ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

twilight

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *twilight*, -twilight-

twilight ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
twilight (n.) ช่วงเวลาหลังจากพระอาทิตย์ตกหรือก่อนฟ้าสาง
twilight (n.) แสงของดวงอาทิตย์ขณะที่จะลับจากขอบฟ้า
twilight (n.) ช่วงเวลาสุดท้าย
Twilight of the Gods (n.) การทำสงครามทำลายล้างครั้งยิ่งใหญ่ของเทพเจ้าและปีศาจในเทพนิยายนอซหรือนอร์เวย์
twilight zone (n.) สภาวะก้ำกึ่ง See also: เขตสลัวๆ
English-Thai: HOPE Dictionary
twilight(ทไว'ไลทฺ) n. แสงรุ่งอรุณ,รุ่งอรุณ,สายัณห์,ระยะเวลาตกอับ,ภาวะที่ไม่แน่นอน,ความเคลือบคลุม. adj. เกี่ยวกับรุ่งอรุณ,คลุมเครือ,ขลุกขมัว,ไม่ชัดเจน,ไม่รู้จริง
English-Thai: Nontri Dictionary
twilight(n) แสงขมุกขมัว,สายัณห์,แสงอรุณ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
twilight vision; vision, night; vision, scotopicการเห็นในเวลากลางคืน, การเห็นในแสงสลัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
twilightช่วงสนธยา (ช่วงแสง เงิน แสงทอง) [อุตุนิยมวิทยา]
Twilight spectrumสเปคตรัมยามสนธยา [อุตุนิยมวิทยา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จวนค่ำ (adj.) twilight See also: dusk Syn. โพล้เพล้, ชิงพลบ, พลบค่ำ, เพล้โพล้ Ops. รุ่งเช้า
จวนค่ำ (adj.) twilight See also: dusk Syn. โพล้เพล้, ชิงพลบ, พลบค่ำ, เพล้โพล้ Ops. รุ่งเช้า
ชิงพลบ (adj.) twilight See also: dusk Syn. โพล้เพล้, จวนค่ำ
พี้โพ้ (n.) twilight See also: sunset, dusk Syn. โพล้เพล้, เย็น Ops. เช้า
ยามอัสดง (n.) twilight Syn. ย่ำสนธยา, ยามเย็น, ใกล้ค่ำ, พลบค่ำ, ย่ำค่ำ, โพล้เพล้
ยามเย็น (n.) twilight Syn. ย่ำสนธยา, ใกล้ค่ำ, พลบค่ำ, ยามอัสดง, ย่ำค่ำ, โพล้เพล้
ย่ำสนธยา (n.) twilight Syn. ยามเย็น, ใกล้ค่ำ, พลบค่ำ, ยามอัสดง, ย่ำค่ำ, โพล้เพล้
สนธยา (n.) twilight Syn. ย่ำสนธยา, ยามเย็น, ใกล้ค่ำ, พลบค่ำ, ยามอัสดง, ย่ำค่ำ, โพล้เพล้
เพล้โพล้ (n.) twilight See also: sunset, dusk Syn. โพล้เพล้, เย็น, พี้โพ้ Ops. เช้า
ใกล้ค่ำ (n.) twilight Syn. ย่ำสนธยา, ยามเย็น, พลบค่ำ, ยามอัสดง, ย่ำค่ำ, โพล้เพล้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Am I in the twilight zone or am I just nuts?นี่ผมกำลังอยู่ในดินแดนมหัศจรรย์ที่ไหนกันเนี่ย?
It sounds like something out of the Twilight Zone, but it's true.เรื่องมันอาจฟังดูแปลก แต่มันเป็นจริง
Unless we're in the Twilight Zone right now there is another Chuck, and I'm his clone the answer to your question is, yes, I am Chuck.นี่มันแดนพิศวงชัด ๆ ฉันเป็นชัคตัวปลอม ที่นายถาม คำตอบคือใช่ ฉันคือชัค
But Christmas at the Bartowskis means eggnog, PJs, a fake gas fireplace and that's right-- Twilight Zone marathons.แต่คริสมาสที่บ้านบาร์ทาวสกีหมายถึง eggnog (เหล้าที่ผสมด้วย นม+ไข่ไก่+น้ำตาล) ชุดนอน เตาผิงแบบแก๊ส
An old man in a twilight of his life.เป็นคนชราในวัยใกล้อัสดง
It's kind of like The Twilight Zone.เมืองนี้เหมือนกับ แดนลับแล
Cal, no! Civil Twilight "Letters From the Sky" Abby, stop.แคล ไม่ แอ๊บบี้ หยุด รอก่อน
Enjoy the twilight of your life.สุขสันต์กับช่วงเวลาสุดท้าย ของชีวิตนาย
The writers of old called this creature a bastet, a monster of nightmare that inhabits the twilight world between the living and the dead.ผู้บันทึกเรียกมันว่า "แบสเทท" สัตว์แห่งฝันร้าย ที่อยู่ระหว่างโลกเป็นกับโลกตาย
American teens are coming down with a serious case of Twilight fever... transformed from normal children into vampires obsessed with the occult.วัยรุ่นอเมริกัน กำลังคลั่ง ทไวไลท์ เปลี่ยนจากเด็กปกติ ไปเป็นแวมไพร์ หลงไหลเรื่องลี้ลับ
I went to see the new Twilight movie by myself.นั่นเพราะฉันอยากดูเรื่องทไวไลท์คนเดียว
Wherever "here" is, this... this twilight zone Balthazar zapped us into.เป็นเหมือนอีกมิติหนึ่ง ที่บัลธาซาร์ส่งพวกเรามา

