ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความหลง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความหลง*, -ความหลง-

ความหลง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความหลง (n.) mistake See also: misunderstanding Syn. การเข้าใจผิด, การสำคัญผิด
ความหลง (n.) infatuation See also: enchantment, bewitchment, fascination Syn. ความคลั่งไคล้, ความมัวเมา
ความหลงผิด (n.) mistake See also: misunderstanding Syn. การเข้าใจผิด
ความหลงระเริง (n.) intoxication See also: indulgence, infatuation, blindness Syn. ความเมามัว
ความหลงละเมอ (n.) romance See also: whim, caprice, prank Syn. การฝันเฟื่อง
ความหลงใหล (n.) charm See also: attraction, allure, appeal, fascination Syn. ความดึงดูด
ความหลงใหล (n.) enamouredness See also: fascination, enchantment Syn. ความคลั่งไคล้, ความหลง
English-Thai: HOPE Dictionary
crush(ครัช) {crushed,crushing,crushes} n. ทำให้แตก,ขยี้,บี้,คั้น,บด,เหยียบ,กำจัด,ทำลาย,ทำให้โศกเศร้า. n. การขยี้ (บี้คั้น,บด,กำจัด,ทำลาย,ทำให้โศกเศร้า) ฝูงชนที่แน่นขนัด,ความหลงใหลอย่างมาก,สิ่งที่หลงไหลอย่างมาก,น้ำผลไม้คั้น, Syn. smash,
dotard(โด'ทิจ) n. ความชรา,ภาวะสติปัญญาอ่อนในวัยชรา,ภาวะสติเลอะเลือน,ความหลงรักอย่างโง่ ๆ ,การโอ๋จนเกินไปจุดเล็ก ๆ บนจอภาพจุดเล็กที่สุดที่สามารถแสดงบนจอภาพได้ วัดขนาดกันเป็นมิลลิเมตร โดยปกติ จะมีขนาด .41 มม. .31 ม.ม. และ .28 ม.ม. ยิ่งจุดเล็กมากเท่าใด ภาพที่ปรากฏบนจอภาพก็จะยิ่งคมชัดและละเอียดขึ้นเท่านั้น นอกจากนั้น ยังใช้วัดระยะห่างระหว่างจุดสองจุดที่เป็นคนละสีในสีเดียวกันด้วย (สีบางสีที่เห็นบนจอภาพเกิดจากการผสมกันระหว่างจุดที่มีสีต่างกัน เช่น สีเทา เกิดจากการผสมกันของสีดำ และขาว)
indulgence(อินดัล'เจินซฺ) n. การหมกมุ่น,การทำตามความรู้สึก,การปล่อยตัว,การทำตามใจตัว,ความหลงระเริง,การยึดเวลาการชำระหนี้ vt. ทำให้หมกมุ่น,ทำให้ตามใจตัว, Syn. gratification
English-Thai: Nontri Dictionary
enchantment(n) การสาป,เสน่ห์,ความลุ่มหลง,ความหลงเสน่ห์
fascination(n) ความหลงใหล,ความมีเสน่ห์,เสน่ห์,ความตรึงใจ,ความงดงาม
infatuation(n) ความหลงรัก,การหลงเสน่ห์,ความหลงใหล
oblivion(n) ความหลงลืม,ความลืมเลือน
obsession(n) ความพะวงถึง,ความหลงใหล,ความใฝ่ฝันถึง,ความหลอกหลอน
profligacy(n) ความเสเพล,ความสุรุ่ยสุร่าย,ความหลงระเริง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
narcissismความหลงตนเอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Narcissismความหลงตนเอง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
lust for power (n.) ความหลงเพ้อไปกับความร่ำรวย See also: โรคทางจิตที่มีอาการหลงเพ้อถึงความร่ำรวย ความหรูหรา หรือความยิ่งใหญ่ต่างๆ Syn. mental disorder, insanity
megalomania (n.) ความหลงเพ้อไปกับความร่ำรวย See also: โรคทางจิตที่มีอาการหลงเพ้อถึงความร่ำรวย ความหรูหรา หรือความยิ่งใหญ่ต่างๆ Syn. mental disorder, insanity, lust for power
mental disorder (n.) ความหลงเพ้อไปกับความร่ำรวย See also: โรคทางจิตที่มีอาการหลงเพ้อถึงความร่ำรวย ความหรูหรา หรือความยิ่งใหญ่ต่างๆ Syn. insanity, lust for power
fascination (n.) ความหลงใหล See also: ความดึงดูดใจ, ความมีเสน่ห์, ความลุ่มหลง Syn. attraction, charm, enchantment Ops. repulsion
fixation (n.) ความหลงใหล See also: ความลุ่มหลง, ความสนใจที่มีมากเกินปกติ Syn. obsession, preoccupation
infatuation (n.) ความหลงใหล See also: ความมัวเมา Syn. obsession, fondness, passion
obsession (n.) ความหลงใหล Syn. infatuation
passion (n.) ความหลงใหล See also: ความชอบ Syn. emotion, feeling
crush (n.) ความหลงใหลอย่างมาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
His narcissism prevents him from that.ความหลงตัวเองทำให้เขามีมันไม่ได้
The delusion of a dreamer.ความหลงผิดของคนช่างฝัน
Delusions of grandeur, Paranoia.ความหลงผิดว่าเป็นผู้วิเศษ อาการหวาดระแวง
Passion, honesty and competence.ความหลงใหล ความซื่อสัตย์ และความสามารถ
Your fascination with the humans and their artifacts is misguided.ความหลงใหลของเจ้าที่มีต่อมนุษย์และวัตถุที่พวกเขาสร้าง กำลังนำให้เจ้าหลงผิด
One way or another, passion makes fools of us all.ความหลงใหลทำให้คนเรา ทำอะไรโง่ๆ ลงไปได้
What's that?ความหลงใหลแคสซี่ของคุณ
Passion and lust are not always love.ความหลงใหลและความใคร่ไม่ใช่ความรัก
His obsession with pop culture had always alienated him.ความหลงใหลใน Pop Culture ทำให้เขาแปลกแยกจากคนอื่น
Their obsession with killing and domination has culminated in what we've seen today.ความหลงใหลในการฆ่า และการครอบงำของพวกเขา ได้นำไปสูจุดสูงสุด ที่พวกเราได้เห็นวันนี้
Was particle acceleration.ความหลงไหลของเขา คือการเร่งความเร็วอนุภาค
Your greatest passion...ความหลงไหลที่ยิ่งใหญ่
Passion isn't supposed to be easy.ความหลงไหลมันไม่สมควรจะง่ายนี่ค่ะ
It was his obsession. But he never found the city.มันเป็นความหลงใหล แต่เขาไม่เคยพบเมือง เมืองนั้น
You and your fascination with this place.คุณกับความหลงใหลในที่นี้
I have a passion for antiquities.ผมมีความหลงใหล ในช่วงเวลาในประวัติศาสตร์
This is an obsession, Dad.มันเป็นความหลงใหล, พ่อ.
