คำพูดไร้สาระ คำพูดเหลวไหล, Syn. baloney
bosh(บอช) {boshed,boshing,boshes} n. คำพูดไร้สาระ,คำพูดเหลวไหล vt. ยั่ว,เย้า,หยอก ,ท้องเตา
bullshit(บูล'ชิท) n. ความไร้สาระ,การพูดความจริง. interj. คำอุทานแสดงความไม่เชื่อความไม่เห็นด้วย, Syn. nonsense
buncombe(บัง'คัม) n. คำพูดที่ไร้สาระ
bunk(บังคฺ) n. ที่นอนในเรือหรือกลไฟ,ที่ทำเป็นรูปคล้ายหีบ,เตียงนอน,ความไร้สาระ
bushwa(บูช'วา) n. พูดจาไร้สาระ,พูดจาเหลวไหล
bushwah(บูช'วา) n. พูดจาไร้สาระ,พูดจาเหลวไหล
cockamamieadj. น่าหัวเราะ,ไร้สาระ.
empty(เอมพฺ'ที) {emptied,emptying,empties} adj. ว่างเปล่า,ไม่มีคนอยู่,ไม่มีอะไร,ไม่มีความหมาย,ไร้สาระ,เปล่าประโยชน์,ไม่มีของบรรทุก,หิว,โง่,ไร้ความรู้,เปลี่ยว,เงียบ,ยังไม่ตั้งครรภ์ vt. ทำให้ว่างเปล่า,ปล่อยทิ้ง. vi. ว่างเปล่า,เททิ้ง,หมดไป,ไหลเกลี้ยง. -n. สิ่งที่
eyewashn. ยาล้างตา ความไร้สาระ, Syn. collyrium
feddle ###SW. faddle n. ความไร้สาระ,เรื่องขี้ประติ๋ว,สิ่งที่ไม่เป็นหลักสำคัญ. vi. จู้จี้,ยุ่ง,เอะอะ. -fiddle-faddler n.
flat(แฟลทฺ) adj. แบน,ราบ,เรียบ,แฟบ,ตื้น,ซึ่งถูกโค่นหรือปราบเรียบ,แน่นนอน,เด็ดขาด,ไร้ชีวิตชีวา,ไม่มีรสชาติ,ไร้ฟอง,ไร้สาระ,ไม่มีจุดหมายปลายทาง,ไม่ชัดเจน (สี) ,ไม่คม (ภาพ) ,ทื่อ (เสียง) ,ตก (เสียง) ,ซบเซา (ตลาด) ,เหมือนกันหมด (ราคา) n. สิ่งที่แบน,ส่วนที่ราบ,พื้นราบ,เสียงต
fluff(ฟลัฟ) n. สิ่งที่เป็นนิ่มและเบา,ก้อนปุยนิ่มและเบา,ขนอ่อน,ความผิดพลาด,สิ่งที่ไร้ค่า,ละครที่ไร้สาระ,หญิงสาว. vt. ทำให้เป็นปุย,สลัดขน. vi. เป็นปุย,ขนขึ้น,ล่องลอย,ทำผิดพลาด
foolish(ฟูล'ลิช) adj. โง่,ทึ่ม,เชื่อ,น่าหัวเราะ,ไร้สาระ,เหลวไหล, Syn. silly
fudge(ฟัดจฺ) n. ความไร้สาระ,ความโง่. vi. พูดไร้สาระ,พูดโง่ ๆ, Syn. nonsense,food
gabble(แกบ'เบิล) {gabbled,gabbling,gabbles} vi. พูดพร่ำ,พูดฉอด ๆ , (ไก่) ร้องเสียงกระต๊าก ๆ vt. พูดฉอด ๆ n. การพูดพร่ำ,การพูดอย่างเร็ว ๆ ที่ไร้สาระ, Syn. chatter,babble,prattle
gammon and pattern. คำพูดที่ไม่มีประโยชน์,คำพูดที่ไร้สาระ,คำแฝง,ภาษารหัส
garbage(การ์'บิจฺ) n. ขยะ,มูลฝอย,เศษสิ่งของ,สิ่งที่ไร้ค่า,ของเลว,การพูดปด,การพูดที่ไร้สาระ, Syn. refuge,rubbish
gibberish(จิบ'เบอริช) n. การพูดหรือเขียนที่ไร้สาระ
