ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

break

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *break*, -break-

break ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
break (vt.) ทำลาย Syn. destroy
break (vt.) แตก See also: หัก
break (vt.) ละเมิด See also: ฝ่า, ฝ่าฝืน, ขัดขืน, ล่วงละเมิด Syn. disobey
break (vt.) ล่มจม See also: ล้มละลาย
break (vt.) แยก See also: แหก, แหวก
break (n.) พัก
break (vi.) หยุด
break (vi.) แตก
break (vi.) เกิดขึ้น
break (n.) การหยุด See also: การหยุดพัก
break (n.) การแยก
break (n.) การเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหัน
break (n.) การแตกหัก
break (vi.) กระจัดกระจาย
break (vi.) (หุ้น) ตก
break (vi.) (เสียง) แตก
break (vt.) กริยาช่องที่ 2 ของคำกริยา break See also: แตกหัก Syn. cracked
break (vt.) กริยาช่องที่ 3 ของคำกริยา break See also: แตกหัก Syn. cracked
break a promise (vi.) ผิดสัญญา See also: ละเมิดสัญญา Syn. default
break away (phrv.) แยกจากกัน See also: แยกกัน Syn. break off
break away (phrv.) หนีรอดจาก
break away (phrv.) เลิกจงรักภักดีกับ See also: หยุดสวามิภักดิ์กับ, เลิกซื่อสัตย์กับ
break back (phrv.) (ลูกคริกเก็ต) ลอยละลิ่ว (กีฬาคริกเก็ต) See also: หมุนติ้วและลอยสูงขึ้นไป
break back (phrv.) เปลี่ยนทิศทางกะทันหัน (กีฬารักบี้)
break back (phrv.) ชนะคู่ต่อสู้ (ที่เป็นฝ่ายเริ่มเกม) (กีฬาเทนนิส)
break down (phrv.) พังหรือทำให้พัง See also: ทุบ, ทำให้แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย
break down (phrv.) ทำให้พ่ายแพ้
break down (phrv.) ใช้งานไม่ได้ (เครื่องจักร) See also: หยุดทำงาน, ไม่ทำงาน, เสีย Syn. conk out, cut out, give out, kick off
break down (phrv.) เสื่อมโทรม (สุขภาพ) See also: ล้มเหลว (การเจรจา)
break down (phrv.) ทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วย
break down (phrv.) ควบคุมอารมณ์หรือความรู้สึกไม่ได้
break down (phrv.) มีการเปลี่ยนแปลง (สารเคมี)
break down (phrv.) แบ่งแยกออกเป็นหลายชนิด
break even (phrv.) ไม่ได้ไม่เสีย See also: ไม่เสียดุลย์, เสมอกัน
break in (phrv.) บุกเข้าไป See also: พังเข้าไป Syn. burst in
break in (phrv.) งัดแงะ (ผิดกฎหมาย)
break in (phrv.) ขัดจังหวะ Syn. burst in, cut in
break in (phrv.) บังคับ See also: ควบคุม, ฝึกให้เชื่อง (ม้า), พยายามทำให้เคยชินกับ
break in (phrv.) สวมใส่หรือใช้จนกว่าจะเคยชิน
break in on (phrv.) ขัดจังหวะ See also: แทรก Syn. burst in on
English-Thai: HOPE Dictionary
break(เบรค) (broke,broken,breaking,breaks) vt.,vi. ทำให้แตก,ทำให้บาดเจ็บ,แบ่งออกเป็นส่วน,เปิดเผย,ทำให้เชื่อง,เอาชนะ,ทำลายสถิติ,แหก (คุก) ,ฝ่าฝืน,ตัดขาด,ฝึก,สลัด, (โรงเรียน) หยุด, (สงคราม) เกิดขึ้น,ละเลยหน้าที่,ระเบิด,หนี,หยุดพักทำงาน n. การแตกออก,การหยุดพัก,ตอนฟ้าสว่าง หยุดหมายถึง การสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดทำงานอย่างกระทันหัน เราอาจใช้วิธีกดแป้น Break หรือกดแป้น CTRL + C ก็ได้
break keyเป็นแป้นหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ มีคำ Break อยู่บนแป้น การกดแป้นนี้จะเท่ากับสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดงานที่กำลังทำอยู่ในขณะนั้นทันที (เหมือนการกดแป้น CTRL + C)
break of dayn. รุ่งอรุณ
break-even(เบรค'อีเวิน) adj. มีรายได้เท่ากับรายจ่าย,เสมอตัว,ไม่กำไรและไม่ขาดทุน
break-in(เบรค'อิน) n. การบุกรุกเข้าไปในบ้าน,ระยะแรกของขบวนการหรือการใช้