twilight ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
薄暮[bó mù, ㄅㄛˊ ㄇㄨˋ, 薄暮] dusk; twilight
[hūn, ㄏㄨㄣ, 昏] muddle-headed; twilight; to faint; to lose consciousness
微明[wēi míng, ㄨㄟ ㄇㄧㄥˊ, 微明] twilight
暮色[mù sè, ㄇㄨˋ ㄙㄜˋ, 暮色] twilight
[xūn, ㄒㄩㄣ, 曛] twilight; sunset
[lóng, ㄌㄨㄥˊ, 昽 / 曨] twilight; approaching light of dawn; dim

twilight ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
夕まぐれ;夕間暮れ[ゆうまぐれ, yuumagure] (n) evening twilight
夕空[ゆうぞら, yuuzora] (n) evening sky; twilight sky
夕闇[ゆうやみ, yuuyami] (n) dusk; twilight
宵闇[よいやみ, yoiyami] (n) dusk; twilight
暮色[ぼしょく, boshoku] (n) dusk; twilight scene
暮鐘[ぼしょう, boshou] (n) twilight tolling of a bell
暮雪[ぼせつ, bosetsu] (n) twilight snowfall
暮雲[ぼうん, boun] (n) twilight clouds
瞑色;冥色[めいしょく, meishoku] (n) (See 暮色) evening twilight
薄明かり;薄明り[うすあかり, usuakari] (n) dim or faint light; half-light of early morning; twilight
薄暮[はくぼ, hakubo] (n) dusk; nightfall; twilight
薄暮れ[うすぐれ, usugure] (n) (arch) evening; twilight
衰退期[すいたいき, suitaiki] (n) phase of decline; ebb; twilight
トワイライト[, towairaito] (n) twilight; (P)
夕暮れ(P);夕暮(io)[ゆうぐれ, yuugure] (n-adv,n) evening; (evening) twilight; (P)
大禍時[おおまがとき, oomagatoki] (exp) (See 逢う魔が時) twilight; the time for disasters (similar to 'the witching hour' but not midnight)
日暮れ(P);日ぐれ;日暮[ひぐれ, higure] (n) twilight; sunset; dusk; evening; (P)
暮れ残る[くれのこる, kurenokoru] (v5r,vi) (See 明け残る) to linger (faint light of twilight)
薄明[はくめい, hakumei] (n) twilight; dusk; faint light
薄暗がり[うすくらがり, usukuragari] (n) semi-darkness; dusk; twilight; poor light
西明かり[にしあかり, nishiakari] (n) twilight; western evening sky
逢う魔が時;逢魔が時[おうまがとき, oumagatoki] (exp) (See 大禍時) twilight; the time for disasters (similar to 'the witching hour' but not midnight)
黄昏[たそがれ(P);こうこん, tasogare (P); koukon] (n) dusk; twilight; (P)
黄昏れる[たそがれる, tasogareru] (v1,vi) (1) to fade into dusk; to fade into twilight; (2) to decline; to wane; to abate

twilight ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชิงพลบ[adj.] (chingphlop) EN: twilight FR:
เข้าไต้เข้าไฟ[adv.] (khaotaikhao) EN: at dusk ; twilight ; dusk in falling FR:
พี้โพ้[n.] (phīphō) EN: twilight FR:
ผีตากผ้าอ้อม[n. exp.] (phī tak phā) EN: twilight FR:
เพล้โพล้[n.] (phlēphlō) EN: dusk ; twilight FR: crépuscule [m] ; tombée du jour [f]
โพล้เพล้[n.] (phlōphlē) EN: dusk ; twilight FR: crépuscule [m] ; tombée du jour [f]
เรียง ๆ = เรียงๆ[adj.] (rīeng-rīeng) EN: twilight FR:
สายัณห์ ; สายาห์[n.] (sāyan ; sāy) EN: evening ; twilight ; dusk FR: soir [m] ; soirée [f]
สนธยา[n.] (sonthayā) EN: twilight ; dusk FR:
ตะวันชิงพลบ[n.] (tawanchingp) EN: twilight FR:
ตกค่ำ [n. exp.] (tok kham) EN: nightfall ; dusk ; sunset ; evening ; twilight ; sundown FR: tombée du jour [f]
วัยดึก[X] (waideuk) EN: elderly ; in twilight years FR:
เวลาย่ำค่ำ[n. exp.] (wēlā yamkha) EN: dusk ; nightfall ; twilight ; dark ; evening ; gloaming ; 6 o'clock in the evening FR: crépuscule [m] ; tombée du soir [f] ; 6 heures du soir
เวลาเย็น[n. exp.] (wēlā yen) EN: evening ; twilight ; dusk ; gloaming FR: soir [m] ; crépuscule [m] ; fraîche [f]
ย่ำสนธยา[n.] (yamsonthayā) EN: twilight ; dusk FR:
เย็น[n.] (yen) EN: time before dusk ; late afternoon ; early evening ; evening ; dusk ; twilight ; gloaming FR: début de soirée [m] ; soir [m] ; fin d'après-midi [f]

twilight ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abenddämmerung {f}; Zwielichttwilight
Götterdämmerung {f}twilight of the gods

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า twilight
Back to top