ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cut

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cut*, -cut-

cut ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cut (n.) การขาดเรียน
cut (n.) การลดลง Syn. reduction
cut (vt.) ขาดเรียน (คำไม่เป็นทางการ)
cut (vi.) คมพอ (ที่จะตัดได้)
cut (vi.) ง่ายต่อการหั่น
cut (vt.) จ้วงแทง Syn. pierce, penetrate
cut (vi.) จ้วงแทง
cut (n.) ฉบับตัดต่อ (ภาพยนตร์)
cut (vt.) ตัด Syn. sever, slice, cleave
cut (vi.) ตัด
cut (vt.) ตัดต่อ
cut (adj.) ถูกบาด See also: ถูกแล่
cut (n.) ทรงผม Syn. haircut, hairstyle
cut (vt.) ทำให้เป็นแผล
cut (n.) แบบเสื้อ
cut (vi.) เป็นทางลัด
cut (n.) แผลถูกบาด Syn. slash, incision, wound
cut (n.) รอยตัด See also: รอยเฉือน Syn. incision
cut (vt.) ลดปริมาณลง Syn. reduce, lover, lessen
cut a long story short (idm.) เล่าแบบให้รายละเอียดสั้นๆหรือเล็กน้อย
cut about (phrv.) ทำให้ฉีกขาด (หลายแห่ง)
cut across (phrv.) ตัดเป็นทางตรง See also: ตัดข้ามตรงไป
cut across (phrv.) ย่นระยะทางโดยตัดผ่าน See also: ตัดผ่าน
cut across (phrv.) ขัดแย้งกับ See also: แบ่งแยกกับ
cut across (phrv.) ขัดจังหวะ
cut ahead of (phrv.) ตัดหน้า (การขับรถ) Syn. cut in
cut ahead to (phrv.) ข้ามไป See also: ตัดไปที่, กระโดดไปยัง Syn. cut to, jump to
cut along (phrv.) ไปอย่างเร็ว (คำไม่เป็นทางการ) Syn. cut off
cut and run (vi.) หลบหนี See also: หลบ, หนี, หลบๆซ่อนๆ Syn. flee, fly
cut at (phrv.) ตัด See also: เฉือน, ชำแหละ, แล่
cut away (phrv.) ตัดทิ้ง See also: ตัดออก
cut back (phrv.) ตัดให้สั้น
cut back (phrv.) ย้อนเวลากลับ See also: ย้อนกลับ Syn. flash back, flash forward
cut back (phrv.) เปลี่ยนทิศทางทันทีขณะวิ่ง
cut back (phrv.) ประหยัดเงิน Syn. cut down, cut down on
cut back (phrv.) ตัดทอนคำพูด See also: ตัดคำพูดออก
cut both ways (idm.) มีผลต่อทั้งสองฝ่าย
cut corners (idm.) ทำสิ่งที่ง่ายที่สุด ถูกที่สุดหรือเร็วที่สุด See also: ทุ่นค่าใช้จ่าย, ลดความยุ่งยาก
cut corners (sl.) ทำสิ่งต่างๆ ได้ง่ายขึ้น
cut dead (phrv.) แสร้งทำเป็นไม่รู้จัก
English-Thai: HOPE Dictionary
cut(คัท) {cutted,cutting,cuts} v. ตัด,หั่น,ฟัน,แล่ n. การตัด,การหั่น,การฟัน,บาดแผล,ชิ้นที่ถูกตัดออก,ปริมาณที่ถูกตัดออก,adj. ซึ่งถูกตัด,
cutaneous(คิวเท'เนียส) adj. เกี่ยวกับผิวหนัง
cutcherryn. สถาบันบริหารการปกครอง,สภานิติบัญญัติ
cutcheryn. สถาบันบริหารการปกครอง,สภานิติบัญญัติ
cutdownn. การลดลง
cute(คิวทฺ) adj. สวย,น่ารัก,เก๋,ฉลาด, See also: cuteness n., Syn. pretty ###A. ugly
cutey(คิว'ที) adj.,n. (ผู้ที่) สวยอย่างมีเสน่ห์ -pl. cuteys
cuticle(คิว'ทิเคิล) n. หนังกำพร้า,ผิวนอก,เปลือกนอก, See also: cuticular adj.
