ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ข้อผิดพลาด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ข้อผิดพลาด*, -ข้อผิดพลาด-

ข้อผิดพลาด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข้อผิดพลาด (n.) error See also: mistake, blunder, failing, bungle Syn. ข้อบกพร่อง, จุดบกพร่อง, ข้อเสีย
English-Thai: HOPE Dictionary
fatal errorข้อผิดพลาดร้ายแรงหมายถึง ปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งจะทำให้โปรแกรมหรือเครื่อง คอมพิวเตอร์หยุดทำงานโดยสิ้นเชิง ถ้าเป็นเครื่องแมคอินทอช จะเห็นเป็นลูกระเบิด
bug(บัก) {bugged,bugging,bugs} n. แมลง,เชื้อจุลินทรีย์,ความบกพร่อง,แฟน,คนคลั่ง,เครื่องดักฟัง,ความคลั่ง,เหยื่อตกปลาที่คล้ายแมลง vt. รบกวน,ติดตั้งเครื่องดักฟังในที่ลับ, Syn. fault,defect จุดบกพร่องหมายถึง ปัญหาที่เกิดขึ้นกับโปรแกรมอันเนื่องมาจากคำสั่งในโปรแกรมนั้นเอง ซึ่งทำให้การทำงานของโปรแกรมไม่ถูกต้อง มีข้อผิดพลาด หรือไม่ราบรื่นเท่าที่ควร นอกจากปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรมแล้ว อาจเป็นปัญหาเกี่ยวกับตัวเครื่องก็ได้ คำนี้มาจากคำ bug ที่แปลว่า ตัวด้วง ตัวแมลง ที่ชอบทำให้คอมพิวเตอร์สมัยก่อนเสีย (เกิดการลัดวงจรขึ้น) การแก้ไขจุดบกพร่องของโปรแกรม จึงใช้คำว่า "debug"
cold startเปิดเครื่อง (คอมพิวเตอร์) การเริ่มต้นระบบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ทั้งหมด โดยเปิดสวิตซ์ที่ตัวเครื่อง การเริ่มต้นเช่นนี้เป็นการเริ่มต้นครั้งแรกหรือเริ่มต้นใหม่เนื่องจากบางครั้ง ขณะที่ใช้อยู่ เกิดข้อผิดพลาดบางประการเกี่ยวกับตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ จนทำให้ไม่สามารถประมวลผลต่อไปได้ จึงต้องใช้วิธีปิดสวิตช์ แล้วเริ่มต้นใหม่ดู warm start เปรียบเทียบ
crc(ซีอาร์ซี) ย่อมาจากคำ cyclic redundancy check หมายถึง เทคนิคการตรวจสอบหาข้อผิดพลาดในการบันทึกหรือถ่ายทอดข้อมูล มักจะใช้วิธีการวนทำซ้ำ เพื่อทบทวนดูความแม่นตรง ถ้ามีที่ผิด การทำสองครั้งย่อมจะให้ผลไม่ตรงกัน
cyclic redundancy checkการตรวจสอบด้วยส่วนซ้ำซ้อนแบบวนใช้ตัวย่อว่า CRC หมายถึง เทคนิคการตรวจสอบหาข้อผิดพลาดในการบันทึกหรือถ่ายทอดข้อมูล มักจะใช้วิธีการวนทำซ้ำ เพื่อทบทวนดูความแม่นตรง ถ้ามีที่ผิด การทำสองครั้งย่อมจะให้ผลไม่ตรงกัน
ddt(ดีดีที) ในความหมายทั่วไป คำนี้หมายถึง "ยาฆ่าแมลง" นำมาใช้ในวงการคอมพิวเตอร์ เป็นคำแสลงหมายถึง การแก้ไขข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดในโปรแกรมในกรณีที่มีมาก ๆ (ทั้งนี้เพราะในการเขียนโปรแกรมนั้น เราเรียกจุดบกพร่องในโปรแกรมว่า แมลง หรือ bug โดยปกติแล้ว การแก้ไขธรรมดา ๆ จะใช้คำว่า debug)
diagnostic programชุดคำสั่งวินิจฉัยหมายถึง โปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่ใช้ในการวินิจฉัยข้อบกพร่องของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือส่วนประกอบใด ๆ ของเครื่อง หรือวินิจฉัยข้อผิดพลาดของการลงรหัส
disabuse(ดิสอะบวิซ') vt. แก้ไขให้ถูกต้อง,แก้ไข,ขจัดข้อผิดพลาดออก,-disabusal n.
