ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กล้าหาญ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กล้าหาญ*, -กล้าหาญ-

กล้าหาญ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กล้าหาญ (adv.) bravely See also: fearlessly, boldly
กล้าหาญ (v.) be brave See also: be bold, dare
กล้าหาญ (adj.) brave See also: bold, courageous, valiant, fearless Syn. กล้า, หาญ, หาญกล้า Ops. ขี้ขลาด, อ่อนแอ
English-Thai: HOPE Dictionary
accost(อะคอสทฺ', อะโคสทฺ') vt.,n. เผชิญหน้าอย่างกล้าหาญ, เข้าไปทัก, ชักชวนลูกค้า, การต้อนรับ, Syn. greet, salute, approach)
bold(โบลดฺ) adj. กล้าหาญ,ใจกล้า,กล้า,หน้าด้าน,ถนัด,เด่น,ชัดเจน,หยาบใหญ่,ชั้น, See also: boldness n., Syn. courageous ###A. timid
brave(เบรฟว) {braved,braving,braves} adj. กล้าหาญ,อดทน,ไม่เกรงกลัว น่าชมเชย,ประเสริฐ -n. คนที่กล้าหาญ,นักรบ vt. เสี่ยงอันตราย,ฝ่าผจญ,ท้าทาย,กล้าทำ,ทำให้ดีเด่น vt. คุยโว,โม้, See also: braveness n. ดูbrave
bravura(บระวิว'ระ) n. การแสดงที่กล้าหาญ ความชำนาญที่ดีเด่นของนักแสดง
chivalrous(ชิฟ'วัลรัส) adj. เกี่ยวกับอัศวิน,กล้าหาญ,เอาใจสตรี,ให้เกียรติสตรี., See also: chivalrousness n., Syn. gallant
chivalry(ชิฟ'วัลรี) n. คุณสมบัติของอัศวิน (กล้าหาญ,รักเกียรติ,โอบอ้อมอารี,ให้เกียรติสตรี) ,ระบบอัศวิน,กลุ่มอัศวิน,การให้เกียรติหรือเอาใจสตรี,ตำแหน่งอัศวิน, Syn. gallantry
courage(เคอ'ริจฺ) n. ความกล้าหาญ,ความกล้า,ความห้าวหาญ,ความมีใจกล้า,กำลังใจ.
courageous(คะเร'เจิส) adj. กล้า,กล้าหาญ,มีความกล้า, See also: courageousness n. ดูcourageous
emprise(เอมไพรซ') n. กิจการที่ผจญภัย,ความกล้าหาญอย่างอัศวิน., Syn. emprize.
epic(เอพ'พิค,-เคิล) n.,adj. (เกี่ยวกับ) โคลงหรือเรื่องราวความกล้าหาญหรือเกียรติประวัติ,มหากาพย์,บทกวี,กล้าหาญ,สูงส่ง
epical(เอพ'พิค,-เคิล) n.,adj. (เกี่ยวกับ) โคลงหรือเรื่องราวความกล้าหาญหรือเกียรติประวัติ,มหากาพย์,บทกวี,กล้าหาญ,สูงส่ง
exploit(เอคซฺ'พลอยทฺ) {exploited,exploiting,exploits} n. ความสามารถ,พฤติการณ์ที่ดีหรือกล้าหาญ,ความสำเร็จ vt. ใช้หาประโยชน์,ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว,, See also: exploitable adj. exploitative adj. exploiter n.
