ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bark

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bark*, -bark-

bark ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bark (n.) เสียงเห่าของสุนัข
bark (vi.) เห่า Syn. growl, bay
bark (vi.) ทำเสียงร้องคล้ายเสียงสุนัข
bark (vt.) ตะคอก See also: พูดก้าวร้าว Syn. yell, shout Ops. whisper
bark (vt.) ทำให้หนังฟกช้ำ ถลอก See also: ผิว (ของหัวเข่า, ข้อนิ้ว) ถลอก
bark (vt.) ลอก (เปลือกต้นไม้) See also: ลอกหนัง Syn. peel
bark (vt.) ฟอก See also: ย้อม
bark (n.) เปลือกไม้ See also: เปลือก
bark (n.) เรือสำเภาที่มีเสากระโดงเรือ 3 เสา See also: เรือเล็ก
bark at (phrv.) เห่า
bark at (phrv.) ตะคอกใส่ See also: ตะโกนใส่, ขู่ตะคอก
bark out (phrv.) ตะโกน See also: ร้องสั่ง, ร้องถาม
bark up the wrong tree (idm.) คิดผิด See also: เข้าใจผิด
barker (n.) คนร้องเรียกผู้ชม (ให้เข้าชมการแสดง) Syn. tout
barking (adj.) บ้ามากๆ (คำไม่เป็นทางการ) See also: เพี้ยนมาก
English-Thai: HOPE Dictionary
bark(บาร์ค) {barked,barking,barks} n. เปลือกไม้ vt. ลอกหนัง,ลอกเปลือก,ลอกผิว,แช่เปลือกในสารละลายฟอกเปลือกไม้ ,เห่า,ลั่น (ปืน) ,ดัง,ร้อง
English-Thai: Nontri Dictionary
bark(n) เสียงเห่า,เปลือกไม้,เรือสำเภา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
barkเปลือกไม้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
barkเปลือกไม้, ผิวนอกของลำต้นนับตั้งแต่ชั้นของวาสคิวลาร์แคมเบียมออกมา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตุ๊กตาเสียกบาล (n.) kind of offering doll of banana bark bowl on the triangle junction or floating on the water
ถาก (v.) bark See also: shave off, whittle, trim off
ปอเปลือกไม้ (n.) bark See also: hemp, flax, jute, ramie Syn. เปลือกไม้, ป่าน, ปอ
วาก (n.) bark See also: hemp, flax, jute, ramie Syn. เปลือกไม้, ป่าน, ปอเปลือกไม้, ปอ
เปลือกต้นไม้ (n.) bark See also: husk, rind Syn. เปลือก, กาบ
เปลือกไม้ (n.) bark Syn. เปลือก, กาบ
เปลือกไม้ (n.) bark See also: husk, rind Syn. เปลือกต้นไม้, เปลือก, กาบ
เห่า (v.) bark See also: yap, bay
กวางจุก (n.) barking deer Syn. อีเก้ง, ฟาน
ฟาน (n.) barking deer Syn. อีเก้ง, กวางจุก
อีเก้ง (n.) barking deer See also: Muliacus muntjak Syn. เก้ง
เก้ง (n.) barking deer Syn. อีเก้ง, ฟาน, กวางจุก
ลงเรือ (v.) embark See also: get into (a vessel), board Ops. ขึ้นท่า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Don't bark at me. I didn't name you. We will.ไม่ต้องมาเห่าฉัน ฉันไม่ได้ตั้งชื่อแก
You wanna fucking bark now? You gonna fucking bark for me now?อยากจะเห่ามากใช่มั้ย อยากเห่ามากนักใช่มั้ยย
I'm showing off my latest gizmo, the bark translator.ฉันกำลังอวดเครื่องมือใหม่ล่าสุด... เครื่องแปลเสียงเห่า
Wow, look. The bark is healing.ว้าวดูซิตรงรอยชนเริ่มเป็นเหมือนเดิมแล้ว
First of all,we'll bark at each otherอย่างแรก, เราโค้งให้กันและกัน
Well, I wish I could say their bark was worse than their bite.ฉันอยากจะบอกว่าพวกนั้นเห่าน่ากลัวกว่ากัด
Red beetles, the bark of the bong-bong tree.เช่น ด้วงแดง เปลือกต้นบองบอง
