ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปลาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปลาย*, -ปลาย-

ปลาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปลาย (n.) tip See also: point, tail
ปลายข้าว (n.) broken-milled rice
ปลายคาง (n.) chin prominence
ปลายจมูก (n.) nose tip
ปลายตีน (n.) tiptoe Syn. ปลายเท้า
ปลายทาง (n.) destination See also: terminal point, end-point, end of the journey Syn. จุดหมาย, ที่หมาย, สุดทาง Ops. ต้นทาง
ปลายน้ำ (n.) river mouth See also: mouth of the stream, source of stream or river, end of the river
ปลายนิ้ว (n.) fingertip
ปลายปี (adv.) end of a year Syn. สิ้นปี, ท้ายปี
ปลายผ้า (n.) edge of a piece of fabric See also: edge of a strip of cloth, selvage Syn. ริมผ้า
ปลายมือ (adv.) in the long run Ops. ต้นมือ
ปลายมือ (n.) end See also: later period, late stage, later life
ปลายฤดูฝน (n.) end of rainy season Ops. ต้นฝน
ปลายลิ้น (n.) tip of the tongue
ปลายสุด (adj.) extreme See also: inordinate Syn. สุดขั้ว, สุดท้ายปลายโต่ง
ปลายสุด (n.) at the end See also: in the end, at last, finale Syn. ส่วนปลาย, ข้างท้าย
ปลายสุด (n.) at the end See also: in the end, at last, finale Syn. ส่วนปลาย, ข้างท้าย
ปลายสุด (n.) end See also: hindmost part, extreme end Syn. หลังสุด
ปลายเดือน (n.) end of a month See also: monthend
ปลายเท้า (n.) tiptoe
ปลายเนิน (n.) foot of the knoll
ปลายแถว (n.) the last in a row See also: the end of a queue Syn. หางแถว Ops. หัวแถว
ปลายแถว (n.) underling See also: menial, flunky, lackey, hireling Syn. ลูกน้อง, ลิ่วล้อ
English-Thai: HOPE Dictionary
acrosomeปลายหน้าของหัวอสุจิ
data terminal readyปลายทางพร้อมใช้ตัวย่อว่า DTR (อ่านว่า ดีทีอาร์) หมายถึงสัญญาณจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่บอกให้รู้ว่า โมเด็ม (modem) พร้อม และสถานีปลายทางก็พร้อมที่จะรับข้อมูลเข้ามาได้แล้ว
end of lineปลายบรรทัดใช้ตัวย่อว่า EOL (อ่านว่า อีโอแอล) โปรแกรมประมวลผลคำมักจะมีคำสั่งพิเศษนี้ที่จะสั่งให้ตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) กระโดดไปปลายบรรทัดได้เลย
acrocarpous(แอคโคคาร์' พัส) adj. ซึ่งมีผลไม้ที่ปลายของแกนแรก (เช่นในต้นเฟิร์น)
acromegaly(แอคโรเมก' กาลี) n. การที่ส่วนปลายของโครงกระดูกคือ จมูก ขากรรไกร นิ้วมือนิ้วเท้าโตเกินปกติ, เนื่องจากต่อม pituitary gland หลังฮอร์โมนมากเกินไป
acromion(อะโคร' เมียน) n., (pl. -mia) ปลายนอกของกระดูกไหปลาร้า -acromial, adv.
acropathyโรคของส่วนปลายโครงกระดูก
acuminate(อะคู' มิเนท) adj.,vt. ซึ่งมีปลายแหลมเรียว,ทำให้คม, ทำให้มีไหวพริบ
ad fin. Latin สู่ปลาย, ปลาย (at the end)
alpenstockผแอล' เพนสทอค) n. ด้ามไม้ยาวมีปลายเป็นเหล็กใช้ในการปืนเขา
anaglyph(แอน' นะกลิฟ) n. ของประดับที่มีปลายนูน, ภาพสามมิติ. -anaglyphic (al) , anaglyptic adj., -anaglyphy (อะแนก' ลิฟิ) n. (as a cameo)
anglo- french(แอง' โกลเฟรนซฺ) adj. เกี่ยวกับอังกฤษและฝรั่งเศส. -n. ภาษาฝรั่งเศสี่ใช้ในอังกฤษโดยชาวนอร์มันในปลายยุคกลาง., Syn. Anglo-Norman
apex(เอ'เพคซฺ) n., (pl. apexes,apices) ปลาย, ยอด,สุดยอด, Syn. tip,top, pinnacle
