ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

มีชีวิตชีวา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *มีชีวิตชีวา*, -มีชีวิตชีวา-

มีชีวิตชีวา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
มีชีวิตชีวา (v.) be jolly See also: be merry, be mirthful, be jubilant, be joyous Syn. ครึ้กครื้น, รื่นเริง, เบิกบานใจ, สดชื่น, กระปรี้กระเปร่า
English-Thai: HOPE Dictionary
activity(แอคทีฟ' วิที) n. กิจกรรม, การเคลื่อนไหว, ลักษณะการดำเนินการ, ลักษณะการเคลื่อนไหว, ระดับความมีชีวิตชีวา, เรื่องราวที่ดำเนินการ, กิจกรรม, Syn. action, pursuit)
animal spiritsความีชีวิตชีวาเนื่องจากสุขภาพที่ดี, อารมณ์ดี
animate(แอน' นิเมท) vt. ทำให้มีชีวิตชีวา, ทำให้แคล่วคล่อง, ทำให้มีกำลังวังชา,ให้กำลังใจ, กระตุ้น. -adj. มีชีวิตชีวา, มีชีวิต, เกี่ยวกับชีวิตสัตว์, สามารถเคลื่อนไหวได้เอง. -animateness n. -animation n., Syn. activate, incite)
animated(แอน' นิเมทเทด) adj. มีชีวิตชีวา, Syn. lively, vital ###A. lifeless, sluggish)
animation(แอนนิเม' เชิน) n.ภาวะที่มีชีวิตชีวา, ขบวนการสร้างหนังการ์ตูน, ความกระตือรือร้น, พลังงาน,ความดีใจ, Syn. spirit)
animator(แอน' นิเมเทอะ) n. บุคคลหรือสิ่งที่ทำให้มีชีวิตชีวา, คนวาดภาพการ์ตูน., Syn. animater
bouncy(เบา'ซี) adj. มีลักษณะเด้ง,มีชีวิตชีวา,ร่าเริง,เด้งได้,ชอบคุยโว,ชอบยกยอตัวเอง
bright(ไบรทฺ) adj. สว่าง,โชติช่วง,ใส,สดใส,แจ่มใส,ร่าเริง,ฉลาด,หลักแหลม,มีชีวิตชีวา,มีชื่อเสียงโด่งดัง., See also: brights n. ไฟหน้ารถที่ใช้ส่องให้สว่างจ้า,ความสว่างจ้า brightish adj. ดูbright
brisk(บริสคฺ) {brisked,brisking,brisks} adj. รวดเร็ว,ปราดเปรียว,ว่องไว,แรง (ลม) vt. ทำให้รวดเร็ว,ทำให้มีชีวิตชีวา,ทำให้รุ่งเรือง vi. ว่องไว,กระวีกระวาด,รุ่งเรือง, See also: briskness n., Syn. quick
crisp(คริสพฺ) {crisped,crisping,crisps} adj. เปราะ,กรอบ,แตกง่าย,สบายใจ,สดชื่น,มีชีวิตชีวา,สะอาดเรียบร้อย,หยิกงอ. vt.,vi. ทำให้เปราะหรือกรอบ,ทำให้เป็นลอนหรือหยิก., See also: crisply adv. ดูcrisp, Syn. brittle
crouse(ครูส) adj. กล้า,มีชีวิตชีวา,กระฉับกระเฉง, Syn. bold,brisk,lively
dashing(แดช'ชิง) adj. มีชีวิตชีวา,ห้าว,หลักแหลม,หรูหรา., Syn. smart ###A. dull
draggyadj. เฉื่อยชา,เชื่องช้า,ไม่มีชีวิตชีวา
dull(ดัล) {dulled,dulling,dulls} adj.,vt.vi. ทื่อ,ทึ่ม,ปัญญาทึบ,ไม่มีชีวิตชีวา,ด้าน,จืดชืด,ไม่มีรสชาติ,ซบเซา,เชื่องช้า,ทู่,พร่ามัว,น่าเบื่อ,ไม่น่าสนใจ., See also: dullish adj. ดูdull dulness n. ดูdull dullness n. ดูdull dully adv. ดูdull
exhilarate(เอคซิล'ละเรท) vt. ทำให้เบิกบานใจ,กระตุ้น,ทำให้มีชีวิตชีวา., See also: exhilarator n.
