frail

แปลว่า


adj แบบบาง
ความหมายเหมือนกับ: feeble , infirm , weak
คำที่เกี่ยวข้อง: ขี้โรค , อ่อนแอ
คำตรงข้าม: healthy , robust , vigorous
adj เปราะ
คำที่เกี่ยวข้อง: แตกง่าย , ชำรุดง่าย