ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hack

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hack*, -hack-

hack ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hack (n.) การฟัน See also: การตัด, การสับ
hack (n.) การอึกอัก
hack (n.) เครื่องมือที่ใช้ในการฟัน
hack (vt.) จัดการ
hack (vi.) เจาะเข้าโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างผิดกฎหมาย
hack (vt.) ตัด See also: จาม, ฟัน, แผ้วถาง, สับ, เฉือน Syn. chop, cut
hack (vt.) ตัดถนน
hack (vt.) เตะหน้าแข้ง See also: เตะหน้าแข้งคู่ต่อสู้ในกีฬารักบี้
hack (vt.) แตะแขนฝ่ายตรงข้ามในกีฬาบาสเกตบอล See also: แตะแขนคู่ต่อสู้ในกีฬาบาสเกตบอล
hack (vi.) ไอ See also: ไออย่างรุนแรง
hack (vi.) ขับรถรับจ้าง See also: ขับแท็กซี่
hack (adj.) ซ้ำซาก See also: จำเจ, น่าเบื่อ
hack (n.) นักเขียนที่ทำงานน่าเบื่อ
hack (n.) บริวารนักการเมือง
hack (n.) ม้าแก่ See also: ม้าที่ใช้งานหนัก, ม้าที่เหนื่อยอ่อน
hack (n.) ม้าให้เช่า
hack (n.) รถรับจ้าง See also: แท็กซี่ Syn. cab, taxi, taxicab
hack (n.) กองอิฐที่ยังไม่ได้เผา
hack (vt.) วางบนหิ้ง
hack (n.) หิ้งตากอาหาร
hack around (phrv.) ใช้เวลาอย่างเปล่าประโยชน์ Syn. mess about
hack at (phrv.) สับ See also: เฉือน, ตัด, ฟัน
hack down (phrv.) สับลงมาด้วยขวาน See also: ฟันลงมาด้วยขวาน, ตัดลงมาด้วยขวาน Syn. chop down, hew down
hack down (phrv.) จู่โจม (ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามในกีฬาฟุตบอล)
hack off (phrv.) ฟันออก See also: ตัดออก, สับออก
hack out (phrv.) ตัดด้วยขวาน See also: โค่นด้วยขวาน, ฟันด้วยขวาน Syn. carve out, hew out
hack out (phrv.) วางแผนด้วยความยากลำบาก
hack up (phrv.) สับออกด้วยมีดหรือของมีคม See also: ตัดออกด้วยมีดหรือของมีคม, ฟันออกด้วยมีดหรือของมีคม, โค่นออกด้วยมีดหรือของมีคม
hackbut (n.) ปืนยาวโบราณชนิดหนึ่ง
hacker (n.) ผู้ทำงานอย่างหามรุ่งหามค่ำ (ทางคอมพิวเตอร์) See also: ผู้เจาะระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นคำที่ใช้ในหมู่นักเขียนโปรแกรมหมายถึงผู้แสดงหาความรู้ในระบบ คอมพิวเตอร์เพราะความอยากรู้ เช่น บางคนมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเจาะเข้าไปดูขั้นตอนในการเชื่อมโปรแกรม ที่ทำงานเข้าด้วยกัน
hackle (n.) ขนยาวรอบคอไก่หรือนก See also: สร้อยคอไก่
hackle (vt.) หวี See also: ทำให้เรียบ
hackle (vi.) ตัดอย่างหยาบ See also: เฉือนอย่างหยาบๆ
hackle (vt.) ตัดอย่างหยาบ See also: เฉือนอย่างหยาบๆ
hackly (adj.) หยาบ Syn. jagged, rough
hackney (n.) รถม้าให้เช่า See also: รถให้เช่า
hackneyed (adj.) ธรรมดา See also: เก่าแก่ Syn. trite, unimaginative Ops. fresh, imaginative
hacksaw (n.) เลื่อยตัดโลหะ
English-Thai: HOPE Dictionary
hack(แฮค) v. ฟัน,ตัด,สับ,คราด,ทำให้เสียหาย,ทำให้ได้รับบาดเจ็บ,ทำให้เสียรูปร่าง,ไอครอก ๆ ,เตะแข้ง,ไปเรื่อยเปื่อย,เที่ยวเตร่ n. การฟัน,การตัด,การสับ,การไอครอก ๆ ,นักเขียนรับจ้าง,ม้าแก่, ม้าที่ให้เช่า , แท็กซี่,หิ้งตากอาหาร, Syn. chop,cut
hack hammerค้อนแต่งหิน
hack sawn. เลื่อยตัดโลหะ
hackamoren. ห่วงผูกศีรษะม้าอย่างง่าย ๆ แบบหนึ่ง
hackamore knotเงื่อนแบบหนึ่ง
