ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เย็น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เย็น*, -เย็น-

เย็น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เย็น (v.) cool See also: chill, cool off, become cool Ops. ร้อน
เย็น (v.) be cold See also: be cool, be chilly, be freezing, be frozen, be frigid Syn. หนาว, หนาวเย็น, หนาวเหน็บ Ops. ร้อน
เย็น (adj.) cold See also: cool, chilly, freezing, frozen, frigid, icy Ops. ร้อน
เย็น (n.) evening See also: dusk, twilight, gloaming Syn. ตอนเย็น
เย็นฉ่ำ (adj.) ice-cold See also: very cold, icy, frosty, cool and luscious Syn. เย็นเฉียบ, เย็นเจี๊ยบ
เย็นชา (adj.) cold See also: cool, unfeeling, irresponsive Syn. เฉยเมย Ops. ไยดี, สนใจ, สนใจไยดี
เย็นชา (v.) pay no attention See also: overlook deliberately, ignore, set brush, set aside Syn. เฉยเมย, เพิกเฉย, เฉย, เฉยชา, เมิน, ละเลย
เย็นชา (adj.) icy See also: cold, chilly, indifferent, cool Syn. ปึ่ง
เย็นชา (v.) be cool See also: be indifferent, be negligent, be irresponsive Syn. เฉยเมย, ไม่ใส่ใจ, ไม่แยแส
เย็นชา (v.) be at odds with See also: be on bad terms Syn. ห่างเหิน, เหินห่าง, เฉยเมย, เฉยชา Ops. สนิทสนม, ใกล้ชิด
เย็นชา (adj.) indifferent See also: cold, still, ignorant, unconcerned, detached Syn. เฉยเมย, ไม่ยินดียินร้าย
เย็นยะเยือก (v.) be cold See also: be freezing, be frozen, be frigid Syn. หนาว, เย็น Ops. ร้อน
เย็นยะเยือก (v.) shiver See also: shake Syn. เยือก
เย็นย่ำ (n.) dusk See also: nightfall, twilight, dark, evening, gloaming Syn. ย่ำค่ำ
เย็นสบาย (v.) be cool See also: be not hot or cold
เย็นเจี๊ยบ (adj.) ice-cold See also: very cold, icy, frosty Syn. เย็นเฉียบ, เย็นฉ่ำ
เย็นเฉียบ (adj.) ice-cold See also: very cold, icy, frosty Syn. เย็นฉ่ำ
เย็นเฉียบ (adj.) ice-cold See also: very cold, icy, frosty, cool and luscious Syn. เย็นเจี๊ยบ
English-Thai: HOPE Dictionary
air-cool(แอร์' คูล) vt. ทำให้อากาศถ่ายเทเย็น. -air-cooler n., Syn. air-condition)
algid(แอล' จิด) adj. หนาว, เยือกเย็น. -algidity, algidness n. (cold, chilly)
algor(แอล' กอร์) n. ความหนาวสะท้าน, ความเยือกเย็น (coldness, chill)
aloof(อะลูฟ') adj.,adv. ห่าง, ห่างเหิน, ต่างหาก, ออกห่าง, โดดเดี่ยว, เย็นชา,ไม่สนใจ. -aloofness n., Syn. forbidding, distant, cool)
anneal(อะนีล') vt. หลอมให้อ่อนตัว แล้วค่อยทำให้เย็นลง,หลอมหล่อจิตใจให้อดทน ใส่สีโดยวิธีใช้ความร้อน-annealer n., Syn. heat, toughen)
balmy(บาล์'มี) adj. บรรเทา,ชุ่มชื้น,นิ่ม,เย็นคล้ายยาหม่อง,มีกลิ่นหอม,โง่, See also: balminess n. ดูbalmy, Syn. pleasant ###A. irritating
frostbittenadj. ซึ่งได้รับอันตรายจากความเย็นจัด. -v. กริยาช่อง 3 ของ frostbite
bleak(บลีค) adj. เปล่าเปลี่ยว,เดียวดาย,มีลมพัด,หนาวเย็น,ไม่ชัด,มืดมัว,เลือนลาง,ไร้ความหวัง,เศร้าระทม., See also: bleakish adj. ดูbleak bleakness n. ดูbleak, Syn. bare
chill(ชิล) {chilled.chilling,chills} n. ความหนาว,ความเยือกเย็น,ความหมดสนุก,ความเฉยเมย -adj. หนาว,หนาวสะท้าน,เฉยเมย,ซึ่งทำให้หมดกำลังใจ. -v. เปลี่ยนเป็นหนาวเย็น,ทำให้หนาวสั่น,ทำให้หมดกำลังใจ,ทำให้หวาดกลัว,แช่เย็น, Syn. coldness
chilled meatn. เนื้อสดแช่เย็น
chiller(ชิล'เลอะ) n. นวนิยายตื่นเต้นน่าหวากกลัว,กรรมกรห้องเย็น,เครื่องทำความเย็น
chilliness(ชิล'ลิเนส) n. ความเมินเฉย,ความเย็นชา,ความไม่เป็นมิตร
chillingly(ชิล'ลิงลี่) adv. อย่างเฉยเมย,อย่างเย็นชา
chilly(ชิล'ลี่) adj.,adv. เยือกเย็น,หนาว,หนาวสั่น,เย็นชา
christmas even. เย็นหรือคืนวันก่อนวันคริสต์มาส
clammyadj. ชื้น,หมาด,เย็นชื้น,เหนียวเหนอะ,เย็นชืดเหมือนคนตาย, See also: clammily adv. clamminess n.
