ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เต็มที่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เต็มที่*, -เต็มที่-

เต็มที ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เต็มที (adv.) awfully See also: extremely, very Syn. เต็มทน, ครามครัน, เต็มแก่, เต็มประดา, เหลือเกิน, เหลือทน
เต็มที (adv.) to the utmost See also: with all one´s might or capability, to the full Syn. เต็มกำลัง, เต็มขนาด, สุดความสามารถ
English-Thai: HOPE Dictionary
adult(อะดัลทฺ' , แอด' ดัลทฺ) adj.,n. ผู้ใหญ่,โตแล้ว, เป็นรูปเป็นร่าง, คนที่เป็นผู้ใหญ่แล้ว, สัตว์หรือพืชที่โตเต็มที่. -adulthood n., -adultness n., Syn. mature)
all-out(ออล' เอาทฺ) adj. สมบูรณ์, อย่างเต็มที่, ไม่มีเหลือไว้เลย (complete, total)
amain(อะเมน') adv. เติมกำลัง, ด้วยความเร็วเต็มที่, ทันที, ฉับพลัน, รีบร้อน, ดุเดือด, รุนแรง
apologetic(อะพอล'ละเจท'ทิค) adj. เกี่ยวกับการขออภัย,เต็มที่หรือต้องการขออภัย, Syn. regretful, sorry ###A. unrepentant)
autumn(ออ'ทัมน์) n. ฤดูใบไม้ร่วง,วัยเจริญเติบโตเต็มที่, Syn. harvest time,fall)
bally(แบล'ลี) adj. อย่างยิ่ง,เต็มที่,เหลือเกิน
battleshipn. เรือรบที่หุ้มเกราะและมีอาวุธยุทธภัณฑ์เต็มที
bouncing(เบา'ซิง) adj. ใหญ่,แข็งแรง,เต็มที่,หนวกหู, Syn. big,strong
broad(บรอด) n. กว้าง,กว้างขวาง,เวิ้งว้าง,โจ่งแจ้ง,ไม่เกลี้ยงเกลา,หยาบ,แสก,ไม่ถูกจำกัด,อิสระ adj. เต็ม,เต็มที่ n. ส่วนกว้าง,ผู้หญิง,หญิงสำส่อน, See also: broadish adj. -Conf. wide
capacity(คะแพซ'ซิที) n. ความสามารถที่จะรับ,ความจุ,ปริมาณ,สติปัญญา,ความสามารถ,สมรรถภาพ,ประสิทธิภาพ,การปฎิบัติหน้าที่,ความจุไฟฟ้า adj. จุเต็มที่,รับเต็มที่, Syn. size,power,position
carousal(คะเรา'เซิล) n. การดื่มฉลองกันอย่างอึกทึกและเมาเหล้า,การดื่มเหล้ากันอย่างเต็มที
chuckfulladj. เต็มที่,แน่น
close-hauledadj.,adv. กางใบเรือเต็มที
commercial(คะเมอ'เชิล) adj. เกี่ยวกับการค้า,เป็นการค้า,ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อหวังกำไรได้,ไม่บริสุทธิเต็มที่ (ชนิดของสารเคมี) ,สำหรับนักธุรกิจ -n. การโฆษณาสินค้าทางโทรทัศน์หรือทีวี
