ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

beginner

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *beginner*, -beginner-

beginner ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
beginner (n.) ผู้ที่เพิ่งจะเริ่มต้นทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง Syn. amateur Ops. expert
English-Thai: Nontri Dictionary
beginner(n) ผู้ริเริ่ม,ผู้เริ่มต้น,ผู้ตั้งต้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code (BASIC)(ภาษา)เบสิก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"Since I was a beginner at cooking when you passed away..."ตั้งแต่ลูกจากไปฉันก็เริ่มทำอาหาร
Being good at beginner potteryคุณเก่งปั้นหม้อก็ใช่ว่า
Beginner pottery.เครื่องปั้นดินเผาเบื้องต้น
I says to myself, "Leon's a pro. Nobody uses that except beginners. "ฉันพูดกับตัวเองว่า"ลีอองเป็นมืออาชีพ ไม่มีใครทำอย่างนั้นนอกจากมือใหม่"
That's not a beginner's rod, you know.มันไม่ใช่ของสำหรับมือใหม่ คุณรู้ไหม?
We're starting a new intro ballroom series for singles, I recommend that beginners start with that, There's still room in the class, lt meets every Wednesday at 7:30, for eight weeks,เรากำลังจะเริ่มเรียนบอลรูมกัน แบบเต้นเดี่ยว ฉันขอแนะนำว่าคนเพิ่งเริ่มเรียนควรเริ่มด้วยอันนี้ ยังมีที่ว่างเหลืออยู่ ทุกวันพุธ ตอน 19.30น 8 อาทิตย์นะคะ
Good evening, gentlemen, and welcome to the beginner's ballroom class,สวัสดีจ้ะทุกคน ขอต้อนรับสู่การเรียนบอลรูมพื้นฐาน
Well, in my opinion - Chic - l think since we're beginners, a good idea would be,เออ สำหรับผมแล้ว "ชิค" เนื่องจาก พวกเรายังเป็นมือใหม่ น่าจะเรียน...
With my technique, even a beginner, can learn to play very well.ตามเทคนิคของผม ต่อให้เป็นมือใหม่ ก็สามารถฝึกเล่นได้ดี เชื่อผมสิ
But it was a surprise. The ultimate beginners at romance were secretly living together.แต่ว่ามันน่าประหลาดใจนะ ที่จุดเริ่มต้นของเรื่องโรมานก็คือแอบอยู่ด้วยกันลับๆ
But we're beginners...แต่เราเพิ่งหัดเล่นเอง...
Yeah. I think it's just beginner's luck. Uh-huh.ใช่ แต่ฉันว่าแกคงฟลุคมากกว่า

beginner ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
浅易[qiǎn yì, ㄑㄧㄢˇ ㄧˋ, 浅易 / 淺易] easy; simple; suitable for beginners
马到成功[mǎ dào chéng gōng, ㄇㄚˇ ㄉㄠˋ ㄔㄥˊ ㄍㄨㄥ, 马到成功 / 馬到成功] instant success; beginner's luck

beginner ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
金槌(P);金づち;鉄槌;鉄鎚[かなづち(金槌;金づち;鉄鎚)(P);てっつい(鉄槌;鉄鎚), kanaduchi ( kanaduchi ; kin duchi ; tetsuduchi )(P); tettsui ( tettsui ; tetsuduchi] (n) (1) (iron) hammer; (2) (かなづち only) hopeless swimmer; complete beginner at swimming; (P)
ぴいぴい[, piipii] (n,adj-f,adv) (1) (on-mim) whistling or chirping; (2) flute; (3) beginner; (4) poor
ビギナー[, bigina-] (n) beginner; (P)
ビギナーズラック[, bigina-zurakku] (n) beginner's luck
初学者[しょがくしゃ, shogakusha] (n) beginner; beginning student
初心者[しょしんしゃ, shoshinsha] (n) beginner; (P)
新米[しんまい, shinmai] (exp,n,adj-no) (1) new rice; (2) novice; beginner; tyro; newcomer; newbie; (P)
駆け出し;駆出し;駈け出し[かけだし, kakedashi] (n,adj-no) (1) novice; beginner; (n) (2) (See 駆け出す・かけだす) starting to run; running off; running away
駆出し者;駆け出し者[かけだしもの, kakedashimono] (n) beginner; novice

beginner ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บีกินเนอร์[n.] (bīkinnoē) EN: beginner FR: débutant [m]
ไก่อ่อน[n.] (kai-øn) EN: tenderfoot ; inexperienced person ; beginner ; raw recruit ; greenhorn (Am.) ; rookie FR: débutant [m] ; novice [m]
ไก่อ่อนสอนขัน[n.] (kai-ønsønkh) EN: tenderfoot ; inexperienced person ; beginner ; raw recruit ; greenhorn (Am.) ; rookie FR: débutant [m] ; novice [m]
มือใหม่[n.] (meūmai) EN: novice ; beginner FR: novice [m] ; débutant [m] ; commençant [m] (vx) ; bleu [m] (fam.)
น้องใหม่[n. exp.] (nøng mai) EN: freshman ; freshy ; beginner ; novice FR: novice [m, f] ; débutant [m] ; débutante [f] ; bleu (fam.) [m]
ผู้หัดใหม่[n. exp.] (phū hat mai) EN: beginner FR: débutant [m]
ผู้เริ่มเรียน[n. exp.] (phū roēm rī) EN: beginner FR: débutant [m]
ผู้เริ่มต้น[n. exp.] (phū roēmton) EN: beginner ; novice FR: débutant [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า beginner
Back to top