break-up(เบรค'อัพ) n. การแตกแยก,การสลายตัว, Syn. scatter
breakage(เบรค'คิจฺ) n. การแตกออก,ภาวะที่แตกออก,ค่าชำรุด,เงินค่าเสื่อมหรือสึกหรอ
breakbone fevern. ดูdengue
breakdown(เบรค'ดาวน์) n. ความล้มเหลว,การล้มเจ็บ,การไม่สบาย,การสลายตัว,การวิเคราะห์,การแบ่งออกเป็นส่วน -Conf.break down เสียหมายถึง การที่เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดทำงาน ซึ่งเกิดจากความผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่ง
breaker(เบรค'เคอะ) n. เครื่องบด,ผู้หัก,ผู้ทำลาย,คลื่นแยกเส้นใยผ้าจากสิ่งแปลกปลอม,ผู้บุกเบิก,ผู้ทำให้เชื่อง,ตัวแยกทางเดินไฟฟ้า,ยางในรถยนตร์
breakfast(เบรค'ฟาสทฺ) n. อาหารมื้อเช้า
breakneck(เบรค'เนค) adj. อันตรายมาก
breakoutn. การแหกคุก,การฝ่าวงล้อม,การระบาดของโรค
breakpointn. หยุดชะงักงัน,จุดเปลี่ยนแปลง
breakpoint symbolสัญลักษณ์จุดพักสัญลักษณ์ที่ใช้เพื่อบ่งบอกถึงจุดพัก เช่น ใช้เครื่องหมายธงเป็นสัญลักษณ์
breakthrough(เบรค'ธรู) n. การพัฒนาอย่างมากมายยิ่ง,การก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ครั้งสำคัญยิ่ง,การฝ่าอุปสรรค, การบุกทะลวง, Syn. advance -Conf.break through
breakwater(เบรค'วอเทอะ) n. เครื่องกีดกั้นคลื่น (เช่นที่อยู่หน้าท่าเรือ
English-Thai: Nontri Dictionary
break(vi,vt) แตก,หัก,พัง,เสีย,หยุด,ทุบ,ต่อย
breakage(n) การทำแตก,ค่าเสียหาย,ค่าสึกหรอ,ความแตกแยก
breaker(n) ผู้ทำลาย,เครื่องบด,คลื่นหัวแตก
breakfast(n) อาหารเช้า
breakout(n) การฝ่าวงล้อม,การแหกคุก
breakthrough(n) การบุกทะลวง,การฝ่าอุปสรรค,การพัฒนา,ความก้าวหน้า
breakwater(n) กำแพงกันคลื่น,เขื่อนกันน้ำทะเล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
Break keyแป้นหยุดงาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
break-even analysisการวิเคราะห์หาจุดคุ้มทุน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
break-inการทำให้สึกเข้าที่ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
breakdownการเสีย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
breakerคลื่นหัวแตก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
breakfast pieceภาพอาหารเช้า [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
breakpointจุดพัก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
breakpoint symbolสัญลักษณ์จุดพัก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Breakการแยก [การแพทย์]
Break of Diplomatic Relationsการตัดความสัมพันธ์ทางการทูต
Breakthroughการเล็ดลอด [การแพทย์]
Breakwatersกำแพงกันคลื่น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทลาย (v.) break See also: split, destroy, collapse Syn. แตก, หัก, พัง
ทะเลาะกัน (v.) break See also: split, break off relations, have disagreement, have dissension, have differences Syn. ไม่ถูกกัน, แตกคอ Ops. เข้าใจกัน
ฝ่าฝืน (v.) break See also: infringe, violate, disobey, resist, go against Syn. ขัดขืน, ละเมิด
พัก (v.) break See also: stop Syn. หยุด, พักผ่อน, หยุดพัก
หยุด (v.) break See also: stop Syn. พักผ่อน, หยุดพัก
หยุดพัก (v.) break See also: have/take a break, stop for a break Syn. พัก, พักผ่อน
หัก (v.) break See also: split, destroy, collapse Syn. แตก, ทลาย, พัง
เบรก (v.) break
เภท (v.) break See also: split, destroy, collapse Syn. แตก, หัก, ทลาย, พัง
แตก (v.) break
แตกกัน (v.) break See also: split, break off relations, have disagreement, have dissension, have differences Syn. ทะเลาะกัน, ไม่ถูกกัน, แตกคอ Ops. เข้าใจกัน
