ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

get

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *get*, -get-

get ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
get (vt.) ได้ See also: ได้รับ, รับ Syn. gain, procure
get (vt.) มีอิทธิพลต่อ See also: มีผลต่อ, กระตุ้น, ชักจูง Syn. arouse, stimulate
get (vi.) เจริญ See also: พัฒนา Syn. grow
get (vi.) เข้าใจ Syn. comprehend
get (vi.) มาถึง See also: ไปถึง, บรรลุ Syn. come to, reach
get (vt.) ทำให้พอใจ Syn. gratify
get a big hand for (idm.) ได้รับการปรบมือให้ในเรื่อง (คำไม่เป็นทางการ)
get a big send-off (idm.) จัดเลี้ยงอำลา See also: จัดเลี้ยงส่ง, เลี้ยงฉลองก่อนอำลา
get a black eye (idm.) มีรอยเขียวช้ำบริเวณตา (จากถูกชกหรือกระแทก)
get a bright idea (idm.) ฉุกคิดขึ้นมา See also: คิดออก
get a can on (sl.) เมา
get a check-up (idm.) ได้รับการตรวจร่างกายจากแพทย์
get a clean bill of health (idm.) รับรองว่ามีสุขภาพแข็งแรงหรือปกติ
get a hand with (idm.) ใช้บางสิ่งช่วยเหลือ
get a licking (idm.) ตีอย่างรวดเร็ว
get a load of (idm.) จ้องมอง
get a lucky break (idm.) โชคดี See also: โชคช่วย
get a move on (idm.) รีบเร่ง (คำไม่เป็นทางการ)
get a move on (idm.) รีบเร่งเข้า See also: รีบเร่ง
get a pat on the back (idm.) แสดงความยินดี See also: ีให้กำลังใจ
get a raw deal (idm.) ได้รับการปฏิบัติไม่ดี See also: ได้รับการปฏิบัติที่ไม่ยุติธรรม
get a red face (idm.) หน้าแดงด้วยความอาย
get a rise out of one (idm.) ทำให้ขุ่นเคืองใจ See also: ทำให้ไม่พอใจ
get a slap on the wrist (idm.) โดนลงโทษเล็กน้อย
get a start (idm.) มีโอกาสที่ดีในการประกอบอาชีพ See also: เริ่มประกอบอาชีพ
get a swelled head (idm.) กลายเป็นผู้หยิ่งทะนง See also: เป็นคนอวดดี, กลายเป็นคนหัวสูง
get a tongue-lashing (idm.) โดนด่าว่าอย่างแรง See also: โดนประณาม
get about (phrv.) เดินทาง See also: ไปไหนมาไหนอย่างอิสระ Syn. get round, go about, go round
get about (phrv.) ขยับเขยื้อนได้ (หลังการเจ็บป่วย) Syn. get round, go about, go round
get about (phrv.) แพร่กระจาย See also: กระจาย, แพร่ไปทั่ว Syn. go about
get about (phrv.) ทำให้เดินทางไปได้ทั่ว (สถานที่) Syn. be about, get round, go about
get above oneself (phrv.) คิดถึงมากเกินไป
get abreast of (phrv.) วิ่งมาทัน (คนที่นำหน้า) Syn. keep abreast of
get abroad (phrv.) ไปต่างประเทศ See also: ไปเมืองนอก, ไปต่างแดน Syn. go abroad, take abroad
get abroad (phrv.) แพร่ไปทั่ว See also: รู้กันทั่ว, กระจาย, แพร่หลาย, แพร่ออกไป Syn. go about
get across (phrv.) ข้าม See also: เดินข้าม Syn. come over
get across (phrv.) เป็นที่เข้าใจ See also: เป็นที่ยอมรับ, ได้รับการยอมรับ Syn. come across
get across (phrv.) ทำให้ขุ่นเคือง See also: ทำให้ไม่พอใจ
get after (phrv.) ไล่ตาม See also: วิ่งตาม Syn. come after
get after (phrv.) ดุด่า See also: จับผิด, ขอให้ทำ, บอกให้ทำ Syn. go on at
English-Thai: HOPE Dictionary
get(เกท) {got,gotten,getting,gets} vt. ได้,ได้มา,ได้รับ,เอา,ไปเอามา vi. มาถึง,บรรลุ -Phr. (get along จัดการ,ก้าวหน้า,ตกลง,เป็นมิตร) .