face(เฟส) {faced,facing,faces} n. ใบหน้า,หน้า,โฉม,รูปโฉม,หน้าตา,ด้านหน้า,ความหน้าด้าน,ความทะลึ่ง,การแสแสร้ง,ชื่อเสียง,ผิวหน้า,การเผชิญหน้า,ส่วนหน้ากว้าง vt. หันหน้าไปทาง,เผชิญหน้าโดยตรง,เผชิญหน้าอย่างกล้าหาญกับ,หงาย (ไพ่) -Phr. (in one's face โดยตรง) vi. หันหน
fortitude(ฟอร์'ทิทิวดฺ) n. ความอดทน,ความแข็งแกร่ง,ความทรหด,ความกล้าหาญ, Syn. courage,
fortitudinous(ฟอร์ทิทิว'ดิเนิส) adj. อดทน,แข็งแกร่ง,ทรหด,กล้าหาญ
gallant(แกล'เลินทฺ) adj. กล้าหาญ,ชอบช่วยเหลือคนอื่น,สง่างาม,สุภาพ,เอาอกเอาใจสตรี,เจ้าชู้,จีบผู้หญิงเก่ง,มีลักษณะของอัศวิน. n. บุรุษที่กล้าหาญชอบช่วยเหลือผู้อื่น,บุรุษที่สง่างาม,คนเจ้าชู้,คนรัก,ชู้รัก. vt. ขอความรักจาก,กระทำเป็นคนรักของ,เอาใจผู้หญิง. vi. จีบผู้หญ
gallantryn. ความกล้าหาญ,ความชอบช่วยเหลือคนอื่น,การชอบเอาอกเอาใจสตรี,การกระทำหรือการพูดที่กล้าหาญ, Syn. heroism,courage,courtesy,politeness
great-heartedadj. ใจกว้าง,มีน้ำใจเลิศ,กล้าหาญ
gritty(กริท'ที) adj. เป็นเม็ดหยาบเล็ก ๆ ,เป็นเม็ดกรวด,กล้าหาญ,อดทน., See also: grittily adv. grittiness n., Syn. sandy,plucky
gumption(กัมพ'เชิน) n. การริเริ่ม,ความกล้าหาญ,การรุก
gut(กัท) n. ไส้พุง,ไส้ใน,ความกล้าหาญ,ความอดทน,เอ็นสำหรับขึงไม้ตีเทนนิสหรือแบดมินตัน,ทางแคบ,ช่องแคบ. vt. ควักไส้ในออก,เอาเครื่องในออก,ปล้นสะดม,ทำลายส่วนใหญ่ adj. สำคัญ,เป็นรากฐาน, Syn. lay,disembowel,
gutless(กัท'ลิส) adj. ไร้ความกล้าหาญ,ไร้ความอดทน., See also: gutlessness n., Syn. cowardly,weak
gutsy(กัท'ซี) adj. มีความกล้าหาญมาก,แข็งแรง., See also: gutsily adv. gutsiness n.
gutty(กัท'ที) adj. กล้าหาญมาก,อาจหาญมาก
hardihood(ฮาร์'ดิฮูด) n. จิตใจที่แข็งกล้า,ความเด็ดเดี่ยว, กำลังวังชา,อำนาจ,ความกล้าหาญ, Syn. effrontery
hardiness(ฮาร์'ดินิส) n. ความแข็งกล้า,ความแข็งแกร่ง,ความอดทน,ความกล้าหาญ
hardy(ฮาร์ด'ดี) adj. อดทน,ทนทาน,แข็งแรง,แข็งแกร่ง,ลำบาก,ยาก,กล้าหาญ,บ้าระห่ำ, Syn. enduring
heart(ฮาร์ท) n. หัวใจ,หน้าอก,แก่น,ไส้,จุดสำคัญ,ความกล้าหาญ,ความรู้สึก,ความรัก,ส่วนในสุด,จิตใจ,สุขภาพจิต,สิ่งที่เป็นรูปหัวใจ, (ไพ่) โพแดง vt. ติดที่หัวใจ,สนับสนุน, Syn. love,courage,core,center
heart-wholeadj.กล้าหาญ,จริงใจ,เต็มใจ., See also: heart-wholeness n., Syn. sincere,genuine,honest
heartlessadj. ไม่มีหัวใจ,ไม่มีความรู้สึก,เหี้ยมโหด,ขาดความกล้าหาญ,ไร้ความกระตือรือรั้น, See also: ness n., Syn. pitiless,cold
herculean(เฮอ'คิวเลียน) adj. ยากมาก,ต้องใช้กำลังมหาศาล,มีกำลังมหาศาล,กล้าหาญมาก,ใหญ่มาก,เกี่ยวกับเฮอร์คิวลิส
heroic(ฮีโร'อิค) adj. กล้าหาญ,เป็นวีรบุรุษ,เป็นพระเอก,หรูหรา,โอ่อ่า,สง่างาม,
heroism(เฮ'โรอิสซึม) n. ความเป็นผู้กล้าหาญ
high-spirited(ไฮ'สเพอ'ริด) กล้าหาญ,กล้าได้กล้าเสีย,ร่าเริง,คึกคะนอง., See also: high-spiritedly adv. high-spiritedness n.
