ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประทับ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประทับ*, -ประทับ-

ประทับ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประทับ (v.) affix See also: imprint, stamp, press Syn. ประทับตรา, กด, ตอก
ประทับ (v.) reside See also: stay, dwell, abide, live, rest Syn. พัก, อาศัย, อยู่ที่, อยู่กับที่
ประทับ (v.) sit Syn. นั่ง
ประทับตรา (v.) seal See also: affix a seal, stamp Syn. ประทับ, กดตรา, ตีตรา, ตอกตรา
ประทับฟ้อง (v.) accept the charge Syn. รับฟ้อง
ประทับลง (v.) put over See also: lay over, put over Syn. ทับลง, ประกบลง
ประทับแรม (v.) stay overnight See also: be in residence Syn. ค้างคืน, พักแรม, ค้างแรม, หยุดพัก
ประทับใจ (v.) impress See also: be impressive Syn. ซาบซึ้งใจ, จับใจ, ติดใจ, ชื่นชม, ต้องใจ, ตรึงใจ, ชื่นชอบ, ติดอกติดใจ, ฝังใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
affix(อะฟิคซฺ') vt. ติด, ติดกับ, ประทับ, เพิ่มใส่, ใส่ (ความ) -n. สิ่งที่ติดใส่, ส่วนผนวก, คำต่อท้าย, คำนำหน้า. -affixal, affixial adj. -affixer n., Syn. fasten, attach ###A. split)
append(อะเพนดฺ') vt. ผนวก,เพิ่มใส่,ติด,ห้อยท้าย, ประทับ, Syn. attach,add
brand(แบรนดฺ) {branded,branding,brands} n. ตราประทับ,เหล็กตีตรา,ตราไฟนาบ,ชนิด,ตรา,เครื่องหมายผิดกฎหมาย,มลทิน,ยี่ห้อ,เครื่องหมายการค้า,ป้าย,ดาบ vt. ประทับตรา,นาบ,จารึก,ฝัง,ตราตรึง,ใส่ร้าย,ป้ายสี, See also: brander n., Syn. trad
cachet(เคเช?',แคช'เช?) n. ตราประทับ,สัญลักษณ์,เกียรติคุณ,คำขวัญที่พิมพ์บนซองหรือจดหมาย, Syn. mark
captivate(แคพ'ทิเวท) {captivated,captivating,captivates} vt. จับใจ,ประทับใจ., See also: captivation n. ดู captivate captivative adj. ดู captivate, captivator, captivate, Syn. charm
charm(ชาร์ม) {charmed,charming,charms} n. เสน่ห์,เครื่องราง,เวทมนตร์คาถา,สิ่งประดับกระจุ๋มกระจิ๋ม,การท่องคาถาอาคม -vt.ดึงดูดใจ,ใช้เวทมนตร์คาถา,ทำเสน่ห์ -vi. ประทับใจ,หลงเสน่ห์,ใช้เวทมนตร์คาถา., See also: charmedly adv. charmer n. คำที่มีความหมาย
engrave(เอนเกรฟว') vt. แกะ,สลัก,จารึก,ฝัง,ประทับใจ,ตรึงใจ,กัดบล๊อก,ทำเพลท, See also: engraver n., Syn. carve
favor(ฟะ'เวอะ) n. ความกรุณา,การกระทำที่กรุณา,ความสงเคราะห์,ความประทับใจ,ความนิยม,ความเข้าข้าง,ไมตรีจิต,บุญคุณ,การสนับสนุน,ความเห็นพ้อง,ของขวัญ,ของระลึก,เครื่องหมาย,โบ,สิทธิพิเศษ. -Phr. (in favo (u) r of สนับสนุน,เข้าข้าง) . -Phr. (in one's favo (u) r เพื่อผลประโยชน