get-up(เกท'อัพ) n. แบบแผน,เครื่องแต่งกาย,เครื่องแบบ
getaway(เกท'อะเวย์) n. การจากไป,การหลบหนี,การเริ่มแข่ง, Syn. depart,
getup(เกท'อัพ) n. แบบแผน,เครื่องแต่งกาย,เครื่องแบบ
English-Thai: Nontri Dictionary
get(vi) มาถึง,เข้าใจ,บรรลุ,กลายเป็น,ได้เงิน,มีรายได้
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
GetRightเกตไรต์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ติดเก้ง (v.) (fucking dogs) get stuck See also: still mate (/pair) with each other, get stuck during mating, , get stuck during pairing, get stuck during coupling, (of animals) to produce young Syn. ติดเต้ง, ติดเป้ง
ติดเต้ง (v.) (fucking dogs) get stuck See also: still mate (/pair) with each other, get stuck during mating, , get stuck during pairing, get stuck during coupling, (of animals) to produce young Syn. ติดเป้ง
ติดเป้ง (v.) (fucking dogs) get stuck See also: still mate (/pair) with each other, get stuck during mating, , get stuck during pairing, get stuck during coupling, (of animals) to produce young Syn. ติดเต้ง
พอมีพอกิน (v.) have enough to get by Ops. ขัดสน
ไปไหนไม่รอด (v.) cannot get away to anywhere See also: cannot escape to anywhere
ไปไหนไม่รอด (v.) cannot get away to anywhere See also: cannot escape to anywhere
จัดหามา (v.) get See also: gain, obtain, acquire, receive, attain Syn. ได้รับ, ได้มา, หาได้
ฟาด (v.) get See also: obtain, acquire
หาได้ (v.) get See also: gain, obtain, acquire, receive, attain Syn. ได้รับ, ได้มา, จัดหามา
ได้ (v.) get See also: gain, obtain, acquire, receive, attain Syn. ได้รับ, ได้มา, หาได้, จัดหามา
สบช่อง (v.) get a chance See also: have/get an opportunity, get an opening Syn. ได้ท่า, ได้โอกาส
ได้จังหวะ (v.) get a chance See also: have an opportunity Syn. ได้โอกาส, สบโอกาส
ได้ช่อง (v.) get a chance See also: have/get an opportunity, get an opening Syn. สบช่อง, ได้ท่า, ได้โอกาส
ได้ท่า (v.) get a chance See also: have/get an opportunity, get an opening Syn. สบช่อง, ได้โอกาส
ชักหัวคิว (v.) get a commission from
เลื่อนฐานะ (v.) get a promotion See also: be promoted, elevate, upgrade, raise Syn. เลื่อนขั้น
เลื่อนตำแหน่ง (v.) get a promotion See also: be promoted, elevate, upgrade, raise Syn. เลื่อนขั้น, เลื่อนฐานะ
ล้ำหน้า (v.) get ahead of See also: outstrip, overtake, catch up with and surpass Ops. ล้าหลัง
ล้ำหน้า (v.) get ahead of See also: outstrip, overtake, catch up with and surpass Ops. ล้าหลัง
เข้าคอ (v.) get along See also: deal with, become friendly Syn. ถูกคอ, เข้ากัน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Let's get down to businessมาพูดเรื่องธุรกิจกันเถอะ
I get myself into trouble by..ฉันพาตัวเข้าสู่ปัญหาโดยการ...
How did I get here?ฉันมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไร
I didn't get a chance to tell youฉันไม่มีโอกาสที่จะบอกคุณ
I told you to get out of hereฉันบอกคุณให้ออกไปจากที่นี่
We need to get out of the buildingพวกเราต้องออกไปจากตึกนี้
So let's get to businessงั้นมาเข้าเรื่องธุรกิจกันเถอะ
When do you get up everyday?คุณตื่นนอนเวลาใดทุกวัน
I usually get up at 8 o'clockฉันมักจะตื่นตอน 8 โมง
When did you get up yesterday morning?เมื่อเช้าวานนี้คุณตื่นนอนตอนไหน
I heard the clock, but I didn't get up until 9ฉันได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกแต่ไม่ได้ลุกขึ้นจนถึง 9 โมง
How can I get in touch with you?ฉันจะติดต่อกับคุณได้อย่างไร
How can I get to the bus station?ฉันจะไปที่สถานีรถบัสได้อย่างไร
You can take the bus and get off the 2nd stopคุณสามารถขึ้นรถบัสและลงที่ป้ายที่สอง
Can you tell me how to get to…?คุณช่วยบอกฉันหน่อยได้ไหมว่าจะไปที่...ได้อย่างไร
How did you get there?คุณไปที่นั่นได้อย่างไร
I couldn't get throughฉันต่อโทรศัพท์ไม่ได้เลย/ฉันโทรไม่ติดเลย
You're gonna get us into troubleคุณกำลังจะสร้างปัญหาให้เรา
You get used to itเธอจะชินกับมัน
I gotta get out of hereฉันต้องออกไปจากที่นี่ พวกเราต้องไปแล้ว