cutie(คิว'ที) adj.,n. (ผู้ที่) สวยอย่างมีเสน่ห์, Syn. cutey
cutis(คิว'ทิส) n., (pl. cutes,cutises) หนังแท้
cutlasn. ดาบสั้น,หนักและค่อนข้างโค้ง
cutlassn. ดาบสั้น,หนักและค่อนข้างโค้ง
cutlern. ช่างทำขายหรือซ่อมมีดหรือกรรไกรหรือเครื่องตัดอื่น ๆ
cutlery(คัท'เลอรี) n. การทำขายหรือซ่อมมีดหรือเครื่องตัดอื่น ๆ ,เครื่องตัด มีด กรรไกร
cutlet(คัท'เลท) n. เนื้อแผ่นทอด,ชิ้นเนื้อทอด
cutoff(คัท'ออฟ) n. การตัดออก,ส่วนที่ถูกตัดออก,ทางลัด,ทางสายใหม่
cutoutn. สิ่งหรือส่วนที่ถูกตัดออก,การตัดออก,เครื่องตัดกระแสไฟฟ้า
cuttern. เครื่องตัด,ผู้ตัด,เรือบด,เรือเร็ว,
cutthroatn. ฆาตรกร,มือมีด,มือมีดปาดข้อ adj. เป็นการฆาตกรรม,ทารุณ,โหดเหี้ยม, Syn. ruthless
cuttingn. การตัด,สิ่งที่ถูกตัดออก adj. คมกริบ,บาดใจ,หนาวเหน็บ,รุนแรง,เสียดสี, Syn. sharp
cuttlen. ปลาหมึก,ลิ้นทะเล
cuttlebonen. ลิ้นทะเล
cuttlefishn. ปลาหมึก
cutty(คัท'ที) adj. ซึ่งถูกตัดให้สั้น n. สิ่งที่สั้น
cutty stooln. ม้านั่งเตี้ย
cutup(คัท'อัพ) n. คนหยอกล้อ
cutwatern. สันปันน้ำ,มุมปันน้ำ,สันตัดน้ำแข็งที่หน้าเรือ
English-Thai: Nontri Dictionary
cut(n) การตัด,การหั่น,การฟัน,การลดราคา,การขาดเรียน
cute(adj) น่ารัก,สวย,เก๋,ฉลาด,หลักแหลม
cuticle(n) เปลือกนอก,หนังกำพร้า,ผิวนอก
cutlass(n) มีดสั้น
cutler(n) ช่างทำมีด
cutlery(n) มีด,เครื่องตัด,กรรไกร
cutlet(n) เนื้อทอด
cutthroat(n) ฆาตกร,มือมีด
cuttlefish(n) ปลาหมึก,ลิ้นทะเล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
cut๑. เส้นกั้น๒. ส่วนตัด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
cutaneous-หนัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cuticleผิวนอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cutis; skin๑. หนัง๒. ผิวหนัง (ใช้กับ skin disease) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cutout relayรีเลย์สะพานไฟ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cutter guideตัวนำหัวตัด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
cutting๑. การตัดชำ๒. ส่วนตัดชำ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
cut and fillcut and fill, ดินตัดดินถม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Cut Downการผ่าตัดเส้นเลือด,การเปิดหลอดเลือดดำ,ผ่าตัดเปิดหลอดเลือดดำ [การแพทย์]
Cut Outคัทเอาท์ [การแพทย์]
Cut Throughฉีกขาดตรงรอยเย็บ [การแพทย์]
Cutaneous Bendsคันตามผิวหนัง [การแพทย์]
Cuticleเปลือกนอก,ชั้นนอกสุด,ผิวชั้นนอกของผนังลำตัว,คิวติเคิล,หนังกำพร้า,ผิวนอก,ผิวหนัง [การแพทย์]
Cutis Anserinaขนลุก [การแพทย์]
Cutoffการตัดยอด [การบัญชี]
Cuttingการตัดวัสดุ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cutting Tools, High Speedเครื่องมือสำหรับตัดที่มีความเร็วสูง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะพุ่น (n.) conscript whose duty is to cut grass for the king´s elephants See also: a class of government conscripts whose duty is to cut grass for the royal stables
