ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ฆาต

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ฆาต*, -ฆาต-

ฆาต ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฆาต (n.) death See also: end, disaster Syn. ความตาย, จุดจบ, อวสาน, การสิ้นสุด, ความหายนะ Ops. การเกิด, กำเนิด
ฆาตกร (n.) murderer See also: killer, slayer, assassin Syn. ผู้ฆ่า, นักฆ่า
ฆาตกรรม (n.) murder See also: killing, slaying, homicide, manslaughter Syn. การฆาตกรรม, การฆ่าฟัน, การสังหาร, การฆ่า, การลอบสังหาร, การฆ่าสังหาร
English-Thai: HOPE Dictionary
bitter(บิท'เทอะ) {bittered,bittering,bitters} adj. ขม,ขมขื่น,เผ็ดร้อน,ปวดแสบ,รุนแรง,ดุเดือด,จัด,หนาวจัด,สาหัส,อาฆาต n. ความขม,สิ่งที่รสขม vt. ทำให้ขม adj. ยิ่ง,จัด,มาก,รุนแรง, See also: bitterish adj. ดูbitter -bitterness n. ดูbitter คำที่มีความหมาย
blood(บลัด) n. โลหิต,เลือด,ชีวิต,ส่วนสำคัญ,พลังชีวิต,กำลัง,การฆ่า,ฆาตกรรม,การหลั่งเลือด,น้ำต้นไม้,อารมณ์,ภาวะจิต,หนุ่มที่ชอบผจญภัย,สายเลือด,วงศ์ตระกูล,ชนชาติ,บรรพบุรุษ -Phr. (blood and thunder นองเลือดและสับสนวุ่นวาย) -Phr. (blue blood สายเลือดผู้ดี) -Phr. (in
blood bathn. การฆ่ากันอย่างอำมหิต,การฆาตกรรมหมู่
blood moneyn. เงินค่าจ้างที่จ่ายให้กับฆาตกร เงินทึ่จ่ายให้กับญาติผู้ที่ถูกฆาตกรรม
bloodthirstyadj. กระหายเลือด,เป็นฆาตกรรม,โหดร้าย, See also: bloodthirstiness n., Syn. cruel
butchery(บุช'เชอรี) n. โรงฆ่าสัตว์,การฆ่าสัตว์ขาย,คนฆ่าคนตายอย่างทารุณโหดร้าย,การฆาตกรรม,การทำลาย,ความยุ่งเหยิง
check(เชค) {checked,checking,checks} vt. หยุด,รั้ง,ดึง,ตรึง,สกัด,ทำลาย,ตรวจสอบ,สำรวจ,ทำเครื่องหมายตรวจสอบ,ฝากเก็บ,รุกฆาต (หมากรุก) ,ทำให้เกิดรอยแตก,ปลูกพืชเป็นแนวยาว. -vi. ตรงกัน (ถูกต้อง) ,ตรวจสอบ,แตกเป็นช่อง,ร้าวเป็นช่อง,หยุด -Phr. check in (ลงชื่อ (เข้าพักในโรงแ
chopper(ชอพ'เพอะ) n. คนสับ,สิ่งสับ,มีดสับเนื้อ,ปังตอ,มีดเพชฌฆาต,เครื่องตัดต่อ,เครื่องตัดทางรถไฟ,คนตรวจบัตร,มือปืนกล,ปืนกล,เฮลิคอปเตอร์
cutthroatn. ฆาตรกร,มือมีด,มือมีดปาดข้อ adj. เป็นการฆาตกรรม,ทารุณ,โหดเหี้ยม, Syn. ruthless
death'sman(เดธ'สมัน) n. เพชรฆาต -pl.deathsmen
despiteful(ดิสไพทฺ'ฟูล) adj. มุ่งร้าย,อาฆาตแค้น, See also: despitefulness n.