ไม่ถูกกัน (v.) break See also: split, break off relations, have disagreement, have dissension, have differences Syn. ทะเลาะกัน, แตกคอ Ops. เข้าใจกัน
ตัดถนน (v.) break (/blaze) a trail See also: cut a path, construct a road, open a road (/path), hew out (/cut) a path Syn. สร้างถนน, ทำถนน
ตัดทาง (v.) break (/blaze) a trail See also: open a road (/path), hew out (/cut) a path Syn. ตัดถนน, สร้างถนน, ทำถนน, ทำทาง
ทำถนน (v.) break (/blaze) a trail See also: cut a path, construct a road, open a road (/path), hew out (/cut) a path Syn. สร้างถนน
ทำถนน (v.) break (/blaze) a trail See also: open a road (/path), hew out (/cut) a path Syn. ตัดถนน, สร้างถนน, ทำทาง
ทำทาง (v.) break (/blaze) a trail See also: open a road (/path), hew out (/cut) a path Syn. ตัดถนน, สร้างถนน, ทำถนน
สร้างถนน (v.) break (/blaze) a trail See also: cut a path, construct a road, open a road (/path), hew out (/cut) a path Syn. ทำถนน
สร้างถนน (v.) break (/blaze) a trail See also: open a road (/path), hew out (/cut) a path Syn. ตัดถนน, ทำถนน, ทำทาง
สิ้นพยศ (v.) break a horse See also: control a horse Syn. เชื่อง Ops. ดื้อ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Let's take a break for a few minutesมาพักกันสักสองสามนาทีเถอะ
I felt no desire to break my word to himฉันรู้สึกไม่อยากที่จะผิดคำพูดกับเขา
I didn't even get a break for lunchฉันไม่มีแม้แต่เวลาหยุดทานข้าวเที่ยง
Let me break it down for youขอฉันแยกแยะให้เธอฟังหน่อยนะ
You want to take a break for a while?คุณอยากพักสักครู่หน่อยไหม?
It would break his heartมันอาจจะทำร้ายความรู้สึกของเขา
I can't ask you out for breakfast?ฉันไม่สามารถชวนคุณออกมาทานข้าวเช้าได้หรือไง
I had my breakfast on the wayฉันทานข้าวเช้าระหว่างทาง
Let's take a break, you look tiredหยุดพักกันเถอะ คุณดูเหนื่อยแล้ว
I cooked breakfast for the familyฉันทำอาหารเช้าให้ครอบครัว
He's breaking the law?เขากำลังฝ่าฝืนกฎหรือ?
You're the only one who hasn't taken a breakคุณเป็นคนเดียวที่ไม่หยุดพักเลย
She's just gone for a breakเธอเพิ่งจะออกไปพัก มีเรื่องอะไรหรือ?
You want me to make you breakfast?คุณอยากให้ฉันทำอาหารเช้าให้ทานหรือ?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Lucky you didn't break your neck.โชคดีที่คุณไม่หักคอตัวเองนะ
Oh, break it up, will you?โอ้ทำลายมันขึ้นคุณจะ?
Come on, boys, break it up. Break it up now.มาสิ, ชาย, ทำลายมันได้ ทำลาย มันได้ในขณะนี้
Who is going to break the news to Mrs. Van Hopper? Shall you or should I?แล้วใครจะเป็นคนบอกข่าวกับ คุณนายเเวน ฮอปเปอร์ล่ะ คุณหรือผม
I said "I'm gonna make a man out of you if I have to break you in two trying'."ผมบอกว่า "ฉันจะทำให้ผู้ชายคนหนึ่งออกมาจากคุณถ้าฉันมีที่จะทำลายคุณในสองพยายาม '".
Wish I could figure out some way we could break it up.หวังว่าฉันจะสามารถคิดออกวิธีการบางอย่างที่เราจะทำลายมันได้
So I guess /'// have to break it up.So I guess /'// have to break it up.
I could make the line fast, " he thought, "but then he could break it.ฉันจะทำให้ได้อย่างรวดเร็วสาย เขาคิดว่า แต่แล้วเขาก็จะทำลายมัน
You don't wanna break our friendship huh?ไม่อยากทำลาย ความผูกพันของเราใช่ไหม?
To beat the Hun, dig in then break through with sword and lance.ทำลายด้วยดาบและหอก ฉัน คิด.