Those are darts dipped into a compound made from tree bark in South America.ระวังหน่อย มันคือลูกดอกเคลีอบส่วนผสม ที่สกัดจากเปลือกไม้ในแถบอเมริกาใต้
This is part of 1 4 million acres of spruce trees in alaska that have been killed by bark beetles.นี่คือส่วนหนึ่งของต้นสปรูซ 14 ล้านเอเคอร์ในอลาสกา ที่ถูกทำลายโดยเต่าทองบาร์ค ปรากฏการณ์แบบเดียวกัน
Yeah, he has some hard bark on him.ใช่ ไอ้หมอนี่มันเหี้ยมพอตัวเลย
I was your dog,and I still got a lot of bark left in me.ฉันเป็นหมาของแก และฉันก็ยังมีเขี้ยวเล็บอยู่
If the delivery guy comes back, bark twice to warn us. Got it?ถ้าคนส่งกลับมาให้เห่า 2 ที เป็นการเตือนเรา เข้าใจไหม

bark ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiāo, ㄒㄧㄠ, 哮] pant; roar; bark (of animals)
叫唤[jiào huan, ㄐㄧㄠˋ ㄏㄨㄢ˙, 叫唤 / 叫喚] to cry out; to bark out a sound
叫声[jiào shēng, ㄐㄧㄠˋ ㄕㄥ, 叫声 / 叫聲] yelling (sound made by person); barking; braying; roaring (sound made by animals)
巴里坤[Bā lǐ kūn, ㄅㄚ ㄌㄧˇ ㄎㄨㄣ, 巴里坤 / 巴裡坤] Barkol Kazak autonomous county near Hami in Xinjiang
巴里坤哈萨克自治县[Bā lǐ kūn Hā sà kè zì zhì xiàn, ㄅㄚ ㄌㄧˇ ㄎㄨㄣ ㄏㄚ ㄙㄚˋ ㄎㄜˋ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, 巴里坤哈萨克自治县 / 巴裡坤哈薩克自治縣] Barkol Kazak autonomous county near Hami in Xinjiang
巴里坤草原[Bā lǐ kūn cǎo yuán, ㄅㄚ ㄌㄧˇ ㄎㄨㄣ ㄘㄠˇ ㄩㄢˊ, 巴里坤草原 / 巴裡坤草原] Barkol grasslands near Hami in Xinjiang
马尔康县[Mǎ ěr kāng xiàn, ㄇㄚˇ ㄦˇ ㄎㄤ ㄒㄧㄢˋ, 马尔康县 / 馬爾康縣] Barkam county (Tibetan, Chinese Ma'erkang) in north Sichuan
马尔康镇[Mǎ ěr kāng zhèn, ㄇㄚˇ ㄦˇ ㄎㄤ ㄓㄣˋ, 马尔康镇 / 馬爾康鎮] Barkam town (Tibetan, Chinese Ma'erkang), capital of Ngawa Tibetan and Qiang autonomous prefecture 阿壩藏族羌族自治州|阿坝藏族羌族自治州 in north Sichuan
搭乘[dā chéng, ㄉㄚ ㄔㄥˊ, 搭乘] embark
[tuò, ㄊㄨㄛˋ, 蘀] fallen leaves and bark
[háo, ㄏㄠˊ, 嗥] howl; bawl; to bark; roar
白皮松[bái pí sōng, ㄅㄞˊ ㄆㄧˊ ㄙㄨㄥ, 白皮松] lacebark pine

bark ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
キナ皮;規那皮[キナひ, kina hi] (n) cinchona bark
コンコン;こんこん[, konkon ; konkon] (adv,adv-to) (1) (on-mim) tap-tap; knock-knock; bang-bang; (2) (on-mim) cough-cough; (3) (on-mim) bark (of a fox); yelp; cry; (4) (on-mim) heavily (e.g. of snow falling); (n) (5) (chn) (See 狐・1) fox
バーク[, ba-ku] (n) bark
ヤツバキクイムシ[, yatsubakikuimushi] (n) spruce bark beetle (Ips typographus)
厚朴[こうぼく, kouboku] (n) (See 朴の木) Japanese bigleaf magnolia bark (used in Chinese medicine)
吠え付く;吠えつく[ほえつく, hoetsuku] (v5k,vi) to bark at and chase
師部;篩部[しぶ, shibu] (n) phloem; inner bark
木食い虫;木食虫;木蠧虫[きくいむし;キクイムシ, kikuimushi ; kikuimushi] (n) (1) (uk) bark beetle (Scolytidae spp.); (2) gribble (Limnoria lignorum)
桧皮;檜皮[ひわだ;ひはだ, hiwada ; hihada] (n) cypress bark
桧皮葺;桧皮葺き;桧皮ぶき;檜皮葺き;檜皮葺[ひわだぶき, hiwadabuki] (n) cypress bark roof; hinoki bark thatching
牡丹皮[ぼたんぴ, botanpi] (n) peony root bark
目隠し葺き[めかくしぶき, mekakushibuki] (n) tiles used to cover nail holes in cypress bark roofing for the purpose of waterproofing
赤芽柏[あかめがしわ;アカメガシワ, akamegashiwa ; akamegashiwa] (n) (1) Mallotus japonicus; (2) mallotus bark (herbal medicine)
