ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

nap

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *nap*, -nap-

nap ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
nap (vi.) งีบ See also: ม่อยหลับไป Syn. snooze, slumber Ops. awaken
nap (n.) การงีบ See also: การม่อยหลับไป Syn. siesta, cat nap, snooze, doze
nap (n.) ขนอ่อนของต้นพืช
napalm (n.) สารคล้ายวุ้นซึ่งติดไฟง่าย (มักใช้ในการทำระเบิดเพลิง) See also: ระเบิดเพลิง, ระเบิดนาปาล์ม
napalm (vt.) ทิ้งระเบิดเพลิง See also: ทิ้งระเบิดนาปาล์ม
nape (n.) ต้นคอ See also: ด้านหลังของคอ
napery (n.) ผ้าที่ใช้บนโต๊ะอาหารเช่น ผ้าเช็ดปากหรือผ้าปูโต๊ะ
naphtha (n.) น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดหนึ่งซึ่งติดไฟได้ง่ายมาก
napkin (n.) ผ้าเช็ดปาก See also: กระดาษเช็ดปาก, ผ้าเช็ดมือ, ผ้ากันเปื้อน Syn. bib, apron
napkin (n.) ผ้าอนามัย Syn. sanitary pad
Napoleon (n.) นโปเลียนเป็นจักรพรรดิของฝรั่งเศส
napoleon (n.) เหรียญเงินตราของประเทศฝรั่งเศส
napoleon (n.) ขนมอบ
Napoleonic (adj.) เกี่ยวกับจักรพรรดินโปเลียน
nappa (n.) ผิวนุ่มของเด็ก See also: หนังนุ่มของแกะ
nappe (n.) สายน้ำไหลจากเขื่อน
napped (adj.) ซึ่งงีบหลับ
napping (n.) การหลับระยะสั้นๆ See also: การหลับนก, การงีบ
nappy (n.) ผ้าอ้อม Syn. diaper
napthalene (n.) สารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่ได้จากน้ำมันดิน Syn. camphor
English-Thai: HOPE Dictionary
nap(แนพ) {napped,napping,naps} v. งีบหลับ,ม่อยหลับ,เผลอ n. การนอนหลับในระยะเวลาอันสั้น, Syn. doze,sleep
napalm(เน'พาล์ม) n. สารคล้ายวุ้นชนิดหนึ่งที่ติดไฟได้ง่ายใช้ทำระเบิดเพลิง. vt. ทิ้งระเบิดนาปาล์ม, Syn. fire bombs
nape(เนพ,แพน) n. หลังคอ
naphthalene(แนฟ'ธะลีน) ผลึกสีขาวชนิดหนึ่งที่ได้จากน้ำมันดิน
napkin(แนฟ'คิน) n. ผ้าอ้อม,ผ้าเช็ดหน้า,ผ้าพันคอ
napoleon bonaparten. (ค.ศ.1869-1821) พระเจ้านโปเลียนมหาราช
nappy(แนพ'พีป adj. เป็นฟอง,มืน
English-Thai: Nontri Dictionary
nap(n) การม่อยหลับ,การเผลอหลับ
nape(n) ต้นคอ
napery(n) ผ้าปูโต๊ะ,ผ้ารองจาน,ผ้ากันเปื้อน
napkin(n) ผ้ากันเปื้อน,ผ้าอ้อม,ผ้าเช็ดปาก,ผ้าเช็ดมือ,ผ้าเช็ดหน้า,ผ้าพันคอ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
nape; nuchaต้นคอ, หลังคอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nappeชั้นหินทบตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Napalmระเบิดนาปาล์ม [TU Subject Heading]
Naphthaแนฟทา ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบ เป็นน้ำมันส่วนเบา อยู่ระหว่าง Gasoline และ kerosene ใช้เป็นน้ำมันเบนซินที่ใช้กับเครื่องรถยนต์ หรือใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมโตรเคมี [ปิโตรเลี่ยม]
Napkin foldingการพับผ้าเช็ดปาก [TU Subject Heading]
Napoleon I, Emperor of the French, 1769-1821นโปเลียนที่ 1, พระเจ้า, ค.ศ. 1769-1821 [TU Subject Heading]
nappenappe, แผ่นน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
งีบ (v.) nap See also: slumber, doze, sleep, drowse Syn. หลับ, นอน Ops. ตื่น