clemency(เคลม'เมินซี) n. ความมีใจเมตตากรุณาปรานี,ความไม่รุนแรง,การผ่อนผัน,ภาวะเย็นสบาย,ความอำนวย, Syn. leniency
clement(เคลม'เมินทฺ) adj. เมตตากรุณา,ผ่อนผัน,ไม่รุนแรง,เย็นสบาย,อำนวย, Syn. mild
clinker(คลิง'เคอะ) n. อิฐแข็งเย็น,ของชั้นหนึ่ง,คนที่ชนแก้วกัน,สิ่งที่กระทบดังกริ๊ง,ความผิดพลาด, Syn. mistake
cold(โคลดฺ) n. หนาว,เย็น,เย็นชา,เฉยเมย,ไม่แยแส,ไร้อารมณ์,ตาย,ครบถ้วน,แน่ชัด,อ่อน (กลิ่น) , (สี) เย็นตา. n. ความหนาว,ความเย็น,หวัด,ไข้หวัด,อุณหภูมิใต้ศูนย์องศา -adv. หมดสิ้น,ทั้งสิ้น,สิ้นเชิง,กะทันหัน, Syn. wintry abbr. chronic obstructive lung disease
cold lightn. แสงเย็น (เช่น แสงจากหิ่งห้อย)
cold pign. น้ำเย็นที่ใช้ราดใส่คนให้ฟื้นสติขึ้น
cold shouldern. ความเย็นชา,กิริยาเมินเฉย
cold war)n. สงครามเย็น,สงครามที่ไม่ประกาศสงคราม
cold warn. สงครามเย็น,สงครามที่ไม่ประกาศสงคราม
cold-blooded(โคลดฺ'บลัดดิด) adj. เกี่ยวกับสัตว์เลือดเย็น,ไร้ความรู้สึกหรืออารมณ์,อย่างเลือดเย็น (อำมหิต) ,ไวต่อความเย็น, See also: cold-bloodedness n. cold-bloodededly adv., Syn. cruel ###A. humane
cool(คูล) {cooled,cooling,cools} adj. เย็น,เย็นสบาย,เยือกเย็น,สุขุม,เฉยเมย,หน้าด้าน,หน้าหนา,ไร้ความกระตือรือร้น,ไร้อารมณ์,ดีเลิศ (แสลง) vi. เย็นลง,มีอารมณ์น้อยลง,กระตือรือร้นน้อยลง. vt. ทำให้เย็นลง,ทำให้สงบลง,ทำให้ลดน้อยลง (ความโกรธอารมณ์), See also: co
cooler(คูล'เลอะ) n. เครื่องทำความเย็น,ตู้เย็น,ภาชนะแช่เย็น,ภาชนะเก็บของเย็น,น้ำยาทำความเย็น,ห้องขังเดี่ยว,คุก, Syn. refrigerant
coolish(คุล'ลิช) adj. ค่อนข้างเย็น
countenance(เคา'นะเนินซฺ) n. หน้าตา,สีหน้า,โฉมหน้า,หน้า,การสนับสนุน,การให้กำลังใจ,สีหน้าที่ใจเย็น,ความสุขุม vt. อนุญาต,ยอม,เห็นด้วย,สนับสนุน,ให้กำลังใจ, See also: countenancer n., Syn. appearance
creamer(ครีม'เมอะ) n. ภาชนะที่ใส่ครีม,ตู้เย็นที่ช่วยเร่งการเกิดครีม
cryotron(ไคร'โอทรอน) n. ท่อทำให้เย็น
custard(คัส'เทิร์ด) n. ไข่ผสมนม (นึ่ง,ต้มหรือแช่เย็น) ใช้ราดผลไม้หรือขนม
daily(เด'ลิ) adj. ประจำวัน,แต่ละวัน,รายวัน,ทุกวัน n. หนังสือพิมพ์รายวัน,คนใช้ที่มาเช้าเย็นกลับ . -adv. ทุก ๆ วัน,แต่ละวัน, See also: dailiness n. ดูdaily, Syn. everyday
deep-freeze(ดีพ'ฟรีซ) vt. แช่เย็น (ด้วยอุณหภูมิที่ต่ำมากและทำให้เย็นเร็ว) n. ของแช่เย็น (ที่มีอุณหภูมิต่ำมาก), See also: deep-frozen adj. ดูdeep-freeze deepfreezing n. ดูdeep-freeze
dinner(ดิน'เนอะ) n. อาหารมื้อเย็น,อาหารมื้อค่ำ
dispassionn. ความไรักังวล,อารมณ์,ใจสงบ,ใจเย็น,ไม่มีอคติ
dispassionateadj. ไร้อารมณ์,ใจสงบ,ใจเย็น,ไม่มีอคติ, Syn. impartial
douce(ดูส) adj. สงบ,เงียบ,เยือกเย็น,สุภาพเรียบร้อย., See also: douceness n. ดูdouce
dry icen. คาร์บอนไดออกไซด์แข็งใช้เป็นตัวทำให้เย็น
English-Thai: Nontri Dictionary
bleak(adj) เยือกเย็น,เปล่าเปลี่ยว,มืดมัว
calm(adj) เงียบสงบ,ใจเย็น,ไม่ตื่นเต้น
chill(adj) เย็นเยือก,หนาว,หนาวสั่น,เฉยเมย
chiller(n) ตู้เย็น,เครื่องทำความเย็น,ช่องแช่เย็น
chilly(adj) เยือกเย็น,เย็น,หนาว,สั่น
clammy(adj) ชื้น,หมาด,เย็น
cold(adj) หนาว,เย็น,ไม่แยแส,เฉยเมย,เย็นชา
COLD cold storage(n) การแช่เย็น,ห้องเย็น,สุสาน,หลุมศพ
COLD cold war(n) สงครามเย็น
