ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น่าประหลาดใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น่าประหลาดใจ*, -น่าประหลาดใจ-

น่าประหลาดใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่าประหลาดใจ (v.) be amazing See also: be astonishing, wonder, be surprising Syn. น่าฉงน, น่าอัศจรรย์, น่ามหัศจรรย์, น่าฉงน, น่าสนเท่ห์
น่าประหลาดใจ (adj.) surprising See also: amazing, astonishing, wonderful Syn. น่าอัศจรรย์ใจ, น่างงงวย, น่าสงสัย
น่าประหลาดใจ (v.) be surprising See also: be astonishing, be amazing Syn. น่าอัศจรรย์ใจ, น่างงงวย, น่าสงสัย
น่าประหลาดใจ (adj.) astonishing See also: surprising, marvelous Syn. น่าพิศวง, น่าแปลก, น่ามหัศจรรย์
น่าประหลาดใจ (v.) be astonishing See also: be surprising, be marvelous Syn. น่าพิศวง, น่าแปลก, น่ามหัศจรรย์
English-Thai: HOPE Dictionary
damnedest(แดม'ดิสทฺ) adj. น่าอัศจรรย์ที่สุด,น่าประหลาดใจดีที่สุด n. สิ่งที่ดีที่สุด,ความเต็มที่ที่สุด, Syn. best,utmost
marvellous(มาร์'เวิลลัส) adj. น่าประหลาดใจ,น่าพิศวง,ดีเลิศ,ดีเด่น,ยิ่งใหญ่,เหลือเชื่อ,ไม่น่าเป็นไปได้., See also: marvelousness n. marvellousness n., Syn. wondrous
marvelous(มาร์'เวิลลัส) adj. น่าประหลาดใจ,น่าพิศวง,ดีเลิศ,ดีเด่น,ยิ่งใหญ่,เหลือเชื่อ,ไม่น่าเป็นไปได้., See also: marvelousness n. marvellousness n., Syn. wondrous
English-Thai: Nontri Dictionary
astonishing(adj) น่าอัศจรรย์,น่าพิศวง,น่าประหลาดใจ
astounding(adj) น่างงงวย,น่าตกใจ,น่าประหลาดใจ
breathtaking(adj) น่างงงวย,น่าทึ่ง,น่าประหลาดใจ,น่าใจหาย
wondrous(adj) น่าประหลาดใจ,มหัศจรรย์,น่าพิศวง,ยอดเยี่ยม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
amazing (adj.) น่าประหลาดใจ See also: น่าแปลกใจ Syn. astonishing, astounding, marvelous
astounding (adj.) น่าประหลาดใจ
bedazzling (adj.) น่าประหลาดใจ See also: น่าพิศวง, น่าอัศจรรย์ Syn. astonishing, stupefying
dazzling (adj.) น่าประหลาดใจ See also: น่าพิศวง, น่าอัศจรรย์ Syn. astonishing, stupefying, bedazzling
stunning (adj.) น่าประหลาดใจ See also: น่างงงวย, น่าทึ่ง Syn. striking, remarkable, astonishing
stupefying (adj.) น่าประหลาดใจ See also: น่าพิศวง, น่าอัศจรรย์ Syn. astonishing, bedazzling
stupendous (adj.) น่าประหลาดใจ See also: น่าทึ่ง Syn. astounding, marvelous, extraordinary
surprising (adj.) น่าประหลาดใจ Syn. extraordinary, remarkable, shocking
amazingly (adv.) อย่างน่าประหลาดใจ See also: อย่างน่าแปลกใจ Syn. strangely, incredibly, wonderfully
incredibly (adv.) อย่างน่าประหลาดใจ See also: อย่างน่าแปลกใจ Syn. strangely, wonderfully
strikingly (adv.) อย่างน่าประหลาดใจ Syn. admirably, excellently, remarkably
wonderfully (adv.) อย่างน่าประหลาดใจ Syn. admirably, excellently, remarkably, strikingly
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The subject is surprisingly intact... even after nearly 93 years...สิ่งนี้ น่าประหลาดใจ ที่่ืมันยังเหมือนเดิม... . แม้ว่าจะผ่านเกือบ 93 ปี ...
What on earth are you talking about?น่าประหลาดใจ คุณกำลังพูดถึงเรื่องอะไรเนี่ย?
What an unexpected pleasure.น่าประหลาดใจ ยิ่งนัก
Pretty amazing, ain't it?น่าประหลาดใจ ใช่มั้ย
Are... Amazing.น่าประหลาดใจจริงๆ...