intrepid(อินเทรพ'พิด) adj. ไม่กลัว,ปราศจากความกลัว,กล้า,กล้าหาญ., See also: intrepidity n.
knightly(ไนทฺ'ลี) adj.,adv. เกี่ยวกับอัศวิน,สูงศักดิ์,สูงส่ง,กล้าหาญ-, See also: knighliness n., Syn. chivalrous,gallant
lion(ไล'เอิน) n. สิงโต,ราชสีห์,ชายที่แข็งแรงมากและกล้าหาญมาก,ผู้ที่มีชื่อเสียง,บุคคลสำคัญ,สิ่งสำคัญ, Syn. dignitary
lionhearted(ไล'เอิน ฮาร์'ทิด) adj. กล้าหาญ,กล้า., See also: lionheartedly adv. อย่างกล้าหาญ lionheartedness ความกล้าหาญ n., Syn. courageous
manful(แมน'ฟูล) adj. มีความเป็นลูกผู้ชาย,กล้าหาญ,เด็ดเดี่ยว,ทรหด,หนักแน่น., See also: manfully adv. manfulness n., Syn. courageous,manly ###A. timid
manhood(แมน'ฮูด) n. ความเป็นลูกผู้ชาย,ความกล้าหาญ,ความเด็ดเดี่ยวหรือทรหด,ผู้ชายทั้งหลาย,ความเป็นมนุษย์
English-Thai: Nontri Dictionary
manful(adj) กล้าหาญ,ทรหด,เด็ดเดี่ยว,หนักแน่น,อย่างลูกผู้ชาย
bold(adj) กล้า,กล้าหาญ,อาจหาญ,ทะลึ่ง,เด่น,ชัดเจน
brave(adj) กล้า,กล้าหาญ,ไม่เกรงกลัว,อาจหาญ,อดทน
bravery(n) ความกล้าหาญ,ความกล้า,ความอาจหาญ,ความไม่เกรงกลัว
chivalry(n) ขุนนาง,อัศวิน,ความกล้าหาญ
courage(n) ความกล้าหาญ,ความห้าวหาญ,ความใจกล้า
courageous(adj) กล้าหาญ,ใจป้ำ,ใจกล้า
dare(adj) กล้าหาญ,ใจกล้า,อาจหาญ,บังอาจ
daring(adj) กล้าหาญ,ใจกล้า,อาจหาญ,บังอาจ
dauntless(adj) กล้าหาญ,อาจหาญ,ไม่ครั่นคร้าม,ไม่หวาดหวั่น,ไม่กลัว
doughty(adj) แข็งแรง,อาจหาญ,เก่งกล้า,เด็จเดี่ยว,กล้าหาญ
fearless(adj) กล้าหาญ,ไม่เกรงกลัว,ไม่หวาดหวั่น
gallant(adj) กล้าหาญ,สง่างาม,เอาใจหญิง,สุภาพ,เจ้าชู้,ชอบช่วยเหลือ
gallantry(n) ความกล้าหาญ,ความสง่างาม,การเอาใจหญิง,ความเจ้าชู้
grit(n) ทรายกรวด,กองทรายละเอียด,หินกรวด,ความกล้าหาญ,ความบึกบึน
hardihood(n) ความกล้าหาญ,ความบึกบึน,ความทรหด,ความอดทน,ความทนทาน
hardiness(n) ความทนทาน,ความแข็งแรง,ความทรหด,ความบึกบึน,ความกล้าหาญ
hardy(adj) กล้าหาญ,ทรหด,แข็งแกร่ง,อดทน,บึกบึน,ทนทาน
heart(n) หัวใจ,จิตใจ,ความรัก,ความรู้สึก,ส่วนสำคัญ,แก่น,ความกล้าหาญ
heroic(adj) กล้าหาญ,เก่ง,เป็นวีรบุรุษ,เป็นพระเอก
heroical(adj) กล้าหาญ,เก่ง,เป็นวีรบุรุษ,เป็นพระเอก
heroism(n) ความกล้าหาญ,ความเก่ง
intrepid(adj) กล้าหาญ,ไม่กลัว,ทรหด
knightly(adj) แบบขุนนาง,แบบอัศวิน,สูงส่ง,สูงศักดิ์,กล้าหาญ