glaiket(เกล'คิท) adj. โง่,ไร้สาระไม่แน่นอน,น่าเวียนหัว
glaikit(เกล'คิท) adj. โง่,ไร้สาระไม่แน่นอน,น่าเวียนหัว
here(เฮียร์) adv. ที่นี่,ตรงนี้,ขณะนี้,ซึ่งกำลังพิจารณาอยู่, See also: here below ในโลกนี้,ในชีวิตนี้. -Phr. (neither here nor their ไม่สำคัญ,ไร้สาระ) n. ที่นี้,โลกนี้,ชีวิตนี้,ปัจจุบันนี้. interj. ขณะนี้!. เดี๋ยวนี้!,เอาละ คำที่มีความหมายเหมือนกั
hokum(โฮ'คัม) n. ความไร้สาระ,คำพูดทีไร้สาระ,ความไม่มีความจริงใจ
horsefeathersn. สิ่งที่ไม่มีคุณค่าแก่การติดคำนึงถึง. interj. เหลวไหลไร้สาระ
horseshitn. ความไร้สาระ,การโกหก,การพูดสุ่มสี่สุ่มห้า interj. คำอุทานที่แสดงความไม่เชื่อ,ความไม่น่าเป็นไปได้, Syn. common sense
humbug(ฮัม'บัก) n. การหลอกลวง,การโกหก,มารยา,ผู้หลอกลวง,นักต้ม,ความไร้สาระ,สิ่งที่ไร้สาระ v. หลอกลวง,โกง,ต้ม -interj. เหลวไหล!., See also: humbugger n., Syn. nonsense
idle(ได'เดิล) adj. ไม่ทำงาน,ว่าง,เฉย ๆ ,เกียจคร้าน,อยู่ว่าง, ไม่มีเหตุผล,ไร้ผล,ไม่มีประโยชน์,ไร้สาระ,หมุนเปล่า ๆ (เครื่องยนต์) . vi. ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์,เดินเตร่, (เครื่องยนต์) หมุนเปล่า. vt. ทำให้เสียเวลาไปเปล่า ๆ ,ทำให้ไม่ทำงาน. คำศัพท์ย่อย:
jargon(จาร์'กอน) {jargoned,jargoning,jargons} n.,v. (พูด) ภาษาเฉพาะอาชีพ,คำพูดที่ไร้สาระ,คำ,พูดที่ทำให้เข้าใจยาก,ภาษาผสมผสาน
jive(ไจว) {jived,jiving,jives} n. ดนตรีประเภทเต้นเขย่า,ดนตรีแจ๊ซ (ภาษาแสลง) ,การพูดที่ไร้สาระ,การพูดที่หลอกลวง vi. เล่นดนตรี,ประเภทเต้นเขย่า,เล่นดนตรีแจ๊ซ
junk(จังคฺ) {junked,junking,junks} n. สิ่งของเก่าแก่,สิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว,ของโกโรโกโส,สิ่งสัพเพเหระ,ของไร้ค่า,ของปลอม,คำพูดที่ไร้สาระ,เรือกำปั่น,เรือสำเภา,เรือใบท้องแบนของจีน vt. โยนทิ้ง (เป็นของที่ไม่มีค่าหรือ,ไม่ใช้แล้ว) adj. ถูก ๆ ,ไร้ค่า,เศษขยะ,โกโรโกโส
moonshine(มูน'ไชนฺ) n. เหล้าเถื่อน,แสงจันทร์,การพูดหรือความคิดที่เหลวไหล,ความเหลวไหล,ความไร้สาระ, Syn. nonsense
namby-pamby(แนม'บีแพม'บี) adj. จืดชืด,ไร้สาระ,เหลาะแหละ,โหรงเหรง,
poppycockn. ความเหลวไหล,คำพูดที่ไร้สาระ, See also: poppycockish,adj.