ตัดฉาก (v.) (the scene) cut from sth to sth See also: change the scene Syn. เปลี่ยนฉาก, ตัดตอน
ตัดไม่ขาด (v.) do not cut off completely Syn. มีเยื่อใย
มีเยื่อใย (v.) do not cut off completely
หูช้าง (n.) board cut to a right angle to fit into corners See also: right-angled piece of wood, wood gusset
เปลี่ยนฉาก (v.) (the scene) cut from sth to sth See also: change the scene Syn. ตัดตอน
เหมือด (n.) finely cut vegetables eating with Thai vermicelli and curry sauce See also: chopped banana flowers
กรุน (v.) cut See also: destroy Syn. ตัด, ทำลาย Ops. สงวน, รักษา
จวก (v.) cut See also: stab, pierce, thrust
จำเนียน (v.) cut See also: trim, slice
ตัด (v.) cut
ตัดขาด (v.) cut See also: divide, bisect, dissect
ตัดขาด (v.) cut See also: divide, bisect, dissect
บั่น (v.) cut See also: stab, slash, gash
บาด (v.) cut
ฟัน (v.) cut See also: hack, slash, chop, sever
ราน (v.) cut See also: trim or lop off (as branches), prune Syn. ตัด, ฟัน
หั่น (v.) cut See also: slice
เจี๋ยน (v.) cut See also: chop Syn. หั่น, เชือด, บาก, ตัด, ผ่า, ฟัน
เชือด (v.) cut See also: carve, slash, slice Syn. เฉือน, หั่น, ตัด, บั่น
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Ouch! I cut my fingerโอ๊ย ฉันทำมีดบาดนิ้ว (มีดบาดนิ้วฉัน)
You'd better see a doctor about that cutคุณควรไปหาหมอเกี่ยวกับบาดแผลนั่น
What kind of haircut you think would suit me?เธอคิดว่าผมทรงไหนจะเหมาะกับฉัน
I'd rather look tough than cuteฉันค่อนข้างจะดูแข็งกร้าว มากกว่าน่ารักนะ
He's definitely as cute as me!เขาต้องน่ารักอย่างฉันแน่นอน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She'd never cut them for fear of hurting them.เธอไม่คิดจะตัดมัน สำหรับเธอไม่ชอบการทำลาย
It was like taking a life to cut a daffodil.มันคือการใช้ชีวิต เพื่อตัดดอกไม้นั้น
If Commander Schultz is found in this house, we'll all go to a concentration camp and have our heads cut off, too!ถ้าเขาพบ ผบ.ในบ้าน พวกเราจะถูกส่งไปที่ค่ายกักกัน และหัวเราจะหลุดจากบ่า
Mind if I cut in?ใจถ้าฉันตัดมีอะไรบ้าง?
I'd cut my strings for youฉันตัดสายของฉันให้คุณ
You certainly have your work cut out as mistress of Manderley.เเต่หน้าที่การงานของเธอไม่เหมาะ จะเป็นนายหญิงของเเมนเดอเลย์เเน่
Why don't you have it cut or sweep it back behind your ears?ทําไมไม่ตัดหรือทัดไว้ที่หลังหูล่ะคะ
For some, the cut has already been made.สำหรับบางกลุ่ม ได้โดนคัดทิ้งไปแล้ว
It was gonna cut right in, slash through, slashed right in, cut right through...มันก็จะตัดสิทธิในเฉือนผ่านตัดสิทธิในการตัดขวาผ่าน ...