complete(คัมพลีท') {completed,completing,completes} adj. สมบูรณ์,เสร็จ,สำเร็จ,ครบ,สมบูรณ์,พร้อม,เต็มที่,สิ้นเชิง vt. ทำให้เสร็จ,ทำให้สมบูรณ์,ทำให้ครบ,ส่งฟุตบอลไปข้างหน้าได้สำเร็จ, Syn. remainder,balance -Conf. completer
cramful(แครม'ฟูล) adj. ให้เต็มที่สุดเท่าที่จะเต็มได้,ยัดเยียด
damnedest(แดม'ดิสทฺ) adj. น่าอัศจรรย์ที่สุด,น่าประหลาดใจดีที่สุด n. สิ่งที่ดีที่สุด,ความเต็มที่ที่สุด, Syn. best,utmost
darned(ดาร์นดฺ) adj. ดูdamned,ระยำ,งงงัน -adv. อย่างยิ่ง,เต็มที่,น่าทึ่ง, Syn. damned
dead(เดด) adj.ตาย,สิ้นลมหายใจ,ไม่มีชีวิต,ไม่มีความรู้สึก,ทื่อ,จืดชืด,โดยสิ้นเชิง,แม่นยำ,กะทันหัน,ตรง,จริง ๆ ,ไม่มีกระแสไฟฟ้า adv. โดยสิ้นเชิง,เต็มที่,อย่างกะทันหัน n. คนตาย, Syn. deceased
dense(เดนซฺ) adj. แน่น,หนาแน่น,หนาทึบ,โง่เต็มที่,ทึบมัว,มีแสงสว่างน้อย, See also: denseness n., Syn. compact
depth(เดพธฺ) n. ความลึก,ความซับซ้อน,ความรุนแรง,ความคิดลึกซึ้ง,ความเข้มข้น,ความต่ำของระดับเสียง,ส่วนลึก, -Phr. (in depth อย่างยิ่ง,เต็มที่) adj. มาก,ละเอียด, Syn. bottom ###A. surface
desperate(เดส'เพอริท) adj. อันตราย,เข้าตา,จน,ล่อแหลม,มีความต้องการอย่างมาก,ร้ายแรงมาก,เลวมาก,อย่างยิ่ง,เหลือเกิน,เต็มที่., See also: desperateness n. ดูdesperate, Syn. wild-A. cautious
dive(ไดฟว) {dived,diving,dives} vi. ดำน้ำ,กระโดดลงน้ำ,พุ่งเอาหัวลง,เข้าเกี่ยวข้องด้วยอย่างเต็มที่. vt. ทำให้กระโดดลงน้ำ,ทำให้ลดต่ำลงอย่างกะทันหัน n. การดำน้ำ,การกระโดดลงน้ำ,การพุ่งเอาหัวลง,การตกลงอย่างรวดเร็ว, Syn. dump,joint,pad,hol
do-or ###SW. die (ดู'เออะได') adj. ซึ่งต้องการเอาชนะให้ได้,เต็มที่,สุดกำลัง,เสี่ยงภัย
downrightadj. อย่างแท้ ๆ ทีเดียว,โดยสิ้นเชิง,ชัดเจนที่สุด,ลงสู่ -adv. อย่างสิ้นเชิง,เต็มที่., See also: downrightedness n. ดูdownright, Syn. thorough,absolute,sheer
dress-up(เดรส'อัพ) adj. ซึ่งแต่งตัวให้ดี,ซึ่งแต่งตัวให้เต็มที
fearful(เฟีย'ฟูล) adj. น่ากลัว,ซึ่งทำให้น่ากลัว,รู้สึกลัว,เต็มที่., See also: fearfully adv. ness n.
