fade

แปลว่า


vi เลือน
ความหมายเหมือนกับ: vanish
คำที่เกี่ยวข้อง: เผือด , เหี่ยว , (สี)ตก , จาง , สลัว , เห็นเลือนลาง , เห็นลางๆ , เห็นจางๆ , จาง , ร่วงโรย , เสื่อม , ลบเลือน , จางหาย , หายตัวไป
vi ร่วงโรย
ความหมายเหมือนกับ: weak , droop
คำที่เกี่ยวข้อง: อ่อนแอ , เฉื่อยชา