To break out ofApe City.เธอช่วยผมหนืมาจากเมีองวานร
If you go after Tattaglia, all hell will break loose. Pop can negotiate.ถ้าคุณไปหลังจาก Tattaglia นรกทั้งหมดจะแบ่งหลวม ป๊อปสามารถต่อรองได้

break ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zòu, ㄗㄡˋ, 揍] beat up; break to pieces
[ào, ㄠˋ, 拗] bend; break in two
[pǒu, ㄆㄡˇ, 掊] break up; hit
[juē, ㄐㄩㄝ, 撅] break off; stick up (as a tail)
断交[duàn jiāo, ㄉㄨㄢˋ ㄐㄧㄠ, 断交 / 斷交] break off diplomatic relations
暴发[bào fā, ㄅㄠˋ ㄈㄚ, 暴发 / 暴發] break out
破颜[pò yán, ㄆㄛˋ ㄧㄢˊ, 破颜 / 破顏] break into a smile; to open (of flowers)
冲进[chōng jìn, ㄔㄨㄥ ㄐㄧㄣˋ, 冲进 / 衝進] break in; burst in; force into
破壁[pò bì, ㄆㄛˋ ㄅㄧˋ, 破壁] broken wall; to break through a wall; fig. a breakthrough in sb's career
[huài, ㄏㄨㄞˋ, 坏 / 壞] bad; spoiled; broken; to break down
一刀两断[yī dāo liǎng duàn, ㄧ ㄉㄠ ㄌㄧㄤˇ ㄉㄨㄢˋ, 一刀两断 / 一刀兩斷] lit. one knife to cut two segments (成语 saw); to make a clean break; firm resolution to break off a relation
粉碎[fěn suì, ㄈㄣˇ ㄙㄨㄟˋ, 粉碎] crash; break up
破土[pò tǔ, ㄆㄛˋ ㄊㄨˇ, 破土] to break ground; to start digging; to plough; to break through the ground (of seedling); fig. the start of a building project
驱散[qū sàn, ㄑㄩ ㄙㄢˋ, 驱散 / 驅散] disperse; break up
解离[jiě lí, ㄐㄧㄝˇ ㄌㄧˊ, 解离 / 解離] dissociation; to break up a chemical compound into its elements
大祸临头[dà huò lín tóu, ㄉㄚˋ ㄏㄨㄛˋ ㄌㄧㄣˊ ㄊㄡˊ, 大祸临头 / 大禍臨頭] facing imminent catastrophe; calamity looms; all hell will break loose
报晓[bào xiǎo, ㄅㄠˋ ㄒㄧㄠˇ, 报晓 / 報曉] herald the break of day
吞吞吐吐[tūn tūn tǔ tǔ, ㄊㄨㄣ ㄊㄨㄣ ㄊㄨˇ ㄊㄨˇ, 吞吞吐吐] to hum and haw (成语 saw); to mumble as if hiding sth; to speak and break off, then start again; to hold sth back
违法[wéi fǎ, ㄨㄟˊ ㄈㄚˇ, 违法 / 違法] illegal; to break the law
收支相抵[shōu zhī xiāng dǐ, ㄕㄡ ㄓ ㄒㄧㄤ ㄉㄧˇ, 收支相抵] to break even; balance between income and expenditure
违纪[wéi jì, ㄨㄟˊ ㄐㄧˋ, 违纪 / 違紀] lack of discipline; to break a rule; to violate discipline; to breach a principle
拆散[chāi sàn, ㄔㄞ ㄙㄢˋ, 拆散] to break up (a marriage, family etc)
不欢而散[bù huān ér sàn, ㄅㄨˋ ㄏㄨㄢ ㄦˊ ㄙㄢˋ, 不欢而散 / 不歡而散] to part on bad terms; (of a meeting etc) to break up in discord
冰消瓦解[bīng xiāo wǎ jiě, ㄅㄧㄥ ㄒㄧㄠ ㄨㄚˇ ㄐㄧㄝˇ, 冰消瓦解] melt like ice and break like tiles; disintegrate; dissolve
危如累卵[wēi rú lěi luǎn, ㄨㄟ ㄖㄨˊ ㄌㄟˇ ㄌㄨㄢˇ, 危如累卵] precarious as pile of eggs (成语 saw); ready to fall and break at any moment; in a dangerous state
分解[fēn jiě, ㄈㄣ ㄐㄧㄝˇ, 分解] resolve; decompose; break down
放屁[fàng pì, ㄈㄤˋ ㄆㄧˋ, 放屁] to fart; to break wind; to talk nonsense; Utter rubbish!