destroyer(ดิสทรอย'เออะ) n. ผู้ทำลาย,สิ่งที่ทำลาย,เรือพิฆาต
executioner(เอคซะคิว'เชินเนอะ) n. เพชฌฆาต,ผู้ประหารชีวิต,ผู้ดำเนินการให้สำเร็จ
felony(เฟล'เลินนี) n. ความผิดอาญาร้ายแรง (เช่นฆาตกรรม-วางเพลิง-ข่มขืนกระทำ ชำเรา)
feud(ฟิวดฺ) n.,vi. (การ) ทะเลาะวิวาท,อาฆาตพยาบาทกัน, Syn. quarrel
feudal(ฟิว'เดิล) adj. (เกี่ยวกับ) ทิ่ดินศักดินา,ทรัพย์สินที่เป็นมรดกตกทอด,ระบบศักดินา,ยุคกลาง (Middle Age) ,เกี่ยวกับการอาฆาตพยาบาทที่ต่อเนื่องกันเป็นเวลายาวนาน,เกี่ยวกับการทะเลาะวิวาท
frigate(ฟริก'กิท) n. เรือรบที่ใหญ่กว่าเรือพิฆาต (สหรัฐอเมริกา) ,เรือรบเคลื่อนเร็วขนาดเล็ก
hangman(แฮง'เมิน) n., เพชฌฆาต
homicide(ฮอม'มิไซดฺ) n.การฆ่าคน,ฆาตกรรม . ฆาตกร, Syn. manslaughter,murder
killer whalen. ปลาวาฬเพชรฆาต
manslaughter(แมน'สลอเทอะ) n. การฆ่าคน,ฆาตกรรม,การฆ่าคนโดยไม่ได้ไตร่ตรองมาก่อน
massacre(แมส'ซะเคอะ) n. การฆาตกรรมหมู่,vi. ฆาตกรรมหมู่, See also: massacrer n., Syn. carnage
matricide(เม'ทริไซดฺ) n. การฆ่าแม่ของตัวเอง,มาตุฆาต,ผู้ฆ่ามารดาของตัวเอง., See also: matricidal adj.
murder(เมอ'เดอะ) n. ฆาตกรรม v. กระทำฆาตกรรม,ทำลาย, See also: murderer n. murderess n., Syn. slay
murderous(เมอ'เดอเริส) adj. เกี่ยวกับการฆาตกรรม,ยากที่สุด,อันตรายยิ่ง., Syn. homicidal
rancor(แรง'เคอะ) n. ความเจ็บใจ,ความคับแค้นใจ,ความอาฆาตแค้น,ความเกลียดชัง., See also: rancored adj. rancoured adj., Syn. enmity,malice
rancorous(แรง'เคอะเริส) adj. เจ็บใจ,แค้นใจ,อาฆาตแค้น,เกลียดชัง., Syn. hateful,malicious
rancour(แรง'เคอะ) n. ความเจ็บใจ,ความคับแค้นใจ,ความอาฆาตแค้น,ความเกลียดชัง., See also: rancored adj. rancoured adj., Syn. enmity,malice
ripper(ริพ'เพอะ) n. ผู้ฉีก,ผู้ตัด,ผู้เจาะตะเข็บ,สิ่งที่ทำให้ฉีกขาด,ผู้ฆ่า (โดยเฉพาะฆาตกรที่หั่นศพของเหยื่อที่ถูกฆ่า) ,เครื่องรื้อหลังคา,คนที่ดีที่สุด
spite(สไพทฺ) n. เจตนาร้าย,ความมุ่งร้าย,ความโกรธเคือง,ความอาฆาตแค้น vt. กระทำด้วยเจตนาร้าย กลั่นแกล้ง ทำให้โกรธ รบกวน, -Phr. (in spite of ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม แม้ว่า ทั้ง ๆ ที่เป็น โดยไม่คำนึงถึงอะไรทั้งสิ้น)
spitefuladj. มีเจตนาร้าย,มุ่งร้าย,อาฆาตแค้น.
thug(ธัก) n. อันธพาล,วายร้าย,ผู้ร้าย,ผู้ก่อการร้าย,ผู้ชิงทรัพย์,ฆาตกร, See also: thuggery n. thuggish adj.
vendetta(เวนเดท'ทะ) n. ความอาฆาตแค้นส่วนตัวหรือระหว่างตระกูล,ความพยายามอันยาวนาน, See also: vendettist n.
