ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lash

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lash*, -lash-

lash ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lash (vt.) กระตุ้น See also: ยุยง, ส่งเสริม Syn. drive, incite, encourage
lash (vt.) กระทบอย่างแรง (คลื่น, ฝน) See also: สาด, ซัด Syn. beat
lash (n.) การกระทบอย่างแรงของคลื่นหรือสายฝน See also: การซัด, การสาด Syn. beat, impact
lash (n.) การเฆี่ยน See also: การโบย, การตี, การหวด Syn. stroke, blow
lash (n.) ขนตา Syn. eyelash
lash (vt.) เฆี่ยน See also: ฟาด, ตี, หวด, โบย Syn. beat, hit, strike
lash (vi.) ตำหนิ See also: โจมตี, ว่ากล่าว, ด่าว่า Syn. attack, reprove, berate
lash (n.) สิ่งที่ทำให้เจ็บปวดเหมือนโดนเฆี่ยน See also: คำพูดที่ทำให้เจ็บปวด, การเหน็บแนม Syn. severe scolding, verbal attack
lash (n.) แส้ Syn. whip, thong, strap
lash (vt.) ผูกเชือก Syn. tie, bind, fasten
lash about (phrv.) ส่ายไม่หยุด See also: ส่ายไปมา Syn. lash around
lash against (phrv.) หวด See also: เฆี่ยน, ตีอย่างแรง
lash around (phrv.) ส่ายไม่หยุด See also: ส่ายไปมา Syn. lash about
lash at (phrv.) โจมตีอย่างหนัก (ด้วยกำลังหรือคำพูด) See also: พูดให้รู้สึกเจ็บปวดใจ, ตอบโต้อย่างหนัก Syn. lay into
lash down (phrv.) กระหน่ำลงมา (เช่น ฝน) See also: เทลงมา
lash into (phrv.) ยั่วโมโห See also: ยั่วให้โกรธ
lash out (phrv.) เตะอย่างแรง See also: กระแทกอย่างแรง, ตีอย่างเเรง, หวดอย่างหนัก Syn. hit out, kick out, lam out, strike out
lash to (phrv.) ผูก...ด้วยเชือก
lash together (phrv.) ผูกไว้ด้วยกัน Syn. rope together
lash up (phrv.) ผูก...ด้วยเชือก
lashing (n.) การเฆี่ยน See also: การโบย, การด่าอย่างเจ็บแสบ Syn. beating, thrashing
lashing (n.) การผูกหรือมัดด้วยเชือก See also: เชือกที่ใช้มัด
English-Thai: HOPE Dictionary
lash(แลช) {lashed,lashing,lashes} n. การเฆี่ยน,การหวด,การตี,การโบย,แส้,ปลายแส้,สิ่งที่ทำให้เจ็บปวด (เหมือนถูกแส้เฆี่ยน) ,คำพูดที่เจ็บปวด,การด่า,การเหน็บแนม,ขนตา. v. เฆี่ยน,หวด,ตี,โบย,ด่า,พูดเหน็บแนม,เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว,พุ่งไปยัง., See also: lasher n.