apical(แอพ'พิคัล) adj. ยอด, ปลาย,สุด, ใช้ปลายลิ้นเปล่งเสียงออกมา (of, the apex)
arc(อาร์ค) 1. n. ส่วนโค้ง,ความโค้ง,สะพานเรืองแสงที่อยู่ระหว่างปลายหรือ conductors ทั้งสอง,สิ่งที่มีรูปคล้ายคันศร -S...curve,arch,bend 2. เป็นชื่อโปรแกรมหนึ่งที่ใช้ในการหลอมรวมข้อมูลจากหลาย ๆ แฟ้มเข้าเป็นแฟ้มเดียวกัน เพื่อให้ใช้เนื้อที่ในการเก็บน้อยลง โปรแกรมนี้เคยได้รับความนิยมอย่างสูงมาก่อน ต่อมาความนิยมได้ลดลงเพราะมีโปรแกรมใหม่กว่า มีผู้นิยมใช้มากกว่า มีชื่อเรียกว่า ZIP โปรแกรมประเภทนี้จะสามารถอัด (compress) ข้อมูลจำนวนมาก ๆ ให้เก็บได้ในเนื้อที่น้อย ๆ เช่นในจานบันทึก (floppy disk) แต่เมื่อจะใช้ จะต้องนำมาขยายเป็นขนาดปกติก่อน เรียกว่า decompress (ดู compress)
atm.abbr. 1. atmosphere, atmospheric 2. (เอทีเอ็ม) ย่อมาจาก automatic teller machine แปลว่า เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ เป็นเครื่องปลายทาง (terminal) ของคอมพิวเตอร์ของธนาคารที่ลูกค้าสามารถกดรหัสติดต่อกับธนาคารเพื่อใช้บริการบางอย่าง เช่น ฝากหรือถอนเงิน ได้ ในกรุงเทพ เครื่องเอทีเอ็ม นี้จะเห็นได้อยู่ทั่วไป เพราะได้รับความนิยมมาก ในปัจจุบัน เนื่องจากสะดวกและรวดเร็วกว่าการเดินทางไปธนาคาร แล้วยังต้องรอรับบริการจากพนักงาน การสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องเอทีเอ็ม และคอมพิวเตอร์ของธนาคาร จะใช้ผ่านทางสายโทรศัพท์เป็นส่วนใหญ่
avocet(แอฟวะเซท) n. นกขายาวจำพวก Recurvirostra มีเท้าเป็นตีนเป็ด จะงอยปลายที่ยาวโค้งขึ้น อยู่ตามฝั่งทะเล
ballet(บาเล') n. ระบำปลายเท้า,ระบำบาเล่ห์, See also: balletic adj. ดูballet
bayonet(เบ'อะนิท) {bayoneted.bayoneting,bayonets} n. ดาบปลายปืน,มีดปลายปืน vt. แทงด้วยดาบปลายปืน
bnc connectorตัวเสียบบีเอ็นซี หมายถึง ส่วนปลายของสายเคเบิลที่เป็นโลหะที่จะต้องเสียบเข้าทางด้านหลังของเครื่องคอมพิวเตอร์
bola(โบ'ละ) n. อาวุธที่ประกอบด้วยลูกหินหรือลูกเหล็ก2-3ลุกที่ปลายเชือก ใช้เหวี่ยงขว้าง
bottom(บอท'เทิม) {bottomed,bottoming,bottoms} n.,adj. ก้น,พื้นฐาน,ข้างใต้,พื้นน้ำ,ตอนท้ายสุด,ปลาย,ท้องเรือ,ปลายตรอก vt.,vi. ใส่พื้นให้แก่,พบความหมายเต็มของ ตรวจสอบข้อเท็จจริง vt. บรรลุถึงพื้นล่าง สร้างพื้นฐาน, Syn. foot
automatic teller machineเครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ นิยมใช้ตัวย่อว่า ATM หมายถึง เครื่องปลายทาง (terminal) ของคอมพิวเตอร์ของธนาคารที่ลูกค้าสามารถกดรหัสติดต่อกับธนาคารเพื่อใช้บริการบางอย่าง เช่น ฝากหรือถอนเงินได้ ในกรุงเทพ เครื่องเอทีเอ็ม นี้จะเห็นได้อยู่ทั่วไป เพราะได้รับความนิยมมาก ในปัจจุบัน เนื่องจากสะดวกและรวดเร็วกว่าการเดินทางไปธนาคาร แล้วยังต้องรอรับบริการจากพนักงาน การสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องเอทีเอ็ม และคอมพิวเตอร์ของธนาคาร จะใช้ผ่านทางสายโทรศัพท์เป็นส่วนใหญ่
brink(บริงคฺ) n ริม,ขอบ,ปาก,ระยะใกล้,ความจวนเจ,จุดปลาย
butt(บัท) {butted,butting,butts} n. ปลาย,ส่วนปลาย,ส่วนก้น,ตะโพก,บุหรี่,ตอไม้ ,คนที่ถูกดูถูก,เป้ายิง,สนามยิงปืน,เป้าหมาย,การเอาหัวชน,ถังขนาด ใหญ่ -v. ประชิดใกล้กับ,พุ่งออกชน,ขวิด -Id. (butt in เสือก,ยุ่ง), Syn. end
button(บัท'เทิน) n. กระดุม,กระดุมเสื้อ,ปุ่ม,ปุ่มกระดิ่งไฟฟ้า,พนักงานบริการ,หน่อไม้,หน่ออ่อน,ช่อ,เห็ดตูม,ประสาทที่ดี,ปลายคาง vt.,vi. ใส่กระดุม,ติดกระดุม, See also: buttoner n.
