ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wonderfully

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wonderfully*, -wonderfully-

wonderfully ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wonderfully (adv.) อย่างน่าประหลาดใจ Syn. admirably, excellently, remarkably, strikingly
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"How funny. How supremely, wonderfully funny."ตลกดีนะ ช่างน่าหัวเราะอะไรปานนี้"
Matthew is a, uh, photographer. Beautifully, wonderfully creative man.แมททิวเป็นนักถ่ายภาพ แล้วก็เป็นคนที่สร้างสรรค์มากๆครับ
That's wonderfully sensitive, Alex.นั่นเป็นเรื่องที่อ่อนไหวมาก อเล็กซ์
Yes, I do. And it's wonderfully twisted.รู้สิ ฉันรู้ และมันซับซ้อนซ่อนเงื่อนจนเวียนหัว
I never said she wasn't wonderfully depraved.ฉันก็ไม่เคยบอกว่าเธอเป็นตัวแสบ
It's all so wonderfully uncomplicated.มันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมจริงๆ
To meet a person who wonderfully re-creates the classics as they were meant to be played... it really is an honor.ที่ได้พบคนที่ทำให้วงการดนตรีคลาสสิคน่าสนใจ และมีความหมายที่จะเล่น.. เป็นเกียรติจริงๆ
You're always so wonderfully definite on the subject of what you do and don't deserve.คุณอยู่เสมอเพื่อให้ชัดเจนอย่างน่าพิศวง ในเรื่องของสิ่งที่คุณทำและไม่สมควรได้รับ
It was a wonderfully generous present.ประหลาดใจมากเลยนะ ที่ได้เห็นนี่
Well, this works out wonderfully for me.งานนี่ทำให้ฉัน รู้สึกแปลกใจ
How wonderfully it had started.และพวกเขามีความสุขกันขนาดไหน
Well, that's wonderfully mature, dear.ดีเลย แสดงว่าหนูกำลังโตเป็นผู้ใหญ่แล้วลูกรัก

wonderfully ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
善くぞ[よくぞ, yokuzo] (adv) (uk) (pol) how admirably; how wonderfully; how skillfully

wonderfully ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม่มีที่ติ[adv.] (mai mī thī ) EN: perfectly ; impeccably ; supremely ; wonderfully ; flawlessly ; superbly FR: parfaitement ; impeccablement ; superbement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wonderfully
Back to top