preposterous(พรีพอส'เทอเริส) adj. ผิดปกติ,ประหลาด,วิตถาร,โง่บรม,น่าขัน,ไร้สาระที่สุด., See also: preposterousness n., Syn. unreasonable
ridiculous(รีดิค'คิวเลิส) adj. น่าหัวเราะ,น่าขัน,ไร้สาระ,ตลกขบขัน, See also: ridiculousness n., Syn. laughable
rigmarole(ริก'มะโรล) n. วิธีการที่ซับซ้อน,วิ-ธีการหยุมหยิม,การพูดที่ไร้สาระ, Syn. rigamarole
English-Thai: Nontri Dictionary
absurd(adj) ไร้สาระ,ไร้เหตุผล,ไม่สมเหตุผล,น่าหัวเราะ
absurdity(n) ความไร้เหตุผล,ความไร้สาระ,ความไม่สมเหตุสมผล
jargon(vi) พูดเหลวไหล,พูดไร้สาระ
bosh(n) ความไร้สาระ,ความเหลวไหล,เรื่องเหลวไหล,เรื่องไร้สาระ
chatter(n) การพูดพล่อย,การพูดไร้สาระ,การพูดเหลวไหล
chatty(adj) ชอบพูดพล่อย,ชอบพูดไร้สาระ,ช่างพูด
fluff(n) ปุยฝ้าย,ปุยนุ่น,ขนอ่อน,สิ่งไร้ค่า,เรื่องไร้สาระ
foolish(adj) โง่,เขลา,เบาปัญญา,เซ่อ,ไม่ฉลาด,ทึ่ม,ไร้สาระ
foolishness(n) ความโง่,ความเขลา,ความเบาปัญญา,คนโง่,คนเซ่อ,ความไร้สาระ
fudge(n) สิ่งไร้สาระ,ขนมหวาน
gammon(n) สิ่งไร้สาระ,ความไร้สาระ,ความเหลวไหล
gibberish(adj) ซึ่งพูดพล่อยๆ,ซึ่งพูดไม่ชัด,ซึ่งพูดไร้สาระ
insubstantial(adj) ไร้สาระ,ขี้ปะติ๋ว,เล็กน้อย
moonshine(n) แสงจันทร์,เรื่องเหลวไหล,การพูดไร้สาระ,เหล้าเถื่อน
nonsense(n) เรื่องโง่ๆ,เรื่องไร้สาระ,ความเหลวไหล
nonsensical(adj) ไม่เป็นเรื่อง,ไร้สาระ,เหลวไหล
puerile(adj) ไม่เป็นประสา,ไร้สาระ,ไร้เดียงสา
ridiculous(adj) น่าขัน,น่าหัวเราะ,ขบขัน,ไร้สาระ
rubbish(n) ขยะ,ของสวะ,เศษของ,สิ่งไร้สาระ
twaddle(vi) พูดเหลวไหล,พูดไร้สาระ
vain(adj) หยิ่ง,ถือตัว,ทะนงตัว,ไร้สาระ,เปล่าประโยชน์
vanity(n) ความหยิ่ง,ความไร้สาระ,ความฟุ้งเฟ้อ,โต๊ะเครื่องแป้ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
absurd motionญัตติไร้สาระ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
amphigoryบทล้อไร้สาระ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
frivolous appealคำอุทธรณ์ที่ไร้สาระ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
absurd (adj.) ไร้สาระ See also: ไร้ความหมาย, ที่ไม่เป็นเหตุเป็นผล Syn. ridiculous, senseless Ops. sensible, logical
absurdity (n.) ความไร้สาระ See also: ความน่าขัน, ความไม่เป็นเหตุเป็นผล Syn. nonsense, senselessness
absurdly (adv.) อย่างไร้สาระ See also: อย่างไม่เป็นเหตุเป็นผล Syn. ridiculously, foolishly