งีบหลับ (v.) nap See also: have/take a nap, doze off, drop off, kip, nod off, snooze Syn. งีบ
หลับ (v.) nap See also: slumber, doze, sleep, drowse Syn. นอน Ops. ตื่น
ก้านคอ (n.) nape Syn. ต้นคอ
คอต่อ (n.) nape
ต้นคอ (n.) nape See also: nape of the neck Syn. ก้านคอ
กำด้น (n.) nape of the neck See also: occipital portion of the head Syn. ท้ายทอย, คอต่อ
กระชาก (adj.) snappish Ops. อ่อนหวาน
กระดาษเช็ดปาก (n.) paper napkin See also: napkin
การดีดนิ้ว (n.) snap See also: flip Ops. ครั้ง
งาบ (v.) snap See also: catch something in one´s mouth Syn. งับ
งาบ (v.) snap See also: catch something in one´s mouth Syn. งับ
งาบ (v.) snap See also: catch something in one´s mouth Syn. งับ
งีบ (clas.) taking a nap See also: sleeping
ดีดนิ้ว (v.) snap one´s fingers See also: flick one´s fingers, be very satisfied
ผ้าเช็ดปาก (n.) table napkin See also: napkin, serviette
ผ้าเตี่ยว (n.) sanitary napkin See also: sanitary pad, sanitary towel
มิบังควร (v.) be inappropriate See also: should not, ought not to Ops. สมควร
มือดี (n.) unapprehended thief See also: master thief
มุบ (adv.) snappingly See also: grasp something suddenly, snatch something swiftly, quickly, in haste Syn. หมับ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Now I can take a nap without worrying anyตอนนี้ฉันสามารถหลับสักงีบโดยไม่ต้องกังวลใดๆ ได้แล้ว
My boy was kidnapped a few days agoลูกชายของฉันถูกลักพาตัวไปสองสามวันมาแล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You may have a nap if you wish.นอนพักสักหน่อยก็ได้นะ
I could take a nap right here.ฉันงีบตรงนี้เลยก็ได้นะ
I had a great time. Then I took a nap right there on the table.มันยอดเยี่ยมกว่านอนฟุบบนโต๊ะทำงานเยอะเลย
My first suspicions came when I saw them Frenching in front of her house, and then I knew for sure when they went skinny-dipping in Mr. Blume's swimming pool, giving each other hand jobs while you were taking a nap on the front porch.ฉันสงสัยพวกเขา ตอนเห็นเขาจูบกันหน้าบ้านเธอ และฉันก็รู้ว่าพวกเขาเคย เปลือยกายว่ายน้ำในสระคุณบลูม เล้าโลมกันและกันตอนที่ นายหลับอยู่หน้าบ้าน
That's Dad's nap couch.นั่นเก้าอี้นอนของพ่อน่ะ
I'll go take a nap over there.ผมจะไปนอนพักตรงนั้นนะ
You take a real nap or you can't go out and playถ้าไม่นอนกลางวันจะไม่ได้ออกไปเล่นนะ
Next time you're tired, go take a nap instead of coming to practice.ครั้งหน้าถ้าเธอเหนื่อย ก็ไปงีบซะ แทนที่จะมาฝึกทั้งแบบนี้
Then I guess you're taking a truck nap tonight.ถ้างั้น คืนนี้ คุณต้องนอนในรถแล้วล่ะ
I bet he's taking a nap somewhere. He'll be back.ฉันพนันได้เลยว่าเขากำลังงีบอยู่ที่ไหนสักแห่ง เดี๋ยวเขาก็มา
Chop, chop. I gotta nap in an hour.ให้ไว ฉันจะไปงีบสักชั่วโมง
Grayer is never allowed to nap during the day.เกรเยอร์ไม่เคยนอนตอนกลางวัน

nap ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
过敏性反应[guò mǐn xìng fǎn yìng, ㄍㄨㄛˋ ㄇㄧㄣˇ ㄒㄧㄥˋ ㄈㄢˇ ˋ, 过敏性反应 / 過敏性反應] allergic reaction; hypersensitive reaction; anaphylaxis