COLD-cold-blooded(adj) เย็นชา,เฉยเมย,เลือดเย็น,ดุร้าย,ไม่มีความรู้สึก,อำมหิต
coldness(n) ความหนาว,ความเย็น,ความเยือกเย็น
complacence(n) ความพึงพอใจ,ความอิ่มเอมใจ,ความใจเย็น
complacency(n) ความพึงพอใจ,ความอิ่มเอมใจ,ความใจเย็น
composed(adj) เงียบ,สงบ,สำรวม,ใจเย็น
composure(n) ความสงบ,อารมณ์เย็น
cool(adj) เย็น,เยือกเย็น,ใจเย็น,สุขุม,เฉยเมย,ไร้อารมณ์
cooler(n) ตู้เย็น,เครื่องทำความเย็น,คุก,ห้องขังเดี่ยว
dine(vi) กินเลี้ยง,รับประทานอาหารเย็น
dinner(n) อาหารเย็น,อาหารมื้อค่ำ
dispassion(n) ความใจเย็น,ความไม่มีอคติ,ความไม่ลำเอียง
dispassionate(adj) ไม่ลำเอียง,ไม่อคติ,ใจเย็น,ใจสงบ
equanimity(n) ความมีใจมั่นคง,ความใจเย็น,ความมีใจสงบ
eve(n) ตอนเย็น,เวลาเย็น,วันก่อนวันเทศกาล,วันสุกดิบ,วันจ่าย
evening(n) เวลาเย็น,ตอนเย็น,ยามเย็น,ยามสายัณห์,ตอนค่ำ,เวลาพลบค่ำ
freeze(vi) กลายเป็นน้ำแข็ง,แข็งตัว,ติดแน่น,แช่เย็น
fridge(n) ตู้เย็น
frigid(adj) หนาวจัด,เย็นชา,เยือกเย็น,ไม่ยิ้มแย้ม,ไม่ต้อนรับขับสู้,จืดชืด
frost(n) น้ำค้างแข็ง,การแข็งตัว,ความเยือกเย็น
frosty(adj) เย็นจัด,มีน้ำค้างแข็ง,เต็มไปด้วยน้ำแข็ง,หนาวจัด,แก่เฒ่า,เฉื่อยชา
glacial(adj) มีน้ำแข็งมาก,เหมือนน้ำแข็ง,เป็นเกล็ด,เย็น,แช่เย็น
ice(n) น้ำแข็ง,ความเย็นชา,ความเฉยเมย,สินบน
ICE-ice-cold(adj) เฉยเมย,เย็นชา,เยือกเย็น,ไร้ความรู้สึก
icy(adj) เหมือนน้ำแข็ง,เยือกเย็น,ไม่ต้อนรับขับสู้,เมินเฉย
impassible(adj) ไม่มีความรู้สึก,ไม่สะดุ้งสะเทือน,เฉย,เย็นชา
imperturbable(adj) ไม่ตื่นเต้นง่าย,สุขุม,ใจเย็น
refrigerate(vt) แช่เย็น,ทำให้เย็น
refrigeration(n) การแช่เย็น,การทำให้เย็น,ความเย็นจัด
refrigerator(n) เครื่องทำความเย็น,ตู้เย็น
sedate(adj) ขรึม,ใจเย็น,สุขุม,เงียบ,สงบ
sedative(adj) ใจเย็น,กดประสาท,สงบอารมณ์,เงียบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
algidเย็นเยือก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
air-cooled collectorตัวเก็บรังสีแบบหล่อเย็นด้วยอากาศ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
atmospheric cooling towerหอทำความเย็นด้วยบรรยากาศ มีความหมายเหมือนกับ natural-draft cooling tower [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
chilled water coilคอยล์น้ำเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
cold storage๑. การเก็บเย็น๒. ห้องเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
cold warสงครามเย็น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
compressor๑. เครื่องอัดแก๊ส๒. เครื่องอัดแก๊สทำความเย็น, คอมเพรสเซอร์ มีความหมายเหมือนกับ refrigerant compressor [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
cool bloodอย่างเลือดเย็น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
coolantตัวทำให้เย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
coolerชุดทำให้เย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
EER (energy efficiency ratio)อีอีดาร์ (ประสิทธิภาพการให้ความเย็น) [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
frostbiteเนื้อเสียเหตุเย็นจัด [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
frozen sectionการตัดตรวจเนื้อเย็นแข็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
