ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tarry

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tarry*, -tarry-

tarry ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tarry (vi.) พักแรม See also: ค้างแรม, อยู่พักชั่วคราว Syn. lodge, sojourn
tarry (vi.) อ้อยอิ่ง See also: เถลไถล, โอ้เอ้, ชักช้า, ยืดยาด, ล่าช้า, หน่วงเหนี่ยว, รั้งรอ, ร่ำไร Syn. delay
tarry (vt.) คอย Syn. wait
tarry (n.) การพักแรม See also: การค้างแรม Syn. stay
tarry (adj.) ซึ่งทาด้วยน้ำมันดิน (ทาร์) See also: เหมือนน้ำมันดิน (ทาร์)
English-Thai: HOPE Dictionary
tarry(แท'รี) vi.,n. (การ) พักแรม,เลือนไป,ล่าช้า,เชื่องช้า,รีรอ,หน่วงเหนี่ยว,คอย vt. คอย adj. เหมือนน้ำมันดิน,ทาด้วยน้ำมันดิน, See also: tarrier n., Syn. linger,remain
English-Thai: Nontri Dictionary
tarry(adj) เหมือนน้ำมันดิน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เอ้ๆ แอ่นๆ (v.) tarry See also: loiter, dawdle
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Uhh, get off... ahhh, tarry a while.ออกไป! อ๊าาาาาาาา tarry a while.
Some day I"d loke to show you that starry, starry sky... as I promosed I would. ":สักวันฉันจะให้เธอดู ท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดาว... อย่างที่ฉันสัญญาไว้. ":
Visions of sugarplums have disappeared... (Karen) It was a starry night in ancient Jerusalem and the baby Jesus was in his manger.นิมิตแห่งความหวาน กำลังจะมลายหายไป ในคืนที่เต็มไปด้วยแสงดาว ที่นครเยรูซาเล็ม และทารก เยซู นอนอยู่ในรางหญ้า
She rests at last beneath the starry skiesเธอรออยู่ใต้เวิ้งฟ้า ดาราพราย
"She rests at last beneath the starry skies"."เธอนอนอยู่ ใต้เวิ้งฟ้า ดาราพราย"
She rests at last beneath starry skies..เธอ นอนอยู่ใต้เวิ้งฟ้า ดาราพราย
The days seem no more than a pale reflection of nights that turn the city into a starry sky.กลางวันเป็นแค่เศษเสี้ยวของ แสงสะท้อนในยามค่ำคืนเท่านั้น ซึ่งเปลี่ยนเมืองทั้งเมืองให้เป็น ท้องฟ้าที่มีดาวระยิบระยับ
Fun with booze and darts, sentimental with football, and now starry night.สนุกเหมือนได้ เมาเหล้าอ้วกแตก รู้สึกได้ถึงฟุตบอล และตอนนี้ค่ำคืน ดาวแจ่มฟ้า
And then to have twinkling lights above the whole thing so that every night is a starry one.ติดไฟห้อยลงมา ให้ส่องสว่างไปทั่ว และทุกๆคืนก็จะเต็มไปด้วยแสงดาว
It's in Tarrytown.คือว่า มันเป็นสถานที่ ปลอดภัย
Tarrytown's about 40 minutes from here.โอเค งั้นเราก็เริ่มเดินทางเลย
Captain Barbossa, each second we tarry, the Spanish outdistance us.กัปตันบาบอสซ่า ยิ่งเราช้า พวกสเปนก็จะยิ่งห่างเราไปทุกที

tarry ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
多星[duō xīng, ㄉㄨㄛ ㄒㄧㄥ, 多星] starry
星空[xīng kōng, ㄒㄧㄥ ㄎㄨㄥ, 星空] starry sky; the heavens
耽搁[dān ge, ㄉㄢ ㄍㄜ˙, 耽搁 / 耽擱] tarry; stopover; delay

tarry ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
キツネベラ[, kitsunebera] (n) Hawaiian hogfish (Bodianus albotaeniatus); tarry hogfish (Bodianus bilunulatus); saddleback hogfish (Bodianus bilunulatus)
明眸皓歯[めいぼうこうし, meiboukoushi] (exp,n) starry eyes and beautiful white teeth (said of beautiful women)
星夜[せいや, seiya] (n) starry night; starlight night
星月夜[ほしづきよ;ほしづくよ, hoshidukiyo ; hoshidukuyo] (n) starry night
星河豚[ほしふぐ;ホシフグ, hoshifugu ; hoshifugu] (n) starry toado (pufferfish, Arothron firmamentum)
星空(P);星ぞら[ほしぞら, hoshizora] (n) starry sky; (P)
赤靴;赤苦津[あかぐつ;アカグツ, akagutsu ; akagutsu] (n) (uk) starry handfish (Halieutaea stellata)

tarry ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชักช้า[v.] (chakchā) EN: be slow ; tarry ; move slowly ; hesitate ; delay FR: s'attarder ; tarder ; retarder ; traîner ; hésiter
คอยท่า[v.] (khøithā) EN: wait for ; await ; tarry ; look for FR: guetter ; être à l'affût ; attendre
ล่าช้า[v. exp.] (lā chā) EN: delay ; be slow ; hesitate ; tarry FR: être retardé ; être reculé
ไม่ทันการ[v.] (mai thankān) EN: retard ; delay ; tarry ; dawdle ; dally ; wait FR:
โอ้เอ้[v.] (ō-ē) EN: dawdle ; take one's time ; tarry FR:
รีรอ[v.] (rīrø) EN: delay ; wait ; hesitate ; tarry FR: hésiter ; attendre
รอคอย[v. exp.] (rø khøi) EN: wait ; await ; tarry ; look for FR: attendre ; espérer
ผีเสื้อตาลจุดเรียงปีกหน้าจุด[n. exp.] (phīseūa tān) EN: Starry Diadem FR:
ปลาหมูสีฟ้า[n. exp.] (plā mū sī f) EN: Starry Emperor FR:

tarry ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sternenhimmel {m}starry sky
Sternenzelt {n}starry firmament

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tarry
Back to top