[dí, ㄉㄧˊ, 荻] Anaphalis yedoensis (pearly everlasting reed); used in Japanese names with phonetic value Ogi
过敏性休克[guò mǐn xìng xiū kè, ㄍㄨㄛˋ ㄇㄧㄣˇ ㄒㄧㄥˋ ㄒㄧㄡ ㄎㄜˋ, 过敏性休克 / 過敏性休克] anaphylactic shock
波拿巴[Bō ná bā, ㄅㄛ ㄋㄚˊ ㄅㄚ, 波拿巴] Bonaparte (name); Napoleon Bonaparte (1769-1821), Emperor of France 1804-1815
背带[bēi dài, ㄅㄟ ㄉㄞˋ, 背带 / 背帶] braces; suspenders; sling (for a rifle); straps (for a knapsack)
[dǔn, ㄉㄨㄣˇ, 盹] doze; nap
[bǎng, ㄅㄤˇ, 绑 / 綁] to tie; bind or fasten together; to kidnap
过敏性[guò mǐn xìng, ㄍㄨㄛˋ ㄇㄧㄣˇ ㄒㄧㄥˋ, 过敏性 / 過敏性] hypersensitive; allergic reaction; anaphylaxis
[tán, ㄊㄢˊ, 弹 / 彈] impeach; to pluck a string; to play (a stringed musical instrument with fingers); to snap
失宜[shī yí, ㄕ ㄧˊ, 失宜] inappropriate; improper
失当[shī dàng, ㄕ ㄉㄤˋ, 失当 / 失當] inappropriate; improper
妄求[wàng qiú, ㄨㄤˋ ㄑㄧㄡˊ, 妄求] inappropriate or presumptious demands
没分寸[méi fēn cùn, ㄇㄟˊ ㄈㄣ ㄘㄨㄣˋ, 没分寸 / 沒分寸] inappropriate; bad-mannered
不便[bù biàn, ㄅㄨˋ ㄅㄧㄢˋ, 不便] inconvenient; inappropriate; unsuitable; short of cash
印第安纳波利斯[Yìn dì ān nà bō lì sī, ˋ ㄉㄧˋ ㄢ ㄋㄚˋ ㄅㄛ ㄌㄧˋ ㄙ, 印第安纳波利斯 / 印第安納波利斯] Indianapolis, Indiana
[guǎi, ㄍㄨㄞˇ, 拐] kidnap; to turn
绑匪[bǎng fěi, ㄅㄤˇ ㄈㄟˇ, 绑匪 / 綁匪] kidnapper
绑架[bǎng jià, ㄅㄤˇ ㄐㄧㄚˋ, 绑架 / 綁架] kidnap; staking
绑票[bǎng piào, ㄅㄤˇ ㄆㄧㄠˋ, 绑票 / 綁票] kidnap (for ransom)
那不勒斯王国[Nà bù lè sī wáng guó, ㄋㄚˋ ㄅㄨˋ ㄌㄜˋ ㄙ ㄨㄤˊ ㄍㄨㄛˊ, 那不勒斯王国 / 那不勒斯王國] Kingdom of Naples (1282-1860)
背包[bēi bāo, ㄅㄟ ㄅㄠ, 背包] knapsack; rucksack; infantry pack; field pack; blanket roll
拉丁[lā dīng, ㄌㄚ ㄉㄧㄥ, 拉丁] Latin; (in former times) to press-gang; to kidnap and force people into service
拿破仑[Ná pò lún, ㄋㄚˊ ㄆㄛˋ ㄌㄨㄣˊ, 拿破仑 / 拿破侖] Napoleon (name); Napoleon Bonaparte (1769-1821), Emperor of France 1804-1815
拿破仑・波拿巴[Ná pò lún, ㄋㄚˊ ㄆㄛˋ ㄌㄨㄣˊ· Bo1 na2 ba1, 拿破仑・波拿巴 / 拿破侖・波拿巴] Napoleon Bonaparte (1769-1821), Emperor of France 1804-1815
[nài, ㄋㄞˋ, 萘] naphthalene (moth balls)
萘丸[nài wán, ㄋㄞˋ ㄨㄢˊ, 萘丸] naphthalene balls (moth balls)
那不勒斯[Nà bù lè sī, ㄋㄚˋ ㄅㄨˋ ㄌㄜˋ ㄙ, 那不勒斯] Napoli, capital of Campania region of Italy; Naples
餐巾[cān jīn, ㄘㄢ ㄐㄧㄣ, 餐巾] napkin
黄鹏[huáng pěng, ㄏㄨㄤˊ ㄆㄥˇ, 黄鹏 / 黃鵬] oriole; black-naped oriole (Oriolus chinensis)
纸巾[zhǐ jīn, ㄓˇ ㄐㄧㄣ, 纸巾 / 紙巾] paper napkin
餐巾纸[cān jīn zhǐ, ㄘㄢ ㄐㄧㄣ ㄓˇ, 餐巾纸 / 餐巾紙] paper napkin; serviette
庞培[Páng péi, ㄆㄤˊ ㄆㄟˊ, 庞培 / 龐培] Pompeium, Roman town in Bay of Naples destroyed by eruption of Vesuvius in 79
午觉[wǔ jiào, ˇ ㄐㄧㄠˋ, 午觉 / 午覺] siesta; afternoon nap
不当[bù dàng, ㄅㄨˋ ㄉㄤˋ, 不当 / 不當] unsuitable; improper; inappropriate
一弹指顷[yī tán zhǐ qǐng, ㄧ ㄊㄢˊ ㄓˇ ㄑㄧㄥˇ, 一弹指顷 / 一彈指頃] a snap of the fingers (成语 saw); in a flash; in the twinkling of an eye

nap ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
NAPS[ナプス, napusu] (n) Numerical Analysis and Prediction System; NAPS
仮眠室[かみんしつ, kaminshitsu] (n) nap room (e.g. for doctors in an emergency ward, or firefighters in a fire station)