Do you think she should get a second chance?คุณคิดว่าเธอควรได้รับโอกาสครั้งที่สองหรือไม่
Let's get her out of hereพาเธอออกไปจากที่นี่กันเถอะ
So she can get some restเพื่อที่เธอจะได้พักผ่อนบ้าง
But don't let them get you downแต่อย่าปล่อยให้พวกเขาทำให้คุณไม่มีความสุข
How did we let it get this far?พวกเราปล่อยให้มันล่วงเลยมายาวนานขนาดนี้ได้อย่างไร
Sound like you want to get something out of meฟังดูเหมือนคุณอยากได้อะไรบางอย่างจากฉัน
Can we get down to business?เรามาเข้าเรื่องธุรกิจกันดีไหม
Let's get this place cleaned upมาทำให้สถานที่นี้สะอาดหมดจดกันเถอะ
You better get out of hereคุณควรจะออกไปจากที่นี่ดีกว่า
Where did you get that?คุณได้สิ่งนั้นมาจากที่ไหน
You might get scaredคุณอาจจะกลัว
Leave him alone! Get off him!ปล่อยเขาไว้ตามลำพัง ไปให้พ้นจากเขา
How did you get there?คุณไปที่นั่นได้อย่างไร
They get paid so much moneyพวกเขามีเงินรายได้มากเหลือเกิน
I thing I would get really boredฉันคิดว่าฉันอาจจะเบื่อจริงๆ
I let it get out of controlฉันปล่อยให้มันระเกะระกะ(ควบคุมไม่ได้)
So it would be nice to get some practiceดังนั้นมันคงดีนะที่ได้ฝึกฝนบ้าง
I will contact you in Bangkok when you get backฉันจะติดต่อคุณที่กรุงเทพฯเมื่อคุณกลับมา
How did you get involved with this?คุณเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้อย่างไร
You'll get us all into troubleคุณจะพาพวกเราทั้งหมดเข้าสู่ปัญหา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm sure I'll get along somehow.ฉันแน่ใจว่าฉันจะได้รับพร้อม อย่างใด
To dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig is what we like to do lt ain't no triсk to get riсh quiсk lf ya dig, dig, dig with a shovel or a рiсkขุดขุดขุดขุดขุดขุดขุด คือสิ่งที่เราต้องการจะทำ มันไม่ได้เป็นเคล็ดลับที่จะ ได้รับมั่งมีอย่างรวดเร็วไม่มี
You want to get us all killed?คุณต้องการได้รับพวกเราทุกคน ถูกฆ่าตาย?
Don't let it get away!อย่าปล่อยให้มันได้รับไป!
March straight outside and wash, or you'll not get a bite to eat.เดินตรงไปข้างนอกและล้าง หรือคุณจะไม่ได้รับกัดกิน
Now, now, now, don't get excited.ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ไม่ได้ ตื่นเต้น ไปเลย.
Just рull uр your sleeves and get 'em in рlaсeเพียงแค่ดึงแขนเสื้อขึ้น และได้รับมันในสถานที่
Don't, don't, don't, don't get excited! Don't get...ไม่ได้รับไม่ได้รับการขึ้นไม่ได้ รับ
The enemy! Come on, let's get him!ข้าศึก เร็วเข้า จัดการมัน
Thank you. I'll see you get the Tomainian Cross for this.ขอบใจหลาย ในความกรุณา โทไมเนีย ภูมิใจที่มีนาย
We'll get into trouble if you faint any more.เราอาจเจอปัญหาได้ ถ้านายเป็นอะไรไป
On the mantelpiece is my tobacco pouch. Will you get it?ถุงบุหรี่ฉันอยู่บนเตาผิง เห็นไหม

get ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
契合[qì hé, ㄑㄧˋ ㄏㄜˊ, 契合] agreement; to agree; to get on with; congenial; agreeing with; to ally oneself with sb
积不相能[jī bù xiāng néng, ㄐㄧ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤ ㄋㄥˊ, 积不相能 / 積不相能] always at loggerheads (成语 saw); never able to agree with sb; unable to get on with sb
动情[dòng qíng, ㄉㄨㄥˋ ㄑㄧㄥˊ, 动情 / 動情] to get excited; passionate; aroused to passion; to fall in love; on heat (of animals)
[duǒ, ㄉㄨㄛˇ, 躲] avoid; get out of way; to hide; to go into hiding
一本万利[yī běn wàn lì, ㄧ ㄅㄣˇ ㄨㄢˋ ㄌㄧˋ, 一本万利 / 一本萬利] small capital, huge profit (成语 saw); to put in a little and get a lot out
发火[fā huǒ, ㄈㄚ ㄏㄨㄛˇ, 发火 / 發火] catch fire; ignite; detonate; get angry
出脱[chū tuō, ㄔㄨ ㄊㄨㄛ, 出脱 / 出脫] to manage to sell; to dispose of sth (by selling); to get property off one's hands; to find excuses (to get off a charge); to extricate sb (from trouble); to vindicate; to become prettier (of child)
不太明白[bù tài míng bai, ㄅㄨˋ ㄊㄞˋ ㄇㄧㄥˊ ㄅㄞ˙, 不太明白] (question is) not completely clear; I don't get it
共处[gòng chǔ, ㄍㄨㄥˋ ㄔㄨˇ, 共处 / 共處] coexist; get along (with others)
联络[lián luò, ㄌㄧㄢˊ ㄌㄨㄛˋ, 联络 / 聯絡] communication; get in touch with; contact; connection (math.)