vindicative(วินดิค'คะทิฟว) adj. แก้แค้น,แก้เผ็ด,แค้น,อาฆาต,พยาบาท,มีเจตนาร้าย,เป็นการทำโทษ., See also: vindicativeness n.
viper(ไว'เพอ) n. งูพิษจำพวก Viper, งูพิษในตระกูล Viperidae, งูพิษ,บุคคลที่มีจิตใจมุ่งร้ายหรืออาฆาตพยาบาท,ผู้ค้ายาเสพติด, Syn. traitor,villain,menace
wipe(ไวพฺ) vt.,n. (การ) เช็ด,เช็ดให้สะอาด,ถู,ลบ,ป้าย,ขจัด,ทำให้สูญสิ้น,คนเช็ด,ที่ปัดน้ำฝน,ผ้าเช็ดหน้า, -Phr. (wipe out ทำลายให้สิ้น,ฆ่า,กระทำฆาตกรรม), Syn. brush,rub,mop,swipe
English-Thai: Nontri Dictionary
assassin(n) ฆาตกร,ผู้ลอบฆ่า,ผู้ลอบสังหาร
carnage(n) การฆาตกรรม,การสังหาร,การฆาตกรรมหมู่
cutthroat(n) ฆาตกร,มือมีด
despiteful(adj) ซึ่งพยาบาท,ซึ่งอาฆาต,ซึ่งมุ่งร้าย
destroyer(n) ผู้ทำลาย,ผู้ล้างผลาญ,เรือพิฆาต
executioner(n) เพชฌฆาต,ผู้ประหาร,ผู้ดำเนินการ
feud(n) การพิพาทอย่างรุนแรง,ความพยาบาท,ความอาฆาต,การทะเลาะวิวาท
foe(n) ศัตรู,คู่อริ,คู่อาฆาต,ข้าศึก,ปรปักษ์,ฝ่ายตรงข้าม,คู่ต่อสู้
forgiveness(n) การให้อภัย,ความไม่อาฆาต,ความไม่ผูกพยาบาท,การยกโทษ
hangman(n) เพชฌฆาต
headsman(n) เพชฌฆาต
homicide(n) การฆาตกรรม
killer(n) ฆาตกร,มือสังหาร
manslaughter(n) การฆาตกรรม
massacre(n) การฆาตกรรมหมู่,การสังหารหมู่
matricide(n) การทำมาตุฆาต
murder(n) การฆาตกรรม,การสังหาร,การทำลาย
murderer(n) ฆาตกร,คนร้าย,มือสังหาร,นักฆ่า
murderous(adj) เกี่ยวกับการฆาตกรรม
parricide(n) ผู้ทำปิตุฆาต
rancorous(adj) เคียดแค้น,พยาบาท,เกลียดชัง,เจ็บใจ,อาฆาตแค้น
revenge(n) ความอาฆาต,การล้างแค้น,การแก้แค้น,การแก้เผ็ด,การผูกพยาบาท
revengeful(adj) อาฆาต,พยาบาท,ผูกใจเจ็บ,ต้องแก้แค้น
spite(n) ความุ่งร้าย,ความโกรธเคือง,ความอาฆาตแค้น
spiteful(adj) มุ่งร้าย,อาฆาตแค้น,มีเจตนาร้าย
vengeful(adj) พยาบาท,อาฆาต,ล้างแค้น
vindictive(adj) พยาบาท,แก้แค้น,อาฆาต,มีเจตนาร้าย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
homicideฆาตกรรม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
euthanasia๑. ความตายสบาย๒. ปรานีฆาต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
executionerเพชฌฆาต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mercy killingการุณยฆาต [ดู euthanasia] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Murderฆาตกรรม [TU Subject Heading]
Murderersฆาตกร [TU Subject Heading]
Euthanasiaการุณยฆาต [TU Subject Heading]
Median Lethal Dose LD 50ปริมาณถึงฆาตมัธยฐาน, แอลดี 50ปริมาณของสารที่ได้จากการคำนวณทางสถิติจากผลการทดลอง ซึ่งเมื่อให้กับสัตว์ทดลองชนิดหนึ่งๆ แล้วคาดว่าจะทำให้สัตว์ทดลองจำนวนครึ่งหนึ่ง (50%) ตาย ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ของการทดลองนั้นๆ ความเข้มข้นของสารมลพิษในรูปของมิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ของน้ำหนักร่างกายที่ทำให้สัตว์ทดลองมีชีวิตเหลือรอดอยู่ร้อยละห้าสิบ ภายหลังจากการสัมผัสในเวลาหนึ่งๆ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
murderer (n.) ฆาตกร See also: คนฆ่า, ผู้ร้ายฆ่าคน Syn. killer, slayer, assassin, cutthroat, criminal
