ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ซัก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ซัก*, -ซัก-

ซัก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ซัก (v.) question See also: interrogate, ask, query, inquire Syn. ถาม, ซักถาม, สอบถาม, สอบสวน, ไต่ถาม Ops. ตอบ
ซัก (v.) wash See also: clean, launder Syn. ซักล้าง, ฟอก
ซักค้าน (v.) cross-examine
ซักซ้อม (v.) rehearse See also: drill, train, practice, exercise
ซักซ้อม (v.) exercise See also: practice, train Syn. ฝึกซ้อม, ฝึกฝน, เตรียมพร้อม, ซ้อมซัก
ซักถาม (v.) question See also: interrogate, inquire, ask Syn. ไต่ถาม, ซักไซ้ Ops. ตอบ
ซักผ้า (v.) wash See also: do one´s washing
ซักพยาน (v.) investigate the evidence Syn. ซักฟอกพยาน
ซักฟอก (v.) wash clothes See also: launder, clean Syn. ซักล้าง, ชะล้าง, ล้าง, ทำความสะอาด
ซักฟอก (v.) question See also: interrogate, ask Syn. สอบสวน, สอบปากคำ, คาดคั้น, ซักถาม
ซักฟอกพยาน (v.) investigate the evidence Syn. ซักพยาน
ซักรีด (v.) launder See also: wash and iron
ซักล้าง (v.) wash See also: clean, rinse Syn. ชะล้าง, ล้าง, ฟอก, ซักฟอก
ซักส้าว (n.) kind of Thai game (playing by pulling each other´s arms)
ซักแห้ง (v.) dry-clean
ซักไซ้ (v.) interrogate See also: ask, question closely, inquire Syn. ถาม, ซัก, คาดคั้น, ซักถาม, สืบสาว, ไต่ถาม, ซักไซ้ไล่เลียง Ops. ตอบ
ซักไซ้ไล่เลียง (v.) interrogate See also: ask, question closely, inquire, investigate, enquire Syn. ซัก, ซักถาม, ซักไซ้ Ops. ตอบ
English-Thai: HOPE Dictionary
askrask(อาสคฺ) vt.,vi. ถาม,ถามข่าว,ขอร้อง,ขอ,เชื้อเชิญ,ซักถาม, Syn. entreat,crave)
autosuggestion(ออโทซักเจส'เชิน) n. การแนะนำใจตัวเอง (โดยเฉพาะการกล่าวซ้ำสูตรหรือหลักการต่าง ๆ เพื่อเปลี่ยนบุคลิกภาพ. -autosuggestibility n.
catechize(แคท'ทะไคซ) vt. สอนแบบถามตอบ ซักไซ้ไล่เลียง, See also: catechizer n. ดูcatechize
chug(ชัก) n. เสียงเครื่องจักรดังซัก ๆ ,เสียงระเบิดเบา ๆ และดื้อ ๆ
cross-examine(ครอส'อิกแซม'มิน) vi. ตรวจสอบโดยคำถาม,ตรวจสอบอย่างละเอียด,ซักถามพยานฝ่ายตรงข้าม, See also: cross-examination n. ดูcross-examine cross-examiner n. ดูcross-examine
cross-question(ครอส'เควส'เชิน) vt. ไต่ถาม,ตรวจสอบโดยการถาม,ปัญหาที่ถามขึ้นมาในขณะซักถาม, See also: cross-questioning n. ดูcross-question
detergent(ดิเทอร์'เจินทฺ) n. ผงซักฟอก,สิ่งชำระล้าง (เช่น สบู่) adj. ซึ่งเป็นการชำระล้าง
dry washn. ผ้าม่านหรือสิ่งทอที่ซักแล้วไม่ต้องรีด
dry-clean(ไดร'คลีน) vt. ซักแห้ง., See also: dry cleaner n. ดูdry-clean
drycleaningการซักแห้ง (ใช้น้ำมันเบนซินหรือน้ำมันก๊าดแทนน้ำ) ,เสื้อผ้าที่ซัก โดยวิธีดังกล่าว
heckle(เฮค'เคิล) vt. รบกวนด้วยคำถาม,ตื้อถาม,ซักถาม,ขัดคอ,ไล่เสียง,หวี. n. หวี,หวีป่าน., See also: heckler n., Syn. challenge,bait
interrogate(อินเทอ'ระเกท) vt.,vi. สอบถาม,ซักถาม,ซักไซ้., See also: interrogatingly adv.