manhood(n) ความเป็นชาย,ความกล้าหาญ,ความเด็ดเดี่ยว
martial(adj) ชอบการรบพุ่ง,ฮึกเหิม,กล้าหาญ,เกี่ยวกับสงคราม
mettle(n) ความมีน้ำใจ,น้ำใสใจคอ,ความกล้าหาญ
mettlesome(adj) มีใจ,กล้า,มีอารมณ์,กล้าหาญ
monumental(adj) เป็นอนุสาวรีย์,ถาวร,อย่างมหันต์,กล้าหาญ
nerve(n) เส้นประสาท,เส้นเอ็น,กำลัง,ความกล้าหาญ
plucky(adj) กล้า,กล้าหาญ,อาจหาญ
prowess(n) ความกล้าหาญ,ความองอาจ,ความอาจหาญ
redoubtable(adj) แข็งแรง,น่ากลัว,น่าเกรงขาม,กล้าหาญ,มีชื่อเสียง,เด่น
soldierly(adj) กล้าหาญ,เกี่ยวกับทหาร,เยี่ยงทหาร
spirited(adj) กล้าหาญ,มีกำลังใจ,สนุกสนาน,ร่าเริง,มีชีวิตชีวา
stalwart(adj) กำยำ,แข็งแรง,บึกบึน,กล้าหาญ,แข็งแกร่ง,ทรหด
stout(adj) อ้วน,แข็งแรง,มีพลัง,มั่นคง,กล้าหาญ
strength(n) ความแข็งแรง,กำลัง,พลัง,ความกล้าหาญ,อำนาจจิต
valiant(adj) กล้าหาญ,เป็นวีรบุรุษ,องอาจ,ดีเลิศ
valorous(adj) กล้าหาญ,อาจหาญ,เป็นวีรบุรุษ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
audacious (adj.) กล้าหาญ See also: ชอบเสี่ยงภัย Syn. fearless, brave
bear up (phrv.) กล้าหาญ See also: เข้มแข็ง
bold (adj.) กล้าหาญ See also: ห้าว, กล้า Syn. adventurous, fearless Ops. cowardly
courageous (adj.) กล้าหาญ See also: เก่งกล้าสามารถ Syn. brave
daring (adj.) กล้าหาญ See also: เสี่ยง, โลดโผน, กล้า, กล้าได้กล้าเสีย Syn. brave, bold, adventurous
doughty (adj.) กล้าหาญ See also: เด็ดเดี่ยว
fearless (adj.) กล้าหาญ See also: ปราศจากความกลัว, ใจกล้า, ใจเด็ด Syn. brave, resolute, unafraid Ops. cowardly
gritty (adj.) กล้าหาญ See also: อาจหาญ, ใจกล้า Syn. courageous, brave Ops. fearful
heart-whole (adj.) กล้าหาญ
heroic (adj.) กล้าหาญ Syn. brave, courageous, valorous Ops. cowardly, fearful, spineless
heroical (adj.) กล้าหาญ Syn. brave, courageous, valorousbrave, courageous, valorous Ops. cowardly, fearful, spineless
intrepid (adj.) กล้าหาญ See also: ไม่กลัว Syn. fearless, brave, bold Ops. cowardly, craven
lion-hearted (adj.) กล้าหาญ See also: กล้า Syn. courageous, brave
mettlesome (adj.) กล้าหาญ
plucky (adj.) กล้าหาญ See also: กล้า Syn. brave
stout (adj.) กล้าหาญ See also: องอาจ, แน่วแน่, เด็ดเดี่ยว Syn. brave, courageous, bold Ops. timid, cowardly