favour(ฟะ'เวอะ) n. ความกรุณา,การกระทำที่กรุณา,ความสงเคราะห์,ความประทับใจ,ความนิยม,ความเข้าข้าง,ไมตรีจิต,บุญคุณ,การสนับสนุน,ความเห็นพ้อง,ของขวัญ,ของระลึก,เครื่องหมาย,โบ,สิทธิพิเศษ. -Phr. (in favo (u) r of สนับสนุน,เข้าข้าง) . -Phr. (in one's favo (u) r เพื่อผลประโยชน
impose(อิมโพซ') vt. จัดเก็บภาษี, กำหนด, กำหนดให้มี, กำหนดโทษ, บังคับเอา, นำไปใส่, ยัดเยียดให้, เรียกร้อง, รบกวน, หลอกลวง, เอาเปรียบ. -vi. ประทับใจ, รบกวน, ยัดเยียดให้., See also: imposer n., Syn. place, intrude
imposing(อิมโพ'ซิง) adj. ประทับใจมาก, ซาบซึ้งใจมาก, เด่น, โอ่อ่า., See also: imposingly adv. imposingness n. (very impressive)
impress(อิมเพรส') vt. ประทับใจ, ทำให้รู้สึก, ฝังใจ, มีผลต่อความคิดเห็น, มีผลต่อ, กด, ประทับตรา, ทำร่องรอย. -vi. ประทับใจ. -n. การประทับใจ, รอยประทับ, รอยจารึก., See also: impresser n., Syn. imprint, affect
impressible(อิมเพรส' ซะเบิล) adj. โน้มน้าวจิตใจได้ง่าย, ประทับใจได้ง่าย., See also: impressibility n. impressibly adv., Syn. impressionable)
impression(อิมเพรซ' เชิน) n. รอยประทับ, รอยกด, รอยพิมพ์, รอยฝังใจ, สิ่งที่ประทับใจ, การประทับใจ., See also: impressional adj. impressionally adv., Syn. imprint, mark, print, effect, influence
impressionable(อิมเพรช' เชินนะเบิล) adj. โน้มน้าวจิตใจได้ง่าย, ประทับใจง่าย., See also: impressionably adv. impressionability,
impressive(อิมเพรส' ซิฟว) adj. ประทับใจ, ซาบซึ้งใจ, รุนแรง, เหลือขนาด., See also: impressively adv. impressiveness n., Syn. convincig, remarkabke, inspiring
imprint(อิม' พรินทฺ) n. รอยกด, รอยประทับ, ชื่อสำนักพิมพ์บนหน้าแรกของหนังสือ. -vt. กด, ประทับ, ประทับใจ, ตรึงใจ., See also: imprinter n.
mansion(แมน'เชิน) n. คฤหาสน์,บ้านใหญ่โตมากที่น่าประทับใจ
mean(มีน) vt. มุ่งหมาย,มีเจตนา,ตั้งใจ,หมายถึง,ทำให้เกิดขึ้น,นำมาซึ่ง,มีความหมายต่อ,มีความสำคัญต่อ. vi. ตั้งใจ,มุ่งหมาย adj. ต่ำต้อย,ชั้นต่ำ,ไม่สำคัญ,ถ่อย,สกปรก,เลว,ใจแคบ,ขี้เหนียว,เห็นแก่ตัว,สร้างความเดือดร้อน,ร้าย,เชี่ยวชาญ,ประทับใจ,ระหว่างกลาง,โดยเฉลี่ย n. ค่าเฉลี่ย
mint(มินทฺ) n. พืชจำพวกสะระแหน่,โรงกระษาปณ์,เงินจำนวนมาก. adj. ไม่ได้ใช้,ไม่ได้ประทับตรา vt. ทำให้เป็นเหรียญเงินตรา., See also: minter n.
