face

แปลว่า


n ใบหน้า
คำที่เกี่ยวข้อง: ใบหน้า , หน้าตา
n สีหน้า
ความหมายเหมือนกับ: expression , countenance
n พื้นผิว
คำที่เกี่ยวข้อง: ผิวสัมผัส , ด้านหน้า
n รูปลักษณ์
ความหมายเหมือนกับ: outward appearance
คำที่เกี่ยวข้อง: ลักษณะภายนอก
n ชื่อเสียง
ความหมายเหมือนกับ: reputation
vt เผชิญหน้า
ความหมายเหมือนกับ: confront
คำที่เกี่ยวข้อง: เผชิญ , พบ , เจอ
vi หันหน้าออกไปทาง
คำที่เกี่ยวข้อง: หันหน้าไปทาง
vt มองสิ่งหนึ่งสิ่งใด

รูปภาพ


face ใบหน้าใบหน้า

ตัวอย่างประโยค


This is a danger you must not face. นี่คืออันตรายที่คุณต้องไม่เผชิญหน้ากับมัน
I will teach you to face the truth. ฉันจะสอนคุณให้เผชิญหน้ากับความจริง
She faced up to the problem. เธอเผชิญหน้ากับปัญหา
Face up to it. ยอมรับมาเถอะ ตอนนี้มันสิ้นสุดแล้ว
She is anything but satisfied with her face. เธอไม่พอใจกับใบหน้าของตนเอง

หมวดคำ


คำที่มี "face" ในคำ


face about phrv หันหลังกลับ (ทางทหาร)
ความหมายเหมือนกับ: turn about , turn around

face about phrv เปลี่ยนความคิดกะทันหัน

face away phrv หันหนีจาก

face down phrv นอนลงแบบหน้าแนบพื้น

face forward phrv ทำให้หันไปทางด้านหน้า

face off phrv เริ่มเล่นเกม (กีฬาฮ็อกกี้)
ความหมายเหมือนกับ: bully off

face onto phrv หันไปเผชิญกับ
ความหมายเหมือนกับ: back onto

face out phrv กล้าเผชิญกับ

face round phrv หันกลับ
ความหมายเหมือนกับ: turn around

face the music idm ได้รับการลงโทษ (คำไม่เป็นทางการ)

face to face idm เป็นส่วนตัว

face up to phrv เผชิญหน้ากับ
ความหมายเหมือนกับ: shape up to , square up to

face with phrv คลุมด้วย

face with phrv ทำให้พบกับ (สิ่งเลวร้าย, สิ่งยุ่งยาก)

face card n ไพ่ชนิดหนึ่ง

face cream n ครีมทำความสะอาดผิวหน้า

face powder n แป้งทาหน้า

face-cloth n ผ้าผืนเล็กสำหรับเช็ดทำความสะอาดใบหน้า
ความหมายเหมือนกับ: wash-cloth , flannel

faceless adj ไร้ตัวตน

facelift n ศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าให้ดูอ่อนกว่าวัย

face-lift n ศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าให้ดูอ่อนกว่าวัย
ความหมายเหมือนกับ: cosmetic surgery

face-lift n การปรับปรุงรูปลักษณ์ภายนอกให้ดูดียิ่งขึ้น

face-off n การเผชิญหน้า (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: confrontation

face-off n (กีฬาฮ็อกกี้น้ำแข็ง) การเปิดลูก (คำไม่เป็นทางการ)