capitate(แคพ'พิเทท) adj. มีหัวกลม,มีส่วนปลายใหญ่คล้ายหัว,
centralized systemระบบศูนย์กลางหมายถึง วิธีการประมวลผลที่ผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์จะใช้ผ่านศูนย์กลางจากเครื่องปลายทาง (terminal) การเรียกหาข้อมูลหรือโปรแกรมที่จะใช้ จะเรียกจากศูนย์กลางทั้งหมดดู terminal ประกอบ
circular shiftการเลื่อนเป็นวงหมายถึง การเลื่อนบิต (bit) ที่อยู่ปลายด้านหนึ่งไปอยู่ปลายอีกด้านหนึ่งในเรจิสเตอร์ (register) เดียวกัน ในการเลื่อนแบบนี้ บิตจะไม่หายไปไหน มีความหมายเหมือน cyclic shiftดู shift ประกอบ
cockbill {cockbilledvt. ยกปลายข้างหนึ่งขึ้นเป็นมุมเอียงเพื่อปลดปล่อย
cockbills}vt. ยกปลายข้างหนึ่งขึ้นเป็นมุมเอียงเพื่อปลดปล่อย
computer networkข่ายงานคอมพิวเตอร์เครือข่ายคอมพิวเตอร์หมายถึงระบบการนำเครื่องคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่อง หรือเครื่องปลายทาง (terminal) หลาย ๆ เครื่องมาทำงานร่วมกัน โดยอาจใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องร่วมกัน เช่น สื่อนำข้อมูลเข้า/ออก เครื่องพิมพ์ โมเด็ม (modem) เป็นต้น การทำงานเป็นเครือข่ายจะทำให้ดึงข้อมูลจากกันและกันมาใช้ หรือใช้ร่วมกันได้
conterminousadj. มีพรมแดนร่วมกัน,ซึ่งบรรจบกันตรงปลาย., See also: conterminousness n. ด
cor anglaisn. (คอร์ ออนเกล') n. ปี่ชนิดหนึ่ง ปลายเป็นรูปผลแพร
corps de ballet(คอดะบะเล') n. คณะระบำปลายเท้า
crampon(แครม'เพิน) n. เหล็กยึด,เหล็กเกราะ,ตะขอโลหะ,ตะปูยึดปลายแหลมบนพื้นรองเท้าย่ำหิมะ
creese(คีส) n. กริช,มีดสองคมรูปคดปลายแหลม, Syn. crease,kris
croze(โครซ) n. ร่องที่ปลายแผ่นไม้ที่ทำถังเป็นที่ ๆ หัวถังติดกัน, Syn. groove
cul-de-sac(คัล'ดะแซค) n. ทางตัน,ตรอกตัน,การจนตรอก,ความลำบาก,โพรงหรือท่อที่ปลายต้น,สถานการณ์ที่ไม่ดีขึ้น, Syn. alley -pl. culs-de-sac
cusp(คัสพฺ) n. จุด,ปลายแหลม,ปลายโผล่,ส่วนยื่นออก,จุดสัมผัส,ยอด, Syn. point
English-Thai: Nontri Dictionary
apex(n) ปลาย,ยอดแหลม
ballet(n) การฟ้อนรำ,ระบำปลายเท้า,การเต้นบัลเล่ย์
barb(n) เงี่ยง,เหล็กปลายแหลม,ลวดหนาม,ขวากหนาม
bayonet(n) ดาบปลายปืน,มีดปลายปืน
crest(n) ยอด,ปลาย,หงอน,โหนก,ตราประจำตระกูล
destination(n) จุดหมายปลายทาง,จุดมุ่งหมาย,เป้าหมาย
end(n) ตอนอวสาน,ตอนจบ,จุดจบ,ตอนปลาย,การมรณกรรม,ความหายนะ
ending(n) ตอนจบ,การจบ,ตอนปลาย,การสิ้นสุด,ความตาย
endways(adv) ปลายทาง,ปลายสุด,ตามยาว,เรียงกัน,ต่อกัน
eventually(adv) ในที่สุด,ในบั้นปลาย,ในตอนท้าย,ลงท้าย
extreme(adj) ปลาย,สุดขีด,เกินไป,จัด,ปลายสุด,ไกลสุด
extremity(n) ปลาย,ความรุนแรงเกินไป,ความสุดขีด
farmhouse(n) บ้านไร่,บ้านนา,กระท่อมปลายนา,โรงนา
finally(adv) ในที่สุด,เด็ดขาด,ในบั้นปลาย,ในตอนท้าย
forearm(n) แขนช่วงล่าง,ปลายแขน
foreskin(n) หนังหุ้มปลายอวัยวะผู้ชาย
goal(n) จุดหมายปลายทาง,หลักชัย,ประตูฟุตบอล,เป้าหมาย
grist(n) ปลายข้าว,ข้าวบด
heel(n) ส้นเท้า,ปลายไม้ตีกอล์ฟ,ท้ายเรือ,คนขี้ขโมย
homing(adj) กลับบ้าน,ไปยังบ้าน, ไปสู่จุดหมายปลายทาง
last(adj) สุดท้าย,หลังสุด,ท้ายสุด,ปลาย,จบ,ตลอดไป,ถาวร,ล่าสุด
omega(n) ตอนปลาย,ตอนจบ,อวสาน
nib(n) ปลายปากกา
nipple(n) หัวนม,นมหนู,ปลายกระบอกฉีด
nozzle(n) หัวสูบ,พวย,หัวฉีด,ปลายท่อ
papilla(n) ตุ่ม,หูด,สิว,ปลายลิ้น
peak(n) ยอด,ปลาย,ยอดเขา,จุดสูงสุด,จุดสุดยอด,กะบังหมวกแก๊ป
pen(n) ปากกา,อู่,เล้า,คอกสัตว์,ปลายปากกา,ลีลาการประพันธ์
shank(n) ก้าน,หน้าแข้ง,ส่วนปลาย,ช่วงเวลาสำคัญ
snout(n) นอแรด,จมูกสัตว์,พวย,ปลายกระบอกฉีด,งวงช้าง
spearhead(n) กองหน้า,ปลายหอก,หัวหอก,ผู้นำหน้า