flower(เฟลา'เออะ) n. ดอกไม้,บุปผา,บุษบา,พืชดอกไม้,ระยะที่รุ่งเรืองหรืองดงามที่สุด,ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด, See also: flowers n.,pl. ผงเคมีละเอียด. vi. ให้ดอก,เจริญเติบโตเต็มที่. vt. ปกคลุมไปด้วยดอกไม้,ประดับด้วยดอกไม้, Syn. bloom
full(ฟูล) adj. เต็มไปด้วย,เต็มadv. แท้จริง,แน่นอน,vt. ทำให้เต็ม. vi. เต็ม,มีอยู่เต็ม. n. สภาพสูงสุด,สภาพเต็มที่. -Phr. (in full เต็มที่ ไม่ได้ย่อ) ., See also: fullness n. fully adv., Syn. entire,maximum,satiated,dense
full-blownadj. ซึ่งบานเต็มที่,ซึ่งเจริญเต็มที
full-rigged(ฟุล'ริกดฺ) adj. กางเรือเต็มที่,มีอุปกรณ์เต็มที
green(กรีน) adj. สีเขียว,เขียวชอุ่ม,ประกอบด้วยผัก,ยังไม่สุก,ยังไม่โตเต็มที่,อ่อนหัด,ไร้ประสบการณ์,ใหม่,สด,เร็ว ๆ นี้,ขีด,ซึ่งถูกฆ่าใหม่ ๆ ,ไม่ติดไฟ. n. สีเขียว,วัตถุสีเขียว,ทุ่งหญ้าสีเขียว,ใบไม้สด ๆ ,กิ่งไม้และใบไม้ที่ใช้เป็นอาหาร., Syn. li
grown-up(โกรน'อัพ) adj. โตเต็มที่,เป็นผู้ใหญ่, See also: grown-upness n., Syn. adult
gun ho(กัน'โฮ) adv. เต็มใจ,เปี่ยมหัวใจ,เต็มที
gusto(กัส'โท) n. การเพลิดเพลินเต็มที่,ความเอร็ดอร่อย,ความชอบS. relish
half(ฮาล์ฟ) n. ครึ่ง,ครึ่งเวลาของการแข่งขัน,ครึ่งรอบ,ครึ่งเกม,ครึ่งเทอม,ครึ่งปีการศึกษา,ซีกหนึ่งของโลก,กองหน้า,ส่วนหนึ่ง,ไม่ทั้งหมด. -Phr. (go halves แบ่งเท่า ๆ กัน) adj. กึ่งหน้า,ส่วนหนึ่ง,ไม่เต็มที่,ไม่สมบูรณ์ -pl. Halves
half-assedadj. ส่งเดช,ตามบุญตามกรรม,ไม่ได้วางแผนเต็มที่,ไม่สมบูรณ์
hilt(ฮิลทฺ) n. ด้ามดาบ,ด้ามกริช,ด้านอาวุธ,ด้ามเครื่องมือ -Phr. (to the hilt เต็มที่,อย่างยิ่ง) vt. ใส่ด้าม
iguana(อิกกวา'นะ) n. แย้จำพวกหนึ่ง พบในแถวอเมริกากลาง มีความยาวเต็มที่กว่า 5 ฟุต
immature(อิมมะเทียว'เออ) adj. ยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่,ยังไม่สมบูรณ์,ยังไม่บรรลุนิติภาวะ,ยังเยาว์วัย,ยังอ่อน, See also: immaturity n., Syn. green,unripe,crude
English-Thai: Nontri Dictionary
amain(adv) เต็มที่,เต็มกำลัง,รุนแรง,ดุเดือด,ทันที,ฉับพลัน
consummate(adj) สมบูรณ์,บริบูรณ์,บรรลุ,เลิศ,เต็มที่,เสร็จสมบูรณ์
deadly(adj) ร้ายแรง,มหันต์,ร้ายกาจ,ปางตาย,เต็มที่,ถึงตายได้
dense(adj) หนาแน่น,แน่น,ทึบ,เต็มที่,โง่
underdeveloped(adj) ไม่เต็มที่,ไม่เจริญ,ด้อยพัฒนา
FULL-full-fledged(adj) เต็มเปี่ยม,เพียบ,แปล้,เต็มที่,สุกงอม
fullness(n) ความเต็ม,ความเต็มที่,ความเพียบ,ความตื้นเขิน
fully(adv) อย่างเต็มที่,อย่างเต็มเปี่ยม,อย่างเพียบ,อย่างจุใจ
fulness(n) ความเต็ม,ความเต็มที่,ความเพียบ,ความตื้นเขิน