asinine (adj.) ซึ่งไร้สาระ See also: ปราศจากความคิด, ซึ่งไม่มีความคิด Syn. fatuous, inane, mindless
baloney (n.) การพูดคุยไร้สาระ (คำสแลง) See also: คำพูดไร้สาระ Syn. boloney
banana oil (sl.) เรื่องไร้สาระ See also: เรื่องเหลวไหล
boche (sl.) ไร้สาระ
bollocks (n.) ความไร้สาระ
bologan (sl.) เรื่องไร้สาระ See also: เรื่องเหลวไหล Syn. baloney
boloney (n.) การพูดคุยไร้สาระ (คำสแลง) See also: คำพูดไร้สาระ
bosh (sl.) ไร้สาระ
bunkum (n.) การพูดหรือเขียนไร้สาระ
cack (sl.) ไร้สาระ
captious (adj.) ที่บ่นกับเรื่องไร้สาระ
chuff (sl.) ไร้สาระ
cobblers (sl.) ไร้สาระ
cock (sl.) ไร้สาระ
cock and bull story (sl.) เรื่องไร้สาระ
codswallop (sl.) ไร้สาระ
crap (adj.) ไร้สาระ See also: ไร้ค่า Syn. worthless, useless
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Just go outside and enjoy yourself, and forget about all this nonsenseแค่ออกไปข้างนอก สนุกสนานกับตัวเอง และลืมเรื่องไร้สาระทั้งหมดนี้เสีย
Wake up! Don't dream nonsense again!ตื่นได้แล้ว เลิกเพ้อฝันไร้สาระอีก
Just go outside and enjoy yourself, and forget about all this nonsenseก็แค่ออกไปข้างนอก ทำตัวให้สนุกสนาน และลืมเรื่องไร้สาระทั้งหมดนี่เสีย
That lesson was absolute rubbishบทเรียนนั่นไร้สาระอย่างสิ้นเชิง
I think he is nonsenseฉันคิดว่าเขาไร้สาระ
What he told was all a fish storyเรื่องที่เขาบอกล้วนแต่เป็นเรื่องไร้สาระ
It's stupid to discuss with that guyไร้สาระที่จะมาถกเถียงกับคนอย่างนั้น
I don't want you poisoned their brains with this nonsenseฉันไม่อยากให้คุณล้างสมองพวกเขาด้วยเรื่องไร้สาระนี่
What is this nonsense you are talking about?นี่นายกำลังพูดเรื่องไร้สาระอะไรอยู่?
You're talking nonsenseนายพูดอะไรไร้สาระ เลิกหลอกตัวเองซะที
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, nonsense, nonsense. It's just like coming back home.- ไร้สาระน่า ก็เเค่กลับมาบ้าน
And I for one won't stand for a dirty tradition.จะไม่ยืนเป็นประเพณีที่สกปรก ได้รับเรื่องไร้สาระออกจากพวก เขา
Listen, kid, I've been hearing that crap ever since I was at UCLA.ฟังนะ ฉันได้ยินเรื่องไร้สาระนั่น มาตั้งแต่ฉันอยู่ที่ยูซีแอลเอแล้ว
Pervert, stop your nonsense, strike!เจ้าโจรราคะ, หยุดพูดไร้สาระ, จู่โจม!