It's amazing what 20 bucks will buy you in this neighborhood.น่าประหลาดใจจริงๆที่เงิน20เหรียญก็ซื้อเรื่องของคุณได้
What a pleasant surprise, Seeker. Did you follow me?น่าประหลาดใจจริงนะคะ ผู้ค้นหา นี่คุณตามฉันมาเหรอคะ
It's simply astonishing.น่าประหลาดใจจริงเชียว
Pretty amazing.น่าประหลาดใจจริงเชียว
It surprises me more than it surprises you.น่าประหลาดใจที่ มันทำเซอร์ไพส์คุณได้
The surprising thing was the person was Donna.น่าประหลาดใจที่คนนั้นเป็นดอนน่า
It surprises, that barca would claim his freedomน่าประหลาดใจที่บาร์ค่าไม่ซื้ออิสรภาพให้มันด้วย
Although when it's just family, it doesn't matter. Really?น่าประหลาดใจที่เนื้อมี ประสิทธิภาพมากในการลดน้ำหนัก
Yeah. Amazing how much of that stuff people waste.น่าประหลาดใจนะ ที่ข้าวของที่คนทิ้งขว้าง
Truly surprising, wouldn't you say?น่าประหลาดใจมาก ว่าไหมคะ
Just great. - Come on, Frank Martin, let it knock.น่าประหลาดใจมาก เข้ามาเลย Frank Martin, ช่างน่ายินดีอะไรอย่างนี้
Uh, surprisingly, no.น่าประหลาดใจมาก เปล่า
What an unexpected surprise.น่าประหลาดใจอะไรอย่างนี้
Isn't it amazing?น่าประหลาดใจเนอะ ว่ามั๊ย?
Amazing, isn't it, where some people's minds will go?น่าประหลาดใจใช่มั้ยละ ว่าความคิดคนเรา มันเป็นไปได้ถึงขนาดนั้น
It's very mysterious. -But I...น่าประหลาดใจใช่มั้ยหล่ะ แต่ชั้น...
Is that so? This is a surprise. I've known her a long time.งั้นเหรอน่าประหลาดใจนัก ผมรู้จักกับหล่อนมานาน
"Oh, what a marvellous arse"โอ้, สิ่งซึ่ง arse น่าประหลาดใจ
We want a marvellous weddingเราต้องการการสมรสน่าประหลาดใจ
It contains surprises, my friend. That's what it contains, surprises.มันมีแค่ของที่ทำให้ประหลาดใจ มันก็แค่ของที่น่าประหลาดใจ
Oh, there's a big surprise.โอ้ น่าประหลาดใจยิ่งนัก
In fact, it came as a complete surprise, didn't it?ความจริงแล้ว มันออกมาน่าประหลาดใจมากๆเลย ไม่ใช่เหรอ?
Practicing my surprise face for when they name prom court.ซ้อมทำหน้าประหลาดใจเวลาถูกเรียกรับตำแหน่ง
It should not surprise us that corporate allegiance to profits will trump their allegiance to any flag.ไม่น่าประหลาดใจเลย ความจงรักภักดีที่บรรษัทมีต่อกำไร ย่อมเหนือกว่าความภักดีต่อธงชาติผืนไหน
With Ed here, it's no wonder I always bring my flatmates out and that only exacerbates things.ก็เอ็ดอยู่ที่นี่ ไม่น่าประหลาดใจเลย ที่ฉันมักพาเพื่อนร่วมแฟลตมาด้วย แล้วมันก็แย่บรรลัยเลย
Now, that's the damnedest thing.ตอนนี้ นั่นเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจมาก
You know, it's amazing, for an 80-year-old woman, you'd be surprised...คุณรู้ไม๊, น่าประหลาดใจทีสำหรับผู้หญิงอายุ80 คุณต้องแปลกใจแน่...
It's astonishing what a few drops of your blood will doเลือดของแกมันน่าประหลาดใจยิ่ง
Amazing imagination. A whole universe of an imagination.จินตนาการอันน่าประหลาดใจ จินตนการถึงจักรวาล
Said he was amazing.เขาช่างน่าประหลาดใจนะ
Wow, this is amazing!ว้าว นี่มันน่าประหลาดใจมาก!
Don't tell me the surprise is...อย่าบอกนะว่า เรื่องน่าประหลาดใจที่ว่า คือ ...
Oh, yes, very, very curious.โอ้ ใช่ จริงๆ น่าประหลาดใจจริงๆ
This is really amazing.มันช่างน่าประหลาดใจจริงๆ
Got to say it again. It's a very nice surprise.ขอบอกอีกครั้งนะมันน่าประหลาดใจมากๆเลย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น่าประหลาดใจ
Back to top