interrogation(อินเทอระเก'เชิน) n. การสอบถาม,การซักถาม,การซักไซ้,เครื่องหมายคำถาม., Syn. inquiry
interrogator(อินเทอระเก'เทอะ) n. ผู้สอบถาม,ผู้ซักถาม,ผู้ซักไซ้,เครื่องส่งสัญญาณวิทยุเพื่อให้ตอบทันที'
laudryman(ลอน'ดรีเมิน,ลาน-) n. คนซักรีดที่เป็นชาย,คนเก็บและส่งเสื้อผ้าซักรีด, See also: laundrywoman n. ดูlaudryman pl. laudrymen
launder(ลอน'เดอะ) {laundered,laundering,launders} vt. ซักเสื้อผ้า,ซัก,ซักรีด,ปิดบังแหล่งที่มาของเงิน. vi. ซัก,ซักรีด,ทนต่อการซักรีด. n. ทางน้ำแร่ หรือกากแร่ในน้ำ., See also: launderability n. ดูlaunder launderable adj. ดูlaunder
laundry(ลอน'ดรี) n. เสื้อผ้าที่จะซัก,ห้องซักผ้า,สถานที่ซักผ้า
laundry trayอ่างซักผ้า,ถาดซักผ้า
mangle(แมง'เกิล) vt. ตัดเฉือนหรือขยี้จนเสียรูปเสียร่าง,ทำให้เสีย,ทำให้เสียหาย,ทำให้บุบบู้บี้,ทำให้แหลกเหลว,รีดน้ำออกจากผ้า,กลิ้งให้เรียบ n. เครื่องรีดน้ำออกจากผ้า,เครื่องบีบผ้าที่ซักแล้วด้วยลูกกลิ้ง, See also: mangler n. -S...
office(ออฟ'ฟิซฺ) n. สำนักงาน,ที่ทำการ,สถาบัน,ร้านค้า,กระทรวง,กรม,กอง,ตำแหน่ง,การทำงาน,หน้าที่,ภาระหน้าที่,สมรรถนะ,งาน,การบริการ, See also: offices n.,pl. ที่ทำงานบ้านในบ้าน (เช่นครัวหรือที่ซักหรือรีดผ้า), Syn. function,position
pump(พัมพฺ) n. เครื่องสูบ,เครื่องสูบลม,โรงสูบ,การสูบ,การชักขึ้นชักลง -v. สูบ,ใช้เครื่องสูบ,ชักขึ้นชักลง,สูบลม,สูบน้ำ,อัดออกซิเจนเข้าในปอด,ซักไซ้ไล่เลียง,สอบถาม,ล้วงเอาความลับ., See also: pumper n., Syn. interrogate,probe
quiz(ควิซ) vt.,n. (การ) ทดสอบ,สอบ,สอบถามอย่างใกล้ชิด,ซักไซ้,ซักถาม,เล่นตลก,หลอกลวง., See also: quizer n., Syn. examine,questioning
refine(รีไฟนฺ') vt.,vi. ทำให้ (กลายเป็น) บริสุทธิ์,ซัก,ฟอก,กลั่น,สกัด,ขัดเกลา,ทำให้สุภาพเรียบร้อย, See also: refinable adj. refiner n.
rinse(รินซฺ) vt. ล้าง,ล้างมือ,ล้างปาก,สระผม,ซักผ้า,ชะล้าง,ริน n. การล้าง,น้ำที่ใช้ล้าง,น้ำยาล้างผม, See also: rinsable,rinsible adj.