キョン;きょん[, kyon ; kyon] (n) Chinese muntjac (species of barking deer, Muntiacus reevesi)
こん[, kon] (adv-to) (1) (See こつんと) the sound that something makes when it is hit; with a bump; (2) yelp (e.g. of a fox); bark; howl
バーケンチン[, ba-kenchin] (n) barkentine; barquentine
ワン(P);わん[, wan (P); wan] (n) (1) (ワン only) one; (2) (on-mim) (See ワンワン・1) woof; bark; (P)
ワンワン;わんわん[, wanwan ; wanwan] (adv-to,adv) (1) (on-mim) bow-wow (barking sound); arf arf; woof; bark; (2) (on-mim) waah-waah (crying sound); (3) (on-mim) clamouring; clamoring; echoing; (n) (4) (chn) a bow-wow (i.e. a dog); doggy
上陸[じょうりく, jouriku] (n,vs) landing; disembarkation; (P)
乗りかかった船;乗り掛かった船[のりかかったふね, norikakattafune] (exp) already embarked (and hence cannot go back); already started
乗り出す(P);乗出す[のりだす(P);のりいだす, noridasu (P); noriidasu] (v5s,vt) (1) to set out; to set sail; (2) to embark on (a new venture); to set out (to achieve something); (3) to begin to ride; (4) to lean forward; (P)
乗り込む[のりこむ, norikomu] (v5m,vi) (1) to board; to embark on; to get into (a car); to ship (passengers); to man (a ship); to help (someone) into; (2) to march into; to enter; (P)
乗る(P);乘る(oK)[のる, noru] (v5r,vi) (1) to get on (train, plane, bus, ship, etc.); to get in; to board; to take; to embark; (2) (See 載る・のる・1) to get on (e.g. a footstool); to step on; to jump on; to sit on; to mount; (3) to reach; to go over; to pass; (4) to follow; to stay (on track); to go with (the times, etc.); (5) to take part; to participate; to join; (6) to get into the swing (and sing, dance, etc.); (7) to be deceived; to be taken in; (8) (usu. with an adverb of manner, e.g. よく乗る) to be carried; to be spread; to be scattered; (9) (usu. with an adverb of manner, e.g. よく乗る) to stick; to attach; to take; to go on; (P)
乗船;上船[じょうせん, jousen] (n,vs) embarking; embarkation; boarding
乗降[じょうこう, joukou] (n,vs) getting on and off; embarking and disembarking; (P)
入国カード[にゅうこくカード, nyuukoku ka-do] (n) (See 入国申告書) disembarkation card; entry card; arrival card; immigration card; landing card; incoming passenger card
入国申告書[にゅうこくしんこくしょ, nyuukokushinkokusho] (n) disembarkation card
出国カード[しゅっこくカード, shukkoku ka-do] (n) departure card; embarkation card; emigration card
吠える(P);吠る(io);吼える[ほえる, hoeru] (v1,vi) to bark; to bay; to howl; to bellow; to roar; to cry; (P)
吠鹿[ほえじか;ホエジカ, hoejika ; hoejika] (n) (uk) common muntjac (species of barking deer, Muntiacus muntjak); Indian muntjac
呼び込み;呼込み[よびこみ, yobikomi] (n) (1) barker; tout; hawker; someone who attempts to attract patrons to entertainment events, shops, bars, and such, by exhorting passing public; (vs) (2) calling out to potential customers
四つ目鹿[よつめじか;ヨツメジカ, yotsumejika ; yotsumejika] (n) (uk) (obsc) (See キョン) Chinese muntjac (species of barking deer, Muntiacus reevesi)
客引き[きゃくひき, kyakuhiki] (n,vs) touting; tout; barker; pander; customer puller