murderer (n.) ฆาตกร
slayer (n.) ฆาตกร See also: คนฆ่า, ผู้ร้ายฆ่าคน Syn. killer, assassin, cutthroat, criminal
homicide (n.) ฆาตกรรม Syn. murder
murder (vt.) ฆาตกรรม See also: ฆ่า, สังหาร, ทำลายชีวิต Syn. kill, assassinate, slaughter, slay
massacre (vt.) ฆาตกรรมหมู่ See also: สังหารหมู่, ฆ่าคนจำนวนมากๆ อย่างทารุณ Syn. annihilate, exterminate
murderess (n.) ฆาตกรหญิง
bloodbath (n.) การฆาตกรรมหมู่
bloodthirsty (adj.) เกี่ยวกับการฆาตกรรม See also: เกี่ยวกับการฆ่า Syn. homicidal
buthering (n.) การฆาตกรรมหมู่ See also: การสังหารหมู่, การฆ่าคนจำนวนมากๆ อย่างทารุณ Syn. killing
check (vi.) รุกฆาต
contract (n.) การว่าจ้างเพื่อฆาตกรรม
despiteful (adj.) เต็มไปด้วยความอาฆาตแค้น (คำโบราณ) Syn. spiteful, malicious
destroyer (n.) เรือพิฆาตเล็ก See also: เรือรบทำลาย
do in (phrv.) กระทำฆาตกรรม (คำไม่เป็นทางการ) See also: ฆ่า Syn. bump off
executioner (n.) เพชฌฆาต See also: ผู้ประหารชีวิต Syn. hangman, headsman, killer
feud (n.) ความอาฆาต See also: ความพยาบาท, ความบาดหมาง, ความแตกร้าว Syn. conflict, discord, disunion Ops. accord, agreement
feud (vi.) อาฆาต See also: พยาบาท, บาดหมาง, แตกร้าว
hangman (n.) เพชฌฆาต (ที่แขวนคอนักโทษ)
headman (n.) เพชฌฆาตที่ประหารนักโทษ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The term "multi-murderer" -- they coined itto describe holmes.ฆาตกร 100 ศพ, เป็นคำใช้บรรยายถึง โฮล์ม
Unsub had already killed 2 people.ฆาตกร ฆ่าคนไปแล้ว 2 คน
Murderers, rapists, car-jackers set freeฆาตกร นักข่มขืน โจรขโมยรถ ถูกปล่อยตัว
Hey, I read those old Ditko Spider-Mans you gave me.ฆาตกร ยอดมนุษย์ บุกเข้ามาในห้องนอนผม
Brian moser.ฆาตกร รถน้ำแข็ง เธอรู้ตัวตนที่แท้จริงของฉันแล้ว ทุกอย่าง จบสิ้นแล้ว
That killer, Jack Lee Kemper, was apprehended, and he was recently executed.ฆาตกร แจ๊ค ลี เคมเปอร์ ถูกจับกุม และเพิ่งจะถูกประหารเมื่อเร็วๆนี้
Oh, come on, we've discussed this.ฆาตกร ในความหมายของคุณเป็นอย่างไร? โอ ไม่เอาน่า พวกเราถกเรื่องนี้ไปแล้วนี่
A killer, no. A traitor, yes.ฆาตกร ไม่ใช่ คนทรยศ ใช่
The case itself remains the most ingenious and brilliantly planned murder, or attempted murder,ฆาตกร.. หรือฆาตกรมือที่วางแผนได้แยบยลที่สุด
The murderer is invisible.ฆาตกร... เป็นมนุษย์ล่องหนครับ
The murderer probably didn't get much blood on him.ฆาตกรก็คงไม่เปื้อนเลือดมากเท่าไหร่
The killer latched on and shook like a pit bull trying to tear off the flesh.ฆาตกรกัดแล้วก็ทึ้งเหมือนหมาพิดบูล พยายามงับเนื้อให้ขาด
The killer was mimicking Jack the Ripper.ฆาตกรกำลังเลียนแบบวิธีการของ แจ็ค เดอะ ริปเปอร์
The gun was clearly meant to kill James Woods, but Stephanie got in the way.ฆาตกรก็เลยต้องด้นสด และจัดการแทงเขา
My killers, who will not take no for an answer!ฆาตกรของฉันที่จะไม่ใช้เวลาไม่ สำหรับคำตอบ!