"How did I let the fish cut me with one pull he made?" the old man thought.ฉันไม่ปล่อยให้วิธีปลาตัดฉัน ด้วย หนึ่งดึงเขาทำ? คนที่คิดเก่า
I wish the boy was here to cut up the bonito, and I wish I had some salt.ฉันหวังว่าเด็กที่นี่จะตัดขึ้น โบนีโท และฉันหวังว่าฉันมีบางเกลือ
Now he speeded up as he smelled the fresher scent... ... and his blue dorsal fin cut the water.ตอนนี้เขาเร่งความเร็วในขณะที่ เขาได้กลิ่นสดชื่น กลิ่นและสีฟ้าของเขาหลังครีบ ตัดน้ำ

cut ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[guì, ㄍㄨㄟˋ, 刽 / 劊] amputate, cut off
肝肠寸断[gān cháng cùn duàn, ㄍㄢ ㄔㄤˊ ㄘㄨㄣˋ ㄉㄨㄢˋ, 肝肠寸断 / 肝腸寸斷] lit. liver and guts cut to pieces (成语 saw); broken hearted; all cut up
一刀两断[yī dāo liǎng duàn, ㄧ ㄉㄠ ㄌㄧㄤˇ ㄉㄨㄢˋ, 一刀两断 / 一刀兩斷] lit. one knife to cut two segments (成语 saw); to make a clean break; firm resolution to break off a relation
[kū, ㄎㄨ, 刳] to cut open; rip up; scoop out
[wěn, ㄨㄣˇ, 刎] cut across (throat)
[yuè, ㄩㄝˋ, 刖] cut off the feet as punishment
[kuī, ㄎㄨㄟ, 刲] cut open and clean
[èr, ㄦˋ, 刵] cut off the ears as punishment
[jǐng, ㄐㄧㄥˇ, 刭 / 剄] cut the throat
[jiǎn, ㄐㄧㄢˇ, 剪] cut with scissors; scissors
剪成[jiǎn chéng, ㄐㄧㄢˇ ㄔㄥˊ, 剪成] cut into
[guǎ, ㄍㄨㄚˇ, 剐 / 剮] cut off the flesh as punishment
[gē, ㄍㄜ, 割] cut off
[shān, ㄕㄢ, 芟] cut down; mow; scythe
裁并[cái bìng, ㄘㄞˊ ㄅㄧㄥˋ, 裁并 / 裁並] cut down and merge
[yì, ㄧˋ, 劓] cut off the nose
掐断[qiā duàn, ㄑㄧㄚ ㄉㄨㄢˋ, 掐断 / 掐斷] cut off; disconnect
[lán, ㄌㄢˊ, 拦 / 攔] cut off; hinder
[zhuó, ㄓㄨㄛˊ, 斮] cut off
[guó, ㄍㄨㄛˊ, 聝] cut off the left ear of the slain
[guó, ㄍㄨㄛˊ, 馘] cut off the left ear of the slain
因噎废食[yīn yē fèi shí, ㄧㄝ ㄈㄟˋ ㄕˊ, 因噎废食 / 因噎廢食] lit. not eating for fear of choking (成语 saw); fig. to cut off one's nose to spite one's face; to avoid sth essential because of a slight risk
[cái, ㄘㄞˊ, 裁] cut out (as a dress); cut; trim; reduce; diminish; decision; judgment
裁剪[cái jiǎn, ㄘㄞˊ ㄐㄧㄢˇ, 裁剪] cut out
血路[xuè lù, ㄒㄩㄝˋ ㄌㄨˋ, 血路] desperate getaway (from a battlefield); to cut a bloody path out of a battlefield
断线[duàn xiàn, ㄉㄨㄢˋ ㄒㄧㄢˋ, 断线 / 斷線] disconnected; cut off
[duō, ㄉㄨㄛ, 剟] to prick; to cut blocks, to engrave
剪接[jiǎn jiē, ㄐㄧㄢˇ ㄐㄧㄝ, 剪接] film-editing; montage; to cut or edit film
横贯[héng guàn, ㄏㄥˊ ㄍㄨㄢˋ, 横贯 / 橫貫] horizontal traverse; to cut across; to cross transversally
内切球[nèi qiē qiú, ㄋㄟˋ ㄑㄧㄝ ㄑㄧㄡˊ, 内切球 / 內切球] inside cut (golf)
横截[héng jié, ㄏㄥˊ ㄐㄧㄝˊ, 横截 / 橫截] intercept, cut across, block one's way
伐木[fá mù, ㄈㄚˊ ㄇㄨˋ, 伐木] to cut wood; tree-felling; lumbering
武功[wǔ gōng, ˇ ㄍㄨㄥ, 武功] Martial art; military achievement (e.g. number of enemy heads cut off)
断章取义[duàn zhāng qǔ yì, ㄉㄨㄢˋ ㄓㄤ ㄑㄩˇ ㄧˋ, 断章取义 / 斷章取義] lit. to take meaning from cut segment (成语 saw); to interpret out of context; to focus attention on one phrase without regard to the meaning of the whole piece
[mǎo, ㄇㄠˇ, 卯] mortise (slot cut into wood to receive a tenon); 4th earthly branch: 5-7 a.m., 2nd solar month (6th March-4th April), year of the Rabbit
榫眼[sǔn yǎn, ㄙㄨㄣˇ ㄧㄢˇ, 榫眼] a mortise (slot cut into wood to receive a tenon)
紧缩[jǐn suō, ㄐㄧㄣˇ ㄙㄨㄛ, 紧缩 / 緊縮] reduce; tighten; cut back (budget etc)
节省[jié shěng, ㄐㄧㄝˊ ㄕㄥˇ, 节省 / 節省] saving; to save; to use sparingly; to cut down on
[jiǎo, ㄐㄧㄠˇ, 铰 / 鉸] scissors; to cut (with scissors)
镰刀[lián dāo, ㄌㄧㄢˊ ㄉㄠ, 镰刀 / 鐮刀] sickle; curved blade to cut grain