合得来[hé de lái, ㄏㄜˊ ㄉㄜ˙ ㄌㄞˊ, 合得来 / 合得來] compatible; able to get on with; to suit
不到长城非好汉[bù dào cháng chéng fēi hǎo hàn, ㄅㄨˋ ㄉㄠˋ ㄔㄤˊ ㄔㄥˊ ㄈㄟ ㄏㄠˇ ㄏㄢˋ, 不到长城非好汉 / 不到長城非好漢] lit. until you reach the Great Wall, you're not a proper person; fig. to get over difficulties before reaching the goal
染风习俗[rǎn fēng xí sú, ㄖㄢˇ ㄈㄥ ㄒㄧˊ ㄙㄨˊ, 染风习俗 / 染風習俗] bad habits; to get into bad habits through long custom
受瘪[shòu biě, ㄕㄡˋ ㄅㄧㄝˇ, 受瘪 / 受癟] discomfited; to get into a mess
摈除[bìn chú, ㄅㄧㄣˋ ㄔㄨˊ, 摈除 / 擯除] discard; get rid of; dispense with
分享[fēn xiǎng, ㄈㄣ ㄒㄧㄤˇ, 分享] to share (joys, benefits, privileges etc) with others; to get one's share; to divide out; to partake
不以词害志[bù yǐ cí hài zhì, ㄅㄨˋ ㄧˇ ㄘˊ ㄏㄞˋ ㄓˋ, 不以词害志 / 不以詞害誌] don't let rhetoric spoil the message (成语 saw); don't get carried away with flowery speech to the detriment of what you want to say
不以辞害志[bù yǐ cí hài zhì, ㄅㄨˋ ㄧˇ ㄘˊ ㄏㄞˋ ㄓˋ, 不以辞害志 / 不以辭害誌] don't let rhetoric spoil the message (成语 saw); don't get carried away with flowery speech to the detriment of what you want to say
门槛[mén kǎn, ㄇㄣˊ ㄎㄢˇ, 门槛 / 門檻] doorstep; sill; threshold; fig. knack or trick (esp. scheme to get sth cheaper)
仆街[pú jiē, ㄆㄨˊ ㄐㄧㄝ, 仆街 / 僕街] Drop dead! (Cantonese slang puk1 gaai1); Get out of the way!; Go to hell!; Fuck you!
酗酒滋事[xù jiǔ zī shì, ㄒㄩˋ ㄐㄧㄡˇ ㄗ ㄕˋ, 酗酒滋事] drunken fighting; to get drunk and quarrel
清除[qīng chú, ㄑㄧㄥ ㄔㄨˊ, 清除] eliminate; get rid of
[nì, ㄋㄧˋ, 昵] familiar; to get close to sb; intimate
[shèng, ㄕㄥˋ, 胜 / 勝] victory; success; to beat; to defeat; to surpass; victorious; superior to; to get the better of; better than; surpassing; superb (of vista); beautiful (scenery); wonderful (view); (arch. pronounciation shēng) able to bear; equal to (a task)
满眼[mǎn yǎn, ㄇㄢˇ ㄧㄢˇ, 满眼 / 滿眼] filling the eyes; to get an eyeful
通融[tōng róng, ㄊㄨㄥ ㄖㄨㄥˊ, 通融] flexible; to accommodate; to stretch or get around regulations; a short-term loan
[qì, ㄑㄧˋ, 气 / 氣] gas; air; smell; weather; vital breath; to anger; to get angry; to be enraged
不胫而走[bù jìng ér zǒu, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥˋ ㄦˊ ㄗㄡˇ, 不胫而走 / 不脛而走] get round fast; spread like wildfire
使免除[shǐ miǎn chú, ㄕˇ ㄇㄧㄢˇ ㄔㄨˊ, 使免除] get rid of
备料[bèi liào, ㄅㄟˋ ㄌㄧㄠˋ, 备料 / 備料] get the materials ready; prepare feed (for livestock)
包饭[bāo fàn, ㄅㄠ ㄈㄢˋ, 包饭 / 包飯] get or supply meals at a fixed rate; board
[bǐng, ㄅㄧㄥˇ, 屏] get rid of; put aside; reject; keep control; hold back
屏除[bǐng chú, ㄅㄧㄥˇ ㄔㄨˊ, 屏除] get rid of; dismiss; brush aside
挨近[āi jìn, ㄞ ㄐㄧㄣˋ, 挨近] get close to; be near to
[tì, ㄊㄧˋ, 揥] get rid of; ivory hairpin
[xiè, ㄒㄧㄝˋ, 渫] get rid of; scatter; surname Xie
滚蛋[gǔn dàn, ㄍㄨㄣˇ ㄉㄢˋ, 滚蛋 / 滾蛋] get out of here!; beat it!
