ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

blindness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *blindness*, -blindness-

blindness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
blindness (n.) การสูญเสียสายตา See also: การมองไม่เห็น Syn. sightlessness
English-Thai: Nontri Dictionary
blindness(n) ตาบอด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
blindness, color; blindness, colourตาบอดสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Blindnessตาบอด [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตาบอดสี (adj.) colour blindness
ตาฝ้า (n.) day or night blindness Syn. ตาพร่า, ตามัว
ตาฟาง (n.) day or night blindness Syn. ตาพร่า, ตามัว, ตาฝ้า
ตามัว (n.) day or night blindness Syn. ตาพร่า, ตาฝ้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're exploiting my blindness so that you can score better parking?นี่คุณอาศัยความตาบอดของผม เพื่อให้ได้ที่จอดที่ไกล้งั้นเรอะ? !
You know, the blindness didn't just happen to you. - You can't be serious.คุณไม่ใช่คนที่ตาบอดนี่ เอาจริงหรอเนี่ย
And that led, the blindness of Idilio 100 thousand Spartans away from the Perzi? s ...และแล้วเจ้าบอดอิดิลโลก็ได้นำนักรบสปาร์ตัน1000นายหันออกจากพวกเปอร์เซีย
And the blindness and neuropathy and arrhythmia and anything else we did.แล้วก็อาการตาบอด neuropathy แล้วก็arrhythmia และทุกๆอย่างที่เราทำ
And yet your true blindness is still to come.แต่ความบอดที่แท้จริง ของคุณยังมีอีก
I'm filled with remorse at my blindness about him.พ่อเสียใจอย่างมาก\ ที่มองเขาไม่ออก
No known cases of river blindness here in the states because the black flies that carry the disease don't live here.ไม่มีเคสเกี่ยวกับตาบอด แถบแม่น้ำในรัฐนี้ เพราะแมลงวันดำ ที่เป็นพาหะ ของโรคไม่ได้อาศัยอยู่ที่นี่
"It dies of blindness and errors and betrayals.มันตายเราตาบอด และความผิดพลาด และการทรยศ
Did a search of past cases involving pupil dilation and forced blindness.That name rings a bell. Just give me a little more time on this.
Then, under the stress of blindness... and post-op fever.ดังนั้นภายใต้การตาไม่บอด และไข้หลังผ่าตัด
You don't care if the side effects may include blindness.ไม่ต้องสนว่าอาจมีผลข้างเคียง ทำให้ตาบอดได้
Another case of temporary blindness.คดีนี้ดูเหมือนว่าจะมืดมนไปหมด

blindness ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
雀盲眼[qiǎo mang yǎn, ㄑㄧㄠˇ ㄇㄤ˙ ㄧㄢˇ, 雀盲眼] night blindness (dialect)
视盲[shì máng, ㄕˋ ㄇㄤˊ, 视盲 / 視盲] blindness
夜盲症[yè máng zhèng, ㄧㄝˋ ㄇㄤˊ ㄓㄥˋ, 夜盲症] night blindness; nyctalopia
雀盲[què máng, ㄑㄩㄝˋ ㄇㄤˊ, 雀盲] night blindness

blindness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
作り盲[つくりめくら, tsukurimekura] (n) (sens) feigned blindness
全盲[ぜんもう, zenmou] (n,adj-no) total blindness
相貌失認[そうぼうしつにん, souboushitsunin] (n) prosopagnosia; face blindness
視力障害[しりょくしょうがい, shiryokushougai] (n,adj-no) vision damage; vision impairment; blindness
雪目[ゆきめ, yukime] (n) snow blindness
雪盲[せつもう, setsumou] (n,adj-no) snow blindness
俄盲[にわかめくら, niwakamekura] (n) (1) (sens) sudden blindness; (2) one suddenly blinded
色弱[しきじゃく, shikijaku] (n) slight color-blindness; slight colour-blindness
色盲[しきもう, shikimou] (n,adj-no) color-blindness; colour-blindness
色覚障害[しきかくしょうがい, shikikakushougai] (n) color-blindness; colour-blindness

blindness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตาบอดสี[X] (tābøt sī) EN: colour blindness ; color blindness (Am.) FR:
บอดกลางคืน[n. exp.] (bøt klāngkh) EN: night-blindness ; night-blind FR:

blindness ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blindheit {f}blindness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า blindness
Back to top