passibleadj. รู้สึกได้,มีความรู้สึกได้,ประทับใจได้
pestle(เพส'เซิล) n. สาก,ลูกบด,สิ่งที่ใช้ตอกตำบดประทับตราหรืออื่น ๆ vt.vi. บด,ตำ
phantom(แฟน'เทิม) n. ผีที่หลอกหลอน,ปีศาจที่หลอกหลอน,เงามืด,สิ่งที่น่ากลัว,ภาพประทับใจ. ภาพหลอกหลอน. adj. เกี่ยวกับ phantom,หลอกหลอน,จินตนาการ, Syn. apparition,ghost,illusion,specter,illusory,unreal
phenomenon(ฟินอม'มะนอน) n. ปรากฎการณ์,ข้อเท็จจริง,สิ่งที่ประทับใจ,บุคคลที่ประทับใจ,คนที่ยอดเยี่ยม pl. phenomena, Syn. fact
photograph(โฟ'ทะกราฟ,-แกรฟ) n. ภาพถ่าย,รูปถ่าย,ความประทับใจเหมือนผ่านเหตุการณ์จริง ๆ vt.,vi. ถ่ายภาพ,ถ่ายรูป,ถูกถ่ายภาพ,ถูกถ่ายรูป., See also: photographable adj., Syn. photo,picture,take,shoot
presentation graphicsภาพเพื่อการนำเสนอหมายถึง ซอฟต์แวร์ประเภทที่มุ่งไปในด้านการนำเสนอผลงานที่ชวนให้ประทับใจ โดยเฉพาะ เพื่อนำไปใช้ประกอบการบรรยาย หรืองานประชาสัมพันธ์ เป็นต้นว่า จะต้องสามารถแปลงตัวเลขใน ตารางจัดการ เป็นผังงาน กราฟ ฯ แล้วสามารถนำข้อความ ภาพ และเสียง หรือที่เรียกว่า สื่อหลายแบบ (multimedia) มาจัดเสนอในรูปแบบที่จะดึงดูดใจให้ดูน่าเชื่อถือ กับทั้งอาจจัดทำเป็น สไลด์ หรือแสดงบนจอภาพแล้วถ่ายทอดออกทางเครื่องฉายข้ามศีรษะ (overhead projector) ได้ นับเป็นการแสดงถึงเทคโนโลยีชั้นสูงอย่างหนึ่ง โปรแกรมที่ใช้กันมาก ก็มี Freelance, HiJack ฯ
print(พรินทฺ) vt. พิมพ์,ฝัง,ประทับ,สลัก,ทำให้เกิดภาพแท้จริง (จากภาพเน็กกาติฟว์) . vi. ทำให้เกิดภาพ,เกิดภาพ,อัดรูป,พิมพ์. n. ภาพพิมพ์,รอยพิมพ์,ตัวพิมพ์,วิธีการพิมพ์,ผ้าพิมพ์,เครื่องพิมพ์,ตราพิมพ์,ลวดลายพิมพ์,ลายดอก. -Phr. (n print ตีพิมพ์แล้ว) -Phr. (out of prin ไม่ตีพิพม์)
proofmarkn. ตราประทับว่าพิสูจน์หรือทดสอบแล้ว
receipt(รีซีท') n. ใบเสร็จรับเงิน,ใบเสร็จรับของ vt.,vi. ระบุว่าได้รับ,ออกใบเสร็จรับของหรือเงิน,ประทับตรารับเงิน, See also: receipts n.,pl. จำนวนหรือปริมาณที่ได้รับ,การได้รับ,สิ่งที่ได้รับ,รายรับ, Syn. reception
rubber-stamp(-สแทมพฺ) adj. ซึ่งประทับตรายาง,อนุมัติตามพิธีโดยไม่ได้พิจารณาก่อน
seal(ซีล) n. ตราประทับ,สัญจกร,แมวน้ำ,แผ่นผนึก,สิ่งที่ใช้ผนึก,ครั่งผนึก,เครื่องผนึก,เครื่องกันรั่ว,เครื่องเชื่อมโลหะ vt. ผนึก,ปิดผนึก,ปิดกาว,ประทับตรา,ตัดสินใจเด็ดขาด,รับรอง,อนุมัติ, See also: sealable adj., Syn. imprint,pledg
shoulder(โชล'เดอะ) n. ไหล่,บ่า,สะบัก,ไหล่เสื้อ,ไหล่เขา,ไหล่ถนน,ขอบถนน,ท่าแบกปืน. vt.,vi. ใช้ไหล่ดัน,ใช้ไหล่เบียด,แบก,รับผิดชอบ,รับภาระ. shoulder arms เอาปืนขึ้นประทับไหล่., Syn. endure,assume,take on
signet(ซิก'นิท) n. ตราประทับเล็ก ๆ ,ตราเล็ก ๆ ,สัญจกร,เครื่องประทับตรา vt. ประทับตรา
signet ringn. แหวนประทับตรา,แหวนตรา
skippet(สคิพ'พีท) n. กล่องกลมขนาดเล็กสำหรับเก็บตราประทับราชการหรือส่วนตัว
slay(สเล) {slew,slain,slaying,slays} vt. ฆ่า,เข่นฆ่า,สังหาร,ฆ่าตาย,ดับ,มีผลอย่างรุนแรง,ประทับใจมาก,ทำให้หลงไหล., See also: slayer n., Syn. murder,slaughter