valiant (adj.) กล้าหาญ See also: อาจหาญ, ใจกล้า Syn. bold, brave, courageous Ops. coward, craven, fearful
valorous (adj.) กล้าหาญ See also: องอาจ, อาจหาญ Syn. brave, courageous, unafraid Ops. cowardly, fearful
valorousbrave (adj.) กล้าหาญ Syn. brave, courageous, courageous, valorous Ops. cowardly, fearful, spineless
gutsy (adj.) กล้าหาญ (คำไม่เป็นทางการ) See also: เด็ดเดี่ยว Syn. tough, spirited, courageous Ops. cautious
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Your courage will lead to victoryความกล้าหาญของคุณจะนำไปสู่ชัยชนะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She's strong, she's brave, she's beautiful.ก็เพราะว่าเธอแข็งแรง กล้าหาญ และ ดูสวยสง่า
Charming,handsome and brave. You know,that's a combination i'm not used to.หล่อดี มีเสน่ห์ กล้าหาญ เพิ่งเคยเจอนะเนี่ย
A beautiful, brave and serene creature.มันสวยงาม กล้าหาญ และเป็นสิ่งมีชีวิตที่สงบนิ่ง
"Honor, valor, sacrifice, duty, commitment, bravery, justice, integrity, brotherhood, self-esteem, low prices, affordable housing, loose-fitting pants, cheap internet porn."เกียรติยศ กล้าหาญ เสียสละ หน้าที่ พันธะ กล้าหาญ ยุติธรรม ถูกต้อง เพื่อนพ้อง
Look. We are strong, brave and ready!ฟังนะ เราทุกคนแข็งแรง กล้าหาญ และเตรียมพร้อม!
I wasn't there for my father's death."เบอร์ตี้นั้นก... กล้าหาญ ม.. มากกว่าเหล่าพี่น้องทุกคน"
Fidelity, bravery, integrity.จงรักภักดี กล้าหาญ ซื้อสัตย์
For 17 years I've been trained along side with one of the coolest, boldest, most heartless killer of all the A.S.S.es,17 ปีที่ผ่านมาผมได้ฝึกเคียงข้างกับจนท. A.S.S ผู้แสนจะเยือกเย็น กล้าหาญ ไร้เป็นนักฆ่าไร้หัวใจ
A good man would've done as you did, Dastan, acting boldly and courageously to bring a victory and spare lives.คนเก่งจะทำอย่างที่เจ้าทำ ดัสตาน แสดงออกชัด กล้าหาญ ในการนำมาซึ่งชัยชนะและรักษากำลังพล
The most bold and brave and honorable man that he knows.ชายที่ฮึกเหิม กล้าหาญ และมีเกียรติที่สุดที่เขารู้จัก
They're halfway there! Come on, Sven. Take them high to the sky!Sven กล้าหาญ ใช้เวลาทั้งหมดบนท้องฟ้า!
Wise, courageous, ethical and strong...ฉลาด กล้าหาญ มีคุณธรรม แข็งแกร่ง...