cut ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい加減にしろ[いいかげんにしろ, iikagennishiro] (exp) (See いい加減にしなさい) that's enough!; cut it out!; get a life!; (P)
イタリアンカット[, itariankatto] (n) Italian cut
お欠き;御欠き;御掻;御欠;御搔(oK)[おかき, okaki] (n) (uk) (See 欠き餅) mochi cut thin, dried, and baked or fried
カット&ペースト[カットアンドペースト;カットペースト, kattoandope-suto ; kattope-suto] (n) {comp} cut and paste; cut & paste
カットアンドコピー機能[カットアンドコピーきのう, kattoandokopi-kinou] (n) {comp} cut and copy function
カットアンドソーン[, kattoandoso-n] (exp) cut and sewn
カットシート[, kattoshi-to] (n) {comp} cut sheet (paper)
カットバッファ[, kattobaffa] (n) {comp} cut buffer
カットフィルム[, kattofirumu] (n) (See シートフィルム) cut film (i.e. sheet film)
シザーカット[, shiza-katto] (n) scissors cut
ずっこける[, zukkokeru] (v1,vi) (1) to fall down (e.g. off a chair); to slip down (e.g. one's eyeglasses); to slide down; (2) to make a fool of oneself; (3) to whoop it up; to be on the spree; to cut loose; to mess around
すっぱ[, suppa] (adv,adv-to) (See すっぱり) do something completely; cut cleanly
スパイキーカット[, supaiki-katto] (n) spiky cut
ずば抜ける[ずばぬける, zubanukeru] (v1,vi) to tower above the rest; to be by far the best; to be prominent; to be outstanding; to be a cut above
それ切り;其れ切り[それきり;それぎり, sorekiri ; soregiri] (n,adv) (uk) (See それっ切り) with that; on that note; altogether; ending at that point; cut off there
チョキチョキ[, chokichoki] (adv) snipping sound; cutting sound; to cut
つんぼ桟敷;聾桟敷[つんぼさじき, tsunbosajiki] (n) (1) (sens) being kept uninformed; being cut off; out of the loop; (2) (arch) upper gallery (where one can't hear); blind seat
テープカット[, te-pukatto] (n,vs) tape cut (e.g. ribbon cutting ceremony)
ネイリスト[, neirisuto] (n) nailist; someone whose occupation is to cut any type of nail, apply artificial nails (or "nail art") and care for nails
ハーフメイド;ハーフメード[, ha-fumeido ; ha-fume-do] (adj-no) half made (e.g. clothes that are already cut and basted when purchased)
パッツン前髪[パッツンまえがみ, pattsun maegami] (n) hairstyle with the bangs cut completely straight
ひいて板[ひいてばん, hiiteban] (n) boards; cut timber
ファイバー切断[ファイバーせつだん, faiba-setsudan] (n) {comp} (intentional) fiber cut
ぷつぷつ[, putsuputsu] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) bumpy (e.g. of a rash); knobbly; pimply; (2) (on-mim) (See ぷつん) easily cut
ブリリアントカット[, buririantokatto] (n) brilliant cut
ベリーショート[, beri-sho-to] (n) hairstyle with hair cut short to typical men's hair length (wasei
一枚上[いちまいうえ, ichimaiue] (n) one step higher; one better; cut above; one up
一枚上手[いちまいうわて, ichimaiuwate] (n,adj-na) (See 上手・うわて) one step higher; one better; cut above; one up
一角;一廉[ひとかど;いっかど, hitokado ; ikkado] (n-adv,n-t,adj-no) (1) a cut above the rest; superior; respectable; full-fledged; something uncommon; (2) one field; one matter; (adv) (3) suitably; reasonably
一頭地を抜く[いっとうちをぬく, ittouchiwonuku] (exp,v5k) to cut a conspicuous figure; to be by far the best