GROWN-grown-up(adj) โตเต็มที่,โตเป็นผู้ใหญ่,เติบโต,เติบใหญ่
heartily(adv) อย่างเต็มใจ,อย่างเต็มที่,อย่างเบิกบานใจ,อย่างจริงใจ
thoroughgoing(adj) ครบถ้วน,เต็มที่,ตลอด,ถ้วนทั่ว
high(adj) สูง,สำคัญ,เลิศ,รุนแรง,เต็มที่,ยิ่ง,เป็นหัวหน้า
mature(adj) โตเต็มที่,ครบกำหนด,เจริญวัย,แก่,สุก,เป็นผู้ใหญ่
plenary(adj) สมบูรณ์,ครบถ้วน,เต็มที่,ครบองค์
plenitude(n) ความอุดมสมบูรณ์,ความสมบูรณ์,ความเต็มที
profound(adj) สุดซึ้ง,เต็มที่,สนิท,แน่นแฟ้น
profundity(n) ความคิดลึกซึ้ง,ความเต็มที่,การหลับสนิท
thoroughly(adv) โดยตลอด,อย่างเต็มที่,อย่างละเอียดลออ,อย่างถี่ถ้วน
sheer(adj) ตรงไปตรงมา,แท้จริง,เต็มที่,ทีเดียว
spurt(vi) พ่น,พุ่งออกมา,โหมกำลัง,ปล่อยฝีเท้าเต็มที
thorough(adj) เต็มที่,ทั่วถึง,ตลอด,สมบูรณ์,ถี่ถ้วน
utter(adj) เต็มที่,ที่สุด,เด็ดขาด,ทีเดียว,ทั้งหมด
utterly(adv) อย่างเต็มที่,โดยทั้งหมด,โดยเด็ดขาด
uttermost(adj) ที่สุด,เต็มที่,ยิ่งยวด,สูงสุด,สุดขีด
veriest(adj) ที่สูง,สูงสุด,เต็มที่,ทั้งหมด,สุดขีด,สิ้นเชิง
well(adv) ดี,เรียบร้อย,สบายดี,ทีเดียว,ชอบแล้ว,เต็มที
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
plenaryเต็มที่, บริบูรณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
at largeอย่างเต็มที่, ไม่มีขอบเขต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
completeสมบูรณ์, ครบถ้วน, สิ้นสุด, เต็มที่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
fully adjustable articulatorกลอุปกรณ์ขากรรไกรจำลองแบบปรับได้เต็มที่ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
mature๑. สุก [มีความหมายเหมือนกับ maturate ๑]๒. เต็มวัย, เจริญเต็มที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
maturityช่วงการเจริญเต็มที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acmeมดลูกหดรัดตัวสูงสุด, ระยะหดรัดตัวเต็มที่, ระยะที่เจ็บมากที่สุด [การแพทย์]
Cerebral Palsyสมองพิการ, กลุ่มอาการที่เกิดจากความผิดปกติหรือมีพยาธิสภาพเกิดขึ้นกับสมองส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหว ทำให้ผู้พิการไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายได้ สภาพพิการที่เกิดขึ้นจะเป็นแบบคงตัว และเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ยังมีการเจริญเติบโตของสมองอยู่ คือ ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาจนไปถึงระยะที่สมองมีการเจริญเติบโตเต็มที่ โดยทั่วไปถือเกณฑ์ไม่เกิน ๘ ขวบ [Assistive Technology]