However well he may have mastered... the intricacies and complexities of this absurd society... he is what the jungle has made him.แต่ดีที่เขาอาจจะเข้าใจ ... ความซับซ้อนและความซับซ้อน ของสังคมที่ไร้สาระนี้ ... เขาคือสิ่งที่ป่าได้ทำให้เขา
Of course, I understand that to you such considerations may seem absurd... but it is essential for all of us that he take his place in society... as his family has done for generations.แน่นอนฉันเข้าใจว่าในการพิจารณา เช่นคุณอาจจะดูไร้สาระ ... แต่มันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราทุกคน ว่าเขาจะใช้สถานที่ของเขาในสังคม ... เป็นครอบครัวของเขาได้ทำเพื่อคนรุ่น
Catherine, try to be glad without being absurd in front of the whole household.แคทเธอรีน พยายามแสดงเพียงดีใจ ไม่ใช่ถึงขนาดไร้สาระ ต่อหน้าทั้งบ้านนะ
Never. Bunch of hooey, if you ask me. People see what they wanna see.ไม่เคย ถ้าคุณถามผม ขอตอบว่าเรื่องไร้สาระ คนเห็นมัน เพราะเขาอยากเห็น
I don't consider what could be the most important human discovery nonsense!เสียของขวัญของคุณใน เรื่องไร้สาระนี้ ฉันไม่คิดว่าสิ่งที่อาจจะ ที่สำคัญที่สุดเรื่องไร้สาระ การค้นพบมนุษย์!
But what you're telling me is a load of horse puckey... even though it comes from a good place.แต่สิ่งที่เธอกำลังบอกฉัน มันเป็นเรื่องไร้สาระ ถึงแม้มันจะออกมาจากที่ๆดีก็ตาม
I love you, and I want you to stop this nonsense and come back home.ฉันรักคุณค่ะ และอยากให้คุณเลิกทำเรื่องไร้สาระนี่ แล้วกลับบ้านไปกับฉัน
You have to focus them on the insignificant things of life like fashionable consumption.คุณต้องหันเหความสนใจของประชาชน ให้พุ่งไปที่สิ่งไร้สาระในชีวิต เช่น การบริโภคแฟชั่น
You didn't send this?- วอบานไร้สาระ เธอมาทำอะไรที่นี่
How do you say "scared shitless" in Italian?คุณพูดคำว่า กลัวสิ่งที่ไร้สาระ ในภาษาอิตาเลียนว่าไง?
Mr. Duvall, this is ridiculous. Ms. Norbury does not sell drugs.ครูDuvall นี่มันไร้สาระ คุณ Norbury ไม่ได้ค้ายานะ
You clean it up, you bastard!ทำความสะอาดให้หมดนะ ไร้สาระจริงๆ !
If I was good, then my dad would come watch me... cause then it wouldn't be nonsense and a waste of his time.ถ้าออกมาดี คุณพ่อจะได้มาดูหนูเต้น มันจะได้ไม่เป็นเรื่องไร้สาระ สำหรับคุณพ่อ
You know, it's been one ridiculous stunt after another with you for the last 6 months.แม่รู้มั้ยว่า เป็นการกระทำที่ไร้สาระมาก ที่แม่ทำในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา
Angel, you keep up with this whoo-hoo shit, I'll walk right through you.แองเจิ้ล ขืนยังพูดไร้สาระ ฉันจะเดินผ่านนายเอง
What rubbish you talking? I was told you she has to come.นายพูดอะไร ไร้สาระ ฉันเป็นคนบอกนายว่าเธอต้องมา
Take off your numbers.You look stupid.And I think I know who you are by now.เอาหมายเลขคุณออกได้ มันดูไร้สาระ แล้วผมก็คิดว่าผมจำพวกคุณได้แล้ว
Your readers expect grotesqueries and cheap thrills.คนอ่านหนังสือคุณอยากอ่าน เรื่องไร้สาระต่างหาก หรือเรื่องสยองขวัญพื้นๆ