tail(n) หาง,ข้างหลัง,ท้าย,ปลาย,ชาย,การสังวาส
terminal(adj) ตอนปลาย,ท้าย,สรุป,เกี่ยวกับขอบเขต
termination(n) การสิ้นสุด,การลงเอย,จุดหมายปลายทาง,ขอบเขต,ปัจจัย
terminus(n) สถานีปลายทาง,ขอบเขต,เสาเขต,จุดประสงค์,ส่วนท้าย
tip(n) รางวัลคนใช้,ความลับ,ปลาย,การเคาะ,คำแนะนำ,ใบแทรก
tiptoe(n) ปลายนิ้วเท้า
toe(n) นิ้วเท้า,ปลายเท้า,กีบม้า,หัวรองเท้า,ปลายไม้ตีกอล์ฟ
utmost(adj) สูงสุด,ปลายสุด,สุดเหวี่ยง
weekend(n) ปลายสัปดาห์,วันสุดสัปดาห์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
baroceptor; baroreceptorปลายประสาทรับแรงดัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
glochidiateปลายเป็นเงี่ยง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
little-end; rod small end; small-endปลายเล็กก้านสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pungentปลายแหลมแข็ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
scorpioidปลายม้วน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
terminusปลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abruptly pinnate; even-pinnate; paripinnateแบบขนนกปลายคู่ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
acropetalสู่ปลาย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
apexส่วนปลาย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
arrived demaged valueมูลค่า ณ ปลายทางหลังเสียหาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
autumn wood; late wood; summer woodเนื้อไม้ปลายฤดู [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
causalgia; thermalgiaอาการปวดแสบปวดร้อน (เหตุประสาทส่วนปลาย) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
circumcisionการขริบหนังหุ้มปลาย(องคชาต) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cotter pin; split pinสลักปลายแยก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
destination addressเลขที่อยู่ปลายทาง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
distal-ปลาย, -ส่วนปลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dumb terminalเครื่องปลายทางใบ้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
EE (end to end signaling)อีอี (การให้สัญญาณระหว่างปลายทาง) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
end userผู้ใช้ขั้นปลาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
extremity๑. แขนหรือขา [มีความหมายเหมือนกับ limb]๒. ส่วนปลาย [มีความหมายเหมือนกับ termination ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
forearmแขนท่อนปลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
foreskin; preputiumหนังหุ้มปลาย [มีความหมายเหมือนกับ prepuce ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gastric antrum; antrum, pyloricกระเพาะส่วนปลาย [มีความหมายเหมือนกับ pylorus] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
glochid; glochidiumขนปลายเงี่ยง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
hamate-รูปขอ, ปลายรูปขอ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ileac; ileal-ลำไส้เล็กส่วนปลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ileumลำไส้เล็กส่วนปลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
inclined electrode; angle electrodeขั้วเชื่อมปลายเอียง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