相处[xiāng chǔ, ㄒㄧㄤ ㄔㄨˇ, 相处 / 相處] get along with each other
吃亏[chī kuī, ㄔ ㄎㄨㄟ, 吃亏 / 吃虧] suffer losses; come to grief; get the worst of it
入狱[rù yù, ㄖㄨˋ ㄩˋ, 入狱 / 入獄] go to jail; get sent to prison

get ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
[, a] (int) (1) Ah! (expression of surprise, recollection, etc.); Oh!; (2) Hey! (to get someone's attention)
あっち行け[あっちいけ, acchiike] (exp) get away from me!
アポトリテル[, apotoriteru] (n) telephone call made to get an appointment
いいか;いいかい[, iika ; iikai] (int) (col) Listen! (used to get someone's attention)
いい加減にしろ[いいかげんにしろ, iikagennishiro] (exp) (See いい加減にしなさい) that's enough!; cut it out!; get a life!; (P)
いい加減にする;好い加減にする[いいかげんにする, iikagennisuru] (exp,vs-i) to put an end to something; to get something over with; to quit something one has been engaged in too long or to an excessive degree
イライラさせる[, iraira saseru] (exp,v1) to get beneath someone's skin; to in someone's hair; to irritate
うまくやって行く;旨くやって行く[うまくやっていく, umakuyatteiku] (exp,v5k-s) to get along well with; to make a go of it
うらぶれる[, urabureru] (v1,vi) to get shabby; to go downhill; to go to seed; to go to the dogs
エステサロン[, esutesaron] (n) (abbr) (See エステティックサロン) salon where people go to get makeovers, massages, facials, etc. (wasei
おなかを壊す;お腹を壊す;お腹をこわす[おなかをこわす, onakawokowasu] (exp,v5s) to get an upset stomach; to have a stomach ache
おんり[, onri] (vs) (chn) (from 降りる) to get down (from being carried); to get off (a vehicle)
お大事に[おだいじに, odaijini] (exp) take care of yourself; get well soon; God bless you; bless you; (P)
お目に留まる;お目にとまる;御目に留まる[おめにとまる, omenitomaru] (exp,v5r) to be recognized (by someone of higher status); to be noticed; to get attention
お目玉を食らう[おめだまをくらう, omedamawokurau] (exp,v5u) (See 大目玉を食らう) to get a good scolding
お腹が空く;お腹がすく[おなかがすく, onakagasuku] (exp,v5k) to become hungry; to get an empty stomach
お腹を空かす;お腹をすかす[おなかをすかす, onakawosukasu] (exp,v5s) (See お腹を空かせる) to feel hungry; to get hungry
お腹を空かせる[おなかをすかせる, onakawosukaseru] (exp,v1) to feel hungry; to get hungry
お茶を濁す[おちゃをにごす, ochawonigosu] (exp,v5s) (1) to be evasive; to give an evasive answer; (2) to speak ambiguously; to prevaricate; (3) to cook up a specious story to get out of an uncomfortable situation; (4) to make do with
お零れに預かる[おこぼれにあずかる, okoboreniazukaru] (exp) (uk) to get a tiny share of the profits; to get a small share of what someone is enjoying
カビが生える;黴が生える[カビがはえる(カビが生える);かびがはえる(黴が生える), kabi gahaeru ( kabi ga hae ru ); kabigahaeru ( bai ga hae ru )] (exp,v1) (1) to get moldy; to get mouldy; (2) (id) to get out-of-fashion
かんかん怒る[かんかんおこる, kankan'okoru] (v5r) to get very mad
キレる[, kire ru] (v1,vi) (col) to get angry; to snap; to blow one's top; to lose one's temper; to flip
くっ付く(P);食っ付く[くっつく, kuttsuku] (v5k,vi) (1) (uk) to adhere to; to stick to; to cling to; (2) (uk) to keep close to; to go along with; (3) (uk) to get involved with; to be thick with; to become intimate; (P)
ゲット[, getto] (vs) (1) to get (something); to obtain; (n,vs) (2) scoring a goal (point, etc.)