subcalorism; frigorismภาวะหนาวเย็น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hand expansion valveวาล์วระเหยสารทำความเย็นปรับด้วยมือ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
hermetic compressor; sealed unit compressorเครื่องอัดแก๊สทำความเย็นแบบหุ้มปิด, คอมเพรสเซอร์แบบหุ้มปิด [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
thermohypaesthesia; thermhypaesthesia; thermhypesthesia; thermohypesthesia; thermohypoaesthesia; thermohypoesthesiaภาวะหย่อนรับรู้ร้อนเย็น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pump outการสูบไล่ (สารทำความเย็น) [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
quench areaบริเวณเย็น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
refrigerant๑. -ลดไข้แก้กระหาย๒. ยากินให้เย็น, ยาแก้ร้อนใน๓. ยาทาให้เย็น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
refrigerationการทำให้เย็นจัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
refrigeratorตู้เย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
regenerative coolingการทำความเย็นจากความร้อนปล่อยทิ้ง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
rotary chillerเครื่องทำของเหลวเย็นแบบหมุน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
self-service refrigeratorตู้เย็นแบบบริการตัวเอง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
thermesthesia; thermaesthesia; thermoaesthesia; thermoesthesia๑. การรับรู้ร้อนเย็น๒. อุณหผัสสะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ton of refrigeration (TR)ตันความเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
walk-in refrigeratorตู้เย็นแบบเดินเข้าได้ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
water coolerตู้น้ำเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Algidมาลาเรียชนิดเย็นเฉียบ [การแพทย์]
BWR type reactorเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบน้ำเดือด, เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ใช้น้ำเป็นทั้งตัวทำให้เย็นและตัวหน่วงความเร็ว นิวตรอน โดยออกแบบการทำงานให้น้ำเดือดอยู่ภายในแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ และใช้ไอน้ำที่เกิดขึ้นไปขับกังหันไอน้ำของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยตรงเพื่อ ผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า [นิวเคลียร์]
Calenderเครื่องอัดรีดคือเครื่องที่ประกอบด้วยชุดของลูกกลิ้งจำนวน 2 ถึง 4 ลูก เรียงตัวกันในแบบต่างๆ โดยทั่วไป ลูกกลิ้งแต่ละลูกจะทำจากเหล็กหล่ออย่างดี ผิวหน้าขัดเรียบ ด้านในลูกกลิ้งจะมีการเจาะรูให้เป็นโพรงเพื่อติดตั้งระบบทำความร้อนและทำ ความเย็น เช่นเดียวกับลูกกลิ้งที่ใช้ในการผสมยางและระยะห่างระหว่าลูกกลิ้งสามารถปรับ ให้กว้างหรือแคบได้ตามความต้องการ โดยทั่วไปเครื่องอัดรีดนิยมใช้ในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ที่เป็นแผ่นเรียบ มีความหนาและความกว้างสม่ำเสมอ หรือเพื่อการฉาบยางบางๆ ลงบนผ้าหรือแผ่นใยลวด (coating) ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ได้แก่ สายพานลำเลียง ยางแผ่นเรียบใช้ในงานปูพื้นต่างๆ เช่น ยางแผ่นปูอ่างน้ำ ยางบุถัง เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Claddingเปลือกหุ้มเชื้อเพลิง, โลหะที่ใช้ห่อหุ้มแท่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ เพื่อป้องกันการกัดกร่อนเนื้อเชื้อเพลิงจากตัวทำให้เย็น และป้องกันผลผลิตการแบ่งแยกนิวเคลียสไม่ให้ออกมาปนในตัวทำให้เย็น วัสดุที่ใช้ เช่น อะลูมิเนียม โลหะผสมของอะลูมิเนียม เหล็กกล้าไร้สนิม และโลหะผสมของเซอร์โคเนียม
