tender

แปลว่า


adj อ่อนนุ่ม
ความหมายเหมือนกับ: delicate , soft
คำตรงข้าม: tough
adj อ่อนโยน
ความหมายเหมือนกับ: affectionate , sympathetic
คำที่เกี่ยวข้อง: ใจดี , ขี้สงสาร , อ่อนไหวง่าย
คำตรงข้าม: cruel
adj อ่อนเยาว์
ความหมายเหมือนกับ: immature
คำที่เกี่ยวข้อง: เยาว์วัย , ซึ่งยังเติบโตไม่เต็มที่
คำตรงข้าม: old
adj อ่อน (เช่น สีอ่อน)
adj ที่แสดงถึงความรักใคร่
adj (จิตใจ) เปราะบาง
ความหมายเหมือนกับ: sensitive , sore
คำที่เกี่ยวข้อง: มีความรู้สึกไว
vt ทำให้อ่อน
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้เปื่อย , ทำให้นุ่ม
vt เสนอให้
ความหมายเหมือนกับ: offer , present , propose
คำที่เกี่ยวข้อง: ส่ง , มอบให้
vi ยื่นประมูล
คำที่เกี่ยวข้อง: ประมูล
n การยื่นประมูล
n สิ่งที่เสนอให้
n เรือเล็กรับส่งระหว่างฝั่งกับเรือใหญ่
คำที่เกี่ยวข้อง: เรือลำเลียง
n รถบรรทุกน้ำมันหรือน้ำ