Completeสมบูรณ์,ชนิดสมบูรณ์,เต็มที่ [การแพทย์]
constraintปัจจัยที่ขัดขวางต่อเทคโนโลยี, สิ่งที่ทำให้การทำงานของระบบเทคโนโลยีเกิดการติดขัด หรือสิ่งที่จำกัดขอบเขตการทำงาน ทำให้ไม่สามารถทำงานได้เต็มที่ เช่น ข้อจำกัดด้านเงินทุน เวลา ความรู้ กฎข้อบังคับ สภาพอากาศ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Culture Mediumอาหารเลี้ยงเซลล์ของเหลวที่ประกอบด้วยสารอาหารต่างๆหรือปัจจัยที่จำเป็นต่อการควบคุมการเจริญเติบโตของเซลล์ ซึ่งใส่ไว้ในจานเพาะเลี้ยงเซลล์เพื่อให้เชื้อได้รับสารอาหารเหล่านี้และใช้ในการเจริญเติบโต - อินดิวส์พลูริโพเทนท์สเต็มเซลล์ หรือไอพีเอสเซลล์ (Induced Pluripotent Stem Cells (iPS Cells))เซลล์ชนิดพลูริโพเทนท์ซึ่งถูกสร้างมาจากเซลล์ที่เจริญวัยเต็มที่แล้ว เช่นเซลล์ผิวหนัง การสร้างไอพีเอสเซลล์จะทำได้โดยการกระตุ้นยีนที่อยู่ในเซลล์ที่เจริญวัยเต็มที่แล้ว ให้พัฒนาย้อนกลับไปทำหน้าที่เหมือนเซลล์ต้นตอจากตัวอ่อน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
even numberจำนวนคู่, จำนวนเต็มที่หารด้วย 2 แล้วได้ผลลัพธ์เป็นจำนวนเต็ม  นั่นคือ จำนวนที่อยู่ในเซต [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
factorตัวประกอบ,  ตัวประกอบของจำนวนเต็มใด ๆ หมายถึงจำนวนเต็มที่หารจำนวนนั้นได้ลงตัว เช่น 5 และ  3 เป็นตัวประกอบของ 15 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Immatureเจริญไม่เต็มที่, เด็กไม่รู้จักโต, ไม่สมบูรณ์, ยังไม่ชัดเจน, ผู้ไม่บรรลุวุฒิภาวะ, เซลล์ตัวอ่อน, เด็กกว่าอายุ, เจริญยังไม่เต็มขั้น [การแพทย์]
Maturationวุฒิภาวะ, ระดับวุฒิภาวะ, ร่างกายโตเต็มที่, การเจริญเต็มวัย, สมบูรณ์เต็มที่, การเติบโตเป็นผู้ใหญ่, ความเจริญเต็มที่, การเจริญเติบโตเต็มขั้น, การเจริญเต็มขั้น, การพัฒนาการของร่างกาย, การเจริญเติบโต [การแพทย์]
Matureโตเต็มที่, แก่เพียงพอ, วุฒิภาวะ, เต็มที่, ครบอายุแล้ว, เจริญเพียงพอ [การแพทย์]
Maturityวุฒิภาวะการบรรลุความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ด้วยความเจริญสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมของบุคคล ที่พัฒนาอย่างเต็มที่จนบรรลุถึงขั้นภาวะนั้น ๆ ตามศักยภาพของบุคคลแต่ละคน เรียบเรียงและขยายความจากพจนานุกรมศัพท์จิตวิทยาฉบับราชบัณฑิตยสถาน [สุขภาพจิต]
Shore Line ชายฝั่งหรือชายทะเล เส้นแนวขอบติดหน้าดิน ณ ที่น้ำทะเลลงเต็มที่ ส่วนพื้นที่ที่อยู่นอกเส้น แนวฝั่งออกไปในทะเลเรียกว่า นอกฝั่ง (Off Shore) [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
plenary (adj.) เต็มทีSee also: สมบูรณ์, เด็ดขาด, ทั้งหมด Syn. entire, complete