face-saving adj เกี่ยวกับการรักษาหน้า

facet n ด้านมุมมอง

facet n เหลี่ยมมุม

facet vt เจียระไน
ความหมายเหมือนกับ: cut

facetious adj ทำเป็นเล่นโดยไม่ดูกาลเทศะ

face-to-face idm เผชิญหน้ากัน

face man sl หนุ่มหล่อ

face like a bulldog chewing a wasp sl ไม่มีความน่าดึงดูด

face like a wet weekend sl ลักษณะที่ดูเศร้าสร้อย

face like the back end of a bus sl น่าเกลียด

face-ache sl คนที่ดูเป็นทุกข์มาก

faced sl เมามาก

face-fungus sl ขนที่อยู่บนใบหน้า เช่น หนวด

face-on-a-stick sl ผู้หญิงที่ผอมมากแต่น่ามอง

face value n ราคาที่ระบุไว้บนหน้าตั๋ว
ความหมายเหมือนกับ: original price

face lifting n ศัลยกรรมตกแต่ง

facecloth n ผ้าที่ใช้สำหรับเช็ดตัวและหน้า
ความหมายเหมือนกับ: washrag

facecloth n ผ้าที่ใช้สำหรับเช็ดตัวและหน้า
ความหมายเหมือนกับ: washcloth

applefaced adj แก้มยุ้ย

baldfaced adj อย่างไม่ละอาย (คนชอบเล่าเรื่องโกหกโดยไม่ละอาย)
ความหมายเหมือนกับ: brazen , shameless , barefaced

barefaced adj ไม่อายหรือหน้าด้าน
ความหมายเหมือนกับ: shameless
คำตรงข้าม: courteous

deface with phrv ทำให้เสีย

efface oneself phrv ทำตัวเรียบๆ

fling something in someones face idm ตำหนิ
ความหมายเหมือนกับ: cast in , throw in

deface vt ทำให้มีรอยตำหนิ
ความหมายเหมือนกับ: damage , deform , disfigure , mar

efface vt ลบออก
ความหมายเหมือนกับ: delete , erase

full-faced adj ซึ่งหันหน้าตรง (ไปยังผู้ดู)

get a red face idm หน้าแดงด้วยความอาย

make a face idm ทำหน้าบิดเบี้ยว

on the face of it idm อย่างผิวเผิน

pull a face idm ทำหน้าบิดเบี้ยว

red in the face idm อาย

slap in the face idm โดนตบหน้า

talk until one is blue in the face idm พูดจนเหนื่อย (คำไม่เป็นทางการ)

ineffaceable adj ซึ่งไม่สามารถลบออกได้
ความหมายเหมือนกับ: indelible , ineradicable

interface n พื้นที่ร่วมของสองสิ่ง

look someone in the face idm เผชิญกับ...อย่างไม่เกรงกลัว

lightface n ตัวพิมพ์ชนิดบาง

lightface adj ที่เป็นตัวพิมพ์ชนิดบาง
ความหมายเหมือนกับ: lightfaced

lightfaced adj ที่เป็นตัวพิมพ์ชนิดบาง
ความหมายเหมือนกับ: lightface

long faced adj ที่มีใบหน้าเป็นทุกข์

long-faced n ใบหน้าที่ไม่มีความสุข

multifaceted adj ซึ่งมีหลายแง่มุม
ความหมายเหมือนกับ: complex , versatile

outface vt จ้องจนหลบตา
ความหมายเหมือนกับ: defy , confront

paleface n คนผิวขาวในอเมริกาเหนือ (คำสแลง)

pasty-faced adj ซีดเซียว
ความหมายเหมือนกับ: pale , ashen , livid

poker face n ใบหน้าเฉยเมย

preface n คำนำ
ความหมายเหมือนกับ: introduction , prelude , preliminary

preface vt เขียนคำนำ
ความหมายเหมือนกับ: introduce , precede , begin

put a new face on idm ทำให้แตกต่าง

red-faced adj ซึ่งมีหน้าแดงเพราะอาย
ความหมายเหมือนกับ: ashamed

resurface vi ขึ้นสู่ผิวน้ำใหม่

resurface vt เปลี่ยนผิวหน้าใหม่

rightabout-face n การกลับหลังหัน

rise to the surface idm กลายเป็นที่รู้จัก

Bag your face! sl ไปให้พ้น

fungus-face sl คนมีหนวด

fuzz-face sl คนมีหนวด

in-your-face sl กล้าเผชิญหน้า

kissyface sl รอยจูบ

arse about face sl สิ่งที่อยู่ในสภาพยุ่งเหยิง

arse about face sl หน้าไปหลัง

choochie face sl คำเรียกเด็กเล็กๆ ด้วยความรักใคร่

crater face sl ใบหน้าที่เป็นรูๆ

cunt-face sl คนที่น่ารังเกียจ

cunt-faced sl เมาเหล้าหรือเมายา

off your face sl เมามาก

shitfaced sl เมามาก

shamefaced adj อับอาย
ความหมายเหมือนกับ: ashamed , abashed , embarrassed
คำตรงข้าม: unabashed