脱离[tuō lí, ㄊㄨㄛ ㄌㄧˊ, 脱离 / 脫離] separate; break away
分裂[fēn liè, ㄈㄣ ㄌㄧㄝˋ, 分裂] split up; to split; to divide; to break up; fission
别开生面[bié kāi shēng miàn, ㄅㄧㄝˊ ㄎㄞ ㄕㄥ ㄇㄧㄢˋ, 别开生面 / 別開生面] start sth new or original; break a new path; break fresh ground
勃发[bó fā, ㄅㄛˊ ㄈㄚ, 勃发 / 勃發] thrive; prosper; break out
[duàn, ㄉㄨㄢˋ, 断 / 斷] absolutely; decidedly (in negative constructions); break; to judge
傍亮[bàng liàng, ㄅㄤˋ ㄌㄧㄤˋ, 傍亮] dawn; daybreak
[méng, ㄇㄥˊ, 曚] before day break
喀嚓[kā cā, ㄎㄚ ㄘㄚ, 喀嚓] breaking sound
[cuī, ㄘㄨㄟ, 摧] break; destroy; devastate; ravage; repress
早饭[zǎo fàn, ㄗㄠˇ ㄈㄢˋ, 早饭 / 早飯] breakfast
早餐[zǎo cān, ㄗㄠˇ ㄘㄢ, 早餐] breakfast
[jī, ㄐㄧ, 矶 / 磯] breakwater; jetty
突破[tū pò, ㄊㄨ ㄆㄛˋ, 突破] breakthrough

break ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いかれる[, ikareru] (v1,vi) (1) to be beaten; to break down; (2) to be crazy; to be touched; (3) to be infatuated with; (4) to be outdone (by someone); to be beaten (in a contest)
お茶(P);御茶[おちゃ, ocha] (n) (1) (pol) (See 茶・1) tea (usu. green); (2) tea break (at work); (3) (See 茶の湯) tea ceremony; (P)
お開きにする[おひらきにする, ohirakinisuru] (vs-i) to break up (e.g. a meeting); to call it a night
コーヒーブレーク;コーヒーブレイク[, ko-hi-bure-ku ; ko-hi-bureiku] (n) coffee break
せきを切る;堰を切る;関を切る(iK)[せきをきる, sekiwokiru] (exp,v5r) to break a dam and gush forth; to burst out
ソフトページブレーク[, sofutope-jibure-ku] (n) {comp} soft page break
ちょっとそこまで[, chottosokomade] (exp) nowhere in particular; just out for a bit; (euph. for) toilet break
ティータイム;ティー・タイム[, tei-taimu ; tei-. taimu] (n) teatime; tea break; coffee break
ブチ壊す;打ち壊す;打壊す;打ち毀す;ぶち壊す[ブチこわす(ブチ壊す);うちこわす(打ち壊す;打壊す;打ち毀す);ぶちこわす(打ち壊す;打壊す;打ち毀す;ぶち壊す), buchi kowasu ( buchi kowasu ); uchikowasu ( uchi kowasu ; da kowasu ; uchi kowasu )] (v5s,vt) to destroy; to spoil; to crush; to break by striking; to wreck
ブレイク(P);ブレーク(P)[, bureiku (P); bure-ku (P)] (n) (1) break (e.g. holiday, rest-period); (2) break (e.g. ordering two boxers apart); (3) break (to win or score well against an opponent's serve); (4) brake; (n,vs) (5) suddenly becoming popular (from break); (P)
ページ区切り[ページくぎり, pe-ji kugiri] (n) {comp} page break
ポシャる[, posha ru] (v5r,vi) to break down; to fail; to fizzle; to flop; to peter out; to fall flat
もぎ取る;捥ぎ取る[もぎとる, mogitoru] (v5r) (uk) to pluck off; to pick; to break or tear off; to wrest (away from); to wrench free; to snatch (away)
休息所[きゅうそくじょ, kyuusokujo] (n) lobby; lounge; recreation room; break room
休憩室[きゅうけいしつ, kyuukeishitsu] (n) break room; lounge (e.g. in an onsen); resting room
伸るか反るか;乗るか反るか[のるかそるか, norukasoruka] (exp,adv,adj-no) (uk) win or lose; sink or swim; make or break
使い慣らす[つかいならす, tsukainarasu] (v5s) to accustom oneself to using; to train; to break in (horses)
入る(P);這入る[はいる, hairu] (v5r) (1) to enter; (2) to break into; (3) to join; to enroll; (4) to contain; to hold; to accommodate; (5) to have (an income of); (P)
出やすい[でやすい, deyasui] (adj-i) tending to break out or project easily
分ける(P);別ける[わける, wakeru] (v1,vt) (1) to divide (into); to split (into); to part; to separate; to divide up; to classify; to sort out; to divide out; (2) to share; to distribute; to deal out; to dish out; (3) to distinguish; to discriminate; to differentiate (between); (4) to break up (a fight); to mediate; (5) to call a draw; to tie; (6) to push one's way through (a crowd); (7) (also written as 頒ける) to sell; (P)
分裂[ぶんれつ, bunretsu] (n,vs) split; division; break up; (P)
切り出す[きりだす;きりいだす, kiridasu ; kiriidasu] (v5s,vt) to quarry; to cut (timber); to cut and carry off; to begin to talk; to break the ice; to broach; to bring down
