investigate

แปลว่า


vt ตรวจสอบหาความจริง
ความหมายเหมือนกับ: examine , research , explore
คำที่เกี่ยวข้อง: ค้นหาความจริง
vt สืบสวน
ความหมายเหมือนกับ: examine , inquire , probe
คำที่เกี่ยวข้อง: ไต่สวน , สอบสวน
vi สืบสวน
ความหมายเหมือนกับ: inquire , probe
คำที่เกี่ยวข้อง: ไต่สวน , สอบสวน


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top