微睡[まどろみ, madoromi] (n) (uk) slumber; doze; nap
昼寝[ひるね, hirune] (n,vs) nap (afternoon); siesta; (P)
華胥[かしょ, kasho] (n) (1) ideal land; perfect country; (2) afternoon nap
SNAP[スナップ, sunappu] (n) Systems for Nuclear Auxiliary Power; SNAP
アナフィラキシー[, anafirakishi-] (n) Anaphylaxie (ger
アナプラズマ病[アナプラズマびょう, anapurazuma byou] (n) anaplasmosis
インジレース[, injire-su] (n) Indianapolis 500 mile race
インディアナポリス500マイルレース[インディアナポリスごひゃくマイルレース, indeianaporisu gohyaku mairure-su] (n) Indianapolis 500-mile race (each year on May 30th)
オナペット[, onapetto] (n) (obs) fantasy object for masturbation (wasei
お目覚[おめざ, omeza] (n) type of candy given to a child after it wakes up from a nap; wake-up sweets
お目覚まし[おめざまし, omezamashi] (n) (See お目覚) type of candy given to a child after it wakes up from a nap; wake-up sweets
カナッペ;カナペ[, kanappe ; kanape] (n) canape (piece of furniture, small open sandwich) (fre
キナプリル[, kinapuriru] (n) quinapril
キレる[, kire ru] (v1,vi) (col) to get angry; to snap; to blow one's top; to lose one's temper; to flip
クリーンアップトリオ(P);クリーンナップトリオ[, kuri-n'apputorio (P); kuri-nnapputorio] (n) cleanup trio (baseball); (P)
クリーンナップ[, kuri-nnappu] (n) cleanup
サニタリーナプキン[, sanitari-napukin] (n) sanitary napkin
サブリュック[, saburyukku] (n) (See サブザック) small knapsack (eng
シナプシス[, shinapushisu] (n) synapsis
シナプス[, shinapusu] (n,adj-no) synapse
シュナップス[, shunappusu] (n) liquor (ger
ジンジャースナップ[, jinja-sunappu] (n) gingersnap
ステム幅整合[ステムはばせいごう, sutemu habaseigou] (n) {comp} snap
スナップ[, sunappu] (n) (1) snap (e.g. of the wrist in baseball); (2) (abbr) (See スナップショット,スナップ写真) snapshot (esp. of people); (3) (See ホック・2) snap fastener; press stud; (P)
スナップイン[, sunappuin] (n) {comp} snap-in
スナップゲージ[, sunappuge-ji] (n) snap gauge
スナップショット[, sunappushotto] (n) snapshot
スナップショットスライド[, sunappushottosuraido] (n) {comp} snapshot slide
スナップ写真[スナップしゃしん, sunappu shashin] (n) (See スナップショット) snapshot (esp. of people)
そそける[, sosokeru] (v1) to be nappy; to get fluffy
そそけ立つ[そそけだつ, sosokedatsu] (v5t,vi) (1) to be nappy; to be disheveled (hair); (2) to shudder
ナップザック(P);ナップサック[, nappuzakku (P); nappusakku] (n) knapsack (ger
ナパーム[, napa-mu] (n) napalm
ナパーム弾[ナパームだん, napa-mu dan] (n) napalm bomb
ナパバレー[, napabare-] (n) Napa Valley
ナプキン[, napukin] (n) (1) (table) napkin; serviette; (2) sanitary napkin; (P)
ナフタ[, nafuta] (n) (1) naphtha; (2) North American Free Trade Agreement; NAFTA
ナプルプス[, napurupusu] (n) {comp} NAPLPS
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ネットワークアクセスポイント[ねっとわーくあくせすぽいんと, nettowa-kuakusesupointo] network access point, NAP
シーナップ[しーなっぷ, shi-nappu] CNAP
ステム幅整合[ステムはばせいごう, sutemu habaseigou] snap
ナプルプス[なぷるぷす, napurupusu] NAPLPS

nap ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนันต์นับได้[n. exp.] (anan nap dā) EN: countably infinite ; denumerably infinite ; enumerably infinite FR:
อนันต์นับไม่ได้[adj.] (anan nap ma) EN: non-denumerable ; uncountable FR:
การนับคะแนน[n. exp.] (kān nap kha) EN: FR: comptage des points [m] ; décompte des voix [m]
การนับสต๊อก[n. exp.] (kān nap sat) EN: stocktaking FR:
การนับถอยหลัง[n. exp.] (kān nap thø) EN: countdown FR: compte à rebours [m]
การงีบ[n.] (kān ngīp) EN: nap ; short sleep FR: petit somme [m] ; sieste [f]
เคลิ้ม[v.] (khloēm) EN: be sleepy ; be half-asleep ; be drowsy ; have a nap ; doze ; doze off FR: s'assoupir ; somnoler
หลับช่วงสั้น ๆ[v. exp.] (lap chūang ) EN: cat nap FR: dormir un bref instant ; piquer un roupillon (fam.)
หลับนอน[v.] (lapnøn) EN: sleep ; take a nap ; go to bed FR: dormir
ม่อย[v.] (mǿi) EN: doze off ; doze ; nap ; have a wink ; have a nap ; be drowsy FR: somnoler ; s'assoupir
ม่อยกระรอก[v.] (mǿikrarøk) EN: sleep ; nap FR:
นามนับได้[n. exp.] (nām nap dāi) EN: countable noun FR: nom dénombrable [m]
นามนับไม่ได้[n. exp.] (nām nap mai) EN: uncountable noun FR: nom indénombrable [m]
นับพันตัว (...นับพันตัว)[X] (… nap phan ) EN: FR: des milliers de … 
งีบ[v.] (ngīp) EN: nap ; slumber ; doze ; sleep ; drowse FR: faire la sieste ; sommeiller ; faire un somme ; s'assoupir ; roupiller (fam.)
งีบหลับ[v. exp.] (ngīp lap) EN: nap ; have a nap ; take a nap ; doze off ; drop off ; kip ; nod of ; snooze FR: faire la sieste ; faire un somme
นอนเล่น[v.] (nønlen) EN: take a rest ; lie down ; take a nap ; nap FR: somnoler
รักนับไม่ถ้วน[v. exp.] (rak nap mai) EN: FR: aimer infiniment
เซตนับได้[n. exp.] (set nap dāi) EN: countable set FR:
อกัปปิยะ[adj.] (akappiya) EN: inappropriate FR:
อกัปปิย-[pref.] (akappiya-) EN: inappropriate FR:
อาณาปาณะ[n.] (ānāpāna) EN: breath rhythm ; breathing in and out FR:
อานาปานสติ[n.] (ānāpānasati) EN: anapanasati FR:
อาณาประชาราษฎร์[n.] (ānāprachārā) EN: citizens ; people ; subjects FR: citoyen [m] ; sujet [m]
อาณาประโยชน์[n.] (anāprayōt) EN: personal advantage ; one's own interest FR: intérêt personnel [m]
อังคาร กัลยาณพงศ์[n. prop.] (Angkhān Kan) EN: Angkarn Kalyanapong FR: Angkarn Kalyanapong
อภัพบุคคล[n.] (aphapphabuk) EN: FR: personne inappropriée [f]
อาราธนาพระปริตร[v.] (ārātthanāph) EN: request for praying ; invite monks to chant FR:
อวัจนะภาษา[n.] (awatjanaphā) EN: non verbal language FR:
บรรณพิภพ[n.] (bannaphipho) EN: world of books ; book-world ; literary world FR:
บูลฮาวาย [n. exp.] (būn Hāwāi) EN: Brazilina snapdragon ; Blue Hawaii FR:
บูรณปฏิสังขรณ์[v. exp.] (būranapatis) EN: restore FR: restaurer
บูรณภาพ[n.] (būranaphāp) EN: integrity ; organic entity ; completeness FR: intégrité [f]
บูรณภาพของข้อมูล[n. exp.] (būranaphāp ) EN: data integrity FR: intégrité des données [f]
ชนาภา[n. prop.] (Chanāphā) EN: Chanapa FR: Chanapa