sheer (adj.) เต็มทีSee also: ที่สุด, ทีเดียว Syn. utter, quite
thoroughgoing (adj.) เต็มทีSee also: สมบูรณ์ Syn. absolute, complete, thorough
uttermost (adj.) เต็มทีSee also: สุดขีด, สุดเหวี่ยง Syn. utmost
absolute (adj.) เต็มที่ (ใช้ในการเน้น) See also: สมบูรณ์, ทั้งหมด Syn. perfect, complete, total
adulthood (n.) การเจริญเติบโตเต็มทีSee also: การโตเต็มวัย Syn. development, readiness
anthesis (n.) การบานเต็มที่ของดอกไม้
at the outside (idm.) อย่างเต็มทีSee also: อย่างสูงสุด
autumn (n.) วัยเจริญเติบโตเต็มที
capitalize on (phrv.) ใช้ประโยชน์ให้เต็มที่จาก See also: ได้ผลประโยชน์จาก
desperately (adv.) อย่างเต็มทีSyn. extreme, franticly
embryonic (adj.) ยังไม่เจริญเต็มทีSee also: ยังไม่สมบูรณ์ Syn. immature
enjoy (vt.) ได้ใช้ตามสิทธิ์อย่างเต็มที
ewe (n.) แกะตัวเมียที่โตเต็มที่แล้ว Syn. female sheep
female sheep (n.) แกะตัวเมียที่โตเต็มที่แล้ว
franticly (adv.) อย่างเต็มทีSyn. extreme
full-brown (adj.) ซึ่งเติบโตเต็มทีSee also: ซึ่งเจริญเต็มที่, ซึ่งเป็นผู้ใหญ่ Syn. full-fledged, mature
full-fledged (adj.) ซึ่งเติบโตเต็มทีSee also: ซึ่งเจริญเต็มที่, ซึ่งเป็นผู้ใหญ่ Syn. full-brown, mature
full-grown (adj.) เจริญเติบโตเต็มทีSee also: ซึ่งเป็นผู้ใหญ่ Syn. adult, grown-up, mature
fully (adv.) อย่างเต็มทีSee also: อย่างสมบูรณ์, อย่างครบถ้วน Syn. completely, thoroughly, wholly
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Take your timeตามสบายเลย / ใช้เวลาให้เต็มที
I'm totally against himฉันต่อต้านเขาอย่างเต็มที
I can't make this machine run properlyฉันไม่สามารถทำให้เครื่องยนต์นี้ทำงานอย่างเต็มที่ได้
You'll have plenty of time to sleep tomorrowพรุ่งนี้คุณจะมีเวลานอนเต็มที่เลยแหล่ะ
I am entirely grown upฉันเติบโตเต็มที่แล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Just get it out.เต็มที่ เอาออกมาให้หมด
It's, like, three weeks, max.เต็มที่ก็แค่ 3 สัปดาห์
Three, four hours, max.เต็มที่ก็แค่สามถึงสี่ชั่วโมง
And your best will prove better than when I asked you to locate Arya Stark?เต็มที่ของเจ้า คงดีกว่าตอนข้า ขอให้ช่วยตามหาอาร์ยา สตาร์ค นะ
Whoo! Look alive, Ty!เต็มที่หน่อย ไทเลอร์!
No, please. Geek out. Please.เต็มที่เลย กี้คได้เต็มที
Shoot straight, partner.เต็มที่เลย พาร์ทเนอร์
Go Pierce, go Pierce, it's your birthday!เต็มที่เลย เพียร์ซ นี่คือวันเกิดคุณ!