hacker(แฮค' เคอร์) n. ผู้ที่ทำงานอย่างหามรุ่งหามค่ำ, ผู้ที่สนใจเรียนรู้คอมพิวเตอร์อย่างจริงจังจนเกินไป,คำนี้เป็นชื่อที่ใช้เรียกพวกที่มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์ไปในทางที่ผิดกฎหมาย เช่น แอบขโมยข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย หรือแอบแก้ตัวเลขในธนาคารเพื่อถอนเงินออกมาใช้เอง คำว่า hack อาจหมายถึงการแอบปรับแก้หรือดัดแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือไม่ก็แก้แล้วยิ่งกลับทำให้แย่ลง
hackie(แฮค'คี) n. คนขับรถแท็กซี่
hackle(แฮค'เคิล) n. ขนยาวรอบคอไก่หรือนก,สร้อยคอไก่, See also: hackles ขนคอสัตว์,ความโกรธ. อารมณ์ร้าย,หวี,vt. ใส่สร้อยคอให้,หวี,ตัดอย่างหยาบ,เฉือนอย่างหยาบ ๆ
hackman n.คนขับรถแท็กซี่,คนขับรถเช่า
hackney(แฮค'นี) n. รถม้าให้เช่า,รถให้เช่า,คนที่ถูกว่าจ้างให้ทำงานหนัก,ม้าที่ถูกใช้งานหนัก,รถแท็กซี่. adj. ให้เช่า. vt. ทำให้เป็นธรรมดา,ทำให้เก่าเนื่องจากการถูกใช้,ทำให้เป็นรถเช่า., See also: hackneyism n.
hackney coachรถม้าให้เช่า,รถม้า4 ล้อ 6 ที่นั่งและใช้ม้า 2 ตัวลาก
hackneyed(แฮค'นีดฺ) adj. ธรรมดา,สามัญ,เก่าแก่, Syn. trite,stereotyped,flat,stale
hacksawn. เลื่อยตัดโลหะ
English-Thai: Nontri Dictionary
hack(n) เครื่องสับ,การตัด,รถรับจ้าง,รถเช่า,นักเขียนรับจ้าง
hackney(n) รถรับจ้าง,รถม้าเช่า,รถแท๊กซี่
hackneyed(adj) ที่ใช้อยู่เสมอ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
hacker; computer hackerนักเลงคอมพิวเตอร์, เซียนคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
hackerนักเลงคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จำตรวน (v.) shackle See also: fetter, put in chains, restrict, chain, handcuff, hobble Syn. ใส่ตรวน Ops. ถอดตรวน
ตีตรวน (v.) shackle See also: fetter, put in chains, restrict, chain, handcuff, hobble Syn. ใส่ตรวน, จำตรวน Ops. ถอดตรวน
เพิงหมาแหงน (n.) shed/shack with the roof sloping backwards and without supporting poles
เพิงหมาแหงน (n.) shed/shack with the roof sloping backwards and without supporting poles
ใส่ตรวน (v.) shackle See also: fetter, put in chains, restrict, chain, handcuff, hobble Syn. จำตรวน Ops. ถอดตรวน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It'd take you ten minutes to hack through it with this.มันต้องการนำคุณสิบนาที ที่จะตัดผ่านมันกับเรื่องนี้
Now, if you're lucky, you could hack through your ankle in five minutes.ตอนนี้ถ้าคุณโชคดี คุณสามารถตัดผ่านข้อเท้าของ คุณ
God's not supposed to be a hack horror writer.พระเจ้าไม่ใช่นักเขียนนิยายสยองขวัญชั้นเลวหรอก
He must have felt sorry, because he showed me how to hack in from different places along the route.ซึ่งมันจะต้องเสียใจ ที่มันทำให้ฉันเรียนรู้วิธีเจาะระบบจากที่ต่างๆ
Somebody had to hack through some high-level barriers to put that body together and then send a program with a ghost-line on it....มีบางคนได้พยายามเจาะระบบ เพื่อเข้าถึงระบบควบคุมร่างหุ่นไซบอร์ก แล้วส่งจิตไปยังไซบอร์กเพื่อจะได้ควบคุม
It's gotta be the ugliest hack I have ever done.จะเป็นการแฮ็กที่น่าเกลียดที่สุดตั้งแต่เคยทำมาเลย
Jesus, what hack made this?ให้ตายซิ ทำเทปบ้านี่ออกมาได้ไงวะ?