insertion๑. การสอดใส่ [มีความหมายเหมือนกับ intromission]๒. ที่เกาะปลาย, จุดดึง (กล้ามเนื้อ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
intelligent terminalเครื่องปลายทางอัจฉริยะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
lateช่วงปลาย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
jejunoileostomyการผ่าต่อลำไส้เล็กส่วนกลางกับส่วนปลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paripinnate; abruptly pinnate; even-pinnateแบบขนนกปลายคู่ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pavilionส่วนปลายบาน, ส่วนผาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peripheryขอบ, ส่วนขอบ, ส่วนรอบนอก, ส่วนปลาย, ส่วนนอกส่วนกลาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prepuce๑. หนังหุ้มปลาย [มีความหมายเหมือนกับ foreskin; preputium]๒. หนังหุ้มปลายองคชาต [มีความหมายเหมือนกับ prepuce of penis; preputium penis] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
protuberance of chin; mental process; mental protuberance; protuberantia mentalisกระโดงคาง, ปลายคาง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
protuberantia mentalis; mental process; mental protuberance; protuberance of chinกระโดงคาง, ปลายคาง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
pylorusไพลอรัส, กระเพาะส่วนปลาย [มีความหมายเหมือนกับ antrum, gastric; antrum, pyloric] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radius๑. รัศมี๒. กระดูกปลายแขนท่อนนอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bayonet Appositionปลายกระดูกเกยกัน [การแพทย์]
Bluntly Tapered Endปลายป้าน [การแพทย์]
Felonปลายนิ้ว,ตะมอย [การแพทย์]
Fimbriated Open Endปลายเปิดมีรูปิด [การแพทย์]
Fingertipปลายนิ้ว [การแพทย์]
Forearmปลายแขน,แขนท่อนล่าง,กระดูกแขนท่อนปลาย,ท้องแขน,ต้นแขน,แขนส่วนปลาย,แขนใต้ศอก,ปลายแขน,กระดูกปลายแขน,ท้องแขน,แขนท่อนปลาย,หลังแขนส่วนล่าง,แขนท่อนต้น [การแพทย์]
Frayingปลายกระดูกบานกว้างออก [การแพทย์]
Adductหุบปลายแขน, มองเข้าด้านใน, ผลผลิตจากการรวมตัว, แอดดักต์ [การแพทย์]
Apexยอด, ปลาย, จุดยอด, ยอดปอด, บริเวณยอดหัวใจ [การแพทย์]
Archส่วนโค้ง, ลักษณะรูปแนวโค้ง, เส้นโค้งจากปลายนิ้วข้างหนึ่งไปถึงอึกข้างหนึ่ง, อาร์ช [การแพทย์]
Bipolarติดสีเฉพาะส่วนปลาย,สองขั้ว [การแพทย์]
Bottom Hole Assemblyอุปกรณ์ก้นหลุมเป็นอุปกรณ์การเจาะที่อยู่ตรงปลายของระบบก้านเจาะ [ปิโตรเลี่ยม]
Bracelet Testการทดสอบในโรครูมาตอยด์โดยการกดปลายล่างกระดูกแขน [การแพทย์]
Bulbousตรงปลายสุดโป่ง [การแพทย์]
Cost Insurance Freight (C.I.F.) Price ราคารวมค่าระวางและประกันภัยสินค้า เงื่อนไขราคาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ (ดู Incoterms) เป็นราคารวมตั้งแต่ตัวสินค้านั้น ค่าระวางเรือขนส่งสินค้าจนถึงเมืองท่าปลายทางตามที่ระบุ รวมทั้งค่าประกันภัยในตัวสินค้านั้น ๆ ด้วย ซึ่งหมายถึง ผู้ขายสินค้าตามเงื่อนไขราคานี้ จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งค่าระวางเรือ ค่าภาษีขาออก ค่าประกันภัย และอื่นๆ จนกว่าสินค้าจะถึงเมืองปลายทาง ส่วนผู้ซื้อก็จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นหลักจากสินค้าถึงเมืองท่าปลายทางตามที่ระบุแล้ว สินค้านำเข้าของไทยส่วนใหญ่จะนำเข้ามาในเงื่อนไขราคานี้ [สิ่งแวดล้อม]
Circumcisersหมอผ่าตัดปลายองคชาต [การแพทย์]