straight face n ใบหน้าเฉยเมย

surface n ผิวหน้า
ความหมายเหมือนกับ: covering , exterior , face , outside

surface n พื้นดินหรือพื้นน้ำ
ความหมายเหมือนกับ: earth , sea

surface n พื้นผิวที่เป็นของแข็ง
ความหมายเหมือนกับ: solid flat area

surface n ลักษณะภายนอก
ความหมายเหมือนกับ: outward appearance

surface adj เกี่ยวกับพื้นผิว

surface adj ผิวเผิน
ความหมายเหมือนกับ: superficial

surface adj ซึ่งขนส่งทางพื้นดินหรือทางทะเล
ความหมายเหมือนกับ: transported over land or sea

surface vi โผล่ขึ้นมาที่พื้นผิว
ความหมายเหมือนกับ: appear , arise , come up

surface vi เป็นที่ปรากฏ
ความหมายเหมือนกับ: become apparent , become known

surface vt เคลือบผิว

surface vt ทำให้เกลี้ยงเกลา

surface-to-air adj จากพื้นสู่อากาศ

surface-to-surface adj จากพื้นสู่พื้น

surface-to-underwater adj ซึ่งเดินทางจากผิวโลกสู่เป้าหมายใต้น้ำ

stare someone in the face idm จ้องหน้า

stare someone in the face idm มองเห็นง่าย

stare someone in the face idm เข้าใจง่าย

tufaceous adj เกี่ยวกับหินปูน

two-faced adj ซึ่งมีสองหน้า
ความหมายเหมือนกับ: deceitful , cavilling , treacherous

two-faced adj หลอกลวง

two-faced adj ที่มีสองหน้า

two-facedly adv อย่างมีสองหน้า

two-facedness n การตีสองหน้า

typeface n แบบตัวพิมพ์
ความหมายเหมือนกับ: type style

weasel-faced adj ซึ่งมีใบหน้าผอมยาว

wheyface n ใบหน้าซีดขาว (คำไม่เป็นทางการ)

wheyfaced adj ซึ่งมีใบหน้าซีดขาว (คำไม่เป็นทางการ)

whiteface n เครื่องแต่งหน้าที่ทำให้หน้าขาวของตัวละคร

shamefacedness n ความละอาย
ความหมายเหมือนกับ: embarrassment

soft surface n ลักษณะพื้นผิวที่นุ่มเหมือนพรม

extending far down from the top or surface adj ลึก (เช่น บ่อลึก)
คำตรงข้าม: shallow

far below the surface adv ลึกมาก
ความหมายเหมือนกับ: extending far downward
คำตรงข้าม: shallow

defacement n สิ่งที่ทำให้เสียโฉม
ความหมายเหมือนกับ: blemish , scar

hard surface n พื้นที่ปูแล้ว
ความหมายเหมือนกับ: concrete

wry face n การแสดงอาการทางสีหน้าด้วยการยื่นปากออกไป
ความหมายเหมือนกับ: mouth , moue

cat-face n แผลเป็น
ความหมายเหมือนกับ: blemish , cicatrix , mark

subsurface adj ซึ่งอยู่ใต้ดิน
ความหมายเหมือนกับ: sunken , subterraneous

subsurface adj อยู่ใต้ดิน
ความหมายเหมือนกับ: sunken , underground

undersurface n ส่วนใต้ของวัตถุใดๆ
ความหมายเหมือนกับ: bottom , undersideค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top