suggest(ซักเจสทฺ') vt. แนะนำ,ชักชวน,เสนอ,เสนอแนะ,บอกเป็นนัย,แย้ม,กระตุ้น,ชวนให้นึกถึง, See also: suggestible adj. suggestive adj. suggester n. suggestingly adv., Syn. propose,imply
suggestion(ซักเจส'เชิน) n. การแนะนำ,การชักชวน,การเสนอ,การเสนอแนะ,ร่องรอย,สิ่งที่บอกเป็นนัย,เค้าโครง,ข้อชวนคิด,สิ่งที่ชวนคิด, Syn. proposal,implication,lead
wash(วอช) vt. vi. ล้าง,ชะล้าง,ซัก,ซักล้าง,ซัด,เซาะ,สระ (ผม) ,กลั้ว,โกรก,ทำให้บริสุทธิ์,ทำให้ชื้น,ทำให้เปียก n. การล้าง,การซัก,เสื้อผ้าที่ซัก,น้ำยาซักล้าง,น้ำยาสระผม,ระลอก,น้ำบ้วนปาก,น้ำเสียจากครัว,ร้านซักรีด adj. ซักได้โดยไม่หดและสีไม่ตก -Phr. (wash up ล้างหน้า)
wash goodsn. สิ่งทอที่ซักแล้วสีไม่ตกหรือไม่เสื่อมเสีย
wash-and ###SW. wear (วอช'อันแวร์) adj. เกี่ยวกับเสื้อผ้าที่ซักได้และแห้งเร็วโดยไม่ต้องรีด หรือรีดแต่เพียงเล็กน้อย,ซักแห้ง
wash-up(วอช'อัพ) n. การล้าง,การซัก,การชะล้าง
washable(วอช'ชะเบิล) adj. ซักได้โดยไม่หดและสีไม่ตก,ทนต่อการซัก, See also: washability n.
washboard(วอช'บอร์ด) n. กระดานซักเสื้อผ้า,กระดานกันลื่น,กระดานเชิงฝาผนัง
washer(วอช'เชอะ) n. ผู้ซัก,ผู้ล้าง,เครื่องซักผ้า,เครื่องล้าง, See also: washerless,adj.
washer-drier(วอช'เชอะไดรเออะ) n. เครื่องซักผ้าและทำให้แห้งในเครื่องเดียวกัน
washerman(วอช'เชอะเมิน) n. คนซักเสื้อผ้า,คนรับจ้างซักเสื้อผ้า pl. =washermen, Syn. laundryman
washerwoman(วอช'เชอะวูเมิน) n. หญิงซักเสื้อผ้า,หญิงรับจ้างซักเสื้อผ้า pl. washerwomen
washing(วอชดฺ'ชิง) n. การซัก,การล้าง,การชะล้าง,เสื้อผ้าที่ซักด้วยกันในครั้งหนึ่ง ๆ ,การล้างบาป,สิ่งที่ได้จากการล้าง,คราบของเหลว
washing machinen. เครื่องซักผ้า
washing powdern. ผงซักฟอก
washing sodan. โซเดียมคาร์บอนเนตหรือโซดาซักผ้า
English-Thai: Nontri Dictionary
crossexamine(vt) ไต่สวน,ถามค้าน,ซักถาม
heckle(vt) ถามยั่ว,ซักถาม,ซักไซ้ไล่เลียง,ขัดคอ
impugn(vt) ซักถาม,แย้ง,กล่าวหา,ประณาม
inquisitor(n) เจ้าพนักงานไต่สวน,เจ้าหน้าที่สอบสวน,คนซักถาม
interrogate(vt) ถาม,ซักไซ้,สอบถาม
launder(vt) ซักฟอก,ซักรีด,ซักเสื้อผ้า
laundress(n) หญิงซักผ้า
laundry(n) เสื้อผ้าที่ซักฟอก,ร้านซักรีด
laundryman(n) คนซักรีดผู้ชาย
refine(vt) ขัดเกลา,ทำให้สะอาด,ทำให้บริสุทธิ์,กลั่น,ซักฟอก
rinse(vt) ล้าง,ชำระล้าง,สระผม,ชะล้าง,ซักผ้า,ริน
starch(n) แป้งซักผ้า,แป้ง
wash(n) การซัก,การล้าง,ยาสระผม,น้ำยาบ้วนปาก
washboard(n) กระดานซักผ้า,อ่างล้างหน้า,ไม้ขนาบผนัง
washer(n) คนซัก,คนล้าง,เครื่องซักผ้า,เครื่องล้างจาน
washerwoman(n) หญิงรับจ้างซักผ้า
