ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประณาม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประณาม*, -ประณาม-

ประณาม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประณาม (v.) condemn See also: blame, denounce, damn, censure, reproach, reprobate, criticize Syn. กล่าวร้าย, พูดให้ร้าย, ให้ร้าย, ตำหนิ, ติเตียน, ด่าว่า Ops. ชมเชย
English-Thai: HOPE Dictionary
anathema(อะแนธ' ธีมะ) n. บุคคลหรือสิ่งที่คนสาปแช่งหรือเกลียด, การขับไล่ออกจากศาสนา, การสาปแช่ง, การประณามอย่างรุนแรง. -anathema tic (al) adj., Syn. curse, execration ###A. blessing, approval
anathematise(อะแนธ' ธีมะไทซ) vi.,vt. ประณาม, แช่งด่า, สาปแช่ง.
ban(แบน) {banned,banning,bans} vt.,n. ห้าม,ประกาศห้าม,สั่งห้าม,ขับออกนอกศาสนา,ประณาม,สาปแช่ง
blame(เบลม) {blamed,blaming,blames} vt. กล่าวโทษ,ตำหนิ,ประณาม,นินทา,กล่าวร้าย,โยนความผิดให้ -Phr. (be to blame ควรถูกตำหนิ,ควรรับผิดชอบ) n. การตำหนิ,ความรับผิดชอบ,ภาระ, See also: blamer n. blameful adj. ดูblame blameless adj. ดูblame -Conf. put
commination(คอมมิเน'เชิน) การประณามหรือขู่ทำโทษ,การขู่ขวัญ., See also: comminatory adj. ดูcommination
condemn(คันเดมน์') {condemned,condemning,condemns} vt. ประณาม,ตำหนิ,ตัดสินว่ามีความผิด, See also: condemnable adj. ดูcondemn condemningly adv. ดูcondemn, Syn. blame,censure ###A. praise,approve
condemnation(คอนเดมเน'เชิน) n. การประณาม, See also: condemnotory adj. ดูcondemnation, Syn. judgment,censure,blame
criminate(คริม'มิเนท) vt. ดำเนินการฟ้องร้องว่ากระทำผิดทางอาญา,ตำหนิ,ประณาม,พิสูจน์ว่ามีความผิด,ลงโทษ, See also: criminative adj. ดูcriminate criminatory adj. ดูcriminate criminator n. ดูcriminate
culpable(คัล'พะเบิล) adj. น่าตำหนิ,น่าประณาม., See also: culpability n. ดูculpable, Syn. blamable
damn(แดมน์) {damned,damning,damns} v.,n. (การ) ประณาม,สาปแช่ง,ตำหนิ,วิจารณ์,ทำลาย.,สิ่งที่มีค่าน้อย -Id. (give a damn สนใจ) adj. ถูกลงโทษ,ถูกทำลาย, See also: damner n. ดูdamn, Syn. curse
decry(ดิไคร') {decried,decrying,decries} vt. ประณาม,ด่าว่า,คัดค้านเสียงดัง,กดราคา,ตีราคาต่ำ, Syn. denounce
delate(ดิเลท') vt. กล่าวหา,ประณาม,รายงาน, See also: delation n. ดูdelate delator n. ดูdelate, Syn. denounce
denounce(ดิเนาซฺ') vt. ประณาม,กล่าวโทษ,ติเตียน,ประกาศเลิก,บอกเลิก., See also: denouncement n. denouncer n., Syn. accuse
denunciation(ดินันซีเอ'เชิน) n. การประณาม,การติเตียน,การกล่าวโทษ,การเพิกถอน,การประกาศเพิกถอน, Syn. accusation
denunciatoryadj. เกี่ยวกับหรือมีลักษณะของการประณาม, Syn. denunciative
doom(ดูม) n. เคราะห์ร้าย,ชะตาขาด,ความตาย,ความหายนะ,คำพิพากษา,วาระสุดท้าย,วาระที่โลกาวินาศ vi. กำหนด,ถึงวาระ,ประณาม,พิพากษา,ชี้ชะตากรรม, Syn. fate,adverse fate
effigy(เอฟ'ฟิจี) n. รูปจำลอง,รูปหุ่น,, See also: effigial adj. ดูeffigy -Phr. (burn (hang) in effigyเผาหรือแขวนคอหุ่นจำลองเพื่อประณามบุคคล)
execrate(เอค'ซะเครท) v. ด่าว่าอย่างรุนแรง,สาปแช่ง,เกลียด,ประณาม., See also: execrator n. ดูexecrate
impugn(อิมพิวนฺ') vt. กล่าวหา, ประณาม, ตำหนิ, แย้ง., See also: impugnable adj. impugner n., Syn. challenge, oppose
inveigh(อินเว') vi. กล่าวโจมตีอย่างรุนแรง,ประณามอย่างรุนแรง., See also: inveigher n., Syn. rail
objurgate(ออบ'จะเกท) vt. ประณามอย่างรุนแรง
obloquy(ออบ'ละควี) n. คำประณาม,ผรุสวาท,การประณาม,ชื่อเสียงเลว,ความอับอาย., See also: obloquial adj., Syn. disgrace
oppugn(อะพูน) vt. ประณาม,โต้แย้ง,โจมตี,ตั้งกระทู้ถาม., See also: oppugner n.