error(เอ'เรอะ) n. ความผิด, การกระทำผิด,บาป,สิ่งที่กระทำผิด,คำผิด,ข้อผิดพลาด, Syn. blunder
error codeรหัสระบุความผิดพลาดหมายถึง รหัสที่มีกำหนดไว้ เพื่อบ่งบอกข้อผิดพลาดต่าง ๆ ว่าเป็นข้อผิดพลาดจากสาเหตุใด เช่น ศัพท์ที่ใช้ในชุดคำสั่งภาษานั้น ๆ ตัวแปลภาษาไม่รู้จัก (bad command) หรือไวยากรณ์ผิด (syntax error) เป็นต้น
error correcting codeรหัสแก้ความผิดพลาดหมายถึง รหัสที่สามารถช่วยแก้ไขข้อผิดพลาด ซึ่งอาจเกิดขึ้นในขณะอ่านข้อมูล ส่งข้อมูล และพิมพ์ผลลัพธ์ การค้นพบนี้จะอาศัยการใช้บิตเสริม (parity bit) พิเศษในข้อมูลนั้น ๆ ซึ่งจะชี้ไปที่บิตที่มี ความผิดพลาด และจะเปลี่ยนค่าจาก 0 เป็น 1 หรือ 1 เป็น 0 ให้
error rateอัตราความผิดพลาดหมายถึง มาตรฐานการวัดคุณภาพของวงจร หรือระบบถ่ายโอนข้อมูล การคำนวณโดยใช้วิธีการ นำจำนวนข้อผิดพลาดของข้อมูล หารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมด หรืออาจจะคิดเป็น อัตราต่อหน่วยเวลาก็ได้
faulty(ฟอล'ที) adj. ซึ่งมีข้อบกพร่อง,ซึ่งมีข้อผิดพลาด., See also: faultily adv. faultiness n.
interbreed(อินเทอบรีด') v. ทำให้ผสมพันธุ์กันระหว่างพันธุ์ต่าง ๆ ,ทำให้ผสมพันธุ์กัน. ภาวะเชิงโต้ตอบหมายถึง ภาวะการตอบโต้อย่างทันทีทันควัน เช่น การพิมพ์ป้อนโปรแกรมภาษาเบสิกเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ ถ้าพิมพ์ผิด ก็จะมีรายงานบนจอภาพทันที ผิดกับการใช้โปรแกรมบางภาษาที่ไม่สามารถโต้ตอบได้ ต้องรอจนจบโปรแกรมก่อน จึงจะโต้ตอบ หรือรายงานข้อผิดพลาด หรือหาผลลัพธ์ ให้คำตอบได้
slip(สลิพ) vi.,n. (การ) ลื่น,ไหล,เลื่อน,ถลา,ไถล,ลอด,หลุด,หลบ,ก้าวพลาด,พลาด, (เวลา) ผ่านไปอย่างรวดเร็ว,พัวพันได้ง่าย,ตกต่ำ,เสื่อม,เสื่อมโทรม. vt. ทำให้ไปอย่างราบรื่น,ทำให้ลื่นไหล,ถอดเสื้อผ้า,หลบหนี,แวบออกไป,หลบฉาก,สลัดออก,ปล่อย,แก้ปม,มองข้าม,ปล่อยให้ผ่านไปอย่างไม่สนใจ,เคลื่อน,ลอกคราบ,คลอดก่อนกำหนด n. ข้อผิดพลาด,ปลอกหมอน,เศษผ้า,กางเกงในผู้หญิง,กางเกงในอาบน้ำผู้ชาย,เครื่องปล่อย,ใบบรู๊พแก้คำ
warm bootหมายถึง การสั่งให้เครื่องเริ่มปฏิบัติการใหม่โดยที่ไม่ปิดสวิตช์ดับไฟที่เครื่องก่อน ในระบบดอส มีวิธีทำ คือ กดแป้น CTRL+ALT+DEL พร้อมกันทั้ง 3 แป้น วิธีการทำเช่นนี้ มักจะใช้เมื่อเกิดข้อผิดพลาดบางประการ จนทำให้เครื่องค้างหรือหยุดการปฏิบัติงานไปเลย (hang) จึงต้องเริ่มเครื่องใหม่ การกดแป้นสามแป้นนี้ จะสามารถเริ่มต้นเครื่องใหม่ได้เร็วกว่าการปิดสวิตช์แล้วเปิดใหม่ ซึ่งเรียกว่า "cold boot " หรือ "cold start " ปัจจุบันเครื่องรุ่นใหม่ ๆ จะมีปุ่ม Reset ไว้ให้ด้วย จะกดที่ปุ่มนี้ก็ได้ ถือเป็นการ "warm boot" เช่นเดียวกัน มีความหมายเหมือน warm startดู cold boot เปรียบเทียบ