切り崩す[きりくずす, kirikuzusu] (v5s,vt) (1) to level (earth); to cut through (a mountain); (2) to split (the opposition); to break (strike); (P)
切れる[きれる, kireru] (v1,vi) (1) to break; to snap; to be cut; to split; to crack; (2) to be injured; (3) to wear out; to be worn out; (4) to break; to burst; to collapse; (5) to wear off; to stop working; to go dead; (6) to expire (time limit, etc.); to run out; to become due; (7) to run out (of stock, etc.); to be exhausted; to be used up; to be sold out; to be out of; (8) to be broken off (e.g. of a relationship); to break up; to have severed ties; to be cut off; to be disconnected; (9) to cut well; to be sharp; (10) to be sharp-minded; to be keen; to be shrewd; to be quick-witted; to be able; (11) to be short of; to drop under (a certain figure); to beat (e.g. a record time); (12) to dry off; (13) to curve; to veer; (14) to shuffle (cards); (15) (col) (See キレる) to get angry; to snap; to blow one's top; to lose one's temper; to flip; (suf,v1) (16) to be able to do completely; (P)
割れ返る[われかえる, warekaeru] (v5r,vi) to break completely; to (figuratively) bring the house down
升割[ますわり;マスワリ, masuwari ; masuwari] (n) (uk) break and run out in billiards (9 ball, 8 ball, etc.).
取り乱す;取乱す[とりみだす, torimidasu] (v5s,vt) (1) to put in disorder; to mess up; to disturb; to scatter about; (v5s,vi) (2) to be upset; to lose one's composure; to lose self-control; to go to pieces; to be shaken up; to break down; to be flustered; to blow one's cool
叩き割る[たたきわる, tatakiwaru] (v5r,vt) to smash; to break into pieces
叫び出す[さけびだす, sakebidasu] (v5s) to let out a cry; to break forth
吹っ切れる;吹っきれる[ふっきれる, fukkireru] (v1,vi) to break through; to become unbound by; to ooze out
囲みを破る[かこみをやぶる, kakomiwoyaburu] (exp,v5r) (See 囲み・2) to break through a siege
圧し折る;へし折る;圧しおる[へしおる, heshioru] (v5r,vt) to smash; to break
壊す(P);毀す[こわす, kowasu] (v5s,vt) (1) to break; to destroy; to demolish; (2) to wreck; to ruin; to spoil; to damage; (3) to break (a bill, etc.); (P)
壊れ易い[こわれやすい, kowareyasui] (adj-i) fragile; break easily
天気の崩れ[てんきのくずれ, tenkinokuzure] (n) break (change for the worse) in the weather
小休止[しょうきゅうし, shoukyuushi] (n,vs) a break or breather
小憩[しょうけい, shoukei] (n,vs) a short break or breather; brief recess
小止み[こやみ;おやみ, koyami ; oyami] (n) lull (e.g. in the rain); break
少閑;小閑;少関[しょうかん, shoukan] (n) short interval of leisure; short break or breather; lull
局面打開[きょくめんだかい, kyokumendakai] (n) breakthrough in the situation; break in the deadlocked situation
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ソフトページブレーク[そふとぺーじぶれーく, sofutope-jibure-ku] soft page break
ページ区切り[ページくぎり, pe-ji kugiri] page break
制御切れ[せいぎょぎれ, seigyogire] control break
制御切れレベル[せいぎょぎれレベル, seigyogire reberu] control break level
強制ページ区切り[きょうせいページくぎり, kyousei pe-ji kugiri] forced page break
強制改行[きょうせいかいぎょう, kyouseikaigyou] forced page break
抜け出す[ぬけだす, nukedasu] to break (out of a loop)
ブレーカーが壊れる[ブレーカーがこわれる, bure-ka-gakowareru] to throw (open) a breaker
ブレークポイント[ぶれーくぽいんと, bure-kupointo] breakpoint
中断点[ちゅうだんてん, chuudanten] breakpoint
区切り点[くぎりてん, kugiriten] breakpoint
最新[さいしん, saishin] late-breaking (a-no), newest, latest
電気回路ブレーカー[でんきかいろブレーカー, denkikairo bure-ka-] (electric) circuit breaker
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
倒れる[だおれる, daoreru] Thai: ล่มสลาย English: to break down
割る[わる, waru] Thai: ทำแตก English: to break
折れる[おれる, oreru] Thai: หัก English: to break

break ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บิ[v.] (bi) EN: pinch off ; break off FR:
เบี้ยว[v.] (bīo) EN: break a promise ; break an agreement ; not keep a promise ; deny ; refuse to admit ; default on a debt FR: renier sa parole ; fausser compagnie
บุกรุกบ้าน[v. exp.] (bukruk bān) EN: break into a house FR: s'introduire dans une habitation
ชะงัก[v.] (cha-ngak) EN: come to a sudden stop ; stop short ; stop abruptly ; baulk ; balk (Am.) ; be halted ; interrupt ; stop ; halte ; pause ; break off FR: s'arrêter brutalement ; s'interrompre ; stopper ; s'arrêter ; être enrayé
ฉินท์[v.] (chin) EN: cut ; break FR:
ฉินท-[pref.] (chintha-) EN: cut ; break FR:
เฉาะ[v.] (chǿ) EN: chop ; chop off ; cut ; slit open ; break open ; take off FR: fendre ; ouvrir ; trancher
เด็จ[v.] (det) EN: break off FR:
ฝ่า[v.] (fā) EN: break through ; go through ; undergo ; brave ; go against ; risk FR: braver ; affronter ; fendre ; traverser
ฝ่าฝืน[v.] (fāfeūn) EN: break ; infringe ; violate ; disobey ; resist ; go against ; contravene ; disregard FR: enfreindre ; violer ; contrevenir ; transgresser
ฝ่าฝืนกฎ[v. exp.] (fāfeūn kot) EN: break the rules FR: enfreindre les règles
ฝ่าฝืนกฎหมาย[v. exp.] (fāfeūn kotm) EN: break the law ; violate the law FR: enfreindre la loi
ฝืน[v.] (feūn) EN: go against ; break ; resist ; disobey ; oppose ; withstand ; rebuff ; infringe ; defy ; disregard ; violate FR: se rebiffer ; résister ; défier
ฝืนกฎหมาย[v. exp.] (feūn kotmāi) EN: violate a law ; break a law ; infringe FR: enfreindre la loi ; violer la loi ; transgresser la loi
แหก[v.] (haēk) EN: part ; break ; stretch apart ; separate apart ; pull apart FR: ouvrir ; forcer
แหกคุก[v. exp.] (haēk khuk) EN: escape from prison ; break jail ; pull a jailbreak FR: s'échapper ; se faire la belle ; prendre le large
ให้โอกาส[v. exp.] (hai ōkāt) EN: give a break FR:
หัก[v.] (hak) EN: break ; be broken ; fracture ; dock FR: briser ; se briser ; se fracturer
หักขา[v. exp.] (hak khā) EN: fracture one's leg ; break one's lmeg FR: se fracturer la jambe
หักคอ[v.] (hakkhø) EN: break the neck ; force ; beat down FR:
หักสองท่อน ; หักเป็นสองท่อน[v. exp.] (hak søng th) EN: break in half FR: se briser en deux
จากกัน[v. exp.] (jāk kan) EN: be separated ; part from ; break up with ; diverge from ; be estranged with ; divide from FR: se quitter ; se séparer ; se diviser
จำราญ[v.] (jamrān) EN: break ; destroy ; demolish FR:
เจาะไข่แดง[v. exp.] (jǿ khaidaēn) EN: break one's cherry (vulg.) FR:
เจาะตลาด[v. exp.] (jǿ talāt) EN: break into a market FR: percer un marché
เจาะตลาดจีน[v. exp.] (jǿ talāt Jī) EN: break into the Chinese market FR: percer le marché chinois
การหยุดพัก[n. exp.] (kān yut pha) EN: break FR: pause [f] ; halte [m] ; interruption [f] ; break [m]
ขายได้เท่าทุน[v. exp.] (khāi dāi th) EN: break even FR:
ขายเท่าทุน[v. exp.] (khāi thao t) EN: break even FR:
ขาด[v.] (khāt) EN: be torn ; be cut off ; be separated ; be ripped ; be severed ; break ; be broken FR:
ฆ่าตัดตอน[v.] (khātattøn) EN: kill to break the link FR:
ขัดจังหวะ[v.] (khatjangwa) EN: interrupt ; break in ; cut in FR:
ขัดจังหวะ[v.] (khatjangwa) EN: interrupt ; break FR: s'interposer ; interrompre
ขัดคอ[v.] (khatkhø) EN: contradict ; hinder ; interrupt ; break ; cross ; oppose ; object FR: contrarier ; contredire
ขาดสะบั้น[v. exp.] (khāt saban) EN: be severed ; snap ; break apart ; rupture FR:
คืนคำ[v.] (kheūnkham) EN: recant ; retract ; withdraw ; disavow ; revoke ; recall ; rescind ; go back on one's word ; break a promise ; fail to keep one's word ; break one's word ; revoke one's word FR: se rétracter ; se dédire