fire(ไฟ'เออะ) {fired,firing,fires} n. ไฟ,เพลิง,ไฟไหม้,การลุกเป็นไฟ,ความเร่าร้อน,ความกระตือรือร้น,ความมีชีวิตชีวา,ประกายไฟ,การยิงอาวุธปืน vt. ยิงกระสุน,ยิง,จุดไฟ,ไล่ออก,เลิกจ้าง. vi. ติดไฟ,ไฟไหม้,ลุก,มีอารมณ์เร่าร้อน,ตื่นเต้น,ยิงปืน,ปล่อยขีปนาวุธ -on fire กำลั
grig(กริก) n. จิ้งหรีด,ตั๊กแตน,คนที่มีชีวิตชีวา
humming(ฮัม'มิง) adj. ซึ่งทำให้เกิดเสียงหึ่ง,ยุ่งมาก,กระฉับกระเฉง,มีชีวิตชีวา., See also: hummingly adv., Syn. buzzing
inert(อินเนิร์ท') adj. เฉื่อยชา,ไม่มีชีวิตชีวา,เหงาหงอย,ไม่มีปฏิกิริยาโต้ตอบ ไม่มีฤทธิ์ทางยา., See also: inertness n., Syn. immobile
inertia(อินเนอ'เชีย) n. ความเฉื่อย,ความไม่มีชีวิตชีวา,ความอยู่กับ, See also: inertial adj.
innerve(อินเนิร์ฟว') vt. หล่อเลี้ยงด้วยพลังงานประสาท,ทำให้มีชีวิตชีวา,ทำให้แข็งแรง
insipid(อินซิพ'พิด) adj. ไม่มีรสชาติ,ไม่น่าสนใจ,จืดชืด,ไม่มีชีวิตชีวา., See also: insipidity,insipidness n. insipidly adv., Syn. dyll
instinct(อิน'สทิงคทฺ) n. สัญชาตญาณ adj. มีชีวิตชีวา,เต็มไปด้วยความมั่นใจ, Syn. tendency,impulse
invigorate(อินวิก'กะเรท) vt. เสริมกำลัง,เติมพลัง,ทำให้แข็งแรง,ทำให้มีชีวิตชีวา., See also: invigoratingly adv. invigorator n. invigoration n. invigorative adj. invigoratively adv., Syn. animate,energize
jazz(แจซ) n. ดนตรีแจ๊ซ,การเต้นรำหรือระบำแจ๊ซ,ความมีชีวิตชีวา,ชีวิตจิตใจ,การพูดเสแสร้ง, See also: jazzy adj.