So our killer contaminated the book from inside the library.ฆาตกรของพวกเราวางยาที่หนังสือจากข้างในห้องสมุด
Our killer is the writer of this comic book--ฆาตกรของเรา คือคนเขียนการ์ตูนเรื่องนี้
Another execution, boss.ฆาตกรของเรา ฆ่าอีกรายแล้ว หัวหน้า
That's gotta be who our killer went to see.ฆาตกรของเราคงไปหาเขา
Our guy has a brain tumor.ฆาตกรของเราคนนี้ เขาเป็นเนื้องอกในสมอง
Our killer's a zombie.ฆาตกรของเราคือซอมบี้
Our killer had to have access to the lab where the cadaver was from.ฆาตกรของเราต้องเข้าถึงห้องแลป ที่เก็บศพอาจารย์ใหญ่ได้
Our killer left that check mark as a calling card, so there's probably other clues.ฆาตกรของเราทิ้งเครื่องหมายนั้นไว้ เหมือนกับเป็นนามบัตร เพราะฉะนั้น มันก็อาจจะมีเงื่อนงำอื่นอีก
Our killer's meticulous.ฆาตกรของเราพิถีพิถัน
Our killer had a keychain, and he matched it to Eastway Car Rentals.ฆาตกรของเรามีพวงกุญแจ และเขาตรงกับคนที่เช่ารถที่ อีสต์เวย์ คาร์ เราทัลล์
Our killer collected comic books, which means there is one place in this city he would definitely go.ฆาตกรของเราสะสมหนังสือการ์ตูน นั่นหมายความว่ามันมีเพียง ที่เดียวในเมือง ที่เขาจะต้องไปแน่ๆ
Our killer is a superhero.ฆาตกรของเราเป็นซุปเปอร์ฮี่โร่
Our killer's a G.I. Joe?ฆาตกรของเราเป็นทหารจี.ไอ.เหรอครับ
Our killer's a writer?ฆาตกรของเราเป็นนักเขียนเหรอเนี่ย?
Our killer is sick and smart.ฆาตกรของเราโรคจิตและฉลาด
Our killer is not crazy.ฆาตกรของเราไม่ได้บ๊องนะ
The killer drives a 1970s Ford pick up.ฆาตกรขับรถกระบะฟอร์ดปี 1970
Killer drives by, sees this lady. She's broken down.ฆาตกรขับรถมาเห็น หญิงสาวที่รถพัง
That the killer's got an invisible car?ฆาตกรขับรถล่องหนเหรอ?
We know the killer drove his victims but there were no marks of coercion or violence on the bodies.ฆาตกรขับรถให้เหยื่อ แต่ร่างกายของศพไม่มีร่องรอยว่าถูกบังคับเลย
Happened to be driving through downtown when that crane hit the high-rise.ฆาตกรขโมยรีโมทควบคุมออกมาจากเครน แล้วก็รอที่นี่จนกว่าจะรู้ว่าแคมป์เบลล์เข้ามาแล้ว?
The killer probably followed him from the bar.ฆาตกรคงจะตามเขามาออกจากบาร์
The murderer must've run out.ฆาตกรคงจะวิ่งออกไปแล้ว
The killer was looking for something.ฆาตกรคงจะหาอะไรสักอย่าง
Killer could have taken it.ฆาตกรคงจะเอามันไปด้วย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ฆาต
Back to top