What? Stop this nonsense and let them do their work.อะไรนะ หยุดไร้สาระได้แล้ว ปล่อยพวกเขาทำงานเถอะ
All right, and eat junk food 'cause this is your one chance, but brush your teeth.นี่เป็นโอกาสเดียวของลูก\ ลูกกินขนมไร้สาระได้ แต่กินแล้วต้องแปรงฟันนะ
You can't expect me to work every day and get the groceries while you look at trash on the Internet dreaming about your boat.เปล่า คุณคาดหวังให้ฉันทำงานทุกวันแล้วไปซื้อของใช้ ขณะที่คุณนั่งไร้สาระ เล่นเนท แล้วฝันว่าจะมีเรืออย่างนั้นเหรอ
You've seen him in Olivia's photographs, so cut out the gibberish and just tell us where the cylinder is.นายเห็นมันได้ในภาพถ่ายของโอลิเวีย ตัดเรื่องไร้สาระนั่นทิ้งไปเถอะ บอกผมมาได้แล้วว่าเจ้ากระบอกนั่นอยู่ที่ไหน
You make me drive 40 minutes to shit-talk me, asshole?นายให้ฉันขี่มา40 นาที มาฟังเรื่องไร้สาระกับฉันหรือไง ไอ้งั่ง
Mostly,they're more interested in their personal crap than in anything else, and I'm not sure that they're being taught anything different.ส่วนใหญ่ พวกเขาจะสนใจแต่เรื่องไร้สาระของตัวเองมากกว่าอย่างอื่น และผมไม่แน่ใจว่าพวกเขาสอนเรื่องอื่นด้วย
It is. It's crazy. Well, we'll do it at the apartment,ใช่ มันไร้สาระ /N เราจัดงานกันที่อพาร์ทเมนต์ก็ได้
Saying it out loud, it makes no sense, but i-i just--ถ้าพูดห้ามไม่ได้เธอไป มันก็ออกจะไร้สาระไป พี่ก็เลย...
What rubbish are you uttering now, you jerk?ตอนนี้, แกจะพูดเรื่องไร้สาระอะไร, เจ้าโง่?
You jerk, someone nearly died and look what nonsense you're talking now.ไอ้ปัญญาอ่อน, คนกำลังจะตาย แล้วดูสิ แกมาพูดเรื่องไร้สาระอะไร ตอนนี้
Well, no, it's just, I don't even read this crap when other people write it.ก็.. ไม่น่ะ ผมไม่เคยอ่านเรื่องไร้สาระพวกนี้\ ที่คนอื่นเขียนด้วยซ้ำ
It's just so fucking ridiculous the way everybody wants something completely one-sided and want something for nothing.คนเราต้องมีพูดคุย มันไร้สาระที่ทุกคน ล้วนต้องการบางอย่าง
All this, "men are from Venus" crap is a waste of your time and money.หรือ ผู้ชายน่ะมาจากนอกโลก ไร้สาระน่า เสียเวลา เสียเงินเปล่าๆ
You know, I get scared for things that don't make sense at all, like...คุณรู้ไหม อย่างผมบางครั้งผมก็เคยกลัวเรื่องไร้สาระ เช่น
No, what's ridiculous and offensive is that an entire family is lying in a morgue from a murder-suicide, and the last meaningful contact that the murderer had was with you.ไม่, มันไร้สาระหรือไม่ดีอย่างไรละ. คือทั้งครอบครัวต้องไปนอนอยู่ในห้องดับจิต จากการฆ่าตัวตาย
You know, I am so sick of your crap riddles and your smug, fat face.รู้มั้ย ฉันเบื่อกับสำนวนไร้สาระของนายเต็มทนแล้ว แล้วก็ความใจแคบของพวกนายด้วย ไอ้อ้วนเอ๊ย
Nothing, just shit. Clear.ไม่มีอะไรเลย ไร้สาระ, เคลียร์
I've had enough of your crap. now pick up these toys!พอทีเถอะ เลิกไร้สาระ แล้วเก็บของเล่นซะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ไร้สาระ*
Back to top