By valiant Pompey, hero of Hispania.ในทางตอนเหนือของ Pompejus - กล้าหาญ -Hispanias ฮีโร่
I told Pinocchio so long as he remained brave, truthful, and unselfish, he would stay a real boy.ฉันบอกพินอคคิโอตราบใดที่เขา กล้าหาญ จริงใจและไม่เห็นแก่ตัว เขาจะยังเป็นเด็กชายจริงๆ
But whatever strength, courage, madness, keeps us going, you find it, at times like these.แต่ความเข้มแข็ง กล้าหาญ บ้าคลั่ง ที่เรามี
I'd like to report that he died honorably, courageously and selflessly.อยากจะบอกว่าเขาตายอย่างน่ายกย่อง กล้าหาญ และเสียสละอย่างมาก
Loyal, brave, and your partners on this job.ภักดี กล้าหาญ เป็นหุ้นส่วนนายในงานนี้
Bold, opinionated, just past her peak, and starting to realize that she has to settle for less.กล้าหาญ ดื้อรั้น เคยผ่านจุดสูงสุดในชีวิต แล้วเริ่มคิดได้ว่าควร ลดเป้าหมายที่ตั้งไว้
Brave, exquisite, skillful.กล้าหาญ สวยเลิศ มีความชำนาญ
Courage and strength, I know.กล้าหาญ และเข้มแข็ง ข้ารู้
Okay, that was really...กล้าหาญ? ปล่าว น่ากลัว.
And a brave one. Far braver than me.กล้าหาญด้วย กล้ากว่าฉันมาก
Mr Sanderson, that was pretty ballsy. You'd make a hell of an agent.กล้าหาญดีจริง คุณเป็นสายลับได้เลยละ
Many heroic deeds occurred on that day.กล้าหาญที่เกิดขึ้นในหลายวัน
A brave choice, but sadly, it's the wrong one.กล้าหาญมาก แต่น่าเศร้า มันไม่ใช่อันนี้
That brave? That selfless?กล้าหาญอย่างนั้น เสียสละอย่างนั้น
Bravery is by far the kindest word for stupidity, don't you think?กล้าหาญเป็นคำสุภาพของคำว่าโง่ คุณไม่คิดอย่างนั่นเหรอ
The brave, only but once.กล้าหาญเพียง แต่เมื่อ
Brave and strong. All may be well.กล้าหาญและแข็งแรง ทุกอย่างจะเป็นไปด้วยดี
Be brave little one. Be brave.กล้าหาญไว้หนูน้อย กล้าหาญไว้
Courage, men, courage.ความกล้าหาญของคนกล้าหาญ
Come and take me. You'll get medals for it.มาหยุดฉันสิ แล้วแกจะได้รับเหรียญกล้าหาญ
My brave little boy.เด็กน้อยผู้กล้าหาญของฉัน
Prove yourself brave, truthful and unselfish, and someday you will be a real boy.พิสูจน์ตัวเองกล้าหาญจริงและ ไม่เห็นแก่ตัว และสักวันหนึ่งคุณจะเป็นเด็ก จริง
Oh, come on lads, where's that famous pluck?โอ้มาเด็กไม่ต้องมีลมแรง ที่ไหนที่กล้าหาญที่มีชื่อเสียง?
But I put a brave face on it and we were soon sent to Egypt, it seemed at the time, where I volunteered myself.แต่ฉันใส่ใบหน้ากล้าหาญกับ มัน และเราได้ส่งเร็ว ๆ นี้ใน ต่างประเทศไปยังประเทศอียิปต์ มันดูเหมือนในเวลานั้น
Bravery, things like that.ความกล้าหาญ, สิ่งที่ต้องการที่
It is impossible to tell all the touching and heroic stories of courage and patience...มันเป็นไปไม่ได้ที่จะบอกทุก สัมผัส และเรื่องราวของความกล้าหาญ ที่กล้าหาญและความอดทน
These were given to me by a very gallant gentleman.โดยเป็นสุภาพบุรุษที่กล้าหาญ มาก
If we pull together, with true British pluck and team spirit, we shall, with the help of the Almighty God of battles, win his just victory over the forces of evil.ถ้าเราดึงกันด้วยความกล้าหาญ ที่แท้จริงของอังกฤษ และจิตวิญญาณของทีมเราจะ ด้วยความช่วยเหลือ ของพระเจ้าของการต่อสู้ชนะ เขา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กล้าหาญ
Back to top