sleeper(สลีพ'เพอะ) n. ผู้นอน,ผู้นอนหลับ,สิ่งที่อยู่นิ่งกับที่,ไม้หมอน,รางรถไฟ,รถตู้นอน,รถนอน,เบาะรองที่นั่งบนเครื่องบิน,สิ่งที่ไม่ได้รับความสนใจในระยะแรก,กางเกงนอนของเด็ก,ลูกค้าที่ถูกประทับตราที่หู
speciality(สเพชชิแอล'ที) n. ความชำนาญพิเศษ,สิ่งที่ชำนาญเป็นพิเศษ,ลักษณะเฉพาะ,ลักษณะเฉพาะสาขา,เรื่องที่ทำได้ดีเป็นพิเศษ,เรื่องใหม่,สิ่งใหม่,เรื่องเฉพาะกิจ,นิติกรรม,สัญญาที่ประทับตรา,ข้อปลีกย่อย. adj. แสดงลักษณะเฉพาะ,เอกเทศ, Syn. specialty
spectacular(สเพคแทค'คิวละ) adj.,n. (การแสดงหรือภาพที่) น่าตื่นเต้น,ประทับใจ., See also: spectacularity n., Syn. wonderful
stamp(สแทมพฺ) vt. ตอก,ตี,ประทับ,กระแทก,กระทืบ,เหยียบ,บด,กด,ขยี้,กำจัด. vi. กระทืบ,เหนียบ,ย่ำ n. ตราประทับ,ตรา,รอยด่างประทับ,ดวงตราไปรษณียากร,ลักษณะเฉพาะ,เอกลักษณ์,เครื่องหมาย,สิ่งที่เห็นได้ชัด,เครื่องประทับตรา,เครื่องบด,เครื่องขยี้,เครื่องทุบ,การกระทืบ,การย่ำ,
English-Thai: Nontri Dictionary
imposing(adj) สง่างาม,ภูมิฐาน,โอ่อ่า,น่าประทับใจ
impress(n) รอยกด,ตรา,ความประทับใจ,รอยประทับ,รอยจารึก
impression(n) ร่องรอย,ความรู้สึก,ความประทับใจ,รอยพิมพ์
impressive(adj) เร้าความรู้สึก,ประทับใจ,ซาบซึ้งใจ
indent(vt) ทำให้เป็นจักๆ,ย่อหน้า,ประทับ,ออกใบสั่ง,ตอก
indentation(n) การทำให้เป็นจักๆ,รอยแหว่ง,การประทับ,รอยหยัก,การย่อหน้า
phenomenon(n) ปรากฏการณ์,สิ่งที่ประทับใจ,ข้อเท็จจริง,ความประหลาด
postmark(n) ตราประทับบนไปรษณียภัณฑ์
seal(n) แมวน้ำ,ตราประจำตำแหน่ง,พระราชลัญจกร,ตราประทับ
signet(n) พระราชลัญจกร,ตราประทับ
spectacular(adj) น่าตื่นเต้น,น่าดู,ประทับใจ
stamp(n) การประทับตรา,การตอก,เครื่องหมาย,ดวงตราไปรษณีย์
striking(adj) น่าประทับใจ,น่าตะลึง,ยอดเยี่ยม
touching(adj) น่าส่งสาร,น่าเวทนา,ประทับใจ,มีผลกระทบ
visa(n) การตรวจประทับตรา,วีซ่า
vise(n) การตรวจประทับตรา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
chopตราประทับ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
impressio; impression๑. แอ่ง, รอยหวำ, รอยบุบ๒. ความประทับใจ, รอยประทับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
impressionความประทับ, รอยประทับ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
impressionismคตินิยมประทับใจ, อิมเพรสชันนิซึม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
registrationการประทับจำ, การจดจำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Stampประทับตรา ตราประทับ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Impressionรอย, ความประทับใจ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
imprint on (phrv.) ประทับ See also: ทำให้เป็นรอยพิมพ์ Syn. imprint with
imprint with (phrv.) ประทับ See also: ทำให้เป็นรอยพิมพ์ Syn. imprint on