warm startการเริ่มต้นระบบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ โดยไม่ต้องปิดสวิตช์ที่ตัวเครื่อง การเริ่มต้นเช่นนี้เป็นการเริ่มต้นใหม่ก็จริง แต่วิธีทำเพียงกดแป้นบางแป้นที่แผงแป้นอักขระ (เช่น แป้น CTRL,ALT และ DEL พร้อม ๆ กันในระบบดอส ในเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ตระกูลไอบีเอ็ม) เครื่องก็จะเริ่มต้นใหม่ให้ การที่ต้องทำเช่นนี้ก็เนื่องจาก ขณะที่ใช้อยู่ เกิดข้อผิดพลาดบางประการเกี่ยวกับตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ จนทำให้ไม่สามารถประมวลผลต่อไปได้ ทำให้ต้องเริ่มต้นใหม่ การเริ่มเครื่องต่อด้วยวิธีนี้ ใช้เวลาน้อยกว่าเปิดเครื่องใหม่ (cold start) มีความหมายเหมือน warm bootดู cold start เปรียบเทียบ
English-Thai: Nontri Dictionary
error(n) ข้อผิดพลาด,ความคลาดเคลื่อน,ความผิด,บาป
fault(n) ความผิด,ข้อผิดพลาด,ข้อบกพร่อง,ความคลาดเคลื่อน
faulty(adj) มีผิด,ซึ่งบกพร่อง,ซึ่งมีข้อผิดพลาด,ผิดๆถูกๆ
mistake(n) ความผิด,การสำคัญผิด,ข้อผิดพลาด,การเข้าใจผิด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
insignificant errorข้อผิดพลาดเล็กน้อย (ป. วิ. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
error, insignificantข้อผิดพลาดเล็กน้อย (ป. วิ. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
errata (pl.); erratumความเคลื่อนคลาด, ข้อผิดพลาด [ดู error] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
erratum; errata (pl.)ความเคลื่อนคลาด, ข้อผิดพลาด [ดู error] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
error๑. ค่าผิดพลาด๒. ความผิดพลาด, ข้อผิดพลาด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Write offแก้ไขข้อผิดพลาดรายการบัญชี, ตัดออก [การบัญชี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
boo-boo (sl.) ข้อผิดพลาด See also: ความผิดพลาด
error (n.) ข้อผิดพลาด See also: ความผิดพลาด Syn. fault, mistake, oversight
fault (n.) ข้อผิดพลาด See also: ข้อบกพร่อง, ข้อเสียหาย, รอยตำหนิ Syn. error, mistake, defect, flaw Ops. virtue
clinker (n.) ข้อผิดพลาด (คำสแลง) Syn. mistake, error
corrigendum (n.) ข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ไข Syn. error, mistake
clanger (sl.) ข้อผิดพลาดที่เกิดจากความสะเพร่า
be down on (phrv.) หาข้อผิดพลาดได้เร็ว See also: จับผิดได้เร็ว
carp (vt.) บ่นถึงข้อผิดพลาด See also: จับผิดและบ่นถึงข้อผิดพลาด Syn. cavil, find fault, criticize
carry the can (sl.) รับผิดชอบในข้อผิดพลาด
cavil (vi.) หาข้อผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ See also: พยายามจับผิด Syn. carp, quibble
caviling (adj.) ที่หาข้อผิดพลาด See also: ที่พยายามจับผิด
censorious (adj.) ที่พยายามมองหาข้อผิดพลาดอยู่เสมอ Syn. faultfinding, carping
crab (vi.) หาข้อผิดพลาด Syn. criticize
