4000 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย

คำศัพท์เหล่านี้ถูกรวบรวมจากสถิติบทความมากมาย เป็นคำที่พบบ่อยที่สุด จึงควรจะรู้ความหมายทุกคำ หากจำได้หมดแล้วภาษาอังกฤษของคุณจะพัฒนาไปอีกระดับ
ขึ้นต้นด้วย k
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
คำศัพท์
ความหมาย

vt เก็บ, vt ควบคุม, vi ทำเรื่อยไป, vt ป้องกัน, vt เลี้ยงดู, n อาหารและที่พัก

key
n กุญแจ, n คำเฉลย, vt ปรับ, n ระดับเสียง, adj สำคัญ, vt ใส่กุญแจ, vt ใส่ข้อมูล

n การเตะ, n ความตื่นเต้นอย่างมาก (คำสแลง), vi เตะ, vt เตะ

kid
adj ซึ่งทำด้วยหนังแพะ, n เด็ก (คำไม่เป็นทางการ), n หนังลูกแพะ, vt พูดเล่น, vi พูดเล่น

n การเข่นฆ่า, vt ฆ่า, vi ทำให้ตาย

n ผู้ฆ่า

adj ถึงตาย

adj ใจดี, adj อ่อนโยน, n ชนิด

n กษัตริย์, n ผู้บริหารสูงสุด, n หมากรุกตัวพระราชา

n กลุ่ม, n ราชอาณาจักร

n การจูบ, n การสัมผัส, n ขนมหวานชิ้นเล็กๆ, vt จูบ

kit
n ชุดเครื่องมือสำหรับใช้

n ครัว

n หัวเข่า

n การคุกเข่า, vi คุกเข่า

vt ทรยศ (คำไม่เป็นทางการ), vt แทงด้วยมีด, n ใบมีด, n มีด

vt เคาะ, vt วิจารณ์ (คำไม่เป็นทางการ), n เสียงเคาะ

vt เข้าใจ, vt จำได้, vi รับทราบ, vt รู้, vt รู้จัก, vt เรียนรู้

n ความรู้

vt กริยาช่องที่ 3 ของคำกริยา know, adj ซึ่งเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป

n ชาวเกาหลีค้นหาภายในเว็บ

คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y zBack to top