brand (vt.) ประทับตรา See also: ประทับยี่ห้อ, ประทับตราสินค้า, ประทับเครื่องหมายการค้า
charge (vt.) ประทับตรา See also: ติดตรา
imprint (vt.) ประทับตรา See also: พิมพ์ Syn. press, stamp
seal (vt.) ประทับตรา See also: ผนึก, ปิดผนึก Syn. close, endorse, stamp
signet (vt.) ประทับตรา Syn. stamp
stamp with (phrv.) ประทับตราด้วย Syn. stamp on
burn into (phrv.) ประทับตราบนตัวสัตว์ด้วยที่ประทับตราซึ่งเผาไหม้ให้ร้อน
visa (vt.) ประทับตราบนหนังสือเดินทาง
postmark (vt.) ประทับตราบนไปรษณียภัณฑ์
rubber-stamp (vt.) ประทับตรายาง
frank (vt.) ประทับตราให้ผ่านโดยไม่ต้องชำระค่าผ่าน
impress by (phrv.) ประทับมากกับ Syn. impress with
engrave (vt.) ประทับใจ See also: ตราตรึง, ตรึงใจ Syn. impress
impress (vi.) ประทับใจ See also: ซาบซึ้งใจ, จับใจ, ติดอกติดใจ, ตรึงใจ Syn. affect, influence
impressed (adj.) ประทับใจ See also: ซาบซึ้ง, จับใจ Syn. moved
moved (adj.) ประทับใจ See also: ซาบซึ้ง, จับใจ Syn. impressed
print (vt.) ประทับใจ
touched (adj.) ประทับใจ See also: ซาบซึ้ง, จับใจ Syn. moved, impressed
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He is impressed with your workเขาประทับใจกับงานของคุณ
He's trying to impress youเขาพยายามที่จะทำให้คุณประทับใจ
I want to make a good impression on himฉันอยากสร้างความประทับใจที่ดีกับเขา
That was my first impression of the manนั่นคือความประทับใจครั้งแรกของผมที่มีต่อชายคนนี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The brand, the blood, the vampire.ประทับตรา เลือด แวมไพร์
I'm impressed. I'm impressed.ประทับใจ ประทับใจจริงๆ
Impressive and yet...ประทับใจ แต่ยังหรอก...
A bold choice, young man. I congratulate you for taking such a risk today.ประทับใจกับสิ่งที่เธอทำ กับเพลงนั้นเหมือนกับฉัน
Playing Hearts.ประทับใจจริงๆ แต่คุณกำลังดูจากคอมพิวเตอร์
It's adorable how clingy you are in relationships.ประทับใจจัง ความสัมพันธ์แบบเกาะติด
I was impressionable.ประทับใจฉันโคดเลยว่ะ
I'm impressed. You are a prodigy.ประทับใจนะ คุณเก่งน่ะ แต่งดูเดิ้ลลิดดูได้เลย
I was very impressed with how you managed to get past my security system.ประทับใจมาก ที่ผ่านระบบ รปภ.บ้านฉันได้
Impressive, Dragon Warrior. What's your plan?ประทับใจมาก นักรบมังกร แผนต่อไปเป็นยังไง
Impressive, young one.ประทับใจมาก เจ้าหนุ่มน้อย
No, I'm impressed. I'm also concerned.ประทับใจมาก แต่ก็กังวลด้วย
Impressive. McGarrett.ประทับใจมาก แมคแกเร็ตพูด
It was impressive watching you work.ประทับใจมากที่ได้ดูคุณทำงาน
Very impressive, Susan.ประทับใจมากเลย ซูซาน
I'm impressed.ประทับใจมากเลยเพื่อน
I'm impressed, man. I don't know no roughnecks that could read.ประทับใจว่ะ ไม่เคยเจอคนงานอ่านหนังสือออก
Impressed now, youngling?ประทับใจหรือยัง เจ้าหนู?