Coldความเย็น [เทคโนโลยีการศึกษา]
Cold storageห้องเย็น [TU Subject Heading]
Cold Warสงครามเย็น [TU Subject Heading]
Cool อากาศเย็น อากาศที่มีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ระหว่าง 16 - 23 องศาเซลเซียส [สิ่งแวดล้อม]
Cool Downการผ่อนให้เย็นลง [การแพทย์]
Coolantตัวทำให้เย็น, สารระบายหรือถ่ายโอนความร้อนที่หมุนเวียนในระบบระบายความร้อนของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ เช่น น้ำ น้ำมวลหนัก อากาศ คาร์บอนไดออกไซด์ โซเดียมเหลว และโลหะผสมโซเดียม-โพแทสเซียม [นิวเคลียร์]
Cryotherapyการรักษาด้วยความเย็น [TU Subject Heading]
Fish ปลา ตามพจนานุกรมไทยได้ให้ความหมายว่า ปลาคือสัตว์ที่อยู่ในน้ำ มีกระดูกสันหลัง หายใจทางเหงือก เคลื่อนไหวด้วยครีบ บางชนิดมีเกล็ด บางชนิดไม่มีเกล็ด แต่ในทางด้านชีววิทยานั้น ลักษณะของปลาจะเป็น สัตว์เลือดเย็นที่หายใจด้วยเหงือก มีกระดูกสันหลัง อาศัยอยู่ในน้ำเท่านั้น ลำตัวปกคลุมด้วยเกล็ด เมือกหรือแผ่นกระดูก เคลื่อนไหวไปมาโดยอาศัยครีบและกล้ามเนื้อลำตัว มีหัวใจสองห้อง มีขากรรไกรครบ มีการผสมพันธุ์กันภายนอกร่างกาย และมีลำตัวซีกซ้ายและขวาเท่ากัน จัดเป็นเนคตอนชนิดหนึ่ง ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มปลาตามที่อยู่อาศัยได้ 2 กลุ่ม คือ Pelagic Fishes และ Demersal Fishes [สิ่งแวดล้อม]
Freezingการทำให้เย็นจัด,การแช่แข็ง,เย็นจัด,การทำให้เย็น [การแพทย์]
freonฟรีออน, สารประกอบอินทรีย์พวกคลอโรฟลูออโรคาร์บอนสลายตัวยาก ไม่มีสี และไม่ติดไฟ ทำให้เป็นของเหลวหรือเป็นไอได้ง่าย ใช้เป็นสารทำให้เกิดความเย็นในเครื่องทำความเย็นหรือทำให้เกิดแรงดันในกระป๋องสเปรย์ต่าง ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Frigidityกามตายด้านในหญิง,กามตายด้านในผู้หญิง,อาการกามตายด้าน,การไม่มีกำหนัด,ภาวะเย็นชาทางกามารมณ์ [การแพทย์]
Frostbiteบาดแผลจากการถูกความเย็นจัด,บาดแผลถูกความเย็นจัด,โรคหิมะกัด [การแพทย์]
Gineous Rock หินอัคนี เนื้อหินหยาบเกืดจากการเย็นตัวของหินละลายใต้ พื้นโลก ประกอบด้วยแร่เฟลด์สปาร์ แร่ควอตซ์เป็นส่วนใหญ่ มีลักษณะแข็งแกร่ง [สิ่งแวดล้อม]
Hill Evergreen Forest ป่าดิบเขา ป่าไม้ผลัดใบประเภทป่าดิบเมืองร้อนชนิดหนึ่ง ที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 1,000 เมตรขึ้นไป มีปริมาณน้ำฝนระหว่าง 1,000-2,000 มิลลิเมตร พบอยู่บนเขาสูงในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น ดอยอินทนนท์ ป่าภูหลวง และป่าภูกระดึง ลักษณะของป่าชนิดนี้จะโปร่งกว่าป่าดิบชื้น เพราะมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่น้อยกว่า อากาศค่อนข้างเย็นเนื่องจากอยู่บนที่สูง พันธุ์ไม้ที่พบเป็นไม้ในวงศ์ก่อ ได้แก่ ก่อขนิดต่างๆ นอกจากนั้นก็มีสนสามพันปี พญาไม้ กำลังเสือโคร่ง บางคร้งก้พบไม้สนเขาขึ้นปะปนอยู่ด้วย ส่วนไม้พื้นล่างมักเป็นพวกเฟิร์น กล้วยไม้ดิน มอสต่างๆ บางแห่งจะพบต้นกุหลาบป่าขึ้นอยู่ตามป่าชนิดนี้จะเป็นป่าที่เป็นต้นน้ำลำธาร [สิ่งแวดล้อม]