No, some hack wizards, who turned themselves into monsters for the king.เปล่า พวกพ่อมดรับจ้างที่เปลี่ยนตัวเองเป็นปีศาจเพื่อราชาต่างหาก
I don't know, cap. You put a hack on us.ไม่รูสิ แคพ คุณจ้างพวกเรานี่
And do whatever the hack you wanna do all day long.และจะทำอะไรก็ตามให้ทำนายเจ็บ จะทำตลอดทั้งวัน.
So sorry I'm just a hack novelist I do it for the money, not because I want toแย่หน่อยนะที่เป็นแค่นิยายห่วยๆ ฉันต้องกินต้องใช้ เลยจำใจทำ
You think your schoolboy techie friend can hack into these servers?คุณคิดว่าเพื่อนของลูกๆคุณ สามารถเจาะเซอฟเวอร์ได้มั้ย?

hack ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
侵截[qīn jié, ㄑㄧㄣ ㄐㄧㄝˊ, 侵截] to hack (computer)
帮闲[bāng xián, ㄅㄤ ㄒㄧㄢˊ, 帮闲 / 幫閑] to hang on to and serve the rich and powerful by literary hack work etc
锁链[suǒ liàn, ㄙㄨㄛˇ ㄌㄧㄢˋ, 锁链 / 鎖鏈] chains; shackles
黑客[hēi kè, ㄏㄟ ㄎㄜˋ, 黑客] hacker (computer); The Matrix (movie)
令人发指[lìng rén fà zhǐ, ㄌㄧㄥˋ ㄖㄣˊ ㄈㄚˋ ㄓˇ, 令人发指 / 令人髮指] to make one's hair stand up in anger (成语 saw); to raise people's hackles
侵截者[qīn jié zhě, ㄑㄧㄣ ㄐㄧㄝˊ ㄓㄜˇ, 侵截者] (computer) hacker
[pī, ㄆㄧ, 劈] to hack; to chop; to split open; see 噼啪|劈啪, onomat. for crack, slap, clap, clatter etc
怒发冲冠[nù fā chōng guān, ㄋㄨˋ ㄈㄚ ㄔㄨㄥ ㄍㄨㄢ, 怒发冲冠 / 怒髮衝冠] hair stands up in anger and tips off one's hat (成语 saw); seething in anger; rising hackles
击刺[jī cì, ㄐㄧ ㄘˋ, 击刺 / 擊刺] to stab; to hack
[péng, ㄆㄥˊ, 棚] shed; canopy; shack
棚子[péng zi, ㄆㄥˊ ㄗ˙, 棚子] shack; shed
[chù, ㄔㄨˋ, 豖] a shackled pig
[kào, ㄎㄠˋ, 铐 / 銬] shackles; fetters; manacle
镣铐[liào kào, ㄌㄧㄠˋ ㄎㄠˋ, 镣铐 / 鐐銬] manacles and leg-irons; shackled and chained

hack ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハック[, hakku] (n) {comp} hack
三文文士;三文々士[さんもんぶんし, sanmonbunshi] (n) hack writer
切り進む[きりすすむ, kirisusumu] (v5m) to cleave; to saw through; to hack apart
叩き切る;たたき切る[たたききる, tatakikiru] (v5r) to mangle; to hack down; to chop down
売文[ばいぶん, baibun] (n) hack writer
駄馬[だば;だうま, daba ; dauma] (n) packhorse; workhorse; hack
駑馬[どば, doba] (n) (riding) hack
あばら屋;あばら家;荒ら屋;荒ら家;荒屋(io);荒家(io)[あばらや, abaraya] (n) (1) dilapidated house; tumbledown house; hovel; miserable shack; (2) (hum) my house; my home; (3) small resting place comprising four pillars and a roof (with no walls)
アンチハッキング[, anchihakkingu] (n) {comp} anti-hacking
コンピュータマニア[, konpyu-tamania] (n) {comp} hacker (wasei
システムハッキング[, shisutemuhakkingu] (n) systems hacking
シュガーシャック[, shuga-shakku] (n) sugar shack
ハクニー[, hakuni-] (n) hackney
ばしっと[, bashitto] (adv) (on-mim) whack; smack
ハッカー[, hakka-] (n) {comp} hacker; (P)
ハッカー症候群[ハッカーしょうこうぐん, hakka-shoukougun] (n) hacker syndrome
ハッキング[, hakkingu] (n) {comp} hacking
べた[, beta] (adj-na) (1) (See べた組み) things without gaps or spaces between them; something painted or printed solid; (2) {comp} plain (e.g. plain text); (3) (sl) cliched; hackneyed