washing(n) การซัก,การล้าง,เสื้อผ้าที่ซัก,คราบของเหลว
WASHING washing machine(n) เครื่องซักผ้า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
interrogationการซักถาม, ข้อถาม [ดู interpellation ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ABS เอบีเอส alkyl benzene sulfonate (เอบีเอส ) หมายถึง สารที่ใช้ในการผลิตสารซักฟอก ย่อยสลายในแบบชีววิทยาได้ยาก [สิ่งแวดล้อม]
detergentสารซักฟอก, สารสังเคราะห์ชนิดหนึ่งใช้สำหรับการซักล้าง สามารถกำจัดสิ่งสกปรกและชำระล้างไขมันได้ดีทั้งในน้ำอ่อนและน้ำกระด้าง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Hardnessความกระด้างคุณสมบัติของน้ำซึ่งเจือปนด้วยเกลือของแคลเซียม แมกนีเซียม และเหล็ก กับอนุมูล เช่นไบคาร์บอเนต คาร์บอเนต ซัลเฟต คลอไรด์และไนเตรต ซึ่งจะทำให้สบู่จับตัวเป็นก้อนและต้องใช้สบู่เป็นปริมาณมากในการซักล้าง นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดตะกรันในหม้อน้ำ ทำให้เกิดความเสียหายในกระบวนการ ผลิตทางอุตสาหกรรม และบางครั้งทำให้เกิดรสชาติที่ไม่ดี การวัดความกระด้างอาจทำได้โดยการทดสอบในห้องทดลอง หรือวัดจากปริมาณของแคลเซียมและแมกนีเซียม รวมทั้ง เหล็ก อลูมิเนียม แมงกานีส แบเรียม สทรอนเธียม และสังกะสี ค่าที่วัดได้แสดงในรูปของเทียบเท่าแคลเซียมคาร์บอเนต [สิ่งแวดล้อม]
Laundryการซักรีด [TU Subject Heading]
Soft Detergent สารซักฟอกชนิดอ่อน สารซักฟอกที่ย่อยง่ายทางชีววิทยา [สิ่งแวดล้อม]
Synthetic detergentสารซักฟอกสังเคราะห์สารทำความสะอาดที่เกิดจากการสังเคราะห์ ประกอบด้วย สารลดแรงตึงผิว ผลิตจาก sulfonation of long chain alcohols, เอสเตอร์, เอมายส์, และอัลคิลเบนซิน สารนี้อาจเป็นแอนไอออนิกหรือนอนไอออนิก [สิ่งแวดล้อม]
Washing machine industryอุตสาหกรรมเครื่องซักผ้า [TU Subject Heading]
Washing powdersผงซักฟอก [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
cross-examine (vt.) ซักค้านพยาน
interrogate (vi.) ซักถาม See also: ซักไซ้, ถาม, ซัก, ไต่ถาม Syn. query, question, investigate Ops. answer, reply
interrogate (vt.) ซักถาม See also: ซักไซ้, ถาม, ซัก, ไต่ถาม Syn. query, question, investigate Ops. answer, reply
launder (vi.) ซักรีด See also: ซัก
launder (vt.) ซักรีด See also: ซัก Syn. cleanse, wash and iron
wash and iron (vt.) ซักรีด See also: ซัก Syn. cleanse
do up (phrv.) ซักรีด (เสื้อผ้า)
dry-clean (vt.) ซักแห้ง Syn. bleach
buck (vt.) ซักในน้ำยาเคมี
000 0 (n.) เครื่องใช้ไฟฟ้า (ส่วนมากเป็นเครื่องใช้ขนาดใหญ่ในบ้านเช่น เครื่องซักผ้า)
buck (n.) ผ้าที่ซักในน้ำยาเคมี