outlaw(เอาทฺ'ลอ) n. คนนอกกฎหมาย,คนร้าย,ผู้ร้าย,อาชญากร vt. ทำให้เป็นสิ่งผิดกฎหมาย,คว่ำบาตร,ประณาม,ห้าม, Syn. law-breaker
proscribe(โพรสไครบ') vt. ประณาม,ห้าม,เนรเทศ,ไล่ออกไป,เพิกถอนสิทธิการเป็นพลเมือง., See also: proscriber n. (denounce,condemn)
proscription(โพรสคริพ'เชิน) n. การประณาม,การห้าม,การเนรเทศ,การไล่ออกไป,การเพิกถอนสิทธิการเป็นพลเมือง., See also: proscriptive adj.
rake(เรค) n. คราด,เครื่องคราด,คนเสเพล,คนเหลวไหล,คนเจ้าชู้,การเอียง,การเอียงลาด -v. คราด,ขูด,กวาด,เสเพล,คุ้ย,เก็บ,เขี่ย,มองกราด,ยิ่งกราด,ประณาม,ค้นคว้า,เสาะหา, See also: raker n.
rebuke(รีบิวคฺ') vt.,n. (การ) ดุ,ดุด่า,ต่อว่า,ประณาม,ตำหนิ,ว่ากล่าว, See also: rebukingly adv., Syn. reprove,reprimand
reprehend(เรพริเฮนดฺ') vt. ตำหนิ,ดุ,ด่าว่า,จับผิด,ประณาม, See also: reprehendable adj. reprehender n., Syn. censure,blame
reprehensible(เรพริเฮน'ซะเบิล) adj. น่าตำหนิ,น่าดุ,น่าถูกต่อว่า,น่าประณาม,น่าจับผิด, See also: reprehensibility n. reprehensibly adv., Syn. culpable,blameworthy,remiss
reprehension(เรพริเฮน'เชิน) n. การตำหนิ,การดุ,การต่อว่า,การประณาม,การจับผิด, See also: reprehensive adj. ., Syn. blameworthy
reprimand(เรพริมานดฺ') vt.,n. (การ) ประณาม,กล่าวหาอย่างรุนแรง, See also: reprimander n. reprimandingly adv., Syn. condemnation,censure
reproach(รีโพรช') vt.,n. (การ) ต่อว่า,ดุ,ตำหนิ,ติเตือน,ประณาม,ทำให้ถูกตำหนิ,ทำให้ขายหน้า,ข้อตำหนิ,สิ่งที่ทำให้ขายหน้า,สิ่งที่ทำให้เสื่อมเสีย, See also: reproachable adj. reproachableness n. reproachably adv. reproacher n. reproachingly adv.
reproachful(รีโพรช'ฟูล) adj. น่าตำหนิ,น่าต่อว่า,น่าประณาม,น่าอับอาย, See also: reproachfully adv. reproachfullness n., Syn. shameful
reprobate(เรพ'ระเบท) n. คนสารเลว,คนเลวทราม,คนสำมะเลเทเมา,คนเหลือขอ,คนที่พระเจ้าทอดทิ้งและไม่สามารถจะช่วยได้ vt. ประณาม,ตำหนิ,สาปแข่ง,ทอดทิ้ง,ปฏิเสธ,ไม่ยอมรับ., See also: reprobacy n. reprobateness n. reprobater n., Syn. bad,
reprobation(เรพระเบ'เชิน) n. การประณาม,การตำหนิ,การสาปแช่ง,การทอดทิ้ง,การปฏิเสธ,การไม่ยอมรับ, See also: reprobationary adj.