lavaลาวา, หินหนืดใต้เปลือกโลกที่ไหลออกมาจากการระเบิดของภูเขาไฟ เมื่อเย็นตัวลงจะกลายเป็นหินรูปต่าง ๆ เช่น หินพัมมิช หินออบซิเดียน หินบะซอลต์  เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Magma หินหนืด สารเหลวร้อนเกิดตามธรรมชาติอยู่ภายในโลก สามารถเคลื่อนตัวไปมาได้ในวงจำกัด อาจมีของแข็งเช่นผลึกและเศษหินแข็ง และ/หรือก๊าซ รวมอยู่ด้วยหรือไม่มีเลยก็ได้ เมื่อแทรกดันขึ้นมา หรือพุพุ่งออกสู่ผิวโลกแล้ว จะเย็นและแข็งตัวเกิดเป็นหินอัคนี [สิ่งแวดล้อม]
mouldแม่แบบ, การทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ โดยการอัดวัสดุที่กำลังอ่อนตัวลงในแม่แบบ เช่นการทำเครื่องใช้พลาสติก โดยการนำพลาสติกเม็ดหรือผงมาทำให้ร้อนจนอ่อนตัวและอัดลงในแม่แบบ เมื่อเย็นจะแข็งตัว มีรูปทรงตามแม่แบบ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Nuclear reactorเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์, อุปกรณ์สำหรับให้ปฏิกิริยาลูกโซ่การแบ่งแยกนิวเคลียสเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและสามารถควบคุมได้ ใช้สำหรับผลิตนิวตรอน หรือพลังงานความร้อน มีส่วนประกอบที่สำคัญ คือ แกนปฏิกรณ์ ซึ่งบรรจุเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ สารหน่วงความเร็วนิวตรอน สารสะท้อนนิวตรอน สารหล่อเย็น วัสดุกำบังรังสี และระบบควบคุม
obsidianหินออบซิเดียน, หินอัคนีชนิดหนึ่งมีเนื้อละเอียดมาก มีสีดำ เป็นมันวาว เกิดจากลาวาเย็นตัวอย่างรวดเร็ว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
poikilothermic animalสัตว์เลือดเย็น, สัตว์ที่อุณหภูมิของร่างกายเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิของสภาพแวดล้อม  ได้แก่ ปลา สัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบก และสัตว์เลื้อยคลานเป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Quenchingการชุบน้ำให้เย็น [TU Subject Heading]
refrigerantสารทำความเย็น, สารที่ใช้ในระบบทำความเย็น  เช่น ฟรีออน อัมโมเนีย เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
refrigerationการทำความเย็น, การทำให้สารทำความเย็นเปลี่ยนสถานะเป็นไอ และดูดความร้อนจากบริเวณใกล้เคียง ทำให้อุณหภูมิบริเวณนั้นเย็นลง ใช้ในการถนอมอาหาร การปรับอากาศ  เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Refrigerator carsรถห้องเย็น [TU Subject Heading]
Supercooled fogหมอกเย็นจัดต่ำกว่า จุดเยือกแข็ง [อุตุนิยมวิทยา]
Vitrification การทำก้อน กระบวนการซึ่งเอาของเสียมาผสมกับผงแก้วหรือดิน ปั้นและเผาที่อุณหภูมิประมาณ 100 องศาเซลเซียล เมื่อเย็นลงจะจับตัวเป็นก้อน ใช้เพื่อกำจัดของเสียเสี่ยงอันตรายหรือที่มีกัมมันตภาพรังสี : ดู Solidification [สิ่งแวดล้อม]