buck (n.) น้ำยาเคมีที่ใช้ในการซักผ้า
care label (n.) ป้ายบอกวิธีการซักที่ติดไว้ที่เสื้อผ้า
cross-question (n.) การซักค้านพยาน
detergent (n.) ผงซักฟอก See also: สิ่งที่ใช้ชำระล้าง, น้ำยาทำความสะอาด Syn. antiseptic, sterilizer, cleanser Ops. contaminator, infectant
dry run (idm.) การซักซ้อม
electronical appliance (n.) เครื่องใช้ไฟฟ้า (ส่วนมากเป็นเครื่องใช้ขนาดใหญ่ในบ้านเช่น เครื่องซักผ้า) Syn. 000 0
get the third degree (idm.) โดนซักถามเป็นเวลานาน
inquiring (adj.) ช่างซักถาม See also: อยากรู้อยากเห็น Syn. inquisitive, questioning
interrogation (n.) การซักถาม See also: การซักไซ้, การไต่ถาม Syn. questioning, inquiry Ops. reply
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Trim, mixture. Wash, soap, rinse, spin.การทรงตัว ผสมกัน ซัก สบู่ ล้าง ปั่น
Okay, then come back tomorrow... say around six.โอเค งั้นพรุ่งนี้ค่อยกลับมาเอานะ... ซัก 6 โมงเย็น
Now, is that a position that you can hold for 30 minutes or so?เอาล่ะ คุณอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะแล้ว อยู่นิ่งๆ ซัก 30 นาทีนะครับ
We fill the dummy with a few gallons of cold medicine.แล้วเราก็จะใส่ยานอนหลับ ซัก 2-3 แกลลอนในตัวเจ้าบ๊อง
By "close" you mean... 30 minutes maybe.คำว่า "ใกล้" หมายถึง ซัก 30 นาที
But I'm sure the kidnapper wants whatever a kidnapper wants.ต้องการของที่ขโมยทุกคนอยากได้ เพื่อจะได้เห็นคุณสัมภาษน์คน ซัก 5-7 คน
Can I come in just for five minutes?ให้ผมเข้าไปข้างใน ซัก 5 นาทีได้มั้ยล่ะ
I would if you kept your trap shut for one second, sweetheart.คุณน่าจะเก็บปากคุณไว้ ซัก วิ นะ ที่รัก
I need to help my mom for a few days.ฉันต้องไปช่วยแม่ของฉัน ซัก 2-3 วัน
No, let's not be mean, take two. I'll see you back here at nine.ไม่ ซัก 2 ชั่วโมงแล้วกัน เจออีกที่ตอน 9 โมง
Who's there? MAN:ฉันจะฉีดยาให้นาย ซัก 10 cc เพื่อจะลดการก้าวร้าวนะ
Acting for five minutes like Janice doesn't make all our lives miserable is the hardest work I'll do all day.การแสดงว่า Janice ไม่ได้ทำให้ชีวิตชั้นไม่มีความสุข ซัก 5 นาที เป็นงานหนักที่สุดที่ชั้นทำทั้งวัน
Isn't there any way that you could skip a step or two?มันไม่มีทางไหนที่ท่านจะข้ามไป\ ซัก 1หรือ 2 ขั้นตอนเลยเหรอครับ
I know this is gonna sound weird, and I'm a stranger but would you be my boyfriend for five minutes?ฉันรู้ว่ามันอาจจะฟังดูแปลกๆ และฉันเป็นคนแปลกหน้า แต่คุณช่วยเป็นแฟนฉัน ซัก 5 นาทีได้ไหม?