Circumcisionองคชาต,การตัดหนังหุ้มปลาย;ขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศออก;การขลิบหนังปลายอวัยวะสืบพันธุ์;การขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ;การขลิบหนังปลายอวัยวะเพศ;การขลิบหนังหุ้มปลาย [การแพทย์]
Cross Booterเตะปลายมือ [การแพทย์]
Cyanosisซัยอะโนซิส;ตัวเขียว,ภาวะ;อาการเขียว;ผิวเขียวคล้ำ;ไซยาโนซีส;เขียวคล้ำ;ผิวหนังซีดเขียว;ภาวะเขียว;เขียวจากการขาดเลือด;อาการแสดงของการขาดออกซิเจน;ตัวเขียวคล้ำ;การขาดอ๊อกซิเจน;เขียวที่ริมฝีปากและปลายมือปลายเท้า;ผิวหนังเขียว;ผิวหนังมีสีคล้ำ;ตัวเขียวจากการขาดออกซิเจน [การแพทย์]
Deltoidกล้ามเนื้อรูปสามเหลี่ยมคลุมอยู่ที่หัวไหล่,ต้นแขน,กล้ามเนื้อหัวไหล่,กล้ามเนื้อรูปสามเหลี่ยม,กล้ามเนื้อขนาดใหญ่ตั้งต้นจากปลายกระดูกทำมุมฉาก,กลุ่มกล้ามเนื้อเดลทอยด์,กล้ามเนื้อโคนแขน [การแพทย์]
Distalเจริญงอกยาวออกทางปลาย,ส่วนปลาย,ปลาย,ขอบ,ซึ่งห่างไกลจากลำตัว [การแพทย์]
Dorsiส่วนหลัง,กระดกปลายเท้าขึ้น [การแพทย์]
Downstreamตามทิศทางการไหล,ปลายทาง [การแพทย์]
Dumb terminalเครื่องปลายทางแบบใบ้เครื่องปลายทางที่ไม่มีตัวประมวลผลหลัก แต่สามารถรับข้อมูลและคำสั่งผ่านแป้นพิพม์แล้วส่งคำสั่งและข้อมูลนั้นไปประมวลผลที่เครื่องคอมพิวเตอร์หลัก [คอมพิวเตอร์]
Ensifore Processส่วนปลายสุดคือลิ้นปี่ [การแพทย์]
fallopian tubeปีกมดลูก, ท่อนำไข่, หลอดปลายเปิดซึ่งปลายข้างหนึ่งมีลักษณะคล้ายปากแตรอยู่ใกล้ ๆ รังไข่และปลายอีกข้างหนึ่งต่อกับมดลูก ภายในหลอดประกอบด้วยกล้ามเนื้อและซีเลียที่ช่วยนำไข่จากรังไข่มายังมดลูก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Dune ; Sand Dune เนินทราย ; สันทราย เนินที่เกิดขึ้นในบริเวณทะเลทราย หรือบริเวณใกล้ฝั่งทะเล เนื่องจากลมได้พัดพาเอาทรายละเอียดมากองทับถมกันไว้ และเพิ่มพูนมากขึ้นเรื่อย ๆ จนมีขนาดโตเป็นเนินทรายหรือ สันทรายเตี้ยๆ และมักเกิดขึ้นในบริเวณที่มีสิ่งกีดขวางทิศทางลม จึงกั้นทรายที่ถูกลมพัดหอบมาเอาไว้ และตกลงมาทับถมกันเป็นกองโตปกคลุมสิ่งกีดขวางนั้นจนมิด ด้านของเนินที่อยู่ทางต้นลมจะมีลักษณะลาด ส่วนด้านที่อยู่ทางปลายลมจะชัน [สิ่งแวดล้อม]
Filum Terminaleเอ็นยึดปลายล่างไขสันหลัง,ไฟลัมเทอร์มินาเล [การแพทย์]
Fimbriaบริเวณปากท่อเข้าสู่โพรงมดลูก,ปลายท่อรังไข่,ฟิมเบรีย,ปลายหลอดมดลูก,ปลายท่อมดลูก,ปากแตรของท่อมดลูก,ติดกับปากแตร [การแพทย์]
Forefootเท้าส่วนหน้า,ปลายเท้า [การแพทย์]
Interphalangeal Joints of Great Toeข้อปลายนิ้วหัวแม่เท้า [การแพทย์]
Ileumลำไส้เล็กส่วนปลาย [TU Subject Heading]
incidentเกิดกับ, เส้นเชื่อม e ของกราฟเกิดกับ (incident) จุดยอด v ถ้าจุดยอด v เป็นจุดปลายจุดหนึ่งของเส้นเชื่อม e [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Innovationนวัตกรรม, นวัตกรรม หรือนวกรรม หมายถึง วิธีการปฏิบัติใหม่ๆ ที่แปลกไปจากเดิม โดยอาจจะได้มาจากการคิดค้นพบวิธีการใหม่ๆ ขึ้นมา หรือการปรุงแต่งของเก่าให้ใหม่และเหมาะสม และสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้รับการทดลองพัฒนาจนเป็นที่เชื่อถือได้แล้วว่าได้ผลดีในทางปฏิบัติ ทำให้ระบบก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น โดย มีหลักการที่สำคัญอยู่ 3 ประการ ที่จัดเป็นหลักพิจารณาว่าสิ่งใดเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาหรือไม่ คือ สิ่งนั้นควรเป็นสิ่งที่ค้นพบ หรือประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ หรือการปรับปรุงแต่งของเก่าให้ใหม่เหมาะสมกับกาลสมัยมาใช้ในวงการศึกษา เพื่อให้ระบบการศึกษาก้าวหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพได้ผ่านการทดลอง การปรับปรุงพัฒนา จนเป็นที่ยอมรับกับอย่างแพร่หลายได้มีการนำมาปฏิบัติจริงในวงการนั้น [เทคโนโลยีการศึกษา]