reprobative(เรพ'ระเบทิฟว) adj. ประณาม,ตำหนิ,สาปแช่ง,ทอดทิ้ง,ปฏิเสธ,ไม่ยอมรับ, See also: reprobatively adv., Syn. reprobating
reproof(รีพรูฟ') n. การตำหนิ,การติเตียน,การกล่าวหา,การดุ,การประณาม, See also: reproofless adj., Syn. censure,rebuke
reprove(รีพรูฟว') vt.,vi. กล่าวคำตำหนิ,ตำหนิ,ติเตียน,กล่าวหา,ต่อว่า,ดุ,ประณาม,แสดงความไม่เห็นด้วย, See also: reprover n., Syn. censure ###A. praise
scourge(สเคิร์จฺ) n. แส้,หวาย,เครื่องมือลงโทษผู้ทำลาย,สิ่งทำลาย,สิ่งที่นำมาซึ่งความหายนะ vt. เฆี่ยน,ลงแส้,โบย,หวด,ทำโทษ,วิจารณ์อย่างรุนแรง,ประณาม,ทำลาย,ขยี้,ระบาด, See also: scourger n. scourgingly adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
anathematize(vt) สาปแช่ง,ประณาม,แช่งด่า
reproachful(adj) น่าตำหนิ,เป็นที่ติเตียน,น่าต่อว่า,น่าประณาม
condemn(vt) กล่าวโทษ,ประณาม,ตำหนิ,ตราหน้า,ด่าว่า,ลงโทษ,ตัดสินความ
condemnation(n) การกล่าวโทษ,การประณาม,การตำหนิ,การลงโทษ,การตัดสินความ
culpable(adj) น่าประณาม,น่าตำหนิ,น่าติเตียน
damn(vt) แช่ง,ด่า,ประณาม,สาป,ตำหนิ,วิจารณ์
damnation(n) การแช่ง,การด่า,การประณาม,การสาปแช่ง
decry(vt) ประณาม,ตำหนิ,ติเตียน,ด่าว่า
denounce(vt) ประณาม,หมิ่นประมาท,กล่าวโทษ,ปรักปรำ,ติเตียน
denunciation(n) การประณาม,การกล่าวโทษ,การติเตียน,การปรักปรำ
execrate(vt) เกลียดชัง,เกลียด,ประณาม,ด่าว่า,แช่ง,สาป
execration(n) ความเกลียดชัง,การด่าว่า,การสาปแช่ง,การประณาม
impugn(vt) ซักถาม,แย้ง,กล่าวหา,ประณาม
invective(n) คำผรุสวาท,การประณาม,การด่าว่า
inveigh(vi) ติเตียน,ประณาม,ด่าว่า
objurgate(vt) ตำหนิ,กล่าวหา,ประณาม
obloquy(n) การประจาน,การประณาม,การสาปแช่ง
outlawry(n) การทำให้ผิดกฎหมาย,การประณาม,การคว่ำบาตร
proscribe(vt) เนรเทศ,ไล่ออก,ห้าม,ประณาม,เพิกถอนสิทธิ์
rebuke(n) การตำหนิ,การว่ากล่าว,การต่อว่า,การประณาม
reprehend(vt) ลงโทษ,ติเตียน,ด่าว่า,ตำหนิ,ประณาม
reprehensible(adj) เลวทราม,น่าลงโทษ,น่าตำหนิ,น่าประณาม
reprimand(n) การตำหนิ,การดุว่า,การประณาม,การกล่าวหา
reproach(n) ความไม่พอใจ,คำติเตียน,การต่อว่า,การตำหนิ,การประณาม
reprobation(n) การสาปแช่ง,การตำหนิ,การประณาม,การปฏิเสธ,การทอดทิ้ง
reprove(vt) ตำหนิ,ติเตียน,กล่าวหา,ต่อว่า,ประณาม
stigmatize(vt) ตราหน้า,ติเตียน,ประณาม,ตีตรา,ทำให้มีมลทิน
upbraid(vt) ติเตียน,ดุด่า,ตำหนิ,ประณาม
vilify(vt) ประณาม,ประจาน,ด่าว่า,สบประมาท
vituperate(vt) ด่าว่า,ประณาม,จับผิด,ผรุสวาท
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
invocationประณามบท [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
condemnation๑. การพิพากษาลงโทษทางอาญา (ป. วิ. อาญา)๒. การบังคับให้บุคคลกระทำหรืองดเว้นกระทำ การตามคำพิพากษา (ป. วิ. แพ่ง)๓. การประณาม, การพิพากษาของศาลทรัพย์เชลย (ก. ระหว่างประเทศ)๔. การเรียกเกณฑ์ทรัพย์, การเวนคืนทรัพย์, การสั่งห้ามใช้อาคาร (ที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