ขี่ช้างจับตั๊กแตน[xp] (khī chāng j) EN: break a butterfly on the wheel FR:
คุ้ม[v.] (khum) EN: be worthwhile ; be worth ; be break even ; be enough to cover ; get one's money worth FR: équivaloir ; couvrir
คุ้มค่า[v. exp.] (khum khā) EN: be worthwhile ; be worth ; be break even ; be enough to cover FR: valoir ; mériter ; en valoir la chandelle
คุ้มทุน[v. exp.] (khumthun) EN: break even ; be cost-effective FR:

break ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Druckluftschalter {m}air break switch
Bahnabriss {m}web break
Kernbruch {m}bead wire break
Breakdance {m} | Breakdance tanzenbreak dancing | to break dance
Ruhepause {f} | eine Ruhepause einlegenbreak | to take a break
brechen; zerbrechen; zerreißen; aufbrechen | brechend; zerbrechend; zerreißend; aufbrechend | gebrochen; zerbrochen; zerrissen; aufgebrochen | er/sie/es bricht | ich/er/sie/es brach | er/sie hat/hatte gebrochen; es ist/war gebrochen | ich/er/sie/es bräche{broke; broken} | breaking | broken | he/she/it breaks | I/he/she/it broke | he/she has/had gebrochen; it is/was broken | I/he/she/it would break | break! | to break one's leg
brechen; zerbrechen; zerreißen; aufbrechen | brechend; zerbrechend; zerreißend; aufbrechend | gebrochen; zerbrochen; zerrissen; aufgebrochen | er/sie/es bricht | ich/er/sie/es brach | er/sie hat/hatte gebrochen; es ist/war gebrochen | ich/er/sie/es bräche{broke; broken} | breaking | broken | he/she/it breaks | I/he/she/it broke | he/she has/had gebrochen; it is/was broken | I/he/she/it would break | break! | to break one's leg
Stoßbruch {m}bruise break; impact break
Kaffeepause {f}coffee break
Gruppenwechsel {m}control break
Gespräch {n} | ein Gespräch abbrechen | ein Gespräch führenconversation | to break off a conversation | to conduct a conversation
Fadenbruch {m}cord break; cord break up
Tagesanbruch {m} | bei Tagesanbruchdaybreak | at break of the day
Osterferien {pl}Easter holidays [Br.]; Easter vacation; Easter break
Eis {n} | zu Eis gefrieren | sich auf dünnem Eis bewegen | das Eis brechenice | to freeze; to turn to ice | to skate on thin ice | to break the ice
Anprallverletzung {f}fabric break
Gewebebruch {m}fabric break
Karkassenbruch {m}fabric break
Lagenbruch {m}fabric break; ply break
Ermüdungsbruch {m}fatigue break
Walkzonenbruch {m}flex break
Mittagspause {f}lunch break
Reißdehnung {f}percentage elongation at break
Schnappschalter {m}quick break switch
Semesterferien {pl}term break
Bruchdehnung {f}tensile stretch; breaking elongation; elongation at break
Absatz {m} (Buchdruck)break
Algenpest {f}algae outbreak
mit {prp; +Dativ} | mit den Kindern spielen | mit Sack und Pack | mit Zustimmung der Eltern | ein Haus mit Garten | Zimmer mit Frühstück | mit dem Wind | mit dem Zug fahrenwith | to play with the children | with bag and baggage | with the consent of the parents | a house with a garden | room with breakfast included | with the wind | to go by train
Gürtelreifen {m}belted tyre; braced tread tyre; rigid breaker tyre (tire [Am.])
Abbruchanforderungssignal {n}break request signal
Breakpunkt {m}break point
Bremsenquietschen {n}break squeal
Bruchlast {f} [techn.]break load; breaking load; collapse load
Jausenzeit {f} [Ös.]break for a snack
Pinkelpause {f}break for a pee [slang]
Stromkreisunterbrechung {f}break in the circuit
Trennsteckerklinke {f}break jack
Trennsteckverteiler {m}break jack block
Unterbrechungstaste {f}break key

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า break
Back to top