上がる(P);揚がる(P);挙がる(P);上る(io)[あがる, agaru] (v5r,vi) (1) to rise; to go up; to come up; to ascend; to be raised; (2) to enter (esp. from outdoors); to come in; to go in; (3) to enter (a school); to advance to the next grade; (4) to get out (of water); to come ashore; (5) (also written as 騰る in ref. to price) to increase; (6) to improve; to make progress; (7) to be promoted; to advance; (8) to be made (of profit, etc.); (9) to occur (esp. of a favourable result); (10) (often as 〜で上がる) to be adequate (to cover expenses, etc.); (11) to be finished; to be done; to be over; (12) (of rain) to stop; to lift; (13) to stop (working properly); to cut out; to give out; to die; (14) to win (in a card game, etc.); (15) (挙がる only) to be arrested; (16) (挙がる only) to turn up (of evidence, etc.); (17) (揚がる only) to be deep fried; (18) to be spoken loudly; (19) to get stage fright; (20) to be offered (to the gods, etc.); (21) (hum) to go; to visit; (22) (hon) to eat; to drink; (23) (esp. 挙がる) to be listed (as a candidate); (24) to serve (in one's master's home); (25) (in Kyoto) to go north; (suf,v5r) (26) (See 出来上がる・1) (after the -masu stem of a verb) indicates completion; (P)
両分[りょうぶん, ryoubun] (n,vs) bisect; cut in two
人員整理[じんいんせいり, jin'inseiri] (n,vs) workforce reduction; personnel cut
出来上がり[できあがり, dekiagari] (n) finish; completion; ready; made for; cut out; (P)
刀子[とうす;とうし, tousu ; toushi] (n) (See 小刀) small knife that is largely ornamental or used to cut open letters and the like
切りつける;斬りつける;切り付ける;斬り付ける;切付ける[きりつける, kiritsukeru] (v1,vt) to cut at; to slash at
切りっ端[きりっぱし, kirippashi] (n) scraps; cut end; cut-off piece
切り下げる[きりさげる, kirisageru] (v1,vt) (1) to cut down; to prune; to reduce; to cut and hang down; to cut shorter; (2) to round down (e.g. fraction)
切り下ろす[きりおろす, kiriorosu] (v5s,vt) to slash downward; to cut down
切り伏せる[きりふせる, kirifuseru] (v1,vt) to slay; to cut down (a foe)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
カットアンドペースト[かっとあんどぺーすと, kattoandope-suto] cut and paste
カットオーバー[かっとおーばー, kattoo-ba-] cut over
カットシート[かっとしーと, kattoshi-to] cut sheet (paper)
ケーブルの切断[ケーブルのせつだん, ke-buru nosetsudan] cable cut
ファイバー切断[ファイバーせつだん, faiba-setsudan] (intentional) fiber cut
不通[ふつう, futsuu] cut off, suspension, interruption, stoppage, tie-up, cessation
切り分ける[きりわける, kiriwakeru] to isolate, to cut and divide, to cut up
切り捨てられる[きりすてられる, kirisuterareru] Can be discarded, cut down
切り貼り[きりはり, kirihari] cut and paste
切戻し[きりもどし, kirimodoshi] cut back, revert
単票[たんぴょう, tanpyou] cut form
単紙[たんし, tanshi] cut sheet (paper)
エグゼキュート[えぐぜきゅーと, eguzekyu-to] execute
カットオーバ[かっとおーば, kattoo-ba] cutover
キャプション[きゃぷしょん, kyapushon] caption, legend, cutline
ショートカット[しょーとかっと, sho-tokatto] shortcut
パラメタ化された実行可能試験項目[パラメタかされたじっこうかのうしけんこうもく, parameta kasaretajikkoukanoushikenkoumoku] parameterized executable test case
パラメタ化された実行可能試験項目群[パラメタかされたじっこうかのうしけんこうもくぐん, parameta kasaretajikkoukanoushikenkoumokugun] parameterized executable test suite
再実行[さいじっこう, saijikkou] re-execute (vs)
割り込み[わりこみ, warikomi] interruption, sharing a theater box, muscling in on, wedging oneself in, cutting in line, (CPU) interrupt
割込み[わりこみ, warikomi] interruption, sharing a theater box, muscling in on, wedging oneself in, cutting in line, (CPU) interrupt
命令再試行[めいれいさいしこう, meireisaishikou] instruction execution retry
実行[じっこう, jikkou] execution (vs), implementation, run
実行サイクル[じっこうサイクル, jikkou saikuru] execute cycle
実行ファイル[じっこうファイル, jikkou fairu] executable file
実行プロファイル[じっこうぷろファイル, jikkoupuro fairu] execution profile