Turtle เต่าทะเล เนคตอนประเภทหนึ่งที่เป็นสัตว์เลื้อยคลานโบราณ มีเลือดเย็น และ มีกระดูกสันหลัง มีแพร่กระจายอยู่ทั่วไปในทะเลเขตร้อนและเขตอบอุ่น ที่มีอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงกว่า19 องศาเซลเซียส ลักษณะสำคัญของ เต่าทั่วไป คือ มีกระดองห่อหุ้มตัวอยู่ภายนอก เต่าส่วนใหญ่สามารถหดหัวและขาเข้าไปในกระดองได้ แต่เต่าทะเลทำไม่ได้ เนื่องจากส่วนเท้าและขาได้เปลี่ยน ทำหน้าที่ในการว่ายน้ำ เต่าทั้งโลกในปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 300 ชนิด มีอยู้เพยง 7 ชนิด ที่เป็นเต่าน้ำเค็มหรือเต่าทะเล สำหรับในน่านน้ำไทยพบเต่าทะเล 5 ชนิด คือ เต่ากระ(Hawksbill Turtle), เต่าตนุ(Green Turtle), เต่าหญ้า(Ridley's Turtle), เต่าตาแดง(Loggerhead Turtle) และเต่ามะเฟือง (Leatherback Turtle) [สิ่งแวดล้อม]
volcanic rockหินภูเขาไฟ, หินอัคนีเกิดจากลาวาที่พ่นออกมาจากภูเขาไฟระเบิด  มีการเย็นตัวเร็วจึงทำให้มีลักษณะเนื้อละเอียดแน่น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Cold Waving Solutionsน้ำยาดัดเย็น [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
cool (adj.) เย็น See also: หนาวเย็น Syn. cooling, chilly, frosty Ops. heated
cooling (adj.) เย็น See also: หนาวเย็น Syn. chilly, frosty Ops. heated
cold (adj.) เย็น (น้ำ, เครื่องดื่ม) Syn. cool, icy, freezing, frosty, glacial Ops. hot, warm
freezing (adj.) เย็น (น้ำ, เครื่องดื่ม) Syn. cool, icy, frosty, glacial Ops. hot, warm
freezing (adj.) เย็นจัด See also: หนาวมาก Syn. gelid
ice-cold (adj.) เย็นจัด See also: หนาวมาก Syn. freezing, gelid
supercool (vi.) เย็นจัดต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง See also: เย็นจัดโดยไม่เปลี่ยนเป็นของแข็ง
chill (adj.) เย็นชา See also: มึนตึง
chilly (adj.) เย็นชา See also: ไม่เป็นมิตร Syn. unfriendly, hostile
cold (adj.) เย็นชา See also: เยือกเย็น, ไร้ความรู้สึก, เฉยเมย, ไม่แยแส Syn. cool, unfeeling, callous, heartless, chilly, icy, frigid, frosty, clammy, chilled, cold-blooded Ops. hot
cool (adj.) เย็นชา See also: ซึ่งไร้ความรู้สึก, ซึ่งไม่เป็นมิตร Syn. unfriendly
dry (adj.) เย็นชา See also: ไร้อารมณ์, เฉยๆ, เงียบๆ
frigid (adj.) เย็นชา See also: ไร้ไมตรี
hardboiled (sl.) เย็นชา See also: ไร้หัวใจ, ใจร้าย
stay cool (phrv.) เย็นต่อไป See also: ยังคงเย็นอยู่ Syn. keep cool, remain cool
cold (adj.) เย็นตา (สี)
cool (vi.) เย็นลง Syn. chill, cool down
turn it in (sl.) เย็นลง!
piercing (adj.) เย็นเยียบ See also: หนาวมากๆ, ซึ่งหนาวเหน็บ
air-conditioned (adj.) หนาวเย็น See also: ที่มีอุณหภูมิต่ำ Syn. cooling, chilly, frosty
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I finished my work at 6 pmฉันทำงานเสร็จตอน 6 โมงเย็น
Where did you go for dinner yesterday?คุณไปทานข้าวเย็นที่ไหนเมื่อวานนี้
Would you help me remove the refrigerator?คุณช่วยฉันย้ายตู้เย็นนี่หน่อยได้ไหม
Well, I sometime watch it in the eveningเอ่อ บางครั้งฉันก็ดู TV ในตอนเย็น
Take it easyใจเย็นน่า / ช่างมันเถอะ
We have no time for dinner with youพวกเราไม่มีเวลาสำหรับทานข้าวเย็นกับคุณ
I would like to have fish for dinnerฉันอยากจะทานปลาเป็นอาหารเย็น
There are two oranges in the fridgeมีส้มอยู่สองลูกในตู้เย็น
Will you be free tomorrow evening?คุณจะว่างตอนเย็นวันพรุ่งนี้ไหม?
Would you like to go out to dinner or to a movie?คุณอยากออกไปทานข้าวเย็นหรือดูหนังดีล่ะ?
Would you like to go out one evening?คุณอยากออกไปเที่ยวตอนเย็นกันสักครั้งไหม?