Do your best, Nanaka.เต็มที่เลยนะ นานากะจัง
Enjoy. It's Chan Young's favorite.เต็มที่เลยนะ นี่ของโปรดของชานยองเลย
How you doing, Jimmy? Aw, you give 'em hell.เต็มที่เลยพวก เอาล่ะ เริ่มงานได้
Do your thing, boy!เต็มที่เลยไอ้หนู แดร็ค
A little mediaeval entertainment in the ghetto!ไปสนุกกันให้เต็มที่ ในชุมชนยิว
All right. Go ahead. Make the most of it.ก็ได้ไปเถอะ เอาให้เต็มที่เลย
But I feel so uncomfortable.แต่ฉันรู้สึกอึดอัด ทุกวันฉันพยายามเต็มที่แล้ว
Work hard.ฝึกหนัก. เล่นอย่างเต็มที่. และ ฆ่าอย่างหนัก
You'd love to prove that, wouldn't you?- อยากพิสูจน์เต็มที่เลยสินะ
The beaches are open, and people are having a wonderful time.หาดเปิดรับผู้คนให้ได้สนุกกันเต็มที
And utterly unscientific.และไม่มีหลักเกณฑ์อย่างเต็มที
I am fully confident in your ability to study the phenomenon by yourself.ฉันมั่นใจอย่างเต็มที่ใน ความสามารถของคุณ เพื่อศึกษาปรากฏการณ์ด้วย ตัวเอง
You are so utterly predictable.คุณจึงสามารถคาดเดาได้อย่างเต็มที
"you'll thank me." that's it. the Dushanbe road... where we're supposed to meet our contacts..."นายจะขอบใจฉัน..." นั่นไง ถนน Dushanbe ที่เราจะได้รับการติดต่อครั้งต่อไป เรามีอำนาจดำเนินการเต็มที่ ตราบเท่าที่ประธานาธิบดีเห็นชอบ
Put a little Fred Astaire into it.วาดลวดลายให้เต็มที่เลย
It's a terrible story. She was awfully injured.มันน่ากลัวมาก ดูเธอเจ็บปวดมานานเต็มที
I've had enough of your damn flirting!ฉันเอียนกับคำพูด บ้าๆ ของแกเต็มทีแล้ว!
The army, riot police, and even traffiic police have been fully mobilized.กองทัพ, ตำรวจปราบจราจลและแม้แต่ ตำรวจจราจรถูกเคลื่อนพลอย่างเต็มที
Your power isn't fully matured.พลังของเธอยังไม่สมบูรณ์เต็มที่นะ
I will. You'll kill them. I know you will.เล่นให้เต็มที่นะ เอาให้ขำกลิ้งเลย
I was a really bad student, but that didn't stop my dad, the doctor, pulling a lot of strings to get me into med school....แต่พ่อผมก็ไม่ลดละ ท่านพยายามเต็มที่ ให้ผมได้เข้ารร.แพทย์
I am in full command.ที่นี่ ฉันสั่งได้เต็มที
Get shitfaced and go hump the brains out of some hos.เมากันให้เต็มที่เลยดีมั้ย
I am max-attentive to this situation.ฉันให้ความสนใจเรื่องนี้เต็มที
I want you to have a good time and drink as much of Ben Schiller's liquor as possible.ขอให้สนุกกันให้เต็มที่ เบน ชิลเลอร์เลี้ยงเหล็าไม่อั้นค่ะ
You've been asking me too often and I'm damn sick of it.คุณถามผมบ่อยเกินไปแล้ว และผมก็เบื่อเต็มที
The way we account for everything. What we share, what we don't share.เรื่องที่เราต้องทำบัญชีทุกอย่าง เราแชร์อะไร ไม่แชร์อะไร ฉันเบื่อกับมันเต็มทีแล้ว
Would tire of his crown If they only understoodเบื่อหน่ายเต็มที่กับตำแหน่งนี้ / ถ้าเพียงพวกเขาเข้าใจ
I fully endorse it Let's try it at onceฉันเห็นด้วยอย่างเต็มที่ว่าน่าจะลองทำดูสักครั้ง
Come on into the lab and we'll get you all fixed up.มาที่ห้องแล็บ แล้วเราจะจัดเตรียมให้คุณอย่างเต็มที่เลย
When I was a sportswoman in the East German Olympic track-and-field team... they dispensed anabolic steroids as freely... as here in America they dole out Gatorade.สมัยที่ฉันเป็นนักกีฬากรีฑาในเยอรมันตะวันออก พวกเขาให้สเตอรอยด์กันแบบเต็มที่ เหมือนกับที่นักกีฬาดื่มเกเตอเรด
Clean up! I'm tired of this fuckin' mess.ทำความสะอาดสิ ฉันเบื่อเต็มทีแล้ว

เต็มที ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
不全[ふぜん, fuzen] Thai: ไม่เต็มที่ เช่น การเจริญเติบโต

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เต็มที่
Back to top