実行不成功[じっこうふせいこう, jikkoufuseikou] unsuccessful execution
実行不能文[じっこうふのうぶん, jikkoufunoubun] nonexecutable statement
実行可能[じっこうかのう, jikkoukanou] executable (an)
実行可能試験項目[じっこうかのうしけんこうもく, jikkoukanoushikenkoumoku] executable test case
実行可能試験項目群[じっこうかのうしけんこうもくぐん, jikkoukanoushikenkoumokugun] executable test suite
実行形式ライブラリ[じっこうけいしきライブラリ, jikkoukeishiki raiburari] execution image library
実行文[じっこうぶん, jikkoubun] executable statement
実行時[じっこうじ, jikkouji] execution time, run time, object time
実行時間[じっこうじかん, jikkoujikan] execution time, run time
実行構文[じっこうこうぶん, jikkoukoubun] executable construct
実行環境[じっこうかんきょう, jikkoukankyou] execution environment
実行許可[じっこうきょか, jikkoukyoka] execute permission
実行速度[じっこうそくど, jikkousokudo] execution speed
実行順序[じっこうじゅんじょ, jikkoujunjo] execution order, execution sequence
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
生える[はえる, haeru] Thai: (ฟัน)ขึ้น English: to cut (teeth)

cut ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบ่งเค้ก[v. exp.] (baeng khēk) EN: cut a cake FR: partager le gâteau ; couper un gâteau
แบ่งครึ่ง [v. exp.] (baeng khreu) EN: divide in two ; cut into half FR: partager en deux ; couper en deux
บาก[v.] (bāk) EN: bevel ; chip off ; make a cut ; incise FR: entailler ; biseauter ; tailler en biseau ; encocher ; inciser
บั่น[v.] (ban) EN: cut down ; cut up ; chop ; slash ; cut ; sever ; gash ; stab FR: couper ; sectionner ; trancher ; écourter ; ôter
บั้ง[n.] (bang) EN: make crosswise cuts ; cut into parallel slits ; slit ; stripe ; cut off FR:
บั่นเป็นสองท่อน[v. exp.] (ban pen søn) EN: cut in two FR: couper en deux
บาด[v.] (bāt) EN: cut ; injure ; wound ; make a cut FR: couper ; blesser
บาดแผล[n.] (bātphlaē) EN: wound ; injury ; cut FR: blessure [f]
ฉะ[v.] (cha) EN: cut up ; slash ; beat ; chop ; hack ; cut ; hit ; strike down FR: couper
ฉลุ[v.] (chalu) EN: perforate ; cut out ; carve ; chase FR: chantourner
ชำแหละ[v.] (chamlae) EN: cut open ; eviscerate ; disembowel ; slice ; dissect FR: éviscérer ; éventrer ; disséquer ; dépecer
เชือด[v.] (cheūat) EN: cut ; carve ; slash ; slice FR: trancher ; sectionner
เชือดเฉือน[v. exp.] (cheūat cheū) EN: cut to the heart of ; make a cutting remark FR:
เชือดคอ[v. exp.] (cheūat khø) EN: cut the throat ; slit the throat FR: égorger ; trancher la gorge
เฉือน[v.] (cheūoen) EN: slice ; cut ; carve ; slash FR: couper ; trancher ; entailler
ฉินท์[v.] (chin) EN: cut ; break FR:
ฉินท-[pref.] (chintha-) EN: cut ; break FR:
เฉาะ[v.] (chǿ) EN: chop ; chop off ; cut ; slit open ; break open ; take off FR: fendre ; ouvrir ; trancher
ดาย[v.] (dāi) EN: cut with a sweeping motion ; clear off grass and weed ; weed ; mow FR: faucher ; sarcler ; désherber
เด็ดหัว[v. exp.] (det hūa) EN: cut off s.o.'s head ; bump s.o. off FR:
โดดเรียน[v. exp.] (dōt rīen) EN: cut a glass ; play hooky FR:
ดุ้น[n.] (dun) EN: piece ; stick of cut wood ; fragment FR: bout [m] ; bâton [m]
ฟัน[v.] (fan) EN: cut ; hack ; slash ; chop ; chop down ; sever ; hew FR: sabrer ; couper à grands coups
ฝาน[v.] (fān) EN: slice ; cut into pieces FR: couper ; trancher
ฟันต้นไม้[v.] (fan tonmāi) EN: cut down trees FR: abattre un arbre ; couper un arbre
หักราคา[v.] (hakrākhā) EN: lower the price ; cut the price ; reduce the price FR: baisser le prix ; casser les prix