べたべた[, betabeta] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) sticky; (2) all over; (3) clinging (e.g. of a person); following around; (adj-na) (4) cliched; hackneyed; (P)
へっぽこ[, heppoko] (n,adj-na) hack; untrained; quack (doctor)
ぽかん(P);ポカン;ぱかん;パカン[, pokan (P); pokan ; pakan ; pakan] (adv-to) (1) (on-mim) vacantly; blankly; absentmindedly; (2) (on-mim) openmouthed; with one's mouth wide-open; gaping; flabbergasted; (3) (on-mim) with a whack; with a thump; (P)
めった切り;滅多切り[めったきり, mettakiri] (n) hacking to pieces
モグラ叩き[モグラたたき, mogura tataki] (n) whack-a-mole (game)
不正アクセス[ふせいアクセス, fusei akusesu] (n) {comp} unauthorized (computer) access; hacking
乾咳;空咳[からせき;からぜき, karaseki ; karazeki] (n) (1) dry cough; hacking cough; (2) (esp. 空咳) intentional cough (i.e. to get someone's attention)
仮小屋[かりごや, karigoya] (n) booth; shack; hut; shed
刈払い機;刈り払い機[かりはらいき, kariharaiki] (n) weed whacker
古臭い(P);古くさい[ふるくさい, furukusai] (adj-i) stale; old fashioned; hackneyed; trite; (P)
小屋掛け;小屋掛[こやがけ, koyagake] (n,vs) (1) pitching a tent; putting up a shack or tent (e.g. a circus tent); (n) (2) (theater, circus, etc.) tent or shack
常套表現[じょうとうひょうげん, joutouhyougen] (n) conventional (stock) phrase; hackneyed expression; platitude; cliche
常套語[じょうとうご, joutougo] (n) hackneyed expression
平凡陳腐[へいぼんちんぷ, heibonchinpu] (n,adj-na) commonplace and stale; humdrum and hackneyed
弓鋸;弓のこ[ゆみのこ, yuminoko] (n) hacksaw
怒らせる[おこらせる(P);いからせる, okoraseru (P); ikaraseru] (v1) (1) to anger someone; to provoke; to offend someone; to make somebody's hackles rise; (2) (いからせる only) to square one's shoulders; (P)
手枷足枷[てかせあしかせ, tekaseashikase] (n) manacles; shackles; fetters
掘っ立て小屋;掘っ建て小屋;掘建て小屋;掘立小屋(io)[ほったてごや, hottategoya] (n) (1) (See 小屋) hut; shanty; hovel; shack; (2) house built directly into the ground with no supporting stones
有り触れた(P);有りふれた;あり触れた[ありふれた, arifureta] (adj-f) (uk) unsurprising; trite; commonplace; mundane; hackneyed; garden variety (of); (P)
束縛[そくばく, sokubaku] (n,vs) restraint; shackles; restriction; confinement; binding; (P)
[かせ, kase] (n) (1) shackles; fetters; irons; handcuffs; restraint; constraint; (2) bonds (e.g. family); ties; binding relationship; binding relationships; encumbrance
榎;朴[えのき, enoki] (n) Japanese hackberry (Celtis sinensis var. japonica)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アンチハッキング[あんちはっきんぐ, anchihakkingu] anti-hacking
ハッカー[はっかー, hakka-] hacker

hack ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉะ[v.] (cha) EN: cut up ; slash ; beat ; chop ; hack ; cut ; hit ; strike down FR: couper
ฟัน[v.] (fan) EN: cut ; hack ; slash ; chop ; chop down ; sever ; hew FR: sabrer ; couper à grands coups
แฮก = แฮค[v.] (haēk) EN: hack FR: pirater ; hacker (anglic.)
งานที่น่าเบื่อ[n. exp.] (ngān thī nā) EN: boring job ; chore ; hack work FR: travail ennuyeux [m] ; corvée [f] (fig.)