これ[, kore] (int) (used to get the attention of one's equals or inferiors) hey; oi; yo
こんがらかる;こんがらがる[, kongarakaru ; kongaragaru] (v5r) to become entangled; to become complicated; to get mixed up; to screw up; to get caught up in
ささくれる[, sasakureru] (v1,vi) (1) to split finely; to splinter; to get frayed; (2) to become irritable
ささくれ立つ[ささくれだつ, sasakuredatsu] (v5t,vi) (1) (See ささくれる・1) to split finely; to splinter; to get frayed; (2) (See ささくれる・2) to become irritable; to feel on edge
しっくり行く[しっくりいく, shikkuriiku] (v5k-s) to get on well with (someone)
ずれる(P);ズレる[, zureru (P); zure ru] (v1,vi) to slide; to slip off; to get dislocated; to be out of alignment; to get dislodged; to deviate; to shift (position); to be out of sync.; to be slightly off; to be off-point; (P)
そそける[, sosokeru] (v1) to be nappy; to get fluffy
その気になる[そのきになる, sonokininaru] (exp,v5r) to feel like it; to get to think that way; to become so minded
ただでは[, tadadeha] (exp) This isn't over; I will get my revenge
チキる[, chiki ru] (v5r) (sl) to get scared; to chicken out
ちょんになる[, chonninaru] (exp,v5r) to come to an end; to finish; to get fired
つかみ取る[つかみとる, tsukamitoru] (v5r) to grasp; to get
テレアポ[, tereapo] (n) (1) (abbr) telephone appointment; arranging meetings and appointments in advance by phone; (2) cold-calling to get potential customers to agree to meet a salesman; carrying out market surveys by phone
とく;どく[, toku ; doku] (v5k) (contraction of ..て or で plus 置く) to do something in readiness for; to get something (needful) done
なあ[, naa] (int) (fam) hey; say; look; used to get someone's attention or press one's point
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ターゲット[たーげっと, ta-getto] target
ターゲットドライブ[たーげっとどらいぶ, ta-gettodoraibu] target drive
個人向け[こじんむけ, kojinmuke] targeted at individuals
受け取る[うけとる, uketoru] to receive, to get, to accept
向け[むけ, muke] aimed at, target towards, intended for
対象機種[たいしょうきしゅ, taishoukishu] target machine
指示先[しじさき, shijisaki] target
暦月[れきげつ, rekigetsu] calendar month
目標シソーラス[もくひょうシソーラス, mokuhyou shiso-rasu] target thesaurus
目標デスクリプタ[もくひょうデスクリプタ, mokuhyou desukuriputa] target descriptor
目標プログラム[もくひょうプログラム, mokuhyou puroguramu] target program
目標言語[もくひょうげんご, mokuhyougengo] target language
目的要素[もくてきようそ, mokutekiyouso] target element
辺線種[へんせんしゅ, hensenshu] edgetype
連邦赤字[れんぼうあかじ, renbouakaji] federal (budget) deficit
陰付け処理[かげつけしょり, kagetsukeshori] shading
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
乗る[のる, noru] Thai: ขึ้น(ยานพาหนะ) English: to get on
冷える[ひえる, hieru] Thai: หนาวสั่น English: to get chilly
外れる[はずれる, hazureru] Thai: ผิดแผกไป English: to get out of place (vi)
整える[ととのえる, totonoeru] Thai: เตรียมให้ครบ English: to get ready
湧く[わく, waku] Thai: ตื่นเต้น English: to get excited
見直す[みなおす, minaosu] Thai: รู้สึกกับ(เขา)ดีขึ้นกว่าที่เคยผ่านมา English: to get a better opinion of
近づく[ちかづく, chikaduku] Thai: เข้ามาตีสนิท English: to get acquainted with
酔う[よう, you] Thai: เมา English: to get drunk
降りる[おりる, oriru] Thai: ลง(จากรถ) English: to get off
併せる[あわせる, awaseru] Thai: นำมาไว้รวมกัน English: to put together
対象[たいしょう, taishou] Thai: กลุ่มเป้าหมาย English: target
年月[ねんげつ, nengetsu] Thai: เวลาเป็นเดือนเป็นปี
忘れる[わすれる, wasureru] Thai: ลืม English: to forget
毎月[まいげつ, maigetsu] Thai: ประจำทุกเดือน English: monthly
獲る[える, eru] Thai: เอามาให้ได้ English: to get
結びつく[むすびつく, musubitsuku] Thai: เชื่อมติดกัน English: to join together

get ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาการดีขึ้น[v. exp.] (ākān dī khe) EN: be in better condition ; feel better ; get better FR: avoir un état de santé qui s'améliore ; se sentir mieux
อ่านใจเขาออก[v. exp.] (ānjai khao ) EN: read sb's mind ; get an insight into sb's mind FR: lire dans les pensées de qqn
เอา[v.] (ao) EN: take ; get ; bring FR: prendre ; saisir