dependable (adj.) ซึ่งไม่มีข้อผิดพลาด Syn. reliable, perfect Ops. fallible
extenuate (vt.) ลดน้อยลง (ความผิด, ข้อผิดพลาด) See also: บรรเทาเบาบาง Syn. diminish, lessen, reduce
faultfinding (adj.) ที่พยายามมองหาข้อผิดพลาดอยู่เสมอ Syn. carping
faulty (adj.) ซึ่งมีข้อผิดพลาด See also: ซึ่งไม่สมบูรณ์, ซึ่งมีตำหนิ Syn. impaired, imperfect Ops. sound
find fault (vt.) บ่นถึงข้อผิดพลาด See also: จับผิดและบ่นถึงข้อผิดพลาด Syn. cavil, criticize
infallible (adj.) ซึ่งไม่มีข้อผิดพลาด Syn. dependable, reliable, perfect Ops. fallible
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mistake #2 was you should've hit that.มันแสดงถึงความอ่อนแอ ข้อผิดพลาด #2
Those giant-headed girls with the bug eyes wearing those big clunky shoes?บรรดาสาวยักษ์หัวด้วยตาของ ข้อผิดพลาด สวมรองเท้าขนาดใหญ่เหล่านั้น?
Dude, where was the hat?ข้อผิดพลาด #3 ไหนหมวกนายล่ะเพื่อน
ISN'T HANGING OUT THERE FOR ME TO FIND ON YOUR HARD DRIVE.ข้อผิดพลาดของพวกดาวรุ่งหนะ
5 different systems had to go wrong for that laser to fail so spectacularly, 5 !ข้อผิดพลาดของระบบ5อย่างเกิดขึ้นกับเลเซอร์อย่างน่าแปลก, 5อย่าง!
A chemical error and quite imprecise.ข้อผิดพลาดทางเคมีและค่อนข้าง คลุมเครือ
Your gravest mistake wasn't failing to find the answerข้อผิดพลาดที่ร้ายแรงที่สุดของนาย ไม่ใช่ความล้มเหลวในการหาคำตอบ
Mistakes that could have been avoided.ข้อผิดพลาดที่สามารถหลีกเลี่ยงได้
Yet another mistake for Mr. Fantastic.ข้อผิดพลาดอีกอย่างของ Mr. Fantastic.
Any other errors, display this kind of intelligent.ข้อผิดพลาดอื่น ๆ ที่แสดงชนิดของความคิดสร้างสรรค์นี้
The only mistake I made was not doing anything about you when Trubel told me what you did.ข้อผิดพลาดเดียวที่ผมทำคือ ไม่ได้ทำอะไรคุณเลย ตอนที่ทรูเบลบอกผมว่าคุณทำอะไร
The only mistake was mine...ข้อผิดพลาดเดียวมันเป็นของชั้น
The only failure is the human element, those guardians, which you brought into the mi...ข้อผิดพลาดเพียงหนึ่งเดียวคือ มนุษย์... ผู้พิทักษ์เหล่านั้น คุณนำเข้ามา ใน มิ..
Clerical errors like this can happen from time to time.ข้อผิดพลาดแบบนี้ เกิดขึ้นได้เสมอๆ
No stuck. No mistake.ไม่ติด ไม่มีข้อผิดพลาด
Correcting for tracking system error.ตรวจแก้สำหรับแนวทางข้อผิดพลาดระบบ
There will be no mistake this time.จะมีการไม่มีข้อผิดพลาดในครั้งนี้
Brooks ain't no bug.บรูคส์ไม่ได้ข้อผิดพลาดไม่มี
Depends on how you look at it.มันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะมองแบบไหน ไม่ว่าโปรแกรมอะไร ระดับไหน ล้วนมีข้อผิดพลาด...