หั่น[v.] (han) EN: cut ; slice ; shop ; reduce ; cut down ; cut up ; slash FR: couper ; découper
หั่นครึ่ง[v. exp.] (han khreung) EN: cut in two ; cut into halves FR: couper en deux
หั่นเป็นแว่น[v. exp.] (han pen wae) EN: couper en rondelles FR: cut crosswise
หั่นเป็นแว่น ๆ = หั่นเป็นแว่นๆ[v. exp.] (han pen wae) EN: couper en rondelles FR: cut crosswise
หั่นผัก[v. exp.] (han phak) EN: cut up vegetables FR: couper les légumes
เหี้ยน[v.] (hīen) EN: cut short ; raze to the ground ; be used up ; be run out ; have spent all ; have nothing left ; be ruined ; strip FR: dépouiller ; raser
หูช้าง[n.] (hūchāng) EN: board cut to a right angle to fit into corners FR:
จำเนียน[v.] (jamnīen) EN: cut FR:
เจริญงาช้าง[X] (jaroēn ngā ) EN: cut off an elephant's tusk FR:
เจียระไน[v.] (jīaranai) EN: cut (gemstones, diamonds) ; polish ; cut and polish FR: tailler ; façonner
เจียน[v.] (jīen) EN: trim ; cut ; peel ; prune ; pare FR: découper
จวก[v.] (jūak) EN: stab ; slash ; cut ; pierce ; punch FR:
แกะ[v.] (kae) EN: carve ; cut ; engrave ; sculpture FR: tailler ; sculpter ; graver ; ciseler ; gratter
แก้เลี่ยน[v. exp.] (kaē līen) EN: cut the grease of a rich meal ; offset the richness (of) FR: dégraisser

cut ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jahresabgrenzung {f}annual cut off
Luftsprung {m} | Luftsprünge machencaper | to cut capors
Ton {m} [geol.] | nach Ton grabenclay | to cut clay in a pit
eindeutig; klar; deutlich {adj}clear cut
Eckenabschnitt {m} der Lochkartecorner cut
Schnittkante {f}cut edge; cutting edge; edge of cut
schrägverzahnt {adj}helical cut
Arbeitskräfte {pl} | Arbeitskräfte abbauen | Arbeitskräfte freisetzen | freigesetzte Arbeitskräftemanpower | to cut down on manpower | to make someone redundant | redundant workers
Kontaktmann {m}account executive
Trapezgewindefräser {m}acme thread milling cutter
Konturenschärfe {f}acutance
akut {adj} [med.] | akuter | am akutestenacute | more acute | most acute
Anodensperrstrom {m}anode cutoff current
Asphaltschneider {m}asphalt cutter
automatische Ausschaltung {f}automatic cutout
Automatenstahl {m}free cutting steel
Brotschneidemaschine {f}bread cutter; bread slicer
Bauausführung {f}building construction; execution of construction work
Chefsessel {m}executive chair
Ablängzange {f} (für Kabel)cable cutter
Steinschneider {m}cameo cutter
Besteckkasten {m}canteen of cutlery [Br.]
Vorstandsvorsitzende {m,f}; Vorstandsvorsitzender [econ.]Chief Executive Officer (CEO) [Am.]
Zigarrenabschneider {m}cigar cutter
Ringschneider {m}circular cutter
Kahlschlag {m}clear cutting
Aufschnitt {m}cold cuts
Gesamtschneidwerkzeug {n}combination cutting tool
Zwangsvollstreckung {f}compulsory execution
Ausführungsbestätigung {f}confirmation of execution; fill report
Folgesatz {m}consecutive clause
fortlaufende Nummerierung {f}consecutive numbering
Cutter {m}; Cutterin
Ausdrehung {f}cut out; wheel tread
Einzelformular {n}cut form
Schnittblumen {pl}cut flowers
Schnittstelle {f}cut surface
Schnittfestigkeit {f}cut resistance
verbilligt; herabgesetzt {adj}cut-price
Schnittmodell {n}cutaway model

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cut
Back to top