ช้าส้าน[n. exp.] (chā sān) EN: Saurauia napaulensis FR: Saurauia napaulensis
ชองระอา[n.] (chøngra-ā) EN: Securidaca inappendiculata FR: Securidaca inappendiculata
ช่วยสนับสนุน[v. exp.] (chūay sanap) EN: FR: aider
ชุษณปักษ์[n.] (chutsanapak) EN: waxing moon FR:
ดาดนภา[n. exp.] (dāt naphā) EN: Begonia soluta FR: Begonia soluta

nap ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alkohol {m}; Schnaps
anaphylaktisch {adj} [med.]anaphylactic
abgesehen von; ausgenommen {adv}; bis auf | abgesehen davon | abgesehen von diesen Problemenapart from | apart from that | these problems apart
abseits; abgesondert {adv} (von) | sich abseits haltenapart (from) | to hold oneself apart
offensichtlich; offenbar {adj} | offensichtlich sein; auffallen | nicht offensichtlich | offensichtlicher Mangel | offensichtlicher Schadenapparent | to be apparent | unapparent | apparent effect | apparent damage
scheinbar; anscheinend {adj} | nur scheinbar seinapparent | to be apparent
anerkennend; dankbar {adj} | Sinn für etw. haben; etw. zu schätzen wissenappreciative | to be appreciative of sth.
Kontaktaufnahme {f} | sich um Kontaktaufnahme bemühenapproach | to try to establish contacts
Bonapartemöwe {f} [ornith.]Bonaparte's Gull (Larus philadelphia)
Schnapsflasche {f} | Schnapsflaschen
Buntkopfspecht {m} [ornith.]Golden-naped Woodpecker
undeutliche Aussprache {f}; knappe, schneidige Sprechweise
Kälteeinbruch {m}cold snap
Schnapsidee {f} | Schnapsideen
meschugge; durchgeknallt; übergeschnappt {adj} [ugs.] | durchknallen; überschnappencuckoo [coll.] | to go cuckoo
Fichtenmeise {f} [ornith.]Rufous-naped Tit
Fliederblaurabe {m} [ornith.]Azure-naped Jay
Haspe {f}; Schnappschloss
Weißnackenkranich {m} [ornith.]Japanese White-naped Crane
schick; flott; schmissig; knackig {adj}snappy
Knappe {m} | Knappen
Wurmseegurke {f} (Synapta spp.) [zool.]Medusa worm
Momentaufnahme {f}snap-shot; snapshot
Monatsbinde {f}sanitary towel [Br.]; sanitary napkin [Am.]
Napalm {n}napalm
Naphthalin {n}naphthalene
Napkin-Feder {f} [techn.]napkin female
Napodegenflügel {m} [ornith.]Napo Sabrewing
Serviettenring {m}napkin ring; serviette ring [Br.]
eng; knapp; schmal {adj} | enger; knapper; schmaler | am engsten; am knappsten; am schmalstennarrow | narrower | narrowest
Nickerchen {n}catnap
Noppe {f}nap
Papierserviette {f}paper napkin
Nacken {m}nape; scruff
dürftig; knapp; spärlich; karg {adj} | dürftiger; knapper; spärlicher; karger | am dürftigsten; am knappsten; am spärlichsten; am kargstenscanty | more scanty; scantier | most scanty; scantiest
Schnappschloss {n} | Schnappschlösser
Schnappschuss {m} | Schnappschüsse
knapp {adj} | knapper | am knappstenscrimpy | scrimpier | scrimpiest
Schildknappe {m} | Schildknappen
Federschalter {m}snap switch

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า nap
Back to top