lashed(แลชทฺ) adj. มีขนตา
lashing(แลช'ชิง) n. การเฆี่ยน,การโบย,การด่าอย่างเจ็บแสบ,การผูกหรือมัดด้วยเชือก,เชือกที่ใช้มัด
English-Thai: Nontri Dictionary
lash(n) แส้,การเฆี่ยน,ขนตา,การหวด,การตี,การฟาด,การเล่นงาน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
lash; free play; playระยะว่าง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lash Lureสารเสริมสวย [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระทุ่ม (v.) splash See also: strike, peddle, slap
กระทุ่มน้ำ (v.) splash the water See also: strike or beat or slap the water Syn. กระทุ่ม
การต่อสู้ (n.) clash See also: conflict, confrontation, fight Syn. การเผชิญหน้า, การประจันหน้า
การประจันหน้า (n.) clash See also: conflict, confrontation, fight Syn. การต่อสู้, การเผชิญหน้า
การปะทะ (n.) clash See also: conflict, confrontation, fight Syn. การต่อสู้, การเผชิญหน้า, การประจันหน้า
การเผชิญหน้า (n.) clash See also: conflict, confrontation, fight Syn. การต่อสู้, การประจันหน้า
งัดข้อ (v.) clash See also: fight, argue, collide, dispute Syn. โต้เถียง, ขัดแย้ง, ไม่ลงรอย, ทะเลาะ, ถกเถียง Ops. เห็นด้วย
ฉะ (v.) slash See also: chop, hack, cut, hit Syn. ฟัน
ตักออก (v.) slash See also: cut, reduce Syn. ตัด, ตัดทอน, หักออก, ลบออก, ผ่า, ฟัน, ซอย Ops. เพิ่ม, เติม
ทอน (v.) slash See also: cut, reduce Syn. ตัด, ตัดทอน, หักออก, ตักออก, ลบออก, ผ่า, ฟัน, ซอย Ops. เพิ่ม, เติม
น้ำป่า (n.) flash flood
บาดตา (adj.) flashy See also: dazzling, garish Syn. ฉูดฉาด, สะดุดตา Ops. เป็นธรรมดา, ง่ายๆ, เรียบ, สุภาพ
ป๋อม (adv.) splashingly See also: plop, fall into water with splash
ลงมีด (v.) begin to slash See also: down with the knife, begin to chop or cut
ลบออก (v.) slash See also: cut, reduce Syn. ตัด, ตัดทอน, หักออก, ตักออก, ผ่า, ฟัน, ซอย Ops. เพิ่ม, เติม
วับ (adv.) flashingly See also: glitteringly, glisteningly Syn. วาบวับ, แปลบปลาบ
วับวาบ (adj.) flashing See also: sparkling, twinkling, glittering, glistening Syn. วับๆ, วับวาม, วับแวบ, วับแวม, แวบวาบ
วับวาบ (adj.) flashing See also: sparkling, twinkling, glittering, glistening Syn. วับๆ, วับวาม, วับแวบ, วับแวม, แวบวาบ
วับแวบ (adj.) flashing See also: sparkling, twinkling, glittering, glistening Syn. วับๆ, วับวาบ, วับวาม, วับแวม, แวบวาบ
วับแวบ (adj.) flashing See also: sparkling, twinkling, glittering, glistening Syn. วับๆ, วับวาบ, วับวาม, วับแวม, แวบวาบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"I can lash my knife to the butt of one of the oars. "ฉันจะฟาดดของฉัน เพื่อชนแห่งหนึ่งของพายที่
Take that stuff down below and you lash it secure, all right?เอาไอ้นั่นลงไปเเล้วก็ผูกให้เเน่นนะ