We aren't even sure that Project 2501 really is a bug.พวกเรายังไม่แน่ใจเลยว่า โปรเจคต์ 2501 เป็นข้อผิดพลาดนั่น
My programmers regarded me as a bug and attempted to isolate me by confining me in a physical body.โปรแกรมเมอร์ที่สร้างผม มองว่าผมเป็นข้อผิดพลาด และพยายามกำจัดผมออกไป – โดยการกักผมไว้ในร่าง...
I reviewed your flight plan. Not one error in a million keystrokes.ได้ลองดูแผนการบินของคุณ ไม่มี ข้อผิดพลาดเลยแม้แต่นิดเดียว
It's a natural error.มันเป็นข้อผิดพลาดโดยธรรมชาติ
It has human form, therefore you read mechanical failure as eccentricity and anthropomorphise it.มันมีลักษณะของมนุษย์ คุณจึงมองข้อผิดพลาดของเครื่องจักร แปลกออกไปและเห็นมันเป็นมนุษย์
Get a full diagnostic on that ship as fast as humanly possible.หาข้อผิดพลาดบนเรือ ให้เร็วเท่าที่มนุษย์จะทำได้
We are experiencing a technical malfunction.เกิดข้อผิดพลาดทางด้านเทคนิค
You may not understand how hard I've worked to correct his numerous mistakes.เจ้าอาจจะไม่รู้ว่าข้าลำบากแค่ไหน ที่จะต้องมาคอยแก้ไขข้อผิดพลาดนับไม่ถ้วนของเขา
She makes a lot of mistakes so train her well to be a Princess.หล่อนยังมีข้อผิดพลาดหลายอย่าง เพราะฉะนั้นอบรมเธอให้เป็นเจ้าหญิงให้ดีหล่ะ
The wedding ceremony must be completed without a single mistake at all.พิธีแต่งงานจะต้องสมบรูณ์แบบ ปราศจากข้อผิดพลาดแม้แต่ประการเดียว
But to my surprise there weren't any mistakes made. This is so fortunate.แต่น่าปะหลาดใจที่พิธีไม่มีข้อผิดพลาด โชคดีจริงๆ
I know it's my flaw. But I can't change it. It's my personality I was born with.ฉันรู้มันเป็นข้อผิดพลาดของฉัน แต่ฉันไม่สามารถเปลี่ยนมัน มันเป็นสิ่งที่ติดตัวฉันตั้งแต่เกิดมา
But I cleaned up your mistakes.แต่ผมช่วยแก้ไขข้อผิดพลาดคุณ
But I like to think that I have learned from my mistakes.แต่ฉันอยากคิดเสียว่า ฉันได้เรียนรู้จากข้อผิดพลาด
The script has already been prepared so please go through it and give us further instructions.สคริปได้เตรียมไว้ให้แล้วได้โปรดตรวจสอบ หามีข้อผิดพลาดประการใด ทรงโปรดบอกหม่อมฉัน หม่อมฉันจะได้แก้ไขพะย่ะคะ
Looks like we got our first mistake.ดูเหมือนว่าเราพบข้อผิดพลาดแรกของเราแล้ว
I'm just trying to learn from my mistakes.ชั้นแค่อยากจะเรียนรู้จากข้อผิดพลาดของตัวเอง
There is no such thing as the perfect crime.มันไม่มีหรอก อาชญากรรมที่ไร้ข้อผิดพลาด
With your help, and with the mistakes this person has made... and will eventually make, we'll find whoever did this aweful thing.ถ้าได้พวกคุณช่วย กับข้อผิดพลาดที่เขาได้ทำ หรือจะทำในที่สุด
The timely mistake of a beautiful woman.ที่สาวสวยเกิดข้อผิดพลาด
I don't understand... this total lack of communication.พวกนั้นโง่ คุณต้องแก้มันซะ ไม่งั้นจะเกิดข้อผิดพลาดในการสื่อสาร

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ข้อผิดพลาด
Back to top