jocund(โจค'เคินดฺ,โจ'เคินดฺ) adj. ร่าเริง,มีชีวิตชีวา,เบิกบานใจ,ดีใจ, Syn. merry,gay ###A. sad,sober
lacklastre(แลค'ลัสเทอะ) adj. ไม่วาว,ไม่มีสง่าราศี,ไม่มีชีวิตชีวา,ไม่สดใส,มัว, Syn. dull,vapid
lackluster(แลค'ลัสเทอะ) adj. ไม่วาว,ไม่มีสง่าราศี,ไม่มีชีวิตชีวา,ไม่สดใส,มัว, Syn. dull,vapid
leaden(เลด'เดิน) adj. หนัก,หนักอึ้ง,ไม่มีรสชาติ,ดื้อ,ไม่มีชีวิตชีวา,สีเทา,เฉื่อยชา,เชื่องช้า,งุ่มง่าม,ประกอบด้วยตะกั่ว vt. ทำให้หนัก,ทำให้เชื่องช้า., Syn. precede
lifeless(ไลฟฺ'ลิส) adj. ไม่มีชีวิต,ตาย,ไม่มีสิ่งมีชีวิต,ไม่มีชีวิตชีวา,มืดมน,จืดชืด,ไม่รู้สึก, See also: lifelessness n. ดูlifeless
light 1(ไลทฺ) {lit/lighted,lit/lighted,lighting,lights} n. แสง,แสงสว่าง,ความสว่าง,ไฟ,ดวงไฟ,ตะเกียง,โคม,โคมไฟ,ประทีป,ประภาคาร,ไฟสัญญาณ,อรุณ,กลางวัน,การรู้ adj. สว่าง,มีแสงสว่าง,ซีด,ขาว,จาง,มีครีมหรือนมมาก,เปล่งปลั่ง,ผ่องใส vt. จุดไฟ,จุดบุหรี่,เปิดไฟ,ติดไฟ,ส่องสว่าง,ทำให้สว่าง,เปล่งปลั่ง,ผ่องใส vt. จุดไฟ,จุดบุหรี่,กลายเป็นแสงสวาง,มีชีวิตชีวา,ถูกเปิดเผยถูกค้นพบ
live 2(ไลว) adj. มีชีวิต,เกี่ยวกับชีวิต,มีสิ่งมีชีวิต,เต็มไปด้วยพลัง,ขะมักเขม้น,มีชีวิตชีวา,ทันสมัย, สด,กำลังเล่น,ขับเคลื่อน,มีอำนาจ,ยังคงใช้กันอยู่,ประกอบด้วยผู้คนจริง ๆ adv. (รายการ) สด., See also: liveness n. ดูlive
lively(ไลว'ลี) adj. มีชีวิตชีวา,มีพลัง,มีชีวิตจิตใจ,ร่าเริง,ฮึกเหิม,เร้าอารมณ์,ชัดเจน,แข็งแรง,สดใส,ได้ผล,เป็นฟอง,กระดอน,เด้ง,กระฉับกระเฉง adv. คล่องแคล่ว,ว่องไว, See also: livelily adv. ดูlively liveliness n. ดูlively -S...
liven(ไล'เวิน) vt. ทำให้มีชีวิตชีวา,เร้าอารมณ์,ทำให้เบิกบานใจ. vi. เบิกบานใจ,มีชีวิตชีวา,สดใสขึ้น, Syn. rouse
lusty(ลัส'ที) adj. แข็งแรง,มีกำลังวังชา,มีชีวิตชีวา., See also: lustily adv. ดูlusty lustiness n. ดูlusty, Syn. hearty
mercurial(เมอคิว'เรียล) adj. เกี่ยวกับธาตุปรอท,เกี่ยวกับเทพเจ้า Mercury (ดู) ,เกี่ยวกับดาวพุธ,กระฉับกระเฉง,มีชีวิตชีวา,คล่องแคล่ว,ไว (เหมือนปรอท) ,เปลี่ยนแปลงง่าย,เหลาะแหละ,หลายใจ. n. ยาที่มีสารปรอทอยู่., See also: mercurialness n. mercuriality n.
percolate(เพอ'คะเลท) vt. กรอง,กลั้ว,ชง,ทำให้ซึมผ่าน,ทำให้ไหลผ่าน. vi. ปล่อยให้ไหลผ่านสิ่งกรอง,ซึมผ่าน,ชง,คึกคัก,มีชีวิตชีวา., See also: percolable adj. percolation n. percolative adj., Syn. filtrate,filter
piquant(พี'เควินทฺ) adj. เผ็ด,รสจัด,น่าสนใจ,ถึงใจ,มีชีวิตชีวา,ทำให้พอใจยิ่ง., See also: piquancy n.
quicken(ควิค'เคิน) vi.,vt. (ทำให้) เร็วขึ้น,ไวขึ้น,มีชีวิตชีวาขึ้น,เริ่มมีลักษณะของสิ่งมีชีวิต., See also: quickener n.