So we've been considering those who wish to control others through their insecurity and their narcissism.เราได้พิจารณาบุคคล ที่ชอบบงการผู้อื่น... ...ผ่านความไม่มั่นคงและ ความหลงตัวเองของพวกเขา
I think he's saying, "She's not a virgin."...เพื่อความบริสุทธิ์ในดวงจิต... ...และหลีกเลี่ยงความหลงระเริงในตน...
She's a passionate woman who follows her heart. And I love her.เธอเป็นผู้หญิงที่มีความหลงใหลต่อไปนี้หัวใจของเธอ และฉันรักเธอ
"The law is reason free from passion."\"กฎหมายคือเหตุผลที่ปราศจากความหลงใหล\"
I have come to find that passion is a key ingredient... to the study and practice of law and of life.ฉันได้พบว่าความหลงใหลคือกุญแจสำคัญ สำหรับการเรียนรู้และฝึกฝนของนิติศาสตร์และชีวิต
It is with passion, courage of conviction... and strong sense of self... that we take our next steps into the world... remembering that first impressions... are not always correct... you must always have faith in people... and most importantly... you mustและด้วยความหลงใหล ความกล้าที่จะเชื่อมั่น และเชาวน์ปัญญานี้เอง ที่จะพาเราก้าวเข้าไปในโลก
I think obsession would be more appropriate, to be honest.จริงๆแล้วผมว่าความหลงไหล น่าจะเหมาะกว่า
Organized killers have a fascination with law enforcement.พวกฆาตกรที่มีระเบียบแบบแผน จะมีความหลงไหลในกระบวนการด้านกฎหมาย
You come into my home, playing on my passions for the Grail.คุณบุกเข้ามาบ้านผม หลอกใช้ความหลงใหลที่ผมมีต่อ เกรล
For me, this fascination with beauty started at a very young age.สำหรับผม ความหลงไหลกับ ความงามนี้เริ่มตั้งแต่ยังเด็ก
NOT TO MENTION HOW ADORABLE I FOUND THAT BULLDOG.นี่ยังไม่รวมความหลงไหลของชั้นที่มีต่อเจ้า บูลด๊อกนั่น
WITH YOUR PASSION FOR THE DARTMOUTH EXPERIENCE.กับความรู้ ความหลงไหลของนายที่มีต่อ ดาร์กเม้า
Shooting a guy, P.I. Buddy, your new obsession.ยิงคน,เพื่อนซี้นักสืบ ความหลงใหลใหม่ๆ
I am so surprised to see them cheer for their idols so passionatelyผมแปลกใจมากที่เห็นพวกเค้า เชียร์ให้ไอดอลของพวกเค้าด้วยความหลงใหล
You dance with passion.คุณเต้นด้วยความหลงใหล
I hope, in time, passion may regain your better opinion.แต่ความหลงใหล จะทำให้คุณคิดอะไรได้ดีขึ้นนะ
This isn't love. This is infatuation.มันไม่ใช่ความรัก มันเป็นแค่ความหลงใหล
The flower and the rain and the obsessing over her youthful zeal?ดอกไม้กับสายฝน และความหลงใหลในความเผ็ดร้อนของวัยสาว
Well, it is this kind of hubris that brought the wrath of God in the first place.ไม่, ความหลงตัวเองแบบนี้ ที่มำให้พระเจ้า พิโรธตั้งแต่แรก
Now, this is exactly how it started with your mother... with the religious delusions and the paranoia and the losing touch with reality.ฟังนะ เรื่องที่เกิดขึ้นกับแม่ของลูกนั้น... เพราะความหลงผิดกับอาการทางจิต ทำให้แม่ไม่ยอมรับความเป็นจริง
I see we share a fascination.ผมเห็นว่าเรามีความหลงใหลในเรื่องเดียวกัน
That was reid who figured out his obsession with those numbers.นั่นเป็นความคิดของรี้ดเรื่องความหลงใหลในตัวเลขนั่น
We were very fond of each other but never passionate.เราชอบกันมาก มันไม่มีอะไรอย่างอื่นเลยไม่เคยมีความหลงไหล

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความหลง
Back to top