เอาเลือดกับปู[v.] (aoleūatkapp) EN: You can't get blood out of a turnip. FR:
เอาเปรียบ[v.] (aoprīep) EN: exploit ; take advantage (of) ; get the better of (s.o.) FR: profiter ; exploiter
อารมณ์ขึ้น[v. exp.] (ārom kheun) EN: become emotional ; get worked up about sth FR:
บำรุงครรภ์[v. exp.] (bamrung kha) EN: get prenatal care ; have prenatal care FR:
บันดาลโทสะ[v. exp.] (bandān thōs) EN: fly into a rage ; become enraged ; become infuriated ; get angry ; be in a fit of temper FR: s'emporter
บรรลุ[v.] (banlu) EN: reach ; attain ; achieve ; accomplish ; get ; obtain ; acquire ; fulfill FR: obtenir ; réussir ; atteindre ; accomplir ; parvenir à ; arriver à ; conclure ; aboutir ; acquérir
บานปลาย[v. exp.] (bān plāi) EN: escalate ; get out of hand ; snowball ; cost more money in the end FR: prendre de l'ampleur ; faire boule de neige
บรรเทาลง[v. exp.] (banthao lon) EN: get better ; be alleviated ; be relieved FR: lénifier
บิ่น[v.] (bin) EN: be nicked ; get nicked ; chip ; be chipped ; get chipped ; be notched FR: ébrécher
เบิกล่วงหน้า[v. exp.] (boēk lūang-) EN: draw an advance ; get an advance FR:
ชะงัก[v.] (cha-gnak) EN: stop short ; stop ; cease ; get stuck ; pause ; bog down ; halt FR:
ชักหัวคิว[v. exp.] (chak hūa kh) EN: get a commission from FR:
ชนะใจ[v. exp.] (chana jai) EN: win the heart of ; win the favour of ; get the support of FR: gagner le coeur de ; gagner la faveur de
ชิน[v.] (chin) EN: be accustomed to ; be used to ; get used to ; be familiar with ; be acclimatized to ; accustom ; be conversant with FR: être habitué à ; être accoutumé de
ชิด[v.] (chit) EN: near ; get close (to) ; get near (to) ; be close ; be near ; be immediate ; adjoin ; be adjacent to FR: se rapprocher (de) ; serrer ; approcher au plus près
ฉิว[v.] (chiu) EN: get angry ; take offense ; be in a temper ; be irritated ; feel angry ; be annoyed ; be irritated FR: se mettre en colère ; se fâcher ; être offensé ; être vexé
ช่วงสิทธิ์[v.] (chūangsit) EN: get one rightness by the law FR:
ฉุน[v.] (chun) EN: be angry with ; get angry ; fly into a rage FR: être fâché contre ; se mettre en colère ; être fou de rage ; être irrité ; être exaspéré
ฉุนกึก[v. exp.] (chun keuk) EN: lose one's temper ; fly off the handle ; get a sudden stench (of) ; be pungent FR: avoir la moutarde qui monte au nez (loc.)
ได้[v.] (dāi [= dai]) EN: get ; obtain ; acquire ; receive ; earn ; gain ; win ; attain ; claim FR: avoir ; obtenir ; gagner ; décrocher ; acquérir ; hériter de
ได้ชื่อ[v.] (dāicheū) EN: be famous ; get the name of ; be well-known ; be known as ; have a reputation of FR:
ได้ช่อง[v. exp.] (dāi chǿng) EN: get a chance ; have an opportunity ; get an opportunity ; get an opening FR:
ได้เอ[v. exp.] (dāi Ē) EN: get an A FR:
ได้จังหวะ[v. exp.] (dāi jangwa) EN: be at right timing ; get a chance ; have an opportunity FR:
ได้ข่าว[v. exp.] (dāi khāo) EN: hear ; get the news of ; get wind of sth ; it has been reported that FR:
ได้คืน[v. exp.] (dāi kheūn) EN: regain ; get back FR: récupérer ; ravoir
ได้คู่[v. exp.] (dāi khū) EN: get married ; have a boyfriend/girlfriend ; become husband and wife FR:
ได้ความ[v.] (dāi khwām) EN: learn the news ; get the information ; know ; understand ; make sense ; get results FR:
ได้มา[v.] (dāi mā) EN: acquire ; obtain ; gain ; get FR: acquérir ; obtenir
ได้มาเหนาะ ๆ = ได้มาเหนาะๆ[v. exp.] (dāi mā no-n) EN: get without trying ; get effortlessly ; get so easily FR:
ได้หน้า[v. exp.] (dāi nā) EN: get the favour of ; earn one's face ; gain one's face FR:
ได้งานทำ[v. exp.] (dāi ngān th) EN: get a job ; find work FR:
ได้โอกาส[v. exp.] (dāi ōkāt) EN: get the chance (to) FR: avoir l'occasion (de)
ได้ผลดี[v. exp.] (dāi phon dī) EN: get good results FR: offrir de bons résultats