สับ[v.] (sap) EN: chop ; chop up ; cut ; slit open ; break open ; mince ; hack FR: hacher ; émincer
อันทุ[n.] (anthu) EN: chain ; shackle ; manacle FR:
แบล็กแฮต[n. exp.] (blaek haēt) EN: black hat hacker FR:
ชำรุด[adj.] (chamrut) EN: decayed ; tumbledown ; dilapidated ; ramshackle ; out of order FR: délabré ; détérioré ; hors d'usage ; hors service
แฮกเกอร์[n.] (haekkoē) EN: hacker FR: hacker [m] (anglic.)
ห้าง[n.] (hāng) EN: hut ; cabin ; shed ; shack FR:
อีโต้[n.] (ītō) EN: chopping knife ; hacking knife ; bush knife ; machete FR: couteau à découper [m] ; hachoir [m] ; tranchoir [m] ; machette [f] ; coupe-coupe [m]
จำโซ่[v.] (jamsō) EN: fetter ; chain ; shackle FR: enchaîner
ขื่อ[n.] (kheū) EN: cangue ; wooden shackles FR: cangue [f] ; carcan [m]
โกโรโกโรก[adj.] (kōrōkōrōk) EN: ramshackle ; dilapidated FR:
โกโรโกโส[adj.] (kōrōkōsō) EN: ramshackle ; dilapidated ; rickety ; tumbledown ; shabby ; simple and crude ; emaciated ; anemic ; wasted ; run-down FR: délabré ; branlant ; bancal ; miteux ; décharné
กระต๊อบ[n.] (kratøp) EN: hovel ; hut ; cabin ; shack ; shanty ; shed ; cottage FR: petite hutte [f] ; petite cabane [f]
เลื่อยเหล็ก[n.] (leūay lek) EN: hacksaw FR: scie à métaux [f]
เลื่อยมือตัดเหล็ก[n. exp.] (leūay meū t) EN: hacksaw FR: scie à métaux [f]
เลื่อยมือตัดโลหะ[n. exp.] (leūay meū t) EN: hacksaw FR: scie à métaux [f]
มีดอีโต้[n. exp.] (mīt ītō) EN: chopping knife ; hacking knife ; bush knife ; machete FR: couteau à découper [m] ; hachoir [m] ; tranchoir [m]
พะ[n.] (pha) EN: projecting roof ; shed ; roof attached to a main building ; outbuilding ; shack FR:
โทรม[adj.] (sōm) EN: dilapidated ; shabby ; broken ; worn-out ; rickety ; ruined ; tumbledown ; damaged ; destroyed ; ramshackle FR: délabré
โซ่ตรวน[n. exp.] (sō trūan) EN: leg chains ; shackels FR: chaînes [fpl]
สู่สม[v.] (sūsom) EN: cohabit ; shack up FR: vivre en concubinage ; cohabiter
ทับ[n.] (thap) EN: shack ; hovel ; living quarters FR: taudis [m]
ตีตรวน[v. exp.] (tī trūan) EN: shackle ; put in chains FR: enchaîner ; mettre aux fers

hack ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
banal; abgedroschen {adj}hackneyed
abgehackt {adj} | abgehackter | am abgehacktestenchoppy | choppier | choppiest
Mordsding {n}whacker
Fleischwolf {m} | durch den Fleischwolf drehen; hacken; faschieren [Ös.]mangler; mincer; meat grinder [Am.] | to mince
Hackfleisch {n}; Gehacktes; Faschiertes [Ös.]minced meat; mincemeat; mince [Br.]; ground meat [Am.]
Fessel {f}fetter; shackle
Hackbrett {n} | Hackbretter
Hacke {f} | Hacken
Hacker {m}hacker
Hackmesser {n} | Hackmesser
Hacksilber {n}hack-silver
Winkeladvokat {m}hack lawyer
Abspannisolator {m}shackle insulator
Bruchbude {f}ramshackle hut
Bügelsägeblatt {n}hacksaw blade
Kettenschloss {n}shackle
Metallsäge {f}hacksaw
Rinderhackfleisch {n}; Rinderhack
Schäkel {m}shackle
Schlag {m} | jdn. einen Schlag versetzenwhack | to give sb. a whack
Versuch {m}whack
baufällig; verkommen; marode; klapprig; wacklig; wackelig {adj}ramshackle
gehackt; geknackt {adj} [comp.]hacked; h4x0red [slang]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hack
Back to top