Kelly Lash kills Irena, Dr. Green's colleague.เคลลี่ แลช ฆ่า เออเรน่า เพื่อนร่วมงานของ ดร. กรีน
How about you, Lash LaRue?วิธีการเกี่ยวกับคุณหวดวีล?
By rod and lash the boy was punished taught to show no pain, no mercy.เด็กชายที่ถูกลงทัณฑ์ ด้วยท่อนไม้และแส้ ถูกสอนไม่ให้แสดงว่าเจ็บปวด หรือแสดงเมตตาใดๆ
It's not the lash they fear it is my divine power.ข้าทำให้ท่านเป็นขุนศึก เหนือกรีกทั้งมวลได้ ท่านจะนำกระบวนรบของข้า สู่ใจกลางยุโรป
I'd like to be beat with the prettiest lash if I'm being tortured.ผมอยากจะถูกตีด้วยแส้ที่สวยที่สุดถ้าผมต้องถูกทรมาน
A GUY WHO FOLLOWS THE RULES MAY LASH OUT ONCE, BUT TO DO IT AGAIN, HE'D NEED SIMILAR PROVOCATION.เขาหาที่ที่มีการเชื่อมทาง เขาขับวนแถวนั้นเรื่อยๆ
We either lash out or we shut down.ถ้าไม่ด่ากันก็เมินใส่กัน
For thousands of years the lowest classes of the human race have spent their lives laboring to erect monuments under the lash of betters.นับพันปีแล้ว ที่ชนชั้นระดับล่างสุดของมนุษย์ ใช้ชีวิตทุ่มแทแรงกายเพื่อสร้าง
They want us to lash out, lower ourselves to their level.พวกเขาต้องการจะเล่นงานเรา ให้ตกต่ำจนไปอยู่ระดับเดียวกับเค้า
If his self-worth is attacked or damaged, he will lash out.ถ้าคุณค่าในตัวเองถูกทำร้าย หรือทำลาย เขาจะอาละวาด

lash ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鞭痕[biān hén, ㄅㄧㄢ ㄏㄣˊ, 鞭痕] welt; whip scar; lash mark
[kuò, ㄎㄨㄛˋ, 漷] clashing of two currents
[huī, ㄏㄨㄟ, 豗] clash; grunting of pigs
边衅[biān xìn, ㄅㄧㄢ ㄒㄧㄣˋ, 边衅 / 邊釁] clash on the frontier; border conflict
冲突[chōng tū, ㄔㄨㄥ ㄊㄨ, 冲突 / 衝突] conflict; to conflict; clash of opposing forces; collision (of interests); contention
眉睫[méi jié, ㄇㄟˊ ㄐㄧㄝˊ, 眉睫] eyebrows and eyelashes; nearby
[jié, ㄐㄧㄝˊ, 睫] eyelashes
睫毛[jié máo, ㄐㄧㄝˊ ㄇㄠˊ, 睫毛] eyelashes
闪熠[shǎn yì, ㄕㄢˇ ㄧˋ, 闪熠 / 閃熠] flare; flash
型快闪记忆体[xíng kuài shǎn jì yì tǐ, ㄒㄧㄥˊ ㄎㄨㄞˋ ㄕㄢˇ ㄐㄧˋ ㄧˋ ㄊㄧˇ, 型快闪记忆体 / 型快閃記憶體] flash memory
手电[shǒu diàn, ㄕㄡˇ ㄉㄧㄢˋ, 手电 / 手電] flashlight; torch
华而不实[huá ér bù shí, ㄏㄨㄚˊ ㄦˊ ㄅㄨˋ ㄕˊ, 华而不实 / 華而不實] flashy
闪光[shǎn guāng, ㄕㄢˇ ㄍㄨㄤ, 闪光 / 閃光] flash
闪卡[shǎn kǎ, ㄕㄢˇ ㄎㄚˇ, 闪卡 / 閃卡] flashcard
闪灼[shǎn zhuó, ㄕㄢˇ ㄓㄨㄛˊ, 闪灼 / 閃灼] flash
闪点[shǎn diǎn, ㄕㄢˇ ㄉㄧㄢˇ, 闪点 / 閃點] flash point
U盘[yù pán, ㄩˋ ㄆㄢˊ, U盘 / U盤] flash drive
忽忽[hū hū, ㄏㄨ ㄏㄨ, 忽忽] fleeting (of quick passage time); in a flash; distracted manner; vacantly; frustratedly
臭骂[chòu mà, ㄔㄡˋ ㄇㄚˋ, 臭骂 / 臭罵] tongue-lashing, chew out
一溜烟[yī liù yān, ㄧ ㄌㄧㄡˋ ㄧㄢ, 一溜烟 / 一溜煙] in a flash, quickly
瞬息[shùn xī, ㄕㄨㄣˋ ㄒㄧ, 瞬息] in a flash; twinkling; ephemeral
转眼[zhuǎn yǎn, ㄓㄨㄢˇ ㄧㄢˇ, 转眼 / 轉眼] in a flash; in the blink of an eye; to glance
猥亵性暴露[wěi xiè xìng bào lù, ㄨㄟˇ ㄒㄧㄝˋ ㄒㄧㄥˋ ㄅㄠˋ ㄌㄨˋ, 猥亵性暴露 / 猥褻性暴露] indecent exposure; flashing