Any passages leave a deep impression?ประทับใจเรื่องไหนบ้างไหม
Very impressive, Dr. Wheelwright.ประทับใจโคตรๆ, ดร.Wheelwright.
Aren't you impressed? I guess all your nagging finally paid off.ประทับใจไหมล่ะ เดาว่าการจับผิดของเธอให้ผลแล้วสินะ
What was your impression of the prosecuting attorney?สิ่งที่เป็นความประทับใจของอัยการ?
In particular, 1431 Lieutenant Colonel Grapple, later to be known as Grapple of the Bedoo, who impressed me no end.1431 ผู้พัน กแรปล, ต่อมาเป็นที่รู้จักใน กแรปล ของ เบดู, ที่ทำให้ฉันประทับใจไม่สิ้นสุด
And now, for my next impression, Jesse Owens!พบความประทับใจต่อไป เจสซี่ โอเวน
After having satisfied him I was impressed by such special tastes in one so youngหลังจากมีพอใจเขา... ...ฉันถูกประทับใจโดย special tastes นั้น ในสิ่งหนุ่ม: สาวเกินไป
I don't wish to contradict, but may I re-examine a most impressive one?ฉันไม่ปราถนาเพื่อปฏิเสธ, แต่อาจจะ i re -ตรวจดูประทับใจส่วนมากสิ่งนั้น?
What's my most impressive miracle?ปาฏิหาริย์ไหนของผมที่น่าประทับใจที่สุด
Between now and then, you can just impress the hell outta me by doing exactly as you're told.ระหว่างตอนนี้แล้วคุณก็สามารถสร้างความประทับใจผม โดยการทำตรงตามที่เราบอก
Hadley was going to remove it, but now that you're here, just to see you perform even a simple surgery would be a great thrill in my life.ดร.ฮัดลีย์ คิดว่าจะผ่าตัดเอง แต่เรามีศัลยแพทย์แล้ว ถ้าได้ดูการผ่าตัดของคุณ แม้เพียงการผ่าตัดง่ายๆ ฉันคงจะประทับใจไปชั่วชีวิต
It's the most amazing thing I've ever seen.มันเป็นสิ่งที่น่าประทับใจที่สุด เท่าที่ผมเคยเห็นมาเลย
I tried to show the customer a little flair.ผมพยายามจะทำให้ลูกค้าประทับใจน่ะครับ
The bigger the man, the deeper his imprint.ชายหนุ่มยิ่งโต, ก็ยิ่งประทับใจอย่างสุดซึ้ง.
Yes, that's quite an accomplishment for a student who's been on academic probation for the last half year.- น่าประทับใจมาก... ...สำหรับนร.ที่ติดทัณฑ์บนมาครึ่งปี
Put some money in your pocket.- ผมอยากให้ประทับใจเธอ
I don't think so.ผมพยายามจะทำให้ประทับใจ...
Some of the pieces in your collection here are very impressive.ชิ้นส่วนบางชิ้น ในคอลเล็คชั่นของคุณ น่าประทับใจมาก
You know, sharing your adventures is an interesting experience.ลูกรู้มัย, การร่วมผจญภัยกับลูก เป็นประสบการณ์ ที่น่าประทับใจ
But the Grail cannot pass beyond the Great Seal.แต่ว่าจอกศักดิ์สิทธิ์ไม่สามารถ ผ่านออกไปจากที่ประทับตราปิด เอาไว้.
Elsa, don't cross the Seal.เอลซ่า , อย่าข้ามที่ประทับตราปิด.
Yeah, I guess I impressed some people this afternoon.ครับ บ่ายนี้ผมทำให้บางคนประทับใจ.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประทับ
Back to top