I decided not to say another word all eveningฉันตัดสินใจที่จะไม่เอ่ยสิ่งใดตลอดเย็นนี้
You're late, we were waiting for you to start dinnerเธอมาสาย พวกเราคอยที่จะเริ่มทานอาหารเย็นกันอยู่
Why are you acting so cold?ทำไมถึงทำตัวเย็นชานัก
I will get him to fall in love with me, and then mercilessly dump himฉันจะทำให้เขาตกหลุมรักฉัน แล้วจากนั้นก็ทิ้งเขาซะอย่างเลือดเย็น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
...good afternoon and good night.สวัสดีเผื่อบ่าย เย็น ค่ำด้วยเลย
In case I don't see you, good afternoon and good night.ถ้าไม่เจอกันอีก สวัสดีตอนบ่าย เย็น ค่ำจ้ะ
With a quarter of a gallon and it's dark and it's cool and you get the foam lapping upซัก 1/4 แกลลอน สีดำ เย็น ๆ ข้างบนมีฟอง
Ten fish for 40 yen so two fish a meal makes 8 yen per meal.ปลา 10 ตัว 40 เย็น งั้น ปลา 2 ตัวก็ตกมื้อละ 8 เย็น
You get paid till 5, you work till 5. No later.กว่าเงินเดือนคุณจะออกก็วันที่ 5 คุณทำงานจนถึง 5 เย็น ห้ามไปสาย
Come on, come on, come on. Hey, hey. Just have a seat.ไม่เอาน่า ใจเย็น เย็น เฮ้ เฮ้ ไปนั่งก่อนไปซี
Breakfast, lunch, dinner, beef, beef, beef.มื้อเช้า เที่ยง เย็น เธอต้องการกินแต่เนื้อ เนื้อ เนื้อ หรือไง?
*t/n- 235,800 yen is around $2358 in USD.- 235,800 เย็น ประมาณ $2358
I was like, "That's cool."thats เย็น ผมรักทอมเดินลุยน้ำ
Yeah. Hey, those are cool tats, man. For real.เฮ้ thats คน tats เย็น อ่าจริงขอบคุณครับ
Slash DV. Cool. Okay.เฉือน DV เย็น เอาล่ะ ได้รับมัน
Cool. I want to be a Scarer.เย็น ฉันอยากจะเป็น Scarer
You're alive! Cool.เย็น ที่ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร
Icy cold, thick, pours like oil.เย็น หนัก เหมือนน้ำมัน
And if we get caught I'll say you drugged and kidnapped me. Cool? Yeah, it's cool.เย็น ใช่เย็นมันใช่ของดี แต่ thats มัน
Relax, he's hallucinating.เย็นๆ ไว มันแค่ประสาทหลอนน่ะ
Stand down, little John. We're fine.เย็นก่อน จอห์นน้อย พวกเราไม่เป็นไร
Relax. Relax. Okay.เย็นก่อน เย็นก่อน โอเค
Cool, thank you. I'ts nice to meet you.เย็นขอบคุณ ยินดีที่ได้พบคุณ.
That thing is freezing!เย็นจนเยือกแข็งเลยล่ะ!
Yick. - Whew, I'm so sorry.เย็นจริงๆ ชั้นขอโทษน่ะค่ะ
You monster.เย็นชา หยาบช้า และโหดร้าย
Yo, that's cold, B. Man, that's nastier than Carmen's cooking, man.เย็นชาสุดๆ ร้ายกาจกว่าฝีมือ ทำอาหารของคาร์เมนอีก
Cold and detached is a very powerful aphrodisiac, babe.เย็นชาและไม่แยแสเป็นวิธีกระตุ้นกำหนัดได้ดีจ้ะ ที่รัก
Colder than that ridiculous excuse for a show.เย็นชืดซะยิ่งกว่าอะไร
Good evening, Your Majesty.เย็นดี, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของคุณ .
Good evening, and welcome to Death Race.เย็นดี, ยินดีต้อนรับสู่ Death Race
Good evening, and welcome to Death Match.เย็นดี, ยินดีต้อนรับสู่ความตายตรง
Little cold for a swim, isn't it?เย็นน้อย สำหรับการว่ายน้ำเป็นไม่ได้หรือไม
Relax. I'll send you a postcard of nice cocks.เย็นน่า เดี๋ยวโปสการ์ด รูปควยนักพายเรือมาร์แซย์ไปให้
Coxswains from Marseille!เย็นน่า เดี๋ยวโปสการ์ด รูปควยนักพายเรือมาร์แซย์ไปให้
Relax, not to watch over you.เย็นน่า ไม่ใช่ไปจับตาดูเธอ
I'll come by at the end of the day for your selections.เย็นนี้ ฉันจะกลับมารับรายชื่อที่คุณเลือกเอาไว้
So this evening, if his mother hasn't come back, ...I'll have to go, abandon my child.เย็นนี้ ถ้าแม่ของเขา ไม่กลับมา ฉันต้องไป ทิ้งเด็ก ๆ ไว้
This evening.เย็นนี้ ผมต้องไปจัดการเรื่อง
That at 6:23 this evening...เย็นนี้#8203; เมื่อเวลา#8203; 6.23 #8203;
Are you gonna be home for dinner tonight?เย็นนี้กลับมากินข้าวมั้ย
Feel like kebabs for dinner?เย็นนี้กินบาร์บีคิวเสียบไม้มั้ย
Pad thai for dinner?เย็นนี้กินผัดไทยกันนะ
They'll be ready this evening.เย็นนี้ก็เรียบร้อยแล้วล่ะ

เย็น ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
気長[きなが, kinaga] Thai: อย่างใจเย็น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เย็น
Back to top