露阴癖[lù yīn pǐ, ㄌㄨˋ ㄆㄧˇ, 露阴癖 / 露陰癖] indecent exposure; flashing
皮鞭[pí biān, ㄆㄧˊ ㄅㄧㄢ, 皮鞭] lash
鞭挞[biān tà, ㄅㄧㄢ ㄊㄚˋ, 鞭挞 / 鞭撻] lash; castigate
瞬间[shùn jiān, ㄕㄨㄣˋ ㄐㄧㄢ, 瞬间 / 瞬間] moment; momentary; in a flash
[shǎn, ㄕㄢˇ, 闪 / 閃] to dodge; to duck out of the way; shaken (by a fall); to sprain; to pull a muscle; lightning; spark; a flash; to flash (across one's mind); to leave behind; surname Shan
迫在眉睫[pò zài méi jié, ㄆㄛˋ ㄗㄞˋ ㄇㄟˊ ㄐㄧㄝˊ, 迫在眉睫] pressing in on one's eyelashes (成语 saw); imminent
瞬息之间[shùn xī zhī jiān, ㄕㄨㄣˋ ㄒㄧ ㄓ ㄐㄧㄢ, 瞬息之间 / 瞬息之間] in the wink of an eye; in a flash
割伤[gē shāng, ㄍㄜ ㄕㄤ, 割伤 / 割傷] slash
[tuán, ㄊㄨㄢˊ, 剸] slash
拨刺[bō cī, ㄅㄛ ㄘ, 拨刺 / 撥刺] splash (of a fish)
[pō, ㄆㄛ, 泼 / 潑] splash; to spill
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, 溅 / 濺] splash
溅开[jiàn kāi, ㄐㄧㄢˋ ㄎㄞ, 溅开 / 濺開] splash
一闪念[yī shǎn niàn, ㄧ ㄕㄢˇ ㄋㄧㄢˋ, 一闪念 / 一閃念] sudden idea; flash of insight
豁然[huò rán, ㄏㄨㄛˋ ㄖㄢˊ, 豁然] wide and open; a flash of understanding
生词卡[shēng cí kǎ, ㄕㄥ ㄘˊ ㄎㄚˇ, 生词卡 / 生詞卡] vocabulary flashcard
鞭打[biān dǎ, ㄅㄧㄢ ㄉㄚˇ, 鞭打] whip; lash; flog; thrash

lash ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
USBメモリー[ユーエスビーメモリー, yu-esubi-memori-] (n) {comp} (See フラッシュメモリー) USB flash drive; USB memory stick; thumb drive
アイラッシュ[, airasshu] (n) eyelash
アイラッシュカーラー[, airasshuka-ra-] (n) eyelash curler
ウミヅキチョウチョウウオ[, umidukichouchouuo] (n) bluelashed butterflyfish (Chaetodon bennetti); Bennett's butterflyfish
カーラッシュ[, ka-rasshu] (n) Curlash
ガシャン[, gashan] (int) clash
がたり[, gatari] (adv) (on-mim) with a bang (clash, bump)
ガチッと;がちっと[, gachitsu to ; gachitto] (adv) (on-mim) with a clashing or clanging sound
ガチャン;がちゃん;ガチン;がちん[, gachan ; gachan ; gachin ; gachin] (adv-to,n) (on-mim) (with a) slamming noise (door, telephone receiver); (with a) banging noise; (with a) clash (broken dish); (with a) clank; (with a) bang
きらり[, kirari] (adv,adv-to) (on-mim) with a momentary flash of light
きんきらきん[, kinkirakin] (adj-no) gaudy; flashy; showy
グーラッシュ;グヤーシュ[, gu-rasshu ; guya-shu] (n) goulash
コズミックボーリング[, kozumikkubo-ringu] (n) bowling in a bowling alley that is lit up like a disco with lots of flashing lights (wasei
コペラ[, kopera] (n) splashing goby (Copella spp.) (lat
コンパクトフラッシュ[, konpakutofurasshu] (n) {comp} Compact Flash
ざぶり;ざぶん;ざんぶ;ざんぶり[, zaburi ; zabun ; zanbu ; zanburi] (adv-to,adv) (on-mim) splash; plop
ジャーン[, ja-n] (n) (1) clash; bang; (int) (2) Ta-dah!
じゃあじゃあ[, jaajaa] (adv,adv-to) (on-mim) noisily (of water gushing, pouring, spilling, splashing, spraying, etc.)