御門違い;お門違い[おかどちがい, okadochigai] (exp) (See 門違い) barking up the wrong tree; calling at the wrong house
打ち始める[うちはじめる, uchihajimeru] (v1) to begin (emphatically); to launch; to embark on
桂皮[けいひ, keihi] (n,adj-no) (See シナモン) cinnamon; cassia (bark)
樺桜;蒲桜[かばざくら;かにわざくら, kabazakura ; kaniwazakura] (n) (1) (かばざくら only) (uk) (See 江戸彼岸) ornamental variety of double weeping rosebud cherry; (2) any cherry tree with birch-like bark; (3) (arch) (See 上溝桜) Japanese bird cherry (Prunus grayana)
[かわ, kawa] (n) (1) (See 革) skin; hide; pelt; fur; (2) rind; peel; husk; bark; (3) shell; sheath; wrapping; (P)
皮むき機[かわむきき, kawamukiki] (n) peeler (kitchen utensil); barker
粗皮;あら皮[あらかわ, arakawa] (n) bark; husk; untanned pelt
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
乗り出す[のりだす, noridasu] Thai: ออกเรือ English: embark on

bark ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดอกแก้ว[n. exp.] (døk kaēo) EN: Adaman Satinwood ; Chinese box tree ; Orange jasmine ; Cosmetic Bark Tree FR: buis de Chine [m] ; bois jasmin [m] ; oranger jasmin [m] ; bois de satin [m]
เห่า[v.] (hao) EN: bark ; yap ; bay FR: aboyer ; japper
เห่าหอน[v. exp.] (hao høn) EN: bark and bowl ; howl ; bark ; bay FR:
แก้ว[n.] (kaēo) EN: orange jasmine ; Andaman satinwood ; Chinese box tree ; cosmetic bark tree ; orange jessamine ; satin-wood ; Murraya paniculata FR: Murraya paniculata
กระโชก[v.] (krachōk) EN: shout ; bark ; intimidate ; threaten FR:
หมาเห่าใบตองแห้ง[n. (loc.)] (māhaobaitøn) EN: his bark is worse than his bite ; all talk no action FR:
มวกใหญ่[n. exp.] (mūakyai) EN: Connessi bark FR:
ปากเปราะ[v.] (pākprǿ) EN: bark all the time ; be yapping FR:
เปลือก[n.] (pleūak) EN: peel ; skin ; outer skin ; shell ; rind ; husk ; bark FR: peau [f] ; pelure [f] ; écorce [f] ; croûte [f] ; enveloppe [f]
เปลือกไม้[n. exp.] (pleūak māi) EN: bark ; husk ; rind FR: écorce [f] ; écorce d'arbre [f]
เปลือกต้นไม้[n. exp.] (pleūak tonm) EN: bark FR: écorce d'arbre [f] ; écorce [f]
เรือ[n.] (reūa) EN: boat ; ship ; barge ; barque ; bark ; craft ; vessel FR: bateau [m] ; navire [m] ; embarcation [f] ; barque [f] ; pirogue [f] ; barge [f] ; vaisseau [m] (vx)
ตจ-[pref.] (taja-) EN: skin ; bark FR:
ถาก[v.] (thāk) EN: hoe ; hew ; chip ; chop ; bark ; shave off ; whittle ; trim off FR: dégrossir ; dégauchir ; équarrir
ฉัตรบรรณ[n.] (chattraban) EN: blackboard tree ; Indian devil tree ; ditabark ; milkwood pine ; white cheesewood ; pulai ; Alstonia scholaris FR: Alstonia scholaris
โฮก[adj.] (hōk) EN: barking ; slurping ; growling FR:
หูกวาง[n.] (hūkwāng) EN: Indian almond ; Bengal almond ; Olive-bark tree ; Sea almond ; Singapore almond ; Tropical almond ; Umbrella tree FR:
อีเก้ง[n.] (īkēng) EN: barking deer ; muntjac FR: muntjac [m]
เก้ง[n.] (kēng) EN: barking deer ; muntjac ; Muntiacus Rafinesque FR: muntjac [m] ; Muntiacus Rafinesque