racy(เร'ซี) adj. รักษารสชาติเดิม,มีชีวิตชีวา,มีพลังงาน,มีรสชาติ,เผ็ดร้อน,แหลมคม,ยั่วอารมณ์, See also: racily adv. raciness n., Syn. spirited
English-Thai: Nontri Dictionary
animated(adj) กระปรี้กระเปร่า,ร่าเริง,มีชีวิตชีวา
animation(n) ความมีชีวิต,ความมีชีวิตชีวา,ความกระตือรือร้น
crisp(adj) กรอบ,เปราะ,แจ่มใส,สดชื่น,กระฉับกระเฉง,มีชีวิตชีวา
damp(adj) ชื้น,หมาด,เปียก,แฉะ,หดหู่,ไม่มีชีวิตชีวา
dashing(adj) หรูหรา,โก้หรู,มีชีวิตชีวา,ร่าเริง,หลักแหลม
effervesce(vt) มีชีวิตชีวา,ร่าเริง,ตื่นเต้น,กระตือรือร้น,เป็นฟอง
effervescent(adj) มีชีวิตชีวา,ร่าเริง,ตื่นเต้น,กระตือรือร้น,พลุ่งเป็นฟอง
frisky(adj) ร่าเริง,ว่องไว,มีชีวิตชีวา,ขี้เล่น,กระโดดโลดเต้น
hearten(vi) มีชีวิตชีวา,ร่าเริงขึ้น,เบิกบาน,ให้กำลังใจ,กล้าขึ้น
insipid(adj) ไม่น่าสนใจ,จืดชืด,ไม่มีรสชาติ,ไม่มีชีวิตชีวา
jazz(n) ดนตรีแจ๊ส,ความมีชีวิตชีวา,ความร่าเริง
jocund(adj) รื่นเริง,เบิกบาน,ขบขัน,ตลกคะนอง,มีชีวิตชีวา
lifeless(adj) สิ้นชีวิต,เซื่องซึม,ไม่มีชีวิตชีวา,ไม่รู้สึก
live(adj) มีชีวิต,มีชีวิตชีวา,ทันสมัย,ขะมักเขม้น
lusty(adj) แข็งแรง,มีกำลัง,มีพลัง,มีชีวิตชีวา
mawkish(adj) น่ารังเกียจ,น่าหมั่นไส้,น่าคลื่นไส้,ไม่มีชีวิตชีวา,จืดชืด
refresh(vt) ทำให้เบิกบาน,ทำให้สดชื่น,ทำให้มีชีวิตชีวา
renovation(n) การปรับปรุงใหม่,การทำขึ้นใหม่,การทำให้มีชีวิตชีวา
spark(n) ลูกไฟ,ประกายไฟ,ไฟพะเนียง,ความมีชีวิตชีวา,คนเจ้าชู้
spirited(adj) กล้าหาญ,มีกำลังใจ,สนุกสนาน,ร่าเริง,มีชีวิตชีวา
sprightly(adj) ร่าเริง,สนุกสนาน,มีชีวิตชีวา,คล่องแคล่ว
vivacious(adj) ร่าเริง,มีชีวิตชีวา,สนุกสนาน,เบิกบาน
vivacity(n) ความร่าเริง,ความมีชีวิตชีวา,ความสนุกสนาน,ความเบิกบาน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
vitalise; vitalize๑. ให้ชีวิต๒. ทำให้มีชีวิตชีวา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vitality๑. สภาพมีชีวิต๒. ความมีชีวิตชีวา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vitalize; vitalise๑. ให้ชีวิต๒. ทำให้มีชีวิตชีวา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
activate (vi.) มีชีวิตชีวา
alive (adj.) มีชีวิตชีวา Syn. alert, living
colourful (adj.) มีชีวิตชีวา See also: มีรสชาติ, สนุกสนาน Syn. colorful, vivid, lively, cheerful, eventful, bright
effervesce (vi.) มีชีวิตชีวา See also: มีความกระตือรือร้น, ตื่นเต้นดีใจ Syn. excited, high-spirited, lively
frisky (adj.) มีชีวิตชีวา See also: ร่าเริง, กระโดดโลดเต้น Syn. energetic, lively, playful
instinct (adj.) มีชีวิตชีวา See also: เต็มไปด้วยความมั่นใจ, โดยสัญชาตญาณ
invigorating (adj.) มีชีวิตชีวา Syn. lively, animated
piquant (adj.) มีชีวิตชีวา