Lower Arm Typeชนิดแขนส่วนปลาย [การแพทย์]
Mediaสื่อ, ตัวกลางหรือตัวเชื่อม หรือพาหนะที่ทำให้สารเดินทางจากจุดต้นกำหนดหรือจุดเริ่มต้นไปยังจุดหมายปลายทาง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Mentalเกล็ดปลายปากล่างของงู, ด้านจิตใจ, จิตใจ [การแพทย์]
meristemเนื้อเยื่อเจริญ, กลุ่มเซลล์ที่สามารถ แบ่งตัวเองเพิ่มจำนวนเซลล์ได้เพื่อสร้างความเจริญเติบโตให้แก่พืช มักพบตามยอดและปลายรากของพืช [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
midribเส้นกลางใบ, เส้นใบเส้นใหญ่ที่ต่อจากก้านใบไปจนถึงปลายใบ ภายในประกอบด้วย ไซเลมและโฟลเอ็ม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Mumford-Gurd Procedureการผ่าตัดซ่อมข้อปลายนอกกระดูกไหปลาร้าหลุด [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
concluding (adj.) ปลาย See also: สิ้นสุด, จบ, ท้าย, สุดท้าย Syn. final
nib (n.) ปลาย See also: ปลายปากกา, ส่วนปลายแหลม Syn. apex, point
tag end (n.) ปลาย
terminal (adj.) ปลาย See also: สิ้นสุด, จบ, ท้าย, สุดท้าย Syn. concluding, final
toe (n.) ปลายของไม้ตีกอล์ฟ
grist (n.) ปลายข้าว See also: เมล็ดข้าวที่จะบด Syn. seed
terminus (n.) ปลายทาง See also: สุดทาง, สถานีปลายทาง Syn. end, conclusion, limit
fingertip (n.) ปลายนิ้ว
wingtip (n.) ปลายปีกของเครื่องบิน นก หรือแมลง
apex (n.) ปลายสุด Syn. tip
tailpiece (n.) ปลายสุด Syn. end
bell-end (sl.) ปลายสุดของอวัยวะเพศชาย
rose (n.) ปลายหัวฝักบัวรดน้ำ Syn. sprinkler nozzle
sprinkler nozzle (n.) ปลายหัวฝักบัวรดน้ำ
needlepoint (n.) ปลายเข็ม
pinpoint (n.) ปลายเข็ม See also: หัวเข็มหมุด Syn. point
palm (n.) ปลายเหล็กสมอเรือ
tine (n.) ปลายแหลม
prong (n.) ปลายแหลมของส้อม Syn. spine, spur, spike
peak (n.) ปลายแหลมรูปตัววี (V)
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He retired at the end of last yearเขาเกษียณปลายปีที่แล้ว
I graduated from high school thereฉันจบโรงเรียนในชั้นมัธยมปลายที่นั่น
I will be back by the end of next monthฉันจะกลับมาราวปลายเดือนหน้า
The quickest way to a man's heart, is through his stomachวิธีที่เร็วที่สุดที่จะเข้าถึงหัวใจผู้ชายก็คือเสน่ห์ปลายจวัก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Excuse me, When we go forward, is it heel-toe or toe, lt's forward, heel, toe, toe-,ขอโทษคราบ เวลาก้าวไปข้างหน้า ส้น-ปลาย หรือว่าปลาย... อะ ก้าวไปข้างหน้า ส้น ปลาย ปลาย
Remember, we're looking for a white male in his early 40s, former military...โปรดจำไว้ว่าเรากำลังมองหาผู้ชายผิวขาว อายุ 40 ปลาย ๆ เคยเป็นทหาร...
Come on, come on. We're late, guys. Let's go.Come on, มาเกี่ยวกับ เรา guys, ปลาย Let 's go มา
But it's late.ของ ปลาย เส้นตายเป็นคืนที่ผ่านมาดังนั้น ..
Little late, aren't ya?เล็ก ๆ น้อย ๆ ปลาย ya ไม่?
This is the world of the late Triassic period about 200 million years ago.นี่คือโลกของรอบระยะเวลา ไทรแอสิค ปลาย ประมาณ 200 ล้านปีที่ผ่านมา คนที่แต่งตัวประหลาดน้อย?
In the late '70s, banking wasn't a job you went into to make large sums of money.ในยุค 70 ปลาย 'ธนาคารไม่ได้ งาน คุณเดินเข้าไปในห้องที่จะทำให้ เงินเป็นจำนวนมาก
Anything more than that and the MAV could tip.สิ่งใดมากไปกว่านั้น และอาจ เอมแอฟี ปลาย พวกเราขัด?
