ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ฝันกลางวัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ฝันกลางวัน*, -ฝันกลางวัน-

ฝันกลางวัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฝันกลางวัน (v.) daydream Syn. เพ้อฝัน, ฝันหวาน
English-Thai: HOPE Dictionary
daydreamvi.,n. (การ) ฝันกลางวัน,ปล่อยความคิดไปตามอารมณ์, See also: daydreamer n. ดูdaydream daydreamy adj. ดูdaydream, Syn. wish
stargaze(สทาร์'เกซ) vi. จ้องมอง,ดูดาว,ฝันกลางวัน,ใจลอย
English-Thai: Nontri Dictionary
daydream(n) การฝันกลางวัน,การฝันหวาน,ความคิดฝัน,การสร้างวิมานในอากาศ
reverie(n) การรำพึง,ความเพ้อฝัน,จินตนาการ,การฝันกลางวัน
revery(n) การรำพึง,ความเพ้อฝัน,จินตนาการ,การฝันกลางวัน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Daydreamฝันกลางวัน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
build castles in Spain (idm.) ฝันกลางวัน See also: คิดในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้
build castles in the air (idm.) ฝันกลางวัน See also: คิดในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้
daydream (vi.) ฝันกลางวัน See also: ปล่อยอารมณ์เพ้อฝัน, สร้างวิมานในอากาศ Syn. fantasize, dream, muse, woolgather, imagine Ops. true, verify
wool-gathering (idm.) ฝันกลางวัน See also: เพ้อเจ้อ
absent-mindedness (n.) การฝันกลางวัน See also: การฝันหวาน, การปล่อยความคิดไปตามอารมณ์ Syn. fantasy, fancy, dream, woolgathering, imagination, Ops. truth, verification, tangibility
daydream (n.) การฝันกลางวัน See also: การฝันหวาน, การปล่อยความคิดไปตามอารมณ์ Syn. fantasy, fancy, dream, woolgathering, absent-mindedness, imagination, Ops. truth, verification, tangibility
reverie (n.) การฝันกลางวัน See also: ห้วงความนึกคิด Syn. abstraction, daydream
revery (n.) การฝันกลางวัน See also: การนึกฝัน Syn. daydream, meditation
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Daydreaming is nice, but it's still a daydreamฝันกลางวันมันสวยงามแต่มันก็เป็นแค่ฝันกลางวัน
And sensual daydreamsฝันกลางวันอันเสียวซ่าน
We need the weight. Come on, Clapper, stop daydreaming.มาสิ คแลปเปอหยุดฝันกลางวัน
You should be studying, not daydreaming!เธอควรจะตั้งใจให้มากกว่านี้ ไม่ใช่มาฝันกลางวัน
Do not interrupt me when I'm daydreaming!อย่าขัดจังหวะฉันซิ ฉันกำลังฝันกลางวันอยู่นะ!
Wake up, Dolly Daydream.ตื่นได้แล้ว พ่อนักฝันกลางวัน
Look, you daydreamed about making love to me, and I'm not saying the fantasy didn't cross my mind, OK?ฟังให้ดีนะ ถ้าคุณคิดจะรักฉันล่ะก็ คุณก็กำลังฝันกลางวัน และฉันไม่ได้พูดอะไรที่เกินจริง ฉันพูดมาจากใจเลยล่ะ เข้าใจมั้ย
Those are merely dreams.แค่ฝันกลางวันเท่านั้นเอง
Dr. Garrigan. Daydreaming?คุณหมอการ์ริแกน ฝันกลางวันอยู่รึไง?
It's your illusion.ฉันว่าเธอน่ะ ฝันกลางวันมากกว่าน่ะสิ
Don't daydream all the time, be proper.อย่าฝันกลางวันมากไปนัก..
[You always...have day dreams like this?[ตลอดเวลา... เธอฝันกลางวันแบบนี้หรอ]
It's not a day dream. I have a good memory.มันไม่ใช่ฝันกลางวัน ฉันมีความทรงจำที่ดีต่างหาก
Dreaming of the day when he too would save a little girl from danger and be told:เฝ้าแต่ฝันกลางวันว่า เขาจะช่วยเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆจากอันตรายและจะมีคนพูดว่า
# I'm down on my daydream # # oh, that sleepwalk should be over by now #ฉันตกอยู่ในวังวนของฝันกลางวัน โอ้ แต่ต่อไปนี้คงไม่ต้องนอนละเมออีกแล้ว
Entertaining yourself with stupid daydreams.มีความสุขกับฝันกลางวันลมๆ แล้งๆ ไปเรื่อย
Tomorrow, this would all have been a midsummer night's dream.พรุ่งนี้ มันอาจจะเป็นแค่ฝันกลางวัน
*All those days Chasing down a daydream*♪วันที่ทุกคนไล่ ลงฝันกลางวัน
Don't think of weird things... Hurry and distribute the leaflets.อย่ามัวแต่ฝันกลางวัน แล้วรบกวนคนอื่นสิ
Think about it, we can quit our jobs and turn into Kenny or, uh, keep our jobs and just become spineless losers that spend their entire day dreaming of ways to kill their bosses.คิดดูซิ ระหว่างตกงาน แล้วอยู่ในสภาพเคนนี่ กับมีงานทำแล้วยอมเป็นไอ้ขี้แพ้ ต่อไปก็ฝันกลางวันหาวิธีฆ่าเจ้านาย
Whatcha doin'? Nothing.ก็แค่ฝันกลางวัน\ว่าวันหยุดนี้จะใส่ชุดไหนดี
No, it's a daydream.ไม่ใช่ค่ะ มันคือฝันกลางวัน
Well, maybe daydreams can come true.บางทีฝันกลางวันอาจเป็นจริงได้นะครับ
Maybe you were lied to. Maybe there is no seam.บางที่แกหลอก ไม่ก็ทำให้ฝันกลางวัน
It was like a beautiful daydream.มันเหมือนกับฝันกลางวันอันงดงาม
It's ok. Everybody daydreams.ไม่เป็นไร ทุกคนย่อมฝันกลางวันได้
No, I was just daydreaming.ไม่หรอก ฉันก็แค่ฝันกลางวัน
Well, if you're not 100%, it's just a daydream.ถ้านายไม่มั่นใจ 100% มันก็เหมือนฝันกลางวัน
Years before, as a teenager, he had an insight that was as Earth-shaking as any idea of theirs.ที่เป็นโลกสั่นเป็นความ คิดของพวกเขาใด ๆ และมันเกิดขึ้นอย่างใด อย่างหนึ่งในช่วงฤดูร้อน ขณะที่เขากำลังฝันกลางวันในอิตาลี
Nothing here has really changed since the time of Einstein's early daydreams.ไม่มีอะไรที่นี่มีการเปลี่ยนแปลงจริงๆ ตั้งแต่เวลาของฝันกลางวันต้นของ ไอนสไทน
I used to day dream about being old enough to go on dates.ฉันเคยฝันกลางวัน ว่าอายุมากพอที่จะออกเดท
Instead of having years of fantasies and... possibilities...มัวแต่ฝันกลางวันมาหลายปี หวังว่ามันจะดีขึ้น
You're always off in your own little dream world.นั่งเหม่อฝันกลางวันตลอดเลยนะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ฝันกลางวัน
Back to top