scintillating (adj.) มีชีวิตชีวา See also: น่าสนใจ, สนุกสนาน Syn. brilliant, lively, sparkling
sparkling (adj.) มีชีวิตชีวา See also: น่าสนใจ, สนุกสนาน Syn. brilliant, lively
sprightly (adj.) มีชีวิตชีวา See also: ร่าเริง, สนุกสนาน, เบิกบาน Syn. animated, vivacious, lively, spry
swinging (adj.) มีชีวิตชีวา See also: ร่าเริง Syn. animate, lively, active
vital (adj.) มีชีวิตชีวา Syn. lively, animated, invigorating
vivace (adj.) มีชีวิตชีวา See also: ปราดเปรียว Syn. lively, vital, vivacious
vivace (adv.) มีชีวิตชีวา See also: ปราดเปรียว Syn. vivaciously
vivacious (adj.) มีชีวิตชีวา See also: คล่องแคล่ว, สนุกสนาน Syn. lively, vital, vivace
vivid (adj.) มีชีวิตชีวา Syn. lively
live (adj.) มีชีวิตชีวา (คำไม่เป็นทางการ) See also: เต็มไปด้วยชีวิตชีวา Syn. lively
zippy (adj.) มีชีวิตชีวา (คำไม่เป็นทางการ) See also: มีพลังมาก, คล่องแคล่ว
animato (adv.) มีชีวิตชีวา (ดนตรี)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Please, get a girlfriend, or a life, or something.ช่วยหาแฟน มีชีวิตชีวา หรือทำอะไรก็ได้
That living thing, that breathing, living thing taking its last breath... it's gorgeous.สิ่งมีชีวิต.. หายใจ มีชีวิตชีวา ที่กำลังสูดลมหายใจสุดท้าย...
He talked about something beautiful, something living.เขาพูดเรื่องที่สวยงาม มีชีวิตชีวา ยังมีชีวิต
And vital and vibrant, visceral.มีชีวิตชีวา กระปี้กระเป่า
♪ come alive tonight ♪ Yeah, he's gotta keep a-rockin' ♪มีชีวิตชีวาคืนนี้ #เขาจะร็อคต่อไป#
Life from lifelessness.มีชีวิตชีวาจากไม่มีชีวิตชีวา
Keep 'em moving! Lively there now. We haven't got all night.มีชีวิตชีวามีตอนนี้ เราไม่ได้มี ตลอดทั้งคืน
Look alive, men!มีชีวิตชีวาหน่อย .. หนุ่มๆ!
Kickin' it old school.มีชีวิตชีวาหน่อย... . นี่มันโรงเรียนเก่านะ
Cheer up, mate!มีชีวิตชีวาหน่อยเพื่อน!
A little more gusto, please.มีชีวิตชีวาหน่อยได้มั้ย
Be this alive,มีชีวิตชีวาอย่างนี้นะคะ
Be this alive tomorrow,มีชีวิตชีวาอย่างนี้ในวันพรุ่งนี้
You must remember that life at Manderley is the only thing that interests anybody down here.. ความมีชีวิตชีวาคือสิ่งเดียว ที่ผู้คนที่นี่ให้ความสนใจ
Begin to love a lot And live a lotเริ่มรักและมีชีวิตชีวามากขึ้น
Liberated from my mother I found life rich in all its delightsเพราะถูกปล่อยให้เป็นอิสระจากแม่ของฉัน... ...ฉันค้นพบมั่งมีชีวิตชีวาใน all its ยินดี
He's a lively little chap. I think I'll call him Jareth.เจ้านี่มีชีวิตชีวาดีนะ ฉันว่า ฉันจะเรียกเขาว่า เจเร็ต
Absolutely scintillating!สุดยอดของความมีชีวิตชีวา!