The distal tibia from the leg we found originally-- it confirms the presence of perimortem bruising.ปลายกระดูกหน้าแข้งจากขาที่เราได้ตอนแรก-- มันยืนยันมีการฟกช้ำก่อนตาย
Our pants are inside the boots.ปลายขากางเกงจะอยู่ข้างใน
The end of her leg is gangrened.ปลายขาของเธอ เป็นเนื้อร้าย
Quick tip: never put a deep fryer in your Winnebago.ปลายด่วน: ไม่เคยใส่ ทอดลึกลงไปใน Winnebago ของคุณ
Then pointing the sword at the woman's neck.ปลายดาบตวัดไปยังลำคอของหญิงสาว
Packard model ambulance, military issue.ปลายทศวรรษ 1930 ใช้เพื่อการทหาร
Termination of your job?ปลายทางของงานนายน่ะเหรอ
Termination of your life.ปลายทางของชีวิตพวกเรา
What was the courier's destination?ปลายทางของผู้ส่งของอยู่ที่ไหน?
In that manner, where are we headed towards?ปลายทางของเราอยู่แห่งหนไหน?
The flight plan is filed to san lorenzo -- main hangar.ปลายทางคือซาน ลอเรนโซ... โรงพักเครื่องบินหลัก
The fingertips were inflamed, cracked, and bleeding.ปลายนิ้วมือถูกไหม้ แตก และเลือดออก
The fingertips have the same feelings as their feet.ปลายนิ้วมือมีความรู้สึกเดียวกับเท้า
Look, the tail points to 12.ปลายนี่ชี้ไป 12 นาฬิกา
The most sensitive nerve endings are right here.ปลายประสาทที่ไวที่สุด อยู่ตรงนี้
Their wingtips are doing...ปลายปีกของมันขยับแบบนี้...
Towards the end of this year, I am resigning as an action school director.ปลายปีนี้ ฉันจะลาออกจากการเป็นผู้กำกับโรงเรียนการแสดงนี้
I'll be gutting the basement later this year and a few floors to modernize things.ปลายปีนี้ ผมจะปรับปรุงชั้นใต้ดิน กับอีก 2-3 ชั้น เพื่อทำให้มันดูโมเดิร์นขึ้นหน่อย
This is what you bought for me.ปลายลิ้น, ฟัน, ริมฝีปาก
I know, I know. I'm just saying is it...ปลายลิ้น, ฟัน, ริมฝีปาก
Late the first day.ปลายวันแรก โอ้ดีเขาไม่ สามารถได้รับ
Late 14th century, Ming dynasty.ปลายศตวรรษที่ 14, ราชวงศ์หมิง.
(UHL NARRATING) Later that week, we arrested a man and charged him with murder... but I knew that that wouldn't satisfy Eisenheim.ปลายสัปดาห์นั้น เราได้ตัวชายผู้หนึ่งและตั้งข้อหาฆาตกรรมกับเขา แต่ผมรู้ว่านั่นไม่ได้ทำให้ไอเซนไฮม์พอใจ
It's a call to a number in Brighton Beach, New York.ปลายสายอยู่ในไบรตั้น บีช นิวยอร์ก
Tip of the Red Sea, Gulf of Aqaba.ปลายสุดทะเลแดง อ่าวชื่ออัคคาบา.
The tip melted down from his 30 pieces of silver.ปลายหัวหลอมจากเงินของเขา 30 ชิ้น
The end is near, witch hunter.ปลายอยู่ใกล ล่าแม่มด.
At the end of this week, we will choose that man.ปลายอาทิตย์นี้ เราจะเลือกคนๆนั้น
We're not exactly moving a lot of fish here.ปลายังออกเป็นรางวัลไม่เยอะ
She brought you salted perch. Natania:ปลาย่างเกลือที่เอาไปให้น่ะ
The fish moved steadily, and they traveled slowly on the calm water.ปลาย้ายไปเรื่อย ๆ และมันเดินทางช้าลงในน้ำที่ เงียบสงบ
In late November, I got the e-mail from Mark telling me to come out for the millionth-member party.ปลายเดือนพฤศจิกายน ผมได้เมล์จากมาร์ค บอกให้ผมไปปาร์ตี้ฉลอง สมาชิกครบหนึ่งล้าน

ปลาย ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
伝送先[でんそうさき, densousaki] Thai: ผู้รับสารปลายทาง English: destination (of transmission)
詰め[つめ, tsume] Thai: ช่วงปลายที่ใกล้จะสิ้นสุดและค่อนข้างเข้มข้น English: stuffing
進学[しんがく, shingaku] Thai: เรียนในระดับที่สูงขึ้นต่อไป เช่นจากมัธยมปลายเป็นมหาวิทยาลัย English: going on to university (vs)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปลาย
Back to top