じゃぶじゃぶ[, jabujabu] (adv) splashing water sound; (P)
シンクロフラッシュ[, shinkurofurasshu] (n) synchroflash
し吹く[しぶく, shibuku] (v5k,vi) to splash; to spray
スプラッシャー[, supurassha-] (n) splasher; (P)
スラッシャーフィルム[, surassha-firumu] (n) slasher film
スラッシュ[, surasshu] (n,vs) (1) slash character (ASCII 057); (2) slash (fan fiction)
チカチカ[, chikachika] (adv,vs) (1) (on-mim) flickering; flashing on and off (e.g. Christmas lights); (2) prickling (pain)
チャップン[, chappun] (exp) (See ざぶり) splash; plop; kerplop
ちゃぷちゃぷ;チャプチャプ[, chapuchapu ; chapuchapu] (adj-na,adj-no,adv-to,n) splish-splash; glug-glug
チャラい;ちゃらい[, chara i ; charai] (adj-i) flashy; gaudy; wrapped in cheap flattery
ドブン;ドボン;どぶん;どぼん;どんぶり[, dobun ; dobon ; dobun ; dobon ; donburi] (adv,adv-to) (on-mim) plop; splash
どんぶりこ;どんぶらこ[, donburiko ; donburako] (adv,adv-to) (1) (どんぶりこ only) (on-mim) plop; splash; (2) (on-mim) tumbling
パシャッ;バシャッ;ぱしゃっ;ばしゃっ[, pashatsu ; bashatsu ; pashatsu ; bashatsu] (adv-to) (on-mim) splash; sploosh
ばちゃん;バチャン[, bachan ; bachan] (adv,adv-to) (on-mim) with a splash
バックスラッシュ[, bakkusurasshu] (n) backslash (character)
バックラッシュ[, bakkurasshu] (n) (See 反動,揺り戻し) backlash
ばったり;ばったん[, battari ; battan] (adv,adv-to) (1) (on-mim) with a clash; with a thud; with a bang; with a flop; plump; (2) (on-mim) unexpectedly (meeting someone); (3) (on-mim) suddenly (ending); abruptly (coming to a halt)
ばっと[, batto] (adv) (on-mim) suddenly; in a flash; rapidly; nimbly; alertly
ぱっと[, patto] (adv,vs) (on-mim) suddenly; in a flash; rapidly; nimbly; alertly; (P)
ぱっぱっと[, pappatto] (adv) (1) in puffs; in whiffs; (2) in flashes
ピカッと光る[ピカッとひかる, pikatsu tohikaru] (exp,v5r) to flash; to be flashing; to be flashy
ぴしゃぴしゃ;ぴしゃっぴしゃっ[, pishapisha ; pishappishatsu] (adv) (1) slap (sound of a flat object continuously striking something); (2) splash
Japanese-English: COMDICT Dictionary
スラッシュ[すらっしゅ, surasshu] slash character (ASCII 057), thrash (vs)
バックスラッシュ[ばっくすらっしゅ, bakkusurasshu] back-slash (mark)
フラッシュメモリ[ふらっしゅめもり, furasshumemori] flash memory
円記号[えんきごう, enkigou] yen sign, back slash
斜線[しゃせん, shasen] forward slash(, )
書式フラッシュ[しょしきフラッシュ, shoshiki furasshu] form flash

lash ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โบย[v.] (bōi) EN: flog ; whip ; lash ; thrash FR: fouetter ; flageller
ฟาด[v.] (fāt) EN: thrash ; strike ; beat ; whip ; flog ; lash ; knock ; hit FR: battre ; frapper
หวด[v.] (hūat) EN: whip ; beat ; thrash ; lash FR: battre ; rosser
เฆี่ยน[v.] (khīen) EN: flog ; whip ; beat ; scourge ; thrash ; lash FR: flageller ; fouetter ; battre
เฆี่ยนตี[v. exp.] (khīen tī) EN: flog ; whip ; beat ; scourge ; thrash ; lash FR: flageller ; fouetter ; battre
ลงแส้[v.] (long saē) EN: whip ; whip up ; beat ; flog ; scourge ; lash ; thrash ; goad FR: fouetter ; flageller
ไม้ขี้ฉ้อ[n.] (māikhīchø) EN: rod ; cane ; whip ; lash FR:
ตวัด[v.] (tawat) EN: whip ; whip back ; lash ; jerk FR: fouetter
อัจฉรา[n.] (atcharā) EN: flash FR:
บั่น[v.] (ban) EN: cut down ; cut up ; chop ; slash ; cut ; sever ; gash ; stab FR: couper ; sectionner ; trancher ; écourter ; ôter
บาดตา[adj.] (bāttā) EN: dazzling ; flashy ; sexy FR:
ฉะ[v.] (cha) EN: cut up ; slash ; beat ; chop ; hack ; cut ; hit ; strike down FR: couper
เชือด[v.] (cheūat) EN: cut ; carve ; slash ; slice FR: trancher ; sectionner