No one takes the time to build things that have character and dignity.ไม่เคยมีใครเคยสร้างสิ่งสวยงาม ที่มีชีวิตชีวาอย่างนี้มาก่อน
I'm going to breathe some life into this presentation.ฉันจะสร้างความมีชีวิตชีวา ให้กับงานแสดงนี้
Come on, for a minute there, you had your old spark back.เอาน่า สักครู่ ท่านจะได้ความมีชีวิตชีวาคืนมา
They're just sort of realer and more alive.แต่เป็นความจริงที่อยู่ภายใน และมีชีวิตชีวากว่ากัน
"Thou, the player of the game, art God." Very spiritual."ฝ่าพระบาทผู้เล่นเกมอาร์ทก็อด" มีชีวิตชีวามาก
No, you'll be very much alive.ไม่หรอก, นายจะอยู่อย่างมีชีวิตชีวาเชียวล่ะ
Let's look lively. Two by two. - Stop!เข้าทีละ 2 คน มีชีวิตชีวากันหน่อย
Two by two, please. Looklively.ทีละ 2 คน มีชีวิตชีวาหน่อย
Lord Voldemort will return very much alive.ลอร์ดโวลเดอมอร์จะกลับมา อย่างมีชีวิตชีวา
Nike young energetic.ไนกี้ หนุ่มสาว มีชีวิตชีวา
"But coaching you and Bobbie, seeing how alive you were out there, made me realize just how much I'd given up."แต่การเป็นโค้ชให้คุณกับบ๊อบบี้ การได้เห็นว่าคุณมีชีวิตชีวาแค่ไหนเวลาออกไปเต้น" "ทำให้ฉันนึกขึ้นได้ว่า ฉันยอมแพ้ไปแค่ไหน"
The lively, funny, talented girl, what did you do with her?เด็กสาวที่มีชีวิตชีวา ตลก และมีความสามารถ เธอทำะไรกับเขา
I just wanted to feel alive again.แค่อยากรู้สึกมีชีวิตชีวาอีกครั้งน่ะ
Wait till you see what I got you, guys.ไม่มีชีวิตชีวา ไม่มีการผจญภัย
We change their lives and,uh, showcase the fall collections.เราก็เปลี่ยนพวกเขาให้มีชีวิตชีวาและก็ โชว์ในตู้กระจกเป็นคอลเล็กชั่นฤดูใบไม้ร่วงยังได้
Proof of heaven as you're living--สวรรค์มีจริง อย่างมีชีวิตชีวา--
She looks as if she has no life left in her.ดูท่าทางเธอ ไม่ค่อยมีชีวิตชีวาเลย
My name is Hiro Nakamura, and the fate of the world is in your hands.ไม่มีชีวิตชีวา ไม่มีการผจญภัย นายต้องการเป็นคนพิเศษ...
Just show them you got a pulse, Casey.เอาน่า มีชีวิตชีวากับลูกค้า หน่อยน่า เคซี่
It made me feel... so alive.มันทำให้ฉันรู้สึกว่า... มีชีวิตชีวา
Do you know how bad this is going to hurt?เพื่อให้คุณตกหลุมรักผม นั่นเป็นครั้งแรกที่ผมรู้สึกมีชีวิตชีวา
THERE'S ONLY THE SOUL. EVERYTHING WAS UNDERSTOOD.คอร์ดแลนด์ทำให้ฉันมีชีวิตชีวา ในแบบที่ชายข้างนอกทำไม่ได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า มีชีวิตชีวา
Back to top