ได้ประสบการณ์[v. exp.] (dāi prasopk) EN: get experiences FR: acquérir de l'expérience
ได้เปรียบ[v.] (dāiprīep) EN: have advantage over ; gain an advantage ; have an avantage ; get the upperhand ; gain the upperhand ; have the upperhand ; outmatch FR: avoir l'avantage ; prévaloir
ได้ราคา[v. exp.] (dāi rākhā) EN: get a fair/low price ; be of good price ; fetch a good price FR: avoir un bon prix

get ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ambulant {adj} | ambulanter Patient; ambulant behandelter Patient | ambulante Behandlung | ambulant behandelt werdenoutpatient | outpatient | outpatient treatment | to get outpatient treatment
böse {adj} (auf; über) | auf etw. böse sein | auf jdn. böse sein | auf jdn. böse werden | es nicht böse meinenangry (at; about) | to be angry at sth. | to be angry with someone | to get shirty with sb. | to mean no harm
Holzweg {m} | auf dem Holzweg sein [übtr.] | auf dem Holzweg sein [übtr.] | auf dem Holzweg sein [übtr.]logging-path | to be off the track; to be on the wrong track | to get hold of the wrong end of the stick [fig.] | to bark up the wrong tree [fig.]
Schuld {f} | jdm. an etw. die Schuld geben | die Schuld bekommen | die Schuld auf sich nehmen | die Schuld tragenblame | to put the blame on sb. for sth.; to lay the blame on sb. for sth. | to get the blame | to take the blame | to bear the blame
Menge {f} | in der Menge verloren gehencrowd | to get lost in the crowd
Palme {f} [bot.] | jdn. auf die Palme bringen [ugs.] | jdn. auf die Palme bringen [ugs.] | auf die Palme gehen [ugs.]palm; palm tree | to drive someone up the wall | to get someone's shirt out | to get one's knickers in a twist
Trott {m} | in einen Trott verfallen | aus dem Trott nicht mehr herauskommenrut | to get into a rut | to be in a rut
Gänsehaut {f} | Gänsehaut bekommengoose pimples; gooseflesh | to get goose pimples; to get gooseflesh
Hunger {m} | Hunger bekommen (haben) | Hunger leiden | Hungers sterben; vor Hunger sterbenhunger | to get (be) hungry | to go hungry | to starve to death
ärgerlich; lästig {adj} | ärgerlich werdenirritating | to get irritating
Mitfahrgelegenheit {f} | von jdm. mitgenommen werden | jdn. mitnehmenlift | to get a lift from sb.; to get a lift with sb. | to give sb. a lift
ungeschoren {adj} | ungeschoren davonkommenscot-free | to get off scot-free; to escape scot-free
Schwulitäten {pl} (Schwierigkeiten) | in Schwulitäten kommenscrape | to get into a scrape
Gerede {n} | ins Gerede kommen | jdn. ins Gerede bringen | für Gerede sorgentalk | to get oneself talked about | to get sb. talked about | to set tongues wagging
Anschaffungsetat {n}acquisition budget
Kalkulationszinsfuß {m}adequate target rate
Berichtigungshaushalt {m}amended budget
Apologetik {f}apologetics
Rüstungshaushalt {m}arms budget; armament budget
Blickfang {m}attention getter
Getränk {n} | Getränke
Bowle {f} (Getränk)(cold) punch
Brand {m}; Getreidebrand
Ausgabengrenze {f}budget ceiling
Etat {m}; Budget
Haushaltsdefizit {n}budget deficit
Haushaltsjahr {n}budget year; fiscal year
Richtpreis {m}budget price
Finanzhaushalt {m}budgetary planning
Haushaltsmittel {pl}budgetary funds
Leipziger Allerlei {n} [cook.]Leipzig mixed vegetable
Mut {m} | Mut fassen | sich Mut antrinken | angetrunkener Mutcourage | to pluck up courage | to give oneself Dutch courage | dutch courage
Ablagetisch {m} | Ablagetische
Antrieb {m} (Getriebe)drive train
Frühgemüse {n}early vegetables
Rückspeisung {f}energetic recovery system
energisch; tatkräftig {adj} | energischer; tatkräftiger | am energischsten; am tatkräftigstenenergetic | more energetic | most energetic
Todesopfer {n}; Getötete
Pflanzenfett {n}vegetable fat
Bundeshaushalt {m}federal budget

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า get
Back to top