เฉือน[v.] (cheūoen) EN: slice ; cut ; carve ; slash FR: couper ; trancher ; entailler
ฉีกยิ้ม[v. exp.] (chīk yim) EN: force a smile ; flash a smile ; crack a smile FR:
ฉิบ[adv.] (chip) EN: in a flash ; in instant ; quickly ; swiftly ; on the spot ; without leaving a wrack behind FR: rapidement ; d'un coup ; en un instant ; en un éclair
ฉูดฉาด[adj.] (chutchāt) EN: showy ; gaudy ; dazzling ; flashy ; garish FR:
ด่าสาดเสียเทเสีย[v. exp.] (dā sātsīath) EN: tear into (someone) ; give someone a tongue-lashing FR:
ดอกจาน[n.] (døk jān) EN: Flame of the Forest ; Bastard Teak ; Parrot Tree ; Palash ; Dhak ; Palah ; Butea monosperma FR: Butea monosperma
ไฟฉาย[n.] (faichāi) EN: torch ; searchlight ; flashlight ; searchlight ; electric torch FR: lampe de poche [f] ; torche électrique [f] ; projecteur [m]
ไฟฟ้าเดินทาง[n. exp.] (faifā doēnt) EN: flashlight FR:
ไฟแฟลช[n. exp.] (fai flaēt) EN: flash FR: flash [m]
ไฟกะพริบเตือน[n. exp.] (fai kaphrip) EN: flashing warning light FR:
ไฟแลบ[adv.] (fai laēp) EN: spark ; flash FR:
ไฟแลบ[X] (fai laēp) EN: in a flash FR:
ฟ้าแลบ[n.] (fālaēp) EN: lightning ; flash of lightning FR: éclair [m]
ฟัน[v.] (fan) EN: cut ; hack ; slash ; chop ; chop down ; sever ; hew FR: sabrer ; couper à grands coups
แฟลช[n.] (flaēt) EN: flash FR: flash [m]
แฟลชไดร์ฟ[n.] (flaēt dai) EN: flash drive ; USB flash drive FR:
หั่น[v.] (han) EN: cut ; slice ; shop ; reduce ; cut down ; cut up ; slash FR: couper ; découper
หั่นงบประมาณ[v. exp.] (han ngoppra) EN: slash the budget FR: sabrer dans le budget
จ๊ะ[v.] (ja) EN: meet accidentally ; collide ; clash ; coincide FR: rencontrer par hasard ; tomber sur ; coïncider
จาน[n.] (jān) EN: Flame of the Forest ; Bastard Teak ; Parrot Tree ; Palash ; Dhak ; Palah ; Butea monosperma FR: Butea monosperma
จวก[v.] (jūak) EN: stab ; slash ; cut ; pierce ; punch FR:
จุดวาบไฟ[n. exp.] (jut wāp fai) EN: flash point FR:
การปะทะ[n.] (kān patha) EN: clash ; conflict ; confrontation ; fight ; charge FR: conflit [m] ; affrontement [m]
การปะทะกัน[n. exp.] (kān patha k) EN: clash FR: confrontation [f]
การเผชิญหน้า[n.] (kān phachoē) EN: clash ; confrontation FR: confrontation [f] ; affrontement [m]
กาววาว[adj.] (kāowāo) EN: flashy ; gaudy FR:
ข่าวด่วน[n. exp.] (khāo dūan) EN: breaking news ; hot news ; late news ; stop-press news ; urgent news ; urgent dispatch FR: nouvelles de dernière minute [fpl] ; flash d'information [m] ; actualité brûlante [f] ; dernières nouvelles [fpl]

lash ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Backslash {m}; zurückgelehnter Schrägstrichbackslash
Blinkeinrichtung {f} (im Bildschirm)flasher
Blinklicht {n} [auto]indicator light; flashing light
Blitz {m}flash
Blitzgerät {n}flash attachment
Blitzlicht {n}photoflash
Blitzlichtkontakt {m}flash contact
Flammpunkt {m}flash point; flashing point
hauchvergoldet {adj}flash plated
Pressgrat {m}flash rubber
Chamäleon-Torpedobarsch {m} (Hoplolatilus chlupatyi) [zool.]flashing tilefish
auffällig; grell {adj} | auffälliger | am auffälligstenflashy | flashier | flashiest
Gulasch {m} [cook.]goulash
Verzurröse {f} (zum Fixieren von Ladegut)lashing eye
Mündungsfeuer {n}muzzle flash
Grat {m}flash; flash rubber
Blechanschluss {m}sheet metal flashing
Spritzöl {n}splash oil
Spritzversuch {m}splash test

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lash
Back to top