denunciation๑. การประณาม, การประจาน๒. การบอกเลิก (สนธิสัญญาหรือข้อตกลง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
anathematize (vi.) ประณาม Syn. curse, damn
anathematize (vt.) ประณาม Syn. curse, damn
denounce (vt.) ประณาม See also: ติเตียน, ปรักปรำ, วิจารณ์, กล่าวหา Syn. criticize, condemn, impeach Ops. compliment, praise
denounce for (phrv.) ประณาม See also: ต่อว่า
execrate (vt.) ประณาม See also: แช่ง, ด่าว่ารุนแรง Syn. anathematize, denounce, imprecate
goddam (adv.) ประณาม See also: สาปแช่ง Syn. goddamn
objurgate (vt.) ประณาม See also: ตำหนิรุนแรง, กล่าวหารุนแรง, ด่าว่ารุนแรง Syn. rebuke, condemn, abuse Ops. praise, applause
rebuke for (phrv.) ประณาม See also: ด่าว่ารุนแรง Syn. tell off
condemn as (phrv.) ประณามว่าเป็น See also: ด่าว่าเป็น
inveigh against (phrv.) ประณามอย่างรุนแรง See also: กล่าวโจมตีอย่างรุนแรง
denunciate (vt.) ประณามในที่สาธารณะ (คำทางการ) See also: กล่าวหา Syn. accuse Ops. praise
condemn for (phrv.) ประณามในเรื่อง See also: ตำหนิในเรื่อง
denunciation (n.) การประณามในที่สาธารณะ See also: การกล่าวหา Syn. accusation, allegation
goddam (adj.) ซึ่งประณาม See also: สาปแช่ง Syn. goddamned, damned Ops. blessed
goddamn (adj.) ซึ่งประณาม See also: สาปแช่ง Syn. goddamned, damned Ops. blessed
goddamned (adj.) ซึ่งประณาม See also: สาปแช่ง Syn. goddamn
proscription (n.) การประณาม
vituperative (adj.) ซึ่งกล่าวประณามคนอื่น See also: ซึ่งด่าว่า, กล่าวร้าย, ใช้ผรุสวาท Syn. spiteful
vituperatively (adv.) อย่างประณามคนอื่น
vituperativeness (n.) การประณามคนอื่น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I've a damn shrewd idea that you are trying to work your ticket.ฉันเคยมีความคิดที่ฉลาด ประณาม ว่าคุณกำลังพยายามที่จะทำงาน ตั๋วของคุณ
I'll break your goddamn heads if you come back here again.ฉัน จะ ทำลายหัว ประณาม ของ คุณหากคุณ กลับมาที่นี่ อีกครั้ง
Till I goddamn fucking say. Clear?จนถึง ฉัน ประณาม ร่วมเพศ พูด ล้าง ?
Strip it down to its last goddamn nut.ดึงมัน ลงไป ถั่ว ประณาม เป็น ครั้งสุดท้าย
Shit! They're detaining people.- ประณาม พวกเขาจับคน
Damn, man, ain't like I'm rapin' motherfuckers no more, you know what I'm sayin'?ประณามคนที่ไม่ชอบฉัน rapin 'motherfuckers ไม่มาก คุณรู้ว่าสิ่งที่ผมพูดอย่าง?
And every child... condemned to the darkness of slavery!ประณามความมืดเป็นทาส!
Damn straight! Let's break stuff!ประณามตรง Let 's ทำลายสิ่งที่!