ขึ้นจากเรือ[v. exp.] (kheun jāk r) EN: go ashore ; disembark FR: débarquer
กระบก[n.] (krabok) EN: barking deer's mango ; Irvingia malayana FR: Irvingia malayana
กวางจุก[n.] (kwāngjuk) EN: barking deer FR:
ลองจาก[X] (løng jāk) EN: debark FR: débarquer de ; descendre de ; sortir de
ลงเรือ[v. exp.] (long reūa) EN: embark ; get on a boat ; board a ship FR: embarquer (sur un bateau) ; monter à bord d'un bateau
หมาเห่าไม่กัด[n. (loc.)] (māhaomaikat) EN: barking dog never bites FR: chien qui aboie ne mord pas
เมืองปลายทาง[n. exp.] (meūang plāi) EN: port of disembarkation FR:
เนินทรายรูปพระจันทร์เสี้ยว[n. exp.] (noēn sāi rū) EN: barchan dune ; barkhan dune ; transverse dune FR:
หนอนกินเปลือกลำต้น[n. exp.] (nøn kin ple) EN: bark-feeder FR:
พญาสัตบรรณ[n.] (phayasattab) EN: blackboard tree ; Indian devil tree ; ditabark ; milkwood pine ; white cheesewood ; pulai ; Alstonia scholaris FR: Alstonia scholaris
เพลี้ยกระโดดปีกมน[n. exp.] (phlīa kradō) EN: Redwing Barkhopper FR:
เสด็จลง[v. exp.] (sadet long) EN: descend ; come down ; disembark ; get out (of) FR:
สัตบรรณ[n.] (sattaban) EN: blackboard tree ; Indian devil tree ; ditabark ; milkwood pine ; white cheesewood ; pulai ; Alstonia scholaris FR: Alstonia scholaris
ต้นสัตบรรณ[n. exp.] (ton sattaba) EN: blackboard tree ; Indian devil tree ; ditabark ; milkwood pine ; white cheesewood ; pulai ; Alstonia scholaris FR: Alstonia scholaris
หยิ่งยโสหนักขึ้น[v. exp.] (yingyasō na) EN: board ; go on board ; go aboard ; climb ; disembark FR:

bark ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Holzweg {m} | auf dem Holzweg sein [übtr.] | auf dem Holzweg sein [übtr.] | auf dem Holzweg sein [übtr.]logging-path | to be off the track; to be on the wrong track | to get hold of the wrong end of the stick [fig.] | to bark up the wrong tree [fig.]
Birkenpech {n}birch pitch; birch bark pitch
Rindenbast {m}bast; inner bark
Baumrinde {f}tree bark
Borkenkäfer {m} [zool.]bark beetle
Kläfferkauz {m} [ornith.]Barking Owl
Begehbarkeit {f} | bedingte Begehbarkeit | Begehbarkeit der Deckeaccessibility | limited accessibility | ceiling accessibility
Bellen {n}bark
Dankbarkeit {f} | in Dankbarkeit fürgratitude | in gratitude for
Teilbarkeit {f} | Teilbarkeiten
Elastizität {f}; Dehnbarkeit
Verladeplatz {m}embark point
Verladeraum {m}embark area
Erregbarkeit {f}; Reizbarkeit
Widerspruch {m}; Unvereinbarkeit
Mussbestimmung {f}; Unabdingbarkeit
Orgie {f}; ausgelassene Lustbarkeit
Patentierbarkeit {f} | der Patentierbarkeit entgegenstehenpatentability | to exclude patentability
Realisierbarkeit {f}; Durchführbarkeit
Wiederverwendbarkeit {f}; Wiederverwertbarkeit
Regelbarkeit {f}; Steuerbarkeit
Festigkeit {f}; Belastbarkeit
Dehnbarkeit {f} | Dehnbarkeiten
Verständlichkeit {f}; Greifbarkeit
Verwundbarkeit {f}; Verletzbarkeit
Wartbarkeit {f}; Verfechtbarkeit

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bark
Back to top