So maybe you can stop pushing us around like chess pieces for five freaking minutes.งั้นก็ช่วยหยุดกดดันพวกเรา ซัก 5 นาทีได้มั้ย
Serena made me see it, like, what, three times?เซเรน่าเคยให้ชั้นดู ซัก สามรอบได้
We're staying low for two days.เราจะอยู่กันเงียบ ๆ ซัก 2-3 วัน
WELL, I'VE DONE THE VERY BEST I COULD. YOU THINK SERENA'S A HANDFUL?มีแดน ฮัมฟรีย์ ซัก 20 คนยังดีซะกว่าอีก
But you retired nearly 20 years ago.แต่คุณเกษียณไปแล้ว ซัก 20 ปีมาได้มั้ง
Anyway, he's coming to L.A. looking for some session work, so I told him he could just crash on my couch for a few weeks.แล้วเขาจะมา L.A หาที่ฝึกงาน ฉันเลยบอกเขาไปว่าเขานอนบน โซฟา ฉันได้ ซัก 2 3 อาทิตย์
Told me I needed to rest a few weeks and sent me here.เขาบอกฉันว่า ฉันต้องพักผ่อน ซัก 2-3 สัปดาห์ แล้วก็ส่งฉันมาที่นี่
Just a couple minutes. - He's okay.นายเป็นไรมั้ย ซัก 2-3 นาที
They were just found dead ten minutes outside of Pundtun.เขาเพิ่งจะพบศพ ซัก 10 นาที นอก Pundtun.
You've been asleep for three days.เธอหลับไป ... ซัก 3 วันได้หล่ะมั้ง
Hmm, about 25 kilos of enriched uranium.อืม ผมหมาถึง ยูเรเนียม ซัก 25 กิโลกรัม
Yeah, we could do that, or I could just rewind this to, uh, 15 minutes beforehand.ช่าย เราทำอย่างนั้นแล้ว หรือไม่ ผมก็ ถอยภาพกลับ ซัก ก่อน 15 นาที
Tommy was just a kid then, 18, 19.ตอนนั้นทอมมี่ยังเป็นเด็ก ซัก 18-19
Maybe the grimaldis' yacht can moor for a couple days in Malibu and we can meet up.อาจจะจอดในมาลิบู ซัก 2-3 วันเราจะได้เจอกัน
Okay, Preston, so, a few seconds after I say "action,"โอเค เพรสตัน ซัก 2-3 วินาที หลังจากฉันสั่ง "แอคชั่น"
And this bottle better cost at least $50.แล้วเจ้าขวดนี้ก็น่าจะราคา ซัก 50 เหรียญได้
Can someone get me a 20 on Daniel Grayson?หาใครสักคนให้ฉัน ซัก 20 เหมือนเดเนียล เกรย์สัน?
But you might wanna lay low for a couple days till we figure out what we got going on here.แต่นายต้ัองระวังตัว ซัก 2-3 วัน จนกว่าเราจะรู้ว่า เกิดอะไรขึ้น
So try to keep this on buddy for a couple days.พยายามให้มันอยู่กับบัดดี้ ซัก 2-3 วัน
We need to get out of town, just for a few weeks, until Chuck finds someone else to focus on.เราต้องออกจากเมืองนี้ ซัก 2-3 สัปดาห์ จนกว่าชัคจะเล็งเป้าหมายไปที่คนอื่น
Eight source code projects up and running by the end of the year.มี source code ซัก 8 โครงการภายในสิ้นปีนี้แน่เลย
At least thirty gold pieces... A hundred.อย่างน้อยก็ซัก 30 เหรียญทอง ซัก 100 นึงเป็นไง
Dad, I'm going out of town for a few days.พ่อคะ หนูจะไปนอกเมือง ซัก 2-3 วัน
I'm only a couple of days late.ฉันแค่ช้าไป ซัก สองสามวันเอง
We got 10 working acres, 5 more in the backfield.เรามีคนงาน ซัก 10 คน ได้ และ อีก 5 คนอยู่ด้านหลัง
It just needs another systems check, if you're gonna be around another 20 minutesเหลือ การตรวจสอบ อีกนิดหน่อย ถ้าคุณดู รอบๆ ซัก 20 นาที

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ซัก
Back to top