Damn right, it's good.ประณามถูกต้องก็เป็นสิ่งที่ดี
Shit! Hank, you better get there. Ali, you better stay put.ประณามมัน แฮงค์คุณควรที่จะไปที่นั่น อาลีคุณควรหยุด
Damn it, Jim. I'm a Doctor, not a fu...ประณามมันจิม ฉันหมอไม่ได้ เป็น
Damn it, Jim, you won't make it out on time!ประณามมันจิมคุณจะไม่ทำให้ มันออกมาในเวลา!
Damn it, Milton, what is it?ประณามมันมิลตัน, มันคืออะไร
Damn Russians are watching us right now.ประณามรัสเซียกำลังดูเราตอนนี้
Damn, son, you look fucked up!ประณามลูกชายคุณมองระยำขึ้น!
Damn it, man, we're not leaving without them!ประณามว่าคนเราไม่ได้ออกโดย ที่พวกเขา!
Saying how I left and abandoned her heartlessly, and now I came back looking for her.ประณามว่าฉันทอดทิ้งลูกสาวอย่างเลือดเย็น และตอนนี้เพิ่งจะมาตามหาเธอ
Damn it. He's gone. And took his uniform.ประณามว่าเขาหายไป 'และเอาเครื่องแบบของเขา
Damn, that's some scary shit.ประณามว่าเป็นบางส่วนครับน่ากลัว.
Damn your impertinence!ประณามอหังการของคุณ!
Damn, we gotta do something about that gun.ประณามเราต้องทำอะไร บางอย่างเกี่ยวกับปืนที่
Fuck those muscle-bound boy-lovers!ประณามเหล่าแฟนกล้ามเนื้อ!
Damn, Manny. You tore his head off.ประณามแมนนี่ คุณฉีกหัวของเขาออก
Damn near anything, within reason.ประณามใกล้อะไรในเหตุผล
Damn near burnt half the machinery before we got the fire out.ประณามใกล้เผาครึ่งเครื่องจักร ก่อนที่เราจะมีไฟออก.
You not give one big damn what happen to poor Sarkhanese people!{\cHFFFFFF}คุณไม่ให้หนึ่งประณามบิ๊ก เกิดขึ้นกับคน Sarkhanese ไม่ดี!
America's building that damn military road!{\cHFFFFFF}อาคารของอเมริกา ถนนทหารที่ประณาม!
I am damn proud of the Stars and Stripes, and they've been pretty good to you.{\cHFFFFFF}ผมประณามความภาคภูมิใจของดาวและลายเส้น, และพวกเขาได้รับสวยดีกับคุณ
No, sir. It's this damn war.ไม่มีครับ ไม่เคยครับ มันเป็น สงครามประณามนี้
Damn sporting of you, sir.กีฬาประณามของคุณครับ
Is there no damn decency left in you?จึงไม่มีความเหมาะสมประณาม เหลืออยู่ในตัวคุณ?
It's a shame the Italian nation has to be brought into disrepute by the lunatic actions of a pitiful few fascist pimps.ไม่ให้ความอัปยศประณาม ประเทศอิตาลี ได้รับการซื้อเข้ามาในความเสีย ชื่อเสียง โดยการกระทำของคนบ้าไม่กี่
They've cleared you of any blame for what happened on that raid.พวกเขาให้คุณพ้นจากการประณาม สำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นในการบุกครั้งนั้น
Damn right. The holster, too.ขวาประณาม ซองหนังด้วย
I'm not labeling them, but they are destroying your potential.ไม่ประณาม เเต่ มันกำลังทำลายความสามารถของเธอ
They demand only our condemnation.เขาต้องการแค่การประณาม
There once was a man who referred to his prediction of a cosmological constant as the single "biggest blunder" of his career.เคยมีคน ที่ถูกประณาม ว่าการทำนายค่าคงที่เอกภพของเขา เป็นความผิดพลาดอันใหญ่หลวงที่สุด ในอาชีพของเขา
Not a goddamn thing.ไม่เป็นสิ่งที่ ประณาม
And I mean goddamn fucking point.และ ฉัน หมายถึง จุด ร่วมเพศ ประณาม
I'm gonna cut his retard pecker off and use it as a goddamn hood ornament.ฉันเมตร จะ ตัด ลึงค์ ชะลอ ของ เขาออก และใช้เป็น เครื่องประดับ เครื่องดูดควันประณาม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประณาม
Back to top